פתאל החזקות (רצף) - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אקסלנס 522 1,747 1,225  234.67%
הראל 442 657 215  48.64%
הירשמו לצפייה 34 40 6  17.65%
הירשמו לצפייה 3,464 3,444 -20  -0.58%
הירשמו לצפייה 2,027 1,751 -276  -13.62%
שדרגו את המנוי 145,372 140,362 -5,010  -3.45%
שדרגו את המנוי 38,703 29,138 -9,565  -24.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,446

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,871

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 15.08.2018 15.08.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,446
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,871
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 223,398 1.55%
אלטשולר - שחם 140,362 0.97%
כוון 31,300 0.22%
הירשמו לצפייה 29,138 0.20%
הירשמו לצפייה 7,547 0.05%
הירשמו לצפייה 3,444 0.02%
שדרגו את המנוי 2,521 0.02%
שדרגו את המנוי 2,279 0.02%
שדרגו את המנוי 1,751 0.01%
שדרגו את המנוי 1,747 0.01%
שדרגו את המנוי 878 < 0.01%
שדרגו את המנוי 781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 657 < 0.01%
שדרגו את המנוי 643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,535,722 24.48%
מגדל 2,371,000 16.42%
אלטשולר - שחם 390,700 2.71%
הירשמו לצפייה 228,392 1.58%
הירשמו לצפייה 181,698 1.26%
הירשמו לצפייה 65,456 0.45%
שדרגו את המנוי 57,500 0.40%
שדרגו את המנוי 54,774 0.38%
שדרגו את המנוי 36,537 0.25%
שדרגו את המנוי 24,088 0.17%
שדרגו את המנוי 23,300 0.16%
שדרגו את המנוי 13,000 0.09%
שדרגו את המנוי 11,619 0.08%
שדרגו את המנוי 10,460 0.07%
שדרגו את המנוי 10,047 0.07%
שדרגו את המנוי 8,016 0.06%
שדרגו את המנוי 6,244 0.04%
שדרגו את המנוי 5,876 0.04%
שדרגו את המנוי 5,634 0.04%
שדרגו את המנוי 4,592 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.02%
שדרגו את המנוי 3,300 0.02%
שדרגו את המנוי 2,730 0.02%
שדרגו את המנוי 2,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,742 0.01%
שדרגו את המנוי 1,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית