תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פנאקסיה מעבדות ישראל

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אי.בי.אי. 235,041 287,254 52,213  22.21%
מגדל 19,827 22,833 3,006  15.16%
הירשמו לצפייה 99,502 83,494 -16,008  -16.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,219

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,008

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 15.07.2020 15.07.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 55,219
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,008
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 839,736 0.78%
אי.בי.אי. 287,254 0.27%
כוון 240,000 0.22%
הירשמו לצפייה 111,199 0.10%
הירשמו לצפייה 83,494 0.08%
הירשמו לצפייה 48,000 0.04%
שדרגו את המנוי 46,956 0.04%
שדרגו את המנוי 22,833 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,895,000 1.75%
מור 1,465,000 1.36%
הכשרה ביטוח 430,000 0.40%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פנאקסיה מעבדות ישראל
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית