תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 314,404 361,952 47,548  15.12%
טופ אלפא 206,500 225,278 18,778  9.09%
הירשמו לצפייה 96,226 101,451 5,225  5.43%
הירשמו לצפייה 257,453 260,238 2,785  1.08%
הירשמו לצפייה 9,675 10,988 1,313  13.57%
שדרגו את המנוי 120,513 120,353 -160  -0.13%
שדרגו את המנוי 2,200 2,000 -200  -9.09%
שדרגו את המנוי 296,962 296,422 -540  -0.18%
שדרגו את המנוי 15,102 14,464 -638  -4.22%
שדרגו את המנוי 13,897 11,062 -2,835  -20.40%
שדרגו את המנוי 45,159 40,000 -5,159  -11.42%
שדרגו את המנוי 54,469 45,221 -9,248  -16.98%
שדרגו את המנוי 229,106 219,752 -9,354  -4.08%
שדרגו את המנוי 1,277,870 1,146,860 -131,011  -10.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,649

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -159,145

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 20,200 296,149 275,949  1,366.08%
מיטב דש 1,127,270 1,258,320 131,049  11.63%
הירשמו לצפייה 1,980,330 2,027,610 47,279  2.39%
הירשמו לצפייה 89,037 117,617 28,580  32.10%
הירשמו לצפייה 37,725 37,485 -240  -0.64%
שדרגו את המנוי 87,123 83,178 -3,945  -4.53%
שדרגו את המנוי 100,837 83,124 -17,713  -17.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 482,857

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,898

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 75,649
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -159,145
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 482,857
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,869,867 5.26%
אילים 1,146,860 1.56%
ילין לפידות 898,118 1.22%
הירשמו לצפייה 361,952 0.49%
הירשמו לצפייה 296,422 0.40%
הירשמו לצפייה 260,238 0.35%
שדרגו את המנוי 225,278 0.31%
שדרגו את המנוי 219,752 0.30%
שדרגו את המנוי 120,353 0.16%
שדרגו את המנוי 104,200 0.14%
שדרגו את המנוי 101,451 0.14%
שדרגו את המנוי 45,221 0.06%
שדרגו את המנוי 40,000 0.05%
שדרגו את המנוי 14,464 0.02%
שדרגו את המנוי 11,062 0.02%
שדרגו את המנוי 10,988 0.01%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,520,845 6.14%
הראל 2,027,610 2.76%
מיטב דש 1,258,320 1.71%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 296,149 0.40%
הירשמו לצפייה 117,617 0.16%
שדרגו את המנוי 83,178 0.11%
שדרגו את המנוי 83,124 0.11%
שדרגו את המנוי 37,485 0.05%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית