תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 15,591,500 16,197,300 605,853  3.89%
הראל 415,265 877,954 462,689  111.42%
הירשמו לצפייה 2,520,560 2,953,170 432,603  17.16%
הירשמו לצפייה 9,469,610 9,582,250 112,633  1.19%
הירשמו לצפייה 135,526 191,192 55,666  41.07%
שדרגו את המנוי 44,503 62,008 17,505  39.33%
שדרגו את המנוי 3,539,580 2,783,810 -755,769  -21.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,686,949

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -755,769

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 1,142,910 1,085,760 -57,147  -5.00%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,400,000 4,195,700 -204,296  -4.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -261,443

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,686,949
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -755,769
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -261,443
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 70,739,808 46.54%
אי.בי.אי. 36,825,800 24.23%
אדמונד דה רוטשילד 16,197,300 10.66%
הירשמו לצפייה 9,582,250 6.30%
הירשמו לצפייה 2,953,170 1.94%
הירשמו לצפייה 2,783,810 1.83%
שדרגו את המנוי 877,954 0.58%
שדרגו את המנוי 577,359 0.38%
שדרגו את המנוי 377,763 0.25%
שדרגו את המנוי 311,202 0.20%
שדרגו את המנוי 191,192 0.13%
שדרגו את המנוי 62,008 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,282,410 3.48%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,195,700 2.76%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 1,085,760 0.71%
הירשמו לצפייה 950 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית