תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מיטב דש 12,969,200 17,820,900 4,851,730  37.41%
פסגות 14,570,200 16,625,700 2,055,520  14.11%
הירשמו לצפייה 19,626,700 21,438,800 1,812,140  9.23%
הירשמו לצפייה 10,293,800 11,821,600 1,527,760  14.84%
הירשמו לצפייה 4,161,360 4,943,800 782,441  18.80%
שדרגו את המנוי 20,540,600 21,240,600 700,000  3.41%
שדרגו את המנוי 2,162,150 2,765,300 603,152  27.90%
שדרגו את המנוי 4,801,630 5,148,770 347,143  7.23%
שדרגו את המנוי 30,107,700 30,377,700 269,992  0.90%
שדרגו את המנוי 6,082,460 6,251,680 169,217  2.78%
שדרגו את המנוי 6,010,210 6,076,110 65,901  1.10%
שדרגו את המנוי 773,569 836,563 62,994  8.14%
שדרגו את המנוי 7,807 8,464 657  8.42%
שדרגו את המנוי 2,447,340 2,411,430 -35,913  -1.47%
שדרגו את המנוי 85,931,500 78,600,000 -7,331,500  -8.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,248,647

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,367,413

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 48,776 704,798 656,022  1,344.97%
הלמן אלדובי 5,351,670 5,419,390 67,720  1.27%
הירשמו לצפייה 2,261,010 2,318,200 57,189  2.53%
הירשמו לצפייה 1,445,480 1,451,130 5,650  0.39%
הירשמו לצפייה 568,261 511,227 -57,034  -10.04%
שדרגו את המנוי 3,259,470 2,969,630 -289,835  -8.89%
שדרגו את המנוי 11,326,200 10,719,000 -607,220  -5.36%
שדרגו את המנוי 2,146,380 1,299,880 -846,500  -39.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 786,581

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,800,589

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,248,647
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,367,413
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 786,581
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,800,589
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 241,578,517 54.78%
אילים 78,600,000 17.82%
מור 30,377,700 6.89%
הירשמו לצפייה 21,438,800 4.86%
הירשמו לצפייה 21,240,600 4.82%
הירשמו לצפייה 17,820,900 4.04%
שדרגו את המנוי 16,625,700 3.77%
שדרגו את המנוי 15,211,100 3.45%
שדרגו את המנוי 11,821,600 2.68%
שדרגו את המנוי 6,251,680 1.42%
שדרגו את המנוי 6,076,110 1.38%
שדרגו את המנוי 5,148,770 1.17%
שדרגו את המנוי 4,943,800 1.12%
שדרגו את המנוי 2,765,300 0.63%
שדרגו את המנוי 2,411,430 0.55%
שדרגו את המנוי 836,563 0.19%
שדרגו את המנוי 8,464 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 28,940,370 6.56%
מנורה 10,719,000 2.43%
הלמן אלדובי 5,419,390 1.23%
הירשמו לצפייה 2,969,630 0.67%
הירשמו לצפייה 2,318,200 0.53%
הירשמו לצפייה 1,451,130 0.33%
שדרגו את המנוי 1,299,880 0.29%
שדרגו את המנוי 1,153,290 0.26%
שדרגו את המנוי 865,340 0.20%
שדרגו את המנוי 814,457 0.18%
שדרגו את המנוי 704,798 0.16%
שדרגו את המנוי 575,110 0.13%
שדרגו את המנוי 511,227 0.12%
שדרגו את המנוי 99,660 0.02%
שדרגו את המנוי 30,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,633 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית