תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2022 28.02.2022 שינוי
מיטב דש 1,104,150 1,230,100 125,949  11.41%
פסגות 721,438 794,679 73,241  10.15%
הירשמו לצפייה 39,615 101,115 61,500  155.24%
הירשמו לצפייה 995,019 1,034,900 39,883  4.01%
הירשמו לצפייה 11,280 47,426 36,146  320.44%
שדרגו את המנוי 86,565 122,367 35,802  41.36%
שדרגו את המנוי 1,557,400 1,589,480 32,081  2.06%
שדרגו את המנוי 182,417 206,362 23,945  13.13%
שדרגו את המנוי 1,831 22,843 21,012  1,147.57%
שדרגו את המנוי 387,917 408,650 20,733  5.34%
שדרגו את המנוי 320,560 330,790 10,230  3.19%
שדרגו את המנוי 136,560 143,969 7,409  5.43%
שדרגו את המנוי 10,241 16,977 6,736  65.77%
שדרגו את המנוי 6,367 12,839 6,472  101.65%
שדרגו את המנוי 25,286 30,815 5,529  21.87%
שדרגו את המנוי 26,147 30,445 4,298  16.44%
שדרגו את המנוי 59,353 60,407 1,054  1.78%
שדרגו את המנוי 61,071 61,567 496  0.81%
שדרגו את המנוי 18,186 18,342 156  0.86%
שדרגו את המנוי 72 203 131  181.94%
שדרגו את המנוי 4,980 4,380 -600  -12.05%
שדרגו את המנוי 7,000 2,500 -4,500  -64.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 512,803

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,100

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מיטב דש 4,234,740 5,938,430 1,703,700  40.23%
כלל 29,403,800 30,716,700 1,312,960  4.47%
הירשמו לצפייה 8,775,780 8,880,870 105,083  1.20%
הירשמו לצפייה 768,514 798,798 30,284  3.94%
הירשמו לצפייה 11,454,400 11,454,800 376
שדרגו את המנוי 113,330 112,934 -396  -0.35%
שדרגו את המנוי 87,974 85,936 -2,038  -2.32%
שדרגו את המנוי 15,883 10,825 -5,058  -31.85%
שדרגו את המנוי 133,897 126,593 -7,304  -5.45%
שדרגו את המנוי 44,295 36,951 -7,344  -16.58%
שדרגו את המנוי 47,771 39,306 -8,465  -17.72%
שדרגו את המנוי 320,061 307,092 -12,969  -4.05%
שדרגו את המנוי 87,176 66,358 -20,818  -23.88%
שדרגו את המנוי 22,709,900 22,687,800 -22,126  -0.10%
שדרגו את המנוי 44,500 19,100 -25,400  -57.08%
שדרגו את המנוי 51,511 13,254 -38,257  -74.27%
שדרגו את המנוי 148,597 109,696 -38,901  -26.18%
שדרגו את המנוי 93,305 48,305 -45,000  -48.23%
שדרגו את המנוי 14,669,000 14,577,500 -91,477  -0.62%
שדרגו את המנוי 1,230,150 906,248 -323,900  -26.33%
שדרגו את המנוי 3,264,350 2,855,530 -408,822  -12.52%
שדרגו את המנוי 1,194,400 104,860 -1,089,540  -91.22%
שדרגו את המנוי 2,886,740 820,487 -2,066,250  -71.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,152,403

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,214,065

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 512,803
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,100
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,152,403
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,214,065
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,322,544 1.77%
מגדל 1,589,480 0.45%
מיטב דש 1,230,100 0.34%
הירשמו לצפייה 1,034,900 0.29%
הירשמו לצפייה 794,679 0.22%
הירשמו לצפייה 408,650 0.11%
שדרגו את המנוי 330,790 0.09%
שדרגו את המנוי 206,362 0.06%
שדרגו את המנוי 143,969 0.04%
שדרגו את המנוי 122,367 0.03%
שדרגו את המנוי 101,115 0.03%
שדרגו את המנוי 61,567 0.02%
שדרגו את המנוי 60,407 0.02%
שדרגו את המנוי 47,426 0.01%
שדרגו את המנוי 40,282 0.01%
שדרגו את המנוי 30,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,342 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 374 < 0.01%
שדרגו את המנוי 203 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 103,523,577 29.01%
כלל 30,716,700 8.61%
מגדל 22,687,800 6.36%
הירשמו לצפייה 14,577,500 4.09%
הירשמו לצפייה 11,454,800 3.21%
הירשמו לצפייה 8,880,870 2.49%
שדרגו את המנוי 5,938,430 1.66%
שדרגו את המנוי 2,855,530 0.80%
שדרגו את המנוי 1,609,900 0.45%
שדרגו את המנוי 906,248 0.25%
שדרגו את המנוי 820,487 0.23%
שדרגו את המנוי 798,798 0.22%
שדרגו את המנוי 308,167 0.09%
שדרגו את המנוי 307,092 0.09%
שדרגו את המנוי 262,212 0.07%
שדרגו את המנוי 230,606 0.06%
שדרגו את המנוי 126,593 0.04%
שדרגו את המנוי 121,778 0.03%
שדרגו את המנוי 112,934 0.03%
שדרגו את המנוי 109,696 0.03%
שדרגו את המנוי 104,860 0.03%
שדרגו את המנוי 101,355 0.03%
שדרגו את המנוי 85,936 0.02%
שדרגו את המנוי 82,540 0.02%
שדרגו את המנוי 66,358 0.02%
שדרגו את המנוי 52,570 0.01%
שדרגו את המנוי 48,305 0.01%
שדרגו את המנוי 39,306 0.01%
שדרגו את המנוי 36,951 0.01%
שדרגו את המנוי 26,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,970 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית