תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
איילון 798,625 1,277,160 478,539  59.92%
ברומטר 83,940 166,299 82,359  98.12%
הירשמו לצפייה 453,038 535,082 82,044  18.11%
הירשמו לצפייה 1,384,620 1,423,060 38,439  2.78%
הירשמו לצפייה 87,783 94,782 6,999  7.97%
שדרגו את המנוי 84,277 87,277 3,000  3.56%
שדרגו את המנוי 9,985 12,144 2,159  21.62%
שדרגו את המנוי 19,853 20,353 500  2.52%
שדרגו את המנוי 125,913 126,276 363  0.29%
שדרגו את המנוי 797 98 -699  -87.70%
שדרגו את המנוי 96,231 94,231 -2,000  -2.08%
שדרגו את המנוי -36,000 -38,250 -2,250  6.25%
שדרגו את המנוי 450,539 446,573 -3,966  -0.88%
שדרגו את המנוי 47,499 40,727 -6,772  -14.26%
שדרגו את המנוי 7,299 367 -6,932  -94.97%
שדרגו את המנוי 2,334,820 2,326,760 -8,059  -0.35%
שדרגו את המנוי 497,439 488,011 -9,428  -1.90%
שדרגו את המנוי 385,407 362,738 -22,669  -5.88%
שדרגו את המנוי 100,402 71,500 -28,902  -28.79%
שדרגו את המנוי 634,655 551,477 -83,178  -13.11%
שדרגו את המנוי 6,257,370 6,141,050 -116,318  -1.86%
שדרגו את המנוי 3,879,440 3,673,370 -206,076  -5.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 694,402

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -497,249

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
רום 154,599 1,343,130 1,188,530  768.78%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 347,111 672,112 325,001  93.63%
הירשמו לצפייה 1,158,560 1,339,700 181,137  15.63%
הירשמו לצפייה 8,035,340 8,194,210 158,865  1.98%
הירשמו לצפייה 3,006,960 3,150,520 143,567  4.77%
שדרגו את המנוי 8,504,620 8,579,510 74,898  0.88%
שדרגו את המנוי 31,983 83,214 51,231  160.18%
שדרגו את המנוי 374,159 402,809 28,650  7.66%
שדרגו את המנוי 2,913,960 2,936,730 22,771  0.78%
שדרגו את המנוי 53,062 70,837 17,775  33.50%
שדרגו את המנוי 16,821 25,121 8,300  49.34%
שדרגו את המנוי 353,172 358,643 5,471  1.55%
שדרגו את המנוי 162,239 162,626 387  0.24%
שדרגו את המנוי 124,031 124,147 116  0.09%
שדרגו את המנוי 12,748,000 12,748,000 1
שדרגו את המנוי 4,655,020 4,655,010 -1
שדרגו את המנוי 9,702 9,531 -171  -1.76%
שדרגו את המנוי 44,976 44,613 -363  -0.81%
שדרגו את המנוי 4,268,660 4,267,010 -1,654  -0.04%
שדרגו את המנוי 94,298 89,498 -4,800  -5.09%
שדרגו את המנוי 106,409 100,807 -5,602  -5.26%
שדרגו את המנוי 28,316 22,109 -6,207  -21.92%
שדרגו את המנוי 31,085 20,129 -10,956  -35.25%
שדרגו את המנוי 14,921 202 -14,719  -98.65%
שדרגו את המנוי 48,279 22,299 -25,980  -53.81%
שדרגו את המנוי 126,000 89,536 -36,464  -28.94%
שדרגו את המנוי 828,216 777,997 -50,219  -6.06%
שדרגו את המנוי 132,296 73,400 -58,896  -44.52%
שדרגו את המנוי 106,503 46,618 -59,885  -56.23%
שדרגו את המנוי 101,447 14,747 -86,700  -85.46%
שדרגו את המנוי 253,245 136,209 -117,036  -46.21%
שדרגו את המנוי 349,494 166,776 -182,718  -52.28%
שדרגו את המנוי 11,627,500 8,163,040 -3,464,420  -29.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,206,700

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,126,791

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 694,402
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -497,249
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,206,700
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,126,791
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,829,759 9.41%
ילין לפידות 6,141,050 3.07%
מור 3,673,370 1.84%
הירשמו לצפייה 2,326,760 1.16%
הירשמו לצפייה 1,423,060 0.71%
הירשמו לצפייה 1,277,160 0.64%
שדרגו את המנוי 564,752 0.28%
שדרגו את המנוי 551,477 0.28%
שדרגו את המנוי 535,082 0.27%
שדרגו את המנוי 488,011 0.24%
שדרגו את המנוי 446,573 0.22%
שדרגו את המנוי 362,738 0.18%
שדרגו את המנוי 171,446 0.09%
שדרגו את המנוי 166,299 0.08%
שדרגו את המנוי 126,276 0.06%
שדרגו את המנוי 123,000 0.06%
שדרגו את המנוי 94,782 0.05%
שדרגו את המנוי 94,231 0.05%
שדרגו את המנוי 87,277 0.04%
שדרגו את המנוי 71,500 0.04%
שדרגו את המנוי 47,494 0.02%
שדרגו את המנוי 40,727 0.02%
שדרגו את המנוי 21,639 0.01%
שדרגו את המנוי 20,353 0.01%
שדרגו את המנוי 12,144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 367 < 0.01%
שדרגו את המנוי 194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -38,250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 71,021,464 35.51%
כלל 12,748,000 6.37%
הפניקס 8,579,510 4.29%
הירשמו לצפייה 8,194,210 4.10%
הירשמו לצפייה 8,163,040 4.08%
הירשמו לצפייה 4,655,010 2.33%
שדרגו את המנוי 4,267,010 2.13%
שדרגו את המנוי 3,740,320 1.87%
שדרגו את המנוי 3,150,520 1.58%
שדרגו את המנוי 2,936,730 1.47%
שדרגו את המנוי 2,215,710 1.11%
שדרגו את המנוי 1,438,240 0.72%
שדרגו את המנוי 1,343,130 0.67%
שדרגו את המנוי 1,339,700 0.67%
שדרגו את המנוי 959,003 0.48%
שדרגו את המנוי 777,997 0.39%
שדרגו את המנוי 733,813 0.37%
שדרגו את המנוי 730,160 0.37%
שדרגו את המנוי 672,112 0.34%
שדרגו את המנוי 483,899 0.24%
שדרגו את המנוי 402,809 0.20%
שדרגו את המנוי 358,643 0.18%
שדרגו את המנוי 347,886 0.17%
שדרגו את המנוי 347,239 0.17%
שדרגו את המנוי 296,247 0.15%
שדרגו את המנוי 224,396 0.11%
שדרגו את המנוי 180,231 0.09%
שדרגו את המנוי 178,090 0.09%
שדרגו את המנוי 166,776 0.08%
שדרגו את המנוי 162,626 0.08%
שדרגו את המנוי 158,203 0.08%
שדרגו את המנוי 136,209 0.07%
שדרגו את המנוי 124,147 0.06%
שדרגו את המנוי 100,807 0.05%
שדרגו את המנוי 89,536 0.04%
שדרגו את המנוי 89,498 0.04%
שדרגו את המנוי 83,214 0.04%
שדרגו את המנוי 73,400 0.04%
שדרגו את המנוי 70,837 0.04%
שדרגו את המנוי 46,618 0.02%
שדרגו את המנוי 44,613 0.02%
שדרגו את המנוי 43,166 0.02%
שדרגו את המנוי 33,863 0.02%
שדרגו את המנוי 25,121 0.01%
שדרגו את המנוי 22,299 0.01%
שדרגו את המנוי 22,109 0.01%
שדרגו את המנוי 20,129 0.01%
שדרגו את המנוי 18,141 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,531 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 202 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית