תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מור 9,225 13,080 3,855  41.79%
פורטה 1,100 1,900 800  72.73%
הירשמו לצפייה 386 695 309  80.05%
הירשמו לצפייה 1,726 1,794 68  3.94%
הירשמו לצפייה 2,396 2,463 67  2.80%
שדרגו את המנוי 152 191 39  25.66%
שדרגו את המנוי 195 215 20  10.26%
שדרגו את המנוי 124 100 -24  -19.35%
שדרגו את המנוי 43,269 43,228 -41  -0.09%
שדרגו את המנוי 9,705 9,281 -424  -4.37%
שדרגו את המנוי 1,951 1,496 -455  -23.32%
שדרגו את המנוי 25,820 25,123 -697  -2.70%
שדרגו את המנוי 48,990 47,393 -1,597  -3.26%
שדרגו את המנוי 5,737 4,067 -1,670  -29.11%
שדרגו את המנוי 24,434 20,632 -3,802  -15.56%
שדרגו את המנוי 21,358 570 -20,788  -97.33%
שדרגו את המנוי 74,303 44,562 -29,741  -40.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,158

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,239

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 420,017 468,331 48,314  11.50%
מגדל 1,347,280 1,393,090 45,808  3.40%
הירשמו לצפייה 4,116 17,731 13,615  330.78%
הירשמו לצפייה 44,876 53,565 8,689  19.36%
הירשמו לצפייה 12,512 13,856 1,344  10.74%
שדרגו את המנוי 337,399 337,939 540  0.16%
שדרגו את המנוי 8,629 8,659 30  0.35%
שדרגו את המנוי 17,003 16,996 -7  -0.04%
שדרגו את המנוי 1,043 946 -97  -9.30%
שדרגו את המנוי 40,003 39,858 -145  -0.36%
שדרגו את המנוי 831 544 -287  -34.54%
שדרגו את המנוי 3,811 3,485 -326  -8.55%
שדרגו את המנוי 40,993 40,634 -359  -0.88%
שדרגו את המנוי 23,685 22,704 -981  -4.14%
שדרגו את המנוי 15,924 14,024 -1,900  -11.93%
שדרגו את המנוי 3,832 12 -3,820  -99.69%
שדרגו את המנוי 573,797 554,421 -19,376  -3.38%
שדרגו את המנוי 171,761 61,270 -110,491  -64.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 118,340

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -137,789

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,158
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -59,239
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 118,340
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -137,789
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 219,028 1.42%
פסגות 47,393 0.31%
הראל 44,562 0.29%
הירשמו לצפייה 43,228 0.28%
הירשמו לצפייה 25,123 0.16%
הירשמו לצפייה 20,632 0.13%
שדרגו את המנוי 13,080 0.08%
שדרגו את המנוי 9,281 0.06%
שדרגו את המנוי 8,200 0.05%
שדרגו את המנוי 4,067 0.03%
שדרגו את המנוי 3,811 0.02%
שדרגו את המנוי 2,463 0.02%
שדרגו את המנוי 1,900 0.01%
שדרגו את המנוי 1,794 0.01%
שדרגו את המנוי 1,496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 537 < 0.01%
שדרגו את המנוי 518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי -13,946 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,314,912 21.44%
מגדל 1,393,090 9.01%
הראל 554,421 3.59%
הירשמו לצפייה 468,331 3.03%
הירשמו לצפייה 337,939 2.19%
הירשמו לצפייה 150,708 0.97%
שדרגו את המנוי 61,270 0.40%
שדרגו את המנוי 53,565 0.35%
שדרגו את המנוי 40,634 0.26%
שדרגו את המנוי 39,858 0.26%
שדרגו את המנוי 33,848 0.22%
שדרגו את המנוי 29,516 0.19%
שדרגו את המנוי 22,704 0.15%
שדרגו את המנוי 17,731 0.11%
שדרגו את המנוי 16,996 0.11%
שדרגו את המנוי 14,024 0.09%
שדרגו את המנוי 13,856 0.09%
שדרגו את המנוי 13,202 0.09%
שדרגו את המנוי 9,808 0.06%
שדרגו את המנוי 8,659 0.06%
שדרגו את המנוי 5,102 0.03%
שדרגו את המנוי 3,652 0.02%
שדרגו את המנוי 3,485 0.02%
שדרגו את המנוי 3,180 0.02%
שדרגו את המנוי 2,715 0.02%
שדרגו את המנוי 2,695 0.02%
שדרגו את המנוי 2,570 0.02%
שדרגו את המנוי 2,085 0.01%
שדרגו את המנוי 2,079 0.01%
שדרגו את המנוי 1,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית