תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מור 19,901 46,039 26,138  131.34%
אלטשולר - שחם 20,847 34,643 13,796  66.18%
הירשמו לצפייה 23,612 28,781 5,169  21.89%
הירשמו לצפייה 9,984 13,624 3,640  36.46%
הירשמו לצפייה 10,170 13,551 3,381  33.24%
שדרגו את המנוי 16,372 19,622 3,250  19.85%
שדרגו את המנוי 2,611 3,423 812  31.10%
שדרגו את המנוי 1,170 1,420 250  21.37%
שדרגו את המנוי 2,554 2,670 116  4.54%
שדרגו את המנוי 219 240 21  9.59%
שדרגו את המנוי 379 388 9  2.37%
שדרגו את המנוי 3,301 3,251 -50  -1.51%
שדרגו את המנוי 300 250 -50  -16.67%
שדרגו את המנוי 300 171 -129  -43.00%
שדרגו את המנוי 1,959 1,517 -442  -22.56%
שדרגו את המנוי 8,030 7,405 -625  -7.78%
שדרגו את המנוי 2,703 1,715 -988  -36.55%
שדרגו את המנוי 39,129 37,552 -1,577  -4.03%
שדרגו את המנוי 3,914 950 -2,964  -75.73%
שדרגו את המנוי 230,327 224,566 -5,761  -2.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,582

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,586

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 125,063 435,468 310,405  248.20%
עמיתים 81,608 143,652 62,044  76.03%
הירשמו לצפייה 114,812 129,910 15,098  13.15%
הירשמו לצפייה 716,467 723,120 6,653  0.93%
הירשמו לצפייה 41,700 47,962 6,262  15.02%
שדרגו את המנוי 74,479 77,478 2,999  4.03%
שדרגו את המנוי 4,781 5,781 1,000  20.92%
שדרגו את המנוי 12,874 13,331 457  3.55%
שדרגו את המנוי 901 1,233 332  36.85%
שדרגו את המנוי 5,781 5,874 93  1.61%
שדרגו את המנוי 240 29 -211  -87.92%
שדרגו את המנוי 2,630 2,202 -428  -16.27%
שדרגו את המנוי 555 102 -453  -81.62%
שדרגו את המנוי 590 94 -496  -84.07%
שדרגו את המנוי 692 104 -588  -84.97%
שדרגו את המנוי 2,787 2,103 -684  -24.54%
שדרגו את המנוי 4,198 3,437 -761  -18.13%
שדרגו את המנוי 1,020 167 -853  -83.63%
שדרגו את המנוי 16,564 15,692 -872  -5.26%
שדרגו את המנוי 3,974 3,060 -914  -23.00%
שדרגו את המנוי 7,026 6,036 -990  -14.09%
שדרגו את המנוי 1,125 26 -1,099  -97.69%
שדרגו את המנוי 1,710 382 -1,328  -77.66%
שדרגו את המנוי 1,586 233 -1,353  -85.31%
שדרגו את המנוי 3,690 2,323 -1,367  -37.05%
שדרגו את המנוי 2,601 443 -2,158  -82.97%
שדרגו את המנוי 6,980 4,213 -2,767  -39.64%
שדרגו את המנוי 3,725 662 -3,063  -82.23%
שדרגו את המנוי 134,736 131,464 -3,272  -2.43%
שדרגו את המנוי 4,119 648 -3,471  -84.27%
שדרגו את המנוי 8,665 4,545 -4,120  -47.55%
שדרגו את המנוי 15,829 2,254 -13,575  -85.76%
שדרגו את המנוי 27,296 8,236 -19,060  -69.83%
שדרגו את המנוי 148,054 123,316 -24,738  -16.71%
שדרגו את המנוי 129,923 61,277 -68,646  -52.84%
שדרגו את המנוי 1,271,660 1,102,650 -169,006  -13.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 405,343

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -326,273

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 56,582
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,586
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 405,343
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -326,273
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 478,885 3.32%
ילין לפידות 224,566 1.55%
מור 46,039 0.32%
הירשמו לצפייה 37,552 0.26%
הירשמו לצפייה 34,643 0.24%
הירשמו לצפייה 28,781 0.20%
שדרגו את המנוי 19,622 0.14%
שדרגו את המנוי 18,650 0.13%
שדרגו את המנוי 17,720 0.12%
שדרגו את המנוי 13,624 0.09%
שדרגו את המנוי 13,551 0.09%
שדרגו את המנוי 7,405 0.05%
שדרגו את המנוי 3,423 0.02%
שדרגו את המנוי 3,251 0.02%
שדרגו את המנוי 2,670 0.02%
שדרגו את המנוי 1,715 0.01%
שדרגו את המנוי 1,517 0.01%
שדרגו את המנוי 1,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 388 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,128,146 21.66%
מגדל 1,102,650 7.64%
אלטשולר - שחם 723,120 5.01%
הירשמו לצפייה 435,468 3.02%
הירשמו לצפייה 143,652 0.99%
הירשמו לצפייה 131,464 0.91%
שדרגו את המנוי 129,910 0.90%
שדרגו את המנוי 123,316 0.85%
שדרגו את המנוי 77,478 0.54%
שדרגו את המנוי 61,277 0.42%
שדרגו את המנוי 47,962 0.33%
שדרגו את המנוי 26,866 0.19%
שדרגו את המנוי 15,692 0.11%
שדרגו את המנוי 13,331 0.09%
שדרגו את המנוי 12,575 0.09%
שדרגו את המנוי 10,513 0.07%
שדרגו את המנוי 8,236 0.06%
שדרגו את המנוי 7,832 0.05%
שדרגו את המנוי 6,036 0.04%
שדרגו את המנוי 5,874 0.04%
שדרגו את המנוי 5,781 0.04%
שדרגו את המנוי 5,306 0.04%
שדרגו את המנוי 4,545 0.03%
שדרגו את המנוי 4,213 0.03%
שדרגו את המנוי 4,041 0.03%
שדרגו את המנוי 3,437 0.02%
שדרגו את המנוי 3,060 0.02%
שדרגו את המנוי 2,323 0.02%
שדרגו את המנוי 2,254 0.02%
שדרגו את המנוי 2,202 0.02%
שדרגו את המנוי 2,103 0.01%
שדרגו את המנוי 1,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 662 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 167 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית