תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אילים 1,301,250 1,500,400 199,157  15.30%
אדמונד דה רוטשילד 7,300 72,300 65,000  890.41%
הירשמו לצפייה 197,725 233,914 36,189  18.30%
הירשמו לצפייה 144,000 170,000 26,000  18.06%
הירשמו לצפייה 157,582 180,876 23,294  14.78%
שדרגו את המנוי 55,700 74,700 19,000  34.11%
שדרגו את המנוי 25,408 36,806 11,398  44.86%
שדרגו את המנוי 9,778 14,077 4,299  43.97%
שדרגו את המנוי 6,369 7,196 827  12.98%
שדרגו את המנוי 91,141 91,534 393  0.43%
שדרגו את המנוי 46,886 46,009 -877  -1.87%
שדרגו את המנוי 70,112 68,233 -1,879  -2.68%
שדרגו את המנוי 312,120 301,120 -11,000  -3.52%
שדרגו את המנוי 2,766,220 2,751,680 -14,544  -0.53%
שדרגו את המנוי 99,111 84,263 -14,848  -14.98%
שדרגו את המנוי 124,790 103,079 -21,711  -17.40%
שדרגו את המנוי 32,826 7,500 -25,326  -77.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 385,557

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -90,185

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 1,146,260 1,302,400 156,144  13.62%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 275,470 422,092 146,622  53.23%
הירשמו לצפייה 66,794 101,351 34,557  51.74%
הירשמו לצפייה 129,500 146,800 17,300  13.36%
הירשמו לצפייה 20,548 30,948 10,400  50.61%
שדרגו את המנוי 66,576 59,774 -6,802  -10.22%
שדרגו את המנוי 128,682 119,038 -9,644  -7.49%
שדרגו את המנוי 295,548 261,303 -34,245  -11.59%
שדרגו את המנוי 83,158 5,748 -77,410  -93.09%
שדרגו את המנוי 265,933 122,653 -143,280  -53.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 365,023

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -271,381

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 385,557
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -90,185
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 365,023
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -271,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,091,099 9.64%
אלטשולר - שחם 2,751,680 3.74%
אילים 1,500,400 2.04%
הירשמו לצפייה 1,008,130 1.37%
הירשמו לצפייה 301,120 0.41%
הירשמו לצפייה 249,907 0.34%
שדרגו את המנוי 233,914 0.32%
שדרגו את המנוי 180,876 0.25%
שדרגו את המנוי 170,000 0.23%
שדרגו את המנוי 103,079 0.14%
שדרגו את המנוי 91,534 0.12%
שדרגו את המנוי 84,263 0.11%
שדרגו את המנוי 74,700 0.10%
שדרגו את המנוי 72,300 0.10%
שדרגו את המנוי 70,000 0.10%
שדרגו את המנוי 68,233 0.09%
שדרגו את המנוי 46,009 0.06%
שדרגו את המנוי 36,806 0.05%
שדרגו את המנוי 14,077 0.02%
שדרגו את המנוי 7,500 0.01%
שדרגו את המנוי 7,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,096 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,014 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,465 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,764,493 6.47%
הראל 1,302,400 1.77%
ילין לפידות 1,259,500 1.71%
הירשמו לצפייה 558,023 0.76%
הירשמו לצפייה 422,092 0.57%
הירשמו לצפייה 294,900 0.40%
שדרגו את המנוי 261,303 0.36%
שדרגו את המנוי 146,800 0.20%
שדרגו את המנוי 122,653 0.17%
שדרגו את המנוי 119,038 0.16%
שדרגו את המנוי 101,351 0.14%
שדרגו את המנוי 59,774 0.08%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 30,948 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 5,748 < 0.01%
שדרגו את המנוי 475 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית