תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו קורפ.

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מור 116,286 164,871 48,585  41.78%
הראל 354,040 384,993 30,953  8.74%
הירשמו לצפייה 105,300 111,300 6,000  5.70%
הירשמו לצפייה 11,138 12,104 966  8.67%
הירשמו לצפייה 10,354 9,815 -539  -5.21%
שדרגו את המנוי 19,997 19,397 -600  -3.00%
שדרגו את המנוי 31,062 29,509 -1,553  -5.00%
שדרגו את המנוי 5,620 1,687 -3,933  -69.98%
שדרגו את המנוי 22,071 2,843 -19,228  -87.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,504

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,853

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
הפניקס 0 461,109 461,109
אקסלנס 0 172,804 172,804
הירשמו לצפייה 976,500 976,501 1
הירשמו לצפייה 36,266 16 -36,250  -99.96%
הירשמו לצפייה 74,920 12,646 -62,274  -83.12%
שדרגו את המנוי 415,856 309,967 -105,889  -25.46%
שדרגו את המנוי 179,472 5,933 -173,539  -96.69%
שדרגו את המנוי 1,814,510 306,478 -1,508,030  -83.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 633,914

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,885,982

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 86,504
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 633,914
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,885,982
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 836,062 0.67%
הראל 384,993 0.31%
מור 164,871 0.13%
הירשמו לצפייה 111,300 0.09%
הירשמו לצפייה 65,243 0.05%
הירשמו לצפייה 29,509 0.02%
שדרגו את המנוי 19,397 0.02%
שדרגו את המנוי 17,333 0.01%
שדרגו את המנוי 14,947 0.01%
שדרגו את המנוי 12,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,687 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,286,793 1.84%
כלל 976,501 0.78%
הפניקס 461,109 0.37%
הירשמו לצפייה 309,967 0.25%
הירשמו לצפייה 306,478 0.25%
הירשמו לצפייה 172,804 0.14%
שדרגו את המנוי 41,339 0.03%
שדרגו את המנוי 12,646 0.01%
שדרגו את המנוי 5,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ארקו קורפ.
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית