תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ביטוח ישיר

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.d-ifi.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
ילין לפידות 2,344,990 3,688,990 1,344,000  57.31%
הראל 50,908,800 51,321,900 413,136  0.81%
הירשמו לצפייה 28,513,700 28,618,500 104,836  0.37%
הירשמו לצפייה 2,810,240 2,810,240 -1
הירשמו לצפייה 1,006,880 909,030 -97,852  -9.72%
שדרגו את המנוי 25,987,400 25,882,600 -104,834  -0.40%
שדרגו את המנוי 1,400,000 0 -1,400,000  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,861,972

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,602,687

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,861,972
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,602,687
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,257,240 0.20%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 1,257,240 0.20%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 500,581,790 80.79%
אלטשולר - שחם 130,598,000 21.08%
כלל 98,632,100 15.92%
הירשמו לצפייה 76,803,100 12.39%
הירשמו לצפייה 51,321,900 8.28%
הירשמו לצפייה 49,559,100 8.00%
שדרגו את המנוי 28,618,500 4.62%
שדרגו את המנוי 25,882,600 4.18%
שדרגו את המנוי 7,595,000 1.23%
שדרגו את המנוי 5,478,200 0.88%
שדרגו את המנוי 4,331,600 0.70%
שדרגו את המנוי 4,309,900 0.70%
שדרגו את המנוי 4,200,000 0.68%
שדרגו את המנוי 3,688,990 0.60%
שדרגו את המנוי 2,810,240 0.45%
שדרגו את המנוי 1,920,730 0.31%
שדרגו את המנוי 1,752,800 0.28%
שדרגו את המנוי 1,400,000 0.23%
שדרגו את המנוי 909,030 0.15%
שדרגו את המנוי 770,000 0.12%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  חברת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הודיעה היום כי מימון ישיר מקבוצת ישיר, הודיעה לה כי היא מנהלת משא ומתן עם אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ לפיו תקצה מימון ישיר לאלטשולר שחם מניות רגילות, שיהוו לאחר הקצאתן כ-17% מהונה המונפק והנפרע של מימון ישיר. עם השלמת העסקה ישיר אחזקות תחזיק כ-67% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה במימון ישיר (כ-64% בדילול מלא). ההשקעה משקפת למימון ישיר שווי חברה של 240 מיליון ש"ח לפני ביצוע ההשקעה. #מימון_ישיר #ביטוח #אלטשולר_שחם
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית