תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
קבין 40,285 258,731 218,446  542.25%
פוקוס בית השקעות 670,374 820,374 150,000  22.38%
הירשמו לצפייה 5,607,840 5,654,460 46,620  0.83%
הירשמו לצפייה 1,749,810 1,788,880 39,063  2.23%
הירשמו לצפייה 1,061,800 1,071,690 9,892  0.93%
שדרגו את המנוי 534,801 537,767 2,966  0.55%
שדרגו את המנוי 175,970 174,018 -1,952  -1.11%
שדרגו את המנוי 1,512,020 1,489,870 -22,146  -1.46%
שדרגו את המנוי 2,917,560 2,786,440 -131,126  -4.49%
שדרגו את המנוי 1,036,900 871,713 -165,191  -15.93%
שדרגו את המנוי 38,629,000 37,470,200 -1,158,840  -3.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 466,987

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,479,255

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
אקסלנס 1,644,930 1,786,620 141,691  8.61%
הכשרה ביטוח 6,452 6,049 -403  -6.25%
הירשמו לצפייה 11,926,600 11,181,200 -745,413  -6.25%
הירשמו לצפייה 22,187,000 20,852,100 -1,334,890  -6.02%
הירשמו לצפייה 26,285,000 24,642,200 -1,642,810  -6.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 141,691

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,723,516

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 466,987
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,479,255
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 141,691
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,723,516
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 59,799,650 26.59%
מור 37,470,200 16.66%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 6,810,630 3.03%
הירשמו לצפייה 5,654,460 2.51%
הירשמו לצפייה 2,786,440 1.24%
הירשמו לצפייה 1,788,880 0.80%
שדרגו את המנוי 1,489,870 0.66%
שדרגו את המנוי 1,071,690 0.48%
שדרגו את המנוי 871,713 0.39%
שדרגו את המנוי 820,374 0.36%
שדרגו את המנוי 537,767 0.24%
שדרגו את המנוי 258,731 0.12%
שדרגו את המנוי 174,018 0.08%
שדרגו את המנוי 64,877 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 58,468,169 26.00%
מגדל 24,642,200 10.96%
הפניקס 20,852,100 9.27%
הירשמו לצפייה 11,181,200 4.97%
הירשמו לצפייה 1,786,620 0.79%
הירשמו לצפייה 6,049 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית