תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
הראל 2,532,080 2,787,480 255,392  10.09%
אי.בי.אי. 23,549,800 23,735,700 185,878  0.79%
הירשמו לצפייה 1,869,580 1,970,520 100,934  5.40%
הירשמו לצפייה 709,080 736,331 27,251  3.84%
הירשמו לצפייה 14,558,400 14,559,900 1,501  0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 390,000 -10,000  -2.50%
שדרגו את המנוי 8,147,290 7,828,620 -318,667  -3.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 570,956

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -328,667

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 01.10.2020 01.10.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 570,956
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -328,667
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 52,250,488 36.28%
אי.בי.אי. 23,735,700 16.48%
מיטב דש 14,559,900 10.11%
הירשמו לצפייה 7,828,620 5.44%
הירשמו לצפייה 2,787,480 1.94%
הירשמו לצפייה 1,970,520 1.37%
שדרגו את המנוי 736,331 0.51%
שדרגו את המנוי 390,000 0.27%
שדרגו את המנוי 205,937 0.14%
שדרגו את המנוי 36,000 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית