תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יומן אקסטנשנס

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד
אתר: www.human-x.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
מגדל 11,714 13,572 1,858  15.86%
פרופאונד 100 98 -2  -2.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,858

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 90,731 297,507 206,776  227.90%
מור 913,523 1,082,860 169,338  18.54%
הירשמו לצפייה 43,431 122,165 78,734  181.29%
הירשמו לצפייה 944,659 974,620 29,961  3.17%
הירשמו לצפייה 463,578 169,145 -294,433  -63.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 484,809

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -294,433

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,858
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 484,809
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -294,433
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 57,478 0.22%
אי.בי.אי. 43,808 0.16%
מגדל 13,572 0.05%
הירשמו לצפייה 98 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,304,425 23.63%
פסגות 2,362,800 8.86%
מור 1,082,860 4.06%
הירשמו לצפייה 974,620 3.65%
הירשמו לצפייה 297,507 1.12%
הירשמו לצפייה 290,936 1.09%
שדרגו את המנוי 189,750 0.71%
שדרגו את המנוי 169,145 0.63%
שדרגו את המנוי 161,350 0.60%
שדרגו את המנוי 138,070 0.52%
שדרגו את המנוי 122,165 0.46%
שדרגו את המנוי 97,565 0.37%
שדרגו את המנוי 81,820 0.31%
שדרגו את המנוי 68,350 0.26%
שדרגו את המנוי 34,400 0.13%
שדרגו את המנוי 32,485 0.12%
שדרגו את המנוי 29,335 0.11%
שדרגו את המנוי 27,550 0.10%
שדרגו את המנוי 22,803 0.09%
שדרגו את המנוי 22,800 0.09%
שדרגו את המנוי 21,000 0.08%
שדרגו את המנוי 18,234 0.07%
שדרגו את המנוי 16,245 0.06%
שדרגו את המנוי 12,100 0.05%
שדרגו את המנוי 9,500 0.04%
שדרגו את המנוי 8,250 0.03%
שדרגו את המנוי 7,100 0.03%
שדרגו את המנוי 5,685 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יומן אקסטנשנס
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית