תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
מגדל 1,338,130 1,391,480 53,352  3.99%
אלומות - ספרינט 201,257 245,402 44,145  21.93%
הירשמו לצפייה 52,663 82,649 29,986  56.94%
הירשמו לצפייה 629,497 649,517 20,020  3.18%
הירשמו לצפייה 22,349 28,510 6,161  27.57%
שדרגו את המנוי 407,767 413,844 6,077  1.49%
שדרגו את המנוי 16,151 19,503 3,352  20.75%
שדרגו את המנוי 22,017 23,005 988  4.49%
שדרגו את המנוי 73,968 74,553 585  0.79%
שדרגו את המנוי 208,770 207,306 -1,464  -0.70%
שדרגו את המנוי 64,215 62,743 -1,472  -2.29%
שדרגו את המנוי 58,500 57,000 -1,500  -2.56%
שדרגו את המנוי 1,160,870 1,147,500 -13,377  -1.15%
שדרגו את המנוי 2,145,500 2,128,470 -17,028  -0.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 164,666

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,841

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
כלל 389,924 9,266,700 8,876,780  2,276.54%
אלטשולר - שחם 18,247,500 24,390,400 6,142,960  33.66%
הירשמו לצפייה 1,331,820 1,768,790 436,975  32.81%
הירשמו לצפייה 4,039,250 4,118,430 79,181  1.96%
הירשמו לצפייה 10,004 15,389 5,385  53.83%
שדרגו את המנוי 7,304 9,871 2,567  35.15%
שדרגו את המנוי 284,510 286,012 1,502  0.53%
שדרגו את המנוי 3,090 2,315 -775  -25.08%
שדרגו את המנוי 27,131 13,202 -13,929  -51.34%
שדרגו את המנוי 441,382 420,960 -20,422  -4.63%
שדרגו את המנוי 9,666,180 9,554,580 -111,597  -1.15%
שדרגו את המנוי 11,700,700 11,477,900 -222,780  -1.90%
שדרגו את המנוי 1,428,150 837,243 -590,908  -41.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,545,350

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -960,411

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 164,666
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,841
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,545,350
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -960,411
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,807,732 2.23%
אלטשולר - שחם 2,128,470 0.61%
מגדל 1,391,480 0.40%
הירשמו לצפייה 1,147,500 0.33%
הירשמו לצפייה 1,102,850 0.32%
הירשמו לצפייה 649,517 0.19%
שדרגו את המנוי 413,844 0.12%
שדרגו את המנוי 245,402 0.07%
שדרגו את המנוי 207,306 0.06%
שדרגו את המנוי 151,822 0.04%
שדרגו את המנוי 82,649 0.02%
שדרגו את המנוי 74,553 0.02%
שדרגו את המנוי 62,743 0.02%
שדרגו את המנוי 57,000 0.02%
שדרגו את המנוי 28,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,005 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 63,853,636 18.24%
אלטשולר - שחם 24,390,400 6.97%
מגדל 11,477,900 3.28%
הירשמו לצפייה 9,554,580 2.73%
הירשמו לצפייה 9,266,700 2.65%
הירשמו לצפייה 4,118,430 1.18%
שדרגו את המנוי 1,768,790 0.51%
שדרגו את המנוי 837,243 0.24%
שדרגו את המנוי 490,344 0.14%
שדרגו את המנוי 420,960 0.12%
שדרגו את המנוי 286,012 0.08%
שדרגו את המנוי 274,815 0.08%
שדרגו את המנוי 189,598 0.05%
שדרגו את המנוי 186,052 0.05%
שדרגו את המנוי 90,965 0.03%
שדרגו את המנוי 89,992 0.03%
שדרגו את המנוי 63,916 0.02%
שדרגו את המנוי 45,866 0.01%
שדרגו את המנוי 38,855 0.01%
שדרגו את המנוי 35,429 0.01%
שדרגו את המנוי 31,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,315 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית