תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 194,183 475,137 280,954  144.69%
פסגות 795,143 915,991 120,848  15.20%
הירשמו לצפייה 488,558 578,127 89,569  18.33%
הירשמו לצפייה 35,637 88,204 52,567  147.51%
הירשמו לצפייה 694,680 729,346 34,666  4.99%
שדרגו את המנוי 945,219 965,091 19,872  2.10%
שדרגו את המנוי 189,540 205,972 16,432  8.67%
שדרגו את המנוי 38,080 48,411 10,331  27.13%
שדרגו את המנוי 211,490 215,476 3,986  1.88%
שדרגו את המנוי 1,151 4,051 2,900  251.95%
שדרגו את המנוי 8,500 11,100 2,600  30.59%
שדרגו את המנוי 64,671 66,906 2,235  3.46%
שדרגו את המנוי 41,806 40,652 -1,154  -2.76%
שדרגו את המנוי 27,000 25,000 -2,000  -7.41%
שדרגו את המנוי 65,751 63,135 -2,616  -3.98%
שדרגו את המנוי 902,905 895,620 -7,285  -0.81%
שדרגו את המנוי 102,530 93,243 -9,287  -9.06%
שדרגו את המנוי 35,042 22,828 -12,214  -34.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 636,960

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,556

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מגדל 14,756,200 18,226,100 3,469,920  23.51%
הלמן אלדובי 2,324,680 2,409,180 84,503  3.63%
הירשמו לצפייה 377,419 389,562 12,143  3.22%
הירשמו לצפייה 68,997 77,613 8,616  12.49%
הירשמו לצפייה 74,104 81,437 7,333  9.90%
שדרגו את המנוי 16,836 19,887 3,051  18.12%
שדרגו את המנוי 192,763 193,506 743  0.39%
שדרגו את המנוי 1,038,650 1,038,990 340  0.03%
שדרגו את המנוי 35,086 34,740 -346  -0.99%
שדרגו את המנוי 82,986 78,968 -4,018  -4.84%
שדרגו את המנוי 83,520 77,000 -6,520  -7.81%
שדרגו את המנוי 52,012 44,167 -7,845  -15.08%
שדרגו את המנוי 8,740,460 8,732,480 -7,974  -0.09%
שדרגו את המנוי 143,159 131,771 -11,388  -7.95%
שדרגו את המנוי 177,305 154,888 -22,417  -12.64%
שדרגו את המנוי 290,934 237,400 -53,534  -18.40%
שדרגו את המנוי 2,543,780 2,477,030 -66,755  -2.62%
שדרגו את המנוי 8,475,780 8,220,250 -255,534  -3.01%
שדרגו את המנוי 9,304,920 8,657,140 -647,774  -6.96%
שדרגו את המנוי 17,860,500 16,054,400 -1,806,030  -10.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,586,649

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,890,135

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 636,960
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,556
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,586,649
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,890,135
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,544,468 1.58%
מגדל 965,091 0.28%
פסגות 915,991 0.26%
הירשמו לצפייה 895,620 0.26%
הירשמו לצפייה 729,346 0.21%
הירשמו לצפייה 578,127 0.16%
שדרגו את המנוי 475,137 0.14%
שדרגו את המנוי 215,476 0.06%
שדרגו את המנוי 205,972 0.06%
שדרגו את המנוי 93,243 0.03%
שדרגו את המנוי 88,204 0.03%
שדרגו את המנוי 66,906 0.02%
שדרגו את המנוי 63,135 0.02%
שדרגו את המנוי 52,068 0.01%
שדרגו את המנוי 48,411 0.01%
שדרגו את המנוי 40,652 0.01%
שדרגו את המנוי 35,712 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,182 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 90,752,255 25.88%
מגדל 18,226,100 5.20%
כלל 17,077,800 4.87%
הירשמו לצפייה 16,054,400 4.58%
הירשמו לצפייה 8,732,480 2.49%
הירשמו לצפייה 8,657,140 2.47%
שדרגו את המנוי 8,220,250 2.34%
שדרגו את המנוי 3,183,820 0.91%
שדרגו את המנוי 2,477,030 0.71%
שדרגו את המנוי 2,409,180 0.69%
שדרגו את המנוי 1,038,990 0.30%
שדרגו את המנוי 923,449 0.26%
שדרגו את המנוי 516,768 0.15%
שדרגו את המנוי 389,562 0.11%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 289,361 0.08%
שדרגו את המנוי 258,008 0.07%
שדרגו את המנוי 237,400 0.07%
שדרגו את המנוי 193,506 0.06%
שדרגו את המנוי 154,888 0.04%
שדרגו את המנוי 131,771 0.04%
שדרגו את המנוי 128,521 0.04%
שדרגו את המנוי 103,500 0.03%
שדרגו את המנוי 85,556 0.02%
שדרגו את המנוי 81,437 0.02%
שדרגו את המנוי 78,968 0.02%
שדרגו את המנוי 77,613 0.02%
שדרגו את המנוי 77,000 0.02%
שדרגו את המנוי 72,802 0.02%
שדרגו את המנוי 70,656 0.02%
שדרגו את המנוי 68,880 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 50,021 0.01%
שדרגו את המנוי 44,167 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,577 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית