תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
ילין לפידות 43,370,600 50,625,000 7,254,390  16.73%
מגדל 64,932,600 67,291,600 2,359,010  3.63%
הירשמו לצפייה 49,658,000 51,649,800 1,991,760  4.01%
הירשמו לצפייה 61,741,700 63,082,800 1,341,060  2.17%
הירשמו לצפייה 18,130,800 19,380,600 1,249,780  6.89%
שדרגו את המנוי 89,102,300 89,986,800 884,480  0.99%
שדרגו את המנוי 3,459,270 3,720,900 261,630  7.56%
שדרגו את המנוי 3,500,000 3,685,580 185,583  5.30%
שדרגו את המנוי 33,479,500 33,641,400 161,908  0.48%
שדרגו את המנוי 19,148,500 19,242,200 93,756  0.49%
שדרגו את המנוי 275,000 325,000 50,000  18.18%
שדרגו את המנוי 398,943 435,304 36,361  9.11%
שדרגו את המנוי 355,065 361,308 6,243  1.76%
שדרגו את המנוי 296,000 302,200 6,200  2.09%
שדרגו את המנוי 185,930 185,874 -56  -0.03%
שדרגו את המנוי 130,220 101,953 -28,267  -21.71%
שדרגו את המנוי 1,259,930 1,229,930 -30,000  -2.38%
שדרגו את המנוי 154,111 101,379 -52,732  -34.22%
שדרגו את המנוי 105,000 45,000 -60,000  -57.14%
שדרגו את המנוי 1,300,000 1,200,000 -100,000  -7.69%
שדרגו את המנוי 600,000 460,000 -140,000  -23.33%
שדרגו את המנוי 949,001 774,001 -175,000  -18.44%
שדרגו את המנוי 5,584,730 5,376,730 -207,994  -3.72%
שדרגו את המנוי 218,643 100 -218,543  -99.95%
שדרגו את המנוי 1,091,680 641,893 -449,784  -41.20%
שדרגו את המנוי 10,191,200 9,346,580 -844,656  -8.29%
שדרגו את המנוי 8,938,670 7,223,180 -1,715,490  -19.19%
שדרגו את המנוי 34,617,000 32,853,700 -1,763,350  -5.09%
שדרגו את המנוי 9,452,660 2,521,300 -6,931,360  -73.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,882,161

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,717,232

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 40,935,300 51,839,400 10,904,100  26.64%
הפניקס 143,414,000 145,309,000 1,895,500  1.32%
הירשמו לצפייה 17,172,700 18,779,100 1,606,350  9.35%
הירשמו לצפייה 193,801,000 194,481,000 680,000  0.35%
הירשמו לצפייה 3,530,000 3,836,330 306,327  8.68%
שדרגו את המנוי 28,710,200 28,830,600 120,396  0.42%
שדרגו את המנוי 5,938,180 5,988,180 50,000  0.84%
שדרגו את המנוי 4,685,870 4,696,370 10,500  0.22%
שדרגו את המנוי 2,120,020 2,130,280 10,256  0.48%
שדרגו את המנוי 4,096,910 4,084,960 -11,950  -0.29%
שדרגו את המנוי 374,477,000 374,445,000 -31,264  -0.01%
שדרגו את המנוי 173,145 98,415 -74,730  -43.16%
שדרגו את המנוי 2,242,610 2,056,150 -186,458  -8.31%
שדרגו את המנוי 3,949,730 3,735,240 -214,486  -5.43%
שדרגו את המנוי 72,721,100 72,200,200 -520,840  -0.72%
שדרגו את המנוי 5,493,150 4,318,070 -1,175,080  -21.39%
שדרגו את המנוי 9,068,980 6,815,980 -2,253,000  -24.84%
שדרגו את המנוי 5,402,370 2,932,730 -2,469,640  -45.71%
שדרגו את המנוי 4,955,360 2,455,360 -2,500,000  -50.45%
שדרגו את המנוי 82,850,500 79,468,000 -3,382,590  -4.08%
שדרגו את המנוי 10,331,600 6,908,970 -3,422,630  -33.13%
שדרגו את המנוי 120,037,000 96,676,800 -23,360,500  -19.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,583,429

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,603,168

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,882,161
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,717,232
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,583,429
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -39,603,168
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 472,034,166 13.29%
פסגות 89,986,800 2.53%
מגדל 67,291,600 1.89%
הירשמו לצפייה 63,082,800 1.78%
הירשמו לצפייה 51,649,800 1.45%
הירשמו לצפייה 50,625,000 1.43%
שדרגו את המנוי 33,641,400 0.95%
שדרגו את המנוי 32,853,700 0.93%
שדרגו את המנוי 19,380,600 0.55%
שדרגו את המנוי 19,242,200 0.54%
שדרגו את המנוי 9,346,580 0.26%
שדרגו את המנוי 7,223,180 0.20%
שדרגו את המנוי 5,376,730 0.15%
שדרגו את המנוי 3,720,900 0.10%
שדרגו את המנוי 3,685,580 0.10%
שדרגו את המנוי 2,867,110 0.08%
שדרגו את המנוי 2,521,300 0.07%
שדרגו את המנוי 1,229,930 0.03%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,189,030 0.03%
שדרגו את המנוי 904,187 0.03%
שדרגו את המנוי 902,800 0.03%
שדרגו את המנוי 774,001 0.02%
שדרגו את המנוי 641,893 0.02%
שדרגו את המנוי 460,000 0.01%
שדרגו את המנוי 435,304 0.01%
שדרגו את המנוי 361,308 0.01%
שדרגו את המנוי 325,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 210,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 185,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101,953 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101,379 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,234,776,822 34.77%
מגדל 374,445,000 10.54%
כלל 194,481,000 5.48%
הירשמו לצפייה 145,309,000 4.09%
הירשמו לצפייה 96,676,800 2.72%
הירשמו לצפייה 79,468,000 2.24%
שדרגו את המנוי 72,200,200 2.03%
שדרגו את המנוי 51,839,400 1.46%
שדרגו את המנוי 28,830,600 0.81%
שדרגו את המנוי 18,779,100 0.53%
שדרגו את המנוי 16,256,700 0.46%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 13,954,700 0.39%
שדרגו את המנוי 11,860,600 0.33%
שדרגו את המנוי 8,152,460 0.23%
שדרגו את המנוי 7,679,140 0.22%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 7,009,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,908,970 0.19%
שדרגו את המנוי 6,815,980 0.19%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,988,180 0.17%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,450,000 0.15%
שדרגו את המנוי 4,696,370 0.13%
שדרגו את המנוי 4,318,070 0.12%
שדרגו את המנוי 4,084,960 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,836,330 0.11%
שדרגו את המנוי 3,735,240 0.11%
שדרגו את המנוי 3,528,040 0.10%
שדרגו את המנוי 3,161,800 0.09%
שדרגו את המנוי 2,932,730 0.08%
שדרגו את המנוי 2,455,360 0.07%
שדרגו את המנוי 2,130,280 0.06%
שדרגו את המנוי 2,056,150 0.06%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 611,560 0.02%
שדרגו את המנוי 468,048 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית