תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 845,488 893,255 47,767  5.65%
אפסילון 189,008 199,592 10,584  5.60%
הירשמו לצפייה 109,074 118,569 9,495  8.71%
הירשמו לצפייה 54,649 57,246 2,597  4.75%
הירשמו לצפייה 11,653 12,417 764  6.56%
שדרגו את המנוי 78,205 78,343 138  0.18%
שדרגו את המנוי 1,149,110 1,149,110 2
שדרגו את המנוי 564,621 564,542 -79  -0.01%
שדרגו את המנוי 142,601 140,545 -2,056  -1.44%
שדרגו את המנוי 41,500 36,000 -5,500  -13.25%
שדרגו את המנוי 81,869 39,883 -41,986  -51.28%
שדרגו את המנוי 779,174 558,401 -220,773  -28.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,347

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -270,394

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 5,245,400 5,588,990 343,590  6.55%
כלל 14,488,300 14,526,000 37,700  0.26%
הירשמו לצפייה 11,169,100 11,203,100 34,000  0.30%
הירשמו לצפייה 231,052 253,592 22,540  9.76%
הירשמו לצפייה 1,812,810 1,831,350 18,540  1.02%
שדרגו את המנוי 9,187,280 9,201,220 13,940  0.15%
שדרגו את המנוי 288,038 288,960 922  0.32%
שדרגו את המנוי 34,740 35,086 346  1.00%
שדרגו את המנוי 166,621 166,907 286  0.17%
שדרגו את המנוי 68,065 66,455 -1,610  -2.37%
שדרגו את המנוי 20,088 16,836 -3,252  -16.19%
שדרגו את המנוי 44,800 38,500 -6,300  -14.06%
שדרגו את המנוי 149,745 140,445 -9,300  -6.21%
שדרגו את המנוי 374,990 356,447 -18,543  -4.94%
שדרגו את המנוי 24,968,600 24,860,400 -108,200  -0.43%
שדרגו את המנוי 594,122 9,487 -584,635  -98.40%
שדרגו את המנוי 915,284 282,365 -632,919  -69.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 471,864

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,364,759

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 71,347
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -270,394
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 471,864
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,364,759
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,027,861 1.15%
מור 1,149,110 0.33%
מיטב דש 893,255 0.25%
הירשמו לצפייה 564,542 0.16%
הירשמו לצפייה 558,401 0.16%
הירשמו לצפייה 199,592 0.06%
שדרגו את המנוי 140,545 0.04%
שדרגו את המנוי 118,569 0.03%
שדרגו את המנוי 78,343 0.02%
שדרגו את המנוי 71,238 0.02%
שדרגו את המנוי 57,246 0.02%
שדרגו את המנוי 47,218 0.01%
שדרגו את המנוי 44,068 0.01%
שדרגו את המנוי 39,883 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 0.01%
שדרגו את המנוי 12,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 72,577,391 20.69%
אלטשולר - שחם 24,860,400 7.09%
כלל 14,526,000 4.14%
הירשמו לצפייה 11,203,100 3.19%
הירשמו לצפייה 9,201,220 2.62%
הירשמו לצפייה 5,588,990 1.59%
שדרגו את המנוי 1,831,350 0.52%
שדרגו את המנוי 1,434,420 0.41%
שדרגו את המנוי 1,036,510 0.30%
שדרגו את המנוי 356,447 0.10%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 288,960 0.08%
שדרגו את המנוי 282,365 0.08%
שדרגו את המנוי 253,592 0.07%
שדרגו את המנוי 166,907 0.05%
שדרגו את המנוי 140,445 0.04%
שדרגו את המנוי 128,521 0.04%
שדרגו את המנוי 98,496 0.03%
שדרגו את המנוי 94,672 0.03%
שדרגו את המנוי 93,843 0.03%
שדרגו את המנוי 74,104 0.02%
שדרגו את המנוי 66,455 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 52,262 0.01%
שדרגו את המנוי 52,012 0.01%
שדרגו את המנוי 50,021 0.01%
שדרגו את המנוי 38,500 0.01%
שדרגו את המנוי 35,086 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,577 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית