תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אילים 1,156,540 1,242,540 85,996  7.44%
מגדל 183,730 196,321 12,591  6.85%
הירשמו לצפייה 8,184 18,309 10,125  123.72%
הירשמו לצפייה 47,995 58,090 10,095  21.03%
הירשמו לצפייה 74,182 77,238 3,056  4.12%
שדרגו את המנוי 2,844 4,899 2,055  72.26%
שדרגו את המנוי 22,278 20,961 -1,317  -5.91%
שדרגו את המנוי 191,459 189,508 -1,951  -1.02%
שדרגו את המנוי 153,503 151,143 -2,360  -1.54%
שדרגו את המנוי 68,889 64,700 -4,189  -6.08%
שדרגו את המנוי 16,855 2,500 -14,355  -85.17%
שדרגו את המנוי 152,868 114,088 -38,780  -25.37%
שדרגו את המנוי 2,236,990 2,162,040 -74,948  -3.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 123,918

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -137,900

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
אי.בי.אי. 1,503 79,557 78,054  5,193.21%
ילין לפידות 1,245,750 1,259,500 13,748  1.10%
הירשמו לצפייה 107,903 117,886 9,983  9.25%
הירשמו לצפייה 2,551,840 2,551,840 1
הירשמו לצפייה 49,914 49,744 -170  -0.34%
שדרגו את המנוי 52,497 52,185 -312  -0.59%
שדרגו את המנוי 299,588 298,982 -606  -0.20%
שדרגו את המנוי 296,679 295,548 -1,131  -0.38%
שדרגו את המנוי 215,912 211,679 -4,233  -1.96%
שדרגו את המנוי 90,692 66,387 -24,305  -26.80%
שדרגו את המנוי 1,897,580 1,393,160 -504,424  -26.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 101,786

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -535,181

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 123,918
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -137,900
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 101,786
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -535,181
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,059,351 8.23%
אלטשולר - שחם 2,162,040 2.94%
אילים 1,242,540 1.69%
הירשמו לצפייה 1,008,130 1.37%
הירשמו לצפייה 312,120 0.42%
הירשמו לצפייה 212,332 0.29%
שדרגו את המנוי 196,321 0.27%
שדרגו את המנוי 189,508 0.26%
שדרגו את המנוי 151,143 0.21%
שדרגו את המנוי 144,000 0.20%
שדרגו את המנוי 114,088 0.16%
שדרגו את המנוי 77,238 0.10%
שדרגו את המנוי 64,700 0.09%
שדרגו את המנוי 58,090 0.08%
שדרגו את המנוי 32,826 0.04%
שדרגו את המנוי 27,500 0.04%
שדרגו את המנוי 20,961 0.03%
שדרגו את המנוי 18,309 0.02%
שדרגו את המנוי 8,306 0.01%
שדרגו את המנוי 7,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,899 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,076,731 9.62%
מנורה 2,551,840 3.47%
הראל 1,393,160 1.89%
הירשמו לצפייה 1,259,500 1.71%
הירשמו לצפייה 551,683 0.75%
הירשמו לצפייה 298,982 0.41%
שדרגו את המנוי 295,548 0.40%
שדרגו את המנוי 211,679 0.29%
שדרגו את המנוי 117,886 0.16%
שדרגו את המנוי 79,557 0.11%
שדרגו את המנוי 66,387 0.09%
שדרגו את המנוי 61,000 0.08%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 49,744 0.07%
שדרגו את המנוי 38,073 0.05%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 11,729 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 0.01%
שדרגו את המנוי 475 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית