תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אקסלנס 6,729,150 7,201,800 472,653  7.02%
מיטב דש 10,782,600 11,083,200 300,666  2.79%
הירשמו לצפייה 28,954,000 29,082,000 128,032  0.44%
הירשמו לצפייה 855,990 953,654 97,664  11.41%
הירשמו לצפייה 27,227,300 27,316,800 89,444  0.33%
שדרגו את המנוי 1,111,000 1,090,000 -21,000  -1.89%
שדרגו את המנוי 157,995 107,106 -50,889  -32.21%
שדרגו את המנוי 33,586,700 33,502,700 -83,924  -0.25%
שדרגו את המנוי 5,620,000 5,374,000 -246,000  -4.38%
שדרגו את המנוי 4,220,050 3,495,220 -724,833  -17.18%
שדרגו את המנוי 13,674,300 12,647,900 -1,026,370  -7.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,088,459

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,153,016

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הלמן אלדובי 4,360,760 4,370,730 9,972  0.23%
הכשרה ביטוח 1,328,370 1,331,060 2,688  0.20%
הירשמו לצפייה 331,250 265,000 -66,250  -20.00%
הירשמו לצפייה 323,359 161,679 -161,680  -50.00%
הירשמו לצפייה 2,098,650 1,788,340 -310,312  -14.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,660

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -538,242

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,088,459
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,153,016
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,660
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -538,242
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 155,515,661 52.90%
הראל 33,502,700 11.40%
מגדל 29,082,000 9.89%
הירשמו לצפייה 27,316,800 9.29%
הירשמו לצפייה 18,103,000 6.16%
הירשמו לצפייה 12,647,900 4.30%
שדרגו את המנוי 11,083,200 3.77%
שדרגו את המנוי 7,201,800 2.45%
שדרגו את המנוי 5,374,000 1.83%
שדרגו את המנוי 3,495,220 1.19%
שדרגו את המנוי 2,592,140 0.88%
שדרגו את המנוי 1,090,000 0.37%
שדרגו את המנוי 953,654 0.32%
שדרגו את המנוי 860,130 0.29%
שדרגו את המנוי 707,443 0.24%
שדרגו את המנוי 698,264 0.24%
שדרגו את המנוי 399,287 0.14%
שדרגו את המנוי 240,925 0.08%
שדרגו את המנוי 107,106 0.04%
שדרגו את המנוי 30,852 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,240 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 11,421,535 3.88%
הלמן אלדובי 4,370,730 1.49%
הפניקס 1,788,340 0.61%
הירשמו לצפייה 1,331,060 0.45%
הירשמו לצפייה 704,910 0.24%
הירשמו לצפייה 678,909 0.23%
שדרגו את המנוי 660,330 0.22%
שדרגו את המנוי 465,404 0.16%
שדרגו את המנוי 392,617 0.13%
שדרגו את המנוי 305,270 0.10%
שדרגו את המנוי 297,286 0.10%
שדרגו את המנוי 265,000 0.09%
שדרגו את המנוי 161,679 0.05%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית