תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
הראל 32,837,600 35,900,400 3,062,800  9.33%
מור 9,927,190 10,691,400 764,200  7.70%
הירשמו לצפייה 28,306,900 28,708,500 401,588  1.42%
הירשמו לצפייה 37,465,900 37,719,400 253,448  0.68%
הירשמו לצפייה 19,470,000 19,550,000 80,000  0.41%
שדרגו את המנוי 460,432 530,432 70,000  15.20%
שדרגו את המנוי 2,189,820 2,209,820 20,000  0.91%
שדרגו את המנוי 3,255,000 3,267,500 12,500  0.38%
שדרגו את המנוי 85,400 89,400 4,000  4.68%
שדרגו את המנוי 6,570 10,559 3,989  60.72%
שדרגו את המנוי 91,975 85,375 -6,600  -7.18%
שדרגו את המנוי 2,132,680 2,124,680 -8,000  -0.38%
שדרגו את המנוי 25,006,900 24,988,900 -17,944  -0.07%
שדרגו את המנוי 60,521,400 60,366,100 -155,336  -0.26%
שדרגו את המנוי 48,909,600 48,703,200 -206,412  -0.42%
שדרגו את המנוי 13,327,300 13,119,800 -207,476  -1.56%
שדרגו את המנוי 2,163,080 1,844,380 -318,697  -14.73%
שדרגו את המנוי 58,966,700 57,927,000 -1,039,710  -1.76%
שדרגו את המנוי 1,120,140 69,098 -1,051,040  -93.83%
שדרגו את המנוי 112,218,000 111,063,000 -1,155,000  -1.03%
שדרגו את המנוי 36,623,500 35,280,600 -1,342,930  -3.67%
שדרגו את המנוי 76,582,700 75,190,500 -1,392,180  -1.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,672,525

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,901,325

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 97,717,300 141,861,000 44,143,300  45.17%
מגדל 350,496,000 364,947,000 14,451,300  4.12%
הירשמו לצפייה 7,490,210 10,490,200 3,000,000  40.05%
הירשמו לצפייה 2,886,000 4,355,980 1,469,980  50.93%
הירשמו לצפייה 11,999,800 13,429,000 1,429,220  11.91%
שדרגו את המנוי 15,379,800 16,558,700 1,178,850  7.67%
שדרגו את המנוי 24,834,400 25,988,400 1,153,980  4.65%
שדרגו את המנוי 16,333,000 17,476,300 1,143,240  7.00%
שדרגו את המנוי 5,670,630 6,475,760 805,129  14.20%
שדרגו את המנוי 6,201,740 6,653,740 452,000  7.29%
שדרגו את המנוי 1,832,860 1,994,240 161,374  8.80%
שדרגו את המנוי 8,577,650 8,643,440 65,789  0.77%
שדרגו את המנוי 25,796 24,386 -1,410  -5.47%
שדרגו את המנוי 1,849,120 1,815,320 -33,794  -1.83%
שדרגו את המנוי 303,411 260,261 -43,150  -14.22%
שדרגו את המנוי 5,741,490 5,630,860 -110,625  -1.93%
שדרגו את המנוי 11,289,900 10,942,900 -346,966  -3.07%
שדרגו את המנוי 1,721,400 1,322,360 -399,047  -23.18%
שדרגו את המנוי 5,631,720 4,955,360 -676,357  -12.01%
שדרגו את המנוי 8,670,800 7,705,200 -965,600  -11.14%
שדרגו את המנוי 58,130,500 56,146,600 -1,983,890  -3.41%
שדרגו את המנוי 19,313,900 11,594,100 -7,719,870  -39.97%
שדרגו את המנוי 162,521,000 145,740,000 -16,780,900  -10.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,454,162

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,061,609

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,672,525
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,901,325
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 69,454,162
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,061,609
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 597,241,141 16.82%
פסגות 111,063,000 3.13%
מגדל 75,190,500 2.12%
הירשמו לצפייה 60,366,100 1.70%
הירשמו לצפייה 57,927,000 1.63%
הירשמו לצפייה 48,703,200 1.37%
שדרגו את המנוי 37,719,400 1.06%
שדרגו את המנוי 35,900,400 1.01%
שדרגו את המנוי 35,280,600 0.99%
שדרגו את המנוי 28,708,500 0.81%
שדרגו את המנוי 24,988,900 0.70%
שדרגו את המנוי 19,550,000 0.55%
שדרגו את המנוי 18,655,900 0.53%
שדרגו את המנוי 13,119,800 0.37%
שדרגו את המנוי 10,691,400 0.30%
שדרגו את המנוי 5,128,610 0.14%
שדרגו את המנוי 3,267,500 0.09%
שדרגו את המנוי 2,209,820 0.06%
שדרגו את המנוי 2,124,680 0.06%
שדרגו את המנוי 1,844,380 0.05%
שדרגו את המנוי 1,714,710 0.05%
שדרגו את המנוי 1,645,510 0.05%
שדרגו את המנוי 530,432 0.01%
שדרגו את המנוי 325,855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 292,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,048,758,251 29.53%
מגדל 364,947,000 10.28%
הפניקס 145,740,000 4.10%
הירשמו לצפייה 141,861,000 3.99%
הירשמו לצפייה 93,256,800 2.63%
הירשמו לצפייה 56,146,600 1.58%
שדרגו את המנוי 25,988,400 0.73%
שדרגו את המנוי 17,476,300 0.49%
שדרגו את המנוי 16,558,700 0.47%
שדרגו את המנוי 15,428,300 0.43%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 13,429,000 0.38%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 11,594,100 0.33%
שדרגו את המנוי 10,942,900 0.31%
שדרגו את המנוי 10,490,200 0.30%
שדרגו את המנוי 9,140,740 0.26%
שדרגו את המנוי 8,643,440 0.24%
שדרגו את המנוי 7,705,200 0.22%
שדרגו את המנוי 6,653,740 0.19%
שדרגו את המנוי 6,475,760 0.18%
שדרגו את המנוי 5,877,970 0.17%
שדרגו את המנוי 5,630,860 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,059,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,919,950 0.14%
שדרגו את המנוי 4,355,980 0.12%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,356,830 0.07%
שדרגו את המנוי 1,994,240 0.06%
שדרגו את המנוי 1,815,320 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 543,860 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 0.01%
שדרגו את המנוי 260,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית