תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 8,273,000 10,121,600 1,848,610  22.34%
אקסיומה 2,892,720 3,283,380 390,664  13.50%
הירשמו לצפייה 2,334,270 2,442,140 107,863  4.62%
הירשמו לצפייה 11,114,500 11,114,700 247
הירשמו לצפייה 416,528 406,861 -9,667  -2.32%
שדרגו את המנוי 38,722,100 37,705,800 -1,016,360  -2.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,347,384

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,026,027

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
אי.בי.אי. 4,376,580 4,814,240 437,658  10.00%
הפניקס 2,285,930 2,285,930 2
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 437,660

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,347,384
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,026,027
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 437,660
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 65,576,337 40.99%
אי.בי.אי. 37,705,800 23.57%
מיטב דש 11,114,700 6.95%
הירשמו לצפייה 10,121,600 6.33%
הירשמו לצפייה 3,283,380 2.05%
הירשמו לצפייה 2,442,140 1.53%
שדרגו את המנוי 420,000 0.26%
שדרגו את המנוי 406,861 0.25%
שדרגו את המנוי 81,856 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 12,964,910 8.10%
אי.בי.אי. 4,814,240 3.01%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,416,530 2.76%
הירשמו לצפייה 2,285,930 1.43%
הירשמו לצפייה 1,142,910 0.71%
הירשמו לצפייה 304,300 0.19%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית