תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 3,468,140 3,981,570 513,428  14.80%
מיטב דש 3,128 360,375 357,247  11,420.94%
הירשמו לצפייה 57,068 245,810 188,742  330.73%
הירשמו לצפייה 473,477 585,386 111,909  23.64%
הירשמו לצפייה 625,898 720,598 94,700  15.13%
שדרגו את המנוי 2,366,010 2,399,980 33,969  1.44%
שדרגו את המנוי 460,300 462,800 2,500  0.54%
שדרגו את המנוי 17,400 18,400 1,000  5.75%
שדרגו את המנוי 2,188 2,982 794  36.29%
שדרגו את המנוי 56,954 50,000 -6,954  -12.21%
שדרגו את המנוי 157,687 148,719 -8,968  -5.69%
שדרגו את המנוי 79,081 70,050 -9,031  -11.42%
שדרגו את המנוי 34,675 7,895 -26,780  -77.23%
שדרגו את המנוי 465,802 435,700 -30,102  -6.46%
שדרגו את המנוי 1,463,030 1,432,030 -31,000  -2.12%
שדרגו את המנוי 5,808,000 5,775,000 -33,000  -0.57%
שדרגו את המנוי 45,500 8,000 -37,500  -82.42%
שדרגו את המנוי 337,450 295,602 -41,848  -12.40%
שדרגו את המנוי 44,000 1,000 -43,000  -97.73%
שדרגו את המנוי 196,900 124,300 -72,600  -36.87%
שדרגו את המנוי 173,741 86,191 -87,550  -50.39%
שדרגו את המנוי 299,010 139,653 -159,357  -53.29%
שדרגו את המנוי 1,752,190 1,587,450 -164,739  -9.40%
שדרגו את המנוי 296,974 117,409 -179,565  -60.46%
שדרגו את המנוי 616,071 411,397 -204,674  -33.22%
שדרגו את המנוי 490,000 208,067 -281,933  -57.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,304,289

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,418,601

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 22.09.2019 22.09.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,304,289
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,418,601
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,903,257 9.95%
מור 5,775,000 2.89%
ילין לפידות 3,981,570 1.99%
הירשמו לצפייה 2,399,980 1.20%
הירשמו לצפייה 1,587,450 0.79%
הירשמו לצפייה 1,432,030 0.72%
שדרגו את המנוי 720,598 0.36%
שדרגו את המנוי 585,386 0.29%
שדרגו את המנוי 462,800 0.23%
שדרגו את המנוי 435,700 0.22%
שדרגו את המנוי 411,397 0.21%
שדרגו את המנוי 360,375 0.18%
שדרגו את המנוי 295,602 0.15%
שדרגו את המנוי 245,810 0.12%
שדרגו את המנוי 208,067 0.10%
שדרגו את המנוי 150,700 0.08%
שדרגו את המנוי 148,719 0.07%
שדרגו את המנוי 139,653 0.07%
שדרגו את המנוי 124,300 0.06%
שדרגו את המנוי 117,409 0.06%
שדרגו את המנוי 86,191 0.04%
שדרגו את המנוי 70,050 0.04%
שדרגו את המנוי 54,100 0.03%
שדרגו את המנוי 50,000 0.03%
שדרגו את המנוי 18,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,292 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,982 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית