תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
אקסלנס 48,933,500 57,260,700 8,327,230  17.02%
הראל 29,314,700 35,378,800 6,064,060  20.69%
הירשמו לצפייה 40,631,800 46,678,600 6,046,820  14.88%
הירשמו לצפייה 28,856,100 33,877,000 5,020,880  17.40%
הירשמו לצפייה 14,622,500 17,132,700 2,510,240  17.17%
שדרגו את המנוי 13,900,000 16,350,000 2,450,000  17.63%
שדרגו את המנוי 52,473,800 54,058,200 1,584,470  3.02%
שדרגו את המנוי 32,290,500 33,806,600 1,516,150  4.70%
שדרגו את המנוי 8,706,720 9,995,940 1,289,220  14.81%
שדרגו את המנוי 21,983,300 22,842,200 858,904  3.91%
שדרגו את המנוי 600,522 1,251,560 651,039  108.41%
שדרגו את המנוי 75,683,500 76,311,100 627,624  0.83%
שדרגו את המנוי 1,781,910 2,305,990 524,085  29.41%
שדרגו את המנוי 1,630,390 1,743,870 113,481  6.96%
שדרגו את המנוי 2,093,080 2,121,010 27,933  1.33%
שדרגו את המנוי 408,064 427,482 19,418  4.76%
שדרגו את המנוי 30,087,500 29,004,000 -1,083,430  -3.60%
שדרגו את המנוי 121,669,000 117,408,000 -4,260,980  -3.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,631,554

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,344,410

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 304,038,000 350,496,000 46,457,500  15.28%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 9,826,560 15,379,800 5,553,280  56.51%
הירשמו לצפייה 3,491,970 5,877,970 2,386,000  68.33%
הירשמו לצפייה 3,949,520 6,201,740 2,252,220  57.03%
הירשמו לצפייה 17,795,200 19,313,900 1,518,690  8.53%
שדרגו את המנוי 4,216,100 5,670,630 1,454,530  34.50%
שדרגו את המנוי 23,437,800 24,834,400 1,396,660  5.96%
שדרגו את המנוי 10,118,700 11,289,900 1,171,220  11.57%
שדרגו את המנוי 57,827,300 58,130,500 303,176  0.52%
שדרגו את המנוי 1,821,080 1,849,120 28,037  1.54%
שדרגו את המנוי 12,126 25,796 13,670  112.73%
שדרגו את המנוי 6,300 12,300 6,000  95.24%
שדרגו את המנוי 1,914,930 1,832,860 -82,071  -4.29%
שדרגו את המנוי 404,361 303,411 -100,950  -24.97%
שדרגו את המנוי 12,369,700 11,999,800 -369,916  -2.99%
שדרגו את המנוי 9,247,800 8,670,800 -577,000  -6.24%
שדרגו את המנוי 3,249,080 2,356,830 -892,244  -27.46%
שדרגו את המנוי 6,744,330 5,741,490 -1,002,840  -14.87%
שדרגו את המנוי 15,375,600 13,052,900 -2,322,740  -15.11%
שדרגו את המנוי 19,468,700 16,333,000 -3,135,690  -16.11%
שדרגו את המנוי 22,080,700 15,250,400 -6,830,290  -30.93%
שדרגו את המנוי 12,369,700 2,886,000 -9,483,680  -76.67%
שדרגו את המנוי 102,891,000 93,256,800 -9,634,280  -9.36%
שדרגו את המנוי 174,908,000 162,521,000 -12,386,700  -7.08%
שדרגו את המנוי 155,491,000 97,717,300 -57,774,200  -37.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,540,983

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,592,601

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,631,554
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,344,410
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,540,983
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -104,592,601
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 572,080,525 16.11%
פסגות 117,408,000 3.31%
מגדל 76,311,100 2.15%
הירשמו לצפייה 57,260,700 1.61%
הירשמו לצפייה 54,058,200 1.52%
הירשמו לצפייה 46,678,600 1.31%
שדרגו את המנוי 35,378,800 1.00%
שדרגו את המנוי 33,877,000 0.95%
שדרגו את המנוי 33,806,600 0.95%
שדרגו את המנוי 29,004,000 0.82%
שדרגו את המנוי 22,842,200 0.64%
שדרגו את המנוי 17,132,700 0.48%
שדרגו את המנוי 16,350,000 0.46%
שדרגו את המנוי 9,995,940 0.28%
שדרגו את המנוי 5,050,120 0.14%
שדרגו את המנוי 4,975,350 0.14%
שדרגו את המנוי 3,190,000 0.09%
שדרגו את המנוי 2,305,990 0.06%
שדרגו את המנוי 2,121,010 0.06%
שדרגו את המנוי 1,743,870 0.05%
שדרגו את המנוי 1,251,560 0.04%
שדרגו את המנוי 438,786 0.01%
שדרגו את המנוי 427,482 0.01%
שדרגו את המנוי 421,517 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,021,886,471 28.78%
מגדל 350,496,000 9.87%
הפניקס 162,521,000 4.58%
הירשמו לצפייה 97,717,300 2.75%
הירשמו לצפייה 93,256,800 2.63%
הירשמו לצפייה 58,130,500 1.64%
שדרגו את המנוי 24,834,400 0.70%
שדרגו את המנוי 19,313,900 0.54%
שדרגו את המנוי 16,333,000 0.46%
שדרגו את המנוי 15,428,300 0.43%
שדרגו את המנוי 15,379,800 0.43%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 13,052,900 0.37%
שדרגו את המנוי 11,999,800 0.34%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 11,289,900 0.32%
שדרגו את המנוי 9,140,740 0.26%
שדרגו את המנוי 8,670,800 0.24%
שדרגו את המנוי 8,577,650 0.24%
שדרגו את המנוי 7,490,210 0.21%
שדרגו את המנוי 6,201,740 0.17%
שדרגו את המנוי 5,877,970 0.17%
שדרגו את המנוי 5,741,490 0.16%
שדרגו את המנוי 5,670,630 0.16%
שדרגו את המנוי 5,631,720 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,059,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,919,950 0.14%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,886,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,356,830 0.07%
שדרגו את המנוי 1,849,120 0.05%
שדרגו את המנוי 1,832,860 0.05%
שדרגו את המנוי 1,721,400 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 543,860 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 303,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית