תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
אפסילון 41,619 39,428 -2,191  -5.26%
אניגמה 77,449 73,372 -4,077  -5.26%
הירשמו לצפייה 344,675 325,617 -19,058  -5.53%
הירשמו לצפייה 2,138,530 1,999,480 -139,047  -6.50%
הירשמו לצפייה 5,770,180 5,524,470 -245,707  -4.26%
שדרגו את המנוי 989,159 425,384 -563,775  -57.00%
שדרגו את המנוי 765,195 185,489 -579,706  -75.76%
שדרגו את המנוי 18,037,400 16,724,500 -1,312,870  -7.28%
שדרגו את המנוי 32,886,100 31,561,000 -1,325,050  -4.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,191,481

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 950 900 -50  -5.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,191,481
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -50
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 56,858,740 39.49%
אי.בי.אי. 31,561,000 21.92%
אדמונד דה רוטשילד 16,724,500 11.61%
הירשמו לצפייה 5,524,470 3.84%
הירשמו לצפייה 1,999,480 1.39%
הירשמו לצפייה 425,384 0.30%
שדרגו את המנוי 325,617 0.23%
שדרגו את המנוי 185,489 0.13%
שדרגו את המנוי 73,372 0.05%
שדרגו את המנוי 39,428 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 900 0.00%
הלמן אלדובי 900 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית