תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
פרופאונד 124,567 294,851 170,284  136.70%
מיטב דש 1,677,200 1,847,060 169,860  10.13%
הירשמו לצפייה 717,142 859,383 142,241  19.83%
הירשמו לצפייה 368,195 405,684 37,489  10.18%
הירשמו לצפייה 112,458 129,544 17,086  15.19%
שדרגו את המנוי 539,267 549,819 10,552  1.96%
שדרגו את המנוי 5,648,790 5,657,310 8,521  0.15%
שדרגו את המנוי 330,441 337,319 6,878  2.08%
שדרגו את המנוי 3,600 7,200 3,600  100.00%
שדרגו את המנוי 450 3,105 2,655  590.00%
שדרגו את המנוי 99,900 102,400 2,500  2.50%
שדרגו את המנוי 504,677 506,822 2,145  0.43%
שדרגו את המנוי 15,193 16,659 1,466  9.65%
שדרגו את המנוי 2,387,630 2,388,900 1,273  0.05%
שדרגו את המנוי 751 1,041 290  38.62%
שדרגו את המנוי 30,264 28,517 -1,747  -5.77%
שדרגו את המנוי 187,194 184,199 -2,995  -1.60%
שדרגו את המנוי 286,443 266,547 -19,896  -6.95%
שדרגו את המנוי 454,405 403,731 -50,674  -11.15%
שדרגו את המנוי 5,386,050 5,224,060 -161,989  -3.01%
שדרגו את המנוי 1,138,300 898,672 -239,629  -21.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 576,840

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -476,930

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 5,400,940 7,599,440 2,198,500  40.71%
אקסלנס 1,585,290 2,233,460 648,175  40.89%
הירשמו לצפייה 2,198,200 2,568,790 370,592  16.86%
הירשמו לצפייה 5,550,600 5,580,600 30,001  0.54%
הירשמו לצפייה 831,749 861,327 29,578  3.56%
שדרגו את המנוי 296,100 318,512 22,412  7.57%
שדרגו את המנוי 181,100 202,031 20,931  11.56%
שדרגו את המנוי 81,800 98,161 16,361  20.00%
שדרגו את המנוי 425,600 435,604 10,004  2.35%
שדרגו את המנוי 694,200 703,356 9,156  1.32%
שדרגו את המנוי 45,000 52,041 7,041  15.65%
שדרגו את המנוי 451,300 457,277 5,977  1.32%
שדרגו את המנוי 128,075 132,203 4,128  3.22%
שדרגו את המנוי 182,000 185,193 3,193  1.75%
שדרגו את המנוי 270,107 273,151 3,044  1.13%
שדרגו את המנוי 29,800 32,435 2,635  8.84%
שדרגו את המנוי 112,324 114,910 2,586  2.30%
שדרגו את המנוי 27,200 27,892 692  2.54%
שדרגו את המנוי 21,500 21,804 304  1.41%
שדרגו את המנוי 8,700 8,784 84  0.97%
שדרגו את המנוי 208,210 208,259 49  0.02%
שדרגו את המנוי 110,645 110,670 25  0.02%
שדרגו את המנוי 830 580 -250  -30.12%
שדרגו את המנוי 217,700 204,047 -13,653  -6.27%
שדרגו את המנוי 3,320,780 3,203,850 -116,928  -3.52%
שדרגו את המנוי 371,900 231,296 -140,604  -37.81%
שדרגו את המנוי 735,804 400,000 -335,804  -45.64%
שדרגו את המנוי 400,745 1,036 -399,709  -99.74%
שדרגו את המנוי 8,660,020 5,524,240 -3,135,770  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,385,468

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,142,718

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 576,840
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -476,930
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,385,468
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,142,718
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,702,297 10.35%
ילין לפידות 5,657,310 2.83%
מור 5,224,060 2.61%
הירשמו לצפייה 2,388,900 1.19%
הירשמו לצפייה 1,847,060 0.92%
הירשמו לצפייה 898,672 0.45%
שדרגו את המנוי 859,383 0.43%
שדרגו את המנוי 549,819 0.27%
שדרגו את המנוי 506,822 0.25%
שדרגו את המנוי 442,361 0.22%
שדרגו את המנוי 405,684 0.20%
שדרגו את המנוי 403,731 0.20%
שדרגו את המנוי 337,319 0.17%
שדרגו את המנוי 294,851 0.15%
שדרגו את המנוי 266,547 0.13%
שדרגו את המנוי 184,199 0.09%
שדרגו את המנוי 129,544 0.06%
שדרגו את המנוי 102,400 0.05%
שדרגו את המנוי 94,800 0.05%
שדרגו את המנוי 35,000 0.02%
שדרגו את המנוי 28,517 0.01%
שדרגו את המנוי 16,659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,041 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,328,828 19.16%
הפניקס 7,599,440 3.80%
כלל 5,580,600 2.79%
הירשמו לצפייה 5,524,240 2.76%
הירשמו לצפייה 3,683,410 1.84%
הירשמו לצפייה 3,203,850 1.60%
שדרגו את המנוי 2,568,790 1.28%
שדרגו את המנוי 2,233,460 1.12%
שדרגו את המנוי 861,327 0.43%
שדרגו את המנוי 721,000 0.36%
שדרגו את המנוי 703,356 0.35%
שדרגו את המנוי 615,885 0.31%
שדרגו את המנוי 457,277 0.23%
שדרגו את המנוי 443,000 0.22%
שדרגו את המנוי 435,604 0.22%
שדרגו את המנוי 400,000 0.20%
שדרגו את המנוי 318,512 0.16%
שדרגו את המנוי 273,151 0.14%
שדרגו את המנוי 265,930 0.13%
שדרגו את המנוי 231,296 0.12%
שדרגו את המנוי 208,259 0.10%
שדרגו את המנוי 204,047 0.10%
שדרגו את המנוי 202,031 0.10%
שדרגו את המנוי 185,193 0.09%
שדרגו את המנוי 180,620 0.09%
שדרגו את המנוי 163,700 0.08%
שדרגו את המנוי 142,100 0.07%
שדרגו את המנוי 132,203 0.07%
שדרגו את המנוי 114,910 0.06%
שדרגו את המנוי 110,670 0.06%
שדרגו את המנוי 98,161 0.05%
שדרגו את המנוי 80,000 0.04%
שדרגו את המנוי 73,400 0.04%
שדרגו את המנוי 71,222 0.04%
שדרגו את המנוי 56,112 0.03%
שדרגו את המנוי 52,041 0.03%
שדרגו את המנוי 37,500 0.02%
שדרגו את המנוי 32,435 0.02%
שדרגו את המנוי 27,892 0.01%
שדרגו את המנוי 21,804 0.01%
שדרגו את המנוי 8,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 580 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני 9 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית