תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
הראל 4,922 16,935 12,013  244.07%
מגדל 20,284 21,135 851  4.20%
הירשמו לצפייה 360 874 514  142.78%
הירשמו לצפייה 2,658 3,105 447  16.82%
הירשמו לצפייה 1,208 1,589 381  31.54%
שדרגו את המנוי 11,404 11,736 332  2.91%
שדרגו את המנוי 116 311 195  168.10%
שדרגו את המנוי 6,522 6,638 116  1.78%
שדרגו את המנוי 600 700 100  16.67%
שדרגו את המנוי 151 171 20  13.25%
שדרגו את המנוי 8,668 8,656 -12  -0.14%
שדרגו את המנוי 17,956 17,909 -47  -0.26%
שדרגו את המנוי 190 70 -120  -63.16%
שדרגו את המנוי 19,251 18,865 -386  -2.01%
שדרגו את המנוי 2,605 2,205 -400  -15.36%
שדרגו את המנוי 4,380 3,934 -446  -10.18%
שדרגו את המנוי 1,142 202 -940  -82.31%
שדרגו את המנוי 1,986 724 -1,262  -63.54%
שדרגו את המנוי 45,582 40,424 -5,158  -11.32%
שדרגו את המנוי 49,400 32,747 -16,653  -33.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,969

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,424

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
אקסלנס 14,514 114,812 100,298  691.04%
הפניקס 54,383 125,063 70,680  129.97%
הירשמו לצפייה 25,300 81,608 56,308  222.56%
הירשמו לצפייה 2,125 4,781 2,656  124.99%
הירשמו לצפייה 72,124 74,479 2,355  3.27%
שדרגו את המנוי 6,080 7,026 946  15.56%
שדרגו את המנוי 12,174 12,874 700  5.75%
שדרגו את המנוי 8,016 8,665 649  8.10%
שדרגו את המנוי 716,452 716,467 15
שדרגו את המנוי 300 240 -60  -20.00%
שדרגו את המנוי 971 901 -70  -7.21%
שדרגו את המנוי 5,379 5,306 -73  -1.36%
שדרגו את המנוי 130,052 129,923 -129  -0.10%
שדרגו את המנוי 403 264 -139  -34.49%
שדרגו את המנוי 613 441 -172  -28.06%
שדרגו את המנוי 783 590 -193  -24.65%
שדרגו את המנוי 900 692 -208  -23.11%
שדרגו את המנוי 2,852 2,630 -222  -7.78%
שדרגו את המנוי 817 555 -262  -32.07%
שדרגו את המנוי 1,335 1,020 -315  -23.60%
שדרגו את המנוי 4,178 3,690 -488  -11.68%
שדרגו את המנוי 4,467 3,974 -493  -11.04%
שדרגו את המנוי 2,100 1,586 -514  -24.48%
שדרגו את המנוי 2,221 1,658 -563  -25.35%
שדרגו את המנוי 3,200 2,630 -570  -17.81%
שדרגו את המנוי 3,412 2,787 -625  -18.32%
שדרגו את המנוי 6,446 5,781 -665  -10.32%
שדרגו את המנוי 42,437 41,700 -737  -1.74%
שדרגו את המנוי 3,600 2,601 -999  -27.75%
שדרגו את המנוי 5,256 4,198 -1,058  -20.13%
שדרגו את המנוי 28,026 26,866 -1,160  -4.14%
שדרגו את המנוי 5,384 4,119 -1,265  -23.50%
שדרגו את המנוי 5,176 3,725 -1,451  -28.03%
שדרגו את המנוי 3,248 1,710 -1,538  -47.35%
שדרגו את המנוי 12,273 9,306 -2,967  -24.18%
שדרגו את המנוי 10,176 6,980 -3,196  -31.41%
שדרגו את המנוי 20,053 16,564 -3,489  -17.40%
שדרגו את המנוי 20,700 15,829 -4,871  -23.53%
שדרגו את המנוי 153,095 134,736 -18,359  -11.99%
שדרגו את המנוי 49,794 27,296 -22,498  -45.18%
שדרגו את המנוי 183,914 148,054 -35,860  -19.50%
שדרגו את המנוי 76,625 1,125 -75,500  -98.53%
שדרגו את המנוי 1,813,810 1,271,660 -542,157  -29.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 234,607

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -722,866

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,969
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,424
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 234,607
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -722,866
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 417,521 2.89%
ילין לפידות 226,412 1.57%
פסגות 40,424 0.28%
הירשמו לצפייה 32,747 0.23%
הירשמו לצפייה 21,135 0.15%
הירשמו לצפייה 18,865 0.13%
שדרגו את המנוי 17,909 0.12%
שדרגו את המנוי 16,935 0.12%
שדרגו את המנוי 11,736 0.08%
שדרגו את המנוי 8,656 0.06%
שדרגו את המנוי 6,638 0.05%
שדרגו את המנוי 3,934 0.03%
שדרגו את המנוי 3,105 0.02%
שדרגו את המנוי 2,205 0.02%
שדרגו את המנוי 1,589 0.01%
שדרגו את המנוי 1,323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 311 < 0.01%
שדרגו את המנוי 202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,063,379 21.21%
מגדל 1,271,660 8.81%
אלטשולר - שחם 716,467 4.96%
הירשמו לצפייה 148,054 1.03%
הירשמו לצפייה 134,736 0.93%
הירשמו לצפייה 129,923 0.90%
שדרגו את המנוי 125,063 0.87%
שדרגו את המנוי 114,812 0.79%
שדרגו את המנוי 81,608 0.57%
שדרגו את המנוי 74,479 0.52%
שדרגו את המנוי 41,700 0.29%
שדרגו את המנוי 27,296 0.19%
שדרגו את המנוי 26,866 0.19%
שדרגו את המנוי 16,564 0.11%
שדרגו את המנוי 15,829 0.11%
שדרגו את המנוי 12,874 0.09%
שדרגו את המנוי 12,575 0.09%
שדרגו את המנוי 10,513 0.07%
שדרגו את המנוי 9,306 0.06%
שדרגו את המנוי 8,665 0.06%
שדרגו את המנוי 7,832 0.05%
שדרגו את המנוי 7,026 0.05%
שדרגו את המנוי 6,980 0.05%
שדרגו את המנוי 5,781 0.04%
שדרגו את המנוי 5,306 0.04%
שדרגו את המנוי 4,781 0.03%
שדרגו את המנוי 4,198 0.03%
שדרגו את המנוי 4,119 0.03%
שדרגו את המנוי 4,041 0.03%
שדרגו את המנוי 3,974 0.03%
שדרגו את המנוי 3,725 0.03%
שדרגו את המנוי 3,690 0.03%
שדרגו את המנוי 2,787 0.02%
שדרגו את המנוי 2,630 0.02%
שדרגו את המנוי 2,630 0.02%
שדרגו את המנוי 2,601 0.02%
שדרגו את המנוי 1,710 0.01%
שדרגו את המנוי 1,658 0.01%
שדרגו את המנוי 1,586 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 692 < 0.01%
שדרגו את המנוי 590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית