תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 36,967,700 37,572,600 604,988  1.64%
הראל 29,148,500 29,431,300 282,808  0.97%
הירשמו לצפייה 19,999,800 20,172,400 172,672  0.86%
הירשמו לצפייה 34,971,800 35,104,200 132,356  0.38%
הירשמו לצפייה 19,649,400 19,678,800 29,394  0.15%
שדרגו את המנוי 1,209,260 1,199,960 -9,298  -0.77%
שדרגו את המנוי 7,679,600 7,665,860 -13,733  -0.18%
שדרגו את המנוי 3,353,220 3,119,750 -233,470  -6.96%
שדרגו את המנוי 7,628,730 7,394,670 -234,056  -3.07%
שדרגו את המנוי 3,351,580 3,110,000 -241,585  -7.21%
שדרגו את המנוי 22,050,200 18,248,200 -3,801,930  -17.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,222,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,534,072

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 50,000 848,637 798,637  1,597.27%
הכשרה ביטוח 1,656,920 1,658,250 1,335  0.08%
הירשמו לצפייה 6,166 0 -6,166  -100.00%
הירשמו לצפייה 1,936,780 1,849,510 -87,268  -4.51%
הירשמו לצפייה 415,482 327,332 -88,150  -21.22%
שדרגו את המנוי 1,005,550 331,250 -674,303  -67.06%
שדרגו את המנוי 7,853,530 381,588 -7,471,940  -95.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 799,972

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,327,827

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,222,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,534,072
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 799,972
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,327,827
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 199,651,469 67.91%
מגדל 37,572,600 12.78%
מור 35,104,200 11.94%
הירשמו לצפייה 29,431,300 10.01%
הירשמו לצפייה 20,172,400 6.86%
הירשמו לצפייה 19,678,800 6.69%
שדרגו את המנוי 18,248,200 6.21%
שדרגו את המנוי 8,274,460 2.81%
שדרגו את המנוי 7,665,860 2.61%
שדרגו את המנוי 7,394,670 2.52%
שדרגו את המנוי 5,004,420 1.70%
שדרגו את המנוי 3,119,750 1.06%
שדרגו את המנוי 3,110,000 1.06%
שדרגו את המנוי 2,135,360 0.73%
שדרגו את המנוי 1,199,960 0.41%
שדרגו את המנוי 930,000 0.32%
שדרגו את המנוי 230,000 0.08%
שדרגו את המנוי 227,000 0.08%
שדרגו את המנוי 70,000 0.02%
שדרגו את המנוי 38,565 0.01%
שדרגו את המנוי 26,124 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 13,206,598 4.49%
הלמן אלדובי 5,137,080 1.75%
הפניקס 1,849,510 0.63%
הירשמו לצפייה 1,658,250 0.56%
הירשמו לצפייה 848,637 0.29%
הירשמו לצפייה 824,626 0.28%
שדרגו את המנוי 823,777 0.28%
שדרגו את המנוי 581,755 0.20%
שדרגו את המנוי 381,588 0.13%
שדרגו את המנוי 371,607 0.13%
שדרגו את המנוי 331,250 0.11%
שדרגו את המנוי 327,332 0.11%
שדרגו את המנוי 71,186 0.02%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית