תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
מגדל 20,794 17,679 -3,115  -14.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,115

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 2,548,460 2,555,050 6,583  0.26%
הראל 2,611,700 2,614,780 3,080  0.12%
הירשמו לצפייה 5,079,280 5,080,190 910  0.02%
הירשמו לצפייה 51,535 48,742 -2,793  -5.42%
הירשמו לצפייה 119,866 115,798 -4,068  -3.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,573

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,861

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,573
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,861
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,489,617 3.82%
ילין לפידות 2,338,440 3.59%
פסגות 78,428 0.12%
הירשמו לצפייה 49,966 0.08%
הירשמו לצפייה 17,679 0.03%
הירשמו לצפייה 5,104 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,414,560 15.99%
מיטב דש 5,080,190 7.80%
הראל 2,614,780 4.02%
הירשמו לצפייה 2,555,050 3.92%
הירשמו לצפייה 115,798 0.18%
הירשמו לצפייה 48,742 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית