תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 16,764,000 16,854,000 90,000  0.54%
אילים 283,328 346,551 63,223  22.31%
הירשמו לצפייה 863,635 891,373 27,738  3.21%
הירשמו לצפייה 9,578,060 9,603,450 25,385  0.27%
הירשמו לצפייה 317,239 341,289 24,050  7.58%
שדרגו את המנוי 1,336,410 891,664 -444,743  -33.28%
שדרגו את המנוי 2,968,110 2,335,440 -632,670  -21.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 230,396

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,077,413

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 230,396
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,077,413
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 69,155,721 45.50%
אי.בי.אי. 36,825,800 24.23%
אדמונד דה רוטשילד 16,854,000 11.09%
הירשמו לצפייה 9,603,450 6.32%
הירשמו לצפייה 2,335,440 1.54%
הירשמו לצפייה 891,664 0.59%
שדרגו את המנוי 891,373 0.59%
שדרגו את המנוי 577,359 0.38%
שדרגו את המנוי 377,763 0.25%
שדרגו את המנוי 346,551 0.23%
שדרגו את המנוי 341,289 0.22%
שדרגו את המנוי 111,032 0.07%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,282,410 3.48%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,195,700 2.76%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 1,085,760 0.71%
הירשמו לצפייה 950 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית