אגוד - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מיטב דש 8,710 117,799 109,089  1,252.46%
טופ אלפא 156,500 201,500 45,000  28.75%
הירשמו לצפייה 92,782 96,226 3,444  3.71%
הירשמו לצפייה 254,082 256,121 2,039  0.80%
הירשמו לצפייה 1,213 606 -607  -50.04%
שדרגו את המנוי 7,668 6,671 -997  -13.00%
שדרגו את המנוי 11,981 9,675 -2,306  -19.25%
שדרגו את המנוי 66,288 63,280 -3,008  -4.54%
שדרגו את המנוי 262,165 257,448 -4,717  -1.80%
שדרגו את המנוי 149,934 133,681 -16,253  -10.84%
שדרגו את המנוי 18,500 2,200 -16,300  -88.11%
שדרגו את המנוי 390,769 260,887 -129,882  -33.24%
שדרגו את המנוי 1,896,070 1,557,210 -338,861  -17.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 159,572

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -512,931

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 284,415 1,127,270 842,859  296.35%
הראל 1,261,810 1,980,330 718,521  56.94%
הירשמו לצפייה 53,893 87,123 33,230  61.66%
הירשמו לצפייה 33,311 37,725 4,414  13.25%
הירשמו לצפייה 21,000 23,228 2,228  10.61%
שדרגו את המנוי 101,351 100,837 -514  -0.51%
שדרגו את המנוי 99,351 89,037 -10,314  -10.38%
שדרגו את המנוי 73,901 3,696 -70,205  -95.00%
שדרגו את המנוי 296,152 20,200 -275,952  -93.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,601,252

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -356,985

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 159,572
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -512,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,601,252
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -356,985
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,377,788 5.95%
אילים 1,557,210 2.12%
ילין לפידות 898,118 1.22%
הירשמו לצפייה 296,962 0.40%
הירשמו לצפייה 260,887 0.35%
הירשמו לצפייה 257,448 0.35%
שדרגו את המנוי 256,121 0.35%
שדרגו את המנוי 201,500 0.27%
שדרגו את המנוי 133,681 0.18%
שדרגו את המנוי 117,799 0.16%
שדרגו את המנוי 103,450 0.14%
שדרגו את המנוי 96,226 0.13%
שדרגו את המנוי 95,700 0.13%
שדרגו את המנוי 63,280 0.09%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 9,675 0.01%
שדרגו את המנוי 8,146 0.01%
שדרגו את המנוי 6,671 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 606 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,173,993 5.67%
הראל 1,980,330 2.69%
מיטב דש 1,127,270 1.53%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 100,837 0.14%
הירשמו לצפייה 89,037 0.12%
שדרגו את המנוי 87,123 0.12%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 37,725 0.05%
שדרגו את המנוי 35,000 0.05%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 23,228 0.03%
שדרגו את המנוי 20,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית