תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
הראל 418,071 471,070 52,999  12.68%
אלפי בנדק 11,542 16,325 4,783  41.44%
הירשמו לצפייה -2,835 1,943 4,778  -168.54%
הירשמו לצפייה 18,637 22,457 3,820  20.50%
הירשמו לצפייה 1,347 4,972 3,625  269.12%
שדרגו את המנוי 8,851 10,928 2,077  23.47%
שדרגו את המנוי 1,357,080 1,358,190 1,114  0.08%
שדרגו את המנוי 5,520 6,390 870  15.76%
שדרגו את המנוי 2,895 3,300 405  13.99%
שדרגו את המנוי 1,039 905 -134  -12.90%
שדרגו את המנוי 44,590 43,872 -718  -1.61%
שדרגו את המנוי 4,032 3,230 -802  -19.89%
שדרגו את המנוי 41,126 40,085 -1,041  -2.53%
שדרגו את המנוי 171,645 169,977 -1,668  -0.97%
שדרגו את המנוי 125,364 120,141 -5,223  -4.17%
שדרגו את המנוי 25,680 18,399 -7,281  -28.35%
שדרגו את המנוי 488,225 480,168 -8,057  -1.65%
שדרגו את המנוי 117,254 106,775 -10,479  -8.94%
שדרגו את המנוי 544,407 531,864 -12,543  -2.30%
שדרגו את המנוי 222,630 206,170 -16,460  -7.39%
שדרגו את המנוי 1,397,420 1,377,180 -20,242  -1.45%
שדרגו את המנוי 64,020 37,096 -26,924  -42.06%
שדרגו את המנוי 561,380 531,263 -30,117  -5.36%
שדרגו את המנוי 414,442 383,728 -30,714  -7.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74,471

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -172,403

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
מנורה 5,968,790 7,313,140 1,344,350  22.52%
הראל 5,436,720 6,586,730 1,150,010  21.15%
הירשמו לצפייה 1,864,690 2,751,900 887,214  47.58%
הירשמו לצפייה 393,783 1,026,260 632,472  160.62%
הירשמו לצפייה 2,253,120 2,366,070 112,948  5.01%
שדרגו את המנוי 6,000 117,000 111,000  1,850.00%
שדרגו את המנוי 910,584 1,000,080 89,495  9.83%
שדרגו את המנוי 614,829 695,408 80,579  13.11%
שדרגו את המנוי 226,288 280,360 54,072  23.90%
שדרגו את המנוי 85,467 96,845 11,378  13.31%
שדרגו את המנוי 15,563 21,073 5,510  35.40%
שדרגו את המנוי 21,372 22,546 1,174  5.49%
שדרגו את המנוי 5,763 6,118 355  6.16%
שדרגו את המנוי 50,913 50,467 -446  -0.88%
שדרגו את המנוי 7,305 5,905 -1,400  -19.16%
שדרגו את המנוי 7,282 5,672 -1,610  -22.11%
שדרגו את המנוי 12,299 9,225 -3,074  -24.99%
שדרגו את המנוי 168,300 163,015 -5,285  -3.14%
שדרגו את המנוי 40,653 33,287 -7,366  -18.12%
שדרגו את המנוי 42,423 35,038 -7,385  -17.41%
שדרגו את המנוי 89,053 74,633 -14,420  -16.19%
שדרגו את המנוי 70,974 54,534 -16,440  -23.16%
שדרגו את המנוי 59,818 43,359 -16,459  -27.52%
שדרגו את המנוי 100,340 68,340 -32,000  -31.89%
שדרגו את המנוי 7,492,760 7,458,660 -34,104  -0.46%
שדרגו את המנוי 1,648,720 1,588,000 -60,724  -3.68%
שדרגו את המנוי 595,647 522,800 -72,847  -12.23%
שדרגו את המנוי 163,178 88,250 -74,928  -45.92%
שדרגו את המנוי 340,600 258,530 -82,070  -24.10%
שדרגו את המנוי 273,758 181,991 -91,767  -33.52%
שדרגו את המנוי 210,569 117,069 -93,500  -44.40%
שדרגו את המנוי 10,881,800 10,745,800 -135,982  -1.25%
שדרגו את המנוי 3,393,060 3,185,970 -207,098  -6.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,480,557

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -958,905

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 74,471
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -172,403
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,480,557
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -958,905
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,078,604 2.61%
מור 1,377,180 0.59%
ילין לפידות 1,358,190 0.58%
הירשמו לצפייה 531,864 0.23%
הירשמו לצפייה 531,263 0.23%
הירשמו לצפייה 480,168 0.21%
שדרגו את המנוי 471,070 0.20%
שדרגו את המנוי 383,728 0.16%
שדרגו את המנוי 206,170 0.09%
שדרגו את המנוי 169,977 0.07%
שדרגו את המנוי 120,141 0.05%
שדרגו את המנוי 106,775 0.05%
שדרגו את המנוי 58,455 0.03%
שדרגו את המנוי 45,000 0.02%
שדרגו את המנוי 43,872 0.02%
שדרגו את המנוי 40,085 0.02%
שדרגו את המנוי 37,096 0.02%
שדרגו את המנוי 22,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,399 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,928 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,193 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,167,678 20.65%
מגדל 10,745,800 4.61%
כלל 7,458,660 3.20%
הירשמו לצפייה 7,313,140 3.13%
הירשמו לצפייה 6,586,730 2.82%
הירשמו לצפייה 3,185,970 1.37%
שדרגו את המנוי 2,751,900 1.18%
שדרגו את המנוי 2,366,070 1.01%
שדרגו את המנוי 1,588,000 0.68%
שדרגו את המנוי 1,026,260 0.44%
שדרגו את המנוי 1,000,080 0.43%
שדרגו את המנוי 695,408 0.30%
שדרגו את המנוי 522,800 0.22%
שדרגו את המנוי 302,100 0.13%
שדרגו את המנוי 280,360 0.12%
שדרגו את המנוי 258,530 0.11%
שדרגו את המנוי 185,684 0.08%
שדרגו את המנוי 181,991 0.08%
שדרגו את המנוי 163,015 0.07%
שדרגו את המנוי 117,069 0.05%
שדרגו את המנוי 117,000 0.05%
שדרגו את המנוי 106,360 0.05%
שדרגו את המנוי 101,741 0.04%
שדרגו את המנוי 96,845 0.04%
שדרגו את המנוי 88,250 0.04%
שדרגו את המנוי 81,378 0.03%
שדרגו את המנוי 74,633 0.03%
שדרגו את המנוי 73,013 0.03%
שדרגו את המנוי 68,340 0.03%
שדרגו את המנוי 59,991 0.03%
שדרגו את המנוי 56,773 0.02%
שדרגו את המנוי 54,534 0.02%
שדרגו את המנוי 53,435 0.02%
שדרגו את המנוי 50,467 0.02%
שדרגו את המנוי 48,839 0.02%
שדרגו את המנוי 46,109 0.02%
שדרגו את המנוי 43,359 0.02%
שדרגו את המנוי 35,038 0.02%
שדרגו את המנוי 33,287 0.01%
שדרגו את המנוי 30,223 0.01%
שדרגו את המנוי 22,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,672 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,890 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,513 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית