תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 475,137 580,253 105,116  22.12%
מיטב דש 729,346 781,403 52,057  7.14%
הירשמו לצפייה 965,091 1,010,080 44,989  4.66%
הירשמו לצפייה 22,828 64,756 41,928  183.67%
הירשמו לצפייה 35,712 60,796 25,084  70.24%
שדרגו את המנוי 915,991 938,315 22,324  2.44%
שדרגו את המנוי 40,652 49,150 8,498  20.90%
שדרגו את המנוי 11,100 16,200 5,100  45.95%
שדרגו את המנוי 25,000 29,000 4,000  16.00%
שדרגו את המנוי 205,972 209,645 3,673  1.78%
שדרגו את המנוי 93,243 92,901 -342  -0.37%
שדרגו את המנוי 4,051 2,900 -1,151  -28.41%
שדרגו את המנוי 52,068 49,068 -3,000  -5.76%
שדרגו את המנוי 48,411 43,878 -4,533  -9.36%
שדרגו את המנוי 63,135 54,584 -8,551  -13.54%
שדרגו את המנוי 66,906 46,782 -20,124  -30.08%
שדרגו את המנוי 215,476 195,190 -20,286  -9.41%
שדרגו את המנוי 578,127 184,667 -393,460  -68.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 312,769

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -451,447

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מגדל 14,756,200 18,226,100 3,469,920  23.51%
הלמן אלדובי 2,324,680 2,409,180 84,503  3.63%
הירשמו לצפייה 377,419 389,562 12,143  3.22%
הירשמו לצפייה 68,997 77,613 8,616  12.49%
הירשמו לצפייה 74,104 81,437 7,333  9.90%
שדרגו את המנוי 16,836 19,887 3,051  18.12%
שדרגו את המנוי 192,763 193,506 743  0.39%
שדרגו את המנוי 1,038,650 1,038,990 340  0.03%
שדרגו את המנוי 35,086 34,740 -346  -0.99%
שדרגו את המנוי 82,986 78,968 -4,018  -4.84%
שדרגו את המנוי 83,520 77,000 -6,520  -7.81%
שדרגו את המנוי 52,012 44,167 -7,845  -15.08%
שדרגו את המנוי 8,740,460 8,732,480 -7,974  -0.09%
שדרגו את המנוי 143,159 131,771 -11,388  -7.95%
שדרגו את המנוי 177,305 154,888 -22,417  -12.64%
שדרגו את המנוי 290,934 237,400 -53,534  -18.40%
שדרגו את המנוי 2,543,780 2,477,030 -66,755  -2.62%
שדרגו את המנוי 8,475,780 8,220,250 -255,534  -3.01%
שדרגו את המנוי 9,304,920 8,657,140 -647,774  -6.96%
שדרגו את המנוי 17,860,500 16,054,400 -1,806,030  -10.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,586,649

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,890,135

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 312,769
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -451,447
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,586,649
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,890,135
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,341,325 1.52%
מגדל 1,010,080 0.29%
פסגות 938,315 0.27%
הירשמו לצפייה 895,620 0.26%
הירשמו לצפייה 781,403 0.22%
הירשמו לצפייה 580,253 0.17%
שדרגו את המנוי 209,645 0.06%
שדרגו את המנוי 195,190 0.06%
שדרגו את המנוי 184,667 0.05%
שדרגו את המנוי 92,901 0.03%
שדרגו את המנוי 64,756 0.02%
שדרגו את המנוי 60,796 0.02%
שדרגו את המנוי 54,584 0.02%
שדרגו את המנוי 49,150 0.01%
שדרגו את המנוי 49,068 0.01%
שדרגו את המנוי 46,782 0.01%
שדרגו את המנוי 43,878 0.01%
שדרגו את המנוי 29,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,096 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,182 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 90,752,255 25.88%
מגדל 18,226,100 5.20%
כלל 17,077,800 4.87%
הירשמו לצפייה 16,054,400 4.58%
הירשמו לצפייה 8,732,480 2.49%
הירשמו לצפייה 8,657,140 2.47%
שדרגו את המנוי 8,220,250 2.34%
שדרגו את המנוי 3,183,820 0.91%
שדרגו את המנוי 2,477,030 0.71%
שדרגו את המנוי 2,409,180 0.69%
שדרגו את המנוי 1,038,990 0.30%
שדרגו את המנוי 923,449 0.26%
שדרגו את המנוי 516,768 0.15%
שדרגו את המנוי 389,562 0.11%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 289,361 0.08%
שדרגו את המנוי 258,008 0.07%
שדרגו את המנוי 237,400 0.07%
שדרגו את המנוי 193,506 0.06%
שדרגו את המנוי 154,888 0.04%
שדרגו את המנוי 131,771 0.04%
שדרגו את המנוי 128,521 0.04%
שדרגו את המנוי 103,500 0.03%
שדרגו את המנוי 85,556 0.02%
שדרגו את המנוי 81,437 0.02%
שדרגו את המנוי 78,968 0.02%
שדרגו את המנוי 77,613 0.02%
שדרגו את המנוי 77,000 0.02%
שדרגו את המנוי 72,802 0.02%
שדרגו את המנוי 70,656 0.02%
שדרגו את המנוי 68,880 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 50,021 0.01%
שדרגו את המנוי 44,167 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,577 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית