תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
פסטרנק שהם 280,502 297,862 17,360  6.19%
מגדל 12,459 12,602 143  1.15%
הירשמו לצפייה 301,660 268,641 -33,019  -10.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,503

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,019

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 112,514 114,323 1,809  1.61%
הראל 2,495,860 2,496,100 238  0.01%
הירשמו לצפייה 12,924 11,797 -1,127  -8.72%
הירשמו לצפייה 59,013 55,084 -3,929  -6.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,047

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,056

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,503
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,019
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,047
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,056
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 637,005 0.98%
פסטרנק שהם 297,862 0.46%
אושן 268,641 0.41%
הירשמו לצפייה 57,900 0.09%
הירשמו לצפייה 12,602 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,934,633 21.40%
מיטב דש 9,643,820 14.81%
הראל 2,496,100 3.83%
הירשמו לצפייה 1,374,130 2.11%
הירשמו לצפייה 239,379 0.37%
הירשמו לצפייה 114,323 0.18%
שדרגו את המנוי 55,084 0.08%
שדרגו את המנוי 11,797 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית