תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פינרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
ילין לפידות 2,505,990 2,577,940 71,943  2.87%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 38,500 73,560 35,060  91.06%
הירשמו לצפייה 386,624 396,992 10,368  2.68%
הירשמו לצפייה 166,302 168,446 2,144  1.29%
הירשמו לצפייה 65,514 67,494 1,980  3.02%
שדרגו את המנוי 9,158 9,295 137  1.50%
שדרגו את המנוי 139,107 138,353 -754  -0.54%
שדרגו את המנוי 6,500 5,000 -1,500  -23.08%
שדרגו את המנוי 310,935 305,704 -5,231  -1.68%
שדרגו את המנוי 162,632 142,817 -19,815  -12.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,632

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,300

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 628,272 741,411 113,139  18.01%
מגדל 3,237,440 3,348,320 110,882  3.42%
הירשמו לצפייה 235,449 301,714 66,265  28.14%
הירשמו לצפייה 2,148,300 2,148,300 1
הירשמו לצפייה 243,200 205,300 -37,900  -15.58%
שדרגו את המנוי 2,036,280 1,389,350 -646,924  -31.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 290,287

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -684,824

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 121,632
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,300
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 290,287
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -684,824
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,885,601 5.08%
ילין לפידות 2,577,940 3.37%
מגדל 396,992 0.52%
הירשמו לצפייה 305,704 0.40%
הירשמו לצפייה 168,446 0.22%
הירשמו לצפייה 142,817 0.19%
שדרגו את המנוי 138,353 0.18%
שדרגו את המנוי 73,560 0.10%
שדרגו את המנוי 67,494 0.09%
שדרגו את המנוי 9,295 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,336,024 12.22%
מגדל 3,348,320 4.38%
כלל 2,148,300 2.81%
הירשמו לצפייה 1,389,350 1.82%
הירשמו לצפייה 847,500 1.11%
הירשמו לצפייה 741,411 0.97%
שדרגו את המנוי 301,714 0.39%
שדרגו את המנוי 205,300 0.27%
שדרגו את המנוי 112,500 0.15%
שדרגו את המנוי 112,500 0.15%
שדרגו את המנוי 70,128 0.09%
שדרגו את המנוי 59,001 0.08%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פינרג'י
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית