תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אנליסט 21,177,300 21,912,100 734,790  3.47%
מור 14,177,900 14,834,400 656,458  4.63%
הירשמו לצפייה 8,150,110 8,480,240 330,139  4.05%
הירשמו לצפייה 168,047 364,173 196,126  116.71%
הירשמו לצפייה 6,093,000 6,268,230 175,224  2.88%
שדרגו את המנוי 13,082,900 13,077,500 -5,402  -0.04%
שדרגו את המנוי 10,161,700 10,145,800 -15,922  -0.16%
שדרגו את המנוי 8,735,070 8,694,120 -40,949  -0.47%
שדרגו את המנוי 6,538,790 6,150,620 -388,173  -5.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,092,737

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -450,446

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 23,636 61,947 38,311  162.09%
אקסלנס 16,422 41,017 24,595  149.77%
הירשמו לצפייה 121,259 80,839 -40,420  -33.33%
הירשמו לצפייה 228,952 152,635 -76,317  -33.33%
הירשמו לצפייה 198,750 75,000 -123,750  -62.26%
שדרגו את המנוי 484,504 323,003 -161,501  -33.33%
שדרגו את המנוי 528,682 352,455 -176,227  -33.33%
שדרגו את המנוי 609,182 431,026 -178,156  -29.25%
שדרגו את המנוי 1,193,360 823,413 -369,945  -31.00%
שדרגו את המנוי 1,913,160 1,275,440 -637,719  -33.33%
שדרגו את המנוי 3,093,660 2,295,140 -798,518  -25.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,562,553

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,092,737
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -450,446
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,562,553
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 103,685,900 35.27%
אנליסט 21,912,100 7.45%
מור 14,834,400 5.05%
הירשמו לצפייה 13,077,500 4.45%
הירשמו לצפייה 10,145,800 3.45%
הירשמו לצפייה 8,694,120 2.96%
שדרגו את המנוי 8,480,240 2.88%
שדרגו את המנוי 6,268,230 2.13%
שדרגו את המנוי 6,150,620 2.09%
שדרגו את המנוי 5,844,510 1.99%
שדרגו את המנוי 5,067,940 1.72%
שדרגו את המנוי 1,619,770 0.55%
שדרגו את המנוי 364,173 0.12%
שדרגו את המנוי 350,000 0.12%
שדרגו את המנוי 343,528 0.12%
שדרגו את המנוי 275,031 0.09%
שדרגו את המנוי 214,605 0.07%
שדרגו את המנוי 33,333 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,911,915 2.01%
הלמן אלדובי 2,295,140 0.78%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 1,275,440 0.43%
הירשמו לצפייה 823,413 0.28%
הירשמו לצפייה 431,026 0.15%
הירשמו לצפייה 352,455 0.12%
שדרגו את המנוי 323,003 0.11%
שדרגו את המנוי 152,635 0.05%
שדרגו את המנוי 80,839 0.03%
שדרגו את המנוי 75,000 0.03%
שדרגו את המנוי 61,947 0.02%
שדרגו את המנוי 41,017 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית