תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אילים 101,067,000 104,490,000 3,423,290  3.39%
מיטב דש 7,322,640 8,273,690 951,048  12.99%
הירשמו לצפייה 866,780 1,426,430 559,649  64.57%
הירשמו לצפייה 3,271,860 3,714,320 442,463  13.52%
הירשמו לצפייה 3,017,940 3,383,920 365,973  12.13%
שדרגו את המנוי 1,702,990 2,061,150 358,153  21.03%
שדרגו את המנוי 4,246,430 4,457,250 210,817  4.96%
שדרגו את המנוי 18,254,800 18,326,500 71,678  0.39%
שדרגו את המנוי 9,773 7,003 -2,770  -28.34%
שדרגו את המנוי 5,586,710 5,534,420 -52,289  -0.94%
שדרגו את המנוי 14,784,200 14,531,000 -253,165  -1.71%
שדרגו את המנוי 2,841,090 2,552,310 -288,781  -10.16%
שדרגו את המנוי 10,777,400 10,475,400 -301,929  -2.80%
שדרגו את המנוי 19,126,500 17,188,500 -1,937,990  -10.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,383,071

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,836,924

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 2,199,740 3,259,470 1,059,730  48.18%
אנליסט 1,344,550 1,445,480 100,929  7.51%
הירשמו לצפייה 9,867 8,633 -1,234  -12.51%
הירשמו לצפייה 35,000 30,625 -4,375  -12.50%
הירשמו לצפייה 113,898 99,660 -14,238  -12.50%
שדרגו את המנוי 597,269 575,110 -22,159  -3.71%
שדרגו את המנוי 2,301,960 2,261,010 -40,945  -1.78%
שדרגו את המנוי 674,170 568,261 -105,909  -15.71%
שדרגו את המנוי 930,808 814,457 -116,351  -12.50%
שדרגו את המנוי 988,960 865,340 -123,620  -12.50%
שדרגו את המנוי 1,700,940 1,453,320 -247,618  -14.56%
שדרגו את המנוי 2,585,140 1,153,290 -1,431,860  -55.39%
שדרגו את המנוי 14,500,000 11,326,200 -3,173,780  -21.89%
שדרגו את המנוי 23,094,200 5,351,670 -17,742,500  -76.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,160,659

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,024,589

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,383,071
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,836,924
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,160,659
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,024,589
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 214,804,995 36.53%
אילים 104,490,000 17.77%
ילין לפידות 18,326,500 3.12%
הירשמו לצפייה 17,188,500 2.92%
הירשמו לצפייה 14,531,000 2.47%
הירשמו לצפייה 13,221,100 2.25%
שדרגו את המנוי 10,475,400 1.78%
שדרגו את המנוי 8,273,690 1.41%
שדרגו את המנוי 5,534,420 0.94%
שדרגו את המנוי 5,000,000 0.85%
שדרגו את המנוי 4,457,250 0.76%
שדרגו את המנוי 3,714,320 0.63%
שדרגו את המנוי 3,383,920 0.58%
שדרגו את המנוי 2,552,310 0.43%
שדרגו את המנוי 2,061,150 0.35%
שדרגו את המנוי 1,426,430 0.24%
שדרגו את המנוי 162,002 0.03%
שדרגו את המנוי 7,003 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 31,407,682 5.34%
מנורה 11,326,200 1.93%
הלמן אלדובי 5,351,670 0.91%
הירשמו לצפייה 3,259,470 0.55%
הירשמו לצפייה 2,261,010 0.38%
הירשמו לצפייה 2,146,380 0.37%
שדרגו את המנוי 1,453,320 0.25%
שדרגו את המנוי 1,445,480 0.25%
שדרגו את המנוי 1,153,290 0.20%
שדרגו את המנוי 865,340 0.15%
שדרגו את המנוי 814,457 0.14%
שדרגו את המנוי 575,110 0.10%
שדרגו את המנוי 568,261 0.10%
שדרגו את המנוי 99,660 0.02%
שדרגו את המנוי 48,776 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,633 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית