תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מגדל 1,469,340 1,575,060 105,718  7.20%
אלטשולר - שחם 3,628,150 3,733,600 105,452  2.91%
הירשמו לצפייה 295,346 384,479 89,133  30.18%
הירשמו לצפייה 59,000 66,500 7,500  12.71%
הירשמו לצפייה 231,160 234,700 3,540  1.53%
שדרגו את המנוי 8,582 12,056 3,474  40.48%
שדרגו את המנוי 18,096 20,610 2,514  13.89%
שדרגו את המנוי 4,239 6,696 2,457  57.96%
שדרגו את המנוי 1,527,430 1,529,190 1,758  0.12%
שדרגו את המנוי 72,535 73,724 1,189  1.64%
שדרגו את המנוי 202,302 194,616 -7,686  -3.80%
שדרגו את המנוי 96,428 52,246 -44,182  -45.82%
שדרגו את המנוי 1,483,640 1,411,300 -72,341  -4.88%
שדרגו את המנוי 262,671 177,261 -85,410  -32.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 322,735

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -209,619

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הפניקס 237,494 3,866,680 3,629,190  1,528.12%
מגדל 9,281,180 12,558,000 3,276,830  35.31%
הירשמו לצפייה 1,415,100 2,663,000 1,247,910  88.18%
הירשמו לצפייה 8,120,090 9,227,480 1,107,390  13.64%
הירשמו לצפייה 72,369 956,229 883,860  1,221.32%
שדרגו את המנוי 9,263 131,272 122,009  1,317.17%
שדרגו את המנוי 16,781,700 16,876,600 94,840  0.57%
שדרגו את המנוי 2,298 90,692 88,394  3,846.56%
שדרגו את המנוי 7,237 88,742 81,505  1,126.23%
שדרגו את המנוי 386,644 438,271 51,627  13.35%
שדרגו את המנוי 8,382 22,521 14,139  168.68%
שדרגו את המנוי 1,245 14,262 13,017  1,045.54%
שדרגו את המנוי 404,624 416,676 12,052  2.98%
שדרגו את המנוי 984 12,381 11,397  1,158.23%
שדרגו את המנוי 1,013 10,835 9,822  969.60%
שדרגו את המנוי 7,154 7,433 279  3.90%
שדרגו את המנוי 657,630 657,629 -1
שדרגו את המנוי 1,238,140 1,237,150 -987  -0.08%
שדרגו את המנוי 122,834 43,948 -78,886  -64.22%
שדרגו את המנוי 1,913,500 764 -1,912,740  -99.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,644,261

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,992,614

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 322,735
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -209,619
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,644,261
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,992,614
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,505,933 2.72%
אלטשולר - שחם 3,733,600 1.07%
מגדל 1,575,060 0.45%
הירשמו לצפייה 1,529,190 0.44%
הירשמו לצפייה 1,411,300 0.40%
הירשמו לצפייה 384,479 0.11%
שדרגו את המנוי 234,700 0.07%
שדרגו את המנוי 194,616 0.06%
שדרגו את המנוי 177,261 0.05%
שדרגו את המנוי 73,724 0.02%
שדרגו את המנוי 66,500 0.02%
שדרגו את המנוי 52,246 0.01%
שדרגו את המנוי 32,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,235,617 14.63%
אלטשולר - שחם 16,876,600 4.82%
מגדל 12,558,000 3.59%
הירשמו לצפייה 9,227,480 2.64%
הירשמו לצפייה 3,866,680 1.10%
הירשמו לצפייה 2,663,000 0.76%
שדרגו את המנוי 1,237,150 0.35%
שדרגו את המנוי 956,229 0.27%
שדרגו את המנוי 657,629 0.19%
שדרגו את המנוי 500,000 0.14%
שדרגו את המנוי 438,271 0.13%
שדרגו את המנוי 416,676 0.12%
שדרגו את המנוי 367,679 0.11%
שדרגו את המנוי 367,481 0.10%
שדרגו את המנוי 173,290 0.05%
שדרגו את המנוי 138,856 0.04%
שדרגו את המנוי 131,272 0.04%
שדרגו את המנוי 90,692 0.03%
שדרגו את המנוי 88,742 0.03%
שדרגו את המנוי 69,425 0.02%
שדרגו את המנוי 67,618 0.02%
שדרגו את המנוי 43,948 0.01%
שדרגו את המנוי 42,090 0.01%
שדרגו את המנוי 36,495 0.01%
שדרגו את המנוי 29,641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,223 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,295 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,698 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,075 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 764 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית