תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מירלנד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
כרמים 209,799 215,799 6,000  2.86%
ברומטר 26,757 18,898 -7,859  -29.37%
הירשמו לצפייה 248,606 240,548 -8,058  -3.24%
הירשמו לצפייה 1,657,210 1,647,150 -10,060  -0.61%
הירשמו לצפייה 1,109,730 1,025,150 -84,577  -7.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -110,554

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אי.בי.אי. 457,568 494,685 37,117  8.11%
מנורה 8,182,590 8,188,320 5,729  0.07%
הירשמו לצפייה 192,122 193,980 1,858  0.97%
הירשמו לצפייה 9,401,760 9,403,320 1,551  0.02%
הירשמו לצפייה 3,734,310 3,734,770 462  0.01%
שדרגו את המנוי 95,313 94,364 -949  -1.00%
שדרגו את המנוי 239,844 238,639 -1,205  -0.50%
שדרגו את המנוי 59,609 56,344 -3,265  -5.48%
שדרגו את המנוי 156,097 150,579 -5,518  -3.53%
שדרגו את המנוי 165,377 159,517 -5,860  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 46,717

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,797

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -110,554
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 46,717
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,797
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,560,853 11.19%
אנליסט 5,363,740 5.69%
פסגות 1,647,150 1.75%
הירשמו לצפייה 1,422,220 1.51%
הירשמו לצפייה 1,025,150 1.09%
הירשמו לצפייה 462,411 0.49%
שדרגו את המנוי 240,548 0.25%
שדרגו את המנוי 215,799 0.23%
שדרגו את המנוי 44,254 0.05%
שדרגו את המנוי 42,000 0.04%
שדרגו את המנוי 30,000 0.03%
שדרגו את המנוי 28,683 0.03%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 18,898 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,472,533 33.36%
הפניקס 9,403,320 9.97%
מנורה 8,188,320 8.68%
הירשמו לצפייה 4,257,320 4.51%
הירשמו לצפייה 3,734,770 3.96%
הירשמו לצפייה 1,614,020 1.71%
שדרגו את המנוי 1,026,440 1.09%
שדרגו את המנוי 671,140 0.71%
שדרגו את המנוי 494,685 0.52%
שדרגו את המנוי 238,639 0.25%
שדרגו את המנוי 193,980 0.21%
שדרגו את המנוי 183,526 0.19%
שדרגו את המנוי 159,517 0.17%
שדרגו את המנוי 150,579 0.16%
שדרגו את המנוי 150,161 0.16%
שדרגו את המנוי 111,244 0.12%
שדרגו את המנוי 105,211 0.11%
שדרגו את המנוי 100,036 0.11%
שדרגו את המנוי 95,236 0.10%
שדרגו את המנוי 94,364 0.10%
שדרגו את המנוי 79,602 0.08%
שדרגו את המנוי 64,088 0.07%
שדרגו את המנוי 60,636 0.06%
שדרגו את המנוי 56,344 0.06%
שדרגו את המנוי 39,945 0.04%
שדרגו את המנוי 34,410 0.04%
שדרגו את המנוי 33,916 0.04%
שדרגו את המנוי 28,334 0.03%
שדרגו את המנוי 24,544 0.03%
שדרגו את המנוי 21,539 0.02%
שדרגו את המנוי 15,296 0.02%
שדרגו את המנוי 12,825 0.01%
שדרגו את המנוי 10,484 0.01%
שדרגו את המנוי 8,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,625 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית