תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

משק אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
פורטה 16,446 141,241 124,795  758.82%
קבין 160,192 189,187 28,995  18.10%
הירשמו לצפייה 53,048 73,764 20,716  39.05%
הירשמו לצפייה 515,874 518,164 2,290  0.44%
הירשמו לצפייה 121,000 102,686 -18,314  -15.14%
שדרגו את המנוי 182,933 103,383 -79,550  -43.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 176,796

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -97,864

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 7,016,660 8,762,980 1,746,320  24.89%
אקסלנס 2,349,450 3,130,920 781,471  33.26%
הירשמו לצפייה 19,300 19,720 420  2.18%
הירשמו לצפייה 6,441,720 6,441,510 -203
הירשמו לצפייה 340,000 310,000 -30,000  -8.82%
שדרגו את המנוי 1,443,150 997,247 -445,905  -30.90%
שדרגו את המנוי 1,355,500 777,326 -578,174  -42.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,528,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,054,282

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 176,796
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -97,864
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,528,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,054,282
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,727,732 1.35%
ילין לפידות 552,002 0.43%
מגדל 518,164 0.40%
הירשמו לצפייה 189,187 0.15%
הירשמו לצפייה 141,241 0.11%
הירשמו לצפייה 103,383 0.08%
שדרגו את המנוי 102,686 0.08%
שדרגו את המנוי 73,764 0.06%
שדרגו את המנוי 27,000 0.02%
שדרגו את המנוי 10,846 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,459 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,478,203 25.37%
הפניקס 8,762,980 6.85%
מגדל 6,441,510 5.03%
הירשמו לצפייה 5,945,800 4.65%
הירשמו לצפייה 5,102,000 3.99%
הירשמו לצפייה 3,130,920 2.45%
שדרגו את המנוי 997,247 0.78%
שדרגו את המנוי 814,100 0.64%
שדרגו את המנוי 777,326 0.61%
שדרגו את המנוי 310,000 0.24%
שדרגו את המנוי 176,600 0.14%
שדרגו את המנוי 19,720 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    משק אנרגיה
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית