תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
איילון 728,000 794,000 66,000  9.07%
מיטב דש 887,617 943,577 55,960  6.30%
הירשמו לצפייה 79,158 106,050 26,892  33.97%
הירשמו לצפייה 351,381 365,872 14,491  4.12%
הירשמו לצפייה 44,175 53,491 9,316  21.09%
שדרגו את המנוי 18,895 21,741 2,846  15.06%
שדרגו את המנוי 68,977 70,056 1,079  1.56%
שדרגו את המנוי 290 723 433  149.31%
שדרגו את המנוי 5,406 5,407 1  0.02%
שדרגו את המנוי 12,127 11,669 -458  -3.78%
שדרגו את המנוי 194,331 193,851 -480  -0.25%
שדרגו את המנוי 96,497 94,797 -1,700  -1.76%
שדרגו את המנוי 43,500 40,800 -2,700  -6.21%
שדרגו את המנוי 12,181 4,659 -7,522  -61.75%
שדרגו את המנוי 105,200 93,200 -12,000  -11.41%
שדרגו את המנוי 65,257 42,639 -22,618  -34.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 177,018

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,478

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 1,576,330 1,583,600 7,269  0.46%
הכשרה ביטוח 126,791 132,673 5,882  4.64%
הירשמו לצפייה 87,898 90,726 2,828  3.22%
הירשמו לצפייה 9,307 8,313 -994  -10.68%
הירשמו לצפייה 2,014,410 2,012,550 -1,857  -0.09%
שדרגו את המנוי 41,174 37,959 -3,215  -7.81%
שדרגו את המנוי 296,149 291,762 -4,387  -1.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,979

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,453

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 177,018
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47,478
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,979
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,453
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,057,960 4.16%
מיטב דש 943,577 1.28%
איילון 794,000 1.08%
הירשמו לצפייה 365,872 0.50%
הירשמו לצפייה 193,851 0.26%
הירשמו לצפייה 106,050 0.14%
שדרגו את המנוי 101,500 0.14%
שדרגו את המנוי 100,000 0.14%
שדרגו את המנוי 94,797 0.13%
שדרגו את המנוי 93,200 0.13%
שדרגו את המנוי 70,056 0.10%
שדרגו את המנוי 53,491 0.07%
שדרגו את המנוי 42,639 0.06%
שדרגו את המנוי 40,800 0.06%
שדרגו את המנוי 21,741 0.03%
שדרגו את המנוי 11,669 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 5,407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 420 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,301,646 7.20%
הראל 2,012,550 2.74%
מיטב דש 1,583,600 2.15%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 291,762 0.40%
הירשמו לצפייה 215,000 0.29%
שדרגו את המנוי 132,673 0.18%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 90,726 0.12%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 37,959 0.05%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 8,313 0.01%
שדרגו את המנוי 3,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,715 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית