תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מירלנד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
הראל 667,717 951,535 283,818  42.51%
אנליסט 4,222,340 4,272,340 50,000  1.18%
הירשמו לצפייה 1,853,950 1,892,860 38,910  2.10%
הירשמו לצפייה 10,763 13,246 2,483  23.07%
הירשמו לצפייה 49,000 51,000 2,000  4.08%
שדרגו את המנוי 162,176 123,381 -38,795  -23.92%
שדרגו את המנוי 298,770 195,216 -103,554  -34.66%
שדרגו את המנוי 1,817,870 1,628,120 -189,750  -10.44%
שדרגו את המנוי 192,026 0 -192,026  -100.00%
שדרגו את המנוי 778,739 453,619 -325,120  -41.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 377,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -849,245

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
כלל 706,970 1,614,020 907,053  128.30%
אנליסט 2,237,470 2,243,550 6,082  0.27%
הירשמו לצפייה 138,577 143,373 4,796  3.46%
הירשמו לצפייה 72,444 66,553 -5,891  -8.13%
הירשמו לצפייה 531,739 182,101 -349,638  -65.75%
שדרגו את המנוי 2,959,420 2,470,410 -489,013  -16.52%
שדרגו את המנוי 7,082,470 4,932,430 -2,150,050  -30.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 917,931

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,994,592

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 377,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -849,245
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 917,931
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,994,592
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,618,717 12.83%
אנליסט 4,272,340 5.70%
פסגות 1,892,860 2.52%
הירשמו לצפייה 1,628,120 2.17%
הירשמו לצפייה 951,535 1.27%
הירשמו לצפייה 453,619 0.60%
שדרגו את המנוי 195,216 0.26%
שדרגו את המנוי 123,381 0.16%
שדרגו את המנוי 51,000 0.07%
שדרגו את המנוי 33,000 0.04%
שדרגו את המנוי 13,246 0.02%
שדרגו את המנוי 4,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,594,722 26.13%
מנורה 5,896,960 7.86%
הפניקס 4,932,430 6.58%
הירשמו לצפייה 2,470,410 3.29%
הירשמו לצפייה 2,243,550 2.99%
הירשמו לצפייה 1,614,020 2.15%
שדרגו את המנוי 993,382 1.32%
שדרגו את המנוי 457,568 0.61%
שדרגו את המנוי 239,844 0.32%
שדרגו את המנוי 182,101 0.24%
שדרגו את המנוי 150,161 0.20%
שדרגו את המנוי 143,373 0.19%
שדרגו את המנוי 126,271 0.17%
שדרגו את המנוי 73,474 0.10%
שדרגו את המנוי 66,553 0.09%
שדרגו את המנוי 4,625 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית