תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אקסלנס 34,542,400 38,790,100 4,247,720  12.30%
אנליסט 42,022,100 45,551,600 3,529,480  8.40%
הירשמו לצפייה 166,674,000 169,849,000 3,174,990  1.90%
הירשמו לצפייה 17,738,700 20,554,000 2,815,300  15.87%
הירשמו לצפייה 8,118,750 10,374,400 2,255,660  27.78%
שדרגו את המנוי 29,914,300 32,022,500 2,108,210  7.05%
שדרגו את המנוי 29,493,100 31,381,100 1,887,990  6.40%
שדרגו את המנוי 5,550,000 7,000,000 1,450,000  26.13%
שדרגו את המנוי 29,304,500 30,676,300 1,371,850  4.68%
שדרגו את המנוי 4,762,080 6,045,800 1,283,720  26.96%
שדרגו את המנוי 2,810,530 3,611,310 800,781  28.49%
שדרגו את המנוי 1,000 456,793 455,793  45,579.30%
שדרגו את המנוי 4,903,790 5,048,950 145,157  2.96%
שדרגו את המנוי 2,520,000 2,635,000 115,000  4.56%
שדרגו את המנוי 312,700 344,143 31,443  10.06%
שדרגו את המנוי 11,825,300 11,848,700 23,412  0.20%
שדרגו את המנוי 140,766 117,215 -23,551  -16.73%
שדרגו את המנוי 550,000 480,000 -70,000  -12.73%
שדרגו את המנוי 83,383,100 83,230,000 -153,152  -0.18%
שדרגו את המנוי 4,329,090 3,857,240 -471,858  -10.90%
שדרגו את המנוי 1,805,110 1,019,530 -785,577  -43.52%
שדרגו את המנוי 5,787,070 3,623,440 -2,163,630  -37.39%
שדרגו את המנוי 32,176,300 28,546,900 -3,629,360  -11.28%
שדרגו את המנוי 10,594,900 6,275,000 -4,319,900  -40.77%
שדרגו את המנוי 12,745,100 1,715,520 -11,029,500  -86.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,696,506

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,646,528

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מגדל 231,368,000 283,527,000 52,159,200  22.54%
הראל 143,526,000 148,122,000 4,595,920  3.20%
הירשמו לצפייה 4,396,530 7,315,740 2,919,210  66.40%
הירשמו לצפייה 7,935,560 9,536,560 1,601,000  20.18%
הירשמו לצפייה 22,480,000 23,554,300 1,074,270  4.78%
שדרגו את המנוי 3,954,360 4,470,970 516,611  13.06%
שדרגו את המנוי 15,032,600 15,332,600 300,000  2.00%
שדרגו את המנוי 8,235,250 8,526,720 291,477  3.54%
שדרגו את המנוי 1,654,900 1,889,140 234,241  14.15%
שדרגו את המנוי 888,907 909,907 21,000  2.36%
שדרגו את המנוי 4,677,480 4,685,780 8,300  0.18%
שדרגו את המנוי 7,332,310 7,340,110 7,800  0.11%
שדרגו את המנוי 22,947,000 22,905,700 -41,346  -0.18%
שדרגו את המנוי 1,500,000 1,422,540 -77,465  -5.16%
שדרגו את המנוי 69,601,500 69,460,900 -140,616  -0.20%
שדרגו את המנוי 6,186,460 5,786,460 -400,000  -6.47%
שדרגו את המנוי 121,926,000 121,467,000 -459,448  -0.38%
שדרגו את המנוי 13,149,700 12,369,700 -780,000  -5.93%
שדרגו את המנוי 17,001,100 14,602,200 -2,398,920  -14.11%
שדרגו את המנוי 13,860,400 10,378,500 -3,481,860  -25.12%
שדרגו את המנוי 9,200,000 5,000,000 -4,200,000  -45.65%
שדרגו את המנוי 13,681,200 8,815,010 -4,866,210  -35.57%
שדרגו את המנוי 196,288,000 186,613,000 -9,674,720  -4.93%
שדרגו את המנוי 25,528,500 13,373,200 -12,155,300  -47.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 63,729,029

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,675,885

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,696,506
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,646,528
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 63,729,029
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -38,675,885
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 546,138,114 15.38%
פסגות 169,849,000 4.78%
מגדל 83,230,000 2.34%
הירשמו לצפייה 45,551,600 1.28%
הירשמו לצפייה 38,790,100 1.09%
הירשמו לצפייה 32,022,500 0.90%
שדרגו את המנוי 31,381,100 0.88%
שדרגו את המנוי 30,676,300 0.86%
שדרגו את המנוי 28,546,900 0.80%
שדרגו את המנוי 20,554,000 0.58%
שדרגו את המנוי 11,848,700 0.33%
שדרגו את המנוי 10,374,400 0.29%
שדרגו את המנוי 7,000,000 0.20%
שדרגו את המנוי 6,275,000 0.18%
שדרגו את המנוי 6,045,800 0.17%
שדרגו את המנוי 5,048,950 0.14%
שדרגו את המנוי 3,857,240 0.11%
שדרגו את המנוי 3,623,440 0.10%
שדרגו את המנוי 3,611,310 0.10%
שדרגו את המנוי 2,635,000 0.07%
שדרגו את המנוי 1,715,520 0.05%
שדרגו את המנוי 1,019,530 0.03%
שדרגו את המנוי 983,573 0.03%
שדרגו את המנוי 480,000 0.01%
שדרגו את המנוי 456,793 0.01%
שדרגו את המנוי 344,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 117,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,087,487,118 30.62%
מגדל 283,527,000 7.98%
הפניקס 186,613,000 5.26%
הירשמו לצפייה 148,122,000 4.17%
הירשמו לצפייה 121,467,000 3.42%
הירשמו לצפייה 69,460,900 1.96%
שדרגו את המנוי 23,554,300 0.66%
שדרגו את המנוי 22,905,700 0.65%
שדרגו את המנוי 15,437,100 0.43%
שדרגו את המנוי 15,332,600 0.43%
שדרגו את המנוי 14,602,200 0.41%
שדרגו את המנוי 13,373,200 0.38%
שדרגו את המנוי 12,369,700 0.35%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,378,500 0.29%
שדרגו את המנוי 9,826,560 0.28%
שדרגו את המנוי 9,536,560 0.27%
שדרגו את המנוי 9,247,800 0.26%
שדרגו את המנוי 8,815,010 0.25%
שדרגו את המנוי 8,526,720 0.24%
שדרגו את המנוי 7,340,110 0.21%
שדרגו את המנוי 7,315,740 0.21%
שדרגו את המנוי 5,786,460 0.16%
שדרגו את המנוי 5,631,720 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 5,000,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,889,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,685,780 0.13%
שדרגו את המנוי 4,550,000 0.13%
שדרגו את המנוי 4,470,970 0.13%
שדרגו את המנוי 3,949,520 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 3,420,210 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,870,700 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,532,680 0.07%
שדרגו את המנוי 1,889,140 0.05%
שדרגו את המנוי 1,721,400 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 909,907 0.03%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 700,000 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 467,400 0.01%
שדרגו את המנוי 220,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית