תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
סיגמא 576,665 881,535 304,870  52.87%
אילים 107,106 105,943 -1,163  -1.09%
הירשמו לצפייה 14,240 10,680 -3,560  -25.00%
הירשמו לצפייה 30,000 7,500 -22,500  -75.00%
הירשמו לצפייה 143,000 107,250 -35,750  -25.00%
שדרגו את המנוי 589,594 442,195 -147,399  -25.00%
שדרגו את המנוי 946,703 718,684 -228,019  -24.09%
שדרגו את המנוי 927,747 695,810 -231,937  -25.00%
שדרגו את המנוי 860,130 565,000 -295,130  -34.31%
שדרגו את המנוי 332,899 0 -332,899  -100.00%
שדרגו את המנוי 2,592,140 1,949,350 -642,794  -24.80%
שדרגו את המנוי 3,495,220 2,621,410 -873,805  -25.00%
שדרגו את המנוי 12,707,200 11,302,600 -1,404,570  -11.05%
שדרגו את המנוי 5,070,000 3,491,320 -1,578,680  -31.14%
שדרגו את המנוי 7,651,560 5,859,090 -1,792,470  -23.43%
שדרגו את המנוי 10,815,200 7,991,960 -2,823,220  -26.10%
שדרגו את המנוי 18,103,000 14,132,000 -3,971,020  -21.94%
שדרגו את המנוי 33,544,400 27,541,400 -6,003,020  -17.90%
שדרגו את המנוי 29,541,300 22,894,500 -6,646,810  -22.50%
שדרגו את המנוי 27,859,600 21,164,000 -6,695,570  -24.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 304,870

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,730,316

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הלמן אלדובי 4,360,760 4,370,730 9,972  0.23%
הכשרה ביטוח 1,328,370 1,331,060 2,688  0.20%
הירשמו לצפייה 331,250 265,000 -66,250  -20.00%
הירשמו לצפייה 323,359 161,679 -161,680  -50.00%
הירשמו לצפייה 2,098,650 1,788,340 -310,312  -14.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,660

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -538,242

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 304,870
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,730,316
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,660
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -538,242
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 122,482,227 41.66%
הראל 27,541,400 9.37%
מגדל 22,894,500 7.79%
הירשמו לצפייה 21,164,000 7.20%
הירשמו לצפייה 14,132,000 4.81%
הירשמו לצפייה 11,302,600 3.84%
שדרגו את המנוי 7,991,960 2.72%
שדרגו את המנוי 5,859,090 1.99%
שדרגו את המנוי 3,491,320 1.19%
שדרגו את המנוי 2,621,410 0.89%
שדרגו את המנוי 1,949,350 0.66%
שדרגו את המנוי 881,535 0.30%
שדרגו את המנוי 718,684 0.24%
שדרגו את המנוי 695,810 0.24%
שדרגו את המנוי 565,000 0.19%
שדרגו את המנוי 442,195 0.15%
שדרגו את המנוי 107,250 0.04%
שדרגו את המנוי 105,943 0.04%
שדרגו את המנוי 10,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 11,421,535 3.88%
הלמן אלדובי 4,370,730 1.49%
הפניקס 1,788,340 0.61%
הירשמו לצפייה 1,331,060 0.45%
הירשמו לצפייה 704,910 0.24%
הירשמו לצפייה 678,909 0.23%
שדרגו את המנוי 660,330 0.22%
שדרגו את המנוי 465,404 0.16%
שדרגו את המנוי 392,617 0.13%
שדרגו את המנוי 305,270 0.10%
שדרגו את המנוי 297,286 0.10%
שדרגו את המנוי 265,000 0.09%
שדרגו את המנוי 161,679 0.05%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית