תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
אפסילון 50,642 99,353 48,711  96.19%
אילים 34,524 38,268 3,744  10.84%
הירשמו לצפייה 63,460 65,433 1,973  3.11%
הירשמו לצפייה 4,670 4,665 -5  -0.11%
הירשמו לצפייה 84,210 83,712 -498  -0.59%
שדרגו את המנוי 5,040 4,196 -844  -16.75%
שדרגו את המנוי 55,340 52,220 -3,120  -5.64%
שדרגו את המנוי 20,148 16,848 -3,300  -16.38%
שדרגו את המנוי 10,604 1,504 -9,100  -85.82%
שדרגו את המנוי 830,616 816,213 -14,403  -1.73%
שדרגו את המנוי 37,115 7,490 -29,625  -79.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,428

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -60,895

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הראל 2,199,220 2,244,390 45,165  2.05%
קחצ"ק חברת ניהול 91,544 95,537 3,993  4.36%
הירשמו לצפייה 8,466 9,867 1,401  16.55%
הירשמו לצפייה 29,509 29,467 -42  -0.14%
הירשמו לצפייה 1,150,550 1,146,700 -3,850  -0.33%
שדרגו את המנוי 264,832 260,403 -4,429  -1.67%
שדרגו את המנוי 193,725 134,558 -59,167  -30.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,559

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,488

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 54,428
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -60,895
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 50,559
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -67,488
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,618,541 3.56%
איילון 961,404 1.31%
מיטב דש 816,213 1.11%
הירשמו לצפייה 127,347 0.17%
הירשמו לצפייה 99,353 0.14%
הירשמו לצפייה 96,516 0.13%
שדרגו את המנוי 88,887 0.12%
שדרגו את המנוי 83,712 0.11%
שדרגו את המנוי 69,530 0.09%
שדרגו את המנוי 65,433 0.09%
שדרגו את המנוי 57,947 0.08%
שדרגו את המנוי 52,220 0.07%
שדרגו את המנוי 38,268 0.05%
שדרגו את המנוי 16,848 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 7,490 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,665 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 811 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,860,640 6.61%
הראל 2,244,390 3.05%
מיטב דש 1,146,700 1.56%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 260,403 0.35%
הירשמו לצפייה 134,558 0.18%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 95,537 0.13%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 29,467 0.04%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 16,000 0.02%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 9,867 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית