תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 2,338,030 2,338,440 410  0.02%
מגדל 24,743 23,159 -1,584  -6.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 410

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,584

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 2,050,780 2,611,700 560,928  27.35%
מנורה 2,545,490 2,548,460 2,970  0.12%
הירשמו לצפייה 119,111 119,866 755  0.63%
הירשמו לצפייה 54,506 51,535 -2,971  -5.45%
הירשמו לצפייה 5,480,920 5,079,280 -401,643  -7.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 564,653

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -404,614

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 410
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,584
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 564,653
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -404,614
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,495,097 3.83%
ילין לפידות 2,338,440 3.59%
פסגות 78,428 0.12%
הירשמו לצפייה 49,966 0.08%
הירשמו לצפייה 23,159 0.04%
הירשמו לצפייה 5,104 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,410,841 15.99%
מיטב דש 5,079,280 7.80%
הראל 2,611,700 4.01%
הירשמו לצפייה 2,548,460 3.91%
הירשמו לצפייה 119,866 0.18%
הירשמו לצפייה 51,535 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית