תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בלייד ריינג'ר

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 23,171 35,352 12,181  52.57%
אי.בי.אי. 680 690 10  1.47%
הירשמו לצפייה 3,952 3,956 4  0.10%
הירשמו לצפייה 13,425 13,337 -88  -0.66%
הירשמו לצפייה 1,507 7 -1,500  -99.54%
שדרגו את המנוי 22,090 13,090 -9,000  -40.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,195

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,588

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,195
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,588
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 67,442 0.92%
מגדל 35,352 0.48%
הראל 13,337 0.18%
הירשמו לצפייה 13,090 0.18%
הירשמו לצפייה 3,956 0.05%
הירשמו לצפייה 1,010 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 277,998 3.81%
פסגות 277,998 3.81%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בלייד ריינג'ר
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית