תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמד פארמסוטיקלס

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
מגדל 10,764 19,435 8,671  80.56%
אי.בי.אי. 2,605 5,962 3,357  128.87%
הירשמו לצפייה 68 106 38  55.88%
הירשמו לצפייה 13,042 10,328 -2,714  -20.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,066

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,714

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
אקסלנס 64,070 37,436 -26,634  -41.57%
הפניקס 132,276 78,606 -53,670  -40.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -80,304

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,066
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,714
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -80,304
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,831 0.27%
מגדל 19,435 0.15%
אקסלנס 10,328 0.08%
הירשמו לצפייה 5,962 0.04%
הירשמו לצפייה 106 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 118,339 0.89%
הפניקס 78,606 0.59%
אקסלנס 37,436 0.28%
הירשמו לצפייה 2,297 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אורמד פארמסוטיקלס
    לפני 4 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית