תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מגדל 999,913 1,090,220 90,308  9.03%
הראל 220,978 309,618 88,640  40.11%
הירשמו לצפייה 629,216 661,237 32,021  5.09%
הירשמו לצפייה 154,993 170,539 15,546  10.03%
הירשמו לצפייה 781,492 792,971 11,479  1.47%
שדרגו את המנוי 5,300 7,950 2,650  50.00%
שדרגו את המנוי 11,204 11,176 -28  -0.25%
שדרגו את המנוי 34,526 34,142 -384  -1.11%
שדרגו את המנוי 106,168 104,407 -1,761  -1.66%
שדרגו את המנוי 29,500 27,000 -2,500  -8.47%
שדרגו את המנוי 65,616 61,977 -3,639  -5.55%
שדרגו את המנוי 37,817 33,192 -4,625  -12.23%
שדרגו את המנוי 216,470 205,730 -10,740  -4.96%
שדרגו את המנוי 70,072 56,981 -13,091  -18.68%
שדרגו את המנוי 219,658 192,998 -26,660  -12.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 240,644

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,428

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מנורה 4,774,520 9,304,920 4,530,400  94.89%
כלל 14,549,700 17,077,800 2,528,110  17.38%
הירשמו לצפייה 1,434,420 3,183,820 1,749,400  121.96%
הירשמו לצפייה 2,155,310 2,324,680 169,372  7.86%
הירשמו לצפייה 14,682,500 14,756,200 73,699  0.50%
שדרגו את המנוי 77,959 143,159 65,200  83.63%
שדרגו את המנוי 8,688,090 8,740,460 52,365  0.60%
שדרגו את המנוי 2,518,150 2,543,780 25,635  1.02%
שדרגו את המנוי 167,304 192,763 25,459  15.22%
שדרגו את המנוי 44,646 68,997 24,351  54.54%
שדרגו את המנוי 59,650 83,520 23,870  40.02%
שדרגו את המנוי 359,621 377,419 17,798  4.95%
שדרגו את המנוי 915,284 923,449 8,165  0.89%
שדרגו את המנוי 9,487 12,000 2,513  26.49%
שדרגו את המנוי 1,036,510 1,038,650 2,142  0.21%
שדרגו את המנוי 289,814 290,934 1,120  0.39%
שדרגו את המנוי 289,790 289,361 -429  -0.15%
שדרגו את המנוי 79,006 70,656 -8,350  -10.57%
שדרגו את המנוי 98,496 85,556 -12,940  -13.14%
שדרגו את המנוי 8,525,110 8,475,780 -49,332  -0.58%
שדרגו את המנוי 24,743,300 17,860,500 -6,882,830  -27.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,299,599

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,953,881

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 240,644
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -63,428
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,299,599
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,953,881
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,810,713 1.37%
מגדל 1,090,220 0.31%
מור 902,905 0.26%
הירשמו לצפייה 792,971 0.23%
הירשמו לצפייה 661,237 0.19%
הירשמו לצפייה 309,618 0.09%
שדרגו את המנוי 205,730 0.06%
שדרגו את המנוי 192,998 0.06%
שדרגו את המנוי 170,539 0.05%
שדרגו את המנוי 104,407 0.03%
שדרגו את המנוי 61,977 0.02%
שדרגו את המנוי 56,981 0.02%
שדרגו את המנוי 54,068 0.02%
שדרגו את המנוי 45,959 0.01%
שדרגו את המנוי 35,712 0.01%
שדרגו את המנוי 34,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,151 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 89,952,337 25.65%
אלטשולר - שחם 17,860,500 5.09%
כלל 17,077,800 4.87%
הירשמו לצפייה 14,756,200 4.21%
הירשמו לצפייה 9,304,920 2.65%
הירשמו לצפייה 8,740,460 2.49%
שדרגו את המנוי 8,475,780 2.42%
שדרגו את המנוי 3,183,820 0.91%
שדרגו את המנוי 2,543,780 0.73%
שדרגו את המנוי 2,324,680 0.66%
שדרגו את המנוי 1,038,650 0.30%
שדרגו את המנוי 923,449 0.26%
שדרגו את המנוי 516,768 0.15%
שדרגו את המנוי 377,419 0.11%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 290,934 0.08%
שדרגו את המנוי 289,361 0.08%
שדרגו את המנוי 258,008 0.07%
שדרגו את המנוי 192,763 0.05%
שדרגו את המנוי 177,305 0.05%
שדרגו את המנוי 143,159 0.04%
שדרגו את המנוי 128,521 0.04%
שדרגו את המנוי 85,556 0.02%
שדרגו את המנוי 83,520 0.02%
שדרגו את המנוי 82,986 0.02%
שדרגו את המנוי 74,104 0.02%
שדרגו את המנוי 72,802 0.02%
שדרגו את המנוי 70,656 0.02%
שדרגו את המנוי 68,997 0.02%
שדרגו את המנוי 68,880 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 52,012 0.01%
שדרגו את המנוי 50,021 0.01%
שדרגו את המנוי 35,086 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,577 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית