תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
אי.בי.אי. 20,451,200 25,455,000 5,003,840  24.47%
מור 2,121,530 2,210,530 89,000  4.20%
הירשמו לצפייה 301,405 313,987 12,582  4.17%
הירשמו לצפייה 45,704 57,542 11,838  25.90%
הירשמו לצפייה 1,558,100 1,552,780 -5,318  -0.34%
שדרגו את המנוי 3,304,120 3,284,500 -19,617  -0.59%
שדרגו את המנוי 936,632 803,441 -133,191  -14.22%
שדרגו את המנוי 832,735 405,733 -427,002  -51.28%
שדרגו את המנוי 16,622,300 13,473,600 -3,148,680  -18.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,117,260

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,733,808

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.07.2019 20.07.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,117,260
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,733,808
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 47,557,113 33.03%
אי.בי.אי. 25,455,000 17.68%
אדמונד דה רוטשילד 13,473,600 9.36%
הירשמו לצפייה 3,284,500 2.28%
הירשמו לצפייה 2,210,530 1.54%
הירשמו לצפייה 1,552,780 1.08%
שדרגו את המנוי 803,441 0.56%
שדרגו את המנוי 405,733 0.28%
שדרגו את המנוי 313,987 0.22%
שדרגו את המנוי 57,542 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית