תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
ילין לפידות 224,250 231,669 7,419  3.31%
מיטב דש 13,590 15,655 2,065  15.19%
הירשמו לצפייה 713 1,878 1,165  163.39%
הירשמו לצפייה 21,277 22,397 1,120  5.26%
הירשמו לצפייה 319 1,190 871  273.04%
שדרגו את המנוי 7,110 7,525 415  5.84%
שדרגו את המנוי 26,401 26,801 400  1.52%
שדרגו את המנוי 18,715 19,050 335  1.79%
שדרגו את המנוי 40,513 40,776 263  0.65%
שדרגו את המנוי 1,593 1,838 245  15.38%
שדרגו את המנוי 18,744 18,859 115  0.61%
שדרגו את המנוי 2,070 2,091 21  1.01%
שדרגו את המנוי 910 920 10  1.10%
שדרגו את המנוי 36 19 -17  -47.22%
שדרגו את המנוי 8,637 8,557 -80  -0.93%
שדרגו את המנוי 33,629 30,083 -3,546  -10.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,444

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,643

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 125,063 435,468 310,405  248.20%
עמיתים 81,608 143,652 62,044  76.03%
הירשמו לצפייה 114,812 129,910 15,098  13.15%
הירשמו לצפייה 716,467 723,120 6,653  0.93%
הירשמו לצפייה 41,700 47,962 6,262  15.02%
שדרגו את המנוי 74,479 77,478 2,999  4.03%
שדרגו את המנוי 4,781 5,781 1,000  20.92%
שדרגו את המנוי 12,874 13,331 457  3.55%
שדרגו את המנוי 901 1,233 332  36.85%
שדרגו את המנוי 5,781 5,874 93  1.61%
שדרגו את המנוי 240 29 -211  -87.92%
שדרגו את המנוי 2,630 2,202 -428  -16.27%
שדרגו את המנוי 555 102 -453  -81.62%
שדרגו את המנוי 590 94 -496  -84.07%
שדרגו את המנוי 692 104 -588  -84.97%
שדרגו את המנוי 2,787 2,103 -684  -24.54%
שדרגו את המנוי 4,198 3,437 -761  -18.13%
שדרגו את המנוי 1,020 167 -853  -83.63%
שדרגו את המנוי 16,564 15,692 -872  -5.26%
שדרגו את המנוי 3,974 3,060 -914  -23.00%
שדרגו את המנוי 7,026 6,036 -990  -14.09%
שדרגו את המנוי 1,125 26 -1,099  -97.69%
שדרגו את המנוי 1,710 382 -1,328  -77.66%
שדרגו את המנוי 1,586 233 -1,353  -85.31%
שדרגו את המנוי 3,690 2,323 -1,367  -37.05%
שדרגו את המנוי 2,601 443 -2,158  -82.97%
שדרגו את המנוי 6,980 4,213 -2,767  -39.64%
שדרגו את המנוי 3,725 662 -3,063  -82.23%
שדרגו את המנוי 134,736 131,464 -3,272  -2.43%
שדרגו את המנוי 4,119 648 -3,471  -84.27%
שדרגו את המנוי 8,665 4,545 -4,120  -47.55%
שדרגו את המנוי 15,829 2,254 -13,575  -85.76%
שדרגו את המנוי 27,296 8,236 -19,060  -69.83%
שדרגו את המנוי 148,054 123,316 -24,738  -16.71%
שדרגו את המנוי 129,923 61,277 -68,646  -52.84%
שדרגו את המנוי 1,271,660 1,102,650 -169,006  -13.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 405,343

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -326,273

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,444
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,643
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 405,343
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -326,273
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 456,899 3.16%
ילין לפידות 231,669 1.60%
פסגות 40,776 0.28%
הירשמו לצפייה 30,083 0.21%
הירשמו לצפייה 26,801 0.19%
הירשמו לצפייה 22,397 0.16%
שדרגו את המנוי 19,050 0.13%
שדרגו את המנוי 18,859 0.13%
שדרגו את המנוי 17,720 0.12%
שדרגו את המנוי 15,655 0.11%
שדרגו את המנוי 8,557 0.06%
שדרגו את המנוי 7,525 0.05%
שדרגו את המנוי 3,934 0.03%
שדרגו את המנוי 3,375 0.02%
שדרגו את המנוי 2,091 0.01%
שדרגו את המנוי 1,878 0.01%
שדרגו את המנוי 1,838 0.01%
שדרגו את המנוי 1,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 311 < 0.01%
שדרגו את המנוי 185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,128,146 21.66%
מגדל 1,102,650 7.64%
אלטשולר - שחם 723,120 5.01%
הירשמו לצפייה 435,468 3.02%
הירשמו לצפייה 143,652 0.99%
הירשמו לצפייה 131,464 0.91%
שדרגו את המנוי 129,910 0.90%
שדרגו את המנוי 123,316 0.85%
שדרגו את המנוי 77,478 0.54%
שדרגו את המנוי 61,277 0.42%
שדרגו את המנוי 47,962 0.33%
שדרגו את המנוי 26,866 0.19%
שדרגו את המנוי 15,692 0.11%
שדרגו את המנוי 13,331 0.09%
שדרגו את המנוי 12,575 0.09%
שדרגו את המנוי 10,513 0.07%
שדרגו את המנוי 8,236 0.06%
שדרגו את המנוי 7,832 0.05%
שדרגו את המנוי 6,036 0.04%
שדרגו את המנוי 5,874 0.04%
שדרגו את המנוי 5,781 0.04%
שדרגו את המנוי 5,306 0.04%
שדרגו את המנוי 4,545 0.03%
שדרגו את המנוי 4,213 0.03%
שדרגו את המנוי 4,041 0.03%
שדרגו את המנוי 3,437 0.02%
שדרגו את המנוי 3,060 0.02%
שדרגו את המנוי 2,323 0.02%
שדרגו את המנוי 2,254 0.02%
שדרגו את המנוי 2,202 0.02%
שדרגו את המנוי 2,103 0.01%
שדרגו את המנוי 1,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 662 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 167 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית