תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
ילין לפידות 1,998,860 2,078,920 80,070  4.01%
פסגות 17,014 18,482 1,468  8.63%
הירשמו לצפייה 20,085 18,059 -2,026  -10.09%
הירשמו לצפייה 238,987 120,000 -118,987  -49.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 81,538

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -121,013

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מיטב דש 5,385,420 5,421,240 35,818  0.67%
הראל 2,478,120 2,492,500 14,375  0.58%
הירשמו לצפייה 118,439 118,774 335  0.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,528

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 81,538
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -121,013
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 50,528
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,290,531 3.52%
ילין לפידות 2,078,920 3.19%
אלומות - ספרינט 120,000 0.18%
הירשמו לצפייה 49,966 0.08%
הירשמו לצפייה 18,482 0.03%
הירשמו לצפייה 18,059 0.03%
שדרגו את המנוי 5,104 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,632,514 16.33%
מיטב דש 5,421,240 8.32%
מנורה 2,600,000 3.99%
הירשמו לצפייה 2,492,500 3.83%
הירשמו לצפייה 118,774 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית