תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מיטב דש 756,381 850,152 93,771  12.40%
איילון 937,826 961,404 23,578  2.51%
הירשמו לצפייה 97,645 116,574 18,929  19.39%
הירשמו לצפייה 44,933 56,166 11,233  25.00%
הירשמו לצפייה 12,148 16,148 4,000  32.93%
שדרגו את המנוי 4,274 5,623 1,349  31.56%
שדרגו את המנוי 55,121 56,367 1,246  2.26%
שדרגו את המנוי 76,305 77,105 800  1.05%
שדרגו את המנוי 95,028 95,344 316  0.33%
שדרגו את המנוי 41,738 41,398 -340  -0.81%
שדרגו את המנוי 5,190 4,689 -501  -9.65%
שדרגו את המנוי 6,000 5,000 -1,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 84,100 82,800 -1,300  -1.55%
שדרגו את המנוי 59,420 56,920 -2,500  -4.21%
שדרגו את המנוי 36,209 31,655 -4,554  -12.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 155,222

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,195

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 2,104,860 2,199,220 94,365  4.48%
הכשרה ביטוח 178,296 193,725 15,429  8.65%
הירשמו לצפייה 1,151,330 1,150,550 -779  -0.07%
הירשמו לצפייה 94,783 91,544 -3,239  -3.42%
הירשמו לצפייה 17,212 8,466 -8,746  -50.81%
שדרגו את המנוי 25,000 16,000 -9,000  -36.00%
שדרגו את המנוי 71,249 29,509 -41,740  -58.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 109,794

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,504

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 155,222
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,195
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 109,794
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -63,504
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,690,447 3.66%
איילון 961,404 1.31%
מיטב דש 850,152 1.16%
הירשמו לצפייה 116,574 0.16%
הירשמו לצפייה 100,677 0.14%
הירשמו לצפייה 95,344 0.13%
שדרגו את המנוי 88,887 0.12%
שדרגו את המנוי 82,800 0.11%
שדרגו את המנוי 77,105 0.10%
שדרגו את המנוי 56,920 0.08%
שדרגו את המנוי 56,367 0.08%
שדרגו את המנוי 56,166 0.08%
שדרגו את המנוי 41,398 0.06%
שדרגו את המנוי 31,655 0.04%
שדרגו את המנוי 16,148 0.02%
שדרגו את המנוי 14,624 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 10,583 0.01%
שדרגו את המנוי 6,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,877,564 6.63%
הראל 2,199,220 2.99%
מיטב דש 1,150,550 1.56%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 264,832 0.36%
הירשמו לצפייה 193,725 0.26%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 91,544 0.12%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 29,509 0.04%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 16,000 0.02%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 8,466 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שם חברה: אגוד
מספר נייר ערך: 722314
אתר: http://www.unionbank.co.il
ענף: בנקים
תת ענף: בנקים
תחום פעילות: בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
משקיע/ה
חברה ציבורית