תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אזימוט 23,567,600 31,233,100 7,665,450  32.53%
איילון 29,707,700 32,103,600 2,395,910  8.06%
הירשמו לצפייה 8,020,000 9,800,000 1,780,000  22.19%
הירשמו לצפייה 6,941,350 8,702,940 1,761,590  25.38%
הירשמו לצפייה 28,374,400 29,208,700 834,310  2.94%
שדרגו את המנוי 38,941 292,279 253,338  650.57%
שדרגו את המנוי 899,359 1,024,700 125,338  13.94%
שדרגו את המנוי 50,388,400 50,411,400 23,000  0.05%
שדרגו את המנוי 413,993 433,993 20,000  4.83%
שדרגו את המנוי 2,044,650 2,051,850 7,200  0.35%
שדרגו את המנוי 5,042,770 4,974,480 -68,297  -1.35%
שדרגו את המנוי 250,000 170,000 -80,000  -32.00%
שדרגו את המנוי 714,353 619,375 -94,978  -13.30%
שדרגו את המנוי 32,964,200 32,745,100 -219,024  -0.66%
שדרגו את המנוי 38,567,000 38,080,600 -486,384  -1.26%
שדרגו את המנוי 77,355,000 76,813,600 -541,400  -0.70%
שדרגו את המנוי 29,906,500 29,240,500 -666,046  -2.23%
שדרגו את המנוי 28,765,500 27,573,300 -1,192,290  -4.14%
שדרגו את המנוי 9,599,980 8,155,370 -1,444,610  -15.05%
שדרגו את המנוי 4,725,000 3,075,000 -1,650,000  -34.92%
שדרגו את המנוי 159,678,000 155,026,000 -4,651,140  -2.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,866,136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,094,169

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 107,905,000 155,491,000 47,586,200  44.10%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 2,889,000 12,369,700 9,480,680  328.17%
הירשמו לצפייה 13,017,200 17,795,200 4,778,000  36.71%
הירשמו לצפייה 16,148,300 19,468,700 3,320,380  20.56%
הירשמו לצפייה 301,727,000 304,038,000 2,310,910  0.77%
שדרגו את המנוי 2,544,080 3,249,080 705,000  27.71%
שדרגו את המנוי 1,405,880 1,914,930 509,052  36.21%
שדרגו את המנוי 467,400 814,400 347,000  74.24%
שדרגו את המנוי 220,392 432,392 212,000  96.19%
שדרגו את המנוי 365,260 543,860 178,600  48.90%
שדרגו את המנוי 7,351,210 7,490,210 139,000  1.89%
שדרגו את המנוי 15,332,600 15,375,600 43,023  0.28%
שדרגו את המנוי 9,120,370 9,140,740 20,371  0.22%
שדרגו את המנוי 5,049,000 5,059,000 10,000  0.20%
שדרגו את המנוי 10,118,500 10,118,700 229
שדרגו את המנוי 410,361 404,361 -6,000  -1.46%
שדרגו את המנוי 1,862,400 1,821,080 -41,323  -2.22%
שדרגו את המנוי 8,793,870 8,577,650 -216,215  -2.46%
שדרגו את המנוי 5,219,950 4,919,950 -300,000  -5.75%
שדרגו את המנוי 58,263,100 57,827,300 -435,852  -0.75%
שדרגו את המנוי 22,905,700 22,080,700 -825,000  -3.60%
שדרגו את המנוי 7,661,000 6,744,330 -916,673  -11.97%
שדרגו את המנוי 24,565,700 23,437,800 -1,127,950  -4.59%
שדרגו את המנוי 106,339,000 102,891,000 -3,448,160  -3.24%
שדרגו את המנוי 181,358,000 174,908,000 -6,450,400  -3.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,640,445

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,767,573

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,866,136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,094,169
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 69,640,445
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,767,573
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 552,699,781 15.56%
פסגות 155,026,000 4.37%
מגדל 76,813,600 2.16%
הירשמו לצפייה 50,411,400 1.42%
הירשמו לצפייה 38,080,600 1.07%
הירשמו לצפייה 32,745,100 0.92%
שדרגו את המנוי 32,103,600 0.90%
שדרגו את המנוי 31,233,100 0.88%
שדרגו את המנוי 29,240,500 0.82%
שדרגו את המנוי 29,208,700 0.82%
שדרגו את המנוי 27,573,300 0.78%
שדרגו את המנוי 9,800,000 0.28%
שדרגו את המנוי 8,702,940 0.25%
שדרגו את המנוי 8,155,370 0.23%
שדרגו את המנוי 5,260,020 0.15%
שדרגו את המנוי 4,974,480 0.14%
שדרגו את המנוי 3,190,000 0.09%
שדרגו את המנוי 3,075,000 0.09%
שדרגו את המנוי 2,051,850 0.06%
שדרגו את המנוי 1,580,390 0.04%
שדרגו את המנוי 1,024,700 0.03%
שדרגו את המנוי 619,375 0.02%
שדרגו את המנוי 433,993 0.01%
שדרגו את המנוי 431,517 0.01%
שדרגו את המנוי 412,776 0.01%
שדרגו את המנוי 292,279 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,191 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,064,174,050 29.97%
מגדל 304,038,000 8.56%
הפניקס 174,908,000 4.93%
הירשמו לצפייה 155,491,000 4.38%
הירשמו לצפייה 102,891,000 2.90%
הירשמו לצפייה 57,827,300 1.63%
שדרגו את המנוי 23,437,800 0.66%
שדרגו את המנוי 22,080,700 0.62%
שדרגו את המנוי 19,468,700 0.55%
שדרגו את המנוי 17,795,200 0.50%
שדרגו את המנוי 15,428,300 0.43%
שדרגו את המנוי 15,375,600 0.43%
שדרגו את המנוי 12,369,700 0.35%
שדרגו את המנוי 12,369,700 0.35%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,118,700 0.28%
שדרגו את המנוי 9,826,560 0.28%
שדרגו את המנוי 9,247,800 0.26%
שדרגו את המנוי 9,140,740 0.26%
שדרגו את המנוי 8,577,650 0.24%
שדרגו את המנוי 7,490,210 0.21%
שדרגו את המנוי 6,744,330 0.19%
שדרגו את המנוי 5,631,720 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,059,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,919,950 0.14%
שדרגו את המנוי 4,216,100 0.12%
שדרגו את המנוי 3,949,520 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 3,491,970 0.10%
שדרגו את המנוי 3,249,080 0.09%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,914,930 0.05%
שדרגו את המנוי 1,821,080 0.05%
שדרגו את המנוי 1,721,400 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 543,860 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 404,361 0.01%
שדרגו את המנוי 374,032 0.01%
שדרגו את המנוי 126,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית