תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
ילין לפידות 1,355,680 1,356,840 1,160  0.09%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 1,477 2,285 808  54.71%
הירשמו לצפייה 1,212 1,762 550  45.38%
הירשמו לצפייה 14,914 15,274 360  2.41%
הירשמו לצפייה -1,518 -1,254 264  -17.39%
שדרגו את המנוי 115,228 115,360 132  0.11%
שדרגו את המנוי 792 891 99  12.50%
שדרגו את המנוי 2,487 2,095 -392  -15.76%
שדרגו את המנוי 59,528 58,066 -1,462  -2.46%
שדרגו את המנוי 6,838 5,350 -1,488  -21.76%
שדרגו את המנוי 34,303 32,599 -1,704  -4.97%
שדרגו את המנוי -176 -2,932 -2,756  1,565.91%
שדרגו את המנוי 19,323 16,546 -2,777  -14.37%
שדרגו את המנוי 6,754 3,600 -3,154  -46.70%
שדרגו את המנוי 24,357 20,057 -4,300  -17.65%
שדרגו את המנוי 49,102 43,571 -5,531  -11.26%
שדרגו את המנוי 173,762 162,427 -11,335  -6.52%
שדרגו את המנוי 170,403 157,292 -13,111  -7.69%
שדרגו את המנוי 46,400 33,000 -13,400  -28.88%
שדרגו את המנוי 42,563 27,708 -14,855  -34.90%
שדרגו את המנוי 1,193,820 1,178,680 -15,140  -1.27%
שדרגו את המנוי 607,825 580,423 -27,402  -4.51%
שדרגו את המנוי 431,176 390,399 -40,777  -9.46%
שדרגו את המנוי 351,873 305,612 -46,261  -13.15%
שדרגו את המנוי 425,814 354,714 -71,100  -16.70%
שדרגו את המנוי 660,628 513,108 -147,520  -22.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,373

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -424,465

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
עמיתים 2,655,620 2,996,540 340,917  12.84%
הכשרה ביטוח 226,223 302,894 76,671  33.89%
הירשמו לצפייה 152,475 197,475 45,000  29.51%
הירשמו לצפייה 188,050 216,800 28,750  15.29%
הירשמו לצפייה 41,270 66,536 25,266  61.22%
שדרגו את המנוי 1,719,960 1,735,520 15,551  0.90%
שדרגו את המנוי 194,655 202,242 7,587  3.90%
שדרגו את המנוי 5,964,270 5,969,330 5,064  0.08%
שדרגו את המנוי 10,844,100 10,848,200 4,148  0.04%
שדרגו את המנוי 51,780 55,350 3,570  6.89%
שדרגו את המנוי 24,945 27,249 2,304  9.24%
שדרגו את המנוי 17,546 19,830 2,284  13.02%
שדרגו את המנוי 27,866 29,882 2,016  7.23%
שדרגו את המנוי 48,513 48,735 222  0.46%
שדרגו את המנוי 50,771 50,913 142  0.28%
שדרגו את המנוי 105,917 106,034 117  0.11%
שדרגו את המנוי 44,356 43,884 -472  -1.06%
שדרגו את המנוי 111,053 110,303 -750  -0.68%
שדרגו את המנוי 152,596 150,299 -2,297  -1.51%
שדרגו את המנוי 42,553 39,751 -2,802  -6.58%
שדרגו את המנוי 39,729 35,893 -3,836  -9.66%
שדרגו את המנוי 32,818 28,187 -4,631  -14.11%
שדרגו את המנוי 90,858 85,635 -5,223  -5.75%
שדרגו את המנוי 247,916 239,196 -8,720  -3.52%
שדרגו את המנוי 69,497 60,208 -9,289  -13.37%
שדרגו את המנוי 93,724 78,228 -15,496  -16.53%
שדרגו את המנוי 457,818 441,341 -16,477  -3.60%
שדרגו את המנוי 91,413 73,013 -18,400  -20.13%
שדרגו את המנוי 140,433 120,433 -20,000  -14.24%
שדרגו את המנוי 879,531 804,515 -75,016  -8.53%
שדרגו את המנוי 7,101,670 7,022,640 -79,032  -1.11%
שדרגו את המנוי 5,481,380 5,380,180 -101,204  -1.85%
שדרגו את המנוי 1,455,750 1,350,900 -104,853  -7.20%
שדרגו את המנוי 2,272,000 2,146,770 -125,230  -5.51%
שדרגו את המנוי 252,223 116,023 -136,200  -54.00%
שדרגו את המנוי 2,754,140 2,523,340 -230,800  -8.38%
שדרגו את המנוי 614,829 170,318 -444,511  -72.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 559,609

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,405,239

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,373
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -424,465
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 559,609
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,405,239
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,513,486 2.36%
ילין לפידות 1,356,840 0.58%
מור 1,178,680 0.51%
הירשמו לצפייה 580,423 0.25%
הירשמו לצפייה 513,108 0.22%
הירשמו לצפייה 390,399 0.17%
שדרגו את המנוי 354,714 0.15%
שדרגו את המנוי 305,612 0.13%
שדרגו את המנוי 162,427 0.07%
שדרגו את המנוי 157,292 0.07%
שדרגו את המנוי 122,965 0.05%
שדרגו את המנוי 115,360 0.05%
שדרגו את המנוי 58,066 0.02%
שדרגו את המנוי 43,571 0.02%
שדרגו את המנוי 33,000 0.01%
שדרגו את המנוי 32,599 0.01%
שדרגו את המנוי 27,708 0.01%
שדרגו את המנוי 20,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי -2,932 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 44,469,062 19.06%
מגדל 10,848,200 4.65%
כלל 7,022,640 3.01%
הירשמו לצפייה 5,969,330 2.56%
הירשמו לצפייה 5,380,180 2.31%
הירשמו לצפייה 2,996,540 1.28%
שדרגו את המנוי 2,523,340 1.08%
שדרגו את המנוי 2,146,770 0.92%
שדרגו את המנוי 1,735,520 0.74%
שדרגו את המנוי 1,350,900 0.58%
שדרגו את המנוי 804,515 0.34%
שדרגו את המנוי 441,341 0.19%
שדרגו את המנוי 302,894 0.13%
שדרגו את המנוי 239,196 0.10%
שדרגו את המנוי 216,800 0.09%
שדרגו את המנוי 202,900 0.09%
שדרגו את המנוי 202,242 0.09%
שדרגו את המנוי 197,475 0.08%
שדרגו את המנוי 170,318 0.07%
שדרגו את המנוי 150,299 0.06%
שדרגו את המנוי 120,433 0.05%
שדרגו את המנוי 116,023 0.05%
שדרגו את המנוי 110,303 0.05%
שדרגו את המנוי 108,520 0.05%
שדרגו את המנוי 106,034 0.05%
שדרגו את המנוי 85,635 0.04%
שדרגו את המנוי 78,228 0.03%
שדרגו את המנוי 73,013 0.03%
שדרגו את המנוי 66,536 0.03%
שדרגו את המנוי 60,208 0.03%
שדרגו את המנוי 55,350 0.02%
שדרגו את המנוי 55,340 0.02%
שדרגו את המנוי 53,444 0.02%
שדרגו את המנוי 50,913 0.02%
שדרגו את המנוי 49,015 0.02%
שדרגו את המנוי 48,735 0.02%
שדרגו את המנוי 43,884 0.02%
שדרגו את המנוי 39,751 0.02%
שדרגו את המנוי 35,893 0.02%
שדרגו את המנוי 34,958 0.01%
שדרגו את המנוי 29,882 0.01%
שדרגו את המנוי 28,187 0.01%
שדרגו את המנוי 27,249 0.01%
שדרגו את המנוי 19,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,082 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,036 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית