תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו קורפ.

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
אקסלנס 18,950 19,620 670  3.54%
אלטרנטיב בית השקעות 242 0 -242  -100.00%
הירשמו לצפייה 37,000 33,500 -3,500  -9.46%
הירשמו לצפייה 227,314 219,827 -7,487  -3.29%
הירשמו לצפייה 9,815 0 -9,815  -100.00%
שדרגו את המנוי 11,947 0 -11,947  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 670

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,991

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 419,515 423,889 4,374  1.04%
אקסלנס 161,071 164,589 3,518  2.18%
הירשמו לצפייה 976,500 976,501 1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,893

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 670
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,991
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,893
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 279,508 0.22%
הראל 219,827 0.18%
אושן 33,500 0.03%
הירשמו לצפייה 19,620 0.02%
הירשמו לצפייה 4,581 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,922,218 1.54%
כלל 976,501 0.78%
הפניקס 423,889 0.34%
הירשמו לצפייה 309,967 0.25%
הירשמו לצפייה 164,589 0.13%
הירשמו לצפייה 41,339 0.03%
שדרגו את המנוי 5,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ארקו קורפ.
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית