תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אקסלנס 38,610,300 42,833,800 4,223,430  10.94%
איילון 32,591,000 35,849,000 3,257,990  10.00%
הירשמו לצפייה 29,872,300 30,996,900 1,124,610  3.76%
הירשמו לצפייה 11,557,000 12,568,500 1,011,490  8.75%
הירשמו לצפייה 50,511,600 51,133,800 622,200  1.23%
שדרגו את המנוי 10,880,000 11,200,000 320,000  2.94%
שדרגו את המנוי 1,205,820 1,383,500 177,675  14.74%
שדרגו את המנוי 28,247,200 28,357,500 110,288  0.39%
שדרגו את המנוי 332,128 438,786 106,658  32.11%
שדרגו את המנוי 2,051,850 2,093,080 41,229  2.01%
שדרגו את המנוי 75,707 78,622 2,915  3.85%
שדרגו את המנוי 411,705 408,971 -2,734  -0.66%
שדרגו את המנוי 8,724,710 8,699,620 -25,090  -0.29%
שדרגו את המנוי 110,000 30,000 -80,000  -72.73%
שדרגו את המנוי 619,375 508,063 -111,312  -17.97%
שדרגו את המנוי 2,444,740 2,175,000 -269,737  -11.03%
שדרגו את המנוי 26,247,400 25,899,500 -347,876  -1.33%
שדרגו את המנוי 22,697,900 21,848,600 -849,352  -3.74%
שדרגו את המנוי 31,689,100 30,162,200 -1,526,870  -4.82%
שדרגו את המנוי 76,430,200 74,762,800 -1,667,450  -2.18%
שדרגו את המנוי 144,446,000 128,062,000 -16,384,200  -11.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,998,485

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,264,621

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 107,905,000 155,491,000 47,586,200  44.10%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 2,889,000 12,369,700 9,480,680  328.17%
הירשמו לצפייה 13,017,200 17,795,200 4,778,000  36.71%
הירשמו לצפייה 16,148,300 19,468,700 3,320,380  20.56%
הירשמו לצפייה 301,727,000 304,038,000 2,310,910  0.77%
שדרגו את המנוי 2,544,080 3,249,080 705,000  27.71%
שדרגו את המנוי 1,405,880 1,914,930 509,052  36.21%
שדרגו את המנוי 467,400 814,400 347,000  74.24%
שדרגו את המנוי 220,392 432,392 212,000  96.19%
שדרגו את המנוי 365,260 543,860 178,600  48.90%
שדרגו את המנוי 7,351,210 7,490,210 139,000  1.89%
שדרגו את המנוי 15,332,600 15,375,600 43,023  0.28%
שדרגו את המנוי 9,120,370 9,140,740 20,371  0.22%
שדרגו את המנוי 5,049,000 5,059,000 10,000  0.20%
שדרגו את המנוי 10,118,500 10,118,700 229
שדרגו את המנוי 410,361 404,361 -6,000  -1.46%
שדרגו את המנוי 1,862,400 1,821,080 -41,323  -2.22%
שדרגו את המנוי 8,793,870 8,577,650 -216,215  -2.46%
שדרגו את המנוי 5,219,950 4,919,950 -300,000  -5.75%
שדרגו את המנוי 58,263,100 57,827,300 -435,852  -0.75%
שדרגו את המנוי 22,905,700 22,080,700 -825,000  -3.60%
שדרגו את המנוי 7,661,000 6,744,330 -916,673  -11.97%
שדרגו את המנוי 24,565,700 23,437,800 -1,127,950  -4.59%
שדרגו את המנוי 106,339,000 102,891,000 -3,448,160  -3.24%
שדרגו את המנוי 181,358,000 174,908,000 -6,450,400  -3.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,640,445

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,767,573

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,998,485
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,264,621
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 69,640,445
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,767,573
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 524,728,619 14.78%
פסגות 128,062,000 3.61%
מגדל 74,762,800 2.11%
הירשמו לצפייה 51,133,800 1.44%
הירשמו לצפייה 42,833,800 1.21%
הירשמו לצפייה 35,849,000 1.01%
שדרגו את המנוי 30,996,900 0.87%
שדרגו את המנוי 30,162,200 0.85%
שדרגו את המנוי 28,357,500 0.80%
שדרגו את המנוי 25,899,500 0.73%
שדרגו את המנוי 21,848,600 0.62%
שדרגו את המנוי 12,568,500 0.35%
שדרגו את המנוי 11,200,000 0.32%
שדרגו את המנוי 8,699,620 0.24%
שדרגו את המנוי 5,050,120 0.14%
שדרגו את המנוי 4,995,350 0.14%
שדרגו את המנוי 3,190,000 0.09%
שדרגו את המנוי 2,175,000 0.06%
שדרגו את המנוי 2,093,080 0.06%
שדרגו את המנוי 1,580,390 0.04%
שדרגו את המנוי 1,383,500 0.04%
שדרגו את המנוי 508,063 0.01%
שדרגו את המנוי 438,786 0.01%
שדרגו את המנוי 421,517 0.01%
שדרגו את המנוי 408,971 0.01%
שדרגו את המנוי 78,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,064,174,050 29.97%
מגדל 304,038,000 8.56%
הפניקס 174,908,000 4.93%
הירשמו לצפייה 155,491,000 4.38%
הירשמו לצפייה 102,891,000 2.90%
הירשמו לצפייה 57,827,300 1.63%
שדרגו את המנוי 23,437,800 0.66%
שדרגו את המנוי 22,080,700 0.62%
שדרגו את המנוי 19,468,700 0.55%
שדרגו את המנוי 17,795,200 0.50%
שדרגו את המנוי 15,428,300 0.43%
שדרגו את המנוי 15,375,600 0.43%
שדרגו את המנוי 12,369,700 0.35%
שדרגו את המנוי 12,369,700 0.35%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,118,700 0.28%
שדרגו את המנוי 9,826,560 0.28%
שדרגו את המנוי 9,247,800 0.26%
שדרגו את המנוי 9,140,740 0.26%
שדרגו את המנוי 8,577,650 0.24%
שדרגו את המנוי 7,490,210 0.21%
שדרגו את המנוי 6,744,330 0.19%
שדרגו את המנוי 5,631,720 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,059,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,919,950 0.14%
שדרגו את המנוי 4,216,100 0.12%
שדרגו את המנוי 3,949,520 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 3,491,970 0.10%
שדרגו את המנוי 3,249,080 0.09%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,914,930 0.05%
שדרגו את המנוי 1,821,080 0.05%
שדרגו את המנוי 1,721,400 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 543,860 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 404,361 0.01%
שדרגו את המנוי 374,032 0.01%
שדרגו את המנוי 126,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית