תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הייקון מערכות

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר: www.highcon.net

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
אושן 101,000 124,000 23,000  22.77%
אי.בי.אי. 7,800 7,288 -512  -6.56%
הירשמו לצפייה 113,685 110,335 -3,350  -2.95%
הירשמו לצפייה 155,587 151,905 -3,682  -2.37%
הירשמו לצפייה 584,071 556,948 -27,123  -4.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,667

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 175,728 809,048 633,320  360.40%
אקסלנס 84,117 326,006 241,889  287.56%
הירשמו לצפייה 2,904,530 2,914,290 9,763  0.34%
הירשמו לצפייה 2,035,400 2,014,080 -21,320  -1.05%
הירשמו לצפייה 1,269,670 383,719 -885,955  -69.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 884,972

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -907,275

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,667
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 884,972
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -907,275
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,299,754 1.89%
ילין לפידות 556,948 0.81%
מור 158,037 0.23%
הירשמו לצפייה 151,905 0.22%
הירשמו לצפייה 124,000 0.18%
הירשמו לצפייה 110,335 0.16%
שדרגו את המנוי 84,963 0.12%
שדרגו את המנוי 52,048 0.08%
שדרגו את המנוי 43,330 0.06%
שדרגו את המנוי 10,900 0.02%
שדרגו את המנוי 7,288 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,800,578 21.48%
פסגות 5,491,900 7.97%
מגדל 2,914,290 4.23%
הירשמו לצפייה 2,269,800 3.29%
הירשמו לצפייה 2,014,080 2.92%
הירשמו לצפייה 809,048 1.17%
שדרגו את המנוי 524,635 0.76%
שדרגו את המנוי 383,719 0.56%
שדרגו את המנוי 326,006 0.47%
שדרגו את המנוי 67,100 0.10%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    הייקון מערכות
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית