תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
אקסלנס 22,944 24,889 1,945  8.48%
הראל 72,511 73,147 636  0.88%
הירשמו לצפייה 5,319 5,861 542  10.19%
הירשמו לצפייה 7,700 8,200 500  6.49%
הירשמו לצפייה 668 1,100 432  64.67%
שדרגו את המנוי 1,509 1,679 170  11.27%
שדרגו את המנוי 3,082 3,202 120  3.89%
שדרגו את המנוי 837 908 71  8.48%
שדרגו את המנוי 31 80 49  158.06%
שדרגו את המנוי 310 358 48  15.48%
שדרגו את המנוי 119 126 7  5.88%
שדרגו את המנוי 9,728 9,664 -64  -0.66%
שדרגו את המנוי 42,619 42,488 -131  -0.31%
שדרגו את המנוי 2,045 1,665 -380  -18.58%
שדרגו את המנוי 574 37 -537  -93.55%
שדרגו את המנוי 23,041 21,664 -1,377  -5.98%
שדרגו את המנוי 52,593 50,599 -1,994  -3.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,520

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,483

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מגדל 1,026,040 1,347,280 321,241  31.31%
מינהל- קרן השתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 16,428 29,516 13,088  79.67%
הירשמו לצפייה 7,924 15,924 8,000  100.96%
הירשמו לצפייה 3,033 9,808 6,775  223.38%
הירשמו לצפייה 1,950 8,629 6,679  342.51%
שדרגו את המנוי 37,426 40,993 3,567  9.53%
שדרגו את המנוי 417,704 420,017 2,313  0.55%
שדרגו את המנוי 578 2,695 2,117  366.26%
שדרגו את המנוי 43,910 44,876 966  2.20%
שדרגו את המנוי 337,056 337,399 343  0.10%
שדרגו את המנוי 12,448 12,512 64  0.51%
שדרגו את המנוי 17,009 17,003 -6  -0.04%
שדרגו את המנוי 233 139 -94  -40.34%
שדרגו את המנוי 1,199 1,043 -156  -13.01%
שדרגו את המנוי 4,146 3,811 -335  -8.08%
שדרגו את המנוי 944 566 -378  -40.04%
שדרגו את המנוי 34,936 33,848 -1,088  -3.11%
שדרגו את המנוי 24,777 23,685 -1,092  -4.41%
שדרגו את המנוי 585,611 573,797 -11,814  -2.02%
שדרגו את המנוי 17,654 4,116 -13,538  -76.69%
שדרגו את המנוי 293,265 171,761 -121,504  -41.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 365,153

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -150,005

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,520
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,483
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 365,153
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -150,005
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 263,670 1.71%
הראל 73,147 0.47%
פסגות 50,599 0.33%
הירשמו לצפייה 42,488 0.27%
הירשמו לצפייה 25,820 0.17%
הירשמו לצפייה 24,889 0.16%
שדרגו את המנוי 21,664 0.14%
שדרגו את המנוי 9,664 0.06%
שדרגו את המנוי 8,200 0.05%
שדרגו את המנוי 5,861 0.04%
שדרגו את המנוי 3,811 0.02%
שדרגו את המנוי 3,202 0.02%
שדרגו את המנוי 1,679 0.01%
שדרגו את המנוי 1,665 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 908 < 0.01%
שדרגו את המנוי 518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37 < 0.01%
שדרגו את המנוי -13,946 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,344,959 21.63%
מגדל 1,347,280 8.71%
הראל 573,797 3.71%
הירשמו לצפייה 420,017 2.72%
הירשמו לצפייה 337,399 2.18%
הירשמו לצפייה 171,761 1.11%
שדרגו את המנוי 150,708 0.97%
שדרגו את המנוי 44,876 0.29%
שדרגו את המנוי 40,993 0.27%
שדרגו את המנוי 40,003 0.26%
שדרגו את המנוי 33,848 0.22%
שדרגו את המנוי 29,516 0.19%
שדרגו את המנוי 23,685 0.15%
שדרגו את המנוי 17,003 0.11%
שדרגו את המנוי 15,924 0.10%
שדרגו את המנוי 13,202 0.09%
שדרגו את המנוי 12,512 0.08%
שדרגו את המנוי 9,808 0.06%
שדרגו את המנוי 8,629 0.06%
שדרגו את המנוי 6,030 0.04%
שדרגו את המנוי 5,102 0.03%
שדרגו את המנוי 4,116 0.03%
שדרגו את המנוי 4,041 0.03%
שדרגו את המנוי 3,832 0.02%
שדרגו את המנוי 3,811 0.02%
שדרגו את המנוי 3,652 0.02%
שדרגו את המנוי 3,180 0.02%
שדרגו את המנוי 2,715 0.02%
שדרגו את המנוי 2,695 0.02%
שדרגו את המנוי 2,652 0.02%
שדרגו את המנוי 2,085 0.01%
שדרגו את המנוי 2,079 0.01%
שדרגו את המנוי 1,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,043 < 0.01%
שדרגו את המנוי 831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית