תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
פסגות 1 1,545,600 1,545,600  154,559,900.00%
מיטב דש 1,006 1,357,830 1,356,820  134,873.16%
הירשמו לצפייה 152,409 1,120,050 967,645  634.90%
הירשמו לצפייה 661,503 728,980 67,477  10.20%
הירשמו לצפייה 60,948 74,610 13,662  22.42%
שדרגו את המנוי -186,000 -184,000 2,000  -1.08%
שדרגו את המנוי 573,197 575,146 1,949  0.34%
שדרגו את המנוי 578 422 -156  -26.99%
שדרגו את המנוי 64,754 63,754 -1,000  -1.54%
שדרגו את המנוי 58,251 55,251 -3,000  -5.15%
שדרגו את המנוי 7,133 3,510 -3,623  -50.79%
שדרגו את המנוי 2,012,800 2,002,110 -10,697  -0.53%
שדרגו את המנוי 190,940 145,372 -45,568  -23.87%
שדרגו את המנוי 76,611 10,266 -66,345  -86.60%
שדרגו את המנוי 175,899 105,000 -70,899  -40.31%
שדרגו את המנוי 1,957,570 1,819,570 -138,000  -7.05%
שדרגו את המנוי 972,268 779,516 -192,752  -19.82%
שדרגו את המנוי 1,060,970 817,380 -243,590  -22.96%
שדרגו את המנוי 6,154,790 5,843,590 -311,197  -5.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,955,153

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,086,827

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
אנליסט 2,057,380 3,066,890 1,009,510  49.07%
הלמן אלדובי 56,167 744,780 688,613  1,226.01%
הירשמו לצפייה 8,486,530 8,875,230 388,695  4.58%
הירשמו לצפייה 662,459 962,959 300,500  45.36%
הירשמו לצפייה 3,981,330 4,128,020 146,682  3.68%
שדרגו את המנוי 154,909 297,969 143,060  92.35%
שדרגו את המנוי 456,154 588,854 132,700  29.09%
שדרגו את המנוי 771,181 883,394 112,213  14.55%
שדרגו את המנוי 70,757 157,646 86,889  122.80%
שדרגו את המנוי 58,121 110,121 52,000  89.47%
שדרגו את המנוי 1,935,160 1,982,060 46,897  2.42%
שדרגו את המנוי 466,610 465,081 -1,529  -0.33%
שדרגו את המנוי 87,535 85,638 -1,897  -2.17%
שדרגו את המנוי 63,728 55,565 -8,163  -12.81%
שדרגו את המנוי 118,138 106,474 -11,664  -9.87%
שדרגו את המנוי 178,090 162,811 -15,279  -8.58%
שדרגו את המנוי 63,614 46,975 -16,639  -26.16%
שדרגו את המנוי 2,920,110 2,896,540 -23,564  -0.81%
שדרגו את המנוי 322,064 279,225 -42,839  -13.30%
שדרגו את המנוי 408,206 299,369 -108,837  -26.66%
שדרגו את המנוי 7,692,100 7,579,500 -112,609  -1.46%
שדרגו את המנוי 166,776 51,793 -114,983  -68.94%
שדרגו את המנוי 6,547,600 6,349,930 -197,671  -3.02%
שדרגו את המנוי 566,473 364,548 -201,925  -35.65%
שדרגו את המנוי 7,496,740 7,268,100 -228,635  -3.05%
שדרגו את המנוי 3,170,030 2,597,060 -572,968  -18.07%
שדרגו את המנוי 1,917,240 965,412 -951,830  -49.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,107,759

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,611,032

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,955,153
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,086,827
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,107,759
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,611,032
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,564,742 9.28%
ילין לפידות 5,843,590 2.92%
איילון 2,002,110 1.00%
הירשמו לצפייה 1,819,570 0.91%
הירשמו לצפייה 1,545,600 0.77%
הירשמו לצפייה 1,357,830 0.68%
שדרגו את המנוי 1,120,050 0.56%
שדרגו את המנוי 863,513 0.43%
שדרגו את המנוי 817,380 0.41%
שדרגו את המנוי 779,516 0.39%
שדרגו את המנוי 728,980 0.36%
שדרגו את המנוי 575,146 0.29%
שדרגו את המנוי 426,507 0.21%
שדרגו את המנוי 192,276 0.10%
שדרגו את המנוי 145,372 0.07%
שדרגו את המנוי 105,000 0.05%
שדרגו את המנוי 74,610 0.04%
שדרגו את המנוי 68,500 0.03%
שדרגו את המנוי 68,392 0.03%
שדרגו את המנוי 63,754 0.03%
שדרגו את המנוי 55,251 0.03%
שדרגו את המנוי 47,494 0.02%
שדרגו את המנוי 30,502 0.02%
שדרגו את המנוי 10,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -184,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 70,319,716 35.16%
כלל 12,748,000 6.37%
מנורה 8,875,230 4.44%
הירשמו לצפייה 7,579,500 3.79%
הירשמו לצפייה 7,268,100 3.63%
הירשמו לצפייה 6,349,930 3.17%
שדרגו את המנוי 4,128,020 2.06%
שדרגו את המנוי 3,066,890 1.53%
שדרגו את המנוי 2,896,540 1.45%
שדרגו את המנוי 2,597,060 1.30%
שדרגו את המנוי 2,215,710 1.11%
שדרגו את המנוי 1,982,060 0.99%
שדרגו את המנוי 965,412 0.48%
שדרגו את המנוי 962,959 0.48%
שדרגו את המנוי 948,112 0.47%
שדרגו את המנוי 883,394 0.44%
שדרגו את המנוי 791,039 0.40%
שדרגו את המנוי 744,780 0.37%
שדרגו את המנוי 730,160 0.37%
שדרגו את המנוי 588,854 0.29%
שדרגו את המנוי 465,081 0.23%
שדרגו את המנוי 402,246 0.20%
שדרגו את המנוי 364,548 0.18%
שדרגו את המנוי 330,549 0.17%
שדרגו את המנוי 299,369 0.15%
שדרגו את המנוי 297,969 0.15%
שדרגו את המנוי 296,247 0.15%
שדרגו את המנוי 279,225 0.14%
שדרגו את המנוי 162,811 0.08%
שדרגו את המנוי 157,646 0.08%
שדרגו את המנוי 110,121 0.06%
שדרגו את המנוי 106,474 0.05%
שדרגו את המנוי 99,618 0.05%
שדרגו את המנוי 99,184 0.05%
שדרגו את המנוי 85,638 0.04%
שדרגו את המנוי 56,964 0.03%
שדרגו את המנוי 55,565 0.03%
שדרגו את המנוי 51,793 0.03%
שדרגו את המנוי 51,760 0.03%
שדרגו את המנוי 47,492 0.02%
שדרגו את המנוי 46,975 0.02%
שדרגו את המנוי 35,010 0.02%
שדרגו את המנוי 33,881 0.02%
שדרגו את המנוי 22,299 0.01%
שדרגו את המנוי 20,129 0.01%
שדרגו את המנוי 17,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,508 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית