תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
איילון 833,000 856,000 23,000  2.76%
פסגות 115,635 117,350 1,715  1.48%
הירשמו לצפייה 9,179 9,431 252  2.75%
הירשמו לצפייה 5,396 5,393 -3  -0.06%
הירשמו לצפייה 70,774 70,738 -36  -0.05%
שדרגו את המנוי 53,448 53,060 -388  -0.73%
שדרגו את המנוי 2,400 1,465 -935  -38.96%
שדרגו את המנוי 37,875 36,210 -1,665  -4.40%
שדרגו את המנוי 97,245 95,476 -1,769  -1.82%
שדרגו את המנוי 121,670 116,000 -5,670  -4.66%
שדרגו את המנוי 945,031 939,150 -5,881  -0.62%
שדרגו את המנוי 13,506 7,295 -6,211  -45.99%
שדרגו את המנוי 93,200 81,392 -11,808  -12.67%
שדרגו את המנוי 60,400 42,928 -17,472  -28.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,967

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,838

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 132,673 180,877 48,204  36.33%
מיטב דש 1,583,600 1,590,610 7,007  0.44%
הירשמו לצפייה 215,000 218,000 3,000  1.40%
הירשמו לצפייה 37,959 40,580 2,621  6.90%
הירשמו לצפייה 90,726 92,185 1,459  1.61%
שדרגו את המנוי 8,313 8,691 378  4.55%
שדרגו את המנוי 2,012,550 2,012,740 191  0.01%
שדרגו את המנוי 3,130 1,784 -1,346  -43.00%
שדרגו את המנוי 291,762 288,668 -3,094  -1.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,440

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,967
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51,838
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,440
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,173,485 4.31%
מיטב דש 939,150 1.28%
איילון 856,000 1.16%
הירשמו לצפייה 595,784 0.81%
הירשמו לצפייה 117,350 0.16%
הירשמו לצפייה 116,000 0.16%
שדרגו את המנוי 95,476 0.13%
שדרגו את המנוי 81,392 0.11%
שדרגו את המנוי 71,000 0.10%
שדרגו את המנוי 70,738 0.10%
שדרגו את המנוי 53,060 0.07%
שדרגו את המנוי 42,928 0.06%
שדרגו את המנוי 36,210 0.05%
שדרגו את המנוי 30,572 0.04%
שדרגו את המנוי 25,135 0.03%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 9,431 0.01%
שדרגו את המנוי 7,295 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 586 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,357,353 7.28%
הראל 2,012,740 2.74%
מיטב דש 1,590,610 2.16%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 288,668 0.39%
הירשמו לצפייה 218,000 0.30%
שדרגו את המנוי 180,877 0.25%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 92,185 0.13%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 40,580 0.06%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 8,691 0.01%
שדרגו את המנוי 1,784 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית