תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

משק אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אקסלנס 107,798 113,930 6,132  5.69%
פורטה 198,072 200,000 1,928  0.97%
הירשמו לצפייה 16,486 16,633 147  0.89%
הירשמו לצפייה 11,568 9,970 -1,598  -13.81%
הירשמו לצפייה 109,782 106,012 -3,770  -3.43%
שדרגו את המנוי 465,000 460,000 -5,000  -1.08%
שדרגו את המנוי 511,488 501,824 -9,664  -1.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,207

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,032

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 2,147,840 3,180,920 1,033,090  48.10%
מגדל 6,444,540 6,441,050 -3,494  -0.05%
הירשמו לצפייה 21,720 13,800 -7,920  -36.46%
הירשמו לצפייה 1,079,200 1,046,590 -32,618  -3.02%
הירשמו לצפייה 8,430,340 8,397,430 -32,911  -0.39%
שדרגו את המנוי 759,000 183,000 -576,000  -75.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,033,090

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -652,943

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,207
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,032
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,033,090
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -652,943
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,686,280 1.25%
מגדל 501,824 0.37%
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 460,000 0.34%
הירשמו לצפייה 200,000 0.15%
הירשמו לצפייה 113,930 0.08%
הירשמו לצפייה 106,012 0.08%
שדרגו את המנוי 93,000 0.07%
שדרגו את המנוי 58,237 0.04%
שדרגו את המנוי 53,149 0.04%
שדרגו את המנוי 47,889 0.04%
שדרגו את המנוי 22,736 0.02%
שדרגו את המנוי 16,633 0.01%
שדרגו את המנוי 9,970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,266,200 23.26%
הפניקס 8,397,430 6.25%
מגדל 6,441,050 4.79%
הירשמו לצפייה 5,945,800 4.42%
הירשמו לצפייה 5,066,910 3.77%
הירשמו לצפייה 3,180,920 2.37%
שדרגו את המנוי 1,046,590 0.78%
שדרגו את המנוי 814,100 0.61%
שדרגו את המנוי 183,000 0.14%
שדרגו את המנוי 176,600 0.13%
שדרגו את המנוי 13,800 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    משק אנרגיה
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית