תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
מיטב דש 46,739 51,553 4,814  10.30%
מגדל 61,942 65,449 3,507  5.66%
הירשמו לצפייה 28,692 30,630 1,938  6.75%
הירשמו לצפייה 19,855 21,428 1,573  7.92%
הירשמו לצפייה 25,414 26,964 1,550  6.10%
שדרגו את המנוי 2,233 3,160 927  41.51%
שדרגו את המנוי 1,750 2,350 600  34.29%
שדרגו את המנוי 1,246 1,679 433  34.75%
שדרגו את המנוי 8,833 9,000 167  1.89%
שדרגו את המנוי 150 290 140  93.33%
שדרגו את המנוי 142 267 125  88.03%
שדרגו את המנוי 26 109 83  319.23%
שדרגו את המנוי 1,922 1,990 68  3.54%
שדרגו את המנוי 30 20 -10  -33.33%
שדרגו את המנוי 400 300 -100  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,805 2,413 -392  -13.98%
שדרגו את המנוי 1,748 1,151 -597  -34.15%
שדרגו את המנוי 7,681 5,889 -1,792  -23.33%
שדרגו את המנוי 5,875 1,852 -4,023  -68.48%
שדרגו את המנוי 91,409 87,210 -4,199  -4.59%
שדרגו את המנוי 22,244 16,902 -5,342  -24.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,925

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,455

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מיטב דש 187,460 225,455 37,995  20.27%
גילעד 3,652 6,901 3,249  88.96%
הירשמו לצפייה 2,715 4,443 1,728  63.65%
הירשמו לצפייה 10,120 11,120 1,000  9.88%
הירשמו לצפייה 13,496 14,472 976  7.23%
שדרגו את המנוי 7,507 7,617 110  1.47%
שדרגו את המנוי 338,211 338,222 11
שדרגו את המנוי 2,079 2,090 11  0.53%
שדרגו את המנוי 1,635,750 1,635,750 -3
שדרגו את המנוי 45,633 45,627 -6  -0.01%
שדרגו את המנוי 3,346 3,334 -12  -0.36%
שדרגו את המנוי 18,607 15,776 -2,831  -15.21%
שדרגו את המנוי 4,358 1,217 -3,141  -72.07%
שדרגו את המנוי 40,014 36,634 -3,380  -8.45%
שדרגו את המנוי 17,392 4,540 -12,852  -73.90%
שדרגו את המנוי 510,232 455,174 -55,058  -10.79%
שדרגו את המנוי 166,374 35,400 -130,974  -78.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,080

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -208,257

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,925
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,455
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 45,080
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -208,257
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 346,937 2.24%
פסגות 87,210 0.56%
מגדל 65,449 0.42%
הירשמו לצפייה 51,553 0.33%
הירשמו לצפייה 30,630 0.20%
הירשמו לצפייה 26,964 0.17%
שדרגו את המנוי 21,428 0.14%
שדרגו את המנוי 16,902 0.11%
שדרגו את המנוי 9,000 0.06%
שדרגו את המנוי 7,200 0.05%
שדרגו את המנוי 5,889 0.04%
שדרגו את המנוי 5,302 0.03%
שדרגו את המנוי 3,160 0.02%
שדרגו את המנוי 2,413 0.02%
שדרגו את המנוי 2,350 0.02%
שדרגו את המנוי 1,990 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 0.01%
שדרגו את המנוי 1,853 0.01%
שדרגו את המנוי 1,852 0.01%
שדרגו את המנוי 1,679 0.01%
שדרגו את המנוי 1,151 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,131,779 20.26%
מגדל 1,635,750 10.58%
הראל 455,174 2.94%
הירשמו לצפייה 338,222 2.19%
הירשמו לצפייה 225,455 1.46%
הירשמו לצפייה 135,208 0.87%
שדרגו את המנוי 45,627 0.30%
שדרגו את המנוי 41,035 0.27%
שדרגו את המנוי 36,634 0.24%
שדרגו את המנוי 35,400 0.23%
שדרגו את המנוי 34,936 0.23%
שדרגו את המנוי 32,894 0.21%
שדרגו את המנוי 15,776 0.10%
שדרגו את המנוי 14,472 0.09%
שדרגו את המנוי 11,194 0.07%
שדרגו את המנוי 11,120 0.07%
שדרגו את המנוי 9,429 0.06%
שדרגו את המנוי 7,617 0.05%
שדרגו את המנוי 6,901 0.04%
שדרגו את המנוי 6,611 0.04%
שדרגו את המנוי 5,534 0.04%
שדרגו את המנוי 4,637 0.03%
שדרגו את המנוי 4,540 0.03%
שדרגו את המנוי 4,443 0.03%
שדרגו את המנוי 3,334 0.02%
שדרגו את המנוי 2,525 0.02%
שדרגו את המנוי 2,090 0.01%
שדרגו את המנוי 1,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית