תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

יומן אקסטנשנס

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד
אתר: www.human-x.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 16,018 16,668 650  4.06%
אי.בי.אי. 58,451 54,666 -3,785  -6.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 650

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,785

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 23,000 22,800 -200  -0.87%
תעשייה אווירית 18,500 18,234 -266  -1.44%
הירשמו לצפייה 915,000 913,523 -1,477  -0.16%
הירשמו לצפייה 519,400 290,936 -228,464  -43.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -230,407

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 650
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,785
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -230,407
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 72,448 0.27%
אי.בי.אי. 54,666 0.20%
מגדל 16,668 0.06%
הירשמו לצפייה 1,014 < 0.01%
הירשמו לצפייה 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,993,682 22.46%
פסגות 2,362,800 8.86%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 944,659 3.54%
הירשמו לצפייה 913,523 3.42%
הירשמו לצפייה 463,578 1.74%
הירשמו לצפייה 290,936 1.09%
שדרגו את המנוי 189,750 0.71%
שדרגו את המנוי 161,350 0.60%
שדרגו את המנוי 138,070 0.52%
שדרגו את המנוי 90,731 0.34%
שדרגו את המנוי 81,820 0.31%
שדרגו את המנוי 68,350 0.26%
שדרגו את המנוי 43,431 0.16%
שדרגו את המנוי 34,400 0.13%
שדרגו את המנוי 32,485 0.12%
שדרגו את המנוי 29,335 0.11%
שדרגו את המנוי 27,550 0.10%
שדרגו את המנוי 22,800 0.09%
שדרגו את המנוי 21,000 0.08%
שדרגו את המנוי 18,234 0.07%
שדרגו את המנוי 16,245 0.06%
שדרגו את המנוי 12,100 0.05%
שדרגו את המנוי 9,500 0.04%
שדרגו את המנוי 8,250 0.03%
שדרגו את המנוי 7,100 0.03%
שדרגו את המנוי 5,685 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יומן אקסטנשנס
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית