תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פסטרנק שהם 1,010,780 1,063,210 52,439  5.19%
אקסלנס 50,346 80,688 30,342  60.27%
הירשמו לצפייה 9,700 11,321 1,621  16.71%
הירשמו לצפייה 9,353 9,621 268  2.87%
הירשמו לצפייה 240 170 -70  -29.17%
שדרגו את המנוי 284,700 281,000 -3,700  -1.30%
שדרגו את המנוי 34,322 30,111 -4,211  -12.27%
שדרגו את המנוי 47,611 19,359 -28,252  -59.34%
שדרגו את המנוי 1,917,160 1,854,940 -62,221  -3.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 84,670

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -98,454

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 2,474,820 2,847,570 372,752  15.06%
הלמן אלדובי 114,016 330,506 216,490  189.88%
הירשמו לצפייה 927,456 1,093,310 165,853  17.88%
הירשמו לצפייה 416,831 418,080 1,249  0.30%
הירשמו לצפייה 16,201 14,816 -1,385  -8.55%
שדרגו את המנוי 1,152,140 835,731 -316,404  -27.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 756,344

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -317,789

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 84,670
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -98,454
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 756,344
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -317,789
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,476,474 5.34%
הראל 1,854,940 2.85%
פסטרנק שהם 1,063,210 1.63%
הירשמו לצפייה 281,000 0.43%
הירשמו לצפייה 126,054 0.19%
הירשמו לצפייה 80,688 0.12%
שדרגו את המנוי 30,111 0.05%
שדרגו את המנוי 19,359 0.03%
שדרגו את המנוי 11,321 0.02%
שדרגו את המנוי 9,621 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,540,013 8.51%
הפניקס 2,847,570 4.37%
אקסלנס 1,093,310 1.68%
הירשמו לצפייה 835,731 1.28%
הירשמו לצפייה 418,080 0.64%
הירשמו לצפייה 330,506 0.51%
שדרגו את המנוי 14,816 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית