תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
הראל 248,279 464,064 215,785  86.91%
מיטב דש 854,635 1,063,540 208,905  24.44%
הירשמו לצפייה 597,287 621,263 23,976  4.01%
הירשמו לצפייה 224,782 241,056 16,274  7.24%
הירשמו לצפייה 207,059 219,173 12,114  5.85%
שדרגו את המנוי 941,839 950,299 8,460  0.90%
שדרגו את המנוי 50,048 56,897 6,849  13.68%
שדרגו את המנוי 89,388 91,466 2,078  2.32%
שדרגו את המנוי 53,644 54,621 977  1.82%
שדרגו את המנוי 1,151,000 1,151,360 360  0.03%
שדרגו את המנוי 18,500 18,300 -200  -1.08%
שדרגו את המנוי 48,581 48,230 -351  -0.72%
שדרגו את המנוי 19,500 18,200 -1,300  -6.67%
שדרגו את המנוי 49,068 47,394 -1,674  -3.41%
שדרגו את המנוי 68,956 66,140 -2,816  -4.08%
שדרגו את המנוי 64,979 61,632 -3,347  -5.15%
שדרגו את המנוי 42,246 32,491 -9,755  -23.09%
שדרגו את המנוי 57,894 42,307 -15,587  -26.92%
שדרגו את המנוי 895,620 848,653 -46,967  -5.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 495,778

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -81,997

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
עמ"י 70,656 85,656 15,000  21.23%
מגדל 18,226,100 18,231,600 5,560  0.03%
הירשמו לצפייה 78,968 83,568 4,600  5.83%
הירשמו לצפייה 389,562 391,430 1,868  0.48%
הירשמו לצפייה 131,771 131,879 108  0.08%
שדרגו את המנוי 1,038,990 1,038,970 -23
שדרגו את המנוי 8,657,140 8,657,020 -121
שדרגו את המנוי 4,577 3,540 -1,037  -22.66%
שדרגו את המנוי 77,613 71,034 -6,579  -8.48%
שדרגו את המנוי 50,021 42,021 -8,000  -15.99%
שדרגו את המנוי 77,000 43,912 -33,088  -42.97%
שדרגו את המנוי 128,521 94,521 -34,000  -26.45%
שדרגו את המנוי 16,054,400 16,013,700 -40,778  -0.25%
שדרגו את המנוי 8,732,480 8,637,300 -95,184  -1.09%
שדרגו את המנוי 2,477,030 2,359,990 -117,041  -4.73%
שדרגו את המנוי 258,008 115,008 -143,000  -55.42%
שדרגו את המנוי 2,409,180 2,182,730 -226,452  -9.40%
שדרגו את המנוי 8,220,250 7,959,360 -260,889  -3.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -966,192

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 495,778
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -81,997
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -966,192
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,136,352 1.75%
מגדל 1,151,360 0.33%
מיטב דש 1,063,540 0.30%
הירשמו לצפייה 950,299 0.27%
הירשמו לצפייה 848,653 0.24%
הירשמו לצפייה 621,263 0.18%
שדרגו את המנוי 464,064 0.13%
שדרגו את המנוי 241,056 0.07%
שדרגו את המנוי 219,173 0.06%
שדרגו את המנוי 91,466 0.03%
שדרגו את המנוי 66,140 0.02%
שדרגו את המנוי 61,632 0.02%
שדרגו את המנוי 56,897 0.02%
שדרגו את המנוי 54,621 0.02%
שדרגו את המנוי 48,230 0.01%
שדרגו את המנוי 47,394 0.01%
שדרגו את המנוי 42,307 0.01%
שדרגו את המנוי 32,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,182 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 89,659,900 25.56%
מגדל 18,231,600 5.20%
כלל 17,077,800 4.87%
הירשמו לצפייה 16,013,700 4.57%
הירשמו לצפייה 8,657,020 2.47%
הירשמו לצפייה 8,637,300 2.46%
שדרגו את המנוי 7,959,360 2.27%
שדרגו את המנוי 3,183,820 0.91%
שדרגו את המנוי 2,359,990 0.67%
שדרגו את המנוי 2,182,730 0.62%
שדרגו את המנוי 1,038,970 0.30%
שדרגו את המנוי 923,449 0.26%
שדרגו את המנוי 516,768 0.15%
שדרגו את המנוי 391,430 0.11%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 289,361 0.08%
שדרגו את המנוי 237,400 0.07%
שדרגו את המנוי 193,506 0.06%
שדרגו את המנוי 154,888 0.04%
שדרגו את המנוי 131,879 0.04%
שדרגו את המנוי 115,008 0.03%
שדרגו את המנוי 103,500 0.03%
שדרגו את המנוי 94,521 0.03%
שדרגו את המנוי 85,656 0.02%
שדרגו את המנוי 85,556 0.02%
שדרגו את המנוי 83,568 0.02%
שדרגו את המנוי 81,437 0.02%
שדרגו את המנוי 72,802 0.02%
שדרגו את המנוי 71,034 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 44,167 0.01%
שדרגו את המנוי 43,912 0.01%
שדרגו את המנוי 42,021 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,540 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית