תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מגדל 14,384 14,967 583  4.05%
פסגות 56,900 51,412 -5,488  -9.64%
הירשמו לצפייה 229,840 211,000 -18,840  -8.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 583

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,328

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 55,084 2,807,840 2,752,760  4,997.38%
אקסלנס 11,797 810,031 798,234  6,766.42%
הירשמו לצפייה 2,496,100 2,499,560 3,458  0.14%
הירשמו לצפייה 114,323 112,557 -1,766  -1.54%
הירשמו לצפייה 9,643,820 4,818,320 -4,825,500  -50.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,554,452

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,827,266

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 583
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,554,452
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,827,266
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 595,459 0.91%
פסטרנק שהם 312,580 0.48%
אושן 211,000 0.32%
הירשמו לצפייה 51,412 0.08%
הירשמו לצפייה 14,967 0.02%
הירשמו לצפייה 5,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,661,817 19.44%
מיטב דש 4,818,320 7.40%
הפניקס 2,807,840 4.31%
הירשמו לצפייה 2,499,560 3.84%
הירשמו לצפייה 1,374,130 2.11%
הירשמו לצפייה 810,031 1.24%
שדרגו את המנוי 239,379 0.37%
שדרגו את המנוי 112,557 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית