תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
ילין לפידות 1,162,340 1,162,340 -5
פסגות 84,988 84,801 -187  -0.22%
הירשמו לצפייה 15,662 12,120 -3,542  -22.62%
הירשמו לצפייה 14,953 9,928 -5,025  -33.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,759

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 8,453,800 9,611,750 1,157,950  13.70%
הראל 2,514,530 2,620,150 105,620  4.20%
הירשמו לצפייה 103,153 102,015 -1,138  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,263,570

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,138

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,759
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,263,570
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,138
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,269,189 1.95%
ילין לפידות 1,162,340 1.78%
פסגות 84,801 0.13%
הירשמו לצפייה 12,120 0.02%
הירשמו לצפייה 9,928 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,573,294 19.31%
מיטב דש 9,611,750 14.76%
הראל 2,620,150 4.02%
הירשמו לצפייה 239,379 0.37%
הירשמו לצפייה 102,015 0.16%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית