תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ביטוח ישיר

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.d-ifi.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.01.2021 20.01.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.01.2021 20.01.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,909 0.03%
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 14,909 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הודיעה היום כי מימון ישיר מקבוצת ישיר, הודיעה לה כי היא מנהלת משא ומתן עם אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ לפיו תקצה מימון ישיר לאלטשולר שחם מניות רגילות, שיהוו לאחר הקצאתן כ-17% מהונה המונפק והנפרע של מימון ישיר. עם השלמת העסקה ישיר אחזקות תחזיק כ-67% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה במימון ישיר (כ-64% בדילול מלא). ההשקעה משקפת למימון ישיר שווי חברה של 240 מיליון ש"ח לפני ביצוע ההשקעה. #מימון_ישיר #ביטוח #אלטשולר_שחם
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית