תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
פסגות 82,363 86,698 4,335  5.26%
מגדל 14,147 13,947 -200  -1.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,335

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -200

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 5,080,190 5,098,840 18,647  0.37%
מנורה 2,555,050 2,556,840 1,790  0.07%
הירשמו לצפייה 2,614,780 2,615,110 324  0.01%
הירשמו לצפייה 48,742 47,019 -1,723  -3.53%
הירשמו לצפייה 115,798 111,695 -4,103  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,761

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,826

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,335
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -200
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,761
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,826
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,439,171 3.75%
ילין לפידות 2,338,440 3.59%
פסגות 86,698 0.13%
הירשמו לצפייה 13,947 0.02%
הירשמו לצפייה 86 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,626,815 16.32%
מיטב דש 5,098,840 7.83%
הראל 2,615,110 4.02%
הירשמו לצפייה 2,556,840 3.93%
הירשמו לצפייה 197,311 0.30%
הירשמו לצפייה 111,695 0.17%
שדרגו את המנוי 47,019 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית