תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מירלנד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 216,541 216,138 -403  -0.19%
מגדל 866,239 865,401 -838  -0.10%
הירשמו לצפייה 1,505,560 1,041,910 -463,647  -30.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -464,888

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 3,473,160 3,483,770 10,614  0.31%
מנורה 8,194,580 8,204,320 9,732  0.12%
הירשמו לצפייה 4,264,700 4,269,300 4,595  0.11%
הירשמו לצפייה 150,161 148,446 -1,715  -1.14%
הירשמו לצפייה 152,799 142,913 -9,886  -6.47%
שדרגו את המנוי 143,761 133,419 -10,342  -7.19%
שדרגו את המנוי 94,364 73,700 -20,664  -21.90%
שדרגו את המנוי 9,405,820 9,383,060 -22,764  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,941

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -65,371

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -464,888
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,941
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -65,371
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,595,232 10.17%
אנליסט 5,346,210 5.67%
הראל 1,357,220 1.44%
הירשמו לצפייה 1,041,910 1.10%
הירשמו לצפייה 865,401 0.92%
הירשמו לצפייה 472,411 0.50%
שדרגו את המנוי 216,138 0.23%
שדרגו את המנוי 215,799 0.23%
שדרגו את המנוי 50,143 0.05%
שדרגו את המנוי 30,000 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,018,481 32.88%
הפניקס 9,383,060 9.95%
מנורה 8,204,320 8.70%
הירשמו לצפייה 4,269,300 4.53%
הירשמו לצפייה 3,483,770 3.69%
הירשמו לצפייה 1,614,020 1.71%
שדרגו את המנוי 1,026,440 1.09%
שדרגו את המנוי 671,140 0.71%
שדרגו את המנוי 459,051 0.49%
שדרגו את המנוי 238,639 0.25%
שדרגו את המנוי 183,526 0.19%
שדרגו את המנוי 148,446 0.16%
שדרגו את המנוי 142,913 0.15%
שדרגו את המנוי 133,419 0.14%
שדרגו את המנוי 111,244 0.12%
שדרגו את המנוי 105,211 0.11%
שדרגו את המנוי 100,036 0.11%
שדרגו את המנוי 96,990 0.10%
שדרגו את המנוי 95,236 0.10%
שדרגו את המנוי 79,602 0.08%
שדרגו את המנוי 73,700 0.08%
שדרגו את המנוי 64,088 0.07%
שדרגו את המנוי 60,636 0.06%
שדרגו את המנוי 52,175 0.06%
שדרגו את המנוי 39,547 0.04%
שדרגו את המנוי 34,410 0.04%
שדרגו את המנוי 33,916 0.04%
שדרגו את המנוי 24,544 0.03%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 15,691 0.02%
שדרגו את המנוי 15,296 0.02%
שדרגו את המנוי 12,825 0.01%
שדרגו את המנוי 10,484 0.01%
שדרגו את המנוי 8,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,625 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית