תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמד פארמסוטיקלס

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מגדל 16,979 19,305 2,326  13.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,326

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 93,153 149,048 55,895  60.00%
אקסלנס 19,306 17,627 -1,679  -8.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,895

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,679

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,326
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 55,895
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,679
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,305 0.14%
מגדל 19,305 0.14%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 166,675 1.25%
הפניקס 149,048 1.12%
אקסלנס 17,627 0.13%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אורמד פארמסוטיקלס
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית