תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
ילין לפידות 6,118,810 6,447,550 328,741  5.37%
מור 1,500,950 1,748,850 247,894  16.52%
הירשמו לצפייה 1,621,780 1,779,010 157,231  9.69%
הירשמו לצפייה 1,670,680 1,740,080 69,392  4.15%
הירשמו לצפייה 633,522 689,269 55,747  8.80%
שדרגו את המנוי 71,653 104,787 33,134  46.24%
שדרגו את המנוי 144,159 165,159 21,000  14.57%
שדרגו את המנוי 10,954 26,694 15,740  143.69%
שדרגו את המנוי 10,557 25,694 15,137  143.38%
שדרגו את המנוי 1,059,080 1,073,310 14,227  1.34%
שדרגו את המנוי 437,823 446,156 8,333  1.90%
שדרגו את המנוי 90,450 98,318 7,868  8.70%
שדרגו את המנוי 1,028,420 1,035,760 7,341  0.71%
שדרגו את המנוי 621,825 628,323 6,498  1.04%
שדרגו את המנוי 24,235 28,656 4,421  18.24%
שדרגו את המנוי -109,000 -107,000 2,000  -1.83%
שדרגו את המנוי 1,028,300 1,029,080 780  0.08%
שדרגו את המנוי 2,569 3,307 738  28.73%
שדרגו את המנוי 398,829 398,893 64  0.02%
שדרגו את המנוי 1,309,180 1,309,230 52
שדרגו את המנוי 4,305 3,403 -902  -20.95%
שדרגו את המנוי 2,263,000 2,259,200 -3,804  -0.17%
שדרגו את המנוי 33,144 28,491 -4,653  -14.04%
שדרגו את המנוי 46,500 41,500 -5,000  -10.75%
שדרגו את המנוי 44,863 34,863 -10,000  -22.29%
שדרגו את המנוי 31,800 3,878 -27,922  -87.81%
שדרגו את המנוי 1,102,610 1,041,520 -61,090  -5.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 996,338

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -113,371

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
ילין לפידות 2,145,260 2,600,000 454,735  21.20%
אנליסט 3,430,600 3,637,510 206,913  6.03%
הירשמו לצפייה 1,295,910 1,457,980 162,069  12.51%
הירשמו לצפייה 200 43,661 43,461  21,730.50%
הירשמו לצפייה 11,035 28,535 17,500  158.59%
שדרגו את המנוי 341,110 347,760 6,650  1.95%
שדרגו את המנוי 87,501 87,813 312  0.36%
שדרגו את המנוי 12,748,000 12,748,000 2
שדרגו את המנוי 3,245 3,006 -239  -7.37%
שדרגו את המנוי 8,875,100 8,874,840 -260
שדרגו את המנוי 47,492 46,962 -530  -1.12%
שדרגו את המנוי 2,399 1,499 -900  -37.52%
שדרגו את המנוי 225,078 223,778 -1,300  -0.58%
שדרגו את המנוי 106,121 90,521 -15,600  -14.70%
שדרגו את המנוי 202,192 181,471 -20,721  -10.25%
שדרגו את המנוי 588,854 560,684 -28,170  -4.78%
שדרגו את המנוי 1,789,500 1,672,430 -117,065  -6.54%
שדרגו את המנוי 5,831,540 5,576,710 -254,832  -4.37%
שדרגו את המנוי 5,139,020 4,813,770 -325,254  -6.33%
שדרגו את המנוי 7,309,970 6,942,990 -366,972  -5.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 891,642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,131,843

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 996,338
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -113,371
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 891,642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,131,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,451,704 11.23%
ילין לפידות 6,447,550 3.22%
איילון 2,259,200 1.13%
הירשמו לצפייה 1,779,010 0.89%
הירשמו לצפייה 1,748,850 0.87%
הירשמו לצפייה 1,740,080 0.87%
שדרגו את המנוי 1,309,230 0.65%
שדרגו את המנוי 1,073,310 0.54%
שדרגו את המנוי 1,041,520 0.52%
שדרגו את המנוי 1,035,760 0.52%
שדרגו את המנוי 1,029,080 0.51%
שדרגו את המנוי 689,269 0.34%
שדרגו את המנוי 628,323 0.31%
שדרגו את המנוי 446,156 0.22%
שדרגו את המנוי 398,893 0.20%
שדרגו את המנוי 197,416 0.10%
שדרגו את המנוי 165,159 0.08%
שדרגו את המנוי 108,140 0.05%
שדרגו את המנוי 104,787 0.05%
שדרגו את המנוי 98,318 0.05%
שדרגו את המנוי 58,302 0.03%
שדרגו את המנוי 41,500 0.02%
שדרגו את המנוי 34,863 0.02%
שדרגו את המנוי 28,656 0.01%
שדרגו את המנוי 28,491 0.01%
שדרגו את המנוי 26,694 0.01%
שדרגו את המנוי 25,694 0.01%
שדרגו את המנוי 3,878 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,296 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי -107,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,886,190 29.94%
כלל 12,748,000 6.37%
מנורה 8,874,840 4.44%
הירשמו לצפייה 6,942,990 3.47%
הירשמו לצפייה 5,576,710 2.79%
הירשמו לצפייה 4,813,770 2.41%
שדרגו את המנוי 3,637,510 1.82%
שדרגו את המנוי 2,600,000 1.30%
שדרגו את המנוי 2,215,710 1.11%
שדרגו את המנוי 1,672,430 0.84%
שדרגו את המנוי 1,662,930 0.83%
שדרגו את המנוי 1,457,980 0.73%
שדרגו את המנוי 815,112 0.41%
שדרגו את המנוי 791,039 0.40%
שדרגו את המנוי 755,927 0.38%
שדרגו את המנוי 730,160 0.37%
שדרגו את המנוי 687,739 0.34%
שדרגו את המנוי 560,684 0.28%
שדרגו את המנוי 465,081 0.23%
שדרגו את המנוי 347,760 0.17%
שדרגו את המנוי 321,070 0.16%
שדרגו את המנוי 310,550 0.16%
שדרגו את המנוי 279,225 0.14%
שדרגו את המנוי 223,778 0.11%
שדרגו את המנוי 182,542 0.09%
שדרגו את המנוי 181,471 0.09%
שדרגו את המנוי 162,811 0.08%
שדרגו את המנוי 148,249 0.07%
שדרגו את המנוי 142,560 0.07%
שדרגו את המנוי 99,184 0.05%
שדרגו את המנוי 90,521 0.05%
שדרגו את המנוי 87,813 0.04%
שדרגו את המנוי 56,606 0.03%
שדרגו את המנוי 51,793 0.03%
שדרגו את המנוי 46,962 0.02%
שדרגו את המנוי 43,661 0.02%
שדרגו את המנוי 28,535 0.01%
שדרגו את המנוי 22,299 0.01%
שדרגו את המנוי 20,129 0.01%
שדרגו את המנוי 16,324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,508 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית