תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 61,122,100 74,724,600 13,602,500  22.25%
דיאמונד 5,381,980 8,583,180 3,201,200  59.48%
הירשמו לצפייה 68,872,500 71,964,700 3,092,250  4.49%
הירשמו לצפייה 40,716,700 43,799,500 3,082,770  7.57%
הירשמו לצפייה 85,413,500 86,917,400 1,503,940  1.76%
שדרגו את המנוי 4,669,280 5,117,600 448,317  9.60%
שדרגו את המנוי 11,213,800 11,556,100 342,270  3.05%
שדרגו את המנוי 22,222,600 22,545,500 322,890  1.45%
שדרגו את המנוי 142,561 239,711 97,150  68.15%
שדרגו את המנוי 303,000 398,000 95,000  31.35%
שדרגו את המנוי -182,309 -97,334 84,975  -46.61%
שדרגו את המנוי 2,220,000 2,300,000 80,000  3.60%
שדרגו את המנוי 705,000 755,000 50,000  7.09%
שדרגו את המנוי 683,868 720,000 36,132  5.28%
שדרגו את המנוי 149,768 185,738 35,970  24.02%
שדרגו את המנוי 21,427 44,621 23,194  108.25%
שדרגו את המנוי 2,530,080 2,553,080 23,000  0.91%
שדרגו את המנוי 600,000 622,143 22,143  3.69%
שדרגו את המנוי 200 15,200 15,000  7,500.00%
שדרגו את המנוי 1,570,000 1,547,070 -22,926  -1.46%
שדרגו את המנוי 456,751 433,748 -23,003  -5.04%
שדרגו את המנוי 760,750 731,470 -29,280  -3.85%
שדרגו את המנוי 4,994,350 4,887,350 -106,997  -2.14%
שדרגו את המנוי 2,305,220 1,991,860 -313,358  -13.59%
שדרגו את המנוי 361,000 40,000 -321,000  -88.92%
שדרגו את המנוי 2,140,150 1,775,790 -364,361  -17.02%
שדרגו את המנוי 9,431,420 8,564,080 -867,341  -9.20%
שדרגו את המנוי 30,664,500 28,882,600 -1,781,900  -5.81%
שדרגו את המנוי 51,621,000 48,409,100 -3,211,880  -6.22%
שדרגו את המנוי 20,500,000 14,000,000 -6,500,000  -31.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,158,701

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,542,046

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 385,792,000 446,292,000 60,500,400  15.68%
הלמן אלדובי 5,328,000 36,204,500 30,876,500  579.51%
הירשמו לצפייה 140,365,000 153,454,000 13,089,400  9.32%
הירשמו לצפייה 51,839,400 61,839,400 10,000,000  19.29%
הירשמו לצפייה 73,328,700 81,890,800 8,562,020  11.68%
שדרגו את המנוי 101,826,000 106,112,000 4,286,380  4.21%
שדרגו את המנוי 28,975,500 32,634,500 3,659,000  12.63%
שדרגו את המנוי 72,208,300 74,358,900 2,150,580  2.98%
שדרגו את המנוי 7,779,140 9,515,080 1,735,940  22.32%
שדרגו את המנוי 4,288,710 4,479,080 190,367  4.44%
שדרגו את המנוי 1,322,360 1,314,460 -7,900  -0.60%
שדרגו את המנוי 85,215 76,215 -9,000  -10.56%
שדרגו את המנוי 2,455,360 2,413,670 -41,691  -1.70%
שדרגו את המנוי 1,808,700 1,752,700 -56,000  -3.10%
שדרגו את המנוי 735,000 585,000 -150,000  -20.41%
שדרגו את המנוי 6,700,870 6,500,870 -200,000  -2.98%
שדרגו את המנוי 5,685,850 5,466,710 -219,137  -3.85%
שדרגו את המנוי 2,101,690 1,833,500 -268,188  -12.76%
שדרגו את המנוי 6,815,980 6,225,980 -590,000  -8.66%
שדרגו את המנוי 6,908,640 6,066,110 -842,538  -12.20%
שדרגו את המנוי 4,696,370 2,599,660 -2,096,720  -44.65%
שדרגו את המנוי 5,458,060 2,948,760 -2,509,300  -45.97%
שדרגו את המנוי 11,860,600 8,193,040 -3,667,580  -30.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,050,587

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,658,054

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,158,701
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,542,046
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 135,050,587
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,658,054
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 447,865,794 12.61%
פסגות 86,917,400 2.45%
אקסלנס 74,724,600 2.10%
הירשמו לצפייה 71,964,700 2.03%
הירשמו לצפייה 48,409,100 1.36%
הירשמו לצפייה 43,799,500 1.23%
שדרגו את המנוי 28,882,600 0.81%
שדרגו את המנוי 22,545,500 0.63%
שדרגו את המנוי 14,000,000 0.39%
שדרגו את המנוי 11,556,100 0.33%
שדרגו את המנוי 8,583,180 0.24%
שדרגו את המנוי 8,564,080 0.24%
שדרגו את המנוי 5,117,600 0.14%
שדרגו את המנוי 4,887,350 0.14%
שדרגו את המנוי 2,553,080 0.07%
שדרגו את המנוי 2,300,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,991,860 0.06%
שדרגו את המנוי 1,872,940 0.05%
שדרגו את המנוי 1,775,790 0.05%
שדרגו את המנוי 1,547,070 0.04%
שדרגו את המנוי 755,000 0.02%
שדרגו את המנוי 731,470 0.02%
שדרגו את המנוי 720,000 0.02%
שדרגו את המנוי 665,000 0.02%
שדרגו את המנוי 622,143 0.02%
שדרגו את המנוי 520,000 0.01%
שדרגו את המנוי 433,748 0.01%
שדרגו את המנוי 398,000 0.01%
שדרגו את המנוי 239,711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 185,738 < 0.01%
שדרגו את המנוי 128,994 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי -97,334 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,374,336,161 38.70%
מגדל 446,292,000 12.57%
כלל 194,471,000 5.48%
הירשמו לצפייה 153,454,000 4.32%
הירשמו לצפייה 106,112,000 2.99%
הירשמו לצפייה 81,890,800 2.31%
שדרגו את המנוי 74,358,900 2.09%
שדרגו את המנוי 61,839,400 1.74%
שדרגו את המנוי 36,204,500 1.02%
שדרגו את המנוי 32,634,500 0.92%
שדרגו את המנוי 18,779,100 0.53%
שדרגו את המנוי 16,256,700 0.46%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 13,348,700 0.38%
שדרגו את המנוי 9,515,080 0.27%
שדרגו את המנוי 8,193,040 0.23%
שדרגו את המנוי 8,152,460 0.23%
שדרגו את המנוי 7,009,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,500,870 0.18%
שדרגו את המנוי 6,225,980 0.18%
שדרגו את המנוי 6,066,110 0.17%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,466,710 0.15%
שדרגו את המנוי 5,450,000 0.15%
שדרגו את המנוי 5,406,940 0.15%
שדרגו את המנוי 4,479,080 0.13%
שדרגו את המנוי 4,084,960 0.12%
שדרגו את המנוי 4,044,540 0.11%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,836,330 0.11%
שדרגו את המנוי 3,528,040 0.10%
שדרגו את המנוי 3,254,640 0.09%
שדרגו את המנוי 2,948,760 0.08%
שדרגו את המנוי 2,932,730 0.08%
שדרגו את המנוי 2,599,660 0.07%
שדרגו את המנוי 2,413,670 0.07%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,833,500 0.05%
שדרגו את המנוי 1,752,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,314,460 0.04%
שדרגו את המנוי 611,560 0.02%
שדרגו את המנוי 585,000 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 468,048 0.01%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 76,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית