תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אלומות - ספרינט 1,000 121,103 120,103  12,010.30%
ברומטר 27,515 42,939 15,424  56.06%
הירשמו לצפייה 590,495 598,448 7,953  1.35%
הירשמו לצפייה 49,941 51,849 1,908  3.82%
הירשמו לצפייה 42,656 42,050 -606  -1.42%
שדרגו את המנוי 8,178 7,061 -1,117  -13.66%
שדרגו את המנוי 16,100 13,500 -2,600  -16.15%
שדרגו את המנוי 16,200 13,300 -2,900  -17.90%
שדרגו את המנוי 81,060 76,729 -4,331  -5.34%
שדרגו את המנוי 34,922 30,478 -4,444  -12.73%
שדרגו את המנוי 67,000 61,690 -5,310  -7.93%
שדרגו את המנוי 65,298 59,344 -5,954  -9.12%
שדרגו את המנוי 34,018 25,317 -8,701  -25.58%
שדרגו את המנוי 4 -10,074 -10,078  -251,950.00%
שדרגו את המנוי 74,289 55,653 -18,636  -25.09%
שדרגו את המנוי 313,797 283,102 -30,695  -9.78%
שדרגו את המנוי 51,993 16,308 -35,685  -68.63%
שדרגו את המנוי 535,793 478,479 -57,314  -10.70%
שדרגו את המנוי 848,463 732,912 -115,551  -13.62%
שדרגו את המנוי 876,981 679,621 -197,360  -22.50%
שדרגו את המנוי 2,583,850 2,144,690 -439,162  -17.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 145,388

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -940,444

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מנורה 8,657,020 10,826,400 2,169,370  25.06%
אלטשולר - שחם 16,013,700 16,492,700 479,000  2.99%
הירשמו לצפייה 1,038,970 1,387,400 348,437  33.54%
הירשמו לצפייה 131,879 155,314 23,435  17.77%
הירשמו לצפייה 94,521 117,672 23,151  24.49%
שדרגו את המנוי 43,912 44,882 970  2.21%
שדרגו את המנוי 72,802 72,120 -682  -0.94%
שדרגו את המנוי 12,202 9,852 -2,350  -19.26%
שדרגו את המנוי 289,361 286,722 -2,639  -0.91%
שדרגו את המנוי 44,167 40,121 -4,046  -9.16%
שדרגו את המנוי 85,656 80,886 -4,770  -5.57%
שדרגו את המנוי 83,568 78,357 -5,211  -6.24%
שדרגו את המנוי 42,021 36,701 -5,320  -12.66%
שדרגו את המנוי 154,888 149,055 -5,833  -3.77%
שדרגו את המנוי 35,015 28,338 -6,677  -19.07%
שדרגו את המנוי 391,430 372,583 -18,847  -4.81%
שדרגו את המנוי 345,660 225,147 -120,513  -34.86%
שדרגו את המנוי 8,637,300 8,364,900 -272,396  -3.15%
שדרגו את המנוי 18,231,600 17,700,200 -531,472  -2.91%
שדרגו את המנוי 2,359,990 1,823,780 -536,209  -22.72%
שדרגו את המנוי 923,449 255,634 -667,815  -72.32%
שדרגו את המנוי 2,182,730 866,719 -1,316,010  -60.29%
שדרגו את המנוי 7,959,360 6,481,840 -1,477,510  -18.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,044,363

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,978,300

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 145,388
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -940,444
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,044,363
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,978,300
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,551,056 1.58%
אלטשולר - שחם 2,144,690 0.61%
מגדל 732,912 0.21%
הירשמו לצפייה 679,621 0.19%
הירשמו לצפייה 598,448 0.17%
הירשמו לצפייה 478,479 0.14%
שדרגו את המנוי 283,102 0.08%
שדרגו את המנוי 121,103 0.03%
שדרגו את המנוי 76,729 0.02%
שדרגו את המנוי 61,690 0.02%
שדרגו את המנוי 59,344 0.02%
שדרגו את המנוי 55,653 0.02%
שדרגו את המנוי 51,849 0.01%
שדרגו את המנוי 42,939 0.01%
שדרגו את המנוי 42,050 0.01%
שדרגו את המנוי 30,478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -10,074 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 88,450,065 25.22%
מגדל 17,700,200 5.05%
כלל 17,077,800 4.87%
הירשמו לצפייה 16,492,700 4.70%
הירשמו לצפייה 10,826,400 3.09%
הירשמו לצפייה 8,364,900 2.39%
שדרגו את המנוי 6,481,840 1.85%
שדרגו את המנוי 3,183,820 0.91%
שדרגו את המנוי 1,823,780 0.52%
שדרגו את המנוי 1,387,400 0.40%
שדרגו את המנוי 866,719 0.25%
שדרגו את המנוי 695,207 0.20%
שדרגו את המנוי 516,768 0.15%
שדרגו את המנוי 372,583 0.11%
שדרגו את המנוי 286,722 0.08%
שדרגו את המנוי 255,634 0.07%
שדרגו את המנוי 237,400 0.07%
שדרגו את המנוי 225,147 0.06%
שדרגו את המנוי 193,506 0.06%
שדרגו את המנוי 155,314 0.04%
שדרגו את המנוי 149,055 0.04%
שדרגו את המנוי 117,672 0.03%
שדרגו את המנוי 115,008 0.03%
שדרגו את המנוי 103,500 0.03%
שדרגו את המנוי 85,556 0.02%
שדרגו את המנוי 81,437 0.02%
שדרגו את המנוי 80,886 0.02%
שדרגו את המנוי 78,357 0.02%
שדרגו את המנוי 72,120 0.02%
שדרגו את המנוי 71,034 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 44,882 0.01%
שדרגו את המנוי 40,121 0.01%
שדרגו את המנוי 36,701 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,338 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,540 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית