תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הייקון מערכות

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר: www.highcon.net

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסגות 54,148 60,102 5,954  11.00%
מיטב דש 7,940 9,190 1,250  15.74%
הירשמו לצפייה 63,000 64,000 1,000  1.59%
הירשמו לצפייה 504,397 452,563 -51,834  -10.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,204

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,834

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.04.2021 21.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,204
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51,834
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,233,788 1.79%
ילין לפידות 553,080 0.80%
מור 452,563 0.66%
הירשמו לצפייה 64,000 0.09%
הירשמו לצפייה 60,102 0.09%
הירשמו לצפייה 49,459 0.07%
שדרגו את המנוי 43,172 0.06%
שדרגו את המנוי 9,190 0.01%
שדרגו את המנוי 2,222 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    הייקון מערכות
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית