תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ביטוח ישיר

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.d-ifi.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
אקסלנס 6,605,110 6,833,270 228,157  3.45%
הפניקס 26,075,200 26,152,400 77,204  0.30%
הירשמו לצפייה 648,065 693,079 45,014  6.95%
הירשמו לצפייה 30,833,100 30,690,300 -142,826  -0.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 350,375

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -142,826

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 350,375
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -142,826
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,257,240 0.20%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 1,257,240 0.20%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 377,672,510 60.95%
כלל 98,632,100 15.92%
מנורה 76,803,100 12.39%
הירשמו לצפייה 52,647,000 8.50%
הירשמו לצפייה 46,907,800 7.57%
הירשמו לצפייה 30,690,300 4.95%
שדרגו את המנוי 26,152,400 4.22%
שדרגו את המנוי 7,595,000 1.23%
שדרגו את המנוי 6,833,270 1.10%
שדרגו את המנוי 5,478,200 0.88%
שדרגו את המנוי 4,331,600 0.70%
שדרגו את המנוי 4,309,900 0.70%
שדרגו את המנוי 4,200,000 0.68%
שדרגו את המנוי 2,810,240 0.45%
שדרגו את המנוי 2,008,650 0.32%
שדרגו את המנוי 1,920,730 0.31%
שדרגו את המנוי 1,752,800 0.28%
שדרגו את המנוי 1,400,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,400,000 0.23%
שדרגו את המנוי 770,000 0.12%
שדרגו את המנוי 693,079 0.11%
שדרגו את המנוי 336,341 0.05%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הודיעה היום כי מימון ישיר מקבוצת ישיר, הודיעה לה כי היא מנהלת משא ומתן עם אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ לפיו תקצה מימון ישיר לאלטשולר שחם מניות רגילות, שיהוו לאחר הקצאתן כ-17% מהונה המונפק והנפרע של מימון ישיר. עם השלמת העסקה ישיר אחזקות תחזיק כ-67% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה במימון ישיר (כ-64% בדילול מלא). ההשקעה משקפת למימון ישיר שווי חברה של 240 מיליון ש"ח לפני ביצוע ההשקעה. #מימון_ישיר #ביטוח #אלטשולר_שחם
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית