תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מיטב דש 13,478,600 14,457,700 979,130  7.26%
פסגות 1,652,350 1,786,200 133,853  8.10%
הירשמו לצפייה 178,279 205,937 27,658  15.51%
הירשמו לצפייה 598,959 625,704 26,745  4.47%
הירשמו לצפייה 23,331,200 23,348,100 16,940  0.07%
שדרגו את המנוי 2,345,380 2,315,020 -30,359  -1.29%
שדרגו את המנוי 8,203,960 8,147,290 -56,671  -0.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,184,326

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -87,030

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 12.07.2020 12.07.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,184,326
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -87,030
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 51,499,587 35.76%
אי.בי.אי. 23,348,100 16.21%
מיטב דש 14,457,700 10.04%
הירשמו לצפייה 8,147,290 5.66%
הירשמו לצפייה 2,315,020 1.61%
הירשמו לצפייה 1,786,200 1.24%
שדרגו את המנוי 625,704 0.43%
שדרגו את המנוי 485,152 0.34%
שדרגו את המנוי 205,937 0.14%
שדרגו את המנוי 92,484 0.06%
שדרגו את המנוי 36,000 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית