תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
איילון 21,934,200 26,891,500 4,957,300  22.60%
הראל 24,086,500 29,018,200 4,931,680  20.47%
הירשמו לצפייה 10,689,900 15,418,800 4,728,820  44.24%
הירשמו לצפייה 47,385,300 50,012,400 2,627,090  5.54%
הירשמו לצפייה 4,281,040 5,815,120 1,534,080  35.83%
שדרגו את המנוי 77,219,800 77,924,800 705,032  0.91%
שדרגו את המנוי 7,198,070 7,900,000 701,931  9.75%
שדרגו את המנוי 33,256,900 33,902,900 645,980  1.94%
שדרגו את המנוי 11,868,300 12,501,300 632,929  5.33%
שדרגו את המנוי 2,810,000 3,165,000 355,000  12.63%
שדרגו את המנוי 351,738 411,992 60,254  17.13%
שדרגו את המנוי 138,117 159,417 21,300  15.42%
שדרגו את המנוי 456,793 413,993 -42,800  -9.37%
שדרגו את המנוי 350,000 270,000 -80,000  -22.86%
שדרגו את המנוי 858,782 719,254 -139,528  -16.25%
שדרגו את המנוי 5,182,770 5,042,770 -140,000  -2.70%
שדרגו את המנוי 39,779,700 39,398,500 -381,180  -0.96%
שדרגו את המנוי 2,469,750 2,037,550 -432,200  -17.50%
שדרגו את המנוי 28,717,500 27,984,400 -733,128  -2.55%
שדרגו את המנוי 6,275,000 5,275,000 -1,000,000  -15.94%
שדרגו את המנוי 3,623,440 2,338,740 -1,284,700  -35.46%
שדרגו את המנוי 30,775,600 27,271,200 -3,504,440  -11.39%
שדרגו את המנוי 170,768,000 159,468,000 -11,300,300  -6.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,901,396

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,038,276

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מגדל 283,527,000 301,727,000 18,200,000  6.42%
הלמן אלדובי 10,378,500 16,148,300 5,769,800  55.59%
הירשמו לצפייה 4,550,000 9,120,370 4,570,370  100.45%
הירשמו לצפייה 8,815,010 13,017,200 4,202,220  47.67%
הירשמו לצפייה 909,907 4,216,100 3,306,200  363.36%
שדרגו את המנוי 23,554,300 24,565,700 1,011,430  4.29%
שדרגו את המנוי 7,315,740 7,661,000 345,263  4.72%
שדרגו את המנוי 8,526,720 8,793,870 267,145  3.13%
שדרגו את המנוי 2,532,680 2,544,080 11,402  0.45%
שדרגו את המנוי 7,340,110 7,351,210 11,100  0.15%
שדרגו את המנוי 15,437,100 15,428,300 -8,778  -0.06%
שדרגו את המנוי 1,889,140 1,862,400 -26,738  -1.42%
שדרגו את המנוי 5,786,460 5,219,950 -566,517  -9.79%
שדרגו את המנוי 4,889,000 2,889,000 -2,000,000  -40.91%
שדרגו את המנוי 3,420,210 1,405,880 -2,014,320  -58.89%
שדרגו את המנוי 14,602,200 10,118,500 -4,483,730  -30.71%
שדרגו את המנוי 186,613,000 181,358,000 -5,255,460  -2.82%
שדרגו את המנוי 9,536,560 3,491,970 -6,044,580  -63.38%
שדרגו את המנוי 69,460,900 58,263,100 -11,197,800  -16.12%
שדרגו את המנוי 13,373,200 410,361 -12,962,800  -96.93%
שדרגו את המנוי 121,467,000 106,339,000 -15,127,600  -12.45%
שדרגו את המנוי 148,122,000 107,905,000 -40,216,300  -27.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,694,930

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,904,623

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,901,396
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,038,276
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,694,930
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -99,904,623
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 543,115,566 15.29%
פסגות 159,468,000 4.49%
מגדל 77,924,800 2.19%
הירשמו לצפייה 50,012,400 1.41%
הירשמו לצפייה 39,398,500 1.11%
הירשמו לצפייה 33,902,900 0.95%
שדרגו את המנוי 29,018,200 0.82%
שדרגו את המנוי 27,984,400 0.79%
שדרגו את המנוי 27,271,200 0.77%
שדרגו את המנוי 26,891,500 0.76%
שדרגו את המנוי 15,418,800 0.43%
שדרגו את המנוי 12,501,300 0.35%
שדרגו את המנוי 7,900,000 0.22%
שדרגו את המנוי 6,014,560 0.17%
שדרגו את המנוי 5,815,120 0.16%
שדרגו את המנוי 5,275,000 0.15%
שדרגו את המנוי 5,042,770 0.14%
שדרגו את המנוי 3,165,000 0.09%
שדרגו את המנוי 2,338,740 0.07%
שדרגו את המנוי 2,044,650 0.06%
שדרגו את המנוי 2,037,550 0.06%
שדרגו את המנוי 1,715,520 0.05%
שדרגו את המנוי 719,254 0.02%
שדרגו את המנוי 413,993 0.01%
שדרגו את המנוי 411,992 0.01%
שדרגו את המנוי 270,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 159,417 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,007,920,308 28.38%
מגדל 301,727,000 8.50%
הפניקס 181,358,000 5.11%
הירשמו לצפייה 107,905,000 3.04%
הירשמו לצפייה 106,339,000 2.99%
הירשמו לצפייה 58,263,100 1.64%
שדרגו את המנוי 24,565,700 0.69%
שדרגו את המנוי 22,905,700 0.65%
שדרגו את המנוי 16,148,300 0.45%
שדרגו את המנוי 15,428,300 0.43%
שדרגו את המנוי 15,332,600 0.43%
שדרגו את המנוי 13,017,200 0.37%
שדרגו את המנוי 12,369,700 0.35%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,118,500 0.28%
שדרגו את המנוי 9,826,560 0.28%
שדרגו את המנוי 9,247,800 0.26%
שדרגו את המנוי 9,120,370 0.26%
שדרגו את המנוי 8,793,870 0.25%
שדרגו את המנוי 7,661,000 0.22%
שדרגו את המנוי 7,351,210 0.21%
שדרגו את המנוי 5,631,720 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,219,950 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,216,100 0.12%
שדרגו את המנוי 3,949,520 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 3,491,970 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,889,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,544,080 0.07%
שדרגו את המנוי 1,862,400 0.05%
שדרגו את המנוי 1,721,400 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,405,880 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 467,400 0.01%
שדרגו את המנוי 410,361 0.01%
שדרגו את המנוי 365,260 0.01%
שדרגו את המנוי 220,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,126 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית