תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בלייד ריינג'ר

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 12,929 13,000 71  0.55%
אי.בי.אי. 346 306 -40  -11.56%
הירשמו לצפייה 2,888 2,815 -73  -2.53%
הירשמו לצפייה 11,893 11,633 -260  -2.19%
הירשמו לצפייה 14,934 14,505 -429  -2.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -802

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 02.07.2022 02.07.2022 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 71
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -802
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,266 0.58%
מגדל 14,505 0.20%
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 13,000 0.18%
הירשמו לצפייה 11,633 0.16%
הירשמו לצפייה 2,815 0.04%
הירשמו לצפייה 306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 90,000 1.23%
אלטשולר - שחם 90,000 1.23%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בלייד ריינג'ר
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית