תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
ילין לפידות 86,305,600 90,634,600 4,328,970  5.02%
הראל 35,064,200 37,678,200 2,614,000  7.45%
הירשמו לצפייה 64,865,900 66,065,600 1,199,680  1.85%
הירשמו לצפייה 30,041,600 30,978,100 936,508  3.12%
הירשמו לצפייה 81,236,500 81,537,700 301,192  0.37%
שדרגו את המנוי 65,865,600 66,065,400 199,780  0.30%
שדרגו את המנוי 4,567,030 4,661,100 94,074  2.06%
שדרגו את המנוי 1,216,340 1,283,160 66,819  5.49%
שדרגו את המנוי 155,000 220,000 65,000  41.94%
שדרגו את המנוי 192,182 220,923 28,741  14.96%
שדרגו את המנוי 12,553,400 12,582,000 28,581  0.23%
שדרגו את המנוי 1,113,060 1,130,270 17,218  1.55%
שדרגו את המנוי 95,625 105,625 10,000  10.46%
שדרגו את המנוי 62,188 52,188 -10,000  -16.08%
שדרגו את המנוי 1,766,800 1,756,310 -10,485  -0.59%
שדרגו את המנוי 221,000 172,000 -49,000  -22.17%
שדרגו את המנוי 437,662 384,539 -53,123  -12.14%
שדרגו את המנוי 387,100 303,128 -83,972  -21.69%
שדרגו את המנוי 880,000 757,000 -123,000  -13.98%
שדרגו את המנוי 6,639,720 6,443,630 -196,090  -2.95%
שדרגו את המנוי 510,000 258,000 -252,000  -49.41%
שדרגו את המנוי 1,906,790 1,633,270 -273,523  -14.34%
שדרגו את המנוי 19,768,500 19,468,600 -299,814  -1.52%
שדרגו את המנוי 6,812,360 6,383,520 -428,839  -6.30%
שדרגו את המנוי 6,444,560 4,180,910 -2,263,660  -35.12%
שדרגו את המנוי 17,524,000 15,077,500 -2,446,480  -13.96%
שדרגו את המנוי 46,245,400 40,686,000 -5,559,390  -12.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,890,563

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,049,376

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 109,124,000 117,326,000 8,201,640  7.52%
הראל 113,112,000 118,487,000 5,375,140  4.75%
הירשמו לצפייה 12,443,100 13,838,700 1,395,630  11.22%
הירשמו לצפייה 6,555,290 6,859,040 303,752  4.63%
הירשמו לצפייה 24,982,400 25,125,400 143,000  0.57%
שדרגו את המנוי 8,448,620 8,580,090 131,462  1.56%
שדרגו את המנוי 455,211,000 455,211,000 32
שדרגו את המנוי 1,083,690 963,597 -120,094  -11.08%
שדרגו את המנוי 13,192,400 12,918,900 -273,544  -2.07%
שדרגו את המנוי 3,632,280 3,310,610 -321,668  -8.86%
שדרגו את המנוי 8,555,120 8,055,120 -500,000  -5.84%
שדרגו את המנוי 3,588,810 2,799,300 -789,513  -22.00%
שדרגו את המנוי 4,002,040 2,232,040 -1,770,000  -44.23%
שדרגו את המנוי 7,177,420 41,650 -7,135,770  -99.42%
שדרגו את המנוי 152,395,000 144,273,000 -8,121,980  -5.33%
שדרגו את המנוי 69,291,900 59,449,100 -9,842,780  -14.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,550,656

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,875,349

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,890,563
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,049,376
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,550,656
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,875,349
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 507,797,958 14.21%
ילין לפידות 90,634,600 2.54%
פסגות 81,537,700 2.28%
הירשמו לצפייה 66,065,600 1.85%
הירשמו לצפייה 66,065,400 1.85%
הירשמו לצפייה 40,686,000 1.14%
שדרגו את המנוי 37,678,200 1.05%
שדרגו את המנוי 30,978,100 0.87%
שדרגו את המנוי 19,468,600 0.54%
שדרגו את המנוי 15,077,500 0.42%
שדרגו את המנוי 12,582,000 0.35%
שדרגו את המנוי 8,861,970 0.25%
שדרגו את המנוי 6,443,630 0.18%
שדרגו את המנוי 6,383,520 0.18%
שדרגו את המנוי 4,661,100 0.13%
שדרגו את המנוי 4,180,910 0.12%
שדרגו את המנוי 2,080,600 0.06%
שדרגו את המנוי 2,061,540 0.06%
שדרגו את המנוי 1,756,310 0.05%
שדרגו את המנוי 1,633,270 0.05%
שדרגו את המנוי 1,283,160 0.04%
שדרגו את המנוי 1,130,270 0.03%
שדרגו את המנוי 1,051,920 0.03%
שדרגו את המנוי 944,117 0.03%
שדרגו את המנוי 922,306 0.03%
שדרגו את המנוי 757,000 0.02%
שדרגו את המנוי 454,411 0.01%
שדרגו את המנוי 435,937 0.01%
שדרגו את המנוי 384,539 0.01%
שדרגו את המנוי 303,128 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220,923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 172,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,593 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,531 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,070,746,325 29.96%
מגדל 455,211,000 12.74%
כלל 144,273,000 4.04%
הירשמו לצפייה 118,487,000 3.32%
הירשמו לצפייה 117,326,000 3.28%
הירשמו לצפייה 59,449,100 1.66%
שדרגו את המנוי 25,125,400 0.70%
שדרגו את המנוי 23,288,600 0.65%
שדרגו את המנוי 13,838,700 0.39%
שדרגו את המנוי 12,918,900 0.36%
שדרגו את המנוי 12,510,600 0.35%
שדרגו את המנוי 9,053,510 0.25%
שדרגו את המנוי 8,580,090 0.24%
שדרגו את המנוי 8,055,120 0.23%
שדרגו את המנוי 7,901,360 0.22%
שדרגו את המנוי 6,859,040 0.19%
שדרגו את המנוי 6,241,120 0.17%
שדרגו את המנוי 4,004,060 0.11%
שדרגו את המנוי 3,322,560 0.09%
שדרגו את המנוי 3,310,610 0.09%
שדרגו את המנוי 3,014,110 0.08%
שדרגו את המנוי 2,799,300 0.08%
שדרגו את המנוי 2,792,480 0.08%
שדרגו את המנוי 2,572,840 0.07%
שדרגו את המנוי 2,271,780 0.06%
שדרגו את המנוי 2,232,040 0.06%
שדרגו את המנוי 1,905,940 0.05%
שדרגו את המנוי 1,572,200 0.04%
שדרגו את המנוי 1,494,400 0.04%
שדרגו את המנוי 1,463,920 0.04%
שדרגו את המנוי 1,345,930 0.04%
שדרגו את המנוי 1,247,060 0.03%
שדרגו את המנוי 963,597 0.03%
שדרגו את המנוי 856,189 0.02%
שדרגו את המנוי 759,420 0.02%
שדרגו את המנוי 722,814 0.02%
שדרגו את המנוי 582,133 0.02%
שדרגו את המנוי 550,588 0.02%
שדרגו את המנוי 542,724 0.02%
שדרגו את המנוי 494,804 0.01%
שדרגו את המנוי 420,779 0.01%
שדרגו את המנוי 293,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית