תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
מגדל 955,293 967,726 12,433  1.30%
פסגות 413,335 425,659 12,324  2.98%
הירשמו לצפייה 8,029 18,885 10,856  135.21%
הירשמו לצפייה 195,456 203,339 7,883  4.03%
הירשמו לצפייה 603,567 610,837 7,270  1.20%
שדרגו את המנוי 249,342 252,575 3,233  1.30%
שדרגו את המנוי 26,567 27,262 695  2.62%
שדרגו את המנוי 1,079 1,551 472  43.74%
שדרגו את המנוי 62,515 62,628 113  0.18%
שדרגו את המנוי 7,644 7,394 -250  -3.27%
שדרגו את המנוי 30,158 29,303 -855  -2.84%
שדרגו את המנוי 2,198 1,213 -985  -44.81%
שדרגו את המנוי 3,000 2,000 -1,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 322,217 319,257 -2,960  -0.92%
שדרגו את המנוי 24,686 14,413 -10,273  -41.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,279

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,323

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
כלל 25,449,500 27,128,600 1,679,180  6.60%
עתודות הוותיקה 761,105 801,451 40,346  5.30%
הירשמו לצפייה 33,417 55,793 22,376  66.96%
הירשמו לצפייה 22,151,000 22,161,400 10,418  0.05%
הירשמו לצפייה 53,601 62,161 8,560  15.97%
שדרגו את המנוי 1,257,570 1,256,450 -1,118  -0.09%
שדרגו את המנוי 730,377 726,812 -3,565  -0.49%
שדרגו את המנוי 69,457 65,077 -4,380  -6.31%
שדרגו את המנוי 4,027,700 4,021,430 -6,271  -0.16%
שדרגו את המנוי 56,108 46,559 -9,549  -17.02%
שדרגו את המנוי 174,450 162,200 -12,250  -7.02%
שדרגו את המנוי 129,995 117,111 -12,884  -9.91%
שדרגו את המנוי 142,625 128,870 -13,755  -9.64%
שדרגו את המנוי 72,820 58,819 -14,001  -19.23%
שדרגו את המנוי 371,811 357,770 -14,041  -3.78%
שדרגו את המנוי 82,667 65,387 -17,280  -20.90%
שדרגו את המנוי 375,004 353,004 -22,000  -5.87%
שדרגו את המנוי 348,403 303,455 -44,948  -12.90%
שדרגו את המנוי 1,609,900 1,553,710 -56,189  -3.49%
שדרגו את המנוי 126,505 39,056 -87,449  -69.13%
שדרגו את המנוי 8,789,640 8,667,230 -122,409  -1.39%
שדרגו את המנוי 11,593,500 11,408,700 -184,809  -1.59%
שדרגו את המנוי 3,924,690 3,180,660 -744,023  -18.96%
שדרגו את המנוי 1,492,780 701,057 -791,722  -53.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,760,880

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,162,643

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 55,279
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,760,880
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,162,643
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,070,562 0.86%
מגדל 967,726 0.27%
מיטב דש 610,837 0.17%
הירשמו לצפייה 425,659 0.12%
הירשמו לצפייה 319,257 0.09%
הירשמו לצפייה 252,575 0.07%
שדרגו את המנוי 203,339 0.06%
שדרגו את המנוי 62,628 0.02%
שדרגו את המנוי 45,600 0.01%
שדרגו את המנוי 39,615 0.01%
שדרגו את המנוי 29,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,394 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי -100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 103,791,593 29.09%
כלל 27,128,600 7.60%
מגדל 22,161,400 6.21%
הירשמו לצפייה 14,669,000 4.11%
הירשמו לצפייה 11,408,700 3.20%
הירשמו לצפייה 8,667,230 2.43%
שדרגו את המנוי 4,301,200 1.21%
שדרגו את המנוי 4,021,430 1.13%
שדרגו את המנוי 3,180,660 0.89%
שדרגו את המנוי 1,553,710 0.44%
שדרגו את המנוי 1,256,450 0.35%
שדרגו את המנוי 801,451 0.22%
שדרגו את המנוי 726,812 0.20%
שדרגו את המנוי 701,057 0.20%
שדרגו את המנוי 357,770 0.10%
שדרגו את המנוי 353,004 0.10%
שדרגו את המנוי 320,400 0.09%
שדרגו את המנוי 303,455 0.09%
שדרגו את המנוי 291,306 0.08%
שדרגו את המנוי 162,200 0.05%
שדרגו את המנוי 133,897 0.04%
שדרגו את המנוי 128,870 0.04%
שדרגו את המנוי 120,474 0.03%
שדרגו את המנוי 117,111 0.03%
שדרגו את המנוי 109,711 0.03%
שדרגו את המנוי 82,540 0.02%
שדרגו את המנוי 72,529 0.02%
שדרגו את המנוי 65,387 0.02%
שדרגו את המנוי 65,077 0.02%
שדרגו את המנוי 62,161 0.02%
שדרגו את המנוי 58,819 0.02%
שדרגו את המנוי 55,793 0.02%
שדרגו את המנוי 52,570 0.01%
שדרגו את המנוי 46,559 0.01%
שדרגו את המנוי 44,990 0.01%
שדרגו את המנוי 40,646 0.01%
שדרגו את המנוי 39,056 0.01%
שדרגו את המנוי 28,338 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,310 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית