תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
הראל 7,055 211,374 204,319  2,896.09%
אקסיומה 2,698,210 2,834,280 136,078  5.04%
הירשמו לצפייה 81,856 77,763 -4,093  -5.00%
הירשמו לצפייה 36,243 19,831 -16,412  -45.28%
הירשמו לצפייה 556,694 528,859 -27,835  -5.00%
שדרגו את המנוי 2,610,070 2,479,560 -130,503  -5.00%
שדרגו את המנוי 9,915,320 9,432,640 -482,677  -4.87%
שדרגו את המנוי 36,349,000 35,860,300 -488,656  -1.34%
שדרגו את המנוי 14,819,600 14,179,700 -639,930  -4.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 340,397

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,790,106

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הלמן אלדובי 1,000 950 -50  -5.00%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,416,530 4,400,000 -16,531  -0.37%
הירשמו לצפייה 304,300 204,300 -100,000  -32.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,581

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 340,397
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,790,106
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -116,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 65,635,207 43.18%
אי.בי.אי. 35,860,300 23.59%
אדמונד דה רוטשילד 14,179,700 9.33%
הירשמו לצפייה 9,432,640 6.21%
הירשמו לצפייה 2,834,280 1.86%
הירשמו לצפייה 2,479,560 1.63%
שדרגו את המנוי 528,859 0.35%
שדרגו את המנוי 211,374 0.14%
שדרגו את המנוי 77,763 0.05%
שדרגו את המנוי 19,831 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,748,160 3.78%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,400,000 2.89%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 1,142,910 0.75%
הירשמו לצפייה 204,300 0.13%
הירשמו לצפייה 950 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית