תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אנרג'ין.ר טכנולוגיות

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר: www.nrgene.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אי.בי.אי. 1,964 1,993 29  1.48%
אקסלנס 11,415 11,420 5  0.04%
הירשמו לצפייה 16,663 16,182 -481  -2.89%
הירשמו לצפייה 41,874 41,225 -649  -1.55%
הירשמו לצפייה 4,453 3,741 -712  -15.99%
שדרגו את המנוי 73,925 42,600 -31,325  -42.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,167

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
פסגות 711,100 747,710 36,610  5.15%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 334,500 349,700 15,200  4.54%
הירשמו לצפייה 258,333 264,737 6,404  2.48%
הירשמו לצפייה 39,640 5,000 -34,640  -87.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,214

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,640

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 34
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,167
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 58,214
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -34,640
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 140,890 1.15%
מור 42,600 0.35%
מגדל 41,225 0.34%
הירשמו לצפייה 16,182 0.13%
הירשמו לצפייה 12,991 0.11%
הירשמו לצפייה 11,420 0.09%
שדרגו את המנוי 10,738 0.09%
שדרגו את המנוי 3,741 0.03%
שדרגו את המנוי 1,993 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,851,504 15.07%
פסגות 747,710 6.08%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 349,700 2.85%
הירשמו לצפייה 264,737 2.15%
הירשמו לצפייה 129,400 1.05%
הירשמו לצפייה 97,900 0.80%
שדרגו את המנוי 84,100 0.68%
שדרגו את המנוי 36,057 0.29%
שדרגו את המנוי 32,400 0.26%
שדרגו את המנוי 25,000 0.20%
שדרגו את המנוי 23,000 0.19%
שדרגו את המנוי 17,700 0.14%
שדרגו את המנוי 10,700 0.09%
שדרגו את המנוי 7,800 0.06%
שדרגו את המנוי 6,200 0.05%
שדרגו את המנוי 5,500 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.04%
שדרגו את המנוי 4,800 0.04%
שדרגו את המנוי 3,500 0.03%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אנרג'ין.ר טכנולוגיות
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית