תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מור 2,136,150 13,824,600 11,688,400  547.17%
סיגמא 3,764,070 5,134,030 1,369,960  36.40%
הירשמו לצפייה 7,631,810 8,855,070 1,223,260  16.03%
הירשמו לצפייה 14,376,700 15,003,600 626,851  4.36%
הירשמו לצפייה 19,819,900 20,323,700 503,740  2.54%
שדרגו את המנוי 1,777,880 2,162,150 384,271  21.61%
שדרגו את המנוי 4,660,520 4,801,630 141,106  3.03%
שדרגו את המנוי 4,038,290 4,137,610 99,321  2.46%
שדרגו את המנוי 7,347 7,668 321  4.37%
שדרגו את המנוי 10,280,300 10,232,400 -47,894  -0.47%
שדרגו את המנוי 2,532,220 2,470,940 -61,281  -2.42%
שדרגו את המנוי 5,443,450 5,337,840 -105,613  -1.94%
שדרגו את המנוי 16,169,800 15,964,200 -205,568  -1.27%
שדרגו את המנוי 103,824,000 93,041,000 -10,783,200  -10.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,037,230

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,203,556

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 48,776 704,798 656,022  1,344.97%
הלמן אלדובי 5,351,670 5,419,390 67,720  1.27%
הירשמו לצפייה 2,261,010 2,318,200 57,189  2.53%
הירשמו לצפייה 1,445,480 1,451,130 5,650  0.39%
הירשמו לצפייה 568,261 511,227 -57,034  -10.04%
שדרגו את המנוי 3,259,470 2,969,630 -289,835  -8.89%
שדרגו את המנוי 11,326,200 10,719,000 -607,220  -5.36%
שדרגו את המנוי 2,146,380 1,299,880 -846,500  -39.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 786,581

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,800,589

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,037,230
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,203,556
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 786,581
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,800,589
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 221,696,427 50.27%
אילים 93,041,000 21.10%
ילין לפידות 20,323,700 4.61%
הירשמו לצפייה 15,964,200 3.62%
הירשמו לצפייה 15,211,100 3.45%
הירשמו לצפייה 15,003,600 3.40%
שדרגו את המנוי 13,824,600 3.13%
שדרגו את המנוי 10,232,400 2.32%
שדרגו את המנוי 8,855,070 2.01%
שדרגו את המנוי 5,337,840 1.21%
שדרגו את המנוי 5,134,030 1.16%
שדרגו את המנוי 5,034,930 1.14%
שדרגו את המנוי 4,801,630 1.09%
שדרגו את המנוי 4,137,610 0.94%
שדרגו את המנוי 2,470,940 0.56%
שדרגו את המנוי 2,162,150 0.49%
שדרגו את המנוי 153,959 0.03%
שדרגו את המנוי 7,668 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 28,940,370 6.56%
מנורה 10,719,000 2.43%
הלמן אלדובי 5,419,390 1.23%
הירשמו לצפייה 2,969,630 0.67%
הירשמו לצפייה 2,318,200 0.53%
הירשמו לצפייה 1,451,130 0.33%
שדרגו את המנוי 1,299,880 0.29%
שדרגו את המנוי 1,153,290 0.26%
שדרגו את המנוי 865,340 0.20%
שדרגו את המנוי 814,457 0.18%
שדרגו את המנוי 704,798 0.16%
שדרגו את המנוי 575,110 0.13%
שדרגו את המנוי 511,227 0.12%
שדרגו את המנוי 99,660 0.02%
שדרגו את המנוי 30,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,633 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית