תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
הראל 1,535,520 2,200,870 665,354  43.33%
אי.בי.אי. 26,102,500 26,218,300 115,842  0.44%
הירשמו לצפייה 552,008 589,882 37,874  6.86%
הירשמו לצפייה 403,533 423,083 19,550  4.84%
הירשמו לצפייה 64,740 22,879 -41,861  -64.66%
שדרגו את המנוי 3,173,120 3,123,870 -49,247  -1.55%
שדרגו את המנוי 283,441 113,441 -170,000  -59.98%
שדרגו את המנוי 13,297,900 12,250,600 -1,047,340  -7.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 838,620

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,308,448

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 22.09.2019 22.09.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 838,620
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,308,448
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 47,054,895 32.68%
אי.בי.אי. 26,218,300 18.21%
אדמונד דה רוטשילד 12,250,600 8.51%
הירשמו לצפייה 3,123,870 2.17%
הירשמו לצפייה 2,200,870 1.53%
הירשמו לצפייה 2,111,970 1.47%
שדרגו את המנוי 589,882 0.41%
שדרגו את המנוי 423,083 0.29%
שדרגו את המנוי 113,441 0.08%
שדרגו את המנוי 22,879 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית