תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
ילין לפידות 29,281,500 34,207,100 4,925,650  16.82%
דיאמונד 38,933,900 41,628,700 2,694,860  6.92%
הירשמו לצפייה 59,760,000 60,567,500 807,536  1.35%
הירשמו לצפייה 43,103,900 43,606,400 502,452  1.17%
הירשמו לצפייה 295,330 757,467 462,137  156.48%
שדרגו את המנוי 6,330,200 6,774,930 444,732  7.03%
שדרגו את המנוי 81,494,800 81,860,500 365,744  0.45%
שדרגו את המנוי 8,815,230 9,072,740 257,513  2.92%
שדרגו את המנוי 677,645 770,980 93,335  13.77%
שדרגו את המנוי 825,971 901,315 75,344  9.12%
שדרגו את המנוי 141,445 212,969 71,524  50.57%
שדרגו את המנוי 719,817 754,817 35,000  4.86%
שדרגו את המנוי 60,000 85,000 25,000  41.67%
שדרגו את המנוי 192,546 215,834 23,288  12.09%
שדרגו את המנוי 48,234 63,234 15,000  31.10%
שדרגו את המנוי 150,000 100,000 -50,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 14,021,000 13,568,000 -452,979  -3.23%
שדרגו את המנוי 34,501,400 33,979,200 -522,172  -1.51%
שדרגו את המנוי 2,972,770 2,439,030 -533,734  -17.95%
שדרגו את המנוי 66,309,100 65,704,500 -604,520  -0.91%
שדרגו את המנוי 6,616,050 5,910,470 -705,583  -10.66%
שדרגו את המנוי 26,190,900 25,063,500 -1,127,400  -4.30%
שדרגו את המנוי 21,060,900 19,918,100 -1,142,800  -5.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,799,115

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,139,188

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
אקסלנס 27,224,200 63,284,200 36,060,000  132.46%
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 47,945 719,141 671,196  1,399.93%
הירשמו לצפייה 41,821 48,194 6,373  15.24%
הירשמו לצפייה 585,000 550,588 -34,412  -5.88%
הירשמו לצפייה 666,417 627,216 -39,201  -5.88%
שדרגו את המנוי 726,413 683,682 -42,731  -5.88%
שדרגו את המנוי 893,811 841,233 -52,578  -5.88%
שדרגו את המנוי 1,325,000 1,247,060 -77,942  -5.88%
שדרגו את המנוי 1,880,700 1,779,860 -100,830  -5.36%
שדרגו את המנוי 1,728,090 1,626,440 -101,653  -5.88%
שדרגו את המנוי 2,160,330 2,033,250 -127,079  -5.88%
שדרגו את המנוי 2,179,800 2,051,580 -128,224  -5.88%
שדרגו את המנוי 2,502,860 2,355,640 -147,227  -5.88%
שדרגו את המנוי 2,948,760 2,775,310 -173,457  -5.88%
שדרגו את המנוי 3,767,260 3,545,660 -221,604  -5.88%
שדרגו את המנוי 3,864,650 3,637,320 -227,333  -5.88%
שדרגו את המנוי 6,049,000 5,693,180 -355,824  -5.88%
שדרגו את המנוי 738,033 365,207 -372,826  -50.52%
שדרגו את המנוי 6,953,480 6,551,840 -401,643  -5.78%
שדרגו את המנוי 1,749,230 1,336,620 -412,619  -23.59%
שדרגו את המנוי 4,423,760 3,998,880 -424,889  -9.60%
שדרגו את המנוי 7,250,770 6,824,250 -426,516  -5.88%
שדרגו את המנוי 8,193,040 7,711,090 -481,944  -5.88%
שדרגו את המנוי 8,874,000 8,352,000 -522,001  -5.88%
שדרגו את המנוי 4,604,090 4,033,260 -570,829  -12.40%
שדרגו את המנוי 10,900,000 10,258,800 -641,177  -5.88%
שדרגו את המנוי 9,839,070 9,152,690 -686,386  -6.98%
שדרגו את המנוי 4,550,270 3,849,730 -700,542  -15.40%
שדרגו את המנוי 13,292,500 12,510,600 -781,911  -5.88%
שדרגו את המנוי 2,743,410 1,955,000 -788,409  -28.74%
שדרגו את המנוי 14,030,200 13,204,900 -825,307  -5.88%
שדרגו את המנוי 15,062,500 14,171,800 -890,736  -5.91%
שדרגו את המנוי 15,645,800 14,725,500 -920,343  -5.88%
שדרגו את המנוי 5,651,270 4,721,490 -929,781  -16.45%
שדרגו את המנוי 9,055,020 7,901,360 -1,153,660  -12.74%
שדרגו את המנוי 5,466,710 4,119,660 -1,347,050  -24.64%
שדרגו את המנוי 24,744,100 23,288,600 -1,455,530  -5.88%
שדרגו את המנוי 28,052,800 26,119,300 -1,933,500  -6.89%
שדרגו את המנוי 13,025,900 11,045,600 -1,980,350  -15.20%
שדרגו את המנוי 5,302,140 2,792,480 -2,509,660  -47.33%
שדרגו את המנוי 5,813,120 3,050,900 -2,762,220  -47.52%
שדרגו את המנוי 34,890,800 29,347,800 -5,542,950  -15.89%
שדרגו את המנוי 74,444,300 68,855,600 -5,588,690  -7.51%
שדרגו את המנוי 111,373,000 104,602,000 -6,770,650  -6.08%
שדרגו את המנוי 88,930,600 79,558,300 -9,372,300  -10.54%
שדרגו את המנוי 194,471,000 183,032,000 -11,439,500  -5.88%
שדרגו את המנוי 157,143,000 132,277,000 -24,865,800  -15.82%
שדרגו את המנוי 446,527,000 420,276,000 -26,250,700  -5.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,737,569

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -115,580,514

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,799,115
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,139,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,737,569
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -115,580,514
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 464,214,873 12.99%
פסגות 81,860,500 2.29%
אקסלנס 65,704,500 1.84%
הירשמו לצפייה 60,567,500 1.69%
הירשמו לצפייה 43,606,400 1.22%
הירשמו לצפייה 41,628,700 1.16%
שדרגו את המנוי 34,207,100 0.96%
שדרגו את המנוי 33,979,200 0.95%
שדרגו את המנוי 25,063,500 0.70%
שדרגו את המנוי 19,918,100 0.56%
שדרגו את המנוי 13,568,000 0.38%
שדרגו את המנוי 9,072,740 0.25%
שדרגו את המנוי 6,774,930 0.19%
שדרגו את המנוי 5,910,470 0.17%
שדרגו את המנוי 2,700,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,465,250 0.07%
שדרגו את המנוי 2,439,030 0.07%
שדרגו את המנוי 2,375,380 0.07%
שדרגו את המנוי 2,213,000 0.06%
שדרגו את המנוי 2,202,670 0.06%
שדרגו את המנוי 1,360,230 0.04%
שדרגו את המנוי 957,058 0.03%
שדרגו את המנוי 901,315 0.03%
שדרגו את המנוי 770,980 0.02%
שדרגו את המנוי 757,467 0.02%
שדרגו את המנוי 754,817 0.02%
שדרגו את המנוי 484,705 0.01%
שדרגו את המנוי 480,000 0.01%
שדרגו את המנוי 271,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 215,834 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,314,993,281 36.79%
מגדל 420,276,000 11.76%
כלל 183,032,000 5.12%
הירשמו לצפייה 132,277,000 3.70%
הירשמו לצפייה 104,602,000 2.93%
הירשמו לצפייה 79,558,300 2.23%
שדרגו את המנוי 68,855,600 1.93%
שדרגו את המנוי 63,284,200 1.77%
שדרגו את המנוי 29,347,800 0.82%
שדרגו את המנוי 26,119,300 0.73%
שדרגו את המנוי 23,288,600 0.65%
שדרגו את המנוי 14,725,500 0.41%
שדרגו את המנוי 14,171,800 0.40%
שדרגו את המנוי 13,204,900 0.37%
שדרגו את המנוי 12,510,600 0.35%
שדרגו את המנוי 11,045,600 0.31%
שדרגו את המנוי 10,258,800 0.29%
שדרגו את המנוי 9,152,690 0.26%
שדרגו את המנוי 8,352,000 0.23%
שדרגו את המנוי 7,901,360 0.22%
שדרגו את המנוי 7,711,090 0.22%
שדרגו את המנוי 6,824,250 0.19%
שדרגו את המנוי 6,551,840 0.18%
שדרגו את המנוי 5,693,180 0.16%
שדרגו את המנוי 4,721,490 0.13%
שדרגו את המנוי 4,119,660 0.12%
שדרגו את המנוי 4,033,260 0.11%
שדרגו את המנוי 3,998,880 0.11%
שדרגו את המנוי 3,849,730 0.11%
שדרגו את המנוי 3,637,320 0.10%
שדרגו את המנוי 3,545,660 0.10%
שדרגו את המנוי 3,050,900 0.09%
שדרגו את המנוי 2,792,480 0.08%
שדרגו את המנוי 2,775,310 0.08%
שדרגו את המנוי 2,355,640 0.07%
שדרגו את המנוי 2,051,580 0.06%
שדרגו את המנוי 2,033,250 0.06%
שדרגו את המנוי 1,955,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,779,860 0.05%
שדרגו את המנוי 1,626,440 0.05%
שדרגו את המנוי 1,503,470 0.04%
שדרגו את המנוי 1,336,620 0.04%
שדרגו את המנוי 1,247,060 0.03%
שדרגו את המנוי 841,233 0.02%
שדרגו את המנוי 719,141 0.02%
שדרגו את המנוי 683,682 0.02%
שדרגו את המנוי 627,216 0.02%
שדרגו את המנוי 550,588 0.02%
שדרגו את המנוי 365,207 0.01%
שדרגו את המנוי 48,194 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית