תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פיטנגו 2,745 5,668 2,923  106.48%
מור 17,907 20,606 2,699  15.07%
הירשמו לצפייה 42,104 44,560 2,456  5.83%
הירשמו לצפייה 26,036 27,627 1,591  6.11%
הירשמו לצפייה 8,150 8,500 350  4.29%
שדרגו את המנוי 235 485 250  106.38%
שדרגו את המנוי 695 845 150  21.58%
שדרגו את המנוי 9,252 9,402 150  1.62%
שדרגו את המנוי 800 948 148  18.50%
שדרגו את המנוי 1,794 1,929 135  7.53%
שדרגו את המנוי 80 165 85  106.25%
שדרגו את המנוי 100 85 -15  -15.00%
שדרגו את המנוי 267 130 -137  -51.31%
שדרגו את המנוי 1,191 903 -288  -24.18%
שדרגו את המנוי 21,085 20,511 -574  -2.72%
שדרגו את המנוי 44,261 42,237 -2,024  -4.57%
שדרגו את המנוי 4,142 1,675 -2,467  -59.56%
שדרגו את המנוי 25,083 14,842 -10,241  -40.83%
שדרגו את המנוי 20,817 677 -20,140  -96.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,937

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,886

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 1,393,090 1,561,830 168,742  12.11%
כלל 468,331 485,885 17,554  3.75%
הירשמו לצפייה 2,085 7,511 5,426  260.24%
הירשמו לצפייה 3,180 6,515 3,335  104.87%
הירשמו לצפייה 9,808 11,194 1,386  14.13%
שדרגו את המנוי 33,848 34,936 1,088  3.21%
שדרגו את המנוי 337,939 338,227 288  0.09%
שדרגו את המנוי 17,731 17,785 54  0.30%
שדרגו את המנוי 8,659 8,679 20  0.23%
שדרגו את המנוי 946 832 -114  -12.05%
שדרגו את המנוי 3,485 3,263 -222  -6.37%
שדרגו את המנוי 40,634 40,254 -380  -0.94%
שדרגו את המנוי 13,856 12,603 -1,253  -9.04%
שדרגו את המנוי 39,858 38,141 -1,717  -4.31%
שדרגו את המנוי 22,704 19,159 -3,545  -15.61%
שדרגו את המנוי 53,565 45,389 -8,176  -15.26%
שדרגו את המנוי 150,708 135,208 -15,500  -10.28%
שדרגו את המנוי 554,421 509,552 -44,869  -8.09%
שדרגו את המנוי 61,270 180 -61,090  -99.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 197,893

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -136,866

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,937
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,886
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 197,893
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -136,866
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 194,412 1.26%
מגדל 44,560 0.29%
פסגות 42,237 0.27%
הירשמו לצפייה 27,627 0.18%
הירשמו לצפייה 20,606 0.13%
הירשמו לצפייה 20,511 0.13%
שדרגו את המנוי 14,842 0.10%
שדרגו את המנוי 9,402 0.06%
שדרגו את המנוי 8,500 0.05%
שדרגו את המנוי 5,668 0.04%
שדרגו את המנוי 3,811 0.02%
שדרגו את המנוי 1,929 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 0.01%
שדרגו את המנוי 1,675 0.01%
שדרגו את המנוי 948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 903 < 0.01%
שדרגו את המנוי 845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי -13,946 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,472,066 22.46%
מגדל 1,561,830 10.10%
הראל 509,552 3.30%
הירשמו לצפייה 485,885 3.14%
הירשמו לצפייה 338,227 2.19%
הירשמו לצפייה 135,208 0.87%
שדרגו את המנוי 47,568 0.31%
שדרגו את המנוי 45,389 0.29%
שדרגו את המנוי 40,254 0.26%
שדרגו את המנוי 38,141 0.25%
שדרגו את המנוי 35,000 0.23%
שדרגו את המנוי 34,936 0.23%
שדרגו את המנוי 29,516 0.19%
שדרגו את המנוי 19,159 0.12%
שדרגו את המנוי 17,785 0.12%
שדרגו את המנוי 16,996 0.11%
שדרגו את המנוי 14,024 0.09%
שדרגו את המנוי 13,202 0.09%
שדרגו את המנוי 12,603 0.08%
שדרגו את המנוי 11,194 0.07%
שדרגו את המנוי 10,589 0.07%
שדרגו את המנוי 8,679 0.06%
שדרגו את המנוי 7,511 0.05%
שדרגו את המנוי 6,515 0.04%
שדרגו את המנוי 5,102 0.03%
שדרגו את המנוי 3,652 0.02%
שדרגו את המנוי 3,263 0.02%
שדרגו את המנוי 2,972 0.02%
שדרגו את המנוי 2,715 0.02%
שדרגו את המנוי 2,695 0.02%
שדרגו את המנוי 2,570 0.02%
שדרגו את המנוי 2,079 0.01%
שדרגו את המנוי 1,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 832 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית