תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
אי.בי.אי. 74,060 121,729 47,669  64.37%
אקסלנס 187,704 231,804 44,100  23.49%
הירשמו לצפייה 39,000 46,800 7,800  20.00%
הירשמו לצפייה 20,423 28,028 7,605  37.24%
הירשמו לצפייה 800 5,648 4,848  606.00%
שדרגו את המנוי 89,444 92,535 3,091  3.46%
שדרגו את המנוי 9,389 11,916 2,527  26.91%
שדרגו את המנוי 370,654 371,935 1,281  0.35%
שדרגו את המנוי 27,270 27,292 22  0.08%
שדרגו את המנוי 88,437 87,861 -576  -0.65%
שדרגו את המנוי 104,700 102,700 -2,000  -1.91%
שדרגו את המנוי 249,194 247,084 -2,110  -0.85%
שדרגו את המנוי 188,800 173,477 -15,323  -8.12%
שדרגו את המנוי 284,956 267,760 -17,196  -6.03%
שדרגו את המנוי 2,240,180 2,127,730 -112,452  -5.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 118,943

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -149,657

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 1,259,500 1,304,020 44,515  3.53%
אינפיניטי 475 32,139 31,664  6,666.11%
הירשמו לצפייה 294,900 296,152 1,252  0.42%
הירשמו לצפייה 30,948 31,448 500  1.62%
הירשמו לצפייה 119,038 119,041 3
שדרגו את המנוי 59,774 56,160 -3,614  -6.05%
שדרגו את המנוי 146,800 141,705 -5,095  -3.47%
שדרגו את המנוי 1,302,400 1,268,120 -34,285  -2.63%
שדרגו את המנוי 122,653 65,435 -57,218  -46.65%
שדרגו את המנוי 261,303 164,039 -97,264  -37.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 77,934

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -197,476

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 118,943
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -149,657
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 77,934
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -197,476
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,420,461 8.73%
אילים 2,127,730 2.89%
ילין לפידות 1,008,130 1.37%
הירשמו לצפייה 734,237 1.00%
הירשמו לצפייה 371,935 0.51%
הירשמו לצפייה 300,020 0.41%
שדרגו את המנוי 267,760 0.36%
שדרגו את המנוי 249,914 0.34%
שדרגו את המנוי 247,084 0.34%
שדרגו את המנוי 231,804 0.32%
שדרגו את המנוי 173,477 0.24%
שדרגו את המנוי 121,729 0.17%
שדרגו את המנוי 102,700 0.14%
שדרגו את המנוי 93,200 0.13%
שדרגו את המנוי 92,535 0.13%
שדרגו את המנוי 87,861 0.12%
שדרגו את המנוי 70,000 0.10%
שדרגו את המנוי 46,800 0.06%
שדרגו את המנוי 28,028 0.04%
שדרגו את המנוי 27,292 0.04%
שדרגו את המנוי 14,007 0.02%
שדרגו את המנוי 11,916 0.02%
שדרגו את המנוי 6,654 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,648 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,248,433 5.77%
ילין לפידות 1,304,020 1.77%
הראל 1,268,120 1.72%
הירשמו לצפייה 558,023 0.76%
הירשמו לצפייה 296,152 0.40%
הירשמו לצפייה 164,039 0.22%
שדרגו את המנוי 141,705 0.19%
שדרגו את המנוי 119,041 0.16%
שדרגו את המנוי 101,351 0.14%
שדרגו את המנוי 65,435 0.09%
שדרגו את המנוי 56,160 0.08%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 32,139 0.04%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 18,312 0.02%
שדרגו את המנוי 11,000 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית