תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 140,607 141,807 1,200  0.85%
טופ אלפא -790 110 900  -113.92%
הירשמו לצפייה 1,997 2,214 217  10.87%
הירשמו לצפייה 2,204 2,276 72  3.27%
הירשמו לצפייה 7,325 7,383 58  0.79%
שדרגו את המנוי 435 458 23  5.29%
שדרגו את המנוי 1,518 1,537 19  1.25%
שדרגו את המנוי 4,219 4,220 1  0.02%
שדרגו את המנוי 2,562 2,551 -11  -0.43%
שדרגו את המנוי 1,979 1,960 -19  -0.96%
שדרגו את המנוי 6,064 6,044 -20  -0.33%
שדרגו את המנוי 463 380 -83  -17.93%
שדרגו את המנוי 31,750 31,296 -454  -1.43%
שדרגו את המנוי 29,017 26,768 -2,249  -7.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,490

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,836

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 65,456 69,582 4,126  6.30%
גל 10,460 10,532 72  0.69%
הירשמו לצפייה 3,300 3,248 -52  -1.58%
הירשמו לצפייה 5,634 5,384 -250  -4.44%
הירשמו לצפייה 2,100 1,752 -348  -16.57%
שדרגו את המנוי 6,244 5,367 -877  -14.05%
שדרגו את המנוי 36,537 34,491 -2,046  -5.60%
שדרגו את המנוי 10,047 5,240 -4,807  -47.85%
שדרגו את המנוי 24,088 19,013 -5,075  -21.07%
שדרגו את המנוי 181,698 174,413 -7,285  -4.01%
שדרגו את המנוי 11,619 2,532 -9,087  -78.21%
שדרגו את המנוי 54,774 8,509 -46,265  -84.47%
שדרגו את המנוי 228,392 127,732 -100,660  -44.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,198

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -176,752

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,490
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,836
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,198
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -176,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 232,091 1.61%
אלטשולר - שחם 141,807 0.98%
כוון 31,296 0.22%
הירשמו לצפייה 26,768 0.19%
הירשמו לצפייה 7,383 0.05%
הירשמו לצפייה 6,044 0.04%
שדרגו את המנוי 4,220 0.03%
שדרגו את המנוי 2,827 0.02%
שדרגו את המנוי 2,551 0.02%
שדרגו את המנוי 2,276 0.02%
שדרגו את המנוי 2,214 0.02%
שדרגו את המנוי 1,960 0.01%
שדרגו את המנוי 1,537 0.01%
שדרגו את המנוי 458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,387,341 23.46%
מגדל 2,371,000 16.42%
אלטשולר - שחם 390,700 2.71%
הירשמו לצפייה 174,413 1.21%
הירשמו לצפייה 127,732 0.88%
הירשמו לצפייה 69,582 0.48%
שדרגו את המנוי 57,500 0.40%
שדרגו את המנוי 34,491 0.24%
שדרגו את המנוי 25,300 0.18%
שדרגו את המנוי 23,300 0.16%
שדרגו את המנוי 19,013 0.13%
שדרגו את המנוי 13,000 0.09%
שדרגו את המנוי 10,532 0.07%
שדרגו את המנוי 8,509 0.06%
שדרגו את המנוי 8,016 0.06%
שדרגו את המנוי 5,876 0.04%
שדרגו את המנוי 5,384 0.04%
שדרגו את המנוי 5,367 0.04%
שדרגו את המנוי 5,240 0.04%
שדרגו את המנוי 4,592 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.02%
שדרגו את המנוי 3,248 0.02%
שדרגו את המנוי 3,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,532 0.02%
שדרגו את המנוי 2,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,752 0.01%
שדרגו את המנוי 1,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 403 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית