תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פנאקסיה מעבדות ישראל

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פורטה 194,993 250,000 55,007  28.21%
אי.בי.אי. 695,015 726,221 31,206  4.49%
הירשמו לצפייה 73,654 75,758 2,104  2.86%
הירשמו לצפייה 724,509 692,736 -31,773  -4.39%
הירשמו לצפייה 187,208 129,628 -57,580  -30.76%
שדרגו את המנוי 705,423 592,927 -112,496  -15.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 88,317

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -201,849

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 653,841 440,000 -213,841  -32.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -213,841

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 88,317
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -201,849
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -213,841
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,948,590 2.01%
אי.בי.אי. 726,221 0.50%
פסטרנק שהם 692,736 0.47%
הירשמו לצפייה 592,927 0.40%
הירשמו לצפייה 250,000 0.17%
הירשמו לצפייה 241,205 0.16%
שדרגו את המנוי 149,402 0.10%
שדרגו את המנוי 129,628 0.09%
שדרגו את המנוי 75,758 0.05%
שדרגו את המנוי 46,392 0.03%
שדרגו את המנוי 23,281 0.02%
שדרגו את המנוי 15,540 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,543,461 4.47%
מור 6,068,250 4.14%
הכשרה ביטוח 440,000 0.30%
הירשמו לצפייה 35,211 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית