תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
ילין לפידות 22,372,300 24,771,800 2,399,520  10.73%
מגדל 49,978,200 51,636,200 1,657,950  3.32%
הירשמו לצפייה 46,147,400 47,530,700 1,383,330  3.00%
הירשמו לצפייה 48,596,500 49,822,600 1,226,040  2.52%
הירשמו לצפייה 15,269,600 16,264,000 994,465  6.51%
שדרגו את המנוי 43,332,400 44,024,800 692,436  1.60%
שדרגו את המנוי 1,946,710 2,212,670 265,963  13.66%
שדרגו את המנוי 3,510,000 3,600,000 90,000  2.56%
שדרגו את המנוי 23,133 59,309 36,176  156.38%
שדרגו את המנוי 599,034 618,247 19,213  3.21%
שדרגו את המנוי 2,853,710 2,867,110 13,396  0.47%
שדרגו את המנוי 88,425 92,373 3,948  4.46%
שדרגו את המנוי 581,039 571,039 -10,000  -1.72%
שדרגו את המנוי 172,181 161,168 -11,013  -6.40%
שדרגו את המנוי 6,436,930 6,370,200 -66,729  -1.04%
שדרגו את המנוי 17,784,400 17,716,500 -67,896  -0.38%
שדרגו את המנוי 2,241,390 2,153,510 -87,876  -3.92%
שדרגו את המנוי 856,714 640,764 -215,950  -25.21%
שדרגו את המנוי 1,142,800 902,800 -240,000  -21.00%
שדרגו את המנוי 12,692,600 12,428,700 -263,913  -2.08%
שדרגו את המנוי 1,609,920 1,322,120 -287,805  -17.88%
שדרגו את המנוי 10,005,700 9,673,170 -332,551  -3.32%
שדרגו את המנוי 37,622,000 37,254,500 -367,476  -0.98%
שדרגו את המנוי 1,353,920 772,890 -581,026  -42.91%
שדרגו את המנוי 104,257,000 100,741,000 -3,516,500  -3.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,782,437

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,048,735

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
אקסלנס 80,091,300 86,044,700 5,953,480  7.43%
גל 14,529,900 16,256,700 1,726,830  11.88%
הירשמו לצפייה 9,835,610 10,328,800 493,229  5.01%
הירשמו לצפייה 71,828,700 72,284,700 456,040  0.63%
הירשמו לצפייה 3,514,650 3,864,650 350,000  9.96%
שדרגו את המנוי 5,972,860 5,938,180 -34,678  -0.58%
שדרגו את המנוי 11,895,600 11,860,600 -35,000  -0.29%
שדרגו את המנוי 7,746,440 7,679,140 -67,295  -0.87%
שדרגו את המנוי 2,281,740 2,154,350 -127,385  -5.58%
שדרגו את המנוי 814,400 611,560 -202,840  -24.91%
שדרגו את המנוי 28,713,000 28,499,300 -213,658  -0.74%
שדרגו את המנוי 868,000 468,048 -399,952  -46.08%
שדרגו את המנוי 14,784,700 13,954,700 -830,000  -5.61%
שדרגו את המנוי 7,194,790 6,335,070 -859,723  -11.95%
שדרגו את המנוי 221,187,000 220,187,000 -1,000,220  -0.45%
שדרגו את המנוי 134,137,000 132,385,000 -1,751,970  -1.31%
שדרגו את המנוי 6,161,800 3,161,800 -3,000,000  -48.69%
שדרגו את המנוי 11,076,100 5,952,560 -5,123,550  -46.26%
שדרגו את המנוי 146,383,000 140,656,000 -5,726,300  -3.91%
שדרגו את המנוי 384,778,000 374,362,000 -10,416,200  -2.71%
שדרגו את המנוי 20,793,600 9,821,750 -10,971,900  -52.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,979,579

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,760,671

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,782,437
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,048,735
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,979,579
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,760,671
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 440,724,874 12.41%
פסגות 100,741,000 2.84%
מגדל 51,636,200 1.45%
הירשמו לצפייה 49,822,600 1.40%
הירשמו לצפייה 47,530,700 1.34%
הירשמו לצפייה 44,024,800 1.24%
שדרגו את המנוי 37,254,500 1.05%
שדרגו את המנוי 24,771,800 0.70%
שדרגו את המנוי 17,716,500 0.50%
שדרגו את המנוי 16,264,000 0.46%
שדרגו את המנוי 12,428,700 0.35%
שדרגו את המנוי 9,673,170 0.27%
שדרגו את המנוי 6,370,200 0.18%
שדרגו את המנוי 3,600,000 0.10%
שדרגו את המנוי 3,367,620 0.09%
שדרגו את המנוי 2,867,110 0.08%
שדרגו את המנוי 2,212,670 0.06%
שדרגו את המנוי 2,153,510 0.06%
שדרגו את המנוי 2,150,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,322,120 0.04%
שדרגו את המנוי 902,800 0.03%
שדרגו את המנוי 772,890 0.02%
שדרגו את המנוי 640,764 0.02%
שדרגו את המנוי 626,000 0.02%
שדרגו את המנוי 618,247 0.02%
שדרגו את המנוי 571,039 0.02%
שדרגו את המנוי 169,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 161,168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,302,305,666 36.67%
מגדל 374,362,000 10.54%
כלל 220,187,000 6.20%
הירשמו לצפייה 140,656,000 3.96%
הירשמו לצפייה 132,385,000 3.73%
הירשמו לצפייה 86,044,700 2.42%
שדרגו את המנוי 72,284,700 2.04%
שדרגו את המנוי 40,935,300 1.15%
שדרגו את המנוי 28,499,300 0.80%
שדרגו את המנוי 17,288,300 0.49%
שדרגו את המנוי 16,256,700 0.46%
שדרגו את המנוי 13,954,700 0.39%
שדרגו את המנוי 13,009,900 0.37%
שדרגו את המנוי 11,860,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,328,800 0.29%
שדרגו את המנוי 9,821,750 0.28%
שדרגו את המנוי 8,428,980 0.24%
שדרגו את המנוי 8,152,460 0.23%
שדרגו את המנוי 7,679,140 0.22%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,335,070 0.18%
שדרגו את המנוי 5,952,560 0.17%
שדרגו את המנוי 5,938,180 0.17%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,450,000 0.15%
שדרגו את המנוי 5,402,370 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,685,870 0.13%
שדרגו את המנוי 4,096,910 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,161,800 0.09%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,154,350 0.06%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,475,700 0.04%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 888,162 0.03%
שדרגו את המנוי 611,560 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 468,048 0.01%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 207,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית