תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
פסגות 12,258,800 13,691,700 1,432,920  11.69%
פורסט 695,810 2,054,360 1,358,550  195.25%
הירשמו לצפייה 1,021,640 1,343,740 322,101  31.53%
הירשמו לצפייה 8,252,600 8,388,610 136,005  1.65%
הירשמו לצפייה 133,214 200,122 66,908  50.23%
שדרגו את המנוי 20,674,500 20,710,400 35,934  0.17%
שדרגו את המנוי 150,000 170,000 20,000  13.33%
שדרגו את המנוי 1,949,350 1,969,150 19,800  1.02%
שדרגו את המנוי 23,296,300 23,289,400 -6,966  -0.03%
שדרגו את המנוי 565,000 525,000 -40,000  -7.08%
שדרגו את המנוי 26,987,000 26,904,700 -82,372  -0.30%
שדרגו את המנוי 442,195 304,195 -138,000  -31.21%
שדרגו את המנוי 572,683 392,683 -180,000  -31.43%
שדרגו את המנוי 2,060,000 1,070,100 -989,900  -48.05%
שדרגו את המנוי 15,376,900 14,242,400 -1,134,530  -7.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,392,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,571,768

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 998,855 1,193,360 194,503  19.47%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 509,182 609,182 100,000  19.64%
הירשמו לצפייה 399,195 16,422 -382,773  -95.89%
הירשמו לצפייה 1,822,420 23,636 -1,798,780  -98.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 294,503

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,181,553

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,392,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,571,768
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 294,503
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,181,553
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 133,819,429 45.52%
הראל 26,904,700 9.15%
מור 23,289,400 7.92%
הירשמו לצפייה 20,710,400 7.04%
הירשמו לצפייה 14,594,800 4.96%
הירשמו לצפייה 14,242,400 4.84%
שדרגו את המנוי 13,691,700 4.66%
שדרגו את המנוי 8,388,610 2.85%
שדרגו את המנוי 2,621,410 0.89%
שדרגו את המנוי 2,054,360 0.70%
שדרגו את המנוי 1,969,150 0.67%
שדרגו את המנוי 1,343,740 0.46%
שדרגו את המנוי 1,175,290 0.40%
שדרגו את המנוי 1,070,100 0.36%
שדרגו את המנוי 525,000 0.18%
שדרגו את המנוי 392,683 0.13%
שדרגו את המנוי 304,195 0.10%
שדרגו את המנוי 200,122 0.07%
שדרגו את המנוי 170,000 0.06%
שדרגו את המנוי 160,689 0.05%
שדרגו את המנוי 10,680 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 8,983,584 3.06%
הלמן אלדובי 3,093,660 1.05%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 1,913,160 0.65%
הירשמו לצפייה 1,193,360 0.41%
הירשמו לצפייה 609,182 0.21%
הירשמו לצפייה 528,682 0.18%
שדרגו את המנוי 484,504 0.16%
שדרגו את המנוי 349,053 0.12%
שדרגו את המנוי 228,952 0.08%
שדרגו את המנוי 222,964 0.08%
שדרגו את המנוי 198,750 0.07%
שדרגו את המנוי 121,259 0.04%
שדרגו את המנוי 23,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית