שפיר הנדסה - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מור 1,385,620 1,470,370 84,751  6.12%
אנליסט 111,839 152,817 40,978  36.64%
הירשמו לצפייה 81,286 86,788 5,502  6.77%
הירשמו לצפייה 63,429 68,194 4,765  7.51%
הירשמו לצפייה 4,355 8,231 3,876  89.00%
שדרגו את המנוי 203,505 203,277 -228  -0.11%
שדרגו את המנוי 82,938 81,133 -1,805  -2.18%
שדרגו את המנוי 38,100 35,100 -3,000  -7.87%
שדרגו את המנוי 158,434 154,965 -3,469  -2.19%
שדרגו את המנוי 1,039,200 1,032,200 -7,004  -0.67%
שדרגו את המנוי 780,897 762,174 -18,723  -2.40%
שדרגו את המנוי 108,938 10,818 -98,120  -90.07%
שדרגו את המנוי 505,232 164,402 -340,830  -67.46%
שדרגו את המנוי 1,783,400 1,071,860 -711,534  -39.90%
שדרגו את המנוי 1,378,920 582,845 -796,071  -57.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 139,872

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,980,784

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 24,507,400 25,275,600 768,108  3.13%
הלמן אלדובי 837,243 1,390,400 553,155  66.07%
הירשמו לצפייה 490,344 915,284 424,940  86.66%
הירשמו לצפייה 4,088,100 4,469,980 381,881  9.34%
הירשמו לצפייה 189,598 345,660 156,062  82.31%
שדרגו את המנוי 1,764,360 1,843,980 79,619  4.51%
שדרגו את המנוי 91,155 166,621 75,466  82.79%
שדרגו את המנוי 45,866 93,843 47,977  104.60%
שדרגו את המנוי 186,052 231,052 45,000  24.19%
שדרגו את המנוי 35,429 74,104 38,675  109.16%
שדרגו את המנוי 64,563 96,092 31,529  48.83%
שדרגו את המנוי 31,854 57,404 25,550  80.21%
שדרגו את המנוי 15,004 33,417 18,413  122.72%
שדרגו את המנוי 27,131 45,507 18,376  67.73%
שדרגו את המנוי 17,357 34,740 17,383  100.15%
שדרגו את המנוי 13,202 29,675 16,473  124.78%
שדרגו את המנוי 38,855 52,262 13,407  34.51%
שדרגו את המנוי 17,290 28,870 11,580  66.98%
שדרגו את המנוי 11,209 21,611 10,402  92.80%
שדרגו את המנוי 9,808 20,088 10,280  104.81%
שדרגו את המנוי 9,871 15,942 6,071  61.50%
שדרגו את המנוי 7,817 13,369 5,552  71.02%
שדרגו את המנוי 5,355 9,892 4,537  84.72%
שדרגו את המנוי 6,126 10,486 4,360  71.17%
שדרגו את המנוי 3,835 6,505 2,670  69.62%
שדרגו את המנוי 15,422 18,070 2,648  17.17%
שדרגו את המנוי 2,589 4,577 1,988  76.79%
שדרגו את המנוי 286,490 287,235 745  0.26%
שדרגו את המנוי 406,043 400,928 -5,115  -1.26%
שדרגו את המנוי 274,815 254,455 -20,360  -7.41%
שדרגו את המנוי 122,940 98,496 -24,444  -19.88%
שדרגו את המנוי 11,630,900 11,487,500 -143,404  -1.23%
שדרגו את המנוי 10,203,900 9,919,500 -284,424  -2.79%
שדרגו את המנוי 9,552,620 9,159,430 -393,192  -4.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,772,847

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -870,939

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 139,872
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,980,784
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,772,847
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -870,939
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,915,559 1.69%
מור 1,470,370 0.42%
אלטשולר - שחם 1,071,860 0.31%
הירשמו לצפייה 1,032,200 0.29%
הירשמו לצפייה 762,174 0.22%
הירשמו לצפייה 582,845 0.17%
שדרגו את המנוי 203,277 0.06%
שדרגו את המנוי 164,402 0.05%
שדרגו את המנוי 154,965 0.04%
שדרגו את המנוי 152,817 0.04%
שדרגו את המנוי 86,788 0.02%
שדרגו את המנוי 81,133 0.02%
שדרגו את המנוי 68,194 0.02%
שדרגו את המנוי 35,100 0.01%
שדרגו את המנוי 24,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,818 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 67,161,574 19.15%
אלטשולר - שחם 25,275,600 7.21%
מגדל 11,487,500 3.28%
הירשמו לצפייה 9,919,500 2.83%
הירשמו לצפייה 9,159,430 2.61%
הירשמו לצפייה 4,469,980 1.27%
שדרגו את המנוי 1,843,980 0.53%
שדרגו את המנוי 1,390,400 0.40%
שדרגו את המנוי 915,284 0.26%
שדרגו את המנוי 400,928 0.11%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 287,235 0.08%
שדרגו את המנוי 254,455 0.07%
שדרגו את המנוי 231,052 0.07%
שדרגו את המנוי 166,621 0.05%
שדרגו את המנוי 128,521 0.04%
שדרגו את המנוי 98,496 0.03%
שדרגו את המנוי 96,092 0.03%
שדרגו את המנוי 93,843 0.03%
שדרגו את המנוי 74,104 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 52,509 0.01%
שדרגו את המנוי 52,262 0.01%
שדרגו את המנוי 52,012 0.01%
שדרגו את המנוי 45,507 0.01%
שדרגו את המנוי 34,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,315 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית