תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 127,971 603,279 475,308  371.42%
מיטב דש 395,359 477,811 82,452  20.85%
הירשמו לצפייה 426,532 479,240 52,708  12.36%
הירשמו לצפייה 1,327,480 1,376,680 49,203  3.71%
הירשמו לצפייה 503,378 551,100 47,722  9.48%
שדרגו את המנוי 398,573 426,786 28,213  7.08%
שדרגו את המנוי 204,495 220,566 16,071  7.86%
שדרגו את המנוי 41,789 50,525 8,736  20.91%
שדרגו את המנוי 54,784 58,823 4,039  7.37%
שדרגו את המנוי 121,411 125,441 4,030  3.32%
שדרגו את המנוי 35,000 38,250 3,250  9.29%
שדרגו את המנוי 2,441 5,574 3,133  128.35%
שדרגו את המנוי 170,165 172,329 2,164  1.27%
שדרגו את המנוי 3,071 4,199 1,128  36.73%
שדרגו את המנוי 1,357,600 1,358,670 1,065  0.08%
שדרגו את המנוי 15,870 16,793 923  5.82%
שדרגו את המנוי 35,464 35,823 359  1.01%
שדרגו את המנוי 7,927 8,134 207  2.61%
שדרגו את המנוי 4,600 4,800 200  4.35%
שדרגו את המנוי 2,195 2,366 171  7.79%
שדרגו את המנוי 19,982 20,107 125  0.63%
שדרגו את המנוי 1,041 1,156 115  11.05%
שדרגו את המנוי 1,762 1,262 -500  -28.38%
שדרגו את המנוי 42,911 41,626 -1,285  -2.99%
שדרגו את המנוי 14,914 13,501 -1,413  -9.47%
שדרגו את המנוי 8,300 3,600 -4,700  -56.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 781,322

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,898

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 197,475 1,247,600 1,050,120  531.78%
כלל 7,022,640 7,492,760 470,129  6.69%
הירשמו לצפייה 170,318 614,829 444,511  260.99%
הירשמו לצפייה 2,996,540 3,393,060 396,530  13.23%
הירשמו לצפייה 1,735,520 1,864,690 129,173  7.44%
שדרגו את המנוי 216,800 340,600 123,800  57.10%
שדרגו את המנוי 804,515 910,584 106,069  13.18%
שדרגו את המנוי 202,900 302,100 99,200  48.89%
שדרגו את המנוי 116,023 210,569 94,546  81.49%
שדרגו את המנוי 5,380,180 5,436,720 56,538  1.05%
שדרגו את המנוי 110,303 163,178 52,875  47.94%
שדרגו את המנוי 55,340 100,340 45,000  81.32%
שדרגו את המנוי 10,848,200 10,881,800 33,579  0.31%
שדרגו את המנוי 150,299 168,300 18,001  11.98%
שדרגו את המנוי 53,444 70,974 17,530  32.80%
שדרגו את המנוי 43,884 59,818 15,934  36.31%
שדרגו את המנוי 34,958 46,109 11,151  31.90%
שדרגו את המנוי 35,893 40,653 4,760  13.26%
שדרגו את המנוי 49,015 53,435 4,420  9.02%
שדרגו את המנוי 78,228 81,378 3,150  4.03%
שדרגו את המנוי 39,751 42,423 2,672  6.72%
שדרגו את המנוי 28,187 30,223 2,036  7.22%
שדרגו את המנוי 4,082 5,763 1,681  41.18%
שדרגו את המנוי 5,782 7,282 1,500  25.94%
שדרגו את המנוי 55,350 56,773 1,423  2.57%
שדרגו את המנוי 106,034 106,360 326  0.31%
שדרגו את המנוי 85,635 85,467 -168  -0.20%
שדרגו את המנוי 60,208 59,991 -217  -0.36%
שדרגו את המנוי 5,969,330 5,968,790 -545  -0.01%
שדרגו את המנוי 5,860 3,890 -1,970  -33.62%
שדרגו את המנוי 19,830 15,563 -4,267  -21.52%
שדרגו את המנוי 27,249 22,835 -4,414  -16.20%
שדרגו את המנוי 108,520 101,741 -6,779  -6.25%
שדרגו את המנוי 29,882 21,372 -8,510  -28.48%
שדרגו את המנוי 239,196 226,288 -12,908  -5.40%
שדרגו את המנוי 202,242 185,684 -16,558  -8.19%
שדרגו את המנוי 66,536 48,839 -17,697  -26.60%
שדרגו את המנוי 302,894 273,758 -29,136  -9.62%
שדרגו את המנוי 120,433 89,053 -31,380  -26.06%
שדרגו את המנוי 441,341 393,783 -47,558  -10.78%
שדרגו את המנוי 2,523,340 2,253,120 -270,219  -10.71%
שדרגו את המנוי 2,146,770 1,648,720 -498,046  -23.20%
שדרגו את המנוי 1,350,900 595,647 -755,253  -55.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,186,654

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,705,625

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 781,322
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,186,654
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,705,625
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,237,664 2.67%
מור 1,376,680 0.59%
ילין לפידות 1,358,670 0.58%
הירשמו לצפייה 603,279 0.26%
הירשמו לצפייה 551,100 0.24%
הירשמו לצפייה 479,240 0.21%
שדרגו את המנוי 477,811 0.20%
שדרגו את המנוי 426,786 0.18%
שדרגו את המנוי 220,566 0.09%
שדרגו את המנוי 172,329 0.07%
שדרגו את המנוי 125,441 0.05%
שדרגו את המנוי 123,233 0.05%
שדרגו את המנוי 58,823 0.03%
שדרגו את המנוי 50,525 0.02%
שדרגו את המנוי 41,626 0.02%
שדרגו את המנוי 38,250 0.02%
שדרגו את המנוי 35,823 0.02%
שדרגו את המנוי 20,107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי -3,057 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,938,846 19.69%
מגדל 10,881,800 4.66%
כלל 7,492,760 3.21%
הירשמו לצפייה 5,968,790 2.56%
הירשמו לצפייה 5,436,720 2.33%
הירשמו לצפייה 3,393,060 1.45%
שדרגו את המנוי 2,253,120 0.97%
שדרגו את המנוי 1,864,690 0.80%
שדרגו את המנוי 1,648,720 0.71%
שדרגו את המנוי 1,247,600 0.53%
שדרגו את המנוי 910,584 0.39%
שדרגו את המנוי 614,829 0.26%
שדרגו את המנוי 595,647 0.26%
שדרגו את המנוי 393,783 0.17%
שדרגו את המנוי 340,600 0.15%
שדרגו את המנוי 302,100 0.13%
שדרגו את המנוי 273,758 0.12%
שדרגו את המנוי 226,288 0.10%
שדרגו את המנוי 210,569 0.09%
שדרגו את המנוי 185,684 0.08%
שדרגו את המנוי 168,300 0.07%
שדרגו את המנוי 163,178 0.07%
שדרגו את המנוי 106,360 0.05%
שדרגו את המנוי 101,741 0.04%
שדרגו את המנוי 100,340 0.04%
שדרגו את המנוי 89,053 0.04%
שדרגו את המנוי 85,467 0.04%
שדרגו את המנוי 81,378 0.03%
שדרגו את המנוי 73,013 0.03%
שדרגו את המנוי 70,974 0.03%
שדרגו את המנוי 59,991 0.03%
שדרגו את המנוי 59,818 0.03%
שדרגו את המנוי 56,773 0.02%
שדרגו את המנוי 53,435 0.02%
שדרגו את המנוי 50,913 0.02%
שדרגו את המנוי 48,839 0.02%
שדרגו את המנוי 48,735 0.02%
שדרגו את המנוי 46,109 0.02%
שדרגו את המנוי 42,423 0.02%
שדרגו את המנוי 40,653 0.02%
שדרגו את המנוי 30,223 0.01%
שדרגו את המנוי 22,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,890 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית