תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
הראל 25,437,800 26,810,700 1,372,920  5.40%
מגדל 44,015,700 45,263,600 1,247,910  2.84%
הירשמו לצפייה 12,200,400 13,028,200 827,828  6.79%
הירשמו לצפייה 103,569,000 104,239,000 670,064  0.65%
הירשמו לצפייה 4,663,460 4,948,290 284,834  6.11%
שדרגו את המנוי 172,879 372,879 200,000  115.69%
שדרגו את המנוי 2,125,160 2,312,060 186,895  8.79%
שדרגו את המנוי 2,618,000 2,638,000 20,000  0.76%
שדרגו את המנוי 95,353 80,353 -15,000  -15.73%
שדרגו את המנוי 3,954,280 3,864,640 -89,645  -2.27%
שדרגו את המנוי 4,495,960 4,400,000 -95,960  -2.13%
שדרגו את המנוי 1,403,680 1,295,380 -108,295  -7.72%
שדרגו את המנוי 20,784,100 20,625,100 -159,040  -0.77%
שדרגו את המנוי 13,700,000 13,450,000 -250,000  -1.82%
שדרגו את המנוי 16,718,900 16,389,300 -329,630  -1.97%
שדרגו את המנוי 50,871,800 50,481,700 -390,112  -0.77%
שדרגו את המנוי 1,500,000 1,077,480 -422,520  -28.17%
שדרגו את המנוי 12,194,700 11,660,500 -534,151  -4.38%
שדרגו את המנוי 2,633,740 1,477,900 -1,155,840  -43.89%
שדרגו את המנוי 20,061,600 18,820,600 -1,240,950  -6.19%
שדרגו את המנוי 40,127,400 38,731,000 -1,396,430  -3.48%
שדרגו את המנוי 6,000,000 4,486,000 -1,514,000  -25.23%
שדרגו את המנוי 54,532,200 50,906,100 -3,626,120  -6.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,810,451

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,327,693

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 332,846,000 352,405,000 19,559,000  5.88%
הפניקס 157,301,000 175,865,000 18,564,000  11.80%
הירשמו לצפייה 133,577,000 141,356,000 7,779,000  5.82%
הירשמו לצפייה 5,402,370 6,402,370 1,000,000  18.51%
הירשמו לצפייה 6,021,350 6,964,860 943,510  15.67%
שדרגו את המנוי 400,000 888,162 488,162  122.04%
שדרגו את המנוי 1,169,700 1,359,700 190,000  16.24%
שדרגו את המנוי 26,981,100 27,107,900 126,800  0.47%
שדרגו את המנוי 56,246,300 56,339,800 93,500  0.17%
שדרגו את המנוי 249,355 290,425 41,070  16.47%
שדרגו את המנוי 9,825,270 9,832,010 6,740  0.07%
שדרגו את המנוי 7,576,560 7,538,850 -37,710  -0.50%
שדרגו את המנוי 10,000,000 9,902,620 -97,380  -0.97%
שדרגו את המנוי 1,990,450 1,892,910 -97,540  -4.90%
שדרגו את המנוי 4,254,730 4,096,910 -157,820  -3.71%
שדרגו את המנוי 10,490,200 10,161,800 -328,400  -3.13%
שדרגו את המנוי 13,833,900 12,109,600 -1,724,300  -12.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,791,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,443,150

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,810,451
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,327,693
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 48,791,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,443,150
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 437,388,850 12.32%
פסגות 104,239,000 2.94%
אקסלנס 50,906,100 1.43%
הירשמו לצפייה 50,481,700 1.42%
הירשמו לצפייה 45,263,600 1.27%
הירשמו לצפייה 38,731,000 1.09%
שדרגו את המנוי 26,810,700 0.76%
שדרגו את המנוי 20,625,100 0.58%
שדרגו את המנוי 18,820,600 0.53%
שדרגו את המנוי 16,389,300 0.46%
שדרגו את המנוי 13,450,000 0.38%
שדרגו את המנוי 13,028,200 0.37%
שדרגו את המנוי 11,660,500 0.33%
שדרגו את המנוי 4,948,290 0.14%
שדרגו את המנוי 4,486,000 0.13%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.12%
שדרגו את המנוי 3,864,640 0.11%
שדרגו את המנוי 2,638,000 0.07%
שדרגו את המנוי 2,312,060 0.07%
שדרגו את המנוי 1,477,900 0.04%
שדרגו את המנוי 1,295,380 0.04%
שדרגו את המנוי 1,077,480 0.03%
שדרגו את המנוי 372,879 0.01%
שדרגו את המנוי 80,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,641 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,181,459,943 33.27%
מגדל 352,405,000 9.92%
כלל 221,187,000 6.23%
הירשמו לצפייה 175,865,000 4.95%
הירשמו לצפייה 141,356,000 3.98%
הירשמו לצפייה 56,339,800 1.59%
שדרגו את המנוי 27,107,900 0.76%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 15,229,900 0.43%
שדרגו את המנוי 14,784,700 0.42%
שדרגו את המנוי 13,009,900 0.37%
שדרגו את המנוי 12,109,600 0.34%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,161,800 0.29%
שדרגו את המנוי 9,902,620 0.28%
שדרגו את המנוי 9,832,010 0.28%
שדרגו את המנוי 8,085,100 0.23%
שדרגו את המנוי 7,538,850 0.21%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,964,860 0.20%
שדרגו את המנוי 6,402,370 0.18%
שדרגו את המנוי 5,758,550 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,685,870 0.13%
שדרגו את המנוי 4,096,910 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,892,910 0.05%
שדרגו את המנוי 1,726,830 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,359,700 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 888,162 0.03%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 290,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית