תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
איילון 212,369 394,412 182,043  85.72%
פורסט 267,439 276,289 8,850  3.31%
הירשמו לצפייה 96,750 104,635 7,885  8.15%
הירשמו לצפייה 107,500 111,500 4,000  3.72%
הירשמו לצפייה 7,708 10,992 3,284  42.61%
שדרגו את המנוי 117,400 118,300 900  0.77%
שדרגו את המנוי 11,219 11,627 408  3.64%
שדרגו את המנוי 108,249 106,907 -1,342  -1.24%
שדרגו את המנוי 10,256 7,085 -3,171  -30.92%
שדרגו את המנוי 679,369 672,995 -6,374  -0.94%
שדרגו את המנוי 288,592 179,749 -108,843  -37.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 207,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -119,730

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 2,027,610 2,112,770 85,160  4.20%
מיטב דש 1,537,610 1,541,820 4,210  0.27%
הירשמו לצפייה 83,178 82,260 -918  -1.10%
הירשמו לצפייה 31,448 16,689 -14,759  -46.93%
הירשמו לצפייה 37,485 3,235 -34,250  -91.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 89,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,927

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 207,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -119,730
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 89,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -49,927
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,422,435 4.65%
ילין לפידות 898,118 1.22%
מיטב דש 672,995 0.91%
הירשמו לצפייה 394,412 0.54%
הירשמו לצפייה 296,716 0.40%
הירשמו לצפייה 276,289 0.38%
שדרגו את המנוי 179,749 0.24%
שדרגו את המנוי 170,695 0.23%
שדרגו את המנוי 118,300 0.16%
שדרגו את המנוי 111,500 0.15%
שדרגו את המנוי 106,907 0.15%
שדרגו את המנוי 104,635 0.14%
שדרגו את המנוי 45,207 0.06%
שדרגו את המנוי 11,627 0.02%
שדרגו את המנוי 10,992 0.01%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 7,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,535,962 7.52%
הראל 2,112,770 2.87%
מיטב דש 1,541,820 2.10%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 453,293 0.62%
הירשמו לצפייה 296,149 0.40%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 117,617 0.16%
שדרגו את המנוי 84,919 0.12%
שדרגו את המנוי 82,260 0.11%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 23,228 0.03%
שדרגו את המנוי 18,400 0.03%
שדרגו את המנוי 16,689 0.02%
שדרגו את המנוי 7,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית