תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 1,825,420 8,440,530 6,615,110  362.39%
הראל 13,041,100 16,151,000 3,109,910  23.85%
הירשמו לצפייה 2,590,600 3,495,000 904,403  34.91%
הירשמו לצפייה 18,046,200 18,736,100 689,886  3.82%
הירשמו לצפייה 29,087,600 29,446,900 359,292  1.24%
שדרגו את המנוי 12,531,600 12,823,200 291,617  2.33%
שדרגו את המנוי 3,781,020 3,822,060 41,039  1.09%
שדרגו את המנוי 14,330,100 14,369,000 38,830  0.27%
שדרגו את המנוי 674,000 710,000 36,000  5.34%
שדרגו את המנוי 447,400 457,400 10,000  2.24%
שדרגו את המנוי 5,418,580 5,407,720 -10,863  -0.20%
שדרגו את המנוי 178,768 155,984 -22,784  -12.75%
שדרגו את המנוי 5,245,240 5,126,030 -119,212  -2.27%
שדרגו את המנוי 32,530,800 32,279,900 -250,884  -0.77%
שדרגו את המנוי 42,302,400 41,587,000 -715,416  -1.69%
שדרגו את המנוי 40,888,400 38,845,700 -2,042,690  -5.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,096,087

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,161,849

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,336,290 2,347,860 11,572  0.50%
הלמן אלדובי 4,982,310 4,985,060 2,748  0.06%
הירשמו לצפייה 8,633 7,400 -1,233  -14.28%
הירשמו לצפייה 950,291 894,535 -55,756  -5.87%
הירשמו לצפייה 491,676 415,704 -75,972  -15.45%
שדרגו את המנוי 1,191,250 1,114,180 -77,072  -6.47%
שדרגו את המנוי 586,223 453,454 -132,769  -22.65%
שדרגו את המנוי 1,160,440 988,533 -171,905  -14.81%
שדרגו את המנוי 1,803,320 1,545,710 -257,618  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,305,380 989,551 -315,829  -24.19%
שדרגו את המנוי 2,318,640 1,988,530 -330,103  -14.24%
שדרגו את המנוי 865,339 0 -865,339  -100.00%
שדרגו את המנוי 10,893,500 9,383,470 -1,510,070  -13.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,320

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,793,666

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,096,087
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,161,849
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,320
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,793,666
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 239,262,864 65.11%
אילים 41,587,000 11.32%
מור 38,845,700 10.57%
הירשמו לצפייה 32,279,900 8.78%
הירשמו לצפייה 29,446,900 8.01%
הירשמו לצפייה 18,736,100 5.10%
שדרגו את המנוי 16,151,000 4.39%
שדרגו את המנוי 14,369,000 3.91%
שדרגו את המנוי 12,823,200 3.49%
שדרגו את המנוי 8,440,530 2.30%
שדרגו את המנוי 5,407,720 1.47%
שדרגו את המנוי 5,126,030 1.39%
שדרגו את המנוי 4,741,900 1.29%
שדרגו את המנוי 3,822,060 1.04%
שדרגו את המנוי 3,495,000 0.95%
שדרגו את המנוי 2,562,440 0.70%
שדרגו את המנוי 710,000 0.19%
שדרגו את המנוי 457,400 0.12%
שדרגו את המנוי 155,984 0.04%
שדרגו את המנוי 105,000 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 36,931,057 10.05%
מנורה 9,383,470 2.55%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 5,000,000 1.36%
הירשמו לצפייה 4,985,060 1.36%
הירשמו לצפייה 3,826,310 1.04%
הירשמו לצפייה 2,347,860 0.64%
שדרגו את המנוי 1,988,530 0.54%
שדרגו את המנוי 1,714,280 0.47%
שדרגו את המנוי 1,545,710 0.42%
שדרגו את המנוי 1,114,180 0.30%
שדרגו את המנוי 989,551 0.27%
שדרגו את המנוי 988,533 0.27%
שדרגו את המנוי 894,535 0.24%
שדרגו את המנוי 698,106 0.19%
שדרגו את המנוי 492,951 0.13%
שדרגו את המנוי 453,454 0.12%
שדרגו את המנוי 415,704 0.11%
שדרגו את המנוי 85,423 0.02%
שדרגו את המנוי 7,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית