תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 182,666 191,078 8,412  4.61%
מגדל 13,843 15,101 1,258  9.09%
הירשמו לצפייה 22,818 23,736 918  4.02%
הירשמו לצפייה 9,398 9,640 242  2.58%
הירשמו לצפייה 2,099 2,290 191  9.10%
שדרגו את המנוי 620 800 180  29.03%
שדרגו את המנוי 202 276 74  36.63%
שדרגו את המנוי 634 659 25  3.94%
שדרגו את המנוי 60 78 18  30.00%
שדרגו את המנוי 4,124 4,137 13  0.32%
שדרגו את המנוי 1,217 1,188 -29  -2.38%
שדרגו את המנוי 3,029 2,829 -200  -6.60%
שדרגו את המנוי 10,762 10,470 -292  -2.71%
שדרגו את המנוי 20,835 20,090 -745  -3.58%
שדרגו את המנוי 24,100 23,220 -880  -3.65%
שדרגו את המנוי 2,050 843 -1,207  -58.88%
שדרגו את המנוי 3,889 2,025 -1,864  -47.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,331

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,217

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 373,828 415,153 41,325  11.05%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 17,800 57,500 39,700  223.03%
הירשמו לצפייה 133,098 166,301 33,203  24.95%
הירשמו לצפייה 188,925 219,781 30,856  16.33%
הירשמו לצפייה 4,592 10,176 5,584  121.60%
שדרגו את המנוי 1,752 4,467 2,715  154.97%
שדרגו את המנוי 14,434 17,019 2,585  17.91%
שדרגו את המנוי 1,642 4,178 2,536  154.45%
שדרגו את המנוי 1,410 3,808 2,398  170.07%
שדרגו את המנוי 1,108 3,252 2,144  193.50%
שדרגו את המנוי 5,182 6,883 1,701  32.83%
שדרגו את המנוי 27,981 28,008 27  0.10%
שדרגו את המנוי 19,032 19,046 14  0.07%
שדרגו את המנוי 10,570 10,583 13  0.12%
שדרגו את המנוי 5,417 5,176 -241  -4.45%
שדרגו את המנוי 700 300 -400  -57.14%
שדרגו את המנוי 25,300 10,681 -14,619  -57.78%
שדרגו את המנוי 83,056 21,247 -61,809  -74.42%
שדרגו את המנוי 2,371,000 2,101,000 -270,000  -11.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 164,801

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -347,069

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,331
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,217
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 164,801
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -347,069
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 314,794 2.18%
אלטשולר - שחם 191,078 1.32%
פסגות 23,736 0.16%
הירשמו לצפייה 23,220 0.16%
הירשמו לצפייה 20,090 0.14%
הירשמו לצפייה 15,101 0.10%
שדרגו את המנוי 10,470 0.07%
שדרגו את המנוי 9,640 0.07%
שדרגו את המנוי 4,137 0.03%
שדרגו את המנוי 3,401 0.02%
שדרגו את המנוי 2,829 0.02%
שדרגו את המנוי 2,343 0.02%
שדרגו את המנוי 2,290 0.02%
שדרגו את המנוי 2,025 0.01%
שדרגו את המנוי 1,188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 316 < 0.01%
שדרגו את המנוי 276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,187,952 22.07%
מגדל 2,101,000 14.55%
אלטשולר - שחם 415,153 2.87%
הירשמו לצפייה 219,781 1.52%
הירשמו לצפייה 166,301 1.15%
הירשמו לצפייה 57,500 0.40%
שדרגו את המנוי 28,008 0.19%
שדרגו את המנוי 23,300 0.16%
שדרגו את המנוי 21,247 0.15%
שדרגו את המנוי 19,046 0.13%
שדרגו את המנוי 17,019 0.12%
שדרגו את המנוי 10,681 0.07%
שדרגו את המנוי 10,583 0.07%
שדרגו את המנוי 10,176 0.07%
שדרגו את המנוי 8,016 0.06%
שדרגו את המנוי 7,832 0.05%
שדרגו את המנוי 6,883 0.05%
שדרגו את המנוי 5,384 0.04%
שדרגו את המנוי 5,367 0.04%
שדרגו את המנוי 5,176 0.04%
שדרגו את המנוי 4,686 0.03%
שדרגו את המנוי 4,467 0.03%
שדרגו את המנוי 4,178 0.03%
שדרגו את המנוי 4,025 0.03%
שדרגו את המנוי 3,808 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.02%
שדרגו את המנוי 3,252 0.02%
שדרגו את המנוי 3,248 0.02%
שדרגו את המנוי 3,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,221 0.02%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,223 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית