תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 37,552,600 49,148,700 11,596,100  30.88%
אקסלנס 42,069,700 44,548,800 2,479,130  5.89%
הירשמו לצפייה 44,333,200 46,705,400 2,372,190  5.35%
הירשמו לצפייה 16,903,700 17,731,400 827,684  4.90%
הירשמו לצפייה 1,213,060 1,716,300 503,242  41.49%
שדרגו את המנוי 14,921,200 15,269,600 348,345  2.33%
שדרגו את המנוי 46,837,800 46,985,300 147,480  0.31%
שדרגו את המנוי 924,185 1,022,220 98,030  10.61%
שדרגו את המנוי 487,719 562,439 74,720  15.32%
שדרגו את המנוי 131,415 166,099 34,684  26.39%
שדרגו את המנוי 400 23,133 22,733  5,683.25%
שדרגו את המנוי 1,202,800 1,172,800 -30,000  -2.49%
שדרגו את המנוי 3,400,000 3,367,620 -32,375  -0.95%
שדרגו את המנוי 6,868,690 6,799,800 -68,894  -1.00%
שדרגו את המנוי 930,689 856,714 -73,975  -7.95%
שדרגו את המנוי 2,500,000 2,250,000 -250,000  -10.00%
שדרגו את המנוי 1,740,170 1,346,400 -393,772  -22.63%
שדרגו את המנוי 3,738,490 3,252,430 -486,058  -13.00%
שדרגו את המנוי 3,000,440 2,184,870 -815,562  -27.18%
שדרגו את המנוי 13,837,900 13,000,000 -837,891  -6.06%
שדרגו את המנוי 5,107,530 3,357,590 -1,749,940  -34.26%
שדרגו את המנוי 40,189,000 38,317,000 -1,872,050  -4.66%
שדרגו את המנוי 12,107,700 10,191,500 -1,916,160  -15.83%
שדרגו את המנוי 108,408,000 105,856,000 -2,551,700  -2.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,504,338

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,078,377

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 352,405,000 384,778,000 32,373,500  9.19%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 9,902,620 40,935,300 31,032,600  313.38%
הירשמו לצפייה 56,339,800 71,828,700 15,488,900  27.49%
הירשמו לצפייה 27,107,900 28,713,000 1,605,050  5.92%
הירשמו לצפייה 6,964,860 7,746,440 781,577  11.22%
שדרגו את המנוי 1,892,910 2,281,740 388,825  20.54%
שדרגו את המנוי 5,758,550 5,972,860 214,312  3.72%
שדרגו את המנוי 1,359,700 1,475,700 115,995  8.53%
שדרגו את המנוי 8,085,100 8,152,460 67,355  0.83%
שדרגו את המנוי 9,832,010 9,835,610 3,597  0.04%
שדרגו את המנוי 11,895,600 11,895,600 16
שדרגו את המנוי 1,986,640 1,986,640 5
שדרגו את המנוי 3,514,650 3,514,650 4
שדרגו את המנוי 5,458,060 5,458,060 4
שדרגו את המנוי 4,955,360 4,955,360 4
שדרגו את המנוי 1,726,830 1,726,830 3
שדרגו את המנוי 4,685,870 4,685,870 3
שדרגו את המנוי 4,020,370 4,020,370 1
שדרגו את המנוי 7,100,870 7,100,870 -2
שדרגו את המנוי 4,096,910 4,096,910 -2
שדרגו את המנוי 2,897,610 2,897,610 -3
שדרגו את המנוי 1,322,360 1,322,360 -4
שדרגו את המנוי 14,784,700 14,784,700 -14
שדרגו את המנוי 15,250,400 15,250,400 -23
שדרגו את המנוי 13,009,900 13,009,900 -29
שדרגו את המנוי 221,187,000 221,187,000 -32
שדרגו את המנוי 290,425 207,415 -83,010  -28.58%
שדרגו את המנוי 7,538,850 7,194,790 -344,058  -4.56%
שדרגו את המנוי 15,229,900 14,529,900 -700,036  -4.60%
שדרגו את המנוי 6,402,370 5,402,370 -999,997  -15.62%
שדרגו את המנוי 12,109,600 11,076,100 -1,033,490  -8.53%
שדרגו את המנוי 10,161,800 6,161,800 -4,000,000  -39.36%
שדרגו את המנוי 141,356,000 134,137,000 -7,218,900  -5.11%
שדרגו את המנוי 175,865,000 146,383,000 -29,482,200  -16.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 82,071,751

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,861,800

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,504,338
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,078,377
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 82,071,751
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -43,861,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 419,914,539 11.83%
פסגות 105,856,000 2.98%
מיטב דש 49,148,700 1.38%
הירשמו לצפייה 46,985,300 1.32%
הירשמו לצפייה 46,705,400 1.32%
הירשמו לצפייה 44,548,800 1.25%
שדרגו את המנוי 38,317,000 1.08%
שדרגו את המנוי 17,731,400 0.50%
שדרגו את המנוי 15,269,600 0.43%
שדרגו את המנוי 13,000,000 0.37%
שדרגו את המנוי 10,191,500 0.29%
שדרגו את המנוי 6,799,800 0.19%
שדרגו את המנוי 3,367,620 0.09%
שדרגו את המנוי 3,357,590 0.09%
שדרגו את המנוי 3,252,430 0.09%
שדרגו את המנוי 3,115,540 0.09%
שדרגו את המנוי 2,250,000 0.06%
שדרגו את המנוי 2,184,870 0.06%
שדרגו את המנוי 1,716,300 0.05%
שדרגו את המנוי 1,346,400 0.04%
שדרגו את המנוי 1,172,800 0.03%
שדרגו את המנוי 1,022,220 0.03%
שדרגו את המנוי 856,714 0.02%
שדרגו את המנוי 626,000 0.02%
שדרגו את המנוי 562,439 0.02%
שדרגו את המנוי 169,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 166,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,319,173,914 37.15%
מגדל 384,778,000 10.84%
כלל 221,187,000 6.23%
הירשמו לצפייה 146,383,000 4.12%
הירשמו לצפייה 134,137,000 3.78%
הירשמו לצפייה 80,091,300 2.26%
שדרגו את המנוי 71,828,700 2.02%
שדרגו את המנוי 40,935,300 1.15%
שדרגו את המנוי 28,713,000 0.81%
שדרגו את המנוי 20,793,600 0.59%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 14,784,700 0.42%
שדרגו את המנוי 14,529,900 0.41%
שדרגו את המנוי 13,009,900 0.37%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 11,076,100 0.31%
שדרגו את המנוי 9,835,610 0.28%
שדרגו את המנוי 8,152,460 0.23%
שדרגו את המנוי 7,746,440 0.22%
שדרגו את המנוי 7,194,790 0.20%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,161,800 0.17%
שדרגו את המנוי 5,972,860 0.17%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,402,370 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,685,870 0.13%
שדרגו את המנוי 4,096,910 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,281,740 0.06%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,726,830 0.05%
שדרגו את המנוי 1,475,700 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 888,162 0.03%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 207,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית