תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

משק אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 288,000 362,000 74,000  25.69%
אנליסט 1,066,270 1,071,770 5,501  0.52%
הירשמו לצפייה 9,000 11,200 2,200  24.44%
הירשמו לצפייה 35,642 37,055 1,413  3.96%
הירשמו לצפייה 18,468 19,051 583  3.16%
שדרגו את המנוי 42,923 42,866 -57  -0.13%
שדרגו את המנוי 173,907 172,330 -1,577  -0.91%
שדרגו את המנוי 17,775 11,672 -6,103  -34.33%
שדרגו את המנוי 151,610 141,862 -9,748  -6.43%
שדרגו את המנוי 737,444 722,782 -14,662  -1.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 83,697

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,147

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
הפניקס 12,828,900 14,784,800 1,955,940  15.25%
אקסלנס 5,022,430 5,826,660 804,227  16.01%
הירשמו לצפייה 828,305 1,079,740 251,439  30.36%
הירשמו לצפייה 1,081,790 1,161,500 79,707  7.37%
הירשמו לצפייה 1,857,700 1,862,430 4,731  0.25%
שדרגו את המנוי 194,743 196,982 2,239  1.15%
שדרגו את המנוי 5,680,170 5,680,350 185
שדרגו את המנוי 6,462,700 6,462,700 4
שדרגו את המנוי 5,945,800 5,945,800 -1
שדרגו את המנוי 56,199 56,003 -196  -0.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,098,472

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -197

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 83,697
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,147
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,098,472
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -197
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,374,556 2.51%
אנליסט 1,071,770 0.80%
מגדל 722,782 0.54%
הירשמו לצפייה 609,650 0.45%
הירשמו לצפייה 362,000 0.27%
הירשמו לצפייה 172,330 0.13%
שדרגו את המנוי 141,862 0.11%
שדרגו את המנוי 82,639 0.06%
שדרגו את המנוי 52,697 0.04%
שדרגו את המנוי 42,866 0.03%
שדרגו את המנוי 37,055 0.03%
שדרגו את המנוי 19,661 0.01%
שדרגו את המנוי 19,051 0.01%
שדרגו את המנוי 11,672 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,926 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,352,389 35.23%
הפניקס 14,784,800 11.00%
מגדל 6,462,700 4.81%
הירשמו לצפייה 5,945,800 4.42%
הירשמו לצפייה 5,826,660 4.33%
הירשמו לצפייה 5,680,350 4.23%
שדרגו את המנוי 3,660,000 2.72%
שדרגו את המנוי 1,862,430 1.39%
שדרגו את המנוי 1,161,500 0.86%
שדרגו את המנוי 1,079,740 0.80%
שדרגו את המנוי 424,883 0.32%
שדרגו את המנוי 196,982 0.15%
שדרגו את המנוי 176,600 0.13%
שדרגו את המנוי 56,003 0.04%
שדרגו את המנוי 14,323 0.01%
שדרגו את המנוי 11,279 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,339 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    משק אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית