תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פנאקסיה מעבדות ישראל

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
מור 58,495 85,740 27,245  46.58%
מגדל 35,430 49,101 13,671  38.59%
הירשמו לצפייה 310,652 317,350 6,698  2.16%
הירשמו לצפייה 49,733 37,191 -12,542  -25.22%
הירשמו לצפייה 124,703 97,857 -26,846  -21.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 47,614

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,388

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 47,614
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,388
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,092,171 1.01%
אי.בי.אי. 317,350 0.29%
כוון 240,000 0.22%
הירשמו לצפייה 145,467 0.13%
הירשמו לצפייה 97,857 0.09%
הירשמו לצפייה 91,465 0.08%
שדרגו את המנוי 85,740 0.08%
שדרגו את המנוי 49,101 0.05%
שדרגו את המנוי 37,191 0.03%
שדרגו את המנוי 28,000 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,895,000 1.75%
מור 1,465,000 1.36%
הכשרה ביטוח 430,000 0.40%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פנאקסיה מעבדות ישראל
    לפני 12 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית