תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אנליסט 33,264 37,166 3,902  11.73%
אקסלנס 11,742 14,512 2,770  23.59%
הירשמו לצפייה 110 2,000 1,890  1,718.18%
הירשמו לצפייה 4,636 5,946 1,310  28.26%
הירשמו לצפייה 12,525 13,569 1,044  8.34%
שדרגו את המנוי 25 797 772  3,088.00%
שדרגו את המנוי 3,542 3,981 439  12.39%
שדרגו את המנוי 5,412 5,637 225  4.16%
שדרגו את המנוי 31,427 30,987 -440  -1.40%
שדרגו את המנוי 1,278 826 -452  -35.37%
שדרגו את המנוי 1,948 1,225 -723  -37.11%
שדרגו את המנוי 4,524 3,255 -1,269  -28.05%
שדרגו את המנוי 1,803 120 -1,683  -93.34%
שדרגו את המנוי 28,179 25,595 -2,584  -9.17%
שדרגו את המנוי 9,701 6,707 -2,994  -30.86%
שדרגו את המנוי 3,384 -3,219 -6,603  -195.12%
שדרגו את המנוי 27,913 12,626 -15,287  -54.77%
שדרגו את המנוי 25,797 9,704 -16,093  -62.38%
שדרגו את המנוי 210,908 152,948 -57,960  -27.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,352

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106,088

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
פסגות 50,711 292,086 241,375  475.98%
הראל 189,843 264,715 74,872  39.44%
הירשמו לצפייה 168,652 226,223 57,571  34.14%
הירשמו לצפייה 26,866 65,943 39,077  145.45%
הירשמו לצפייה 9,633 34,936 25,303  262.67%
שדרגו את המנוי 118,038 131,922 13,884  11.76%
שדרגו את המנוי 80,348 92,022 11,674  14.53%
שדרגו את המנוי 140,342 149,938 9,596  6.84%
שדרגו את המנוי 6,264 9,614 3,350  53.48%
שדרגו את המנוי 8,405 11,019 2,614  31.10%
שדרגו את המנוי 11,410 11,919 509  4.46%
שדרגו את המנוי 3,284 3,687 403  12.27%
שדרגו את המנוי 5,012 5,102 90  1.80%
שדרגו את המנוי 869,651 869,711 60  0.01%
שדרגו את המנוי 4,041 4,057 16  0.40%
שדרגו את המנוי 4,576 4,567 -9  -0.20%
שדרגו את המנוי 319,008 318,979 -29  -0.01%
שדרגו את המנוי 2,672 2,516 -156  -5.84%
שדרגו את המנוי 580 183 -397  -68.45%
שדרגו את המנוי 3,710 3,180 -530  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,331 515 -816  -61.31%
שדרגו את המנוי 9,862 8,830 -1,032  -10.46%
שדרגו את המנוי 2,334 419 -1,915  -82.05%
שדרגו את המנוי 7,202 4,504 -2,698  -37.46%
שדרגו את המנוי 7,832 3,832 -4,000  -51.07%
שדרגו את המנוי 5,056 831 -4,225  -83.56%
שדרגו את המנוי 10,670 670 -10,000  -93.72%
שדרגו את המנוי 123,428 113,007 -10,421  -8.44%
שדרגו את המנוי 13,653 2,945 -10,708  -78.43%
שדרגו את המנוי 433,644 416,544 -17,100  -3.94%
שדרגו את המנוי 104,793 8,000 -96,793  -92.37%
שדרגו את המנוי 763,520 58,571 -704,949  -92.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 480,394

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -865,778

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,352
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -106,088
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 480,394
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -865,778
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 324,700 2.25%
ילין לפידות 152,948 1.06%
אנליסט 37,166 0.26%
הירשמו לצפייה 30,987 0.21%
הירשמו לצפייה 25,595 0.18%
הירשמו לצפייה 14,512 0.10%
שדרגו את המנוי 13,569 0.09%
שדרגו את המנוי 12,626 0.09%
שדרגו את המנוי 9,704 0.07%
שדרגו את המנוי 6,707 0.05%
שדרגו את המנוי 5,946 0.04%
שדרגו את המנוי 5,637 0.04%
שדרגו את המנוי 3,981 0.03%
שדרגו את המנוי 3,255 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -3,219 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,204,408 22.19%
מגדל 869,711 6.02%
הפניקס 416,544 2.88%
הירשמו לצפייה 318,979 2.21%
הירשמו לצפייה 292,086 2.02%
הירשמו לצפייה 264,715 1.83%
שדרגו את המנוי 226,223 1.57%
שדרגו את המנוי 149,938 1.04%
שדרגו את המנוי 131,922 0.91%
שדרגו את המנוי 113,007 0.78%
שדרגו את המנוי 92,022 0.64%
שדרגו את המנוי 65,943 0.46%
שדרגו את המנוי 58,571 0.41%
שדרגו את המנוי 34,936 0.24%
שדרגו את המנוי 20,792 0.14%
שדרגו את המנוי 14,509 0.10%
שדרגו את המנוי 12,575 0.09%
שדרגו את המנוי 11,919 0.08%
שדרגו את המנוי 11,019 0.08%
שדרגו את המנוי 9,614 0.07%
שדרגו את המנוי 9,587 0.07%
שדרגו את המנוי 8,830 0.06%
שדרגו את המנוי 8,000 0.06%
שדרגו את המנוי 6,955 0.05%
שדרגו את המנוי 5,102 0.04%
שדרגו את המנוי 4,567 0.03%
שדרגו את המנוי 4,504 0.03%
שדרגו את המנוי 4,057 0.03%
שדרגו את המנוי 3,832 0.03%
שדרגו את המנוי 3,687 0.03%
שדרגו את המנוי 3,180 0.02%
שדרגו את המנוי 3,133 0.02%
שדרגו את המנוי 3,033 0.02%
שדרגו את המנוי 2,945 0.02%
שדרגו את המנוי 2,715 0.02%
שדרגו את המנוי 2,516 0.02%
שדרגו את המנוי 2,248 0.02%
שדרגו את המנוי 2,079 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 273 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית