תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 43,848 48,610 4,762  10.86%
מגדל 19,856 24,115 4,259  21.45%
הירשמו לצפייה 4,182 8,247 4,065  97.20%
הירשמו לצפייה 3,508 5,402 1,894  53.99%
הירשמו לצפייה 9,020 10,177 1,157  12.83%
שדרגו את המנוי 6,032 6,888 856  14.19%
שדרגו את המנוי 913 901 -12  -1.31%
שדרגו את המנוי 2,934 2,904 -30  -1.02%
שדרגו את המנוי 2,894 2,839 -55  -1.90%
שדרגו את המנוי 20,750 20,650 -100  -0.48%
שדרגו את המנוי 409 230 -179  -43.77%
שדרגו את המנוי 455 226 -229  -50.33%
שדרגו את המנוי 1,534 1,288 -246  -16.04%
שדרגו את המנוי 4,645 4,058 -587  -12.64%
שדרגו את המנוי 2,712 2,101 -611  -22.53%
שדרגו את המנוי 216,820 215,907 -913  -0.42%
שדרגו את המנוי 48,314 47,010 -1,304  -2.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,993

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,266

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 415,153 716,452 301,299  72.58%
פסגות 373 130,052 129,679  34,766.49%
הירשמו לצפייה 19,046 72,124 53,078  278.68%
הירשמו לצפייה 300 42,437 42,137  14,045.67%
הירשמו לצפייה 21,247 54,383 33,136  155.96%
שדרגו את המנוי 10,681 25,300 14,619  136.87%
שדרגו את המנוי 4,686 14,514 9,828  209.73%
שדרגו את המנוי 3,808 12,174 8,366  219.70%
שדרגו את המנוי 17,019 20,053 3,034  17.83%
שדרגו את המנוי 10,583 12,273 1,690  15.97%
שדרגו את המנוי 1,223 2,852 1,629  133.20%
שדרגו את המנוי 705 971 266  37.73%
שדרגו את המנוי 3,252 3,412 160  4.92%
שדרגו את המנוי 28,008 28,026 18  0.06%
שדרגו את המנוי 4,025 4,041 16  0.40%
שדרגו את המנוי 900 783 -117  -13.00%
שדרגו את המנוי 6,883 6,446 -437  -6.35%
שדרגו את המנוי 23,300 20,700 -2,600  -11.16%
שדרגו את המנוי 57,500 49,794 -7,706  -13.40%
שדרגו את המנוי 166,301 153,095 -13,206  -7.94%
שדרגו את המנוי 219,781 183,914 -35,867  -16.32%
שדרגו את המנוי 2,101,000 1,813,810 -287,186  -13.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 598,955

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -347,119

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,993
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,266
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 598,955
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -347,119
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 422,292 2.92%
ילין לפידות 215,907 1.50%
אלטשולר - שחם 48,610 0.34%
הירשמו לצפייה 47,010 0.33%
הירשמו לצפייה 24,115 0.17%
הירשמו לצפייה 20,650 0.14%
שדרגו את המנוי 18,456 0.13%
שדרגו את המנוי 10,177 0.07%
שדרגו את המנוי 8,247 0.06%
שדרגו את המנוי 6,888 0.05%
שדרגו את המנוי 5,402 0.04%
שדרגו את המנוי 4,058 0.03%
שדרגו את המנוי 2,904 0.02%
שדרגו את המנוי 2,839 0.02%
שדרגו את המנוי 2,101 0.01%
שדרגו את המנוי 1,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,531,780 24.46%
מגדל 1,813,810 12.56%
אלטשולר - שחם 716,452 4.96%
הירשמו לצפייה 183,914 1.27%
הירשמו לצפייה 153,095 1.06%
הירשמו לצפייה 130,052 0.90%
שדרגו את המנוי 76,625 0.53%
שדרגו את המנוי 72,124 0.50%
שדרגו את המנוי 54,383 0.38%
שדרגו את המנוי 49,794 0.34%
שדרגו את המנוי 42,437 0.29%
שדרגו את המנוי 28,026 0.19%
שדרגו את המנוי 25,300 0.18%
שדרגו את המנוי 20,700 0.14%
שדרגו את המנוי 20,053 0.14%
שדרגו את המנוי 14,514 0.10%
שדרגו את המנוי 12,575 0.09%
שדרגו את המנוי 12,273 0.08%
שדרגו את המנוי 12,174 0.08%
שדרגו את המנוי 10,176 0.07%
שדרגו את המנוי 8,016 0.06%
שדרגו את המנוי 6,446 0.04%
שדרגו את המנוי 6,080 0.04%
שדרגו את המנוי 5,384 0.04%
שדרגו את המנוי 5,379 0.04%
שדרגו את המנוי 5,256 0.04%
שדרגו את המנוי 5,176 0.04%
שדרגו את המנוי 4,467 0.03%
שדרגו את המנוי 4,178 0.03%
שדרגו את המנוי 4,041 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.02%
שדרגו את המנוי 3,412 0.02%
שדרגו את המנוי 3,248 0.02%
שדרגו את המנוי 3,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,852 0.02%
שדרגו את המנוי 2,221 0.02%
שדרגו את המנוי 2,125 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 971 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית