תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
איילון 1,672,750 1,969,740 296,996  17.75%
אי.בי.אי. 454,670 671,829 217,159  47.76%
הירשמו לצפייה 2,763 31,763 29,000  1,049.58%
הירשמו לצפייה 374,451 389,266 14,815  3.96%
הירשמו לצפייה 138,490 149,576 11,086  8.00%
שדרגו את המנוי 793,112 800,512 7,400  0.93%
שדרגו את המנוי 605,311 612,548 7,237  1.20%
שדרגו את המנוי 194,948 194,409 -539  -0.28%
שדרגו את המנוי 12,279 10,631 -1,648  -13.42%
שדרגו את המנוי 6,470,070 6,467,070 -3,000  -0.05%
שדרגו את המנוי 74,740 64,754 -9,986  -13.36%
שדרגו את המנוי 1,259,820 1,249,320 -10,501  -0.83%
שדרגו את המנוי -111,000 -131,000 -20,000  18.02%
שדרגו את המנוי 825,047 799,554 -25,493  -3.09%
שדרגו את המנוי 3,229,880 2,669,980 -559,900  -17.34%
שדרגו את המנוי 1,413,940 1,006 -1,412,930  -99.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 583,693

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,043,997

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
הראל 3,281,450 6,547,600 3,266,150  99.53%
אקסלנס 2,083,320 2,920,110 836,787  40.17%
הירשמו לצפייה 1,640,490 2,057,380 416,895  25.41%
הירשמו לצפייה 672,111 948,112 276,001  41.06%
הירשמו לצפייה 135,489 408,206 272,717  201.28%
שדרגו את המנוי 224,396 402,246 177,850  79.26%
שדרגו את המנוי 650,465 771,181 120,716  18.56%
שדרגו את המנוי 46,618 99,618 53,000  113.69%
שדרגו את המנוי 611,059 662,459 51,400  8.41%
שדרגו את המנוי 33,864 63,614 29,750  87.85%
שדרגו את המנוי 39,284 56,167 16,883  42.98%
שדרגו את המנוי 143,814 154,909 11,095  7.71%
שדרגו את המנוי 8,479,740 8,486,530 6,793  0.08%
שדרגו את המנוי 46,816 47,492 676  1.44%
שדרגו את המנוי 280 55 -225  -80.36%
שדרגו את המנוי 3,170,520 3,170,030 -494  -0.02%
שדרגו את המנוי 2,017 1,508 -509  -25.24%
שדרגו את המנוי 22,109 17,609 -4,500  -20.35%
שדרגו את המנוי 95,785 87,535 -8,250  -8.61%
שדרגו את המנוי 71,978 63,728 -8,250  -11.46%
שדרגו את המנוי 43,434 35,010 -8,424  -19.39%
שדרגו את המנוי 128,138 118,138 -10,000  -7.80%
שדרגו את המנוי 481,912 466,610 -15,302  -3.18%
שדרגו את המנוי 154,861 99,184 -55,677  -35.95%
שדרגו את המנוי 154,286 56,964 -97,322  -63.08%
שדרגו את המנוי 733,813 566,473 -167,340  -22.80%
שדרגו את המנוי 959,003 791,039 -167,964  -17.51%
שדרגו את המנוי 7,915,410 7,692,100 -223,305  -2.82%
שדרגו את המנוי 4,508,330 3,981,330 -527,000  -11.69%
שדרגו את המנוי 8,609,050 7,496,740 -1,112,310  -12.92%
שדרגו את המנוי 3,740,320 1,917,240 -1,823,070  -48.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,536,713

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,229,942

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 583,693
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,043,997
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,536,713
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,229,942
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,090,112 8.55%
ילין לפידות 6,467,070 3.23%
מור 2,669,980 1.33%
הירשמו לצפייה 1,969,740 0.98%
הירשמו לצפייה 1,249,320 0.62%
הירשמו לצפייה 800,512 0.40%
שדרגו את המנוי 799,554 0.40%
שדרגו את המנוי 671,829 0.34%
שדרגו את המנוי 612,548 0.31%
שדרגו את המנוי 564,752 0.28%
שדרגו את המנוי 389,266 0.19%
שדרגו את המנוי 194,409 0.10%
שדרגו את המנוי 175,899 0.09%
שדרגו את המנוי 152,409 0.08%
שדרגו את המנוי 149,576 0.07%
שדרגו את המנוי 68,500 0.03%
שדרגו את המנוי 64,754 0.03%
שדרגו את המנוי 62,500 0.03%
שדרגו את המנוי 47,494 0.02%
שדרגו את המנוי 40,235 0.02%
שדרגו את המנוי 31,763 0.02%
שדרגו את המנוי 13,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,631 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,081 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -131,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 69,492,425 34.75%
כלל 12,748,000 6.37%
מנורה 8,486,530 4.24%
הירשמו לצפייה 7,692,100 3.85%
הירשמו לצפייה 7,496,740 3.75%
הירשמו לצפייה 6,547,600 3.27%
שדרגו את המנוי 3,981,330 1.99%
שדרגו את המנוי 3,170,030 1.59%
שדרגו את המנוי 2,920,110 1.46%
שדרגו את המנוי 2,215,710 1.11%
שדרגו את המנוי 2,057,380 1.03%
שדרגו את המנוי 1,935,160 0.97%
שדרגו את המנוי 1,917,240 0.96%
שדרגו את המנוי 948,112 0.47%
שדרגו את המנוי 791,039 0.40%
שדרגו את המנוי 771,181 0.39%
שדרגו את המנוי 730,160 0.37%
שדרגו את המנוי 662,459 0.33%
שדרגו את המנוי 566,473 0.28%
שדרגו את המנוי 466,610 0.23%
שדרגו את המנוי 456,154 0.23%
שדרגו את המנוי 408,206 0.20%
שדרגו את המנוי 402,246 0.20%
שדרגו את המנוי 322,064 0.16%
שדרגו את המנוי 296,247 0.15%
שדרגו את המנוי 178,090 0.09%
שדרגו את המנוי 166,776 0.08%
שדרגו את המנוי 154,909 0.08%
שדרגו את המנוי 118,138 0.06%
שדרגו את המנוי 99,618 0.05%
שדרגו את המנוי 99,184 0.05%
שדרגו את המנוי 87,535 0.04%
שדרגו את המנוי 70,757 0.04%
שדרגו את המנוי 63,728 0.03%
שדרגו את המנוי 63,614 0.03%
שדרגו את המנוי 58,121 0.03%
שדרגו את המנוי 56,964 0.03%
שדרגו את המנוי 56,167 0.03%
שדרגו את המנוי 51,760 0.03%
שדרגו את המנוי 47,492 0.02%
שדרגו את המנוי 35,010 0.02%
שדרגו את המנוי 33,881 0.02%
שדרגו את המנוי 22,299 0.01%
שדרגו את המנוי 20,129 0.01%
שדרגו את המנוי 17,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,508 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית