תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 13,070,000 15,103,600 2,033,600  15.56%
אי.בי.אי. 38,450,100 38,900,100 450,000  1.17%
הירשמו לצפייה 3,292,480 3,477,650 185,165  5.62%
הירשמו לצפייה 11,013,000 9,693,690 -1,319,270  -11.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,668,765

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,319,270

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
אי.בי.אי. 4,814,240 1,709,380 -3,104,860  -64.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,104,860

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,668,765
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,319,270
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,104,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 70,842,521 46.61%
אי.בי.אי. 38,900,100 25.59%
אדמונד דה רוטשילד 15,103,600 9.94%
הירשמו לצפייה 9,693,690 6.38%
הירשמו לצפייה 3,477,650 2.29%
הירשמו לצפייה 2,610,070 1.72%
שדרגו את המנוי 556,694 0.37%
שדרגו את המנוי 418,861 0.28%
שדרגו את המנוי 81,856 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 7,574,120 4.98%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,416,530 2.91%
אי.בי.אי. 1,709,380 1.12%
הירשמו לצפייה 1,142,910 0.75%
הירשמו לצפייה 304,300 0.20%
הירשמו לצפייה 1,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית