תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 14,242,400 16,094,000 1,851,560  13.00%
מור 23,289,400 24,581,400 1,292,080  5.55%
הירשמו לצפייה 2,054,360 3,293,570 1,239,210  60.32%
הירשמו לצפייה 26,904,700 27,110,900 206,260  0.77%
הירשמו לצפייה 1,343,740 1,422,310 78,569  5.85%
שדרגו את המנוי 13,691,700 13,756,700 65,042  0.47%
שדרגו את המנוי 200,122 239,491 39,369  19.67%
שדרגו את המנוי 1,969,150 1,998,850 29,700  1.51%
שדרגו את המנוי 1,070,100 1,010,000 -60,100  -5.62%
שדרגו את המנוי 20,710,400 20,594,900 -115,530  -0.56%
שדרגו את המנוי 2,621,410 2,433,910 -187,500  -7.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,801,790

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -363,130

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 998,855 1,193,360 194,503  19.47%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 509,182 609,182 100,000  19.64%
הירשמו לצפייה 399,195 16,422 -382,773  -95.89%
הירשמו לצפייה 1,822,420 23,636 -1,798,780  -98.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 294,503

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,181,553

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,801,790
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -363,130
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 294,503
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,181,553
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 138,369,271 47.06%
הראל 27,110,900 9.22%
מור 24,581,400 8.36%
הירשמו לצפייה 20,594,900 7.01%
הירשמו לצפייה 16,094,000 5.47%
הירשמו לצפייה 14,594,800 4.96%
שדרגו את המנוי 13,756,700 4.68%
שדרגו את המנוי 8,388,610 2.85%
שדרגו את המנוי 3,293,570 1.12%
שדרגו את המנוי 2,433,910 0.83%
שדרגו את המנוי 1,998,850 0.68%
שדרגו את המנוי 1,422,310 0.48%
שדרגו את המנוי 1,175,290 0.40%
שדרגו את המנוי 1,010,000 0.34%
שדרגו את המנוי 525,000 0.18%
שדרגו את המנוי 392,683 0.13%
שדרגו את המנוי 304,195 0.10%
שדרגו את המנוי 239,491 0.08%
שדרגו את המנוי 170,000 0.06%
שדרגו את המנוי 160,689 0.05%
שדרגו את המנוי 61,293 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 0.02%
שדרגו את המנוי 10,680 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 8,983,584 3.06%
הלמן אלדובי 3,093,660 1.05%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 1,913,160 0.65%
הירשמו לצפייה 1,193,360 0.41%
הירשמו לצפייה 609,182 0.21%
הירשמו לצפייה 528,682 0.18%
שדרגו את המנוי 484,504 0.16%
שדרגו את המנוי 349,053 0.12%
שדרגו את המנוי 228,952 0.08%
שדרגו את המנוי 222,964 0.08%
שדרגו את המנוי 198,750 0.07%
שדרגו את המנוי 121,259 0.04%
שדרגו את המנוי 23,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית