תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
ילין לפידות 38,684,500 44,079,700 5,395,220  13.95%
טקטון 669,696 1,706,670 1,036,980  154.84%
הירשמו לצפייה 61,651,100 62,329,900 678,748  1.10%
הירשמו לצפייה 44,015,300 44,664,600 649,336  1.48%
הירשמו לצפייה 64,530,900 64,898,600 367,664  0.57%
שדרגו את המנוי 832,754 1,097,200 264,449  31.76%
שדרגו את המנוי 2,489,610 2,604,950 115,348  4.63%
שדרגו את המנוי 19,189,600 19,264,000 74,442  0.39%
שדרגו את המנוי 847,994 902,002 54,008  6.37%
שדרגו את המנוי 170,317 191,506 21,189  12.44%
שדרגו את המנוי 4,434,110 4,402,650 -31,463  -0.71%
שדרגו את המנוי 13,269,100 13,218,000 -51,127  -0.39%
שדרגו את המנוי 6,917,300 6,822,650 -94,646  -1.37%
שדרגו את המנוי 100,000 0 -100,000  -100.00%
שדרגו את המנוי 909,221 725,652 -183,569  -20.19%
שדרגו את המנוי 33,400,600 33,202,800 -197,816  -0.59%
שדרגו את המנוי 83,332,800 83,100,900 -231,856  -0.28%
שדרגו את המנוי 7,451,870 6,836,260 -615,611  -8.26%
שדרגו את המנוי 24,510,700 23,589,200 -921,416  -3.76%
שדרגו את המנוי 2,700,000 31,846 -2,668,150  -98.82%
שדרגו את המנוי 43,823,100 925,483 -42,897,600  -97.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,657,384

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,993,254

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
הראל 104,602,000 106,265,000 1,663,520  1.59%
מגדל 420,276,000 421,636,000 1,359,780  0.32%
הירשמו לצפייה 68,855,600 69,131,100 275,504  0.40%
הירשמו לצפייה 13,204,900 13,236,100 31,183  0.24%
הירשמו לצפייה 2,355,640 2,380,640 25,000  1.06%
שדרגו את המנוי 14,171,800 14,177,400 5,645  0.04%
שדרגו את המנוי 6,551,840 6,423,100 -128,743  -1.96%
שדרגו את המנוי 1,336,620 1,083,470 -253,141  -18.94%
שדרגו את המנוי 1,779,860 1,494,400 -285,468  -16.04%
שדרגו את המנוי 4,721,490 4,433,490 -288,000  -6.10%
שדרגו את המנוי 4,033,260 3,722,000 -311,263  -7.72%
שדרגו את המנוי 1,955,000 1,583,220 -371,781  -19.02%
שדרגו את המנוי 3,998,880 3,285,530 -713,343  -17.84%
שדרגו את המנוי 2,775,310 1,572,200 -1,203,110  -43.35%
שדרגו את המנוי 3,050,900 1,550,900 -1,500,000  -49.17%
שדרגו את המנוי 2,051,580 420,779 -1,630,800  -79.49%
שדרגו את המנוי 26,119,300 24,320,900 -1,798,390  -6.89%
שדרגו את המנוי 29,347,800 27,073,100 -2,274,750  -7.75%
שדרגו את המנוי 11,045,600 8,589,560 -2,456,000  -22.24%
שדרגו את המנוי 7,711,090 4,002,040 -3,709,050  -48.10%
שדרגו את המנוי 6,824,250 2,623,550 -4,200,710  -61.56%
שדרגו את המנוי 132,277,000 122,793,000 -9,483,560  -7.17%
שדרגו את המנוי 79,558,300 65,261,600 -14,296,700  -17.97%
שדרגו את המנוי 63,284,200 15,529,500 -47,754,600  -75.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,360,632

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -92,659,409

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,657,384
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47,993,254
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,360,632
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -92,659,409
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 437,018,512 12.23%
פסגות 83,100,900 2.33%
אקסלנס 64,898,600 1.82%
הירשמו לצפייה 62,329,900 1.74%
הירשמו לצפייה 44,664,600 1.25%
הירשמו לצפייה 44,079,700 1.23%
שדרגו את המנוי 33,202,800 0.93%
שדרגו את המנוי 23,589,200 0.66%
שדרגו את המנוי 19,264,000 0.54%
שדרגו את המנוי 13,218,000 0.37%
שדרגו את המנוי 9,443,580 0.26%
שדרגו את המנוי 6,836,260 0.19%
שדרגו את המנוי 6,822,650 0.19%
שדרגו את המנוי 4,402,650 0.12%
שדרגו את המנוי 2,604,950 0.07%
שדרגו את המנוי 2,388,850 0.07%
שדרגו את המנוי 2,213,000 0.06%
שדרגו את המנוי 2,202,670 0.06%
שדרגו את המנוי 1,706,670 0.05%
שדרגו את המנוי 1,360,230 0.04%
שדרגו את המנוי 1,097,200 0.03%
שדרגו את המנוי 957,058 0.03%
שדרגו את המנוי 925,483 0.03%
שדרגו את המנוי 902,002 0.03%
שדרגו את המנוי 770,980 0.02%
שדרגו את המנוי 725,652 0.02%
שדרגו את המנוי 706,800 0.02%
שדרגו את המנוי 484,705 0.01%
שדרגו את המנוי 480,000 0.01%
שדרגו את המנוי 299,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 284,716 < 0.01%
שדרגו את המנוי 256,655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 191,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,823 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,846 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,209,333,310 33.84%
מגדל 421,636,000 11.80%
כלל 183,032,000 5.12%
הירשמו לצפייה 122,793,000 3.44%
הירשמו לצפייה 106,265,000 2.97%
הירשמו לצפייה 69,131,100 1.93%
שדרגו את המנוי 65,261,600 1.83%
שדרגו את המנוי 27,073,100 0.76%
שדרגו את המנוי 24,320,900 0.68%
שדרגו את המנוי 23,288,600 0.65%
שדרגו את המנוי 15,529,500 0.43%
שדרגו את המנוי 14,725,500 0.41%
שדרגו את המנוי 14,177,400 0.40%
שדרגו את המנוי 13,236,100 0.37%
שדרגו את המנוי 10,258,800 0.29%
שדרגו את המנוי 9,152,690 0.26%
שדרגו את המנוי 8,589,560 0.24%
שדרגו את המנוי 8,352,000 0.23%
שדרגו את המנוי 7,901,360 0.22%
שדרגו את המנוי 6,423,100 0.18%
שדרגו את המנוי 5,693,180 0.16%
שדרגו את המנוי 4,433,490 0.12%
שדרגו את המנוי 4,119,660 0.12%
שדרגו את המנוי 4,002,040 0.11%
שדרגו את המנוי 3,722,000 0.10%
שדרגו את המנוי 3,637,320 0.10%
שדרגו את המנוי 3,545,660 0.10%
שדרגו את המנוי 3,285,530 0.09%
שדרגו את המנוי 2,792,480 0.08%
שדרגו את המנוי 2,623,550 0.07%
שדרגו את המנוי 2,380,640 0.07%
שדרגו את המנוי 2,033,250 0.06%
שדרגו את המנוי 1,626,440 0.05%
שדרגו את המנוי 1,583,220 0.04%
שדרגו את המנוי 1,572,200 0.04%
שדרגו את המנוי 1,550,900 0.04%
שדרגו את המנוי 1,503,470 0.04%
שדרגו את המנוי 1,494,400 0.04%
שדרגו את המנוי 1,247,060 0.03%
שדרגו את המנוי 1,083,470 0.03%
שדרגו את המנוי 841,233 0.02%
שדרגו את המנוי 719,141 0.02%
שדרגו את המנוי 683,682 0.02%
שדרגו את המנוי 627,216 0.02%
שדרגו את המנוי 550,588 0.02%
שדרגו את המנוי 420,779 0.01%
שדרגו את המנוי 365,207 0.01%
שדרגו את המנוי 48,194 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית