תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סמארט אגרו

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אי.בי.אי. 49,356 76,181 26,825  54.35%
אקסלנס 69,538 43,313 -26,225  -37.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,825

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,225

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 08.05.2021 08.05.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,825
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 124,870 5.05%
אי.בי.אי. 76,181 3.08%
אקסלנס 43,313 1.75%
הירשמו לצפייה 4,000 0.16%
הירשמו לצפייה 1,066 0.04%
הירשמו לצפייה 310 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סמארט אגרו
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית