תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אי.בי.אי. 170,000 3,832,050 3,662,050  2,154.15%
אנליסט 2,426,910 5,239,850 2,812,940  115.91%
הירשמו לצפייה 1,422,310 1,619,770 197,459  13.88%
הירשמו לצפייה 304,195 343,528 39,333  12.93%
הירשמו לצפייה 10,680 7,120 -3,560  -33.33%
שדרגו את המנוי 50,000 33,333 -16,667  -33.33%
שדרגו את המנוי 239,491 215,326 -24,165  -10.09%
שדרגו את המנוי 412,547 275,031 -137,516  -33.33%
שדרגו את המנוי 295,821 135,132 -160,689  -54.32%
שדרגו את המנוי 525,000 350,000 -175,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,998,850 1,350,940 -647,911  -32.41%
שדרגו את המנוי 700,000 20,000 -680,000  -97.14%
שדרגו את המנוי 3,293,570 2,195,710 -1,097,860  -33.33%
שדרגו את המנוי 9,156,820 5,844,510 -3,312,320  -36.17%
שדרגו את המנוי 14,231,600 10,293,600 -3,937,990  -27.67%
שדרגו את המנוי 14,814,900 8,999,990 -5,814,920  -39.25%
שדרגו את המנוי 16,451,700 10,030,000 -6,421,680  -39.03%
שדרגו את המנוי 20,656,500 13,420,000 -7,236,520  -35.03%
שדרגו את המנוי 26,938,900 17,902,000 -9,036,980  -33.55%
שדרגו את המנוי 25,568,800 13,448,200 -12,120,500  -47.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,711,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,824,278

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 23,636 61,947 38,311  162.09%
אקסלנס 16,422 41,017 24,595  149.77%
הירשמו לצפייה 121,259 80,839 -40,420  -33.33%
הירשמו לצפייה 228,952 152,635 -76,317  -33.33%
הירשמו לצפייה 198,750 75,000 -123,750  -62.26%
שדרגו את המנוי 484,504 323,003 -161,501  -33.33%
שדרגו את המנוי 528,682 352,455 -176,227  -33.33%
שדרגו את המנוי 609,182 431,026 -178,156  -29.25%
שדרגו את המנוי 1,193,360 823,413 -369,945  -31.00%
שדרגו את המנוי 1,913,160 1,275,440 -637,719  -33.33%
שדרגו את המנוי 3,093,660 2,295,140 -798,518  -25.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,562,553

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,711,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,824,278
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,562,553
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 95,556,090 32.50%
הראל 17,902,000 6.09%
מור 13,448,200 4.57%
הירשמו לצפייה 13,420,000 4.56%
הירשמו לצפייה 10,293,600 3.50%
הירשמו לצפייה 10,030,000 3.41%
שדרגו את המנוי 8,999,990 3.06%
שדרגו את המנוי 5,844,510 1.99%
שדרגו את המנוי 5,239,850 1.78%
שדרגו את המנוי 3,832,050 1.30%
שדרגו את המנוי 2,195,710 0.75%
שדרגו את המנוי 1,619,770 0.55%
שדרגו את המנוי 1,350,940 0.46%
שדרגו את המנוי 350,000 0.12%
שדרגו את המנוי 343,528 0.12%
שדרגו את המנוי 275,031 0.09%
שדרגו את המנוי 215,326 0.07%
שדרגו את המנוי 135,132 0.05%
שדרגו את המנוי 33,333 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,120 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,911,915 2.01%
הלמן אלדובי 2,295,140 0.78%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 1,275,440 0.43%
הירשמו לצפייה 823,413 0.28%
הירשמו לצפייה 431,026 0.15%
הירשמו לצפייה 352,455 0.12%
שדרגו את המנוי 323,003 0.11%
שדרגו את המנוי 152,635 0.05%
שדרגו את המנוי 80,839 0.03%
שדרגו את המנוי 75,000 0.03%
שדרגו את המנוי 61,947 0.02%
שדרגו את המנוי 41,017 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית