תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
פסגות 86,698 85,922 -776  -0.90%
מגדל 20,233 15,390 -4,843  -23.94%
הירשמו לצפייה 2,338,440 1,570,000 -768,436  -32.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -774,055

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 5,102,820 6,918,060 1,815,240  35.57%
הראל 2,506,870 2,514,530 7,663  0.31%
הירשמו לצפייה 110,288 103,153 -7,135  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,822,903

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,135

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -774,055
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,822,903
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,135
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,671,312 2.57%
ילין לפידות 1,570,000 2.41%
פסגות 85,922 0.13%
הירשמו לצפייה 15,390 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,775,122 15.01%
מיטב דש 6,918,060 10.62%
הראל 2,514,530 3.86%
הירשמו לצפייה 239,379 0.37%
הירשמו לצפייה 103,153 0.16%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית