תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דואר ישראל (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.06.2021 21.06.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מנורה 54,000 36,000 -18,000  -33.33%
קחצ"ק חברת ניהול 66,711 47,090 -19,621  -29.41%
הירשמו לצפייה 1,147,510 1,125,270 -22,244  -1.94%
הירשמו לצפייה 565,500 377,000 -188,500  -33.33%
הירשמו לצפייה 1,800,000 1,200,000 -600,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,336,570 641,041 -695,528  -52.04%
שדרגו את המנוי 2,635,900 1,756,760 -879,146  -33.35%
שדרגו את המנוי 5,036,810 3,374,730 -1,662,080  -33.00%
שדרגו את המנוי 5,758,400 4,088,930 -1,669,470  -28.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,754,589

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,754,589
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,646,821 83.23%
מיטב דש 4,088,930 20.44%
גילעד 4,000,000 20.00%
הירשמו לצפייה 3,374,730 16.87%
הירשמו לצפייה 1,756,760 8.78%
הירשמו לצפייה 1,200,000 6.00%
שדרגו את המנוי 1,125,270 5.63%
שדרגו את המנוי 641,041 3.21%
שדרגו את המנוי 377,000 1.89%
שדרגו את המנוי 47,090 0.24%
שדרגו את המנוי 36,000 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית