תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דואר ישראל (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 24.10.2017 24.10.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 5,111,970 6,799,360 1,687,390  33.01%
מנורה 180,000 162,000 -18,000  -10.00%
הירשמו לצפייה 233,991 210,920 -23,071  -9.86%
הירשמו לצפייה 1,500,000 1,350,000 -150,000  -10.00%
הירשמו לצפייה 1,885,000 1,696,500 -188,500  -10.00%
שדרגו את המנוי 4,455,230 4,009,710 -445,523  -10.00%
שדרגו את המנוי 6,000,000 5,400,000 -600,000  -10.00%
שדרגו את המנוי 22,500,000 20,250,000 -2,250,000  -10.00%
שדרגו את המנוי 19,194,700 14,114,500 -5,080,130  -26.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,687,390

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,755,224

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,687,390
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,755,224
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 53,992,990 33.75%
הפניקס 20,250,000 12.66%
מיטב דש 14,114,500 8.82%
הירשמו לצפייה 6,799,360 4.25%
הירשמו לצפייה 5,400,000 3.38%
הירשמו לצפייה 4,009,710 2.51%
שדרגו את המנוי 1,696,500 1.06%
שדרגו את המנוי 1,350,000 0.84%
שדרגו את המנוי 210,920 0.13%
שדרגו את המנוי 162,000 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית