תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
הראל 278,729 499,875 221,146  79.34%
אלפי בנדק 14,603 19,340 4,737  32.44%
הירשמו לצפייה 799,378 801,016 1,638  0.20%
הירשמו לצפייה 1,898 2,198 300  15.81%
הירשמו לצפייה 37,154 37,351 197  0.53%
שדרגו את המנוי 12,800 9,000 -3,800  -29.69%
שדרגו את המנוי 78,649 66,463 -12,186  -15.49%
שדרגו את המנוי 525,501 512,969 -12,532  -2.38%
שדרגו את המנוי 255,135 240,220 -14,915  -5.85%
שדרגו את המנוי 91,560 76,113 -15,447  -16.87%
שדרגו את המנוי 646,435 628,821 -17,614  -2.72%
שדרגו את המנוי 458,352 403,059 -55,293  -12.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 228,018

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -131,787

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 20,225,400 22,151,000 1,925,620  9.52%
אלטשולר - שחם 12,829,600 14,669,000 1,839,340  14.34%
הירשמו לצפייה 2,929,050 4,301,200 1,372,150  46.85%
הירשמו לצפייה 25,061,000 25,449,500 388,510  1.55%
הירשמו לצפייה 3,979,770 4,027,700 47,924  1.20%
שדרגו את המנוי 749,614 761,105 11,491  1.53%
שדרגו את המנוי 11,582,600 11,593,500 10,896  0.09%
שדרגו את המנוי 15,988 22,553 6,565  41.06%
שדרגו את המנוי 124,331 126,505 2,174  1.75%
שדרגו את המנוי 1,257,430 1,257,570 137  0.01%
שדרגו את המנוי 40,809 40,646 -163  -0.40%
שדרגו את המנוי 12,667 10,070 -2,597  -20.50%
שדרגו את המנוי 374,448 371,811 -2,637  -0.70%
שדרגו את המנוי 73,947 69,457 -4,490  -6.07%
שדרגו את המנוי 21,180 16,628 -4,552  -21.49%
שדרגו את המנוי 136,555 129,995 -6,560  -4.80%
שדרגו את המנוי 12,010 5,310 -6,700  -55.79%
שדרגו את המנוי 8,796,610 8,789,640 -6,970  -0.08%
שדרגו את המנוי 153,383 142,625 -10,758  -7.01%
שדרגו את המנוי 26,272 13,500 -12,772  -48.61%
שדרגו את המנוי 86,789 72,529 -14,260  -16.43%
שדרגו את המנוי 746,654 730,377 -16,277  -2.18%
שדרגו את המנוי 68,880 52,570 -16,310  -23.68%
שדרגו את המנוי 38,696 21,286 -17,410  -44.99%
שדרגו את המנוי 103,500 82,540 -20,960  -20.25%
שדרגו את המנוי 195,719 174,450 -21,269  -10.87%
שדרגו את המנוי 96,960 72,820 -24,140  -24.90%
שדרגו את המנוי 71,676 33,417 -38,259  -53.38%
שדרגו את המנוי 443,087 375,004 -68,083  -15.37%
שדרגו את המנוי 1,577,460 1,492,780 -84,680  -5.37%
שדרגו את המנוי 199,561 109,711 -89,850  -45.02%
שדרגו את המנוי 4,338,010 3,924,690 -413,321  -9.53%
שדרגו את המנוי 2,123,140 1,609,900 -513,245  -24.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,604,807

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,396,263

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 228,018
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -131,787
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,604,807
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,396,263
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,473,943 0.99%
מגדל 801,016 0.23%
אלטשולר - שחם 628,821 0.18%
הירשמו לצפייה 512,969 0.15%
הירשמו לצפייה 499,875 0.14%
הירשמו לצפייה 403,059 0.11%
שדרגו את המנוי 240,220 0.07%
שדרגו את המנוי 76,113 0.02%
שדרגו את המנוי 66,463 0.02%
שדרגו את המנוי 51,256 0.01%
שדרגו את המנוי 39,615 0.01%
שדרגו את המנוי 37,351 0.01%
שדרגו את המנוי 19,910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,198 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 104,148,466 29.70%
כלל 25,449,500 7.26%
מגדל 22,151,000 6.32%
הירשמו לצפייה 14,669,000 4.18%
הירשמו לצפייה 11,593,500 3.31%
הירשמו לצפייה 8,789,640 2.51%
שדרגו את המנוי 4,301,200 1.23%
שדרגו את המנוי 4,027,700 1.15%
שדרגו את המנוי 3,924,690 1.12%
שדרגו את המנוי 1,609,900 0.46%
שדרגו את המנוי 1,492,780 0.43%
שדרגו את המנוי 1,257,570 0.36%
שדרגו את המנוי 761,105 0.22%
שדרגו את המנוי 730,377 0.21%
שדרגו את המנוי 375,004 0.11%
שדרגו את המנוי 371,811 0.11%
שדרגו את המנוי 348,403 0.10%
שדרגו את המנוי 320,400 0.09%
שדרגו את המנוי 291,306 0.08%
שדרגו את המנוי 174,450 0.05%
שדרגו את המנוי 142,625 0.04%
שדרגו את המנוי 133,897 0.04%
שדרגו את המנוי 129,995 0.04%
שדרגו את המנוי 126,505 0.04%
שדרגו את המנוי 120,474 0.03%
שדרגו את המנוי 109,711 0.03%
שדרגו את המנוי 82,667 0.02%
שדרגו את המנוי 82,540 0.02%
שדרגו את המנוי 72,820 0.02%
שדרגו את המנוי 72,529 0.02%
שדרגו את המנוי 69,457 0.02%
שדרגו את המנוי 56,108 0.02%
שדרגו את המנוי 53,601 0.02%
שדרגו את המנוי 52,570 0.01%
שדרגו את המנוי 40,646 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,338 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,310 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית