תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 641,463 754,337 112,874  17.60%
ילין לפידות 5,567,450 5,615,170 47,718  0.86%
הירשמו לצפייה 137,532 177,083 39,551  28.76%
הירשמו לצפייה 662,405 686,155 23,750  3.59%
הירשמו לצפייה 258,469 276,060 17,591  6.81%
שדרגו את המנוי 537,433 549,715 12,282  2.29%
שדרגו את המנוי 302,970 314,133 11,163  3.68%
שדרגו את המנוי 14,500 17,500 3,000  20.69%
שדרגו את המנוי 2,200 3,500 1,300  59.09%
שדרגו את המנוי 74,490 74,290 -200  -0.27%
שדרגו את המנוי 442,619 442,169 -450  -0.10%
שדרגו את המנוי 184,629 183,267 -1,362  -0.74%
שדרגו את המנוי 32,921 30,921 -2,000  -6.08%
שדרגו את המנוי 128,800 124,800 -4,000  -3.11%
שדרגו את המנוי 109,800 103,600 -6,200  -5.65%
שדרגו את המנוי 208,334 201,359 -6,975  -3.35%
שדרגו את המנוי 21,900 13,628 -8,272  -37.77%
שדרגו את המנוי 2,394,390 2,385,150 -9,236  -0.39%
שדרגו את המנוי 157,798 146,425 -11,373  -7.21%
שדרגו את המנוי 14,000 500 -13,500  -96.43%
שדרגו את המנוי 6,011,220 5,973,220 -38,000  -0.63%
שדרגו את המנוי 1,439,050 1,393,720 -45,327  -3.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 269,229

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -146,895

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 5,400,940 7,599,440 2,198,500  40.71%
אקסלנס 1,585,290 2,233,460 648,175  40.89%
הירשמו לצפייה 2,198,200 2,568,790 370,592  16.86%
הירשמו לצפייה 5,550,600 5,580,600 30,001  0.54%
הירשמו לצפייה 831,749 861,327 29,578  3.56%
שדרגו את המנוי 296,100 318,512 22,412  7.57%
שדרגו את המנוי 181,100 202,031 20,931  11.56%
שדרגו את המנוי 81,800 98,161 16,361  20.00%
שדרגו את המנוי 425,600 435,604 10,004  2.35%
שדרגו את המנוי 694,200 703,356 9,156  1.32%
שדרגו את המנוי 45,000 52,041 7,041  15.65%
שדרגו את המנוי 451,300 457,277 5,977  1.32%
שדרגו את המנוי 128,075 132,203 4,128  3.22%
שדרגו את המנוי 182,000 185,193 3,193  1.75%
שדרגו את המנוי 270,107 273,151 3,044  1.13%
שדרגו את המנוי 29,800 32,435 2,635  8.84%
שדרגו את המנוי 112,324 114,910 2,586  2.30%
שדרגו את המנוי 27,200 27,892 692  2.54%
שדרגו את המנוי 21,500 21,804 304  1.41%
שדרגו את המנוי 8,700 8,784 84  0.97%
שדרגו את המנוי 208,210 208,259 49  0.02%
שדרגו את המנוי 110,645 110,670 25  0.02%
שדרגו את המנוי 830 580 -250  -30.12%
שדרגו את המנוי 217,700 204,047 -13,653  -6.27%
שדרגו את המנוי 3,320,780 3,203,850 -116,928  -3.52%
שדרגו את המנוי 371,900 231,296 -140,604  -37.81%
שדרגו את המנוי 735,804 400,000 -335,804  -45.64%
שדרגו את המנוי 400,745 1,036 -399,709  -99.74%
שדרגו את המנוי 8,660,020 5,524,240 -3,135,770  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,385,468

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,142,718

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 269,229
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -146,895
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,385,468
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,142,718
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,947,816 9.97%
מור 5,973,220 2.99%
ילין לפידות 5,615,170 2.81%
הירשמו לצפייה 2,385,150 1.19%
הירשמו לצפייה 1,393,720 0.70%
הירשמו לצפייה 754,337 0.38%
שדרגו את המנוי 686,155 0.34%
שדרגו את המנוי 549,715 0.27%
שדרגו את המנוי 470,865 0.24%
שדרגו את המנוי 442,169 0.22%
שדרגו את המנוי 314,133 0.16%
שדרגו את המנוי 276,060 0.14%
שדרגו את המנוי 201,359 0.10%
שדרגו את המנוי 183,267 0.09%
שדרגו את המנוי 177,083 0.09%
שדרגו את המנוי 146,425 0.07%
שדרגו את המנוי 124,800 0.06%
שדרגו את המנוי 103,600 0.05%
שדרגו את המנוי 74,290 0.04%
שדרגו את המנוי 30,921 0.02%
שדרגו את המנוי 17,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,328,828 19.16%
הפניקס 7,599,440 3.80%
כלל 5,580,600 2.79%
הירשמו לצפייה 5,524,240 2.76%
הירשמו לצפייה 3,683,410 1.84%
הירשמו לצפייה 3,203,850 1.60%
שדרגו את המנוי 2,568,790 1.28%
שדרגו את המנוי 2,233,460 1.12%
שדרגו את המנוי 861,327 0.43%
שדרגו את המנוי 721,000 0.36%
שדרגו את המנוי 703,356 0.35%
שדרגו את המנוי 615,885 0.31%
שדרגו את המנוי 457,277 0.23%
שדרגו את המנוי 443,000 0.22%
שדרגו את המנוי 435,604 0.22%
שדרגו את המנוי 400,000 0.20%
שדרגו את המנוי 318,512 0.16%
שדרגו את המנוי 273,151 0.14%
שדרגו את המנוי 265,930 0.13%
שדרגו את המנוי 231,296 0.12%
שדרגו את המנוי 208,259 0.10%
שדרגו את המנוי 204,047 0.10%
שדרגו את המנוי 202,031 0.10%
שדרגו את המנוי 185,193 0.09%
שדרגו את המנוי 180,620 0.09%
שדרגו את המנוי 163,700 0.08%
שדרגו את המנוי 142,100 0.07%
שדרגו את המנוי 132,203 0.07%
שדרגו את המנוי 114,910 0.06%
שדרגו את המנוי 110,670 0.06%
שדרגו את המנוי 98,161 0.05%
שדרגו את המנוי 80,000 0.04%
שדרגו את המנוי 73,400 0.04%
שדרגו את המנוי 71,222 0.04%
שדרגו את המנוי 56,112 0.03%
שדרגו את המנוי 52,041 0.03%
שדרגו את המנוי 37,500 0.02%
שדרגו את המנוי 32,435 0.02%
שדרגו את המנוי 27,892 0.01%
שדרגו את המנוי 21,804 0.01%
שדרגו את המנוי 8,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 580 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית