תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בלנדר טכנולוגיות פיננסיות

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
אפסילון 29,813 29,912 99  0.33%
איילון 17,675 15,614 -2,061  -11.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 99

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,061

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הלמן אלדובי 54,250 19,200 -35,050  -64.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,050

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 99
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,061
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,050
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 105,852 12.84%
אפסילון 29,912 3.63%
פסטרנק שהם 29,600 3.59%
הירשמו לצפייה 19,549 2.37%
הירשמו לצפייה 15,614 1.89%
הירשמו לצפייה 11,177 1.36%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,973 6.67%
הפניקס 25,848 3.14%
הלמן אלדובי 19,200 2.33%
הירשמו לצפייה 9,925 1.20%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית