תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנרג'ין.ר טכנולוגיות

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר: www.nrgene.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
אקסלנס 432,155 483,376 51,221  11.85%
דולפין 8,700 8,890 190  2.18%
הירשמו לצפייה 1,154 1,114 -40  -3.47%
הירשמו לצפייה 9,531 8,967 -564  -5.92%
הירשמו לצפייה 31,714 29,389 -2,325  -7.33%
שדרגו את המנוי 52,833 44,860 -7,973  -15.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,411

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,902

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
יהב רופאים 25,000 20,242 -4,758  -19.03%
גל 84,100 70,048 -14,052  -16.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,810

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 51,411
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,902
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,810
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 757,801 6.17%
אקסלנס 483,376 3.93%
ילין לפידות 112,033 0.91%
הירשמו לצפייה 44,860 0.37%
הירשמו לצפייה 32,658 0.27%
הירשמו לצפייה 29,389 0.24%
שדרגו את המנוי 17,753 0.14%
שדרגו את המנוי 11,261 0.09%
שדרגו את המנוי 8,967 0.07%
שדרגו את המנוי 8,890 0.07%
שדרגו את המנוי 7,500 0.06%
שדרגו את המנוי 1,114 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 695,485 5.66%
מור 264,737 2.15%
איילון 129,400 1.05%
הירשמו לצפייה 97,900 0.80%
הירשמו לצפייה 70,048 0.57%
הירשמו לצפייה 32,400 0.26%
שדרגו את המנוי 23,000 0.19%
שדרגו את המנוי 20,242 0.16%
שדרגו את המנוי 17,700 0.14%
שדרגו את המנוי 10,700 0.09%
שדרגו את המנוי 7,800 0.06%
שדרגו את המנוי 6,200 0.05%
שדרגו את המנוי 5,500 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.04%
שדרגו את המנוי 3,500 0.03%
שדרגו את המנוי 1,058 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית