תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

משק אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
מגדל 721,008 866,366 145,358  20.16%
הראל 96,931 142,923 45,992  47.45%
הירשמו לצפייה 15,265 22,481 7,216  47.27%
הירשמו לצפייה 431,200 435,500 4,300  1.00%
הירשמו לצפייה 46,683 46,268 -415  -0.89%
שדרגו את המנוי 17,169 16,200 -969  -5.64%
שדרגו את המנוי 35,504 32,004 -3,500  -9.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 202,866

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,884

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 8,397,430 11,324,100 2,926,660  34.85%
אקסלנס 3,180,920 4,377,820 1,196,900  37.63%
הירשמו לצפייה 183,000 1,062,800 879,800  480.77%
הירשמו לצפייה 1,046,590 1,551,970 505,384  48.29%
הירשמו לצפייה 6,441,050 6,462,700 21,651  0.34%
שדרגו את המנוי 5,945,800 5,945,800 -1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,530,395

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 202,866
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,884
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,530,395
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,972,865 2.21%
מגדל 866,366 0.64%
אנליסט 768,800 0.57%
הירשמו לצפייה 435,500 0.32%
הירשמו לצפייה 173,314 0.13%
הירשמו לצפייה 166,752 0.12%
שדרגו את המנוי 154,538 0.11%
שדרגו את המנוי 142,923 0.11%
שדרגו את המנוי 67,610 0.05%
שדרגו את המנוי 62,733 0.05%
שדרגו את המנוי 46,268 0.03%
שדרגו את המנוי 32,004 0.02%
שדרגו את המנוי 22,481 0.02%
שדרגו את המנוי 16,252 0.01%
שדרגו את המנוי 16,200 0.01%
שדרגו את המנוי 1,124 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 44,706,341 33.26%
הפניקס 11,324,100 8.42%
מגדל 6,462,700 4.81%
הירשמו לצפייה 5,945,800 4.42%
הירשמו לצפייה 5,680,430 4.23%
הירשמו לצפייה 5,066,910 3.77%
שדרגו את המנוי 4,377,820 3.26%
שדרגו את המנוי 1,797,700 1.34%
שדרגו את המנוי 1,551,970 1.15%
שדרגו את המנוי 1,062,800 0.79%
שדרגו את המנוי 814,100 0.61%
שדרגו את המנוי 195,300 0.15%
שדרגו את המנוי 195,300 0.15%
שדרגו את המנוי 176,600 0.13%
שדרגו את המנוי 54,811 0.04%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    משק אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית