תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
קבין 237,636 247,636 10,000  4.21%
אפסילון 4,761,940 4,699,360 -62,576  -1.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -62,576

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
ילין לפידות 12,490,000 17,298,200 4,808,220  38.50%
הכשרה ביטוח 2,204,000 2,742,170 538,171  24.42%
הירשמו לצפייה 2,204,000 2,304,000 100,000  4.54%
הירשמו לצפייה 4,581,670 4,590,260 8,584  0.19%
הירשמו לצפייה 720,284 726,094 5,810  0.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,460,785

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -62,576
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,460,785
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 18,838,485 18.84%
אקסלנס 9,815,950 9.82%
אפסילון 4,699,360 4.70%
הירשמו לצפייה 3,027,000 3.03%
הירשמו לצפייה 1,000,000 1.00%
הירשמו לצפייה 247,636 0.25%
שדרגו את המנוי 48,539 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 27,660,724 27.66%
ילין לפידות 17,298,200 17.30%
הפניקס 4,590,260 4.59%
הירשמו לצפייה 2,742,170 2.74%
הירשמו לצפייה 2,304,000 2.30%
הירשמו לצפייה 726,094 0.73%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית