תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דואר ישראל (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 14.12.2018 14.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 144,000 126,000 -18,000  -12.50%
קחצ"ק חברת ניהול 164,013 144,822 -19,191  -11.70%
הירשמו לצפייה 1,200,000 1,050,000 -150,000  -12.50%
הירשמו לצפייה 1,508,000 1,319,500 -188,500  -12.50%
הירשמו לצפייה 3,564,180 3,118,660 -445,524  -12.50%
שדרגו את המנוי 18,000,000 17,451,700 -548,294  -3.05%
שדרגו את המנוי 4,800,000 4,200,000 -600,000  -12.50%
שדרגו את המנוי 5,872,530 5,066,890 -805,639  -13.72%
שדרגו את המנוי 12,546,300 10,978,000 -1,568,280  -12.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,343,428

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,343,428
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 43,455,572 36.21%
הפניקס 17,451,700 14.54%
מיטב דש 10,978,000 9.15%
הירשמו לצפייה 5,066,890 4.22%
הירשמו לצפייה 4,200,000 3.50%
הירשמו לצפייה 3,118,660 2.60%
שדרגו את המנוי 1,319,500 1.10%
שדרגו את המנוי 1,050,000 0.88%
שדרגו את המנוי 144,822 0.12%
שדרגו את המנוי 126,000 0.11%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית