תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אושן 311,894 323,599 11,705  3.75%
מגדל 9,837 9,447 -390  -3.96%
הירשמו לצפייה 48,221 47,611 -610  -1.27%
הירשמו לצפייה 49,465 34,732 -14,733  -29.78%
הירשמו לצפייה 2,482,340 1,948,900 -533,442  -21.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,705

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -549,175

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 643,446 927,456 284,010  44.14%
הפניקס 2,466,820 2,474,820 8,000  0.32%
הירשמו לצפייה 22,155 16,201 -5,954  -26.87%
הירשמו לצפייה 536,597 416,831 -119,766  -22.32%
הירשמו לצפייה 1,374,130 1,152,140 -221,998  -16.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 292,010

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -347,718

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,705
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -549,175
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 292,010
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -347,718
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,563,111 5.47%
הראל 1,948,900 2.99%
פסטרנק שהם 1,006,610 1.55%
הירשמו לצפייה 323,599 0.50%
הירשמו לצפייה 126,054 0.19%
הירשמו לצפייה 47,611 0.07%
שדרגו את המנוי 40,836 0.06%
שדרגו את המנוי 34,732 0.05%
שדרגו את המנוי 16,582 0.03%
שדרגו את המנוי 9,447 0.01%
שדרגו את המנוי 8,500 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,101,464 7.83%
הפניקס 2,474,820 3.80%
גילעד 1,152,140 1.77%
הירשמו לצפייה 927,456 1.42%
הירשמו לצפייה 416,831 0.64%
הירשמו לצפייה 114,016 0.18%
שדרגו את המנוי 16,201 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית