תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 8,132 15,251 7,119  87.54%
אלטשולר - שחם 121,298 121,742 444  0.37%
הירשמו לצפייה 2,205 2,463 258  11.70%
הירשמו לצפייה 1,895 2,099 204  10.77%
הירשמו לצפייה 2,192 2,309 117  5.34%
שדרגו את המנוי 750 840 90  12.00%
שדרגו את המנוי -1,090 -1,040 50  -4.59%
שדרגו את המנוי 687 731 44  6.40%
שדרגו את המנוי 5,963 5,988 25  0.42%
שדרגו את המנוי 139 133 -6  -4.32%
שדרגו את המנוי 477 348 -129  -27.04%
שדרגו את המנוי 545 395 -150  -27.52%
שדרגו את המנוי 24,652 24,049 -603  -2.45%
שדרגו את המנוי 9,347 6,516 -2,831  -30.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,351

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,719

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 65,456 69,582 4,126  6.30%
גל 10,460 10,532 72  0.69%
הירשמו לצפייה 3,300 3,248 -52  -1.58%
הירשמו לצפייה 5,634 5,384 -250  -4.44%
הירשמו לצפייה 2,100 1,752 -348  -16.57%
שדרגו את המנוי 6,244 5,367 -877  -14.05%
שדרגו את המנוי 36,537 34,491 -2,046  -5.60%
שדרגו את המנוי 10,047 5,240 -4,807  -47.85%
שדרגו את המנוי 24,088 19,013 -5,075  -21.07%
שדרגו את המנוי 181,698 174,413 -7,285  -4.01%
שדרגו את המנוי 11,619 2,532 -9,087  -78.21%
שדרגו את המנוי 54,774 8,509 -46,265  -84.47%
שדרגו את המנוי 228,392 127,732 -100,660  -44.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,198

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -176,752

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,351
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,719
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,198
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -176,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 219,756 1.52%
אלטשולר - שחם 121,742 0.84%
כוון 31,450 0.22%
הירשמו לצפייה 24,049 0.17%
הירשמו לצפייה 15,251 0.11%
הירשמו לצפייה 6,516 0.05%
שדרגו את המנוי 5,988 0.04%
שדרגו את המנוי 2,787 0.02%
שדרגו את המנוי 2,463 0.02%
שדרגו את המנוי 2,309 0.02%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 2,099 0.01%
שדרגו את המנוי 1,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 395 < 0.01%
שדרגו את המנוי 348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,040 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,388,666 23.46%
מגדל 2,371,000 16.42%
אלטשולר - שחם 390,700 2.71%
הירשמו לצפייה 174,413 1.21%
הירשמו לצפייה 127,732 0.88%
הירשמו לצפייה 69,582 0.48%
שדרגו את המנוי 57,500 0.40%
שדרגו את המנוי 34,491 0.24%
שדרגו את המנוי 25,300 0.18%
שדרגו את המנוי 23,300 0.16%
שדרגו את המנוי 19,013 0.13%
שדרגו את המנוי 13,000 0.09%
שדרגו את המנוי 10,532 0.07%
שדרגו את המנוי 8,509 0.06%
שדרגו את המנוי 8,016 0.06%
שדרגו את המנוי 5,876 0.04%
שדרגו את המנוי 5,384 0.04%
שדרגו את המנוי 5,367 0.04%
שדרגו את המנוי 5,240 0.04%
שדרגו את המנוי 4,592 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.02%
שדרגו את המנוי 3,248 0.02%
שדרגו את המנוי 3,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,532 0.02%
שדרגו את המנוי 2,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,752 0.01%
שדרגו את המנוי 1,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 403 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית