תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמד פארמסוטיקלס

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אי.בי.אי. 132,505 158,090 25,585  19.31%
אקסלנס 2,724 2,434 -290  -10.65%
הירשמו לצפייה 3,580 2,604 -976  -27.26%
הירשמו לצפייה 27,786 21,215 -6,571  -23.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,585

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,837

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 25.04.2018 25.04.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,585
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,837
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 184,443 1.38%
אי.בי.אי. 158,090 1.19%
מגדל 21,215 0.16%
הירשמו לצפייה 2,604 0.02%
הירשמו לצפייה 2,434 0.02%
הירשמו לצפייה 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אורמד פארמסוטיקלס
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית