תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
פסטרנק שהם 13,082 27,723 14,641  111.92%
דיאמונד 3,000 15,250 12,250  408.33%
הירשמו לצפייה 1,449,070 1,451,760 2,694  0.19%
הירשמו לצפייה 61,882 63,656 1,774  2.87%
הירשמו לצפייה 35,100 35,300 200  0.57%
שדרגו את המנוי 88,077 87,691 -386  -0.44%
שדרגו את המנוי 531,229 528,570 -2,659  -0.50%
שדרגו את המנוי 153,786 150,609 -3,177  -2.07%
שדרגו את המנוי 4,832 1,182 -3,650  -75.54%
שדרגו את המנוי 43,837 32,947 -10,890  -24.84%
שדרגו את המנוי 1,012,070 993,049 -19,023  -1.88%
שדרגו את המנוי 735,498 715,935 -19,563  -2.66%
שדרגו את המנוי 125,046 79,760 -45,286  -36.22%
שדרגו את המנוי 991,072 711,040 -280,032  -28.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,559

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -384,666

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 9,919,500 14,488,300 4,568,760  46.06%
הלמן אלדובי 1,390,400 1,812,810 422,412  30.38%
הירשמו לצפייה 4,469,980 4,595,950 125,971  2.82%
הירשמו לצפייה 2,315 68,065 65,750  2,840.17%
הירשמו לצפייה 9,159,430 9,187,280 27,853  0.30%
שדרגו את המנוי 287,235 288,038 803  0.28%
שדרגו את המנוי 96,092 94,672 -1,420  -1.48%
שדרגו את המנוי 52,509 35,015 -17,494  -33.32%
שדרגו את המנוי 400,928 374,990 -25,938  -6.47%
שדרגו את המנוי 254,455 172,281 -82,174  -32.29%
שדרגו את המנוי 25,275,600 24,968,600 -307,000  -1.21%
שדרגו את המנוי 11,487,500 11,169,100 -318,481  -2.77%
שדרגו את המנוי 1,843,980 1,036,510 -807,474  -43.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,211,549

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,559,981

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 31,559
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -384,666
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,211,549
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,559,981
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,996,982 1.42%
מור 1,451,760 0.41%
מגדל 993,049 0.28%
הירשמו לצפייה 715,935 0.20%
הירשמו לצפייה 711,040 0.20%
הירשמו לצפייה 528,570 0.15%
שדרגו את המנוי 150,609 0.04%
שדרגו את המנוי 87,691 0.03%
שדרגו את המנוי 79,760 0.02%
שדרגו את המנוי 63,656 0.02%
שדרגו את המנוי 47,000 0.01%
שדרגו את המנוי 46,866 0.01%
שדרגו את המנוי 35,300 0.01%
שדרגו את המנוי 32,947 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,182 < 0.01%
שדרגו את המנוי 458 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 71,301,435 20.33%
אלטשולר - שחם 24,968,600 7.12%
כלל 14,488,300 4.13%
הירשמו לצפייה 11,169,100 3.18%
הירשמו לצפייה 9,187,280 2.62%
הירשמו לצפייה 4,595,950 1.31%
שדרגו את המנוי 1,812,810 0.52%
שדרגו את המנוי 1,036,510 0.30%
שדרגו את המנוי 915,284 0.26%
שדרגו את המנוי 491,182 0.14%
שדרגו את המנוי 374,990 0.11%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 288,038 0.08%
שדרגו את המנוי 231,052 0.07%
שדרגו את המנוי 172,281 0.05%
שדרגו את המנוי 166,621 0.05%
שדרגו את המנוי 128,521 0.04%
שדרגו את המנוי 98,496 0.03%
שדרגו את המנוי 94,672 0.03%
שדרגו את המנוי 93,843 0.03%
שדרגו את המנוי 74,104 0.02%
שדרגו את המנוי 68,065 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 52,262 0.01%
שדרגו את המנוי 52,012 0.01%
שדרגו את המנוי 50,021 0.01%
שדרגו את המנוי 44,800 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית