תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אי.בי.אי. 29,068,600 31,881,400 2,812,780  9.68%
אקסיומה 1,882,880 2,319,670 436,798  23.20%
הירשמו לצפייה 1,960,250 2,084,270 124,019  6.33%
הירשמו לצפייה 4,808,080 4,921,000 112,925  2.35%
הירשמו לצפייה 35,000 81,856 46,856  133.87%
שדרגו את המנוי 11,138,700 11,114,000 -24,701  -0.22%
שדרגו את המנוי 526,959 401,853 -125,106  -23.74%
שדרגו את המנוי 647,278 420,000 -227,278  -35.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,533,378

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -377,085

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 68,836 83,613 14,777  21.47%
הפניקס 2,285,930 2,285,930 1
הירשמו לצפייה 2,970,740 2,318,040 -652,699  -21.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,778

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -652,699

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,533,378
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -377,085
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,778
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -652,699
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 53,224,049 33.26%
אי.בי.אי. 31,881,400 19.93%
מיטב דש 11,114,000 6.95%
הירשמו לצפייה 4,921,000 3.08%
הירשמו לצפייה 2,319,670 1.45%
הירשמו לצפייה 2,084,270 1.30%
שדרגו את המנוי 420,000 0.26%
שדרגו את המנוי 401,853 0.25%
שדרגו את המנוי 81,856 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 14,928,903 9.33%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,416,530 2.76%
אי.בי.אי. 4,376,580 2.74%
הירשמו לצפייה 2,318,040 1.45%
הירשמו לצפייה 2,285,930 1.43%
הירשמו לצפייה 1,142,910 0.71%
שדרגו את המנוי 304,300 0.19%
שדרגו את המנוי 83,613 0.05%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית