תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 7,979,790 15,032,300 7,052,500  88.38%
אקסלנס 5,891,240 8,252,600 2,361,360  40.08%
הירשמו לצפייה 21,029,600 23,008,600 1,979,010  9.41%
הירשמו לצפייה 13,577,200 14,594,800 1,017,510  7.49%
הירשמו לצפייה 422,251 592,683 170,432  40.36%
שדרגו את המנוי 26,936,700 27,067,000 130,310  0.48%
שדרגו את המנוי 2,745,430 2,842,500 97,073  3.54%
שדרגו את המנוי 96,900 119,263 22,363  23.08%
שדרגו את המנוי 10,501,600 10,233,300 -268,350  -2.55%
שדרגו את המנוי 707,668 108,000 -599,668  -84.74%
שדרגו את המנוי 22,363,700 20,838,300 -1,525,360  -6.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,830,558

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,393,378

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 1,788,340 1,822,420 34,079  1.91%
אקסלנס 392,617 399,195 6,578  1.68%
הירשמו לצפייה 161,679 121,259 -40,420  -25.00%
הירשמו לצפייה 265,000 198,750 -66,250  -25.00%
הירשמו לצפייה 297,286 222,964 -74,322  -25.00%
שדרגו את המנוי 305,270 228,952 -76,318  -25.00%
שדרגו את המנוי 465,404 349,053 -116,351  -25.00%
שדרגו את המנוי 678,909 509,182 -169,727  -25.00%
שדרגו את המנוי 660,330 484,504 -175,826  -26.63%
שדרגו את המנוי 704,910 528,682 -176,228  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,331,060 998,855 -332,203  -24.96%
שדרגו את המנוי 4,370,730 3,093,660 -1,277,070  -29.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,657

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,504,715

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,830,558
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,393,378
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 40,657
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,504,715
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 129,824,169 44.16%
הראל 27,067,000 9.21%
מור 23,008,600 7.83%
הירשמו לצפייה 20,838,300 7.09%
הירשמו לצפייה 15,032,300 5.11%
הירשמו לצפייה 14,594,800 4.96%
שדרגו את המנוי 10,233,300 3.48%
שדרגו את המנוי 8,252,600 2.81%
שדרגו את המנוי 2,842,500 0.97%
שדרגו את המנוי 2,621,410 0.89%
שדרגו את המנוי 1,949,350 0.66%
שדרגו את המנוי 695,810 0.24%
שדרגו את המנוי 592,683 0.20%
שדרגו את המנוי 590,059 0.20%
שדרגו את המנוי 565,000 0.19%
שדרגו את המנוי 442,195 0.15%
שדרגו את המנוי 160,689 0.05%
שדרגו את המנוי 119,263 0.04%
שדרגו את המנוי 108,000 0.04%
שדרגו את המנוי 99,630 0.03%
שדרגו את המנוי 10,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 10,870,636 3.70%
הלמן אלדובי 3,093,660 1.05%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 1,913,160 0.65%
הירשמו לצפייה 1,822,420 0.62%
הירשמו לצפייה 998,855 0.34%
הירשמו לצפייה 528,682 0.18%
שדרגו את המנוי 509,182 0.17%
שדרגו את המנוי 484,504 0.16%
שדרגו את המנוי 399,195 0.14%
שדרגו את המנוי 349,053 0.12%
שדרגו את המנוי 228,952 0.08%
שדרגו את המנוי 222,964 0.08%
שדרגו את המנוי 198,750 0.07%
שדרגו את המנוי 121,259 0.04%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית