תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 17,841,400 18,143,600 302,204  1.69%
אילים 161,622 193,526 31,904  19.74%
הירשמו לצפייה 5,831,640 5,839,710 8,072  0.14%
הירשמו לצפייה 343,811 343,166 -645  -0.19%
הירשמו לצפייה 792,018 776,806 -15,212  -1.92%
שדרגו את המנוי 201,987 77,449 -124,538  -61.66%
שדרגו את המנוי 2,854,030 2,135,770 -718,264  -25.17%
שדרגו את המנוי 36,430,400 32,987,600 -3,442,760  -9.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 342,180

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,301,419

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,195,700 4,185,700 -10,000  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,000

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 342,180
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,301,419
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 61,639,246 42.81%
אי.בי.אי. 32,987,600 22.91%
אדמונד דה רוטשילד 18,143,600 12.60%
הירשמו לצפייה 5,839,710 4.06%
הירשמו לצפייה 2,135,770 1.48%
הירשמו לצפייה 1,100,000 0.76%
שדרגו את המנוי 776,806 0.54%
שדרגו את המנוי 343,166 0.24%
שדרגו את המנוי 193,526 0.13%
שדרגו את המנוי 77,449 0.05%
שדרגו את המנוי 41,619 0.03%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,272,410 3.66%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,185,700 2.91%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 1,085,760 0.75%
הירשמו לצפייה 950 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית