תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
מיטב דש 21,439,600 29,517,100 8,077,450  37.68%
פסגות 18,185,600 21,922,400 3,736,750  20.55%
הירשמו לצפייה 30,832,600 34,523,300 3,690,650  11.97%
הירשמו לצפייה 13,053,300 14,522,600 1,469,330  11.26%
הירשמו לצפייה 4,479,970 5,229,970 750,000  16.74%
שדרגו את המנוי 726,053 1,287,350 561,296  77.31%
שדרגו את המנוי 4,540,050 4,648,160 108,106  2.38%
שדרגו את המנוי 10,945,800 11,035,500 89,765  0.82%
שדרגו את המנוי 237,340 307,340 70,000  29.49%
שדרגו את המנוי 2,068,640 1,962,060 -106,585  -5.15%
שדרגו את המנוי 5,035,370 4,877,390 -157,987  -3.14%
שדרגו את המנוי 1,938,110 1,172,490 -765,623  -39.50%
שדרגו את המנוי 18,185,300 17,096,500 -1,088,750  -5.99%
שדרגו את המנוי 56,385,000 48,042,400 -8,342,630  -14.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,553,347

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,461,575

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
אינפיניטי 30,625 950,291 919,666  3,002.99%
מנורה 10,719,000 10,893,500 174,539  1.63%
הירשמו לצפייה 1,153,290 1,160,440 7,150  0.62%
הירשמו לצפייה 2,318,200 2,318,640 434  0.02%
הירשמו לצפייה 865,340 865,339 -1
שדרגו את המנוי 99,660 85,423 -14,237  -14.29%
שדרגו את המנוי 511,227 491,676 -19,551  -3.82%
שדרגו את המנוי 575,110 492,951 -82,159  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,299,880 1,191,250 -108,625  -8.36%
שדרגו את המנוי 814,457 698,106 -116,351  -14.29%
שדרגו את המנוי 704,798 586,223 -118,575  -16.82%
שדרגו את המנוי 1,451,130 1,305,380 -145,750  -10.04%
שדרגו את המנוי 5,419,390 4,982,310 -437,074  -8.07%
שדרגו את המנוי 2,969,630 2,336,290 -633,347  -21.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,101,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,675,670

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,553,347
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,461,575
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,101,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,675,670
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 222,761,108 50.51%
אילים 48,042,400 10.89%
מור 34,523,300 7.83%
הירשמו לצפייה 29,517,100 6.69%
הירשמו לצפייה 21,922,400 4.97%
הירשמו לצפייה 18,206,200 4.13%
שדרגו את המנוי 17,096,500 3.88%
שדרגו את המנוי 14,522,600 3.29%
שדרגו את המנוי 11,035,500 2.50%
שדרגו את המנוי 5,358,580 1.22%
שדרגו את המנוי 5,229,970 1.19%
שדרגו את המנוי 4,877,390 1.11%
שדרגו את המנוי 4,648,160 1.05%
שדרגו את המנוי 2,524,750 0.57%
שדרגו את המנוי 1,962,060 0.44%
שדרגו את המנוי 1,287,350 0.29%
שדרגו את המנוי 1,172,490 0.27%
שדרגו את המנוי 307,340 0.07%
שדרגו את המנוי 260,000 0.06%
שדרגו את המנוי 162,018 0.04%
שדרגו את המנוי 105,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 31,884,052 7.23%
מנורה 10,893,500 2.47%
הלמן אלדובי 4,982,310 1.13%
הירשמו לצפייה 2,336,290 0.53%
הירשמו לצפייה 2,318,640 0.53%
הירשמו לצפייה 1,803,320 0.41%
שדרגו את המנוי 1,714,280 0.39%
שדרגו את המנוי 1,305,380 0.30%
שדרגו את המנוי 1,191,250 0.27%
שדרגו את המנוי 1,160,440 0.26%
שדרגו את המנוי 950,291 0.22%
שדרגו את המנוי 865,339 0.20%
שדרגו את המנוי 698,106 0.16%
שדרגו את המנוי 586,223 0.13%
שדרגו את המנוי 492,951 0.11%
שדרגו את המנוי 491,676 0.11%
שדרגו את המנוי 85,423 0.02%
שדרגו את המנוי 8,633 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית