תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 621,745 681,809 60,064  9.66%
איילון 104,567 158,793 54,226  51.86%
הירשמו לצפייה 104,600 114,700 10,100  9.66%
הירשמו לצפייה 102,500 107,500 5,000  4.88%
הירשמו לצפייה 296,272 296,716 444  0.15%
שדרגו את המנוי 45,222 45,239 17  0.04%
שדרגו את המנוי 11,089 10,885 -204  -1.84%
שדרגו את המנוי 184,723 176,497 -8,226  -4.45%
שדרגו את המנוי 118,850 85,350 -33,500  -28.19%
שדרגו את המנוי 507,930 388,784 -119,146  -23.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 129,851

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -161,076

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 20,200 296,149 275,949  1,366.08%
מיטב דש 1,127,270 1,258,320 131,049  11.63%
הירשמו לצפייה 1,980,330 2,027,610 47,279  2.39%
הירשמו לצפייה 89,037 117,617 28,580  32.10%
הירשמו לצפייה 37,725 37,485 -240  -0.64%
שדרגו את המנוי 87,123 83,178 -3,945  -4.53%
שדרגו את המנוי 100,837 83,124 -17,713  -17.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 482,857

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,898

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 129,851
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -161,076
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 482,857
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,369,774 4.58%
ילין לפידות 898,118 1.22%
מיטב דש 681,809 0.93%
הירשמו לצפייה 388,784 0.53%
הירשמו לצפייה 296,716 0.40%
הירשמו לצפייה 261,038 0.35%
שדרגו את המנוי 176,497 0.24%
שדרגו את המנוי 158,793 0.22%
שדרגו את המנוי 114,700 0.16%
שדרגו את המנוי 108,249 0.15%
שדרגו את המנוי 107,500 0.15%
שדרגו את המנוי 85,350 0.12%
שדרגו את המנוי 45,239 0.06%
שדרגו את המנוי 10,988 0.01%
שדרגו את המנוי 10,885 0.01%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,520,845 6.14%
הראל 2,027,610 2.76%
מיטב דש 1,258,320 1.71%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 296,149 0.40%
הירשמו לצפייה 117,617 0.16%
שדרגו את המנוי 83,178 0.11%
שדרגו את המנוי 83,124 0.11%
שדרגו את המנוי 37,485 0.05%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית