תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
ילין לפידות 5,028,160 5,480,580 452,420  9.00%
מור 5,799,500 6,086,880 287,382  4.96%
הירשמו לצפייה 482,617 635,062 152,445  31.59%
הירשמו לצפייה 127,514 225,854 98,340  77.12%
הירשמו לצפייה 243,659 306,747 63,088  25.89%
שדרגו את המנוי 613,095 652,087 38,992  6.36%
שדרגו את המנוי 135,701 153,143 17,442  12.85%
שדרגו את המנוי 466,138 468,365 2,227  0.48%
שדרגו את המנוי 2,401,730 2,403,540 1,812  0.08%
שדרגו את המנוי 1,700 2,200 500  29.41%
שדרגו את המנוי 2,000 1,000 -1,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 12,831 10,248 -2,583  -20.13%
שדרגו את המנוי 116,800 113,800 -3,000  -2.57%
שדרגו את המנוי 451,808 448,227 -3,581  -0.79%
שדרגו את המנוי 29,500 24,500 -5,000  -16.95%
שדרגו את המנוי 154,228 144,966 -9,262  -6.01%
שדרגו את המנוי 150,700 140,300 -10,400  -6.90%
שדרגו את המנוי 47,700 32,921 -14,779  -30.98%
שדרגו את המנוי 183,630 159,890 -23,740  -12.93%
שדרגו את המנוי 247,476 215,380 -32,096  -12.97%
שדרגו את המנוי 128,677 83,374 -45,303  -35.21%
שדרגו את המנוי 704,667 631,145 -73,522  -10.43%
שדרגו את המנוי 1,563,400 1,460,660 -102,741  -6.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,114,648

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -327,007

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 11.11.2019 11.11.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,114,648
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -327,007
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,332,400 10.67%
מור 6,086,880 3.04%
ילין לפידות 5,480,580 2.74%
הירשמו לצפייה 2,403,540 1.20%
הירשמו לצפייה 1,460,660 0.73%
הירשמו לצפייה 1,432,030 0.72%
שדרגו את המנוי 652,087 0.33%
שדרגו את המנוי 635,062 0.32%
שדרגו את המנוי 631,145 0.32%
שדרגו את המנוי 468,365 0.23%
שדרגו את המנוי 448,227 0.22%
שדרגו את המנוי 306,747 0.15%
שדרגו את המנוי 225,854 0.11%
שדרגו את המנוי 215,380 0.11%
שדרגו את המנוי 159,890 0.08%
שדרגו את המנוי 153,143 0.08%
שדרגו את המנוי 144,966 0.07%
שדרגו את המנוי 140,300 0.07%
שדרגו את המנוי 113,800 0.06%
שדרגו את המנוי 83,374 0.04%
שדרגו את המנוי 32,921 0.02%
שדרגו את המנוי 24,500 0.01%
שדרגו את המנוי 19,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,555,811 17.78%
מגדל 8,660,020 4.33%
כלל 5,550,600 2.78%
הירשמו לצפייה 5,400,940 2.70%
הירשמו לצפייה 3,320,780 1.66%
הירשמו לצפייה 2,198,200 1.10%
שדרגו את המנוי 1,585,290 0.79%
שדרגו את המנוי 831,749 0.42%
שדרגו את המנוי 735,804 0.37%
שדרגו את המנוי 721,000 0.36%
שדרגו את המנוי 694,200 0.35%
שדרגו את המנוי 615,885 0.31%
שדרגו את המנוי 451,300 0.23%
שדרגו את המנוי 443,000 0.22%
שדרגו את המנוי 425,600 0.21%
שדרגו את המנוי 400,745 0.20%
שדרגו את המנוי 371,900 0.19%
שדרגו את המנוי 296,100 0.15%
שדרגו את המנוי 270,107 0.14%
שדרגו את המנוי 265,930 0.13%
שדרגו את המנוי 217,700 0.11%
שדרגו את המנוי 208,210 0.10%
שדרגו את המנוי 182,000 0.09%
שדרגו את המנוי 181,100 0.09%
שדרגו את המנוי 180,620 0.09%
שדרגו את המנוי 163,700 0.08%
שדרגו את המנוי 142,100 0.07%
שדרגו את המנוי 128,075 0.06%
שדרגו את המנוי 112,324 0.06%
שדרגו את המנוי 110,645 0.06%
שדרגו את המנוי 81,800 0.04%
שדרגו את המנוי 80,000 0.04%
שדרגו את המנוי 78,227 0.04%
שדרגו את המנוי 77,500 0.04%
שדרגו את המנוי 73,400 0.04%
שדרגו את המנוי 71,222 0.04%
שדרגו את המנוי 45,000 0.02%
שדרגו את המנוי 37,500 0.02%
שדרגו את המנוי 29,800 0.01%
שדרגו את המנוי 27,200 0.01%
שדרגו את המנוי 24,600 0.01%
שדרגו את המנוי 21,500 0.01%
שדרגו את המנוי 16,473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית