תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש -29,317 567,335 596,652  -2,035.17%
מגדל 976,569 1,006,000 29,426  3.01%
הירשמו לצפייה 1,000 14,500 13,500  1,350.00%
הירשמו לצפייה 35,238 43,229 7,991  22.68%
הירשמו לצפייה 1,044 5,643 4,599  440.52%
שדרגו את המנוי 45,600 49,021 3,421  7.50%
שדרגו את המנוי 257,684 259,004 1,320  0.51%
שדרגו את המנוי 443,024 444,133 1,109  0.25%
שדרגו את המנוי 30,761 29,749 -1,012  -3.29%
שדרגו את המנוי 60,811 59,695 -1,116  -1.84%
שדרגו את המנוי 19,710 16,290 -3,420  -17.35%
שדרגו את המנוי 383,734 361,799 -21,935  -5.72%
שדרגו את המנוי 37,004 13,694 -23,310  -62.99%
שדרגו את המנוי 493,835 444,524 -49,311  -9.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 658,018

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -100,104

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 27,128,600 28,735,900 1,607,210  5.92%
אקסלנס 701,057 1,255,440 554,382  79.08%
הירשמו לצפייה 801,451 846,442 44,991  5.61%
הירשמו לצפייה 11,408,700 11,445,200 36,534  0.32%
הירשמו לצפייה 22,161,400 22,184,200 22,864  0.10%
שדרגו את המנוי 21,286 34,286 13,000  61.07%
שדרגו את המנוי 1,256,450 1,262,330 5,882  0.47%
שדרגו את המנוי 55,793 59,820 4,027  7.22%
שדרגו את המנוי 62,161 64,911 2,750  4.42%
שדרגו את המנוי 44,990 44,500 -490  -1.09%
שדרגו את המנוי 357,770 355,630 -2,140  -0.60%
שדרגו את המנוי 320,400 317,666 -2,734  -0.85%
שדרגו את המנוי 13,500 10,700 -2,800  -20.74%
שדרגו את המנוי 10,070 6,470 -3,600  -35.75%
שדרגו את המנוי 40,646 34,685 -5,961  -14.67%
שדרגו את המנוי 117,111 108,926 -8,185  -6.99%
שדרגו את המנוי 65,077 56,521 -8,556  -13.15%
שדרגו את המנוי 303,455 293,197 -10,258  -3.38%
שדרגו את המנוי 128,870 118,053 -10,817  -8.39%
שדרגו את המנוי 65,387 46,406 -18,981  -29.03%
שדרגו את המנוי 8,667,230 8,621,430 -45,802  -0.53%
שדרגו את המנוי 726,812 666,354 -60,458  -8.32%
שדרגו את המנוי 3,180,660 3,113,090 -67,575  -2.12%
שדרגו את המנוי 353,004 262,212 -90,792  -25.72%
שדרגו את המנוי 291,306 123,858 -167,448  -57.48%
שדרגו את המנוי 4,021,430 3,834,820 -186,601  -4.64%
שדרגו את המנוי 4,301,200 3,854,700 -446,500  -10.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,291,640

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,139,698

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 658,018
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -100,104
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,291,640
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,139,698
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,416,214 0.96%
מגדל 1,006,000 0.28%
מיטב דש 567,335 0.16%
הירשמו לצפייה 444,524 0.12%
הירשמו לצפייה 444,133 0.12%
הירשמו לצפייה 361,799 0.10%
שדרגו את המנוי 259,004 0.07%
שדרגו את המנוי 59,695 0.02%
שדרגו את המנוי 49,021 0.01%
שדרגו את המנוי 43,229 0.01%
שדרגו את המנוי 39,615 0.01%
שדרגו את המנוי 29,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי -100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 105,144,084 29.47%
כלל 28,735,900 8.05%
מגדל 22,184,200 6.22%
הירשמו לצפייה 14,669,000 4.11%
הירשמו לצפייה 11,445,200 3.21%
הירשמו לצפייה 8,621,430 2.42%
שדרגו את המנוי 3,854,700 1.08%
שדרגו את המנוי 3,834,820 1.07%
שדרגו את המנוי 3,113,090 0.87%
שדרגו את המנוי 1,553,710 0.44%
שדרגו את המנוי 1,262,330 0.35%
שדרגו את המנוי 1,255,440 0.35%
שדרגו את המנוי 846,442 0.24%
שדרגו את המנוי 666,354 0.19%
שדרגו את המנוי 449,297 0.13%
שדרגו את המנוי 355,630 0.10%
שדרגו את המנוי 317,666 0.09%
שדרגו את המנוי 293,197 0.08%
שדרגו את המנוי 262,212 0.07%
שדרגו את המנוי 162,200 0.05%
שדרגו את המנוי 133,897 0.04%
שדרגו את המנוי 123,858 0.03%
שדרגו את המנוי 120,474 0.03%
שדרגו את המנוי 118,053 0.03%
שדרגו את המנוי 108,926 0.03%
שדרגו את המנוי 82,540 0.02%
שדרגו את המנוי 72,529 0.02%
שדרגו את המנוי 64,911 0.02%
שדרגו את המנוי 59,820 0.02%
שדרגו את המנוי 56,521 0.02%
שדרגו את המנוי 52,570 0.01%
שדרגו את המנוי 46,406 0.01%
שדרגו את המנוי 44,500 0.01%
שדרגו את המנוי 39,056 0.01%
שדרגו את המנוי 34,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,470 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית