תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
מור 207,953 286,153 78,200  37.60%
סיגמא 49,880 115,191 65,311  130.94%
הירשמו לצפייה 1,321,960 1,355,850 33,894  2.56%
הירשמו לצפייה -100 29,814 29,914  -29,914.00%
הירשמו לצפייה 24,588 39,986 15,398  62.62%
שדרגו את המנוי 47,462 56,580 9,118  19.21%
שדרגו את המנוי 119,237 127,281 8,044  6.75%
שדרגו את המנוי 330,884 338,783 7,899  2.39%
שדרגו את המנוי 3,001 5,464 2,463  82.07%
שדרגו את המנוי 30,002 30,524 522  1.74%
שדרגו את המנוי 5,300 5,500 200  3.77%
שדרגו את המנוי 186 203 17  9.14%
שדרגו את המנוי 329,776 319,090 -10,686  -3.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 250,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,686

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מיטב דש 3,858,290 4,234,740 376,448  9.76%
כלל 29,287,100 29,403,800 116,686  0.40%
הירשמו לצפייה 22,658,500 22,709,900 51,490  0.23%
הירשמו לצפייה 74,227 93,305 19,078  25.70%
הירשמו לצפייה 11,883 15,883 4,000  33.66%
שדרגו את המנוי 765,658 768,514 2,856  0.37%
שדרגו את המנוי 110,531 113,330 2,799  2.53%
שדרגו את המנוי 11,455,000 11,454,400 -535  -0.01%
שדרגו את המנוי 123,858 121,778 -2,080  -1.68%
שדרגו את המנוי 64,911 61,120 -3,791  -5.84%
שדרגו את המנוי 56,521 47,771 -8,750  -15.48%
שדרגו את המנוי 331,203 320,061 -11,142  -3.36%
שדרגו את המנוי 1,210,060 1,194,400 -15,660  -1.29%
שדרגו את המנוי 108,926 87,176 -21,750  -19.97%
שדרגו את המנוי 8,807,780 8,775,780 -32,000  -0.36%
שדרגו את המנוי 1,262,160 1,230,150 -32,013  -2.54%
שדרגו את המנוי 120,474 87,974 -32,500  -26.98%
שדרגו את המנוי 2,929,990 2,886,740 -43,254  -1.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 573,357

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -203,475

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 250,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,686
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 573,357
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -203,475
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,809,990 0.79%
מגדל 1,355,850 0.38%
אקסלנס 338,783 0.09%
הירשמו לצפייה 319,090 0.09%
הירשמו לצפייה 286,153 0.08%
הירשמו לצפייה 127,281 0.04%
שדרגו את המנוי 115,191 0.03%
שדרגו את המנוי 56,580 0.02%
שדרגו את המנוי 39,986 0.01%
שדרגו את המנוי 39,615 0.01%
שדרגו את המנוי 30,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,814 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 103,040,082 28.88%
כלל 29,403,800 8.24%
מגדל 22,709,900 6.36%
הירשמו לצפייה 14,669,000 4.11%
הירשמו לצפייה 11,454,400 3.21%
הירשמו לצפייה 8,775,780 2.46%
שדרגו את המנוי 4,234,740 1.19%
שדרגו את המנוי 3,264,350 0.91%
שדרגו את המנוי 2,886,740 0.81%
שדרגו את המנוי 1,230,150 0.34%
שדרגו את המנוי 1,194,400 0.33%
שדרגו את המנוי 768,514 0.22%
שדרגו את המנוי 320,061 0.09%
שדרגו את המנוי 308,167 0.09%
שדרגו את המנוי 262,212 0.07%
שדרגו את המנוי 230,606 0.06%
שדרגו את המנוי 148,597 0.04%
שדרגו את המנוי 133,897 0.04%
שדרגו את המנוי 121,778 0.03%
שדרגו את המנוי 113,330 0.03%
שדרגו את המנוי 93,305 0.03%
שדרגו את המנוי 87,974 0.02%
שדרגו את המנוי 87,176 0.02%
שדרגו את המנוי 82,540 0.02%
שדרגו את המנוי 61,120 0.02%
שדרגו את המנוי 52,570 0.01%
שדרגו את המנוי 51,511 0.01%
שדרגו את המנוי 47,771 0.01%
שדרגו את המנוי 44,500 0.01%
שדרגו את המנוי 44,295 0.01%
שדרגו את המנוי 34,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,472 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,970 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית