תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פנאקסיה מעבדות ישראל

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
אי.בי.אי. 528,875 683,279 154,404  29.19%
פסטרנק שהם 684,547 724,509 39,962  5.84%
הירשמו לצפייה 64,497 82,494 17,997  27.90%
הירשמו לצפייה 855,433 837,719 -17,714  -2.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 212,363

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,714

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מור 1,465,000 5,745,000 4,280,000  292.15%
הכשרה ביטוח 430,000 643,841 213,841  49.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,493,841

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 212,363
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,714
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,493,841
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,041,964 2.08%
מור 837,719 0.57%
פסטרנק שהם 724,509 0.49%
הירשמו לצפייה 683,279 0.47%
הירשמו לצפייה 241,205 0.16%
הירשמו לצפייה 240,000 0.16%
שדרגו את המנוי 137,485 0.09%
שדרגו את המנוי 82,494 0.06%
שדרגו את המנוי 46,392 0.03%
שדרגו את המנוי 27,841 0.02%
שדרגו את המנוי 15,540 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,428,910 4.39%
מור 5,745,000 3.92%
הכשרה ביטוח 643,841 0.44%
הירשמו לצפייה 35,211 0.02%
הירשמו לצפייה 4,750 < 0.01%
הירשמו לצפייה 98 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית