תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
מגדל 54,667,000 57,889,600 3,222,700  5.89%
ילין לפידות 25,140,200 26,732,000 1,591,880  6.33%
הירשמו לצפייה 49,502,100 50,205,300 703,228  1.42%
הירשמו לצפייה 12,998,200 13,509,500 511,324  3.93%
הירשמו לצפייה 18,322,900 18,667,500 344,544  1.88%
שדרגו את המנוי 6,244,770 6,562,110 317,341  5.08%
שדרגו את המנוי 1,040,300 1,334,930 294,634  28.32%
שדרגו את המנוי 3,408,690 3,677,870 269,179  7.90%
שדרגו את המנוי 2,510,600 2,709,760 199,160  7.93%
שדרגו את המנוי 912,850 1,109,270 196,419  21.52%
שדרגו את המנוי 206,046 291,492 85,446  41.47%
שדרגו את המנוי 45,110 86,388 41,278  91.51%
שדרגו את המנוי 170,000 190,000 20,000  11.76%
שדרגו את המנוי 51,828 52,446 618  1.19%
שדרגו את המנוי 25,000 15,000 -10,000  -40.00%
שדרגו את המנוי 69,000 59,000 -10,000  -14.49%
שדרגו את המנוי 169,457 154,111 -15,346  -9.06%
שדרגו את המנוי 16,890,600 16,860,600 -30,000  -0.18%
שדרגו את המנוי 1,322,120 1,292,120 -30,000  -2.27%
שדרגו את המנוי 640,764 554,132 -86,632  -13.52%
שדרגו את המנוי 1,526,240 1,379,200 -147,030  -9.63%
שדרגו את המנוי 2,050,000 1,900,000 -150,000  -7.32%
שדרגו את המנוי 611,000 316,000 -295,000  -48.28%
שדרגו את המנוי 1,693,970 1,304,710 -389,257  -22.98%
שדרגו את המנוי 52,202,500 51,691,900 -510,648  -0.98%
שדרגו את המנוי 36,852,800 36,207,900 -644,952  -1.75%
שדרגו את המנוי 12,127,700 11,358,400 -769,335  -6.34%
שדרגו את המנוי 40,145,800 38,776,300 -1,369,560  -3.41%
שדרגו את המנוי 94,244,600 92,398,200 -1,846,390  -1.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,797,751

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,304,150

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 140,656,000 143,414,000 2,757,200  1.96%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 5,049,000 6,049,000 1,000,000  19.81%
הירשמו לצפייה 2,730,000 3,530,000 800,000  29.30%
הירשמו לצפייה 8,428,980 9,068,980 640,000  7.59%
הירשמו לצפייה 72,284,700 72,721,100 436,376  0.60%
שדרגו את המנוי 1,475,700 1,820,700 345,000  23.38%
שדרגו את המנוי 28,499,300 28,710,200 210,900  0.74%
שדרגו את המנוי 374,362,000 374,477,000 114,336  0.03%
שדרגו את המנוי 10,328,800 10,331,600 2,772  0.03%
שדרגו את המנוי 207,415 173,145 -34,270  -16.52%
שדרגו את המנוי 2,154,350 2,120,020 -34,325  -1.59%
שדרגו את המנוי 2,897,610 2,242,610 -655,000  -22.60%
שדרגו את המנוי 6,335,070 5,493,150 -841,920  -13.29%
שדרגו את המנוי 17,288,300 15,645,800 -1,642,460  -9.50%
שדרגו את המנוי 5,952,560 3,949,730 -2,002,840  -33.65%
שדרגו את המנוי 86,044,700 82,850,500 -3,194,200  -3.71%
שדרגו את המנוי 13,009,900 7,009,870 -6,000,000  -46.12%
שדרגו את המנוי 9,821,750 1,760,000 -8,061,750  -82.08%
שדרגו את המנוי 132,385,000 120,037,000 -12,347,900  -9.33%
שדרגו את המנוי 220,187,000 193,801,000 -26,385,600  -11.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,306,584

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,200,265

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,797,751
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,304,150
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,306,584
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -61,200,265
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 445,927,178 12.56%
פסגות 92,398,200 2.60%
מגדל 57,889,600 1.63%
הירשמו לצפייה 51,691,900 1.46%
הירשמו לצפייה 50,205,300 1.41%
הירשמו לצפייה 38,776,300 1.09%
שדרגו את המנוי 36,207,900 1.02%
שדרגו את המנוי 26,732,000 0.75%
שדרגו את המנוי 18,667,500 0.53%
שדרגו את המנוי 16,860,600 0.47%
שדרגו את המנוי 13,509,500 0.38%
שדרגו את המנוי 11,358,400 0.32%
שדרגו את המנוי 6,562,110 0.18%
שדרגו את המנוי 3,677,870 0.10%
שדרגו את המנוי 3,610,000 0.10%
שדרגו את המנוי 2,867,110 0.08%
שדרגו את המנוי 2,709,760 0.08%
שדרגו את המנוי 1,900,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,379,200 0.04%
שדרגו את המנוי 1,334,930 0.04%
שדרגו את המנוי 1,304,710 0.04%
שדרגו את המנוי 1,292,120 0.04%
שדרגו את המנוי 1,109,270 0.03%
שדרגו את המנוי 902,800 0.03%
שדרגו את המנוי 611,102 0.02%
שדרגו את המנוי 554,132 0.02%
שדרגו את המנוי 440,000 0.01%
שדרגו את המנוי 316,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 291,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,388 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,446 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,264,585,636 35.61%
מגדל 374,477,000 10.55%
כלל 193,801,000 5.46%
הירשמו לצפייה 143,414,000 4.04%
הירשמו לצפייה 120,037,000 3.38%
הירשמו לצפייה 82,850,500 2.33%
שדרגו את המנוי 72,721,100 2.05%
שדרגו את המנוי 40,935,300 1.15%
שדרגו את המנוי 28,710,200 0.81%
שדרגו את המנוי 17,172,700 0.48%
שדרגו את המנוי 16,256,700 0.46%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 13,954,700 0.39%
שדרגו את המנוי 11,860,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,331,600 0.29%
שדרגו את המנוי 9,068,980 0.26%
שדרגו את המנוי 8,152,460 0.23%
שדרגו את המנוי 7,679,140 0.22%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 7,009,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,938,180 0.17%
שדרגו את המנוי 5,493,150 0.15%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,450,000 0.15%
שדרגו את המנוי 5,402,370 0.15%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,685,870 0.13%
שדרגו את המנוי 4,096,910 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,949,730 0.11%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,530,000 0.10%
שדרגו את המנוי 3,161,800 0.09%
שדרגו את המנוי 2,242,610 0.06%
שדרגו את המנוי 2,120,020 0.06%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,820,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,760,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 888,162 0.03%
שדרגו את המנוי 611,560 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 468,048 0.01%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 173,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית