תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פינרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
ילין לפידות 2,796,810 2,950,620 153,808  5.50%
מיטב דש 163,382 268,847 105,465  64.55%
הירשמו לצפייה 158,266 178,540 20,274  12.81%
הירשמו לצפייה 13,057 15,568 2,511  19.23%
הירשמו לצפייה 202 174 -28  -13.86%
שדרגו את המנוי 32,000 31,500 -500  -1.56%
שדרגו את המנוי 70,329 67,881 -2,448  -3.48%
שדרגו את המנוי 89,543 65,821 -23,722  -26.49%
שדרגו את המנוי 351,703 292,539 -59,164  -16.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 282,058

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -85,862

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מגדל 3,348,320 3,799,320 451,000  13.47%
הכשרה ביטוח 112,500 114,027 1,527  1.36%
הירשמו לצפייה 2,148,300 2,148,300 -1
הירשמו לצפייה 301,714 300,927 -787  -0.26%
הירשמו לצפייה 741,411 736,848 -4,563  -0.62%
שדרגו את המנוי 112,500 106,015 -6,485  -5.76%
שדרגו את המנוי 205,300 124,500 -80,800  -39.36%
שדרגו את המנוי 1,389,350 1,205,280 -184,074  -13.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 452,527

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -276,710

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 282,058
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -85,862
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 452,527
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -276,710
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,231,972 5.54%
ילין לפידות 2,950,620 3.86%
מגדל 292,539 0.38%
הירשמו לצפייה 268,847 0.35%
הירשמו לצפייה 178,540 0.23%
הירשמו לצפייה 155,495 0.20%
שדרגו את המנוי 97,000 0.13%
שדרגו את המנוי 80,032 0.10%
שדרגו את המנוי 67,881 0.09%
שדרגו את המנוי 65,821 0.09%
שדרגו את המנוי 31,500 0.04%
שדרגו את המנוי 19,114 0.03%
שדרגו את המנוי 15,568 0.02%
שדרגו את המנוי 8,841 0.01%
שדרגו את המנוי 174 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,441,718 12.36%
מגדל 3,799,320 4.97%
כלל 2,148,300 2.81%
הירשמו לצפייה 1,205,280 1.58%
הירשמו לצפייה 847,500 1.11%
הירשמו לצפייה 736,848 0.96%
שדרגו את המנוי 300,927 0.39%
שדרגו את המנוי 124,500 0.16%
שדרגו את המנוי 114,027 0.15%
שדרגו את המנוי 106,015 0.14%
שדרגו את המנוי 59,001 0.08%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פינרג'י
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית