תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אי.בי.אי. 523,484 575,101 51,617  9.86%
פסגות 2,303,800 2,335,240 31,444  1.36%
הירשמו לצפייה 6,363,820 6,376,220 12,396  0.19%
הירשמו לצפייה 15,353 21,353 6,000  39.08%
הירשמו לצפייה 23,990 28,692 4,702  19.60%
שדרגו את המנוי 8,131 9,731 1,600  19.68%
שדרגו את המנוי 104,339 104,191 -148  -0.14%
שדרגו את המנוי 506,333 505,798 -535  -0.11%
שדרגו את המנוי 5,985 4,530 -1,455  -24.31%
שדרגו את המנוי 77,968 76,243 -1,725  -2.21%
שדרגו את המנוי 443,881 441,901 -1,980  -0.45%
שדרגו את המנוי 2,208 149 -2,059  -93.25%
שדרגו את המנוי 3,454 1,044 -2,410  -69.77%
שדרגו את המנוי 176,343 171,003 -5,340  -3.03%
שדרגו את המנוי 517,968 512,013 -5,955  -1.15%
שדרגו את המנוי 64,480 48,621 -15,859  -24.60%
שדרגו את המנוי 110,186 87,002 -23,184  -21.04%
שדרגו את המנוי 198,281 168,179 -30,102  -15.18%
שדרגו את המנוי 1,719,310 1,677,400 -41,909  -2.44%
שדרגו את המנוי 555,963 441,483 -114,480  -20.59%
שדרגו את המנוי 4,856,750 4,562,990 -293,757  -6.05%
שדרגו את המנוי 320,945 7,842 -313,103  -97.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 107,759

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -854,001

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 5,580,600 13,429,300 7,848,660  140.64%
פסגות 225,580 4,269,060 4,043,480  1,792.48%
הירשמו לצפייה 8,665,700 11,773,100 3,107,410  35.86%
הירשמו לצפייה 5,011,070 8,026,810 3,015,740  60.18%
הירשמו לצפייה 1,036 2,822,960 2,821,930  272,386.49%
שדרגו את המנוי 713,157 3,110,370 2,397,210  336.14%
שדרגו את המנוי 6,771,450 8,723,560 1,952,110  28.83%
שדרגו את המנוי 3,156,090 4,020,320 864,226  27.38%
שדרגו את המנוי 203,300 886,488 683,188  336.05%
שדרגו את המנוי 617,155 1,166,400 549,247  89.00%
שדרגו את המנוי 1,907,750 2,351,460 443,707  23.26%
שדרגו את המנוי 345,000 566,847 221,847  64.30%
שדרגו את המנוי 163,700 368,110 204,410  124.87%
שדרגו את המנוי 235,500 347,111 111,611  47.39%
שדרגו את המנוי 703,356 806,244 102,888  14.63%
שדרגו את המנוי 437,724 527,408 89,684  20.49%
שדרגו את המנוי 318,512 395,643 77,131  24.22%
שדרגו את המנוי 204,047 260,757 56,710  27.79%
שדרגו את המנוי 328,193 384,488 56,295  17.15%
שדרגו את המנוי 208,259 257,613 49,354  23.70%
שדרגו את המנוי 202,031 246,984 44,953  22.25%
שדרגו את המנוי 131,013 174,829 43,816  33.44%
שדרגו את המנוי 180,620 224,396 43,776  24.24%
שדרגו את המנוי 71,888 114,936 43,048  59.88%
שדרגו את המנוי 110,670 146,252 35,582  32.15%
שדרגו את המנוי 142,100 174,624 32,524  22.89%
שדרגו את המנוי 21,804 51,956 30,152  138.29%
שדרגו את המנוי 71,222 96,244 25,022  35.13%
שדרגו את המנוי 98,161 121,665 23,504  23.94%
שדרגו את המנוי 457,277 474,321 17,044  3.73%
שדרגו את המנוי 73,400 89,773 16,373  22.31%
שדרגו את המנוי 273,151 288,720 15,569  5.70%
שדרגו את המנוי 52,041 62,731 10,690  20.54%
שדרגו את המנוי 721,000 731,193 10,193  1.41%
שדרגו את המנוי 38,710 47,510 8,800  22.73%
שדרגו את המנוי 114,910 123,584 8,674  7.55%
שדרגו את המנוי 32,435 39,649 7,214  22.24%
שדרגו את המנוי 27,892 34,128 6,236  22.36%
שדרגו את המנוי 24,600 30,150 5,550  22.56%
שדרגו את המנוי 15,835 19,642 3,807  24.04%
שדרגו את המנוי 24,788 26,821 2,033  8.20%
שדרגו את המנוי 70,400 1,508 -68,892  -97.86%
שדרגו את המנוי 887,846 94,066 -793,780  -89.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,131,398

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -862,672

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 107,759
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -854,001
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 29,131,398
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -862,672
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,646,887 9.82%
ילין לפידות 6,376,220 3.19%
מור 4,562,990 2.28%
הירשמו לצפייה 2,335,240 1.17%
הירשמו לצפייה 1,677,400 0.84%
הירשמו לצפייה 775,765 0.39%
שדרגו את המנוי 579,558 0.29%
שדרגו את המנוי 575,101 0.29%
שדרגו את המנוי 512,013 0.26%
שדרגו את המנוי 505,798 0.25%
שדרגו את המנוי 441,901 0.22%
שדרגו את המנוי 441,483 0.22%
שדרגו את המנוי 171,003 0.09%
שדרגו את המנוי 168,179 0.08%
שדרגו את המנוי 104,191 0.05%
שדרגו את המנוי 100,402 0.05%
שדרגו את המנוי 87,002 0.04%
שדרגו את המנוי 76,243 0.04%
שדרגו את המנוי 48,621 0.02%
שדרגו את המנוי 28,692 0.01%
שדרגו את המנוי 22,802 0.01%
שדרגו את המנוי 21,353 0.01%
שדרגו את המנוי 9,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,044 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 321 < 0.01%
שדרגו את המנוי 281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 71,635,609 35.82%
כלל 13,429,300 6.71%
מגדל 11,773,100 5.89%
הירשמו לצפייה 8,723,560 4.36%
הירשמו לצפייה 8,026,810 4.01%
הירשמו לצפייה 4,269,060 2.13%
שדרגו את המנוי 4,020,320 2.01%
שדרגו את המנוי 3,122,640 1.56%
שדרגו את המנוי 3,110,370 1.56%
שדרגו את המנוי 2,822,960 1.41%
שדרגו את המנוי 2,351,460 1.18%
שדרגו את המנוי 1,166,400 0.58%
שדרגו את המנוי 886,488 0.44%
שדרגו את המנוי 806,244 0.40%
שדרגו את המנוי 731,193 0.37%
שדרגו את המנוי 566,847 0.28%
שדרגו את המנוי 527,408 0.26%
שדרגו את המנוי 474,321 0.24%
שדרגו את המנוי 395,643 0.20%
שדרגו את המנוי 384,488 0.19%
שדרגו את המנוי 368,110 0.18%
שדרגו את המנוי 347,111 0.17%
שדרגו את המנוי 288,720 0.14%
שדרגו את המנוי 260,757 0.13%
שדרגו את המנוי 257,613 0.13%
שדרגו את המנוי 253,245 0.13%
שדרגו את המנוי 246,984 0.12%
שדרגו את המנוי 224,396 0.11%
שדרגו את המנוי 174,829 0.09%
שדרגו את המנוי 174,624 0.09%
שדרגו את המנוי 146,252 0.07%
שדרגו את המנוי 123,584 0.06%
שדרגו את המנוי 121,665 0.06%
שדרגו את המנוי 117,499 0.06%
שדרגו את המנוי 114,936 0.06%
שדרגו את המנוי 101,447 0.05%
שדרגו את המנוי 96,244 0.05%
שדרגו את המנוי 94,066 0.05%
שדרגו את המנוי 89,773 0.04%
שדרגו את המנוי 62,731 0.03%
שדרגו את המנוי 61,695 0.03%
שדרגו את המנוי 51,956 0.03%
שדרגו את המנוי 47,510 0.02%
שדרגו את המנוי 42,186 0.02%
שדרגו את המנוי 39,649 0.02%
שדרגו את המנוי 34,128 0.02%
שדרגו את המנוי 30,150 0.02%
שדרגו את המנוי 26,821 0.01%
שדרגו את המנוי 19,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,832 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,508 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית