תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
אילים 36,210 67,183 30,973  85.54%
ברומטר 42,928 53,142 10,214  23.79%
הירשמו לצפייה 53,060 63,127 10,067  18.97%
הירשמו לצפייה 30,572 34,326 3,754  12.28%
הירשמו לצפייה 648 2,648 2,000  308.64%
שדרגו את המנוי 25,135 26,745 1,610  6.41%
שדרגו את המנוי 9,431 9,968 537  5.69%
שדרגו את המנוי 1,500 2,000 500  33.33%
שדרגו את המנוי 5,393 5,395 2  0.04%
שדרגו את המנוי 7,295 6,110 -1,185  -16.24%
שדרגו את המנוי 1,465 68 -1,397  -95.36%
שדרגו את המנוי 70,738 67,863 -2,875  -4.06%
שדרגו את המנוי 856,000 852,000 -4,000  -0.47%
שדרגו את המנוי 116,000 110,000 -6,000  -5.17%
שדרגו את המנוי 939,150 932,736 -6,414  -0.68%
שדרגו את המנוי 81,392 69,792 -11,600  -14.25%
שדרגו את המנוי 95,476 76,000 -19,476  -20.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,657

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,947

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 132,673 180,877 48,204  36.33%
מיטב דש 1,583,600 1,590,610 7,007  0.44%
הירשמו לצפייה 215,000 218,000 3,000  1.40%
הירשמו לצפייה 37,959 40,580 2,621  6.90%
הירשמו לצפייה 90,726 92,185 1,459  1.61%
שדרגו את המנוי 8,313 8,691 378  4.55%
שדרגו את המנוי 2,012,550 2,012,740 191  0.01%
שדרגו את המנוי 3,130 1,784 -1,346  -43.00%
שדרגו את המנוי 291,762 288,668 -3,094  -1.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,440

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 59,657
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -52,947
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,440
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,151,336 4.28%
מיטב דש 932,736 1.27%
איילון 852,000 1.16%
הירשמו לצפייה 595,784 0.81%
הירשמו לצפייה 117,350 0.16%
הירשמו לצפייה 110,000 0.15%
שדרגו את המנוי 76,000 0.10%
שדרגו את המנוי 69,792 0.09%
שדרגו את המנוי 67,863 0.09%
שדרגו את המנוי 67,183 0.09%
שדרגו את המנוי 63,127 0.09%
שדרגו את המנוי 53,142 0.07%
שדרגו את המנוי 34,326 0.05%
שדרגו את המנוי 33,600 0.05%
שדרגו את המנוי 26,745 0.04%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 9,968 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,395 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,357,353 7.28%
הראל 2,012,740 2.74%
מיטב דש 1,590,610 2.16%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 288,668 0.39%
הירשמו לצפייה 218,000 0.30%
שדרגו את המנוי 180,877 0.25%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 92,185 0.13%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 40,580 0.06%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 8,691 0.01%
שדרגו את המנוי 1,784 < 0.01%
שם חברה: אגוד
מספר נייר ערך: 722314
אתר: http://www.unionbank.co.il
ענף: בנקים
תת ענף: בנקים
תחום פעילות: בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
משקיע/ה
חברה ציבורית