רכבת ישראל - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מיטב דש 28,661,000 38,825,800 10,164,800  35.47%
מגדל 10,387,900 18,999,200 8,611,300  82.90%
הירשמו לצפייה 14,394,300 18,823,200 4,428,880  30.77%
הירשמו לצפייה 3,365,000 5,008,000 1,643,000  48.83%
הירשמו לצפייה 3,951,580 5,131,580 1,180,000  29.86%
שדרגו את המנוי 26,350,500 27,175,100 824,640  3.13%
שדרגו את המנוי 31,032,100 31,786,800 754,652  2.43%
שדרגו את המנוי 16,768,300 17,444,300 675,999  4.03%
שדרגו את המנוי 485,000 670,000 185,000  38.14%
שדרגו את המנוי 5,200,140 5,321,760 121,623  2.34%
שדרגו את המנוי 664,666 701,666 37,000  5.57%
שדרגו את המנוי 3,246,970 3,256,870 9,900  0.30%
שדרגו את המנוי 11,974,100 11,428,000 -546,170  -4.56%
שדרגו את המנוי 6,999,230 1,270,260 -5,728,970  -81.85%
שדרגו את המנוי 28,959,200 11,667,200 -17,292,000  -59.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,636,794

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,567,140

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הלמן אלדובי 4,985,060 5,137,080 152,014  3.05%
אי.בי.אי. 415,704 415,482 -222  -0.05%
הירשמו לצפייה 7,400 6,166 -1,234  -16.68%
הירשמו לצפייה 85,423 71,186 -14,237  -16.67%
הירשמו לצפייה 1,114,180 1,005,550 -108,625  -9.75%
שדרגו את המנוי 698,106 581,755 -116,351  -16.67%
שדרגו את המנוי 453,454 332,604 -120,850  -26.65%
שדרגו את המנוי 988,533 823,777 -164,756  -16.67%
שדרגו את המנוי 989,551 824,626 -164,925  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,988,530 1,656,920 -331,613  -16.68%
שדרגו את המנוי 2,347,860 1,936,780 -411,084  -17.51%
שדרגו את המנוי 492,951 50,000 -442,951  -89.86%
שדרגו את המנוי 894,535 371,607 -522,928  -58.46%
שדרגו את המנוי 3,826,310 3,188,590 -637,719  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,545,710 404,199 -1,141,510  -73.85%
שדרגו את המנוי 9,383,470 7,853,530 -1,529,940  -16.30%
שדרגו את המנוי 1,714,280 0 -1,714,280  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 152,014

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,423,225

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,636,794
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,567,140
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 152,014
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,423,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 204,419,012 55.62%
מיטב דש 38,825,800 10.56%
מור 31,786,800 8.65%
הירשמו לצפייה 27,175,100 7.39%
הירשמו לצפייה 18,999,200 5.17%
הירשמו לצפייה 18,823,200 5.12%
שדרגו את המנוי 17,444,300 4.75%
שדרגו את המנוי 11,667,200 3.17%
שדרגו את המנוי 11,428,000 3.11%
שדרגו את המנוי 5,321,760 1.45%
שדרגו את המנוי 5,131,580 1.40%
שדרגו את המנוי 5,008,000 1.36%
שדרגו את המנוי 4,506,430 1.23%
שדרגו את המנוי 3,256,870 0.89%
שדרגו את המנוי 2,135,360 0.58%
שדרגו את המנוי 1,270,260 0.35%
שדרגו את המנוי 701,666 0.19%
שדרגו את המנוי 670,000 0.18%
שדרגו את המנוי 137,500 0.04%
שדרגו את המנוי 129,986 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 24,659,852 6.71%
מנורה 7,853,530 2.14%
הלמן אלדובי 5,137,080 1.40%
הירשמו לצפייה 3,188,590 0.87%
הירשמו לצפייה 1,936,780 0.53%
הירשמו לצפייה 1,656,920 0.45%
שדרגו את המנוי 1,005,550 0.27%
שדרגו את המנוי 824,626 0.22%
שדרגו את המנוי 823,777 0.22%
שדרגו את המנוי 581,755 0.16%
שדרגו את המנוי 415,482 0.11%
שדרגו את המנוי 404,199 0.11%
שדרגו את המנוי 371,607 0.10%
שדרגו את המנוי 332,604 0.09%
שדרגו את המנוי 71,186 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 0.01%
שדרגו את המנוי 6,166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית