תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
איילון 446,254 506,572 60,318  13.52%
אקסלנס 45,500 97,000 51,500  113.19%
הירשמו לצפייה 119,635 149,494 29,859  24.96%
הירשמו לצפייה 306,940 309,880 2,940  0.96%
הירשמו לצפייה 6,414 8,027 1,613  25.15%
שדרגו את המנוי 10,000 10,423 423  4.23%
שדרגו את המנוי 1,815 1,300 -515  -28.37%
שדרגו את המנוי 114,100 113,060 -1,040  -0.91%
שדרגו את המנוי 164,920 163,319 -1,601  -0.97%
שדרגו את המנוי 8,628 4,462 -4,166  -48.28%
שדרגו את המנוי 103,562 96,497 -7,065  -6.82%
שדרגו את המנוי 45,886 32,820 -13,066  -28.47%
שדרגו את המנוי 84,387 71,107 -13,280  -15.74%
שדרגו את המנוי 288,161 265,521 -22,640  -7.86%
שדרגו את המנוי 579,140 520,472 -58,668  -10.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 146,653

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -122,041

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 1,541,820 1,555,500 13,685  0.89%
קחצ"ק חברת ניהול 82,260 83,753 1,493  1.81%
הירשמו לצפייה 7,340 7,390 50  0.68%
הירשמו לצפייה 3,235 2,715 -520  -16.07%
הירשמו לצפייה 453,293 452,607 -686  -0.15%
שדרגו את המנוי 23,228 11,114 -12,114  -52.15%
שדרגו את המנוי 16,689 3,130 -13,559  -81.25%
שדרגו את המנוי 2,112,770 2,023,400 -89,375  -4.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,228

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,254

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 146,653
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -122,041
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,228
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -116,254
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,388,709 4.61%
ילין לפידות 898,118 1.22%
מיטב דש 520,472 0.71%
הירשמו לצפייה 506,572 0.69%
הירשמו לצפייה 309,880 0.42%
הירשמו לצפייה 265,521 0.36%
שדרגו את המנוי 163,319 0.22%
שדרגו את המנוי 149,494 0.20%
שדרגו את המנוי 113,060 0.15%
שדרגו את המנוי 109,000 0.15%
שדרגו את המנוי 97,000 0.13%
שדרגו את המנוי 96,497 0.13%
שדרגו את המנוי 71,107 0.10%
שדרגו את המנוי 32,820 0.04%
שדרגו את המנוי 12,329 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 10,423 0.01%
שדרגו את המנוי 8,027 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,410,851 7.35%
הראל 2,023,400 2.75%
מיטב דש 1,555,500 2.11%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 452,607 0.62%
הירשמו לצפייה 296,149 0.40%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 117,617 0.16%
שדרגו את המנוי 83,753 0.11%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 18,400 0.03%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 7,390 0.01%
שדרגו את המנוי 3,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית