תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שפיר הנדסה

ענף: תעשייה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אקסלנס 263,884 315,100 51,216  19.41%
מיטב דש 849,952 875,282 25,330  2.98%
הירשמו לצפייה 12,497 27,636 15,139  121.14%
הירשמו לצפייה 933,758 940,062 6,304  0.68%
הירשמו לצפייה 54,980 60,691 5,711  10.39%
שדרגו את המנוי 71,881 76,220 4,339  6.04%
שדרגו את המנוי 87,950 89,160 1,210  1.38%
שדרגו את המנוי 10,000 11,000 1,000  10.00%
שדרגו את המנוי 4,000 4,852 852  21.30%
שדרגו את המנוי 40,559 41,273 714  1.76%
שדרגו את המנוי 20,600 20,800 200  0.97%
שדרגו את המנוי 54,621 53,214 -1,407  -2.58%
שדרגו את המנוי 621,340 617,025 -4,315  -0.69%
שדרגו את המנוי 15,461 10,908 -4,553  -29.45%
שדרגו את המנוי 61,632 51,695 -9,937  -16.12%
שדרגו את המנוי 89,845 71,965 -17,880  -19.90%
שדרגו את המנוי 498,899 431,515 -67,384  -13.51%
שדרגו את המנוי 179,824 98,623 -81,201  -45.16%
שדרגו את המנוי 1,170,530 913,020 -257,506  -22.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 112,015

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -444,183

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
עמ"י 70,656 85,656 15,000  21.23%
מגדל 18,226,100 18,231,600 5,560  0.03%
הירשמו לצפייה 78,968 83,568 4,600  5.83%
הירשמו לצפייה 389,562 391,430 1,868  0.48%
הירשמו לצפייה 131,771 131,879 108  0.08%
שדרגו את המנוי 1,038,990 1,038,970 -23
שדרגו את המנוי 8,657,140 8,657,020 -121
שדרגו את המנוי 4,577 3,540 -1,037  -22.66%
שדרגו את המנוי 77,613 71,034 -6,579  -8.48%
שדרגו את המנוי 50,021 42,021 -8,000  -15.99%
שדרגו את המנוי 77,000 43,912 -33,088  -42.97%
שדרגו את המנוי 128,521 94,521 -34,000  -26.45%
שדרגו את המנוי 16,054,400 16,013,700 -40,778  -0.25%
שדרגו את המנוי 8,732,480 8,637,300 -95,184  -1.09%
שדרגו את המנוי 2,477,030 2,359,990 -117,041  -4.73%
שדרגו את המנוי 258,008 115,008 -143,000  -55.42%
שדרגו את המנוי 2,409,180 2,182,730 -226,452  -9.40%
שדרגו את המנוי 8,220,250 7,959,360 -260,889  -3.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -966,192

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 112,015
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -444,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -966,192
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,522,522 1.57%
פסגות 940,062 0.27%
מגדל 913,020 0.26%
הירשמו לצפייה 875,282 0.25%
הירשמו לצפייה 760,593 0.22%
הירשמו לצפייה 617,025 0.18%
שדרגו את המנוי 431,515 0.12%
שדרגו את המנוי 315,100 0.09%
שדרגו את המנוי 98,623 0.03%
שדרגו את המנוי 89,160 0.03%
שדרגו את המנוי 76,220 0.02%
שדרגו את המנוי 71,965 0.02%
שדרגו את המנוי 60,691 0.02%
שדרגו את המנוי 53,214 0.02%
שדרגו את המנוי 51,695 0.01%
שדרגו את המנוי 44,068 0.01%
שדרגו את המנוי 41,273 0.01%
שדרגו את המנוי 27,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,908 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 89,659,900 25.56%
מגדל 18,231,600 5.20%
כלל 17,077,800 4.87%
הירשמו לצפייה 16,013,700 4.57%
הירשמו לצפייה 8,657,020 2.47%
הירשמו לצפייה 8,637,300 2.46%
שדרגו את המנוי 7,959,360 2.27%
שדרגו את המנוי 3,183,820 0.91%
שדרגו את המנוי 2,359,990 0.67%
שדרגו את המנוי 2,182,730 0.62%
שדרגו את המנוי 1,038,970 0.30%
שדרגו את המנוי 923,449 0.26%
שדרגו את המנוי 516,768 0.15%
שדרגו את המנוי 391,430 0.11%
שדרגו את המנוי 345,660 0.10%
שדרגו את המנוי 289,361 0.08%
שדרגו את המנוי 237,400 0.07%
שדרגו את המנוי 193,506 0.06%
שדרגו את המנוי 154,888 0.04%
שדרגו את המנוי 131,879 0.04%
שדרגו את המנוי 115,008 0.03%
שדרגו את המנוי 103,500 0.03%
שדרגו את המנוי 94,521 0.03%
שדרגו את המנוי 85,656 0.02%
שדרגו את המנוי 85,556 0.02%
שדרגו את המנוי 83,568 0.02%
שדרגו את המנוי 81,437 0.02%
שדרגו את המנוי 72,802 0.02%
שדרגו את המנוי 71,034 0.02%
שדרגו את המנוי 57,404 0.02%
שדרגו את המנוי 44,167 0.01%
שדרגו את המנוי 43,912 0.01%
שדרגו את המנוי 42,021 0.01%
שדרגו את המנוי 35,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,540 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית