תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אנליסט 39,615 219,299 179,684  453.58%
הראל 196,392 359,788 163,396  83.20%
הירשמו לצפייה 10,500 14,146 3,646  34.72%
הירשמו לצפייה 9,411 12,630 3,219  34.20%
הירשמו לצפייה 13,500 14,500 1,000  7.41%
שדרגו את המנוי 13,800 14,800 1,000  7.25%
שדרגו את המנוי 12,210 11,656 -554  -4.54%
שדרגו את המנוי 48,342 47,742 -600  -1.24%
שדרגו את המנוי 799,816 798,975 -841  -0.11%
שדרגו את המנוי 6,368 2,948 -3,420  -53.71%
שדרגו את המנוי 85,654 81,670 -3,984  -4.65%
שדרגו את המנוי 41,243 36,689 -4,554  -11.04%
שדרגו את המנוי 5 -5,290 -5,295  -105,900.00%
שדרגו את המנוי 75,663 70,295 -5,368  -7.09%
שדרגו את המנוי 16,338 10,958 -5,380  -32.93%
שדרגו את המנוי 53,820 45,820 -8,000  -14.86%
שדרגו את המנוי 299,213 290,512 -8,701  -2.91%
שדרגו את המנוי 621,041 598,461 -22,580  -3.64%
שדרגו את המנוי 620,998 501,886 -119,112  -19.18%
שדרגו את המנוי 1,880,560 1,707,050 -173,510  -9.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 351,945

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -361,899

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 18,704,000 20,225,400 1,521,330  8.13%
כלל 24,070,800 25,061,000 990,166  4.11%
הירשמו לצפייה 3,529,340 3,979,770 450,428  12.76%
הירשמו לצפייה 1,197,010 1,577,460 380,446  31.78%
הירשמו לצפייה 1,948,170 2,123,140 174,978  8.98%
שדרגו את המנוי 237,400 320,400 83,000  34.96%
שדרגו את המנוי 726,717 749,614 22,897  3.15%
שדרגו את המנוי 11,570,300 11,582,600 12,295  0.11%
שדרגו את המנוי 26,454 38,696 12,242  46.28%
שדרגו את המנוי 35,088 43,488 8,400  23.94%
שדרגו את המנוי 366,968 374,448 7,480  2.04%
שדרגו את המנוי 64,416 71,676 7,260  11.27%
שדרגו את המנוי 10,517 12,667 2,150  20.44%
שדרגו את המנוי 19,318 21,180 1,862  9.64%
שדרגו את המנוי 24,904 26,272 1,368  5.49%
שדרגו את המנוי 76,647 73,947 -2,700  -3.52%
שדרגו את המנוי 1,261,610 1,257,430 -4,174  -0.33%
שדרגו את המנוי 101,561 96,960 -4,601  -4.53%
שדרגו את המנוי 17,510 12,010 -5,500  -31.41%
שדרגו את המנוי 165,675 153,383 -12,292  -7.42%
שדרגו את המנוי 55,282 40,809 -14,473  -26.18%
שדרגו את המנוי 8,815,920 8,796,610 -19,318  -0.22%
שדרגו את המנוי 470,117 443,087 -27,030  -5.75%
שדרגו את המנוי 163,897 133,897 -30,000  -18.30%
שדרגו את המנוי 2,976,440 2,929,050 -47,395  -1.59%
שדרגו את המנוי 816,318 746,654 -69,664  -8.53%
שדרגו את המנוי 270,991 199,561 -71,430  -26.36%
שדרגו את המנוי 4,748,710 4,338,010 -410,698  -8.65%
שדרגו את המנוי 14,289,800 12,829,600 -1,460,110  -10.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,676,302

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,179,385

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 351,945
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -361,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,676,302
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,179,385
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,900,348 1.40%
אלטשולר - שחם 1,707,050 0.49%
מגדל 798,975 0.23%
הירשמו לצפייה 598,461 0.17%
הירשמו לצפייה 501,886 0.14%
הירשמו לצפייה 359,788 0.10%
שדרגו את המנוי 290,512 0.08%
שדרגו את המנוי 219,299 0.06%
שדרגו את המנוי 81,670 0.02%
שדרגו את המנוי 70,295 0.02%
שדרגו את המנוי 47,742 0.01%
שדרגו את המנוי 45,820 0.01%
שדרגו את המנוי 36,689 0.01%
שדרגו את המנוי 33,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,146 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,656 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,958 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי -5,290 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 99,862,887 28.47%
כלל 25,061,000 7.15%
מגדל 20,225,400 5.77%
הירשמו לצפייה 12,829,600 3.66%
הירשמו לצפייה 11,582,600 3.30%
הירשמו לצפייה 8,796,610 2.51%
שדרגו את המנוי 4,338,010 1.24%
שדרגו את המנוי 3,979,770 1.13%
שדרגו את המנוי 2,929,050 0.84%
שדרגו את המנוי 2,123,140 0.61%
שדרגו את המנוי 1,577,460 0.45%
שדרגו את המנוי 1,257,430 0.36%
שדרגו את המנוי 749,614 0.21%
שדרגו את המנוי 746,654 0.21%
שדרגו את המנוי 443,087 0.13%
שדרגו את המנוי 374,448 0.11%
שדרגו את המנוי 348,403 0.10%
שדרגו את המנוי 320,400 0.09%
שדרגו את המנוי 291,306 0.08%
שדרגו את המנוי 199,561 0.06%
שדרגו את המנוי 195,719 0.06%
שדרגו את המנוי 153,383 0.04%
שדרגו את המנוי 136,555 0.04%
שדרגו את המנוי 133,897 0.04%
שדרגו את המנוי 124,331 0.04%
שדרגו את המנוי 103,500 0.03%
שדרגו את המנוי 96,960 0.03%
שדרגו את המנוי 86,789 0.02%
שדרגו את המנוי 82,667 0.02%
שדרגו את המנוי 73,947 0.02%
שדרגו את המנוי 71,676 0.02%
שדרגו את המנוי 68,880 0.02%
שדרגו את המנוי 56,108 0.02%
שדרגו את המנוי 53,601 0.02%
שדרגו את המנוי 43,488 0.01%
שדרגו את המנוי 40,809 0.01%
שדרגו את המנוי 38,696 0.01%
שדרגו את המנוי 28,338 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,667 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,883 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית