תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
אלטשולר - שחם -38,360 -9,946 28,414  -74.07%
מיטב דש 9,744 23,135 13,391  137.43%
הירשמו לצפייה 7,661 20,101 12,440  162.38%
הירשמו לצפייה 5,847 11,258 5,411  92.54%
הירשמו לצפייה 12,554 17,265 4,711  37.53%
שדרגו את המנוי 933 5,087 4,154  445.23%
שדרגו את המנוי 3,173 5,912 2,739  86.32%
שדרגו את המנוי 33,293 35,865 2,572  7.73%
שדרגו את המנוי 887 3,021 2,134  240.59%
שדרגו את המנוי 673 1,660 987  146.66%
שדרגו את המנוי 1,208 1,560 352  29.14%
שדרגו את המנוי 1 37 36  3,600.00%
שדרגו את המנוי 22,630 22,480 -150  -0.66%
שדרגו את המנוי 806 546 -260  -32.26%
שדרגו את המנוי 3,983 1,349 -2,634  -66.13%
שדרגו את המנוי 37,371 34,596 -2,775  -7.43%
שדרגו את המנוי 9,465 4,294 -5,171  -54.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 77,341

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,990

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הראל 264,715 489,113 224,398  84.77%
עמיתים 226,223 245,608 19,385  8.57%
הירשמו לצפייה 11,019 20,820 9,801  88.95%
הירשמו לצפייה 4,504 8,124 3,620  80.37%
הירשמו לצפייה 14,509 17,009 2,500  17.23%
שדרגו את המנוי 777 2,652 1,875  241.31%
שדרגו את המנוי 515 1,188 673  130.68%
שדרגו את המנוי 183 778 595  325.14%
שדרגו את המנוי 318,979 319,318 339  0.11%
שדרגו את המנוי 2,945 3,205 260  8.83%
שדרגו את המנוי 4,057 4,041 -16  -0.39%
שדרגו את המנוי 869,711 869,651 -60  -0.01%
שדרגו את המנוי 4,567 4,228 -339  -7.42%
שדרגו את המנוי 2,516 1,965 -551  -21.90%
שדרגו את המנוי 6,955 3,205 -3,750  -53.92%
שדרגו את המנוי 11,919 3,039 -8,880  -74.50%
שדרגו את המנוי 292,086 278,171 -13,915  -4.76%
שדרגו את המנוי 65,943 40,003 -25,940  -39.34%
שדרגו את המנוי 92,022 54,732 -37,290  -40.52%
שדרגו את המנוי 113,007 67,760 -45,247  -40.04%
שדרגו את המנוי 131,922 41,560 -90,362  -68.50%
שדרגו את המנוי 149,938 465 -149,473  -99.69%
שדרגו את המנוי 416,544 189,338 -227,206  -54.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 263,446

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -603,029

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 77,341
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,990
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 263,446
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -603,029
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 180,869 1.25%
פסגות 35,865 0.25%
מגדל 34,596 0.24%
הירשמו לצפייה 23,135 0.16%
הירשמו לצפייה 22,480 0.16%
הירשמו לצפייה 20,101 0.14%
שדרגו את המנוי 17,265 0.12%
שדרגו את המנוי 11,258 0.08%
שדרגו את המנוי 5,912 0.04%
שדרגו את המנוי 5,087 0.04%
שדרגו את המנוי 4,294 0.03%
שדרגו את המנוי 3,021 0.02%
שדרגו את המנוי 2,285 0.02%
שדרגו את המנוי 1,660 0.01%
שדרגו את המנוי 1,560 0.01%
שדרגו את המנוי 1,349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
שדרגו את המנוי -9,946 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,797,321 19.37%
מגדל 869,651 6.02%
הראל 489,113 3.39%
הירשמו לצפייה 319,318 2.21%
הירשמו לצפייה 278,171 1.93%
הירשמו לצפייה 245,608 1.70%
שדרגו את המנוי 189,338 1.31%
שדרגו את המנוי 67,760 0.47%
שדרגו את המנוי 54,732 0.38%
שדרגו את המנוי 41,560 0.29%
שדרגו את המנוי 40,003 0.28%
שדרגו את המנוי 34,936 0.24%
שדרגו את המנוי 20,820 0.14%
שדרגו את המנוי 20,792 0.14%
שדרגו את המנוי 17,009 0.12%
שדרגו את המנוי 12,575 0.09%
שדרגו את המנוי 9,614 0.07%
שדרגו את המנוי 9,587 0.07%
שדרגו את המנוי 8,830 0.06%
שדרגו את המנוי 8,124 0.06%
שדרגו את המנוי 5,230 0.04%
שדרגו את המנוי 5,102 0.04%
שדרגו את המנוי 4,228 0.03%
שדרגו את המנוי 4,041 0.03%
שדרגו את המנוי 3,832 0.03%
שדרגו את המנוי 3,205 0.02%
שדרגו את המנוי 3,205 0.02%
שדרגו את המנוי 3,180 0.02%
שדרגו את המנוי 3,133 0.02%
שדרגו את המנוי 3,039 0.02%
שדרגו את המנוי 3,033 0.02%
שדרגו את המנוי 2,652 0.02%
שדרגו את המנוי 2,248 0.02%
שדרגו את המנוי 2,079 0.01%
שדרגו את המנוי 1,965 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 273 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית