תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
הראל 25,323,100 40,935,600 15,612,500  61.65%
אקסלנס 38,052,300 42,402,400 4,350,170  11.43%
הירשמו לצפייה 12,645,600 16,425,000 3,779,370  29.89%
הירשמו לצפייה 106,158,000 107,645,000 1,486,380  1.40%
הירשמו לצפייה 1,002,900 1,774,560 771,660  76.94%
שדרגו את המנוי 14,466,200 14,871,200 405,000  2.80%
שדרגו את המנוי 44,337,500 44,724,200 386,640  0.87%
שדרגו את המנוי 6,875,540 7,250,190 374,643  5.45%
שדרגו את המנוי 618,049 974,248 356,199  57.63%
שדרגו את המנוי 191,980 415,719 223,739  116.54%
שדרגו את המנוי 8,641 148,278 139,637  1,615.98%
שדרגו את המנוי 46,641 114,841 68,200  146.22%
שדרגו את המנוי 937,270 908,142 -29,128  -3.11%
שדרגו את המנוי 3,909,510 3,738,490 -171,025  -4.37%
שדרגו את המנוי 1,460,000 1,252,800 -207,200  -14.19%
שדרגו את המנוי 3,397,100 3,184,200 -212,900  -6.27%
שדרגו את המנוי 15,948,000 15,556,900 -391,135  -2.45%
שדרגו את המנוי 3,494,790 2,975,000 -519,791  -14.87%
שדרגו את המנוי 37,953,300 35,897,400 -2,055,990  -5.42%
שדרגו את המנוי 45,537,000 42,960,700 -2,576,320  -5.66%
שדרגו את המנוי 17,879,700 12,746,300 -5,133,410  -28.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,954,138

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,296,899

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 332,846,000 352,405,000 19,559,000  5.88%
הפניקס 157,301,000 175,865,000 18,564,000  11.80%
הירשמו לצפייה 133,577,000 141,356,000 7,779,000  5.82%
הירשמו לצפייה 5,402,370 6,402,370 1,000,000  18.51%
הירשמו לצפייה 6,021,350 6,964,860 943,510  15.67%
שדרגו את המנוי 400,000 888,162 488,162  122.04%
שדרגו את המנוי 1,169,700 1,359,700 190,000  16.24%
שדרגו את המנוי 26,981,100 27,107,900 126,800  0.47%
שדרגו את המנוי 56,246,300 56,339,800 93,500  0.17%
שדרגו את המנוי 249,355 290,425 41,070  16.47%
שדרגו את המנוי 9,825,270 9,832,010 6,740  0.07%
שדרגו את המנוי 7,576,560 7,538,850 -37,710  -0.50%
שדרגו את המנוי 10,000,000 9,902,620 -97,380  -0.97%
שדרגו את המנוי 1,990,450 1,892,910 -97,540  -4.90%
שדרגו את המנוי 4,254,730 4,096,910 -157,820  -3.71%
שדרגו את המנוי 10,490,200 10,161,800 -328,400  -3.13%
שדרגו את המנוי 13,833,900 12,109,600 -1,724,300  -12.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,791,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,443,150

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,954,138
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,296,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 48,791,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,443,150
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 410,432,954 11.56%
פסגות 107,645,000 3.03%
מגדל 44,724,200 1.26%
הירשמו לצפייה 42,960,700 1.21%
הירשמו לצפייה 42,402,400 1.19%
הירשמו לצפייה 40,935,600 1.15%
שדרגו את המנוי 35,897,400 1.01%
שדרגו את המנוי 16,425,000 0.46%
שדרגו את המנוי 15,556,900 0.44%
שדרגו את המנוי 14,871,200 0.42%
שדרגו את המנוי 12,746,300 0.36%
שדרגו את המנוי 7,250,190 0.20%
שדרגו את המנוי 5,428,290 0.15%
שדרגו את המנוי 3,738,490 0.11%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.10%
שדרגו את המנוי 3,184,200 0.09%
שדרגו את המנוי 3,115,540 0.09%
שדרגו את המנוי 2,975,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,774,560 0.05%
שדרגו את המנוי 1,252,800 0.04%
שדרגו את המנוי 974,248 0.03%
שדרגו את המנוי 908,142 0.03%
שדרגו את המנוי 513,967 0.01%
שדרגו את המנוי 499,183 0.01%
שדרגו את המנוי 415,719 0.01%
שדרגו את המנוי 413,379 0.01%
שדרגו את המנוי 148,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114,841 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,181,459,943 33.27%
מגדל 352,405,000 9.92%
כלל 221,187,000 6.23%
הירשמו לצפייה 175,865,000 4.95%
הירשמו לצפייה 141,356,000 3.98%
הירשמו לצפייה 56,339,800 1.59%
שדרגו את המנוי 27,107,900 0.76%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 15,229,900 0.43%
שדרגו את המנוי 14,784,700 0.42%
שדרגו את המנוי 13,009,900 0.37%
שדרגו את המנוי 12,109,600 0.34%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,161,800 0.29%
שדרגו את המנוי 9,902,620 0.28%
שדרגו את המנוי 9,832,010 0.28%
שדרגו את המנוי 8,085,100 0.23%
שדרגו את המנוי 7,538,850 0.21%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,964,860 0.20%
שדרגו את המנוי 6,402,370 0.18%
שדרגו את המנוי 5,758,550 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,685,870 0.13%
שדרגו את המנוי 4,096,910 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,892,910 0.05%
שדרגו את המנוי 1,726,830 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,359,700 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 888,162 0.03%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 290,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית