תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 130,096 163,225 33,129  25.47%
אפסילון 1,942 4,058 2,116  108.96%
הירשמו לצפייה 8,940 10,751 1,811  20.26%
הירשמו לצפייה 9,130 10,628 1,498  16.41%
הירשמו לצפייה 1,500 1,850 350  23.33%
שדרגו את המנוי 2,287 2,477 190  8.31%
שדרגו את המנוי 442 478 36  8.14%
שדרגו את המנוי 45 63 18  40.00%
שדרגו את המנוי 1,732 1,731 -1  -0.06%
שדרגו את המנוי 10 8 -2  -20.00%
שדרגו את המנוי 162 132 -30  -18.52%
שדרגו את המנוי 815 700 -115  -14.11%
שדרגו את המנוי 2,347 2,204 -143  -6.09%
שדרגו את המנוי 907 439 -468  -51.60%
שדרגו את המנוי 1,500 500 -1,000  -66.67%
שדרגו את המנוי 24,049 22,950 -1,099  -4.57%
שדרגו את המנוי 15,689 14,588 -1,101  -7.02%
שדרגו את המנוי 36,126 34,888 -1,238  -3.43%
שדרגו את המנוי 30,450 26,450 -4,000  -13.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,148

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,197

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 174,413 188,925 14,512  8.32%
הראל 127,732 133,098 5,366  4.20%
הירשמו לצפייה 13,000 14,434 1,434  11.03%
הירשמו לצפייה 445 705 260  58.43%
הירשמו לצפייה 10,532 10,570 38  0.36%
שדרגו את המנוי 2,200 2,221 21  0.95%
שדרגו את המנוי 19,013 19,032 19  0.10%
שדרגו את המנוי 5,240 5,182 -58  -1.11%
שדרגו את המנוי 1,742 1,642 -100  -5.74%
שדרגו את המנוי 1,300 1,108 -192  -14.77%
שדרגו את המנוי 5,876 5,417 -459  -7.81%
שדרגו את המנוי 84,679 83,056 -1,623  -1.92%
שדרגו את המנוי 2,532 700 -1,832  -72.35%
שדרגו את המנוי 34,491 27,981 -6,510  -18.87%
שדרגו את המנוי 8,509 373 -8,136  -95.62%
שדרגו את המנוי 390,700 373,828 -16,872  -4.32%
שדרגו את המנוי 57,500 17,800 -39,700  -69.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,650

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -75,482

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,148
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,197
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 21,650
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -75,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 303,127 2.10%
אלטשולר - שחם 163,225 1.13%
פסגות 34,888 0.24%
הירשמו לצפייה 26,450 0.18%
הירשמו לצפייה 22,950 0.16%
הירשמו לצפייה 14,588 0.10%
שדרגו את המנוי 10,751 0.07%
שדרגו את המנוי 10,628 0.07%
שדרגו את המנוי 4,058 0.03%
שדרגו את המנוי 3,219 0.02%
שדרגו את המנוי 2,477 0.02%
שדרגו את המנוי 2,204 0.02%
שדרגו את המנוי 1,850 0.01%
שדרגו את המנוי 1,731 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 439 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,352,058 23.21%
מגדל 2,371,000 16.42%
אלטשולר - שחם 373,828 2.59%
הירשמו לצפייה 188,925 1.31%
הירשמו לצפייה 133,098 0.92%
הירשמו לצפייה 83,056 0.58%
שדרגו את המנוי 27,981 0.19%
שדרגו את המנוי 25,300 0.18%
שדרגו את המנוי 23,300 0.16%
שדרגו את המנוי 19,032 0.13%
שדרגו את המנוי 17,800 0.12%
שדרגו את המנוי 14,434 0.10%
שדרגו את המנוי 10,570 0.07%
שדרגו את המנוי 8,016 0.06%
שדרגו את המנוי 5,417 0.04%
שדרגו את המנוי 5,384 0.04%
שדרגו את המנוי 5,367 0.04%
שדרגו את המנוי 5,182 0.04%
שדרגו את המנוי 4,592 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.02%
שדרגו את המנוי 3,248 0.02%
שדרגו את המנוי 3,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,221 0.02%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,752 0.01%
שדרגו את המנוי 1,642 0.01%
שדרגו את המנוי 1,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית