תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אורמד פארמסוטיקלס

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 24,250 28,014 3,764  15.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,764

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 15,407 62,650 47,243  306.63%
הפניקס 139,224 130,880 -8,344  -5.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 47,243

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,344

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,764
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 47,243
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,344
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,014 0.21%
מגדל 28,014 0.21%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 193,530 1.45%
הפניקס 130,880 0.98%
אקסלנס 62,650 0.47%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אורמד פארמסוטיקלס
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית