תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אי.בי.אי. 9,296,050 18,577,400 9,281,350  99.84%
אקסלנס 45,955,700 54,426,600 8,470,880  18.43%
הירשמו לצפייה 56,551,600 58,950,600 2,398,920  4.24%
הירשמו לצפייה 705,057 2,530,080 1,825,020  258.85%
הירשמו לצפייה 3,186,170 4,583,080 1,396,910  43.84%
שדרגו את המנוי 1,300,010 2,358,850 1,058,840  81.45%
שדרגו את המנוי 947,746 1,961,080 1,013,330  106.92%
שדרגו את המנוי 2,059,610 2,868,130 808,517  39.26%
שדרגו את המנוי 47,266,600 48,073,000 806,452  1.71%
שדרגו את המנוי 31,488,200 32,234,100 745,882  2.37%
שדרגו את המנוי 8,735,780 9,431,420 695,631  7.96%
שדרגו את המנוי 80,659,100 81,241,500 582,376  0.72%
שדרגו את המנוי 84,000 575,000 491,000  584.52%
שדרגו את המנוי 1,160,000 1,520,000 360,000  31.03%
שדרגו את המנוי 3,789,160 4,121,580 332,419  8.77%
שדרגו את המנוי 3,218,340 3,529,940 311,597  9.68%
שדרגו את המנוי 511,123 760,750 249,627  48.84%
שדרגו את המנוי 30,224,200 30,441,100 216,900  0.72%
שדרגו את המנוי 9,004 200,000 190,996  2,121.24%
שדרגו את המנוי 175,000 361,000 186,000  106.29%
שדרגו את המנוי 33,850,000 34,005,800 155,784  0.46%
שדרגו את המנוי 380,503 448,885 68,382  17.97%
שדרגו את המנוי 633,868 683,868 50,000  7.89%
שדרגו את המנוי 110,000 142,561 32,561  29.60%
שדרגו את המנוי 106,264 129,981 23,717  22.32%
שדרגו את המנוי 11,143,100 11,163,900 20,800  0.19%
שדרגו את המנוי 510,000 520,000 10,000  1.96%
שדרגו את המנוי -41,416 -120,117 -78,701  190.03%
שדרגו את המנוי 729,500 565,000 -164,500  -22.55%
שדרגו את המנוי 8,765,300 8,437,030 -328,265  -3.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,783,891

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -571,466

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 385,792,000 446,292,000 60,500,400  15.68%
הלמן אלדובי 5,328,000 36,204,500 30,876,500  579.51%
הירשמו לצפייה 140,365,000 153,454,000 13,089,400  9.32%
הירשמו לצפייה 51,839,400 61,839,400 10,000,000  19.29%
הירשמו לצפייה 73,328,700 81,890,800 8,562,020  11.68%
שדרגו את המנוי 101,826,000 106,112,000 4,286,380  4.21%
שדרגו את המנוי 28,975,500 32,634,500 3,659,000  12.63%
שדרגו את המנוי 72,208,300 74,358,900 2,150,580  2.98%
שדרגו את המנוי 7,779,140 9,515,080 1,735,940  22.32%
שדרגו את המנוי 4,288,710 4,479,080 190,367  4.44%
שדרגו את המנוי 1,322,360 1,314,460 -7,900  -0.60%
שדרגו את המנוי 85,215 76,215 -9,000  -10.56%
שדרגו את המנוי 2,455,360 2,413,670 -41,691  -1.70%
שדרגו את המנוי 1,808,700 1,752,700 -56,000  -3.10%
שדרגו את המנוי 735,000 585,000 -150,000  -20.41%
שדרגו את המנוי 6,700,870 6,500,870 -200,000  -2.98%
שדרגו את המנוי 5,685,850 5,466,710 -219,137  -3.85%
שדרגו את המנוי 2,101,690 1,833,500 -268,188  -12.76%
שדרגו את המנוי 6,815,980 6,225,980 -590,000  -8.66%
שדרגו את המנוי 6,908,640 6,066,110 -842,538  -12.20%
שדרגו את המנוי 4,696,370 2,599,660 -2,096,720  -44.65%
שדרגו את המנוי 5,458,060 2,948,760 -2,509,300  -45.97%
שדרגו את המנוי 11,860,600 8,193,040 -3,667,580  -30.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,050,587

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,658,054

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 31,783,891
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -571,466
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 135,050,587
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,658,054
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 417,381,745 11.75%
פסגות 81,241,500 2.29%
מגדל 58,950,600 1.66%
הירשמו לצפייה 54,426,600 1.53%
הירשמו לצפייה 48,073,000 1.35%
הירשמו לצפייה 34,005,800 0.96%
שדרגו את המנוי 32,234,100 0.91%
שדרגו את המנוי 30,441,100 0.86%
שדרגו את המנוי 18,577,400 0.52%
שדרגו את המנוי 11,163,900 0.31%
שדרגו את המנוי 9,431,420 0.27%
שדרגו את המנוי 8,437,030 0.24%
שדרגו את המנוי 4,583,080 0.13%
שדרגו את המנוי 4,121,580 0.12%
שדרגו את המנוי 3,529,940 0.10%
שדרגו את המנוי 2,868,130 0.08%
שדרגו את המנוי 2,530,080 0.07%
שדרגו את המנוי 2,358,850 0.07%
שדרגו את המנוי 2,220,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,961,080 0.06%
שדרגו את המנוי 1,520,000 0.04%
שדרגו את המנוי 760,750 0.02%
שדרגו את המנוי 683,868 0.02%
שדרגו את המנוי 575,000 0.02%
שדרגו את המנוי 565,000 0.02%
שדרגו את המנוי 520,000 0.01%
שדרגו את המנוי 448,885 0.01%
שדרגו את המנוי 361,000 0.01%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142,561 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129,981 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -120,117 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,374,336,161 38.70%
מגדל 446,292,000 12.57%
כלל 194,471,000 5.48%
הירשמו לצפייה 153,454,000 4.32%
הירשמו לצפייה 106,112,000 2.99%
הירשמו לצפייה 81,890,800 2.31%
שדרגו את המנוי 74,358,900 2.09%
שדרגו את המנוי 61,839,400 1.74%
שדרגו את המנוי 36,204,500 1.02%
שדרגו את המנוי 32,634,500 0.92%
שדרגו את המנוי 18,779,100 0.53%
שדרגו את המנוי 16,256,700 0.46%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 13,348,700 0.38%
שדרגו את המנוי 9,515,080 0.27%
שדרגו את המנוי 8,193,040 0.23%
שדרגו את המנוי 8,152,460 0.23%
שדרגו את המנוי 7,009,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,500,870 0.18%
שדרגו את המנוי 6,225,980 0.18%
שדרגו את המנוי 6,066,110 0.17%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,466,710 0.15%
שדרגו את המנוי 5,450,000 0.15%
שדרגו את המנוי 5,406,940 0.15%
שדרגו את המנוי 4,479,080 0.13%
שדרגו את המנוי 4,084,960 0.12%
שדרגו את המנוי 4,044,540 0.11%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,836,330 0.11%
שדרגו את המנוי 3,528,040 0.10%
שדרגו את המנוי 3,254,640 0.09%
שדרגו את המנוי 2,948,760 0.08%
שדרגו את המנוי 2,932,730 0.08%
שדרגו את המנוי 2,599,660 0.07%
שדרגו את המנוי 2,413,670 0.07%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,833,500 0.05%
שדרגו את המנוי 1,752,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,314,460 0.04%
שדרגו את המנוי 611,560 0.02%
שדרגו את המנוי 585,000 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 468,048 0.01%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 76,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית