תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
פסטרנק שהם 121,242 133,242 12,000  9.90%
אושן 302,500 312,000 9,500  3.14%
הירשמו לצפייה 87,600 87,905 305  0.35%
הירשמו לצפייה 14,915 13,730 -1,185  -7.95%
הירשמו לצפייה 585,187 432,380 -152,807  -26.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,805

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -153,992

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 109,006 112,514 3,508  3.22%
אקסלנס 13,767 12,924 -843  -6.12%
הירשמו לצפייה 60,909 59,013 -1,896  -3.11%
הירשמו לצפייה 2,498,170 2,495,860 -2,304  -0.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,508

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,043

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,805
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -153,992
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,508
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,043
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 979,257 1.50%
ילין לפידות 432,380 0.66%
אושן 312,000 0.48%
הירשמו לצפייה 133,242 0.20%
הירשמו לצפייה 87,905 0.13%
הירשמו לצפייה 13,730 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,937,640 21.40%
מיטב דש 9,643,820 14.81%
הראל 2,495,860 3.83%
הירשמו לצפייה 1,374,130 2.11%
הירשמו לצפייה 239,379 0.37%
הירשמו לצפייה 112,514 0.17%
שדרגו את המנוי 59,013 0.09%
שדרגו את המנוי 12,924 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית