תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אקסלנס 297,848 311,848 14,000  4.70%
פורסט 251,459 253,293 1,834  0.73%
הירשמו לצפייה 18,741 19,133 392  2.09%
הירשמו לצפייה 103,170 103,450 280  0.27%
הירשמו לצפייה 1,313 1,213 -100  -7.62%
שדרגו את המנוי 1,348 1,248 -100  -7.42%
שדרגו את המנוי 9,004 8,685 -319  -3.54%
שדרגו את המנוי 388,745 387,881 -864  -0.22%
שדרגו את המנוי 14,763 13,424 -1,339  -9.07%
שדרגו את המנוי 165,500 159,000 -6,500  -3.93%
שדרגו את המנוי 1,932,440 1,909,410 -23,029  -1.19%
שדרגו את המנוי 49,242 19,736 -29,506  -59.92%
שדרגו את המנוי 107,827 66,318 -41,509  -38.50%
שדרגו את המנוי 235,319 129,289 -106,030  -45.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,506

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -209,296

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 164,039 284,415 120,376  73.38%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 18,312 35,000 16,688  91.13%
הירשמו לצפייה 11,000 21,000 10,000  90.91%
הירשמו לצפייה 32,139 33,311 1,172  3.65%
הירשמו לצפייה 65,435 65,112 -323  -0.49%
שדרגו את המנוי 558,023 556,611 -1,412  -0.25%
שדרגו את המנוי 56,160 53,893 -2,267  -4.04%
שדרגו את המנוי 1,268,120 1,261,810 -6,313  -0.50%
שדרגו את המנוי 141,705 99,351 -42,354  -29.89%
שדרגו את המנוי 119,041 73,901 -45,140  -37.92%
שדרגו את המנוי 1,304,020 818,550 -485,465  -37.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 148,236

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -583,274

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,506
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -209,296
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 148,236
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -583,274
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,913,348 6.68%
אילים 1,909,410 2.59%
ילין לפידות 898,118 1.22%
הירשמו לצפייה 387,881 0.53%
הירשמו לצפייה 311,848 0.42%
הירשמו לצפייה 296,962 0.40%
שדרגו את המנוי 253,293 0.34%
שדרגו את המנוי 159,000 0.22%
שדרגו את המנוי 129,289 0.18%
שדרגו את המנוי 103,450 0.14%
שדרגו את המנוי 95,700 0.13%
שדרגו את המנוי 92,782 0.13%
שדרגו את המנוי 70,000 0.10%
שדרגו את המנוי 66,318 0.09%
שדרגו את המנוי 40,000 0.05%
שדרגו את המנוי 24,998 0.03%
שדרגו את המנוי 19,736 0.03%
שדרגו את המנוי 19,133 0.03%
שדרגו את המנוי 13,424 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 8,685 0.01%
שדרגו את המנוי 1,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,813,393 5.18%
הראל 1,261,810 1.71%
ילין לפידות 818,550 1.11%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 296,152 0.40%
הירשמו לצפייה 284,415 0.39%
שדרגו את המנוי 101,351 0.14%
שדרגו את המנוי 99,351 0.14%
שדרגו את המנוי 73,901 0.10%
שדרגו את המנוי 65,112 0.09%
שדרגו את המנוי 53,893 0.07%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 35,000 0.05%
שדרגו את המנוי 33,311 0.05%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 21,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית