תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אפסילון 72,034 108,137 36,103  50.12%
אקסלנס 91,947 98,635 6,688  7.27%
הירשמו לצפייה 35,300 38,000 2,700  7.65%
הירשמו לצפייה 143,345 146,004 2,659  1.85%
הירשמו לצפייה 537,957 540,489 2,532  0.47%
שדרגו את המנוי 67,292 68,159 867  1.29%
שדרגו את המנוי 7,151 6,665 -486  -6.80%
שדרגו את המנוי 8,186 1,228 -6,958  -85.00%
שדרגו את המנוי 17,670 8,580 -9,090  -51.44%
שדרגו את המנוי 37,414 24,713 -12,701  -33.95%
שדרגו את המנוי 738,183 725,470 -12,713  -1.72%
שדרגו את המנוי 64,104 46,288 -17,816  -27.79%
שדרגו את המנוי 69,068 44,068 -25,000  -36.20%
שדרגו את המנוי 92,059 2,676 -89,383  -97.09%
שדרגו את המנוי 1,003,590 896,291 -107,299  -10.69%
שדרגו את המנוי 1,452,310 1,170,280 -282,031  -19.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,549

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -563,477

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 9,919,500 14,488,300 4,568,760  46.06%
הלמן אלדובי 1,390,400 1,812,810 422,412  30.38%
הירשמו לצפייה 4,469,980 4,595,950 125,971  2.82%
הירשמו לצפייה 2,315 68,065 65,750  2,840.17%
הירשמו לצפייה 9,159,430 9,187,280 27,853  0.30%
שדרגו את המנוי 287,235 288,038 803  0.28%
שדרגו את המנוי 18,070 17,960 -110  -0.61%
שדרגו את המנוי 96,092 94,672 -1,420  -1.48%
שדרגו את המנוי 52,509 35,015 -17,494  -33.32%
שדרגו את המנוי 400,928 374,990 -25,938  -6.47%
שדרגו את המנוי 254,455 172,281 -82,174  -32.29%
שדרגו את המנוי 25,275,600 24,968,600 -307,000  -1.21%
שדרגו את המנוי 11,487,500 11,169,100 -318,481  -2.77%
שדרגו את המנוי 1,843,980 1,036,510 -807,474  -43.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,211,549

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,560,091

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 51,549
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -563,477
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,211,549
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,560,091
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,117,813 1.17%
מור 1,170,280 0.33%
מגדל 896,291 0.26%
הירשמו לצפייה 725,470 0.21%
הירשמו לצפייה 540,489 0.15%
הירשמו לצפייה 146,004 0.04%
שדרגו את המנוי 108,137 0.03%
שדרגו את המנוי 98,635 0.03%
שדרגו את המנוי 82,257 0.02%
שדרגו את המנוי 71,311 0.02%
שדרגו את המנוי 68,159 0.02%
שדרגו את המנוי 46,288 0.01%
שדרגו את המנוי 44,068 0.01%
שדרגו את המנוי 38,000 0.01%
שדרגו את המנוי 37,723 0.01%
שדרגו את המנוי 24,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,665 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 839 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 71,319,395 20.34%
אלטשולר - שחם 24,968,600 7.12%
כלל 14,488,300 4.13%
הירשמו לצפייה 11,169,100 3.18%
הירשמו לצפייה 9,187,280 2.62%
הירשמו לצפייה 4,595,950 1.31%
שדרגו את המנוי 1,812,810 0.52%
שדרגו את המנוי 1,036,510 0.30%
שדרגו את המנוי 915,284 0.26%
שדרגו את המנוי 491,182 0.14%
שדרגו את המנוי 374,990 0.11%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 288,038 0.08%
שדרגו את המנוי 231,052 0.07%
שדרגו את המנוי 172,281 0.05%
שדרגו את המנוי 166,621 0.05%
שדרגו את המנוי 128,521 0.04%
שדרגו את המנוי 98,496 0.03%
שדרגו את המנוי 94,672 0.03%
שדרגו את המנוי 93,843 0.03%
שדרגו את המנוי 74,104 0.02%
שדרגו את המנוי 68,065 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 52,262 0.01%
שדרגו את המנוי 52,012 0.01%
שדרגו את המנוי 50,021 0.01%
שדרגו את המנוי 44,800 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,960 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,505 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית