תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
מור 14,167,500 25,315,300 11,147,700  78.69%
ילין לפידות 13,208,200 22,383,700 9,175,500  69.47%
הירשמו לצפייה 3,341,630 6,569,100 3,227,470  96.58%
הירשמו לצפייה 1,611,700 2,213,000 601,302  37.31%
הירשמו לצפייה 30,046,600 30,323,800 277,158  0.92%
שדרגו את המנוי 220,887 312,463 91,576  41.46%
שדרגו את המנוי 815,000 867,058 52,058  6.39%
שדרגו את המנוי 688,173 735,187 47,014  6.83%
שדרגו את המנוי 100 94 -6  -6.00%
שדרגו את המנוי 15,200 14,305 -895  -5.89%
שדרגו את המנוי 44,621 41,996 -2,625  -5.88%
שדרגו את המנוי 50,000 47,057 -2,943  -5.89%
שדרגו את המנוי 54,926 51,695 -3,231  -5.88%
שדרגו את המנוי 78,000 73,411 -4,589  -5.88%
שדרגו את המנוי 161,366 156,643 -4,723  -2.93%
שדרגו את המנוי 250,000 235,294 -14,706  -5.88%
שדרגו את המנוי 381,073 358,656 -22,417  -5.88%
שדרגו את המנוי 510,000 480,000 -30,000  -5.88%
שדרגו את המנוי 515,000 484,705 -30,295  -5.88%
שדרגו את המנוי 720,000 677,645 -42,355  -5.88%
שדרגו את המנוי 723,000 644,117 -78,883  -10.91%
שדרגו את המנוי 2,349,070 2,210,890 -138,183  -5.88%
שדרגו את המנוי 2,662,980 2,506,330 -156,648  -5.88%
שדרגו את המנוי 1,592,340 1,420,230 -172,107  -10.81%
שדרגו את המנוי 4,497,040 4,288,070 -208,966  -4.65%
שדרגו את המנוי 6,449,600 6,214,240 -235,360  -3.65%
שדרגו את המנוי 8,266,000 7,778,080 -487,919  -5.90%
שדרגו את המנוי 1,635,000 1,086,870 -548,131  -33.52%
שדרגו את המנוי 728,287 176,269 -552,018  -75.80%
שדרגו את המנוי 42,840,900 42,282,700 -558,208  -1.30%
שדרגו את המנוי 23,467,000 22,664,300 -802,722  -3.42%
שדרגו את המנוי 3,035,810 2,226,040 -809,769  -26.67%
שדרגו את המנוי 2,495,000 400,000 -2,095,000  -83.97%
שדרגו את המנוי 62,539,000 59,967,200 -2,571,870  -4.11%
שדרגו את המנוי 20,461,800 15,080,900 -5,380,860  -26.30%
שדרגו את המנוי 74,542,200 68,903,600 -5,638,550  -7.56%
שדרגו את המנוי 91,855,600 83,389,000 -8,466,650  -9.22%
שדרגו את המנוי 44,397,000 34,364,900 -10,032,100  -22.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,619,778

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,092,729

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
שיבולת 10,198,400 13,292,500 3,094,080  30.34%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 85,930,600 88,930,600 3,000,010  3.49%
הירשמו לצפייה 22,144,100 24,744,100 2,600,000  11.74%
הירשמו לצפייה 444,599,000 446,527,000 1,927,300  0.43%
הירשמו לצפייה 26,420,700 27,224,200 803,506  3.04%
שדרגו את המנוי 1,751,980 2,502,860 750,880  42.86%
שדרגו את המנוי 1,247,800 1,880,700 632,895  50.72%
שדרגו את המנוי 27,468,700 28,052,800 584,142  2.13%
שדרגו את המנוי 34,453,700 34,890,800 437,008  1.27%
שדרגו את המנוי 4,197,860 4,423,760 225,908  5.38%
שדרגו את המנוי 9,806,950 9,839,070 32,121  0.33%
שדרגו את המנוי 74,428,200 74,444,300 16,088  0.02%
שדרגו את המנוי 15,076,200 15,062,500 -13,700  -0.09%
שדרגו את המנוי 1,767,160 1,749,230 -17,927  -1.01%
שדרגו את המנוי 111,451,000 111,373,000 -78,632  -0.07%
שדרגו את המנוי 5,819,590 5,651,270 -168,322  -2.89%
שדרגו את המנוי 7,265,580 6,953,480 -312,092  -4.30%
שדרגו את המנוי 13,348,700 13,025,900 -322,774  -2.42%
שדרגו את המנוי 764,088 47,945 -716,143  -93.73%
שדרגו את המנוי 6,905,500 4,550,270 -2,355,230  -34.11%
שדרגו את המנוי 160,234,000 157,143,000 -3,091,580  -1.93%
שדרגו את המנוי 5,709,800 2,179,800 -3,530,000  -61.82%
שדרגו את המנוי 20,470,300 14,030,200 -6,440,110  -31.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,103,938

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,046,510

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,619,778
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,092,729
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,103,938
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,046,510
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 446,944,845 12.59%
פסגות 83,389,000 2.35%
אקסלנס 68,903,600 1.94%
הירשמו לצפייה 59,967,200 1.69%
הירשמו לצפייה 42,282,700 1.19%
הירשמו לצפייה 34,364,900 0.97%
שדרגו את המנוי 30,323,800 0.85%
שדרגו את המנוי 25,315,300 0.71%
שדרגו את המנוי 22,664,300 0.64%
שדרגו את המנוי 22,383,700 0.63%
שדרגו את המנוי 15,080,900 0.42%
שדרגו את המנוי 7,778,080 0.22%
שדרגו את המנוי 6,569,100 0.18%
שדרגו את המנוי 6,214,240 0.17%
שדרגו את המנוי 4,288,070 0.12%
שדרגו את המנוי 2,506,330 0.07%
שדרגו את המנוי 2,226,040 0.06%
שדרגו את המנוי 2,213,000 0.06%
שדרגו את המנוי 2,210,890 0.06%
שדרגו את המנוי 1,420,230 0.04%
שדרגו את המנוי 1,086,870 0.03%
שדרגו את המנוי 867,058 0.02%
שדרגו את המנוי 735,187 0.02%
שדרגו את המנוי 677,645 0.02%
שדרגו את המנוי 644,117 0.02%
שדרגו את המנוי 484,705 0.01%
שדרגו את המנוי 480,000 0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 0.01%
שדרגו את המנוי 358,656 0.01%
שדרגו את המנוי 312,463 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176,269 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,399,532,970 39.41%
מגדל 446,527,000 12.57%
כלל 194,471,000 5.48%
הירשמו לצפייה 157,143,000 4.43%
הירשמו לצפייה 111,373,000 3.14%
הירשמו לצפייה 88,930,600 2.50%
שדרגו את המנוי 74,444,300 2.10%
שדרגו את המנוי 34,890,800 0.98%
שדרגו את המנוי 28,052,800 0.79%
שדרגו את המנוי 27,224,200 0.77%
שדרגו את המנוי 24,744,100 0.70%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 15,062,500 0.42%
שדרגו את המנוי 14,030,200 0.40%
שדרגו את המנוי 13,292,500 0.37%
שדרגו את המנוי 13,025,900 0.37%
שדרגו את המנוי 10,900,000 0.31%
שדרגו את המנוי 9,839,070 0.28%
שדרגו את המנוי 9,055,020 0.25%
שדרגו את המנוי 8,874,000 0.25%
שדרגו את המנוי 8,193,040 0.23%
שדרגו את המנוי 7,250,770 0.20%
שדרגו את המנוי 6,953,480 0.20%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 6,000,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,813,120 0.16%
שדרגו את המנוי 5,651,270 0.16%
שדרגו את המנוי 5,466,710 0.15%
שדרגו את המנוי 5,302,140 0.15%
שדרגו את המנוי 4,604,090 0.13%
שדרגו את המנוי 4,550,270 0.13%
שדרגו את המנוי 4,423,760 0.12%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,767,260 0.11%
שדרגו את המנוי 2,948,760 0.08%
שדרגו את המנוי 2,743,410 0.08%
שדרגו את המנוי 2,502,860 0.07%
שדרגו את המנוי 2,179,800 0.06%
שדרגו את המנוי 2,160,330 0.06%
שדרגו את המנוי 1,880,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,749,230 0.05%
שדרגו את המנוי 1,728,090 0.05%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.03%
שדרגו את המנוי 893,811 0.03%
שדרגו את המנוי 738,033 0.02%
שדרגו את המנוי 726,413 0.02%
שדרגו את המנוי 666,417 0.02%
שדרגו את המנוי 585,000 0.02%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית