תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
איילון 599,000 645,912 46,912  7.83%
מיטב דש 777,112 803,620 26,508  3.41%
הירשמו לצפייה 68,835 78,551 9,716  14.11%
הירשמו לצפייה 330,074 339,315 9,241  2.80%
הירשמו לצפייה 92,000 97,000 5,000  5.43%
שדרגו את המנוי 2,000 5,090 3,090  154.50%
שדרגו את המנוי 16,084 17,748 1,664  10.35%
שדרגו את המנוי 68,336 68,632 296  0.43%
שדרגו את המנוי 13,040 13,316 276  2.12%
שדרגו את המנוי 1,500 1,550 50  3.33%
שדרגו את המנוי 2,500 2,000 -500  -20.00%
שדרגו את המנוי 47,130 45,000 -2,130  -4.52%
שדרגו את המנוי 107,410 104,910 -2,500  -2.33%
שדרגו את המנוי 23,555 6,294 -17,261  -73.28%
שדרגו את המנוי 343,768 65,431 -278,337  -80.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 102,753

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -300,728

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 3,918 215,000 211,082  5,387.49%
מיטב דש 1,555,500 1,576,330 20,828  1.34%
הירשמו לצפייה 117,617 126,791 9,174  7.80%
הירשמו לצפייה 83,753 87,898 4,145  4.95%
הירשמו לצפייה 18,400 19,705 1,305  7.09%
שדרגו את המנוי 452,607 453,634 1,027  0.23%
שדרגו את המנוי 7,390 6,979 -411  -5.56%
שדרגו את המנוי 2,023,400 2,014,410 -8,985  -0.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 247,561

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,396

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 102,753
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -300,728
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 247,561
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,396
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,762,871 3.75%
מיטב דש 803,620 1.09%
איילון 645,912 0.88%
הירשמו לצפייה 339,315 0.46%
הירשמו לצפייה 194,331 0.26%
הירשמו לצפייה 104,910 0.14%
שדרגו את המנוי 101,500 0.14%
שדרגו את המנוי 97,000 0.13%
שדרגו את המנוי 96,497 0.13%
שדרגו את המנוי 78,551 0.11%
שדרגו את המנוי 68,632 0.09%
שדרגו את המנוי 65,431 0.09%
שדרגו את המנוי 46,639 0.06%
שדרגו את המנוי 45,000 0.06%
שדרגו את המנוי 18,027 0.02%
שדרגו את המנוי 17,748 0.02%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 6,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,625,679 7.65%
הראל 2,014,410 2.74%
מיטב דש 1,576,330 2.14%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 453,634 0.62%
הירשמו לצפייה 296,149 0.40%
שדרגו את המנוי 215,000 0.29%
שדרגו את המנוי 126,791 0.17%
שדרגו את המנוי 87,898 0.12%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 41,174 0.06%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 9,307 0.01%
שדרגו את המנוי 6,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,715 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית