תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פורסט 365,872 448,830 82,958  22.67%
איילון 794,000 814,000 20,000  2.52%
הירשמו לצפייה 106,050 114,720 8,670  8.18%
הירשמו לצפייה 943,577 946,129 2,552  0.27%
הירשמו לצפייה 53,491 53,925 434  0.81%
שדרגו את המנוי 70,056 70,334 278  0.40%
שדרגו את המנוי 420 586 166  39.52%
שדרגו את המנוי 723 853 130  17.98%
שדרגו את המנוי 5,407 5,399 -8  -0.15%
שדרגו את המנוי 11,669 11,549 -120  -1.03%
שדרגו את המנוי 2,000 1,500 -500  -25.00%
שדרגו את המנוי 40,800 38,875 -1,925  -4.72%
שדרגו את המנוי 21,741 19,491 -2,250  -10.35%
שדרגו את המנוי 101,500 97,245 -4,255  -4.19%
שדרגו את המנוי 193,851 167,797 -26,054  -13.44%
שדרגו את המנוי 100,000 70,650 -29,350  -29.35%
שדרגו את המנוי 94,797 65,081 -29,716  -31.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 115,188

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -94,178

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 1,576,330 1,583,600 7,269  0.46%
הכשרה ביטוח 126,791 132,673 5,882  4.64%
הירשמו לצפייה 87,898 90,726 2,828  3.22%
הירשמו לצפייה 9,307 8,313 -994  -10.68%
הירשמו לצפייה 2,014,410 2,012,550 -1,857  -0.09%
שדרגו את המנוי 41,174 37,959 -3,215  -7.81%
שדרגו את המנוי 296,149 291,762 -4,387  -1.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,979

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,453

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 115,188
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -94,178
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,979
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,453
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,040,431 4.13%
מיטב דש 946,129 1.29%
איילון 814,000 1.11%
הירשמו לצפייה 448,830 0.61%
הירשמו לצפייה 167,797 0.23%
הירשמו לצפייה 114,720 0.16%
שדרגו את המנוי 97,245 0.13%
שדרגו את המנוי 93,200 0.13%
שדרגו את המנוי 70,650 0.10%
שדרגו את המנוי 70,334 0.10%
שדרגו את המנוי 65,081 0.09%
שדרגו את המנוי 53,925 0.07%
שדרגו את המנוי 38,875 0.05%
שדרגו את המנוי 19,491 0.03%
שדרגו את המנוי 11,549 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 5,399 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 586 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,301,646 7.20%
הראל 2,012,550 2.74%
מיטב דש 1,583,600 2.15%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 291,762 0.40%
הירשמו לצפייה 215,000 0.29%
שדרגו את המנוי 132,673 0.18%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 90,726 0.12%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 37,959 0.05%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 8,313 0.01%
שדרגו את המנוי 3,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,715 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית