תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בול מסחר והשקעות

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2022 28.02.2022 שינוי
מיטב דש 33,456 34,395 939  2.81%
פורטה 106,352 106,107 -245  -0.23%
הירשמו לצפייה 2,321 2,022 -299  -12.88%
הירשמו לצפייה 59,278 56,981 -2,297  -3.87%
הירשמו לצפייה 17,475 7,487 -9,988  -57.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 939

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,829

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 27.06.2022 27.06.2022 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 939
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,829
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 353,795 2.65%
פורטה 106,107 0.80%
איילון 104,439 0.78%
הירשמו לצפייה 56,981 0.43%
הירשמו לצפייה 34,395 0.26%
הירשמו לצפייה 29,717 0.22%
שדרגו את המנוי 7,902 0.06%
שדרגו את המנוי 7,487 0.06%
שדרגו את המנוי 4,745 0.04%
שדרגו את המנוי 2,022 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בול מסחר והשקעות
    לפני 9 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית