תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מגדל 78,243,000 82,358,200 4,115,150  5.26%
מיטב דש 38,731,600 40,406,700 1,675,120  4.32%
הירשמו לצפייה 32,943,700 34,267,400 1,323,720  4.02%
הירשמו לצפייה 2,918,240 4,106,290 1,188,050  40.71%
הירשמו לצפייה 110,400,000 111,080,000 680,448  0.62%
שדרגו את המנוי 10,998,400 11,667,400 669,034  6.08%
שדרגו את המנוי 1,645,510 1,991,740 346,238  21.04%
שדרגו את המנוי 3,356,110 3,586,630 230,516  6.87%
שדרגו את המנוי 5,124,940 5,256,010 131,072  2.56%
שדרגו את המנוי 530,432 642,879 112,447  21.20%
שדרגו את המנוי 89,400 96,400 7,000  7.83%
שדרגו את המנוי 78,875 75,553 -3,322  -4.21%
שדרגו את המנוי 93,761 56,989 -36,772  -39.22%
שדרגו את המנוי 265,407 85,032 -180,375  -67.96%
שדרגו את המנוי 2,430,090 2,237,090 -193,000  -7.94%
שדרגו את המנוי 59,888,400 59,681,800 -206,632  -0.34%
שדרגו את המנוי 1,756,160 1,425,060 -331,109  -18.85%
שדרגו את המנוי 12,727,000 12,337,700 -389,245  -3.06%
שדרגו את המנוי 54,837,500 53,719,700 -1,117,820  -2.04%
שדרגו את המנוי 1,379,000 244,272 -1,134,730  -82.29%
שדרגו את המנוי 20,632,500 18,961,500 -1,670,900  -8.10%
שדרגו את המנוי 20,300,000 17,060,000 -3,240,000  -15.96%
שדרגו את המנוי 9,486,680 3,550,000 -5,936,680  -62.58%
שדרגו את המנוי 30,990,600 18,619,300 -12,371,400  -39.92%
שדרגו את המנוי 22,012,600 7,763,720 -14,248,900  -64.73%
שדרגו את המנוי 37,646,800 21,452,000 -16,194,700  -43.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,478,795

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,255,585

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 176,412,000 221,187,000 44,775,100  25.38%
הפניקס 145,207,000 163,625,000 18,418,200  12.68%
הירשמו לצפייה 325,168,000 332,846,000 7,677,730  2.36%
הירשמו לצפייה 1,075,000 7,100,870 6,025,870  560.55%
הירשמו לצפייה 5,488,810 7,576,560 2,087,750  38.04%
שדרגו את המנוי 12,349,600 13,833,900 1,484,280  12.02%
שדרגו את המנוי 166,000 1,169,700 1,003,700  604.64%
שדרגו את המנוי 1,000,000 1,422,540 422,535  42.25%
שדרגו את המנוי 26,569,900 26,981,100 411,182  1.55%
שדרגו את המנוי 1,881,360 1,990,450 109,094  5.80%
שדרגו את המנוי 5,931,350 6,021,350 90,000  1.52%
שדרגו את המנוי 11,860,600 11,895,600 35,000  0.30%
שדרגו את המנוי 800,000 814,400 14,400  1.80%
שדרגו את המנוי 254,505 249,355 -5,150  -2.02%
שדרגו את המנוי 56,361,600 56,246,300 -115,276  -0.20%
שדרגו את המנוי 6,470,250 5,758,550 -711,700  -11.00%
שדרגו את המנוי 10,623,200 9,825,270 -797,913  -7.51%
שדרגו את המנוי 5,663,270 4,685,870 -977,400  -17.26%
שדרגו את המנוי 16,370,400 14,784,700 -1,585,700  -9.69%
שדרגו את המנוי 136,383,000 133,577,000 -2,805,910  -2.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 82,554,841

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,999,049

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,478,795
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -57,255,585
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 82,554,841
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,999,049
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 527,311,192 14.85%
פסגות 111,080,000 3.13%
מגדל 82,358,200 2.32%
הירשמו לצפייה 59,681,800 1.68%
הירשמו לצפייה 53,719,700 1.51%
הירשמו לצפייה 40,406,700 1.14%
שדרגו את המנוי 34,267,400 0.97%
שדרגו את המנוי 21,452,000 0.60%
שדרגו את המנוי 18,961,500 0.53%
שדרגו את המנוי 18,619,300 0.52%
שדרגו את המנוי 17,060,000 0.48%
שדרגו את המנוי 14,560,400 0.41%
שדרגו את המנוי 12,337,700 0.35%
שדרגו את המנוי 11,667,400 0.33%
שדרגו את המנוי 7,763,720 0.22%
שדרגו את המנוי 5,256,010 0.15%
שדרגו את המנוי 4,106,290 0.12%
שדרגו את המנוי 3,586,630 0.10%
שדרגו את המנוי 3,550,000 0.10%
שדרגו את המנוי 2,237,090 0.06%
שדרגו את המנוי 1,991,740 0.06%
שדרגו את המנוי 1,425,060 0.04%
שדרגו את המנוי 642,879 0.02%
שדרגו את המנוי 244,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,032 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,156,689,178 32.57%
מגדל 332,846,000 9.37%
כלל 221,187,000 6.23%
הירשמו לצפייה 163,625,000 4.61%
הירשמו לצפייה 133,577,000 3.76%
הירשמו לצפייה 56,246,300 1.58%
שדרגו את המנוי 26,981,100 0.76%
שדרגו את המנוי 20,793,600 0.59%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 15,229,900 0.43%
שדרגו את המנוי 14,784,700 0.42%
שדרגו את המנוי 13,833,900 0.39%
שדרגו את המנוי 13,009,900 0.37%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,490,200 0.30%
שדרגו את המנוי 10,000,000 0.28%
שדרגו את המנוי 9,825,270 0.28%
שדרגו את המנוי 8,085,100 0.23%
שדרגו את המנוי 7,576,560 0.21%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,021,350 0.17%
שדרגו את המנוי 5,758,550 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,685,870 0.13%
שדרגו את המנוי 4,254,730 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,990,450 0.06%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,726,830 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 1,169,700 0.03%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 0.01%
שדרגו את המנוי 249,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית