תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

משק אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אנליסט 36,500 753,800 717,300  1,965.21%
מגדל 486,491 728,792 242,301  49.81%
הירשמו לצפייה 78,104 137,214 59,110  75.68%
הירשמו לצפייה 2,900 46,683 43,783  1,509.76%
הירשמו לצפייה 435,000 451,200 16,200  3.72%
שדרגו את המנוי 47,889 62,733 14,844  31.00%
שדרגו את המנוי 115,250 118,736 3,486  3.02%
שדרגו את המנוי 10,033 10,706 673  6.71%
שדרגו את המנוי 16,110 16,351 241  1.50%
שדרגו את המנוי 99,321 97,198 -2,123  -2.14%
שדרגו את המנוי 40,375 35,504 -4,871  -12.06%
שדרגו את המנוי 200,000 166,752 -33,248  -16.62%
שדרגו את המנוי 90,000 14,000 -76,000  -84.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,097,938

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,242

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 8,397,430 11,324,100 2,926,660  34.85%
אקסלנס 3,180,920 4,377,820 1,196,900  37.63%
הירשמו לצפייה 183,000 1,062,800 879,800  480.77%
הירשמו לצפייה 1,046,590 1,551,970 505,384  48.29%
הירשמו לצפייה 6,441,050 6,462,700 21,651  0.34%
שדרגו את המנוי 5,945,800 5,945,800 -1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,530,395

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,097,938
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -116,242
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,530,395
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,656,838 1.98%
אנליסט 753,800 0.56%
מגדל 728,792 0.54%
הירשמו לצפייה 451,200 0.34%
הירשמו לצפייה 166,752 0.12%
הירשמו לצפייה 137,214 0.10%
שדרגו את המנוי 118,736 0.09%
שדרגו את המנוי 97,198 0.07%
שדרגו את המנוי 62,733 0.05%
שדרגו את המנוי 46,683 0.03%
שדרגו את המנוי 35,504 0.03%
שדרגו את המנוי 17,169 0.01%
שדרגו את המנוי 16,351 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 0.01%
שדרגו את המנוי 10,706 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 44,706,341 33.26%
הפניקס 11,324,100 8.42%
מגדל 6,462,700 4.81%
הירשמו לצפייה 5,945,800 4.42%
הירשמו לצפייה 5,680,430 4.23%
הירשמו לצפייה 5,066,910 3.77%
שדרגו את המנוי 4,377,820 3.26%
שדרגו את המנוי 1,797,700 1.34%
שדרגו את המנוי 1,551,970 1.15%
שדרגו את המנוי 1,062,800 0.79%
שדרגו את המנוי 814,100 0.61%
שדרגו את המנוי 195,300 0.15%
שדרגו את המנוי 195,300 0.15%
שדרגו את המנוי 176,600 0.13%
שדרגו את המנוי 54,811 0.04%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    משק אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית