תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מגדל 32,863,000 36,745,400 3,882,390  11.81%
הראל 22,528,800 26,304,100 3,775,340  16.76%
הירשמו לצפייה 7,690,000 8,560,810 870,807  11.32%
הירשמו לצפייה 6,034,040 6,725,690 691,651  11.46%
הירשמו לצפייה 17,444,300 17,850,100 405,788  2.33%
שדרגו את המנוי 31,177,400 31,465,100 287,726  0.92%
שדרגו את המנוי 595,000 810,000 215,000  36.13%
שדרגו את המנוי 3,286,570 3,339,660 53,090  1.62%
שדרגו את המנוי 1,256,040 1,237,000 -19,032  -1.52%
שדרגו את המנוי 5,256,580 5,053,580 -203,000  -3.86%
שדרגו את המנוי 713,999 426,000 -287,999  -40.34%
שדרגו את המנוי 2,730,530 2,234,800 -495,734  -18.16%
שדרגו את המנוי 26,557,800 25,869,400 -688,368  -2.59%
שדרגו את המנוי 10,058,700 8,708,790 -1,349,940  -13.42%
שדרגו את המנוי 7,591,850 4,362,430 -3,229,430  -42.54%
שדרגו את המנוי 27,003,300 22,086,000 -4,917,320  -18.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,181,792

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,190,823

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 50,000 848,637 798,637  1,597.27%
הכשרה ביטוח 1,656,920 1,658,250 1,335  0.08%
הירשמו לצפייה 6,166 0 -6,166  -100.00%
הירשמו לצפייה 1,936,780 1,849,510 -87,268  -4.51%
הירשמו לצפייה 1,005,550 331,250 -674,303  -67.06%
שדרגו את המנוי 7,853,530 381,588 -7,471,940  -95.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 799,972

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,239,677

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,181,792
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,190,823
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 799,972
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,239,677
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 203,932,020 69.36%
מגדל 36,745,400 12.50%
מור 31,465,100 10.70%
הירשמו לצפייה 26,304,100 8.95%
הירשמו לצפייה 25,869,400 8.80%
הירשמו לצפייה 22,086,000 7.51%
שדרגו את המנוי 17,850,100 6.07%
שדרגו את המנוי 8,708,790 2.96%
שדרגו את המנוי 8,560,810 2.91%
שדרגו את המנוי 6,725,690 2.29%
שדרגו את המנוי 5,053,580 1.72%
שדרגו את המנוי 4,362,430 1.48%
שדרגו את המנוי 3,339,660 1.14%
שדרגו את המנוי 2,234,800 0.76%
שדרגו את המנוי 2,135,360 0.73%
שדרגו את המנוי 1,237,000 0.42%
שדרגו את המנוי 810,000 0.28%
שדרגו את המנוי 426,000 0.14%
שדרגו את המנוי 17,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 12,879,266 4.38%
הלמן אלדובי 5,137,080 1.75%
הפניקס 1,849,510 0.63%
הירשמו לצפייה 1,658,250 0.56%
הירשמו לצפייה 848,637 0.29%
הירשמו לצפייה 824,626 0.28%
שדרגו את המנוי 823,777 0.28%
שדרגו את המנוי 581,755 0.20%
שדרגו את המנוי 381,588 0.13%
שדרגו את המנוי 371,607 0.13%
שדרגו את המנוי 331,250 0.11%
שדרגו את המנוי 71,186 0.02%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית