תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
פסגות 1,179,250 1,361,870 182,616  15.49%
מור 1,102,850 1,141,480 38,630  3.50%
הירשמו לצפייה 91,483 112,827 21,344  23.33%
הירשמו לצפייה 88,580 108,938 20,358  22.98%
הירשמו לצפייה 79,539 81,991 2,452  3.08%
שדרגו את המנוי 22,539 24,234 1,695  7.52%
שדרגו את המנוי 1,535,180 1,534,650 -526  -0.03%
שדרגו את המנוי 8,142 1,039 -7,103  -87.24%
שדרגו את המנוי 45,300 35,108 -10,192  -22.50%
שדרגו את המנוי 1,862,540 1,842,500 -20,047  -1.08%
שדרגו את המנוי 801,190 755,323 -45,867  -5.72%
שדרגו את המנוי 203,006 151,225 -51,781  -25.51%
שדרגו את המנוי 572,874 493,583 -79,291  -13.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 267,095

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -214,807

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
כלל 9,266,700 10,203,900 937,223  10.11%
מגדל 11,477,900 11,630,900 153,059  1.33%
הירשמו לצפייה 24,390,400 24,507,400 117,016  0.48%
הירשמו לצפייה 89,992 122,940 32,948  36.61%
הירשמו לצפייה 63,916 64,563 647  1.01%
שדרגו את המנוי 286,012 286,490 478  0.17%
שדרגו את המנוי 90,965 91,155 190  0.21%
שדרגו את המנוי 15,389 15,422 33  0.21%
שדרגו את המנוי 9,554,580 9,552,620 -1,958  -0.02%
שדרגו את המנוי 1,768,790 1,764,360 -4,428  -0.25%
שדרגו את המנוי 420,960 406,043 -14,917  -3.54%
שדרגו את המנוי 4,118,430 4,088,100 -30,337  -0.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,241,594

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,640

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 267,095
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -214,807
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,241,594
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -51,640
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,977,474 2.28%
אלטשולר - שחם 1,842,500 0.53%
מגדל 1,534,650 0.44%
הירשמו לצפייה 1,361,870 0.39%
הירשמו לצפייה 1,141,480 0.33%
הירשמו לצפייה 755,323 0.22%
שדרגו את המנוי 493,583 0.14%
שדרגו את המנוי 205,856 0.06%
שדרגו את המנוי 151,225 0.04%
שדרגו את המנוי 125,250 0.04%
שדרגו את המנוי 112,827 0.03%
שדרגו את המנוי 108,938 0.03%
שדרגו את המנוי 81,991 0.02%
שדרגו את המנוי 35,108 0.01%
שדרגו את המנוי 24,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,039 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 65,012,858 18.54%
אלטשולר - שחם 24,507,400 6.99%
מגדל 11,630,900 3.32%
הירשמו לצפייה 10,203,900 2.91%
הירשמו לצפייה 9,552,620 2.72%
הירשמו לצפייה 4,088,100 1.17%
שדרגו את המנוי 1,764,360 0.50%
שדרגו את המנוי 837,243 0.24%
שדרגו את המנוי 490,344 0.14%
שדרגו את המנוי 406,043 0.12%
שדרגו את המנוי 286,490 0.08%
שדרגו את המנוי 274,815 0.08%
שדרגו את המנוי 189,598 0.05%
שדרגו את המנוי 186,052 0.05%
שדרגו את המנוי 122,940 0.04%
שדרגו את המנוי 91,155 0.03%
שדרגו את המנוי 64,563 0.02%
שדרגו את המנוי 45,866 0.01%
שדרגו את המנוי 38,855 0.01%
שדרגו את המנוי 35,429 0.01%
שדרגו את המנוי 31,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,315 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית