תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אילים 93,866,200 111,733,000 17,866,300  19.03%
פורסט 6,478,720 13,593,400 7,114,700  109.82%
הירשמו לצפייה 6,431,020 8,034,860 1,603,840  24.94%
הירשמו לצפייה 1,574,350 3,174,790 1,600,450  101.66%
הירשמו לצפייה 3,049,220 4,237,350 1,188,130  38.97%
שדרגו את המנוי 2,297,180 3,429,250 1,132,060  49.28%
שדרגו את המנוי 14,286,500 15,168,100 881,641  6.17%
שדרגו את המנוי 21,410,200 21,771,700 361,548  1.69%
שדרגו את המנוי 132,624 271,081 138,457  104.40%
שדרגו את המנוי 12,787,200 12,922,500 135,222  1.06%
שדרגו את המנוי 20,772,700 20,862,700 90,000  0.43%
שדרגו את המנוי 1,537,990 1,556,140 18,142  1.18%
שדרגו את המנוי 6,279,240 6,238,680 -40,558  -0.65%
שדרגו את המנוי 921,007 876,413 -44,594  -4.84%
שדרגו את המנוי 101,497 22,615 -78,882  -77.72%
שדרגו את המנוי 6,057,380 3,763,320 -2,294,070  -37.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,130,490

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,458,104

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הכשרה ביטוח 961,234 2,301,960 1,340,720  139.48%
איילון 2,088,000 2,585,140 497,144  23.81%
הירשמו לצפייה 236,985 674,170 437,185  184.48%
הירשמו לצפייה 978,701 1,344,550 365,850  37.38%
הירשמו לצפייה 284,707 597,269 312,562  109.78%
שדרגו את המנוי 1,257,680 1,420,290 162,613  12.93%
שדרגו את המנוי 1,680,940 1,700,940 20,000  1.19%
שדרגו את המנוי 14,500,000 14,500,000 -1
שדרגו את המנוי 2,450,980 2,199,740 -251,236  -10.25%
שדרגו את המנוי 23,434,300 23,094,200 -340,092  -1.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,136,074

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -591,329

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,130,490
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,458,104
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,136,074
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -591,329
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 227,655,899 38.72%
אילים 111,733,000 19.00%
הראל 21,771,700 3.70%
הירשמו לצפייה 20,862,700 3.55%
הירשמו לצפייה 15,168,100 2.58%
הירשמו לצפייה 13,593,400 2.31%
שדרגו את המנוי 12,922,500 2.20%
שדרגו את המנוי 8,034,860 1.37%
שדרגו את המנוי 6,238,680 1.06%
שדרגו את המנוי 4,237,350 0.72%
שדרגו את המנוי 3,763,320 0.64%
שדרגו את המנוי 3,429,250 0.58%
שדרגו את המנוי 3,174,790 0.54%
שדרגו את המנוי 1,556,140 0.26%
שדרגו את המנוי 876,413 0.15%
שדרגו את המנוי 271,081 0.05%
שדרגו את המנוי 22,615 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 52,496,792 8.93%
הלמן אלדובי 23,094,200 3.93%
מנורה 14,500,000 2.47%
הירשמו לצפייה 2,585,140 0.44%
הירשמו לצפייה 2,301,960 0.39%
הירשמו לצפייה 2,199,740 0.37%
שדרגו את המנוי 1,700,940 0.29%
שדרגו את המנוי 1,420,290 0.24%
שדרגו את המנוי 1,344,550 0.23%
שדרגו את המנוי 988,960 0.17%
שדרגו את המנוי 930,808 0.16%
שדרגו את המנוי 674,170 0.11%
שדרגו את המנוי 597,269 0.10%
שדרגו את המנוי 113,898 0.02%
שדרגו את המנוי 35,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,867 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית