תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
איילון 914,155 937,826 23,671  2.59%
ברומטר 78,416 97,645 19,229  24.52%
הירשמו לצפייה 31,880 44,933 13,053  40.94%
הירשמו לצפייה 65,555 76,305 10,750  16.40%
הירשמו לצפייה 177 5,190 5,013  2,832.20%
שדרגו את המנוי 32,135 36,209 4,074  12.68%
שדרגו את המנוי 10,648 12,148 1,500  14.09%
שדרגו את המנוי 5,000 6,100 1,100  22.00%
שדרגו את המנוי 94,317 95,028 711  0.75%
שדרגו את המנוי 54,521 55,121 600  1.10%
שדרגו את המנוי 4,218 4,274 56  1.33%
שדרגו את המנוי 84,400 84,100 -300  -0.36%
שדרגו את המנוי 45,738 41,738 -4,000  -8.75%
שדרגו את המנוי 65,069 59,420 -5,649  -8.68%
שדרגו את המנוי 766,079 756,381 -9,698  -1.27%
שדרגו את המנוי 110,677 100,677 -10,000  -9.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 79,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,647

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 2,104,860 2,199,220 94,365  4.48%
הכשרה ביטוח 178,296 193,725 15,429  8.65%
הירשמו לצפייה 1,151,330 1,150,550 -779  -0.07%
הירשמו לצפייה 94,783 91,544 -3,239  -3.42%
הירשמו לצפייה 17,212 8,466 -8,746  -50.81%
שדרגו את המנוי 25,000 16,000 -9,000  -36.00%
שדרגו את המנוי 71,249 29,509 -41,740  -58.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 109,794

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,504

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 79,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,647
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 109,794
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -63,504
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,615,099 3.55%
איילון 937,826 1.27%
מיטב דש 756,381 1.03%
הירשמו לצפייה 105,814 0.14%
הירשמו לצפייה 100,677 0.14%
הירשמו לצפייה 97,645 0.13%
שדרגו את המנוי 95,028 0.13%
שדרגו את המנוי 88,887 0.12%
שדרגו את המנוי 84,100 0.11%
שדרגו את המנוי 76,305 0.10%
שדרגו את המנוי 59,420 0.08%
שדרגו את המנוי 55,121 0.07%
שדרגו את המנוי 44,933 0.06%
שדרגו את המנוי 41,738 0.06%
שדרגו את המנוי 36,209 0.05%
שדרגו את המנוי 12,148 0.02%
שדרגו את המנוי 6,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 303 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,877,564 6.63%
הראל 2,199,220 2.99%
מיטב דש 1,150,550 1.56%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 264,832 0.36%
הירשמו לצפייה 193,725 0.26%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 91,544 0.12%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 29,509 0.04%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 16,000 0.02%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 8,466 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית