תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 135,012 216,620 81,608  60.44%
פסגות 24,729 46,731 22,002  88.97%
הירשמו לצפייה 15,474 16,039 565  3.65%
הירשמו לצפייה 10,129 10,506 377  3.72%
הירשמו לצפייה 3,099 3,303 204  6.58%
שדרגו את המנוי 1,450 1,629 179  12.34%
שדרגו את המנוי 4,531 4,645 114  2.52%
שדרגו את המנוי 453 563 110  24.28%
שדרגו את המנוי 105 131 26  24.76%
שדרגו את המנוי 847 868 21  2.48%
שדרגו את המנוי 3,222 3,156 -66  -2.05%
שדרגו את המנוי 2,922 2,832 -90  -3.08%
שדרגו את המנוי 43,938 43,845 -93  -0.21%
שדרגו את המנוי 900 800 -100  -11.11%
שדרגו את המנוי 800 500 -300  -37.50%
שדרגו את המנוי 8,971 8,617 -354  -3.95%
שדרגו את המנוי 19,556 19,156 -400  -2.05%
שדרגו את המנוי 632 230 -402  -63.61%
שדרגו את המנוי 20,500 19,750 -750  -3.66%
שדרגו את המנוי 2,955 1,288 -1,667  -56.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,206

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,222

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 373,828 415,153 41,325  11.05%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 17,800 57,500 39,700  223.03%
הירשמו לצפייה 133,098 166,301 33,203  24.95%
הירשמו לצפייה 188,925 219,781 30,856  16.33%
הירשמו לצפייה 4,592 10,176 5,584  121.60%
שדרגו את המנוי 1,752 4,467 2,715  154.97%
שדרגו את המנוי 14,434 17,019 2,585  17.91%
שדרגו את המנוי 1,642 4,178 2,536  154.45%
שדרגו את המנוי 1,410 3,808 2,398  170.07%
שדרגו את המנוי 1,108 3,252 2,144  193.50%
שדרגו את המנוי 5,182 6,883 1,701  32.83%
שדרגו את המנוי 27,981 28,008 27  0.10%
שדרגו את המנוי 19,032 19,046 14  0.07%
שדרגו את המנוי 10,570 10,583 13  0.12%
שדרגו את המנוי 5,417 5,176 -241  -4.45%
שדרגו את המנוי 700 300 -400  -57.14%
שדרגו את המנוי 25,300 10,681 -14,619  -57.78%
שדרגו את המנוי 83,056 21,247 -61,809  -74.42%
שדרגו את המנוי 2,371,000 2,101,000 -270,000  -11.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 164,801

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -347,069

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 105,206
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,222
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 164,801
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -347,069
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 405,889 2.81%
ילין לפידות 216,620 1.50%
פסגות 46,731 0.32%
הירשמו לצפייה 43,845 0.30%
הירשמו לצפייה 19,750 0.14%
הירשמו לצפייה 19,156 0.13%
שדרגו את המנוי 16,039 0.11%
שדרגו את המנוי 10,506 0.07%
שדרגו את המנוי 8,617 0.06%
שדרגו את המנוי 4,645 0.03%
שדרגו את המנוי 3,303 0.02%
שדרגו את המנוי 3,156 0.02%
שדרגו את המנוי 2,832 0.02%
שדרגו את המנוי 1,629 0.01%
שדרגו את המנוי 1,605 0.01%
שדרגו את המנוי 1,388 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 868 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,187,952 22.07%
מגדל 2,101,000 14.55%
אלטשולר - שחם 415,153 2.87%
הירשמו לצפייה 219,781 1.52%
הירשמו לצפייה 166,301 1.15%
הירשמו לצפייה 57,500 0.40%
שדרגו את המנוי 28,008 0.19%
שדרגו את המנוי 23,300 0.16%
שדרגו את המנוי 21,247 0.15%
שדרגו את המנוי 19,046 0.13%
שדרגו את המנוי 17,019 0.12%
שדרגו את המנוי 10,681 0.07%
שדרגו את המנוי 10,583 0.07%
שדרגו את המנוי 10,176 0.07%
שדרגו את המנוי 8,016 0.06%
שדרגו את המנוי 7,832 0.05%
שדרגו את המנוי 6,883 0.05%
שדרגו את המנוי 5,384 0.04%
שדרגו את המנוי 5,367 0.04%
שדרגו את המנוי 5,176 0.04%
שדרגו את המנוי 4,686 0.03%
שדרגו את המנוי 4,467 0.03%
שדרגו את המנוי 4,178 0.03%
שדרגו את המנוי 4,025 0.03%
שדרגו את המנוי 3,808 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.02%
שדרגו את המנוי 3,252 0.02%
שדרגו את המנוי 3,248 0.02%
שדרגו את המנוי 3,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,221 0.02%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,223 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית