תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו קורפ.

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אושן 122,400 137,400 15,000  12.25%
מור 167,051 180,942 13,891  8.32%
הירשמו לצפייה 65,243 77,860 12,617  19.34%
הירשמו לצפייה 385,856 389,528 3,672  0.95%
הירשמו לצפייה 5,000 8,200 3,200  64.00%
שדרגו את המנוי 12,620 14,040 1,420  11.25%
שדרגו את המנוי 17,797 3,800 -13,997  -78.65%
שדרגו את המנוי 25,020 0 -25,020  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,800

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,017

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
כלל 976,501 976,500 -1
אקסלנס 172,804 161,071 -11,733  -6.79%
הירשמו לצפייה 12,646 0 -12,646  -100.00%
הירשמו לצפייה 461,109 419,515 -41,594  -9.02%
הירשמו לצפייה 306,478 0 -306,478  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -372,452

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 49,800
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,017
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -372,452
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 883,482 0.71%
הראל 389,528 0.31%
מור 180,942 0.15%
הירשמו לצפייה 137,400 0.11%
הירשמו לצפייה 77,860 0.06%
הירשמו לצפייה 24,254 0.02%
שדרגו את המנוי 17,333 0.01%
שדרגו את המנוי 14,947 0.01%
שדרגו את המנוי 14,040 0.01%
שדרגו את המנוי 9,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,963,032 1.58%
כלל 976,500 0.78%
הפניקס 419,515 0.34%
הירשמו לצפייה 309,967 0.25%
הירשמו לצפייה 161,071 0.13%
הירשמו לצפייה 48,691 0.04%
שדרגו את המנוי 41,339 0.03%
שדרגו את המנוי 5,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ארקו קורפ.
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית