תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
תלתן 3,677,870 9,561,400 5,883,530  159.97%
ילין לפידות 26,732,000 30,392,900 3,660,810  13.69%
הירשמו לצפייה 57,889,600 60,642,500 2,752,860  4.76%
הירשמו לצפייה 1,109,270 2,079,150 969,885  87.43%
הירשמו לצפייה 13,509,500 14,382,100 872,619  6.46%
שדרגו את המנוי 18,667,500 19,250,900 583,414  3.13%
שדרגו את המנוי 440,000 833,000 393,000  89.32%
שדרגו את המנוי 50,205,300 50,483,700 278,408  0.55%
שדרגו את המנוי 38,776,300 39,048,400 272,128  0.70%
שדרגו את המנוי 6,562,110 6,659,100 96,995  1.48%
שדרגו את המנוי 52,446 147,498 95,052  181.24%
שדרגו את המנוי 2,709,760 2,750,520 40,767  1.50%
שדרגו את המנוי 291,492 307,002 15,510  5.32%
שדרגו את המנוי 86,388 95,400 9,012  10.43%
שדרגו את המנוי 15,000 500 -14,500  -96.67%
שדרגו את המנוי 316,000 296,000 -20,000  -6.33%
שדרגו את המנוי 1,334,930 1,304,930 -30,000  -2.25%
שדרגו את המנוי 554,132 505,222 -48,910  -8.83%
שדרגו את המנוי 1,292,120 1,234,920 -57,204  -4.43%
שדרגו את המנוי 3,610,000 3,520,000 -90,000  -2.49%
שדרגו את המנוי 51,691,900 51,417,400 -274,440  -0.53%
שדרגו את המנוי 1,379,200 950,753 -428,452  -31.06%
שדרגו את המנוי 36,207,900 35,129,600 -1,078,270  -2.98%
שדרגו את המנוי 11,358,400 10,239,700 -1,118,680  -9.85%
שדרגו את המנוי 92,398,200 90,597,100 -1,801,100  -1.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,923,990

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,961,556

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 140,656,000 143,414,000 2,757,200  1.96%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 5,049,000 6,049,000 1,000,000  19.81%
הירשמו לצפייה 2,730,000 3,530,000 800,000  29.30%
הירשמו לצפייה 8,428,980 9,068,980 640,000  7.59%
הירשמו לצפייה 72,284,700 72,721,100 436,376  0.60%
שדרגו את המנוי 1,475,700 1,820,700 345,000  23.38%
שדרגו את המנוי 28,499,300 28,710,200 210,900  0.74%
שדרגו את המנוי 374,362,000 374,477,000 114,336  0.03%
שדרגו את המנוי 10,328,800 10,331,600 2,772  0.03%
שדרגו את המנוי 207,415 173,145 -34,270  -16.52%
שדרגו את המנוי 2,154,350 2,120,020 -34,325  -1.59%
שדרגו את המנוי 2,897,610 2,242,610 -655,000  -22.60%
שדרגו את המנוי 6,335,070 5,493,150 -841,920  -13.29%
שדרגו את המנוי 17,288,300 15,645,800 -1,642,460  -9.50%
שדרגו את המנוי 5,952,560 3,949,730 -2,002,840  -33.65%
שדרגו את המנוי 86,044,700 82,850,500 -3,194,200  -3.71%
שדרגו את המנוי 13,009,900 7,009,870 -6,000,000  -46.12%
שדרגו את המנוי 9,821,750 1,760,000 -8,061,750  -82.08%
שדרגו את המנוי 132,385,000 120,037,000 -12,347,900  -9.33%
שדרגו את המנוי 220,187,000 193,801,000 -26,385,600  -11.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,306,584

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,200,265

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,923,990
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,961,556
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,306,584
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -61,200,265
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 456,889,555 12.87%
פסגות 90,597,100 2.55%
מגדל 60,642,500 1.71%
הירשמו לצפייה 51,417,400 1.45%
הירשמו לצפייה 50,483,700 1.42%
הירשמו לצפייה 39,048,400 1.10%
שדרגו את המנוי 35,129,600 0.99%
שדרגו את המנוי 30,392,900 0.86%
שדרגו את המנוי 19,250,900 0.54%
שדרגו את המנוי 16,860,600 0.47%
שדרגו את המנוי 14,382,100 0.41%
שדרגו את המנוי 10,239,700 0.29%
שדרגו את המנוי 9,561,400 0.27%
שדרגו את המנוי 6,659,100 0.19%
שדרגו את המנוי 3,520,000 0.10%
שדרגו את המנוי 2,867,110 0.08%
שדרגו את המנוי 2,750,520 0.08%
שדרגו את המנוי 2,079,150 0.06%
שדרגו את המנוי 1,900,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,304,930 0.04%
שדרגו את המנוי 1,304,710 0.04%
שדרגו את המנוי 1,234,920 0.03%
שדרגו את המנוי 950,753 0.03%
שדרגו את המנוי 902,800 0.03%
שדרגו את המנוי 833,000 0.02%
שדרגו את המנוי 611,102 0.02%
שדרגו את המנוי 505,222 0.01%
שדרגו את המנוי 307,002 < 0.01%
שדרגו את המנוי 296,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 147,498 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,264,585,636 35.61%
מגדל 374,477,000 10.55%
כלל 193,801,000 5.46%
הירשמו לצפייה 143,414,000 4.04%
הירשמו לצפייה 120,037,000 3.38%
הירשמו לצפייה 82,850,500 2.33%
שדרגו את המנוי 72,721,100 2.05%
שדרגו את המנוי 40,935,300 1.15%
שדרגו את המנוי 28,710,200 0.81%
שדרגו את המנוי 17,172,700 0.48%
שדרגו את המנוי 16,256,700 0.46%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 13,954,700 0.39%
שדרגו את המנוי 11,860,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,331,600 0.29%
שדרגו את המנוי 9,068,980 0.26%
שדרגו את המנוי 8,152,460 0.23%
שדרגו את המנוי 7,679,140 0.22%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 7,009,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,938,180 0.17%
שדרגו את המנוי 5,493,150 0.15%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,450,000 0.15%
שדרגו את המנוי 5,402,370 0.15%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,685,870 0.13%
שדרגו את המנוי 4,096,910 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,949,730 0.11%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,530,000 0.10%
שדרגו את המנוי 3,161,800 0.09%
שדרגו את המנוי 2,242,610 0.06%
שדרגו את המנוי 2,120,020 0.06%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,820,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,760,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 888,162 0.03%
שדרגו את המנוי 611,560 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 468,048 0.01%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 173,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית