תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פסטרנק שהם 133,242 172,031 38,789  29.11%
אושן 312,000 314,100 2,100  0.67%
הירשמו לצפייה 13,730 13,226 -504  -3.67%
הירשמו לצפייה 87,905 75,677 -12,228  -13.91%
הירשמו לצפייה 432,380 415,426 -16,954  -3.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,889

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,686

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 109,006 112,514 3,508  3.22%
אקסלנס 13,767 12,924 -843  -6.12%
הירשמו לצפייה 60,909 59,013 -1,896  -3.11%
הירשמו לצפייה 2,498,170 2,495,860 -2,304  -0.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,508

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,043

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,889
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,686
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,508
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,043
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 990,636 1.52%
ילין לפידות 415,426 0.64%
אושן 314,100 0.48%
הירשמו לצפייה 172,031 0.26%
הירשמו לצפייה 75,677 0.12%
הירשמו לצפייה 13,226 0.02%
שדרגו את המנוי 176 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,937,640 21.40%
מיטב דש 9,643,820 14.81%
הראל 2,495,860 3.83%
הירשמו לצפייה 1,374,130 2.11%
הירשמו לצפייה 239,379 0.37%
הירשמו לצפייה 112,514 0.17%
שדרגו את המנוי 59,013 0.09%
שדרגו את המנוי 12,924 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית