תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מגדל 9,781 11,204 1,423  14.55%
פסגות 83,344 84,138 794  0.95%
הירשמו לצפייה 1,162,340 1,101,150 -61,183  -5.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,183

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 8,453,800 9,611,750 1,157,950  13.70%
הראל 2,514,530 2,620,150 105,620  4.20%
הירשמו לצפייה 103,153 102,015 -1,138  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,263,570

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,138

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,263,570
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,138
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,208,612 1.86%
ילין לפידות 1,101,150 1.69%
פסגות 84,138 0.13%
הירשמו לצפייה 12,120 0.02%
הירשמו לצפייה 11,204 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,573,294 19.31%
מיטב דש 9,611,750 14.76%
הראל 2,620,150 4.02%
הירשמו לצפייה 239,379 0.37%
הירשמו לצפייה 102,015 0.16%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית