תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
הראל 56,841,400 59,399,900 2,558,550  4.50%
ילין לפידות 31,102,700 32,935,200 1,832,470  5.89%
הירשמו לצפייה 1,753,730 2,616,710 862,979  49.21%
הירשמו לצפייה 61,729,900 62,402,000 672,068  1.09%
הירשמו לצפייה 6,787,550 7,311,810 524,258  7.72%
שדרגו את המנוי 91,252,100 91,612,200 360,120  0.39%
שדרגו את המנוי 10,350,100 10,609,300 259,253  2.50%
שדרגו את המנוי 272,000 522,000 250,000  91.91%
שדרגו את המנוי 2,750,520 2,868,580 118,054  4.29%
שדרגו את המנוי 901,000 968,000 67,000  7.44%
שדרגו את המנוי 19,242,800 19,302,200 59,358  0.31%
שדרגו את המנוי 190,000 237,000 47,000  24.74%
שדרגו את המנוי 101,619 133,418 31,799  31.29%
שדרגו את המנוי 611,102 600,000 -11,102  -1.82%
שדרגו את המנוי 345,238 323,744 -21,494  -6.23%
שדרגו את המנוי 1,289,930 1,259,930 -30,000  -2.33%
שדרגו את המנוי 3,520,000 3,470,000 -50,000  -1.42%
שדרגו את המנוי 505,222 450,553 -54,669  -10.82%
שדרגו את המנוי 1,292,320 1,231,500 -60,822  -4.71%
שדרגו את המנוי 38,802,500 38,714,600 -87,900  -0.23%
שדרגו את המנוי 10,239,700 10,085,100 -154,621  -1.51%
שדרגו את המנוי 33,628,700 33,439,200 -189,528  -0.56%
שדרגו את המנוי 13,954,500 13,601,700 -352,883  -2.53%
שדרגו את המנוי 800,000 200,000 -600,000  -75.00%
שדרגו את המנוי 50,385,900 49,601,400 -784,508  -1.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,642,909

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,397,527

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 40,935,300 51,839,400 10,904,100  26.64%
הפניקס 143,414,000 145,309,000 1,895,500  1.32%
הירשמו לצפייה 17,172,700 18,779,100 1,606,350  9.35%
הירשמו לצפייה 193,801,000 194,481,000 680,000  0.35%
הירשמו לצפייה 3,530,000 3,836,330 306,327  8.68%
שדרגו את המנוי 28,710,200 28,830,600 120,396  0.42%
שדרגו את המנוי 5,938,180 5,988,180 50,000  0.84%
שדרגו את המנוי 4,685,870 4,696,370 10,500  0.22%
שדרגו את המנוי 2,120,020 2,130,280 10,256  0.48%
שדרגו את המנוי 4,096,910 4,084,960 -11,950  -0.29%
שדרגו את המנוי 374,477,000 374,445,000 -31,264  -0.01%
שדרגו את המנוי 173,145 98,415 -74,730  -43.16%
שדרגו את המנוי 2,242,610 2,056,150 -186,458  -8.31%
שדרגו את המנוי 3,949,730 3,735,240 -214,486  -5.43%
שדרגו את המנוי 72,721,100 72,200,200 -520,840  -0.72%
שדרגו את המנוי 5,493,150 4,318,070 -1,175,080  -21.39%
שדרגו את המנוי 9,068,980 6,815,980 -2,253,000  -24.84%
שדרגו את המנוי 5,402,370 2,932,730 -2,469,640  -45.71%
שדרגו את המנוי 4,955,360 2,455,360 -2,500,000  -50.45%
שדרגו את המנוי 82,850,500 79,468,000 -3,382,590  -4.08%
שדרגו את המנוי 10,331,600 6,908,970 -3,422,630  -33.13%
שדרגו את המנוי 120,037,000 96,676,800 -23,360,500  -19.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,583,429

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,603,168

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,642,909
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,397,527
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,583,429
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -39,603,168
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 466,620,967 13.14%
פסגות 91,612,200 2.58%
מגדל 62,402,000 1.76%
הירשמו לצפייה 59,399,900 1.67%
הירשמו לצפייה 49,601,400 1.40%
הירשמו לצפייה 38,714,600 1.09%
שדרגו את המנוי 33,439,200 0.94%
שדרגו את המנוי 32,935,200 0.93%
שדרגו את המנוי 19,302,200 0.54%
שדרגו את המנוי 16,867,600 0.48%
שדרגו את המנוי 13,601,700 0.38%
שדרגו את המנוי 10,609,300 0.30%
שדרגו את המנוי 10,085,100 0.28%
שדרגו את המנוי 7,311,810 0.21%
שדרגו את המנוי 3,470,000 0.10%
שדרגו את המנוי 2,868,580 0.08%
שדרגו את המנוי 2,867,110 0.08%
שדרגו את המנוי 2,616,710 0.07%
שדרגו את המנוי 1,259,930 0.04%
שדרגו את המנוי 1,231,500 0.03%
שדרגו את המנוי 968,000 0.03%
שדרגו את המנוי 934,187 0.03%
שדרגו את המנוי 902,800 0.03%
שדרגו את המנוי 600,000 0.02%
שדרגו את המנוי 522,000 0.01%
שדרגו את המנוי 450,553 0.01%
שדרגו את המנוי 323,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302,967 < 0.01%
שדרגו את המנוי 296,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 237,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 133,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,234,776,822 34.77%
מגדל 374,445,000 10.54%
כלל 194,481,000 5.48%
הירשמו לצפייה 145,309,000 4.09%
הירשמו לצפייה 96,676,800 2.72%
הירשמו לצפייה 79,468,000 2.24%
שדרגו את המנוי 72,200,200 2.03%
שדרגו את המנוי 51,839,400 1.46%
שדרגו את המנוי 28,830,600 0.81%
שדרגו את המנוי 18,779,100 0.53%
שדרגו את המנוי 16,256,700 0.46%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 13,954,700 0.39%
שדרגו את המנוי 11,860,600 0.33%
שדרגו את המנוי 8,152,460 0.23%
שדרגו את המנוי 7,679,140 0.22%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 7,009,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,908,970 0.19%
שדרגו את המנוי 6,815,980 0.19%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,988,180 0.17%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,450,000 0.15%
שדרגו את המנוי 4,696,370 0.13%
שדרגו את המנוי 4,318,070 0.12%
שדרגו את המנוי 4,084,960 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,836,330 0.11%
שדרגו את המנוי 3,735,240 0.11%
שדרגו את המנוי 3,528,040 0.10%
שדרגו את המנוי 3,161,800 0.09%
שדרגו את המנוי 2,932,730 0.08%
שדרגו את המנוי 2,455,360 0.07%
שדרגו את המנוי 2,130,280 0.06%
שדרגו את המנוי 2,056,150 0.06%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 611,560 0.02%
שדרגו את המנוי 468,048 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית