תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מיטב דש 3,802,490 5,576,840 1,774,350  46.66%
מגדל 7,215,000 8,588,860 1,373,860  19.04%
הירשמו לצפייה 10,105,800 10,415,200 309,424  3.06%
הירשמו לצפייה 3,095,330 3,145,330 50,000  1.62%
הירשמו לצפייה 76,398 90,509 14,111  18.47%
שדרגו את המנוי 2,850,380 2,838,240 -12,141  -0.43%
שדרגו את המנוי 138,086 80,948 -57,138  -41.38%
שדרגו את המנוי 3,641,030 3,145,220 -495,809  -13.62%
שדרגו את המנוי 499,993 93 -499,900  -99.98%
שדרגו את המנוי 13,279,600 12,416,500 -863,097  -6.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,521,745

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,928,085

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 61,947 62,900 953  1.54%
אקסלנס 41,017 39,945 -1,072  -2.61%
הירשמו לצפייה 75,000 50,000 -25,000  -33.33%
הירשמו לצפייה 2,295,140 2,008,790 -286,349  -12.48%
הירשמו לצפייה 1,275,440 0 -1,275,440  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 953

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,587,861

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,521,745
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,928,085
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 953
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,587,861
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 52,683,543 17.92%
אנליסט 12,416,500 4.22%
מור 10,415,200 3.54%
הירשמו לצפייה 8,588,860 2.92%
הירשמו לצפייה 5,576,840 1.90%
הירשמו לצפייה 4,339,600 1.48%
שדרגו את המנוי 3,145,330 1.07%
שדרגו את המנוי 3,145,220 1.07%
שדרגו את המנוי 2,838,240 0.97%
שדרגו את המנוי 1,685,090 0.57%
שדרגו את המנוי 175,000 0.06%
שדרגו את המנוי 123,811 0.04%
שדרגו את המנוי 90,509 0.03%
שדרגו את המנוי 80,948 0.03%
שדרגו את המנוי 40,000 0.01%
שדרגו את המנוי 22,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 4,473,649 1.52%
הלמן אלדובי 2,008,790 0.68%
הכשרה ביטוח 823,413 0.28%
הירשמו לצפייה 431,026 0.15%
הירשמו לצפייה 352,455 0.12%
הירשמו לצפייה 323,003 0.11%
שדרגו את המנוי 152,635 0.05%
שדרגו את המנוי 148,643 0.05%
שדרגו את המנוי 80,839 0.03%
שדרגו את המנוי 62,900 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 0.02%
שדרגו את המנוי 39,945 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית