תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
דיביאם 36,198 55,000 18,802  51.94%
איילון 83,255 98,157 14,902  17.90%
הירשמו לצפייה 23,234 34,250 11,016  47.41%
הירשמו לצפייה 92,786 102,813 10,027  10.81%
הירשמו לצפייה 93,200 102,760 9,560  10.26%
שדרגו את המנוי 17,614 21,567 3,953  22.44%
שדרגו את המנוי 44,494 47,707 3,213  7.22%
שדרגו את המנוי 300,238 300,817 579  0.19%
שדרגו את המנוי 4,948 4,648 -300  -6.06%
שדרגו את המנוי 120,592 119,935 -657  -0.54%
שדרגו את המנוי 6,654 3,894 -2,760  -41.48%
שדרגו את המנוי 199,505 195,082 -4,423  -2.22%
שדרגו את המנוי 28,086 22,558 -5,528  -19.68%
שדרגו את המנוי 242,798 234,539 -8,259  -3.40%
שדרגו את המנוי 425,976 403,385 -22,591  -5.30%
שדרגו את המנוי 2,038,950 1,958,470 -80,485  -3.95%
שדרגו את המנוי 1,008,130 898,118 -110,014  -10.91%
שדרגו את המנוי 734,237 10,860 -723,377  -98.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,052

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -958,394

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 1,259,500 1,304,020 44,515  3.53%
אינפיניטי 475 32,139 31,664  6,666.11%
הירשמו לצפייה 294,900 296,152 1,252  0.42%
הירשמו לצפייה 30,948 31,448 500  1.62%
הירשמו לצפייה 119,038 119,041 3
שדרגו את המנוי 59,774 56,160 -3,614  -6.05%
שדרגו את המנוי 146,800 141,705 -5,095  -3.47%
שדרגו את המנוי 1,302,400 1,268,120 -34,285  -2.63%
שדרגו את המנוי 122,653 65,435 -57,218  -46.65%
שדרגו את המנוי 261,303 164,039 -97,264  -37.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 77,934

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -197,476

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 72,052
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -958,394
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 77,934
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -197,476
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,205,241 7.07%
אילים 1,958,470 2.66%
ילין לפידות 898,118 1.22%
הירשמו לצפייה 403,385 0.55%
הירשמו לצפייה 300,817 0.41%
הירשמו לצפייה 249,914 0.34%
שדרגו את המנוי 234,539 0.32%
שדרגו את המנוי 195,082 0.27%
שדרגו את המנוי 168,500 0.23%
שדרגו את המנוי 119,935 0.16%
שדרגו את המנוי 102,813 0.14%
שדרגו את המנוי 102,760 0.14%
שדרגו את המנוי 98,157 0.13%
שדרגו את המנוי 95,700 0.13%
שדרגו את המנוי 70,000 0.10%
שדרגו את המנוי 55,000 0.07%
שדרגו את המנוי 47,707 0.06%
שדרגו את המנוי 34,250 0.05%
שדרגו את המנוי 22,558 0.03%
שדרגו את המנוי 21,567 0.03%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 6,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,894 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,248,433 5.77%
ילין לפידות 1,304,020 1.77%
הראל 1,268,120 1.72%
הירשמו לצפייה 558,023 0.76%
הירשמו לצפייה 296,152 0.40%
הירשמו לצפייה 164,039 0.22%
שדרגו את המנוי 141,705 0.19%
שדרגו את המנוי 119,041 0.16%
שדרגו את המנוי 101,351 0.14%
שדרגו את המנוי 65,435 0.09%
שדרגו את המנוי 56,160 0.08%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 32,139 0.04%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 18,312 0.02%
שדרגו את המנוי 11,000 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית