תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 2,195,290 2,749,830 554,540  25.26%
ברומטר 20,961 76,111 55,150  263.11%
הירשמו לצפייה 27,500 70,000 42,500  154.55%
הירשמו לצפייה 82,238 89,668 7,430  9.03%
הירשמו לצפייה 61,447 67,213 5,766  9.38%
שדרגו את המנוי 116,292 117,984 1,692  1.45%
שדרגו את המנוי 24,373 25,587 1,214  4.98%
שדרגו את המנוי 5,032 3,814 -1,218  -24.21%
שדרגו את המנוי 4,500 3,000 -1,500  -33.33%
שדרגו את המנוי 161,948 156,005 -5,943  -3.67%
שדרגו את המנוי 64,700 55,700 -9,000  -13.91%
שדרגו את המנוי 59,305 46,489 -12,816  -21.61%
שדרגו את המנוי 1,331,320 1,308,720 -22,600  -1.70%
שדרגו את המנוי 151,278 107,886 -43,392  -28.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 668,292

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,469

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 49,744 265,933 216,189  434.60%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 61,000 275,470 214,470  351.59%
הירשמו לצפייה 79,557 128,682 49,125  61.75%
הירשמו לצפייה 38,073 66,794 28,721  75.44%
הירשמו לצפייה 117,886 129,500 11,614  9.85%
שדרגו את המנוי 11,729 20,548 8,819  75.19%
שדרגו את המנוי 551,683 558,023 6,340  1.15%
שדרגו את המנוי 66,387 66,576 189  0.28%
שדרגו את המנוי 298,982 294,900 -4,082  -1.37%
שדרגו את המנוי 1,393,160 1,146,260 -246,894  -17.72%
שדרגו את המנוי 2,551,840 83,158 -2,468,690  -96.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 535,467

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,719,666

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 668,292
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -96,469
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 535,467
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,719,666
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,642,345 9.03%
אלטשולר - שחם 2,749,830 3.74%
אילים 1,308,720 1.78%
הירשמו לצפייה 1,008,130 1.37%
הירשמו לצפייה 312,120 0.42%
הירשמו לצפייה 249,907 0.34%
שדרגו את המנוי 156,005 0.21%
שדרגו את המנוי 144,000 0.20%
שדרגו את המנוי 117,984 0.16%
שדרגו את המנוי 107,886 0.15%
שדרגו את המנוי 89,668 0.12%
שדרגו את המנוי 76,111 0.10%
שדרגו את המנוי 70,000 0.10%
שדרגו את המנוי 67,213 0.09%
שדרגו את המנוי 55,700 0.08%
שדרגו את המנוי 46,489 0.06%
שדרגו את המנוי 32,826 0.04%
שדרגו את המנוי 25,587 0.03%
שדרגו את המנוי 7,590 0.01%
שדרגו את המנוי 7,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,814 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,465 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,680,855 6.36%
ילין לפידות 1,259,500 1.71%
הראל 1,146,260 1.56%
הירשמו לצפייה 558,023 0.76%
הירשמו לצפייה 295,548 0.40%
הירשמו לצפייה 294,900 0.40%
שדרגו את המנוי 275,470 0.37%
שדרגו את המנוי 265,933 0.36%
שדרגו את המנוי 129,500 0.18%
שדרגו את המנוי 128,682 0.17%
שדרגו את המנוי 83,158 0.11%
שדרגו את המנוי 66,794 0.09%
שדרגו את המנוי 66,576 0.09%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 20,548 0.03%
שדרגו את המנוי 10,000 0.01%
שדרגו את המנוי 475 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית