תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
הראל 153,769 350,182 196,413  127.73%
מגדל 1,350,030 1,430,390 80,359  5.95%
הירשמו לצפייה 437,049 487,233 50,184  11.48%
הירשמו לצפייה 193,669 219,433 25,764  13.30%
הירשמו לצפייה 1,080 23,967 22,887  2,119.17%
שדרגו את המנוי 500 2,100 1,600  320.00%
שדרגו את המנוי 33,995 34,436 441  1.30%
שדרגו את המנוי 18,568 18,625 57  0.31%
שדרגו את המנוי 12,268 10,647 -1,621  -13.21%
שדרגו את המנוי 9,211 1,536 -7,675  -83.32%
שדרגו את המנוי 240,396 186,600 -53,796  -22.38%
שדרגו את המנוי 1,540,080 1,471,290 -68,785  -4.47%
שדרגו את המנוי 1,394,220 1,316,600 -77,619  -5.57%
שדרגו את המנוי 3,550,260 2,256,240 -1,294,020  -36.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 377,705

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,503,516

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 3,866,680 4,727,720 861,043  22.27%
אלטשולר - שחם 16,876,600 17,458,100 581,556  3.45%
הירשמו לצפייה 416,676 548,209 131,533  31.57%
הירשמו לצפייה 88,742 177,919 89,177  100.49%
הירשמו לצפייה 7,433 9,662 2,229  29.99%
שדרגו את המנוי 500,000 501,650 1,650  0.33%
שדרגו את המנוי 438,271 439,517 1,246  0.28%
שדרגו את המנוי 367,481 364,148 -3,333  -0.91%
שדרגו את המנוי 7,698 3,835 -3,863  -50.18%
שדרגו את המנוי 42,090 36,827 -5,263  -12.50%
שדרגו את המנוי 10,835 5,355 -5,480  -50.58%
שדרגו את המנוי 12,381 6,126 -6,255  -50.52%
שדרגו את המנוי 15,295 7,505 -7,790  -50.93%
שדרגו את המנוי 18,223 9,808 -8,415  -46.18%
שדרגו את המנוי 25,033 13,321 -11,712  -46.79%
שדרגו את המנוי 29,641 15,004 -14,637  -49.38%
שדרגו את המנוי 36,495 17,290 -19,205  -52.62%
שדרגו את המנוי 43,948 20,235 -23,713  -53.96%
שדרגו את המנוי 67,618 35,429 -32,189  -47.60%
שדרגו את המנוי 69,425 31,854 -37,571  -54.12%
שדרגו את המנוי 90,692 45,866 -44,826  -49.43%
שדרגו את המנוי 138,856 63,916 -74,940  -53.97%
שדרגו את המנוי 173,290 90,965 -82,325  -47.51%
שדרגו את המנוי 131,272 40,672 -90,600  -69.02%
שדרגו את המנוי 367,679 186,052 -181,627  -49.40%
שדרגו את המנוי 956,229 490,344 -465,885  -48.72%
שדרגו את המנוי 12,558,000 11,898,400 -659,654  -5.25%
שדרגו את המנוי 2,663,000 2,001,700 -661,303  -24.83%
שדרגו את המנוי 9,227,480 7,567,290 -1,660,190  -17.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,668,434

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,100,776

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 377,705
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,503,516
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,668,434
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,100,776
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,085,855 2.31%
אלטשולר - שחם 2,256,240 0.64%
פסגות 1,471,290 0.42%
הירשמו לצפייה 1,430,390 0.41%
הירשמו לצפייה 1,316,600 0.38%
הירשמו לצפייה 487,233 0.14%
שדרגו את המנוי 350,182 0.10%
שדרגו את המנוי 219,433 0.06%
שדרגו את המנוי 186,600 0.05%
שדרגו את המנוי 177,261 0.05%
שדרגו את המנוי 66,500 0.02%
שדרגו את המנוי 34,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,967 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,647 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,292,579 13.51%
אלטשולר - שחם 17,458,100 4.99%
מגדל 11,898,400 3.40%
הירשמו לצפייה 7,567,290 2.16%
הירשמו לצפייה 4,727,720 1.35%
הירשמו לצפייה 2,001,700 0.57%
שדרגו את המנוי 548,209 0.16%
שדרגו את המנוי 501,650 0.14%
שדרגו את המנוי 490,344 0.14%
שדרגו את המנוי 439,517 0.13%
שדרגו את המנוי 389,924 0.11%
שדרגו את המנוי 364,148 0.10%
שדרגו את המנוי 186,052 0.05%
שדרגו את המנוי 177,919 0.05%
שדרגו את המנוי 90,965 0.03%
שדרגו את המנוי 63,916 0.02%
שדרגו את המנוי 45,866 0.01%
שדרגו את המנוי 40,672 0.01%
שדרגו את המנוי 36,827 0.01%
שדרגו את המנוי 35,429 0.01%
שדרגו את המנוי 31,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,321 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,662 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,090 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית