תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 16,859,800 17,449,300 589,476  3.50%
קבין 20,629 323,288 302,659  1,467.15%
הירשמו לצפייה 1,987,030 1,920,640 -66,385  -3.34%
הירשמו לצפייה 5,588,800 5,519,510 -69,286  -1.24%
הירשמו לצפייה 30,953,100 25,010,900 -5,942,220  -19.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 892,135

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,077,891

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 950 900 -50  -5.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 892,135
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,077,891
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -50
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 50,736,166 35.23%
אי.בי.אי. 25,010,900 17.37%
אדמונד דה רוטשילד 17,449,300 12.12%
הירשמו לצפייה 5,519,510 3.83%
הירשמו לצפייה 1,920,640 1.33%
הירשמו לצפייה 323,288 0.22%
שדרגו את המנוי 310,539 0.22%
שדרגו את המנוי 185,489 0.13%
שדרגו את המנוי 16,500 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 900 0.00%
הלמן אלדובי 900 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית