תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
מגדל 14,766,400 15,223,500 457,086  3.10%
פסגות 3,431,460 3,453,730 22,263  0.65%
הירשמו לצפייה 14,597,900 14,319,600 -278,287  -1.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 479,349

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -278,287

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
אקסלנס 4,517 18,680 14,163  313.55%
הפניקס 31,596 31,842 246  0.78%
הירשמו לצפייה 158,924 158,179 -745  -0.47%
הירשמו לצפייה 2,928,060 2,927,120 -941  -0.03%
הירשמו לצפייה 1,004,400 949,423 -54,973  -5.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,409

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,659

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 479,349
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -278,287
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,409
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -56,659
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 55,429,654 75.41%
מגדל 15,223,500 20.71%
אנליסט 14,319,600 19.48%
הירשמו לצפייה 9,282,440 12.63%
הירשמו לצפייה 4,809,610 6.54%
הירשמו לצפייה 4,041,780 5.50%
שדרגו את המנוי 3,453,730 4.70%
שדרגו את המנוי 2,224,930 3.03%
שדרגו את המנוי 1,685,090 2.29%
שדרגו את המנוי 175,000 0.24%
שדרגו את המנוי 123,811 0.17%
שדרגו את המנוי 47,868 0.07%
שדרגו את המנוי 22,302 0.03%
שדרגו את המנוי 10,000 0.01%
שדרגו את המנוי 9,900 0.01%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 4,975,143 6.77%
ילין לפידות 2,927,120 3.98%
הלמן אלדובי 949,423 1.29%
הירשמו לצפייה 385,006 0.52%
הירשמו לצפייה 252,349 0.34%
הירשמו לצפייה 176,227 0.24%
שדרגו את המנוי 158,179 0.22%
שדרגו את המנוי 76,317 0.10%
שדרגו את המנוי 31,842 0.04%
שדרגו את המנוי 18,680 0.03%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית