תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
איילון 637,867 773,167 135,300  21.21%
מגדל 362,548 484,748 122,200  33.71%
הירשמו לצפייה 322,895 435,971 113,076  35.02%
הירשמו לצפייה 6,203,250 6,308,650 105,405  1.70%
הירשמו לצפייה 1,702,100 1,739,640 37,541  2.21%
שדרגו את המנוי 529,134 558,108 28,974  5.48%
שדרגו את המנוי 2,236,830 2,248,440 11,610  0.52%
שדרגו את המנוי 6,628 10,476 3,848  58.06%
שדרגו את המנוי 517,551 518,993 1,442  0.28%
שדרגו את המנוי 890 2,208 1,318  148.09%
שדרגו את המנוי 5,896 6,903 1,007  17.08%
שדרגו את המנוי 677 365 -312  -46.09%
שדרגו את המנוי 107,414 104,839 -2,575  -2.40%
שדרגו את המנוי 5,433 194 -5,239  -96.43%
שדרגו את המנוי 224,368 217,321 -7,047  -3.14%
שדרגו את המנוי 548,458 534,715 -13,743  -2.51%
שדרגו את המנוי 263,688 241,224 -22,464  -8.52%
שדרגו את המנוי 395,470 357,734 -37,736  -9.54%
שדרגו את המנוי 144,897 84,284 -60,613  -41.83%
שדרגו את המנוי 150,487 80,021 -70,466  -46.83%
שדרגו את המנוי 5,113,210 5,009,270 -103,943  -2.03%
שדרגו את המנוי 160,703 23,747 -136,956  -85.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 561,721

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -461,094

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 5,524,240 8,665,700 3,141,460  56.87%
מנורה 3,683,410 5,011,070 1,327,660  36.04%
הירשמו לצפייה 580 225,580 225,000  38,793.10%
הירשמו לצפייה 185,193 328,193 143,000  77.22%
הירשמו לצפייה 861,327 887,846 26,519  3.08%
שדרגו את המנוי 56,112 71,888 15,776  28.12%
שדרגו את המנוי 435,604 437,724 2,120  0.49%
שדרגו את המנוי 615,885 617,155 1,270  0.21%
שדרגו את המנוי 132,203 131,013 -1,190  -0.90%
שדרגו את המנוי 80,000 70,400 -9,600  -12.00%
שדרגו את המנוי 231,296 203,300 -27,996  -12.10%
שדרגו את המנוי 3,203,850 3,156,090 -47,764  -1.49%
שדרגו את המנוי 400,000 345,000 -55,000  -13.75%
שדרגו את המנוי 443,000 235,500 -207,500  -46.84%
שדרגו את המנוי 2,233,460 1,907,750 -325,707  -14.58%
שדרגו את המנוי 7,599,440 6,771,450 -827,987  -10.90%
שדרגו את המנוי 2,568,790 713,157 -1,855,640  -72.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,882,805

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,358,384

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 561,721
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -461,094
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,882,805
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,358,384
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,540,346 10.27%
ילין לפידות 6,308,650 3.15%
מור 5,009,270 2.50%
הירשמו לצפייה 2,248,440 1.12%
הירשמו לצפייה 1,739,640 0.87%
הירשמו לצפייה 773,167 0.39%
שדרגו את המנוי 579,558 0.29%
שדרגו את המנוי 558,108 0.28%
שדרגו את המנוי 534,715 0.27%
שדרגו את המנוי 518,993 0.26%
שדרגו את המנוי 484,748 0.24%
שדרגו את המנוי 435,971 0.22%
שדרגו את המנוי 357,734 0.18%
שדרגו את המנוי 241,224 0.12%
שדרגו את המנוי 217,321 0.11%
שדרגו את המנוי 104,839 0.05%
שדרגו את המנוי 100,402 0.05%
שדרגו את המנוי 84,284 0.04%
שדרגו את המנוי 80,021 0.04%
שדרגו את המנוי 71,686 0.04%
שדרגו את המנוי 27,431 0.01%
שדרגו את המנוי 23,747 0.01%
שדרגו את המנוי 10,476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,903 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 321 < 0.01%
שדרגו את המנוי 281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,691,553 19.85%
מגדל 8,665,700 4.33%
הפניקס 6,771,450 3.39%
הירשמו לצפייה 5,580,600 2.79%
הירשמו לצפייה 5,011,070 2.51%
הירשמו לצפייה 3,156,090 1.58%
שדרגו את המנוי 1,907,750 0.95%
שדרגו את המנוי 887,846 0.44%
שדרגו את המנוי 721,000 0.36%
שדרגו את המנוי 713,157 0.36%
שדרגו את המנוי 703,356 0.35%
שדרגו את המנוי 617,155 0.31%
שדרגו את המנוי 457,277 0.23%
שדרגו את המנוי 437,724 0.22%
שדרגו את המנוי 345,000 0.17%
שדרגו את המנוי 328,193 0.16%
שדרגו את המנוי 318,512 0.16%
שדרגו את המנוי 273,151 0.14%
שדרגו את המנוי 235,500 0.12%
שדרגו את המנוי 225,580 0.11%
שדרגו את המנוי 208,259 0.10%
שדרגו את המנוי 204,047 0.10%
שדרגו את המנוי 203,300 0.10%
שדרגו את המנוי 202,031 0.10%
שדרגו את המנוי 180,620 0.09%
שדרגו את המנוי 163,700 0.08%
שדרגו את המנוי 142,100 0.07%
שדרגו את המנוי 131,013 0.07%
שדרגו את המנוי 114,910 0.06%
שדרגו את המנוי 110,670 0.06%
שדרגו את המנוי 98,161 0.05%
שדרגו את המנוי 73,400 0.04%
שדרגו את המנוי 71,888 0.04%
שדרגו את המנוי 71,222 0.04%
שדרגו את המנוי 70,400 0.04%
שדרגו את המנוי 56,337 0.03%
שדרגו את המנוי 38,710 0.02%
שדרגו את המנוי 37,500 0.02%
שדרגו את המנוי 32,435 0.02%
שדרגו את המנוי 27,892 0.01%
שדרגו את המנוי 24,788 0.01%
שדרגו את המנוי 24,600 0.01%
שדרגו את המנוי 21,804 0.01%
שדרגו את המנוי 15,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,036 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית