תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
דיאמונד 10,897,800 17,216,700 6,318,970  57.98%
קבין 678,656 2,120,740 1,442,080  212.49%
הירשמו לצפייה 1,547,070 2,349,070 802,000  51.84%
הירשמו לצפייה 11,857,900 12,478,300 620,378  5.23%
הירשמו לצפייה 239,711 858,922 619,211  258.32%
שדרגו את המנוי 2,040,490 2,641,190 600,699  29.44%
שדרגו את המנוי 5,376,760 5,976,780 600,015  11.16%
שדרגו את המנוי 1,150,000 1,508,000 358,000  31.13%
שדרגו את המנוי 441,000 768,000 327,000  74.15%
שדרגו את המנוי 4,547,770 4,842,300 294,525  6.48%
שדרגו את המנוי 3,311,090 3,596,230 285,137  8.61%
שדרגו את המנוי 70,834,600 71,103,000 268,408  0.38%
שדרגו את המנוי 2,220,000 2,320,000 100,000  4.50%
שדרגו את המנוי 56,053 128,913 72,860  129.98%
שדרגו את המנוי 200,000 250,000 50,000  25.00%
שדרגו את המנוי 43,815 54,926 11,111  25.36%
שדרגו את המנוי 40,000 50,000 10,000  25.00%
שדרגו את המנוי 670,982 680,520 9,538  1.42%
שדרגו את המנוי 380,452 381,073 621  0.16%
שדרגו את המנוי -210,060 -219,060 -9,000  4.28%
שדרגו את המנוי 520,000 510,000 -10,000  -1.92%
שדרגו את המנוי 8,282,830 8,266,000 -16,826  -0.20%
שדרגו את המנוי 13,418,200 13,268,200 -150,000  -1.12%
שדרגו את המנוי 1,872,940 1,652,340 -220,600  -11.78%
שדרגו את המנוי 22,570,400 22,327,100 -243,296  -1.08%
שדרגו את המנוי 25,278,300 24,935,800 -342,472  -1.35%
שדרגו את המנוי 75,653,200 74,639,500 -1,013,680  -1.34%
שדרגו את המנוי 45,608,400 44,394,000 -1,214,370  -2.66%
שדרגו את המנוי 43,397,000 41,872,300 -1,524,780  -3.51%
שדרגו את המנוי 87,407,400 85,486,400 -1,921,020  -2.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,790,553

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,666,044

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 61,839,400 85,930,600 24,091,200  38.96%
מיטב דש 76,215 15,076,200 15,000,000  19,681.15%
הירשמו לצפייה 153,454,000 160,234,000 6,780,140  4.42%
הירשמו לצפייה 5,450,000 10,900,000 5,450,000  100.00%
הירשמו לצפייה 3,528,040 8,874,000 5,345,960  151.53%
שדרגו את המנוי 106,112,000 111,451,000 5,339,180  5.03%
שדרגו את המנוי 5,406,940 10,198,400 4,791,460  88.62%
שדרגו את המנוי 16,256,700 20,470,300 4,213,640  25.92%
שדרגו את המנוי 18,779,100 22,144,100 3,365,000  17.92%
שדרגו את המנוי 3,254,640 5,302,140 2,047,500  62.91%
שדרגו את המנוי 7,009,870 9,055,020 2,045,150  29.18%
שדרגו את המנוי 3,836,330 5,709,800 1,873,480  48.83%
שדרגו את המנוי 32,634,500 34,453,700 1,819,220  5.57%
שדרגו את המנוי 2,413,670 3,767,260 1,353,590  56.08%
שדרגו את המנוי 6,066,110 7,265,580 1,199,470  19.77%
שדרגו את המנוי 6,225,980 7,250,770 1,024,790  16.46%
שדרגו את המנוי 1,986,640 2,743,410 756,765  38.09%
שדרגו את המנוי 47,945 764,088 716,143  1,493.68%
שדרגו את המנוי 4,084,960 4,604,090 519,131  12.71%
שדרגו את המנוי 1,314,460 1,728,090 413,632  31.47%
שדרגו את המנוי 9,515,080 9,806,950 291,874  3.07%
שדרגו את המנוי 611,560 893,811 282,251  46.15%
שדרגו את המנוי 468,048 726,413 258,365  55.20%
שדרגו את המנוי 432,392 666,417 234,025  54.12%
שדרגו את המנוי 550,360 738,033 187,673  34.10%
שדרגו את המנוי 74,358,900 74,428,200 69,328  0.09%
שדרגו את המנוי 1,833,500 1,767,160 -66,343  -3.62%
שדרגו את המנוי 4,479,080 4,197,860 -281,219  -6.28%
שדרגו את המנוי 1,752,700 1,247,800 -504,895  -28.81%
שדרגו את המנוי 6,500,870 5,819,590 -681,275  -10.48%
שדרגו את המנוי 2,599,660 1,597,440 -1,002,210  -38.55%
שדרגו את המנוי 2,932,730 1,751,980 -1,180,750  -40.26%
שדרגו את המנוי 8,152,460 6,905,500 -1,246,950  -15.30%
שדרגו את המנוי 446,292,000 444,599,000 -1,692,770  -0.38%
שדרגו את המנוי 36,204,500 27,468,700 -8,735,810  -24.13%
שדרגו את המנוי 81,890,800 26,420,700 -55,470,100  -67.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 89,468,967

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,862,322

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,790,553
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,666,044
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 89,468,967
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -70,862,322
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 451,882,028 12.73%
פסגות 85,486,400 2.41%
אקסלנס 74,639,500 2.10%
הירשמו לצפייה 71,103,000 2.00%
הירשמו לצפייה 44,394,000 1.25%
הירשמו לצפייה 41,872,300 1.18%
שדרגו את המנוי 24,935,800 0.70%
שדרגו את המנוי 22,327,100 0.63%
שדרגו את המנוי 17,216,700 0.48%
שדרגו את המנוי 13,268,200 0.37%
שדרגו את המנוי 12,478,300 0.35%
שדרגו את המנוי 8,266,000 0.23%
שדרגו את המנוי 5,976,780 0.17%
שדרגו את המנוי 4,842,300 0.14%
שדרגו את המנוי 3,596,230 0.10%
שדרגו את המנוי 2,641,190 0.07%
שדרגו את המנוי 2,553,080 0.07%
שדרגו את המנוי 2,349,070 0.07%
שדרגו את המנוי 2,320,000 0.07%
שדרגו את המנוי 2,120,740 0.06%
שדרגו את המנוי 1,652,340 0.05%
שדרגו את המנוי 1,508,000 0.04%
שדרגו את המנוי 858,922 0.02%
שדרגו את המנוי 815,000 0.02%
שדרגו את המנוי 768,000 0.02%
שדרגו את המנוי 720,000 0.02%
שדרגו את המנוי 680,520 0.02%
שדרגו את המנוי 512,745 0.01%
שדרגו את המנוי 510,000 0.01%
שדרגו את המנוי 465,000 0.01%
שדרגו את המנוי 381,073 0.01%
שדרגו את המנוי 250,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 185,738 < 0.01%
שדרגו את המנוי 128,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -219,060 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,398,257,913 39.38%
מגדל 444,599,000 12.52%
כלל 194,471,000 5.48%
הירשמו לצפייה 160,234,000 4.51%
הירשמו לצפייה 111,451,000 3.14%
הירשמו לצפייה 85,930,600 2.42%
שדרגו את המנוי 74,428,200 2.10%
שדרגו את המנוי 34,453,700 0.97%
שדרגו את המנוי 27,468,700 0.77%
שדרגו את המנוי 26,420,700 0.74%
שדרגו את המנוי 22,144,100 0.62%
שדרגו את המנוי 20,470,300 0.58%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 15,076,200 0.42%
שדרגו את המנוי 13,348,700 0.38%
שדרגו את המנוי 10,900,000 0.31%
שדרגו את המנוי 10,198,400 0.29%
שדרגו את המנוי 9,806,950 0.28%
שדרגו את המנוי 9,055,020 0.25%
שדרגו את המנוי 8,874,000 0.25%
שדרגו את המנוי 8,193,040 0.23%
שדרגו את המנוי 7,265,580 0.20%
שדרגו את המנוי 7,250,770 0.20%
שדרגו את המנוי 6,905,500 0.19%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 6,000,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,819,590 0.16%
שדרגו את המנוי 5,709,800 0.16%
שדרגו את המנוי 5,466,710 0.15%
שדרגו את המנוי 5,302,140 0.15%
שדרגו את המנוי 4,604,090 0.13%
שדרגו את המנוי 4,197,860 0.12%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,767,260 0.11%
שדרגו את המנוי 2,948,760 0.08%
שדרגו את המנוי 2,743,410 0.08%
שדרגו את המנוי 2,160,330 0.06%
שדרגו את המנוי 1,767,160 0.05%
שדרגו את המנוי 1,751,980 0.05%
שדרגו את המנוי 1,728,090 0.05%
שדרגו את המנוי 1,597,440 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,247,800 0.04%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.03%
שדרגו את המנוי 893,811 0.03%
שדרגו את המנוי 764,088 0.02%
שדרגו את המנוי 738,033 0.02%
שדרגו את המנוי 726,413 0.02%
שדרגו את המנוי 666,417 0.02%
שדרגו את המנוי 585,000 0.02%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית