תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
הראל 421,083 625,466 204,383  48.54%
אלטשולר - שחם 2,120,200 2,142,210 22,005  1.04%
הירשמו לצפייה 61,374 74,718 13,344  21.74%
הירשמו לצפייה 41,116 49,890 8,774  21.34%
הירשמו לצפייה 794,315 802,519 8,204  1.03%
שדרגו את המנוי 35,398 41,391 5,993  16.93%
שדרגו את המנוי 202,986 208,692 5,706  2.81%
שדרגו את המנוי 46,000 50,500 4,500  9.78%
שדרגו את המנוי 15,539 19,564 4,025  25.90%
שדרגו את המנוי 1,150,030 1,153,650 3,623  0.31%
שדרגו את המנוי 42,372 42,845 473  1.12%
שדרגו את המנוי 1,300 1,600 300  23.08%
שדרגו את המנוי 20,694 9,018 -11,676  -56.42%
שדרגו את המנוי 82,649 65,454 -17,195  -20.80%
שדרגו את המנוי 151,822 125,250 -26,572  -17.50%
שדרגו את המנוי 1,634,260 1,491,510 -142,752  -8.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 281,330

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -198,195

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
כלל 389,924 9,266,700 8,876,780  2,276.54%
אלטשולר - שחם 18,247,500 24,390,400 6,142,960  33.66%
הירשמו לצפייה 1,331,820 1,768,790 436,975  32.81%
הירשמו לצפייה 4,039,250 4,118,430 79,181  1.96%
הירשמו לצפייה 10,004 15,389 5,385  53.83%
שדרגו את המנוי 7,304 9,871 2,567  35.15%
שדרגו את המנוי 284,510 286,012 1,502  0.53%
שדרגו את המנוי 3,090 2,315 -775  -25.08%
שדרגו את המנוי 27,131 13,202 -13,929  -51.34%
שדרגו את המנוי 441,382 420,960 -20,422  -4.63%
שדרגו את המנוי 9,666,180 9,554,580 -111,597  -1.15%
שדרגו את המנוי 11,700,700 11,477,900 -222,780  -1.90%
שדרגו את המנוי 1,428,150 837,243 -590,908  -41.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,545,350

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -960,411

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 281,330
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -198,195
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,545,350
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -960,411
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,212,983 2.35%
אלטשולר - שחם 2,142,210 0.61%
מגדל 1,491,510 0.43%
הירשמו לצפייה 1,153,650 0.33%
הירשמו לצפייה 1,102,850 0.32%
הירשמו לצפייה 802,519 0.23%
שדרגו את המנוי 625,466 0.18%
שדרגו את המנוי 208,692 0.06%
שדרגו את המנוי 205,856 0.06%
שדרגו את המנוי 125,250 0.04%
שדרגו את המנוי 74,718 0.02%
שדרגו את המנוי 65,454 0.02%
שדרגו את המנוי 50,500 0.01%
שדרגו את המנוי 49,890 0.01%
שדרגו את המנוי 42,845 0.01%
שדרגו את המנוי 41,391 0.01%
שדרגו את המנוי 19,564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,018 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 63,853,636 18.24%
אלטשולר - שחם 24,390,400 6.97%
מגדל 11,477,900 3.28%
הירשמו לצפייה 9,554,580 2.73%
הירשמו לצפייה 9,266,700 2.65%
הירשמו לצפייה 4,118,430 1.18%
שדרגו את המנוי 1,768,790 0.51%
שדרגו את המנוי 837,243 0.24%
שדרגו את המנוי 490,344 0.14%
שדרגו את המנוי 420,960 0.12%
שדרגו את המנוי 286,012 0.08%
שדרגו את המנוי 274,815 0.08%
שדרגו את המנוי 189,598 0.05%
שדרגו את המנוי 186,052 0.05%
שדרגו את המנוי 90,965 0.03%
שדרגו את המנוי 89,992 0.03%
שדרגו את המנוי 63,916 0.02%
שדרגו את המנוי 45,866 0.01%
שדרגו את המנוי 38,855 0.01%
שדרגו את המנוי 35,429 0.01%
שדרגו את המנוי 31,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,315 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית