תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אי.בי.אי. 22,442,900 23,088,900 646,014  2.88%
מיטב דש 9,497,600 9,852,220 354,622  3.73%
הירשמו לצפייה 930,719 1,147,000 216,279  23.24%
הירשמו לצפייה 181,217 290,254 109,037  60.17%
הירשמו לצפייה 8,236,280 8,262,640 26,360  0.32%
שדרגו את המנוי 405,579 421,955 16,376  4.04%
שדרגו את המנוי 2,236,980 2,238,720 1,736  0.08%
שדרגו את המנוי 1,594,450 1,487,450 -106,999  -6.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,370,424

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106,999

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 31.03.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,370,424
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -106,999
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 46,789,139 32.49%
אי.בי.אי. 23,088,900 16.03%
מיטב דש 9,852,220 6.84%
הירשמו לצפייה 8,262,640 5.74%
הירשמו לצפייה 2,238,720 1.55%
הירשמו לצפייה 1,487,450 1.03%
שדרגו את המנוי 1,147,000 0.80%
שדרגו את המנוי 421,955 0.29%
שדרגו את המנוי 290,254 0.20%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית