תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 2,324,510 3,748,280 1,423,760  61.25%
הראל 425,819 737,732 311,913  73.25%
הירשמו לצפייה 12,934 52,131 39,197  303.05%
הירשמו לצפייה 454,183 482,471 28,288  6.23%
הירשמו לצפייה 34,125 48,498 14,373  42.12%
שדרגו את המנוי 186,600 196,336 9,736  5.22%
שדרגו את המנוי 2,100 6,966 4,866  231.71%
שדרגו את המנוי 14,759 15,229 470  3.18%
שדרגו את המנוי 1,542 1,547 5  0.32%
שדרגו את המנוי 32,515 31,158 -1,357  -4.17%
שדרגו את המנוי 28,382 26,640 -1,742  -6.14%
שדרגו את המנוי 239,864 232,885 -6,979  -2.91%
שדרגו את המנוי 1,436,550 1,428,000 -8,551  -0.60%
שדרגו את המנוי 177,261 164,822 -12,439  -7.02%
שדרגו את המנוי 1,313,200 1,275,820 -37,381  -2.85%
שדרגו את המנוי 1,464,580 1,299,210 -165,362  -11.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,832,608

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -233,811

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 7,567,290 9,666,180 2,098,890  27.74%
אלטשולר - שחם 17,458,100 18,247,500 789,360  4.52%
הירשמו לצפייה 548,209 1,331,820 783,606  142.94%
הירשמו לצפייה 20,235 38,855 18,620  92.02%
הירשמו לצפייה 13,321 27,131 13,810  103.67%
שדרגו את המנוי 439,517 441,382 1,865  0.42%
שדרגו את המנוי 9,662 10,004 342  3.54%
שדרגו את המנוי 14,262 7,304 -6,958  -48.79%
שדרגו את המנוי 22,521 11,209 -11,312  -50.23%
שדרגו את המנוי 20,932 7,817 -13,115  -62.66%
שדרגו את המנוי 40,672 23,132 -17,540  -43.13%
שדרגו את המנוי 36,827 17,357 -19,470  -52.87%
שדרגו את המנוי 177,919 89,992 -87,927  -49.42%
שדרגו את המנוי 364,148 189,598 -174,550  -47.93%
שדרגו את המנוי 11,898,400 11,700,700 -197,700  -1.66%
שדרגו את המנוי 501,650 284,510 -217,140  -43.29%
שדרגו את המנוי 2,001,700 1,428,150 -573,551  -28.65%
שדרגו את המנוי 4,727,720 4,039,250 -688,472  -14.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,706,493

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,007,735

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,832,608
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -233,811
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,706,493
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,007,735
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,877,170 2.82%
אלטשולר - שחם 3,748,280 1.07%
פסגות 1,428,000 0.41%
הירשמו לצפייה 1,299,210 0.37%
הירשמו לצפייה 1,275,820 0.36%
הירשמו לצפייה 737,732 0.21%
שדרגו את המנוי 482,471 0.14%
שדרגו את המנוי 232,885 0.07%
שדרגו את המנוי 196,336 0.06%
שדרגו את המנוי 164,822 0.05%
שדרגו את המנוי 66,500 0.02%
שדרגו את המנוי 62,645 0.02%
שדרגו את המנוי 52,131 0.01%
שדרגו את המנוי 48,498 0.01%
שדרגו את המנוי 31,158 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,547 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,268,789 14.07%
אלטשולר - שחם 18,247,500 5.21%
מגדל 11,700,700 3.34%
הירשמו לצפייה 9,666,180 2.76%
הירשמו לצפייה 4,039,250 1.15%
הירשמו לצפייה 1,428,150 0.41%
שדרגו את המנוי 1,331,820 0.38%
שדרגו את המנוי 490,344 0.14%
שדרגו את המנוי 441,382 0.13%
שדרגו את המנוי 389,924 0.11%
שדרגו את המנוי 284,510 0.08%
שדרגו את המנוי 274,815 0.08%
שדרגו את המנוי 189,598 0.05%
שדרגו את המנוי 186,052 0.05%
שדרגו את המנוי 90,965 0.03%
שדרגו את המנוי 89,992 0.03%
שדרגו את המנוי 63,916 0.02%
שדרגו את המנוי 45,866 0.01%
שדרגו את המנוי 38,855 0.01%
שדרגו את המנוי 35,429 0.01%
שדרגו את המנוי 31,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,589 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית