תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
פיטנגו 28,932 109,692 80,760  279.14%
דיאמונד 2,676 36,002 33,326  1,245.37%
הירשמו לצפייה 567,642 582,793 15,151  2.67%
הירשמו לצפייה 31,000 37,500 6,500  20.97%
הירשמו לצפייה 137,429 139,062 1,633  1.19%
שדרגו את המנוי 1,228 628 -600  -48.86%
שדרגו את המנוי 761,774 759,372 -2,402  -0.32%
שדרגו את המנוי 748,543 745,781 -2,762  -0.37%
שדרגו את המנוי 15,413 11,300 -4,113  -26.69%
שדרגו את המנוי 19,800 14,394 -5,406  -27.30%
שדרגו את המנוי 1,149,110 1,140,360 -8,750  -0.76%
שדרגו את המנוי 204,250 192,262 -11,988  -5.87%
שדרגו את המנוי 64,213 48,643 -15,570  -24.25%
שדרגו את המנוי 126,510 109,389 -17,121  -13.53%
שדרגו את המנוי 76,779 40,891 -35,888  -46.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 137,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,600

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 11,203,100 14,682,500 3,479,350  31.06%
הפניקס 5,588,990 8,525,110 2,936,120  52.53%
הירשמו לצפייה 282,365 915,284 632,919  224.15%
הירשמו לצפייה 1,831,350 2,155,310 323,958  17.69%
הירשמו לצפייה 253,592 289,790 36,198  14.27%
שדרגו את המנוי 14,526,000 14,549,700 23,671  0.16%
שדרגו את המנוי 356,447 359,621 3,174  0.89%
שדרגו את המנוי 288,960 289,814 854  0.30%
שדרגו את המנוי 166,907 167,304 397  0.24%
שדרגו את המנוי 1,434,420 1,434,420 1
שדרגו את המנוי 1,036,510 1,036,510 -3
שדרגו את המנוי 94,672 90,947 -3,725  -3.93%
שדרגו את המנוי 15,942 12,202 -3,740  -23.46%
שדרגו את המנוי 66,455 59,650 -6,805  -10.24%
שדרגו את המנוי 52,262 44,646 -7,616  -14.57%
שדרגו את המנוי 93,843 79,006 -14,837  -15.81%
שדרגו את המנוי 38,500 21,310 -17,190  -44.65%
שדרגו את המנוי 140,445 72,802 -67,643  -48.16%
שדרגו את המנוי 24,860,400 24,743,300 -117,112  -0.47%
שדרגו את המנוי 9,201,220 8,688,090 -513,127  -5.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,436,642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -751,798

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 137,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -104,600
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,436,642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -751,798
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,120,970 1.17%
מור 1,140,360 0.33%
מיטב דש 759,372 0.22%
הירשמו לצפייה 745,781 0.21%
הירשמו לצפייה 582,793 0.17%
הירשמו לצפייה 192,262 0.05%
שדרגו את המנוי 139,062 0.04%
שדרגו את המנוי 109,692 0.03%
שדרגו את המנוי 109,389 0.03%
שדרגו את המנוי 59,402 0.02%
שדרגו את המנוי 54,068 0.02%
שדרגו את המנוי 48,643 0.01%
שדרגו את המנוי 40,891 0.01%
שדרגו את המנוי 37,500 0.01%
שדרגו את המנוי 36,002 0.01%
שדרגו את המנוי 35,612 0.01%
שדרגו את המנוי 14,394 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 628 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 86,619,587 24.70%
אלטשולר - שחם 24,743,300 7.05%
מגדל 14,682,500 4.19%
הירשמו לצפייה 14,549,700 4.15%
הירשמו לצפייה 8,688,090 2.48%
הירשמו לצפייה 8,525,110 2.43%
שדרגו את המנוי 4,774,520 1.36%
שדרגו את המנוי 2,518,150 0.72%
שדרגו את המנוי 2,155,310 0.61%
שדרגו את המנוי 1,434,420 0.41%
שדרגו את המנוי 1,036,510 0.30%
שדרגו את המנוי 915,284 0.26%
שדרגו את המנוי 359,621 0.10%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 289,814 0.08%
שדרגו את המנוי 289,790 0.08%
שדרגו את המנוי 167,304 0.05%
שדרגו את המנוי 128,521 0.04%
שדרגו את המנוי 98,496 0.03%
שדרגו את המנוי 90,947 0.03%
שדרגו את המנוי 79,006 0.02%
שדרגו את המנוי 77,959 0.02%
שדרגו את המנוי 74,104 0.02%
שדרגו את המנוי 72,802 0.02%
שדרגו את המנוי 59,650 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 52,012 0.01%
שדרגו את המנוי 50,021 0.01%
שדרגו את המנוי 44,646 0.01%
שדרגו את המנוי 35,086 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,577 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית