תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 4,496,720 5,949,280 1,452,570  32.30%
אדמונד דה רוטשילד 11,000,600 11,026,400 25,872  0.23%
הירשמו לצפייה 430,403 450,709 20,306  4.72%
הירשמו לצפייה 614,427 631,065 16,638  2.71%
הירשמו לצפייה 2,407,260 2,396,000 -11,260  -0.47%
שדרגו את המנוי 8,529 -11,471 -20,000  -234.49%
שדרגו את המנוי 2,110,660 1,950,560 -160,104  -7.59%
שדרגו את המנוי 25,085,400 24,164,100 -921,324  -3.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,515,386

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,112,688

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 11.11.2019 11.11.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,515,386
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,112,688
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 46,677,084 32.41%
אי.בי.אי. 24,164,100 16.78%
אדמונד דה רוטשילד 11,026,400 7.66%
הירשמו לצפייה 5,949,280 4.13%
הירשמו לצפייה 2,396,000 1.66%
הירשמו לצפייה 1,950,560 1.35%
שדרגו את המנוי 631,065 0.44%
שדרגו את המנוי 450,709 0.31%
שדרגו את המנוי 120,441 0.08%
שדרגו את המנוי -11,471 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית