תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמד פארמסוטיקלס

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
אי.בי.אי. 58,600 72,500 13,900  23.72%
אקסלנס 2,054 2,468 414  20.16%
הירשמו לצפייה 4,631 2,377 -2,254  -48.67%
הירשמו לצפייה 39,295 31,270 -8,025  -20.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,314

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,279

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 23.01.2018 23.01.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,314
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,279
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 108,615 0.82%
אי.בי.אי. 72,500 0.54%
מגדל 31,270 0.23%
הירשמו לצפייה 2,468 0.02%
הירשמו לצפייה 2,377 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אורמד פארמסוטיקלס
    לפני 3 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית