תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ביטוח ישיר

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.d-ifi.com
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הודיעה היום כי מימון ישיר מקבוצת ישיר, הודיעה לה כי היא מנהלת משא ומתן עם אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ לפיו תקצה מימון ישיר לאלטשולר שחם מניות רגילות, שיהוו לאחר הקצאתן כ-17% מהונה המונפק והנפרע של מימון ישיר. עם השלמת העסקה ישיר אחזקות תחזיק כ-67% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה במימון ישיר (כ-64% בדילול מלא). ההשקעה משקפת למימון ישיר שווי חברה של 240 מיליון ש"ח לפני ביצוע ההשקעה. #מימון_ישיר #ביטוח #אלטשולר_שחם
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית