תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 44,897 286,108 241,211  537.25%
אילים 1,861,870 1,927,070 65,200  3.50%
הירשמו לצפייה 226,982 247,238 20,256  8.92%
הירשמו לצפייה 141,306 148,824 7,518  5.32%
הירשמו לצפייה 89,800 93,200 3,400  3.79%
שדרגו את המנוי 7,005 8,597 1,592  22.73%
שדרגו את המנוי 16,117 17,459 1,342  8.33%
שדרגו את המנוי 79,880 80,795 915  1.15%
שדרגו את המנוי 41,500 42,000 500  1.20%
שדרגו את המנוי 249,907 249,914 7
שדרגו את המנוי 301,120 300,020 -1,100  -0.37%
שדרגו את המנוי 4,400 2,800 -1,600  -36.36%
שדרגו את המנוי 10,643 8,549 -2,094  -19.67%
שדרגו את המנוי 76,817 74,459 -2,358  -3.07%
שדרגו את המנוי 92,274 88,624 -3,650  -3.96%
שדרגו את המנוי 14,077 7,575 -6,502  -46.19%
שדרגו את המנוי 374,778 367,456 -7,322  -1.95%
שדרגו את המנוי 884,068 734,237 -149,831  -16.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 341,941

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -174,457

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 1,146,260 1,302,400 156,144  13.62%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 275,470 422,092 146,622  53.23%
הירשמו לצפייה 66,794 101,351 34,557  51.74%
הירשמו לצפייה 129,500 146,800 17,300  13.36%
הירשמו לצפייה 20,548 30,948 10,400  50.61%
שדרגו את המנוי 66,576 59,774 -6,802  -10.22%
שדרגו את המנוי 128,682 119,038 -9,644  -7.49%
שדרגו את המנוי 295,548 261,303 -34,245  -11.59%
שדרגו את המנוי 83,158 5,748 -77,410  -93.09%
שדרגו את המנוי 265,933 122,653 -143,280  -53.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 365,023

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -271,381

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 341,941
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -174,457
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 365,023
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -271,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,067,440 8.25%
אילים 1,927,070 2.62%
ילין לפידות 1,008,130 1.37%
הירשמו לצפייה 734,237 1.00%
הירשמו לצפייה 367,456 0.50%
הירשמו לצפייה 300,020 0.41%
שדרגו את המנוי 286,108 0.39%
שדרגו את המנוי 249,914 0.34%
שדרגו את המנוי 247,238 0.34%
שדרגו את המנוי 188,800 0.26%
שדרגו את המנוי 148,824 0.20%
שדרגו את המנוי 104,700 0.14%
שדרגו את המנוי 93,200 0.13%
שדרגו את המנוי 88,624 0.12%
שדרגו את המנוי 80,795 0.11%
שדרגו את המנוי 74,459 0.10%
שדרגו את המנוי 70,000 0.10%
שדרגו את המנוי 42,000 0.06%
שדרגו את המנוי 17,459 0.02%
שדרגו את המנוי 8,597 0.01%
שדרגו את המנוי 8,549 0.01%
שדרגו את המנוי 7,575 0.01%
שדרגו את המנוי 6,654 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,766 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,764,493 6.47%
הראל 1,302,400 1.77%
ילין לפידות 1,259,500 1.71%
הירשמו לצפייה 558,023 0.76%
הירשמו לצפייה 422,092 0.57%
הירשמו לצפייה 294,900 0.40%
שדרגו את המנוי 261,303 0.36%
שדרגו את המנוי 146,800 0.20%
שדרגו את המנוי 122,653 0.17%
שדרגו את המנוי 119,038 0.16%
שדרגו את המנוי 101,351 0.14%
שדרגו את המנוי 59,774 0.08%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 30,948 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 5,748 < 0.01%
שדרגו את המנוי 475 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית