תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פנאקסיה מעבדות ישראל

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
פסטרנק שהם 97,178 221,348 124,170  127.78%
אי.בי.אי. 328,484 393,398 64,914  19.76%
הירשמו לצפייה 97,857 109,479 11,622  11.88%
הירשמו לצפייה 145,467 156,467 11,000  7.56%
הירשמו לצפייה 46,552 54,079 7,527  16.17%
שדרגו את המנוי 969,468 865,038 -104,430  -10.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 219,233

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,430

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 219,233
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -104,430
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,105,000 1.95%
מור 865,038 0.80%
אי.בי.אי. 393,398 0.36%
הירשמו לצפייה 240,000 0.22%
הירשמו לצפייה 221,348 0.20%
הירשמו לצפייה 156,467 0.14%
שדרגו את המנוי 109,479 0.10%
שדרגו את המנוי 54,079 0.05%
שדרגו את המנוי 37,191 0.03%
שדרגו את המנוי 28,000 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,895,000 1.75%
מור 1,465,000 1.36%
הכשרה ביטוח 430,000 0.40%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית