תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
איילון 856,396 914,155 57,759  6.74%
מיטב דש 733,860 766,079 32,219  4.39%
הירשמו לצפייה 8,377 31,880 23,503  280.57%
הירשמו לצפייה 34,592 54,521 19,929  57.61%
הירשמו לצפייה 18,754 32,135 13,381  71.35%
שדרגו את המנוי 69,715 78,416 8,701  12.48%
שדרגו את המנוי 43,618 45,738 2,120  4.86%
שדרגו את המנוי 4,500 6,000 1,500  33.33%
שדרגו את המנוי 9,648 10,648 1,000  10.36%
שדרגו את המנוי 221 177 -44  -19.91%
שדרגו את המנוי 1,500 1,000 -500  -33.33%
שדרגו את המנוי 65,736 65,069 -667  -1.01%
שדרגו את המנוי 5,993 4,218 -1,775  -29.62%
שדרגו את המנוי 99,167 94,317 -4,850  -4.89%
שדרגו את המנוי 212,284 110,677 -101,607  -47.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 160,112

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -109,443

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הראל 2,012,740 2,104,860 92,112  4.58%
הפניקס 40,580 71,249 30,669  75.58%
הירשמו לצפייה 8,691 17,212 8,521  98.04%
הירשמו לצפייה 92,185 94,783 2,598  2.82%
הירשמו לצפייה 1,784 500 -1,284  -71.97%
שדרגו את המנוי 180,877 178,296 -2,581  -1.43%
שדרגו את המנוי 288,668 264,832 -23,836  -8.26%
שדרגו את המנוי 218,000 25,000 -193,000  -88.53%
שדרגו את המנוי 1,590,610 1,151,330 -439,276  -27.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 133,900

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -659,977

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 160,112
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -109,443
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 133,900
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -659,977
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,478,403 3.37%
איילון 914,155 1.24%
מיטב דש 766,079 1.04%
הירשמו לצפייה 110,677 0.15%
הירשמו לצפייה 94,317 0.13%
הירשמו לצפייה 88,887 0.12%
שדרגו את המנוי 84,400 0.11%
שדרגו את המנוי 78,416 0.11%
שדרגו את המנוי 65,555 0.09%
שדרגו את המנוי 65,069 0.09%
שדרגו את המנוי 54,521 0.07%
שדרגו את המנוי 45,738 0.06%
שדרגו את המנוי 32,135 0.04%
שדרגו את המנוי 31,880 0.04%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 10,648 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,831,280 6.57%
הראל 2,104,860 2.86%
מיטב דש 1,151,330 1.56%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 264,832 0.36%
הירשמו לצפייה 178,296 0.24%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 94,783 0.13%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 71,249 0.10%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 25,000 0.03%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 17,212 0.02%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שם חברה: אגוד
מספר נייר ערך: 722314
אתר: http://www.unionbank.co.il
ענף: בנקים
תת ענף: בנקים
תחום פעילות: בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
משקיע/ה
חברה ציבורית