תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הום ביוגז

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
אקסלנס 861,621 934,497 72,876  8.46%
מור 568,232 601,908 33,676  5.93%
הירשמו לצפייה 10,883 12,055 1,172  10.77%
הירשמו לצפייה 4,379 4,553 174  3.97%
הירשמו לצפייה 75,445 75,517 72  0.10%
שדרגו את המנוי 1,590 1,408 -182  -11.45%
שדרגו את המנוי 12,221 11,023 -1,198  -9.80%
שדרגו את המנוי 42,276 40,507 -1,769  -4.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 107,970

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,149

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
אקסלנס 227,985 235,601 7,616  3.34%
מגדל 2,032,600 2,032,600 1
הירשמו לצפייה 587,162 584,794 -2,368  -0.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,617

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,368

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 107,970
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,149
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,617
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,368
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,681,468 8.71%
אקסלנס 934,497 4.84%
מור 601,908 3.12%
הירשמו לצפייה 75,517 0.39%
הירשמו לצפייה 40,507 0.21%
הירשמו לצפייה 12,055 0.06%
שדרגו את המנוי 11,023 0.06%
שדרגו את המנוי 4,553 0.02%
שדרגו את המנוי 1,408 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,166,554 21.58%
מגדל 2,032,600 10.53%
אלטשולר - שחם 1,103,000 5.71%
הירשמו לצפייה 584,794 3.03%
הירשמו לצפייה 235,601 1.22%
הירשמו לצפייה 203,215 1.05%
שדרגו את המנוי 6,544 0.03%
שדרגו את המנוי 460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 340 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    הום ביוגז
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית