תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מגדל 15,351,700 16,594,400 1,242,750  8.09%
אי.בי.אי. 4,809,610 4,609,610 -200,000  -4.16%
הירשמו לצפייה 14,433,400 14,206,100 -227,325  -1.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,242,750

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -427,325

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 252,349 256,092 3,743  1.48%
הפניקס 31,842 29,769 -2,073  -6.51%
הירשמו לצפייה 158,179 155,759 -2,420  -1.53%
הירשמו לצפייה 18,680 4,425 -14,255  -76.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,748

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,242,750
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -427,325
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,748
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 55,792,763 75.91%
מגדל 16,594,400 22.58%
אנליסט 14,206,100 19.33%
הירשמו לצפייה 9,282,440 12.63%
הירשמו לצפייה 4,609,610 6.27%
הירשמו לצפייה 3,586,250 4.88%
שדרגו את המנוי 3,338,780 4.54%
שדרגו את המנוי 2,224,930 3.03%
שדרגו את המנוי 1,685,090 2.29%
שדרגו את המנוי 175,000 0.24%
שדרגו את המנוי 47,868 0.07%
שדרגו את המנוי 22,302 0.03%
שדרגו את המנוי 10,000 0.01%
שדרגו את המנוי 9,900 0.01%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 4,707,594 6.40%
ילין לפידות 2,927,120 3.98%
הלמן אלדובי 949,423 1.29%
הירשמו לצפייה 385,006 0.52%
הירשמו לצפייה 256,092 0.35%
הירשמו לצפייה 155,759 0.21%
שדרגו את המנוי 29,769 0.04%
שדרגו את המנוי 4,425 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית