תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
פסגות 651,376 891,201 239,825  36.82%
קבין 120,441 107,059 -13,382  -11.11%
הירשמו לצפייה 463,765 398,518 -65,247  -14.07%
הירשמו לצפייה 1,789,860 1,583,490 -206,368  -11.53%
הירשמו לצפייה 9,296,460 8,873,090 -423,367  -4.55%
שדרגו את המנוי 2,777,680 2,169,870 -607,808  -21.88%
שדרגו את המנוי 9,996,250 8,925,620 -1,070,640  -10.71%
שדרגו את המנוי 25,335,600 22,456,700 -2,878,840  -11.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 239,825

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,265,652

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 26.01.2020 26.01.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 239,825
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,265,652
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 45,405,548 31.53%
אי.בי.אי. 22,456,700 15.59%
אדמונד דה רוטשילד 8,925,620 6.20%
הירשמו לצפייה 8,873,090 6.16%
הירשמו לצפייה 2,169,870 1.51%
הירשמו לצפייה 1,583,490 1.10%
שדרגו את המנוי 891,201 0.62%
שדרגו את המנוי 398,518 0.28%
שדרגו את המנוי 107,059 0.07%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית