תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
פרופאונד 85,259 109,295 24,036  28.19%
פסטרנק שהם 1,143,500 1,160,170 16,671  1.46%
הירשמו לצפייה 1,313,910 1,325,340 11,421  0.87%
הירשמו לצפייה 7,957 18,653 10,696  134.42%
הירשמו לצפייה 88,800 94,600 5,800  6.53%
שדרגו את המנוי 106,816 111,936 5,120  4.79%
שדרגו את המנוי 50,760 55,578 4,818  9.49%
שדרגו את המנוי 51,285 54,742 3,457  6.74%
שדרגו את המנוי 8,500 9,000 500  5.88%
שדרגו את המנוי 8,683 8,890 207  2.38%
שדרגו את המנוי 17,768 17,813 45  0.25%
שדרגו את המנוי 4,939 4,855 -84  -1.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 82,771

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -84

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
הפניקס 3,068,630 3,318,430 249,804  8.14%
הראל 483,606 720,384 236,778  48.96%
הירשמו לצפייה 1,191,490 1,336,930 145,434  12.21%
הירשמו לצפייה 14,389 13,709 -680  -4.73%
הירשמו לצפייה 793,326 608,326 -185,000  -23.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 632,016

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185,680

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 82,771
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -84
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 632,016
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -185,680
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,120,452 4.79%
הראל 1,325,340 2.04%
פסטרנק שהם 1,160,170 1.78%
הירשמו לצפייה 137,942 0.21%
הירשמו לצפייה 111,936 0.17%
הירשמו לצפייה 109,295 0.17%
שדרגו את המנוי 94,600 0.15%
שדרגו את המנוי 55,578 0.09%
שדרגו את המנוי 54,742 0.08%
שדרגו את המנוי 18,653 0.03%
שדרגו את המנוי 17,813 0.03%
שדרגו את המנוי 9,680 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 0.01%
שדרגו את המנוי 8,890 0.01%
שדרגו את המנוי 4,855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 949 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,234,327 9.57%
הפניקס 3,318,430 5.10%
אקסלנס 1,336,930 2.05%
הירשמו לצפייה 720,384 1.11%
הירשמו לצפייה 608,326 0.93%
הירשמו לצפייה 232,000 0.36%
שדרגו את המנוי 13,709 0.02%
שדרגו את המנוי 2,615 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,933 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית