תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פינרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 183,143 395,223 212,080  115.80%
הראל 274,474 325,273 50,799  18.51%
הירשמו לצפייה 2,508,720 2,530,490 21,775  0.87%
הירשמו לצפייה 139,381 145,005 5,624  4.03%
הירשמו לצפייה 7,000 6,500 -500  -7.14%
שדרגו את המנוי 223,382 222,265 -1,117  -0.50%
שדרגו את המנוי 5,000 2,800 -2,200  -44.00%
שדרגו את המנוי 19,400 16,911 -2,489  -12.83%
שדרגו את המנוי 19,604 15,593 -4,011  -20.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 290,278

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,317

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 04.08.2021 04.08.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 290,278
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,317
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,938,511 5.15%
ילין לפידות 2,530,490 3.31%
מגדל 395,223 0.52%
הירשמו לצפייה 325,273 0.43%
הירשמו לצפייה 222,265 0.29%
הירשמו לצפייה 166,302 0.22%
שדרגו את המנוי 145,005 0.19%
שדרגו את המנוי 64,267 0.08%
שדרגו את המנוי 38,500 0.05%
שדרגו את המנוי 16,911 0.02%
שדרגו את המנוי 15,593 0.02%
שדרגו את המנוי 9,382 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,660,442 12.64%
מגדל 3,237,440 4.24%
כלל 2,148,300 2.81%
הירשמו לצפייה 2,036,280 2.66%
הירשמו לצפייה 847,500 1.11%
הירשמו לצפייה 628,272 0.82%
שדרגו את המנוי 243,200 0.32%
שדרגו את המנוי 235,449 0.31%
שדרגו את המנוי 112,500 0.15%
שדרגו את המנוי 112,500 0.15%
שדרגו את המנוי 59,001 0.08%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פינרג'י
    לפני 3 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית