תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הייקון מערכות

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר: www.highcon.net

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
ילין לפידות 582,972 584,071 1,099  0.19%
אי.בי.אי. 8,874 8,525 -349  -3.93%
הירשמו לצפייה 60,102 59,298 -804  -1.34%
הירשמו לצפייה 50,978 49,726 -1,252  -2.46%
הירשמו לצפייה 123,092 118,335 -4,757  -3.86%
שדרגו את המנוי 183,955 171,022 -12,933  -7.03%
שדרגו את המנוי 45,755 26,769 -18,986  -41.49%
שדרגו את המנוי 330,272 241,330 -88,942  -26.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -128,023

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מגדל 2,330,330 2,904,530 574,197  24.64%
מור 2,025,400 2,035,400 10,000  0.49%
הירשמו לצפייה 2,269,800 2,269,800 -1
הירשמו לצפייה 1,310,170 1,269,670 -40,500  -3.09%
הירשמו לצפייה 949,145 524,635 -424,510  -44.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 584,197

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -465,011

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -128,023
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 584,197
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -465,011
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,348,248 1.96%
ילין לפידות 584,071 0.85%
מור 241,330 0.35%
הירשמו לצפייה 171,022 0.25%
הירשמו לצפייה 118,335 0.17%
הירשמו לצפייה 60,172 0.09%
שדרגו את המנוי 59,298 0.09%
שדרגו את המנוי 49,726 0.07%
שדרגו את המנוי 29,000 0.04%
שדרגו את המנוי 26,769 0.04%
שדרגו את המנוי 8,525 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,822,880 21.51%
פסגות 5,491,900 7.97%
מגדל 2,904,530 4.22%
הירשמו לצפייה 2,269,800 3.29%
הירשמו לצפייה 2,035,400 2.95%
הירשמו לצפייה 1,269,670 1.84%
שדרגו את המנוי 524,635 0.76%
שדרגו את המנוי 175,728 0.26%
שדרגו את המנוי 84,117 0.12%
שדרגו את המנוי 67,100 0.10%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    הייקון מערכות
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית