תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
הראל 29,587,300 31,076,400 1,489,090  5.03%
מגדל 27,124,500 28,127,000 1,002,520  3.70%
הירשמו לצפייה 3,329,260 3,963,110 633,849  19.04%
הירשמו לצפייה 5,785,000 6,025,000 240,000  4.15%
הירשמו לצפייה 28,106,900 28,288,900 182,032  0.65%
שדרגו את המנוי 985,303 1,141,000 155,697  15.80%
שדרגו את המנוי 2,510,100 2,592,140 82,045  3.27%
שדרגו את המנוי 6,006,100 6,087,360 81,257  1.35%
שדרגו את המנוי 15,743,000 15,743,000 6
שדרגו את המנוי 918,882 895,416 -23,466  -2.55%
שדרגו את המנוי 14,085,500 13,952,300 -133,249  -0.95%
שדרגו את המנוי 12,519,000 12,210,000 -309,032  -2.47%
שדרגו את המנוי 1,426,140 898,245 -527,895  -37.02%
שדרגו את המנוי 2,126,290 1,555,040 -571,251  -26.87%
שדרגו את המנוי 6,619,560 5,753,510 -866,053  -13.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,866,496

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,430,946

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט 71,186 0 -71,186  -100.00%
אינפיניטי 371,607 297,286 -74,321  -20.00%
הירשמו לצפייה 381,588 305,270 -76,318  -20.00%
הירשמו לצפייה 404,199 323,359 -80,840  -20.00%
הירשמו לצפייה 581,755 465,404 -116,351  -20.00%
שדרגו את המנוי 823,777 704,910 -118,867  -14.43%
שדרגו את המנוי 824,626 660,330 -164,296  -19.92%
שדרגו את המנוי 848,637 678,909 -169,728  -20.00%
שדרגו את המנוי 1,658,250 1,328,370 -329,880  -19.89%
שדרגו את המנוי 2,813,290 2,098,650 -714,640  -25.40%
שדרגו את המנוי 5,137,080 4,360,760 -776,320  -15.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,692,747

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,866,496
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,430,946
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,692,747
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 158,640,497 53.96%
הראל 31,076,400 10.57%
מור 28,288,900 9.62%
הירשמו לצפייה 28,127,000 9.57%
הירשמו לצפייה 15,743,000 5.35%
הירשמו לצפייה 13,952,300 4.75%
שדרגו את המנוי 12,210,000 4.15%
שדרגו את המנוי 6,087,360 2.07%
שדרגו את המנוי 6,025,000 2.05%
שדרגו את המנוי 5,753,510 1.96%
שדרגו את המנוי 3,963,110 1.35%
שדרגו את המנוי 2,592,140 0.88%
שדרגו את המנוי 1,555,040 0.53%
שדרגו את המנוי 1,141,000 0.39%
שדרגו את המנוי 898,245 0.31%
שדרגו את המנוי 895,416 0.30%
שדרגו את המנוי 184,000 0.06%
שדרגו את המנוי 102,984 0.04%
שדרגו את המנוי 30,852 0.01%
שדרגו את המנוי 14,240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 11,554,498 3.93%
הלמן אלדובי 4,360,760 1.48%
הפניקס 2,098,650 0.71%
הירשמו לצפייה 1,328,370 0.45%
הירשמו לצפייה 704,910 0.24%
הירשמו לצפייה 678,909 0.23%
שדרגו את המנוי 660,330 0.22%
שדרגו את המנוי 465,404 0.16%
שדרגו את המנוי 331,250 0.11%
שדרגו את המנוי 323,359 0.11%
שדרגו את המנוי 305,270 0.10%
שדרגו את המנוי 297,286 0.10%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית