תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מירלנד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
הראל 1,113,590 1,412,220 298,628  26.82%
אי.בי.אי. 369,411 449,411 80,000  21.66%
הירשמו לצפייה 183,126 248,884 65,758  35.91%
הירשמו לצפייה 33,000 30,000 -3,000  -9.09%
הירשמו לצפייה 46,000 42,000 -4,000  -8.70%
שדרגו את המנוי 35,238 28,683 -6,555  -18.60%
שדרגו את המנוי 57,614 44,254 -13,360  -23.19%
שדרגו את המנוי 1,716,620 1,665,360 -51,258  -2.99%
שדרגו את המנוי 1,255,770 1,161,880 -93,898  -7.48%
שדרגו את המנוי 5,508,360 5,363,740 -144,629  -2.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 444,386

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -316,700

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 5,346,000 9,401,760 4,055,770  75.87%
אנליסט 2,251,220 4,257,320 2,006,100  89.11%
הירשמו לצפייה 3,624,820 3,734,310 109,484  3.02%
הירשמו לצפייה 21,113 111,244 90,131  426.90%
הירשמו לצפייה 8,161,510 8,182,590 21,085  0.26%
שדרגו את המנוי 164,007 165,377 1,370  0.84%
שדרגו את המנוי 182,696 183,526 830  0.45%
שדרגו את המנוי 1,614,020 1,614,020 -1
שדרגו את המנוי 993,382 990,607 -2,775  -0.28%
שדרגו את המנוי 165,044 156,097 -8,947  -5.42%
שדרגו את המנוי 59,609 28,334 -31,275  -52.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,284,770

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,998

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 444,386
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -316,700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,284,770
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -42,998
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,651,231 11.29%
אנליסט 5,363,740 5.69%
פסגות 1,665,360 1.77%
הירשמו לצפייה 1,412,220 1.50%
הירשמו לצפייה 1,161,880 1.23%
הירשמו לצפייה 449,411 0.48%
שדרגו את המנוי 248,884 0.26%
שדרגו את המנוי 204,799 0.22%
שדרגו את המנוי 44,254 0.05%
שדרגו את המנוי 42,000 0.04%
שדרגו את המנוי 30,000 0.03%
שדרגו את המנוי 28,683 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,907,954 34.88%
הפניקס 9,401,760 9.97%
מנורה 8,182,590 8.67%
הירשמו לצפייה 4,257,320 4.51%
הירשמו לצפייה 3,734,310 3.96%
הירשמו לצפייה 1,614,020 1.71%
שדרגו את המנוי 1,026,440 1.09%
שדרגו את המנוי 990,607 1.05%
שדרגו את המנוי 671,140 0.71%
שדרגו את המנוי 459,051 0.49%
שדרגו את המנוי 457,568 0.49%
שדרגו את המנוי 239,844 0.25%
שדרגו את המנוי 192,122 0.20%
שדרגו את המנוי 183,526 0.19%
שדרגו את המנוי 165,377 0.18%
שדרגו את המנוי 156,097 0.17%
שדרגו את המנוי 150,161 0.16%
שדרגו את המנוי 111,244 0.12%
שדרגו את המנוי 105,211 0.11%
שדרגו את המנוי 100,036 0.11%
שדרגו את המנוי 95,313 0.10%
שדרגו את המנוי 95,236 0.10%
שדרגו את המנוי 79,602 0.08%
שדרגו את המנוי 64,088 0.07%
שדרגו את המנוי 60,636 0.06%
שדרגו את המנוי 59,609 0.06%
שדרגו את המנוי 39,945 0.04%
שדרגו את המנוי 34,410 0.04%
שדרגו את המנוי 33,916 0.04%
שדרגו את המנוי 28,334 0.03%
שדרגו את המנוי 24,544 0.03%
שדרגו את המנוי 21,539 0.02%
שדרגו את המנוי 15,691 0.02%
שדרגו את המנוי 15,296 0.02%
שדרגו את המנוי 12,825 0.01%
שדרגו את המנוי 10,484 0.01%
שדרגו את המנוי 8,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,625 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית