תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 529,645 723,478 193,833  36.60%
טופ אלפא 171,857 195,776 23,919  13.92%
הירשמו לצפייה 31,461 47,738 16,277  51.74%
הירשמו לצפייה 562,000 572,000 10,000  1.78%
הירשמו לצפייה 10,027 18,027 8,000  79.78%
שדרגו את המנוי 10,398 14,079 3,681  35.40%
שדרגו את המנוי 321,138 321,610 472  0.15%
שדרגו את המנוי 113,810 113,910 100  0.09%
שדרגו את המנוי 68,430 68,520 90  0.13%
שדרגו את המנוי 12,733 12,500 -233  -1.83%
שדרגו את המנוי 546 258 -288  -52.75%
שדרגו את המנוי 3,500 2,500 -1,000  -28.57%
שדרגו את המנוי 2,700 1,100 -1,600  -59.26%
שדרגו את המנוי 109,000 101,500 -7,500  -6.88%
שדרגו את המנוי 57,560 49,590 -7,970  -13.85%
שדרגו את המנוי 32,814 23,431 -9,383  -28.59%
שדרגו את המנוי 79,517 69,862 -9,655  -12.14%
שדרגו את המנוי 108,400 92,000 -16,400  -15.13%
שדרגו את המנוי 769,118 447,776 -321,342  -41.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 256,372

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -375,371

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 1,541,820 1,555,500 13,685  0.89%
קחצ"ק חברת ניהול 82,260 83,753 1,493  1.81%
הירשמו לצפייה 7,340 7,390 50  0.68%
הירשמו לצפייה 3,235 2,715 -520  -16.07%
הירשמו לצפייה 453,293 452,607 -686  -0.15%
שדרגו את המנוי 23,228 11,114 -12,114  -52.15%
שדרגו את המנוי 16,689 3,130 -13,559  -81.25%
שדרגו את המנוי 2,112,770 2,023,400 -89,375  -4.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,228

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,254

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 256,372
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -375,371
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,228
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -116,254
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,986,780 4.06%
מיטב דש 723,478 0.98%
איילון 572,000 0.78%
הירשמו לצפייה 447,776 0.61%
הירשמו לצפייה 321,610 0.44%
הירשמו לצפייה 195,776 0.27%
שדרגו את המנוי 113,910 0.15%
שדרגו את המנוי 101,500 0.14%
שדרגו את המנוי 96,497 0.13%
שדרגו את המנוי 92,000 0.13%
שדרגו את המנוי 69,862 0.09%
שדרגו את המנוי 68,520 0.09%
שדרגו את המנוי 49,590 0.07%
שדרגו את המנוי 47,738 0.06%
שדרגו את המנוי 23,431 0.03%
שדרגו את המנוי 18,027 0.02%
שדרגו את המנוי 14,079 0.02%
שדרגו את המנוי 12,500 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 3,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,410,851 7.35%
הראל 2,023,400 2.75%
מיטב דש 1,555,500 2.11%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 452,607 0.62%
הירשמו לצפייה 296,149 0.40%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 117,617 0.16%
שדרגו את המנוי 83,753 0.11%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 18,400 0.03%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 7,390 0.01%
שדרגו את המנוי 3,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית