תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מירלנד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 302,840 306,381 3,541  1.17%
אפסילון 192,025 192,026 1
הירשמו לצפייה 50,000 49,000 -1,000  -2.00%
הירשמו לצפייה 37,000 34,000 -3,000  -8.11%
הירשמו לצפייה 827,979 796,455 -31,524  -3.81%
שדרגו את המנוי 708,473 661,657 -46,816  -6.61%
שדרגו את המנוי 166,799 26,392 -140,407  -84.18%
שדרגו את המנוי 2,023,800 1,816,710 -207,089  -10.23%
שדרגו את המנוי 2,296,660 1,834,590 -462,072  -20.12%
שדרגו את המנוי 4,581,150 4,002,340 -578,816  -12.63%
שדרגו את המנוי 3,674,890 0 -3,674,890  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,542

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,145,614

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הפניקס 172,452 310,414 137,962  80.00%
איילון 2,500 4,500 2,000  80.00%
הירשמו לצפייה 6,144,670 687,287 -5,457,380  -88.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 139,962

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,457,380

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,542
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,145,614
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 139,962
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,457,380
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,903,404 13.21%
אנליסט 4,002,340 5.34%
פסגות 1,834,590 2.45%
הירשמו לצפייה 1,816,710 2.42%
הירשמו לצפייה 796,455 1.06%
הירשמו לצפייה 661,657 0.88%
שדרגו את המנוי 306,381 0.41%
שדרגו את המנוי 192,026 0.26%
שדרגו את המנוי 162,176 0.22%
שדרגו את המנוי 49,000 0.07%
שדרגו את המנוי 34,000 0.05%
שדרגו את המנוי 26,392 0.04%
שדרגו את המנוי 14,047 0.02%
שדרגו את המנוי 7,630 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,135,215 20.18%
הפניקס 7,392,890 9.86%
הראל 2,959,420 3.95%
הירשמו לצפייה 2,237,470 2.98%
הירשמו לצפייה 1,394,260 1.86%
הירשמו לצפייה 531,739 0.71%
שדרגו את המנוי 253,629 0.34%
שדרגו את המנוי 150,161 0.20%
שדרגו את המנוי 138,577 0.18%
שדרגו את המנוי 72,444 0.10%
שדרגו את המנוי 4,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית