תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הייקון מערכות

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר: www.highcon.net

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
כרמים 268,106 309,500 41,394  15.44%
אושן 198,000 199,500 1,500  0.76%
הירשמו לצפייה 4,243 3,720 -523  -12.33%
הירשמו לצפייה 35,043 34,161 -882  -2.52%
הירשמו לצפייה 112,439 109,274 -3,165  -2.81%
שדרגו את המנוי 109,776 104,436 -5,340  -4.86%
שדרגו את המנוי 149,802 130,787 -19,015  -12.69%
שדרגו את המנוי 357,350 289,298 -68,052  -19.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,894

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,977

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
אקסלנס 253,578 262,049 8,471  3.34%
מגדל 2,914,290 2,914,300 2
הירשמו לצפייה 653,077 650,442 -2,635  -0.40%
הירשמו לצפייה 406,654 301,600 -105,054  -25.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,689

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,894
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -96,977
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -107,689
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,775,717 2.58%
ילין לפידות 556,948 0.81%
כרמים 309,500 0.45%
הירשמו לצפייה 289,298 0.42%
הירשמו לצפייה 199,500 0.29%
הירשמו לצפייה 130,787 0.19%
שדרגו את המנוי 109,274 0.16%
שדרגו את המנוי 104,436 0.15%
שדרגו את המנוי 34,161 0.05%
שדרגו את המנוי 26,363 0.04%
שדרגו את המנוי 11,730 0.02%
שדרגו את המנוי 3,720 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,444,773 20.97%
אלטשולר - שחם 4,139,280 6.01%
מגדל 2,914,300 4.23%
הירשמו לצפייה 2,269,800 3.29%
הירשמו לצפייה 2,014,080 2.92%
הירשמו לצפייה 1,146,100 1.66%
שדרגו את המנוי 650,442 0.94%
שדרגו את המנוי 344,682 0.50%
שדרגו את המנוי 302,900 0.44%
שדרגו את המנוי 301,600 0.44%
שדרגו את המנוי 262,049 0.38%
שדרגו את המנוי 67,100 0.10%
שדרגו את המנוי 31,549 0.05%
שדרגו את המנוי 512 < 0.01%
שדרגו את המנוי 379 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    הייקון מערכות
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית