תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
ילין לפידות 2,115,580 2,214,480 98,891  4.67%
מגדל 20,027 34,641 14,614  72.97%
הירשמו לצפייה 120,000 89,022 -30,978  -25.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 113,505

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,978

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 5,421,240 5,480,920 59,679  1.10%
קחצ"ק חברת ניהול 118,774 119,111 337  0.28%
הירשמו לצפייה 2,600,000 2,545,490 -54,505  -2.10%
הירשמו לצפייה 2,492,500 2,050,780 -441,722  -17.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 60,016

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -496,227

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 113,505
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,978
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 60,016
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -496,227
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,449,351 3.76%
ילין לפידות 2,214,480 3.40%
אלומות - ספרינט 89,022 0.14%
הירשמו לצפייה 56,138 0.09%
הירשמו לצפייה 49,966 0.08%
הירשמו לצפייה 34,641 0.05%
שדרגו את המנוי 5,104 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,250,807 15.74%
מיטב דש 5,480,920 8.42%
מנורה 2,545,490 3.91%
הירשמו לצפייה 2,050,780 3.15%
הירשמו לצפייה 119,111 0.18%
הירשמו לצפייה 54,506 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית