תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 22,500 1,982,610 1,960,110  8,711.60%
מגדל 767,060 825,562 58,502  7.63%
הירשמו לצפייה 42,939 50,816 7,877  18.34%
הירשמו לצפייה 55,293 58,862 3,569  6.45%
הירשמו לצפייה 82,344 85,633 3,289  3.99%
שדרגו את המנוי 64,388 66,731 2,343  3.64%
שדרגו את המנוי 626,808 628,504 1,696  0.27%
שדרגו את המנוי 29,039 30,219 1,180  4.06%
שדרגו את המנוי 642,427 641,727 -700  -0.11%
שדרגו את המנוי 6,203 5,440 -763  -12.30%
שדרגו את המנוי 41,235 39,615 -1,620  -3.93%
שדרגו את המנוי 16,308 10,500 -5,808  -35.61%
שדרגו את המנוי 59,693 53,852 -5,841  -9.79%
שדרגו את המנוי 318,420 310,578 -7,842  -2.46%
שדרגו את המנוי 30,478 17,175 -13,303  -43.65%
שדרגו את המנוי 717,030 677,007 -40,023  -5.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,038,566

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -75,900

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 17,077,800 24,070,800 6,993,000  40.95%
מיטב דש 695,207 3,529,340 2,834,140  407.67%
הירשמו לצפייה 255,634 1,948,170 1,692,530  662.09%
הירשמו לצפייה 17,700,200 18,704,000 1,003,860  5.67%
הירשמו לצפייה 10,826,400 11,570,300 743,880  6.87%
שדרגו את המנוי 8,364,900 8,815,920 451,021  5.39%
שדרגו את המנוי 225,147 470,117 244,970  108.80%
שדרגו את המנוי 516,768 726,717 209,949  40.63%
שדרגו את המנוי 193,506 348,403 154,897  80.05%
שדרגו את המנוי 117,672 195,719 78,047  66.33%
שדרגו את המנוי 81,437 140,135 58,698  72.08%
שדרגו את המנוי 115,008 163,897 48,889  42.51%
שדרגו את המנוי 80,886 124,331 43,445  53.71%
שדרגו את המנוי 85,556 122,847 37,291  43.59%
שדרגו את המנוי 33,417 64,416 30,999  92.76%
שדרגו את המנוי 72,120 101,561 29,441  40.82%
שדרגו את המנוי 57,404 86,789 29,385  51.19%
שדרגו את המנוי 36,701 53,601 16,900  46.05%
שדרגו את המנוי 40,121 56,108 15,987  39.85%
שדרגו את המנוי 19,887 35,088 15,201  76.44%
שדרגו את המנוי 9,892 24,904 15,012  151.76%
שדרגו את המנוי 71,034 82,667 11,633  16.38%
שדרגו את המנוי 44,882 55,282 10,400  23.17%
שדרגו את המנוי 155,314 165,675 10,361  6.67%
שדרגו את המנוי 9,852 15,988 6,136  62.28%
שדרגו את המנוי 13,642 19,318 5,676  41.61%
שדרגו את המנוי 12,310 17,510 5,200  42.24%
שדרגו את המנוי 21,611 26,454 4,843  22.41%
שדרגו את המנוי 286,722 291,306 4,584  1.60%
שדרגו את המנוי 6,505 10,517 4,012  61.68%
שדרגו את המנוי 78,357 76,647 -1,710  -2.18%
שדרגו את המנוי 372,583 366,968 -5,615  -1.51%
שדרגו את המנוי 149,055 136,555 -12,500  -8.39%
שדרגו את המנוי 866,719 816,318 -50,401  -5.82%
שדרגו את המנוי 1,387,400 1,261,610 -125,796  -9.07%
שדרגו את המנוי 3,183,820 2,976,440 -207,377  -6.51%
שדרגו את המנוי 1,823,780 1,197,010 -626,765  -34.37%
שדרגו את המנוי 6,481,840 4,748,710 -1,733,140  -26.74%
שדרגו את המנוי 16,492,700 14,289,800 -2,202,900  -13.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,810,387

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,966,204

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,038,566
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -75,900
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,810,387
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,966,204
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,536,446 1.58%
אלטשולר - שחם 1,982,610 0.57%
מגדל 825,562 0.24%
הירשמו לצפייה 677,007 0.19%
הירשמו לצפייה 641,727 0.18%
הירשמו לצפייה 628,504 0.18%
שדרגו את המנוי 310,578 0.09%
שדרגו את המנוי 85,633 0.02%
שדרגו את המנוי 66,731 0.02%
שדרגו את המנוי 58,862 0.02%
שדרגו את המנוי 53,852 0.02%
שדרגו את המנוי 50,816 0.01%
שדרגו את המנוי 39,615 0.01%
שדרגו את המנוי 30,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -3,662 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 98,966,421 28.22%
כלל 24,070,800 6.86%
מגדל 18,704,000 5.33%
הירשמו לצפייה 14,289,800 4.07%
הירשמו לצפייה 11,570,300 3.30%
הירשמו לצפייה 8,815,920 2.51%
שדרגו את המנוי 4,748,710 1.35%
שדרגו את המנוי 3,529,340 1.01%
שדרגו את המנוי 2,976,440 0.85%
שדרגו את המנוי 1,948,170 0.56%
שדרגו את המנוי 1,261,610 0.36%
שדרגו את המנוי 1,197,010 0.34%
שדרגו את המנוי 816,318 0.23%
שדרגו את המנוי 726,717 0.21%
שדרגו את המנוי 470,117 0.13%
שדרגו את המנוי 366,968 0.10%
שדרגו את המנוי 349,374 0.10%
שדרגו את המנוי 348,403 0.10%
שדרגו את המנוי 291,306 0.08%
שדרגו את המנוי 270,991 0.08%
שדרגו את המנוי 237,400 0.07%
שדרגו את המנוי 195,719 0.06%
שדרגו את המנוי 165,675 0.05%
שדרגו את המנוי 163,897 0.05%
שדרגו את המנוי 140,135 0.04%
שדרגו את המנוי 136,555 0.04%
שדרגו את המנוי 124,331 0.04%
שדרגו את המנוי 122,847 0.04%
שדרגו את המנוי 103,500 0.03%
שדרגו את המנוי 101,561 0.03%
שדרגו את המנוי 86,789 0.02%
שדרגו את המנוי 82,667 0.02%
שדרגו את המנוי 76,647 0.02%
שדרגו את המנוי 68,880 0.02%
שדרגו את המנוי 64,416 0.02%
שדרגו את המנוי 56,108 0.02%
שדרגו את המנוי 55,282 0.02%
שדרגו את המנוי 53,601 0.02%
שדרגו את המנוי 35,088 0.01%
שדרגו את המנוי 28,338 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,454 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,517 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית