אורון אחזקות והשקעות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מגדל 12,382 11,000 -1,382  -11.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,382

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הלמן אלדובי 197,311 239,379 42,068  21.32%
מיטב דש 5,098,840 5,102,820 3,981  0.08%
הירשמו לצפייה 2,556,840 2,558,790 1,955  0.08%
הירשמו לצפייה 111,695 110,288 -1,407  -1.26%
הירשמו לצפייה 47,019 44,889 -2,130  -4.53%
שדרגו את המנוי 2,615,110 2,506,870 -108,240  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,004

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -111,777

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,382
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 48,004
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -111,777
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,436,138 3.74%
ילין לפידות 2,338,440 3.59%
פסגות 86,698 0.13%
הירשמו לצפייה 11,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,563,036 16.22%
מיטב דש 5,102,820 7.84%
מנורה 2,558,790 3.93%
הירשמו לצפייה 2,506,870 3.85%
הירשמו לצפייה 239,379 0.37%
הירשמו לצפייה 110,288 0.17%
שדרגו את המנוי 44,889 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית