תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מיטב דש 497,098 598,811 101,713  20.46%
מגדל 1,317,820 1,366,880 49,067  3.72%
הירשמו לצפייה 178,560 216,450 37,890  21.22%
הירשמו לצפייה 44,636 67,357 22,721  50.90%
הירשמו לצפייה 68,228 82,152 13,924  20.41%
שדרגו את המנוי 53,936 65,609 11,673  21.64%
שדרגו את המנוי 57,804 66,177 8,373  14.49%
שדרגו את המנוי 16,545 21,077 4,532  27.39%
שדרגו את המנוי 1,408 1,459 51  3.62%
שדרגו את המנוי 23,669 23,586 -83  -0.35%
שדרגו את המנוי 197,671 197,418 -253  -0.13%
שדרגו את המנוי 62,500 61,500 -1,000  -1.60%
שדרגו את המנוי 164,822 151,822 -13,000  -7.89%
שדרגו את המנוי 456,096 419,282 -36,814  -8.07%
שדרגו את המנוי 1,221,670 1,168,360 -53,309  -4.36%
שדרגו את המנוי 3,499,290 2,840,830 -658,461  -18.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 249,944

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -762,920

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 7,567,290 9,666,180 2,098,890  27.74%
אלטשולר - שחם 17,458,100 18,247,500 789,360  4.52%
הירשמו לצפייה 548,209 1,331,820 783,606  142.94%
הירשמו לצפייה 20,235 38,855 18,620  92.02%
הירשמו לצפייה 13,321 27,131 13,810  103.67%
שדרגו את המנוי 439,517 441,382 1,865  0.42%
שדרגו את המנוי 9,662 10,004 342  3.54%
שדרגו את המנוי 14,262 7,304 -6,958  -48.79%
שדרגו את המנוי 22,521 11,209 -11,312  -50.23%
שדרגו את המנוי 20,932 7,817 -13,115  -62.66%
שדרגו את המנוי 40,672 23,132 -17,540  -43.13%
שדרגו את המנוי 36,827 17,357 -19,470  -52.87%
שדרגו את המנוי 177,919 89,992 -87,927  -49.42%
שדרגו את המנוי 364,148 189,598 -174,550  -47.93%
שדרגו את המנוי 11,898,400 11,700,700 -197,700  -1.66%
שדרגו את המנוי 501,650 284,510 -217,140  -43.29%
שדרגו את המנוי 2,001,700 1,428,150 -573,551  -28.65%
שדרגו את המנוי 4,727,720 4,039,250 -688,472  -14.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,706,493

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,007,735

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 249,944
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -762,920
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,706,493
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,007,735
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,489,744 2.42%
אלטשולר - שחם 2,840,830 0.81%
מגדל 1,366,880 0.39%
הירשמו לצפייה 1,168,360 0.33%
הירשמו לצפייה 1,102,850 0.32%
הירשמו לצפייה 598,811 0.17%
שדרגו את המנוי 419,282 0.12%
שדרגו את המנוי 216,450 0.06%
שדרגו את המנוי 197,418 0.06%
שדרגו את המנוי 151,822 0.04%
שדרגו את המנוי 82,152 0.02%
שדרגו את המנוי 67,357 0.02%
שדרגו את המנוי 66,177 0.02%
שדרגו את המנוי 65,609 0.02%
שדרגו את המנוי 61,500 0.02%
שדרגו את המנוי 31,158 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,459 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,268,789 14.07%
אלטשולר - שחם 18,247,500 5.21%
מגדל 11,700,700 3.34%
הירשמו לצפייה 9,666,180 2.76%
הירשמו לצפייה 4,039,250 1.15%
הירשמו לצפייה 1,428,150 0.41%
שדרגו את המנוי 1,331,820 0.38%
שדרגו את המנוי 490,344 0.14%
שדרגו את המנוי 441,382 0.13%
שדרגו את המנוי 389,924 0.11%
שדרגו את המנוי 284,510 0.08%
שדרגו את המנוי 274,815 0.08%
שדרגו את המנוי 189,598 0.05%
שדרגו את המנוי 186,052 0.05%
שדרגו את המנוי 90,965 0.03%
שדרגו את המנוי 89,992 0.03%
שדרגו את המנוי 63,916 0.02%
שדרגו את המנוי 45,866 0.01%
שדרגו את המנוי 38,855 0.01%
שדרגו את המנוי 35,429 0.01%
שדרגו את המנוי 31,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,589 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית