תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מיטב דש 727,227 733,654 6,427  0.88%
מור 35,176 40,276 5,100  14.50%
הירשמו לצפייה 12,148 14,248 2,100  17.29%
הירשמו לצפייה 210,901 212,284 1,383  0.66%
הירשמו לצפייה 27,043 28,401 1,358  5.02%
שדרגו את המנוי 5,374 5,372 -2  -0.04%
שדרגו את המנוי 19,000 18,754 -246  -1.29%
שדרגו את המנוי 2,500 1,500 -1,000  -40.00%
שדרגו את המנוי 32,001 31,000 -1,001  -3.13%
שדרגו את המנוי 6,000 4,500 -1,500  -25.00%
שדרגו את המנוי 10,362 7,975 -2,387  -23.04%
שדרגו את המנוי 69,792 65,792 -4,000  -5.73%
שדרגו את המנוי 77,496 72,000 -5,496  -7.09%
שדרגו את המנוי 60,217 50,118 -10,099  -16.77%
שדרגו את המנוי 117,350 99,867 -17,483  -14.90%
שדרגו את המנוי 48,937 8,028 -40,909  -83.60%
שדרגו את המנוי 376,844 118,761 -258,083  -68.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,368

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -342,206

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 132,673 180,877 48,204  36.33%
מיטב דש 1,583,600 1,590,610 7,007  0.44%
הירשמו לצפייה 215,000 218,000 3,000  1.40%
הירשמו לצפייה 37,959 40,580 2,621  6.90%
הירשמו לצפייה 90,726 92,185 1,459  1.61%
שדרגו את המנוי 8,313 8,691 378  4.55%
שדרגו את המנוי 2,012,550 2,012,740 191  0.01%
שדרגו את המנוי 3,130 1,784 -1,346  -43.00%
שדרגו את המנוי 291,762 288,668 -3,094  -1.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,440

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,368
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -342,206
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,440
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,534,470 3.44%
איילון 852,000 1.16%
מיטב דש 733,654 1.00%
הירשמו לצפייה 212,284 0.29%
הירשמו לצפייה 118,761 0.16%
הירשמו לצפייה 105,814 0.14%
שדרגו את המנוי 99,867 0.14%
שדרגו את המנוי 72,000 0.10%
שדרגו את המנוי 65,792 0.09%
שדרגו את המנוי 50,118 0.07%
שדרגו את המנוי 47,895 0.07%
שדרגו את המנוי 40,276 0.05%
שדרגו את המנוי 31,000 0.04%
שדרגו את המנוי 28,401 0.04%
שדרגו את המנוי 18,754 0.03%
שדרגו את המנוי 14,248 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 8,028 0.01%
שדרגו את המנוי 7,975 0.01%
שדרגו את המנוי 5,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,357,353 7.28%
הראל 2,012,740 2.74%
מיטב דש 1,590,610 2.16%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 288,668 0.39%
הירשמו לצפייה 218,000 0.30%
שדרגו את המנוי 180,877 0.25%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 92,185 0.13%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 40,580 0.06%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 8,691 0.01%
שדרגו את המנוי 1,784 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית