תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אנליסט 12,560,900 12,962,600 401,731  3.20%
פסגות 3,289,170 3,548,650 259,483  7.89%
הירשמו לצפייה 9,030,590 9,184,000 153,417  1.70%
הירשמו לצפייה 5,470,230 5,573,560 103,328  1.89%
הירשמו לצפייה 4,319,600 4,278,250 -41,345  -0.96%
שדרגו את המנוי 90,509 0 -90,509  -100.00%
שדרגו את המנוי 10,464,600 9,925,390 -539,212  -5.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 917,959

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -671,066

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
אקסלנס 39,945 20,429 -19,516  -48.86%
מיטב דש 50,000 25,000 -25,000  -50.00%
הירשמו לצפייה 62,900 30,654 -32,246  -51.27%
הירשמו לצפייה 148,643 74,321 -74,322  -50.00%
הירשמו לצפייה 152,635 76,317 -76,318  -50.00%
שדרגו את המנוי 80,839 0 -80,839  -100.00%
שדרגו את המנוי 323,003 160,997 -162,006  -50.16%
שדרגו את המנוי 352,455 176,227 -176,228  -50.00%
שדרגו את המנוי 431,026 252,349 -178,677  -41.45%
שדרגו את המנוי 823,413 411,706 -411,707  -50.00%
שדרגו את המנוי 2,008,790 1,004,400 -1,004,400  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,241,259

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 917,959
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -671,066
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,241,259
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 53,446,594 18.18%
אנליסט 12,962,600 4.41%
מור 9,925,390 3.38%
הירשמו לצפייה 9,184,000 3.12%
הירשמו לצפייה 5,573,560 1.90%
הירשמו לצפייה 4,278,250 1.46%
שדרגו את המנוי 3,548,650 1.21%
שדרגו את המנוי 3,145,330 1.07%
שדרגו את המנוי 2,701,570 0.92%
שדרגו את המנוי 1,685,090 0.57%
שדרגו את המנוי 175,000 0.06%
שדרגו את המנוי 123,811 0.04%
שדרגו את המנוי 80,948 0.03%
שדרגו את המנוי 40,000 0.01%
שדרגו את המנוי 22,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 4,889,240 1.66%
ילין לפידות 2,656,840 0.90%
הלמן אלדובי 1,004,400 0.34%
הירשמו לצפייה 411,706 0.14%
הירשמו לצפייה 252,349 0.09%
הירשמו לצפייה 176,227 0.06%
שדרגו את המנוי 160,997 0.05%
שדרגו את המנוי 76,317 0.03%
שדרגו את המנוי 74,321 0.03%
שדרגו את המנוי 30,654 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית