תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלשה קפיטל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.delshah.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 2,249,400 2,907,390 657,985  29.25%
אדמונד דה רוטשילד 17,306,000 17,347,200 41,218  0.24%
הירשמו לצפייה 351,775 342,725 -9,050  -2.57%
הירשמו לצפייה 111,032 95,794 -15,238  -13.72%
הירשמו לצפייה 873,033 830,799 -42,234  -4.84%
שדרגו את המנוי 377,763 286,558 -91,205  -24.14%
שדרגו את המנוי 438,421 279,389 -159,032  -36.27%
שדרגו את המנוי 9,532,310 5,821,830 -3,710,470  -38.93%
שדרגו את המנוי 36,306,600 32,493,900 -3,812,700  -10.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 699,203

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,839,929

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 699,203
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,839,929
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 60,405,585 39.74%
אי.בי.אי. 32,493,900 21.38%
אדמונד דה רוטשילד 17,347,200 11.41%
הירשמו לצפייה 5,821,830 3.83%
הירשמו לצפייה 2,907,390 1.91%
הירשמו לצפייה 830,799 0.55%
שדרגו את המנוי 342,725 0.23%
שדרגו את המנוי 286,558 0.19%
שדרגו את המנוי 279,389 0.18%
שדרגו את המנוי 95,794 0.06%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,282,410 3.48%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 4,195,700 2.76%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 1,085,760 0.71%
הירשמו לצפייה 950 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית