תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פסגות 550,004 777,806 227,802  41.42%
הראל 78,952 292,214 213,262  270.12%
הירשמו לצפייה 193,123 221,382 28,259  14.63%
הירשמו לצפייה 902,194 920,115 17,921  1.99%
הירשמו לצפייה 136,719 146,331 9,612  7.03%
שדרגו את המנוי 623,466 627,611 4,145  0.66%
שדרגו את המנוי 8,760 10,429 1,669  19.05%
שדרגו את המנוי 628 1,151 523  83.28%
שדרגו את המנוי 3,500 4,000 500  14.29%
שדרגו את המנוי 59,402 59,443 41  0.07%
שדרגו את המנוי 106,893 106,621 -272  -0.25%
שדרגו את המנוי 36,727 35,122 -1,605  -4.37%
שדרגו את המנוי 37,193 34,072 -3,121  -8.39%
שדרגו את המנוי 222,805 219,066 -3,739  -1.68%
שדרגו את המנוי 69,199 64,467 -4,732  -6.84%
שדרגו את המנוי 47,500 37,500 -10,000  -21.05%
שדרגו את המנוי 1,077,870 906,905 -170,964  -15.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 503,734

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -194,433

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 11,203,100 14,682,500 3,479,350  31.06%
הפניקס 5,588,990 8,525,110 2,936,120  52.53%
הירשמו לצפייה 282,365 915,284 632,919  224.15%
הירשמו לצפייה 1,831,350 2,155,310 323,958  17.69%
הירשמו לצפייה 253,592 289,790 36,198  14.27%
שדרגו את המנוי 14,526,000 14,549,700 23,671  0.16%
שדרגו את המנוי 356,447 359,621 3,174  0.89%
שדרגו את המנוי 288,960 289,814 854  0.30%
שדרגו את המנוי 166,907 167,304 397  0.24%
שדרגו את המנוי 1,434,420 1,434,420 1
שדרגו את המנוי 1,036,510 1,036,510 -3
שדרגו את המנוי 94,672 90,947 -3,725  -3.93%
שדרגו את המנוי 15,942 12,202 -3,740  -23.46%
שדרגו את המנוי 66,455 59,650 -6,805  -10.24%
שדרגו את המנוי 52,262 44,646 -7,616  -14.57%
שדרגו את המנוי 93,843 79,006 -14,837  -15.81%
שדרגו את המנוי 38,500 21,310 -17,190  -44.65%
שדרגו את המנוי 140,445 72,802 -67,643  -48.16%
שדרגו את המנוי 24,860,400 24,743,300 -117,112  -0.47%
שדרגו את המנוי 9,201,220 8,688,090 -513,127  -5.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,436,642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -751,798

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 503,734
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -194,433
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,436,642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -751,798
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,575,542 1.30%
מגדל 920,115 0.26%
מור 906,905 0.26%
הירשמו לצפייה 777,806 0.22%
הירשמו לצפייה 627,611 0.18%
הירשמו לצפייה 292,214 0.08%
שדרגו את המנוי 221,382 0.06%
שדרגו את המנוי 219,066 0.06%
שדרגו את המנוי 146,331 0.04%
שדרגו את המנוי 106,621 0.03%
שדרגו את המנוי 64,467 0.02%
שדרגו את המנוי 59,443 0.02%
שדרגו את המנוי 54,068 0.02%
שדרגו את המנוי 46,459 0.01%
שדרגו את המנוי 37,500 0.01%
שדרגו את המנוי 35,122 0.01%
שדרגו את המנוי 34,072 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,151 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 86,619,587 24.70%
אלטשולר - שחם 24,743,300 7.05%
מגדל 14,682,500 4.19%
הירשמו לצפייה 14,549,700 4.15%
הירשמו לצפייה 8,688,090 2.48%
הירשמו לצפייה 8,525,110 2.43%
שדרגו את המנוי 4,774,520 1.36%
שדרגו את המנוי 2,518,150 0.72%
שדרגו את המנוי 2,155,310 0.61%
שדרגו את המנוי 1,434,420 0.41%
שדרגו את המנוי 1,036,510 0.30%
שדרגו את המנוי 915,284 0.26%
שדרגו את המנוי 359,621 0.10%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 289,814 0.08%
שדרגו את המנוי 289,790 0.08%
שדרגו את המנוי 167,304 0.05%
שדרגו את המנוי 128,521 0.04%
שדרגו את המנוי 98,496 0.03%
שדרגו את המנוי 90,947 0.03%
שדרגו את המנוי 79,006 0.02%
שדרגו את המנוי 77,959 0.02%
שדרגו את המנוי 74,104 0.02%
שדרגו את המנוי 72,802 0.02%
שדרגו את המנוי 59,650 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 52,012 0.01%
שדרגו את המנוי 50,021 0.01%
שדרגו את המנוי 44,646 0.01%
שדרגו את המנוי 35,086 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,577 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית