תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
פסגות 27,230,600 30,318,400 3,087,780  11.34%
מור 38,263,700 40,981,000 2,717,360  7.10%
הירשמו לצפייה 3,415,510 3,731,520 316,011  9.25%
הירשמו לצפייה 12,097,700 12,409,500 311,776  2.58%
הירשמו לצפייה 5,246,480 5,487,240 240,766  4.59%
שדרגו את המנוי 14,573,900 14,803,700 229,802  1.58%
שדרגו את המנוי 2,524,750 2,562,440 37,684  1.49%
שדרגו את המנוי 5,929,810 5,952,020 22,206  0.37%
שדרגו את המנוי 162,018 178,768 16,750  10.34%
שדרגו את המנוי 417,340 427,400 10,060  2.41%
שדרגו את המנוי 5,358,580 5,368,580 10,000  0.19%
שדרגו את המנוי 515,000 506,000 -9,000  -1.75%
שדרגו את המנוי 1,932,440 1,874,030 -58,410  -3.02%
שדרגו את המנוי 26,967,400 26,893,200 -74,152  -0.28%
שדרגו את המנוי 18,206,200 18,046,200 -160,000  -0.88%
שדרגו את המנוי 42,911,600 42,729,000 -182,552  -0.43%
שדרגו את המנוי 15,579,000 15,045,900 -533,082  -3.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,000,195

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,017,196

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
אינפיניטי 30,625 950,291 919,666  3,002.99%
מנורה 10,719,000 10,893,500 174,539  1.63%
הירשמו לצפייה 1,153,290 1,160,440 7,150  0.62%
הירשמו לצפייה 2,318,200 2,318,640 434  0.02%
הירשמו לצפייה 865,340 865,339 -1
שדרגו את המנוי 99,660 85,423 -14,237  -14.29%
שדרגו את המנוי 511,227 491,676 -19,551  -3.82%
שדרגו את המנוי 575,110 492,951 -82,159  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,299,880 1,191,250 -108,625  -8.36%
שדרגו את המנוי 814,457 698,106 -116,351  -14.29%
שדרגו את המנוי 704,798 586,223 -118,575  -16.82%
שדרגו את המנוי 1,451,130 1,305,380 -145,750  -10.04%
שדרגו את המנוי 5,419,390 4,982,310 -437,074  -8.07%
שדרגו את המנוי 2,969,630 2,336,290 -633,347  -21.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,101,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,675,670

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,000,195
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,017,196
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,101,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,675,670
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 228,707,248 51.86%
אילים 42,729,000 9.69%
מור 40,981,000 9.29%
הירשמו לצפייה 30,318,400 6.87%
הירשמו לצפייה 26,893,200 6.10%
הירשמו לצפייה 18,046,200 4.09%
שדרגו את המנוי 15,045,900 3.41%
שדרגו את המנוי 14,803,700 3.36%
שדרגו את המנוי 12,409,500 2.81%
שדרגו את המנוי 5,952,020 1.35%
שדרגו את המנוי 5,487,240 1.24%
שדרגו את המנוי 5,368,580 1.22%
שדרגו את המנוי 3,731,520 0.85%
שדרגו את המנוי 2,562,440 0.58%
שדרגו את המנוי 1,874,030 0.42%
שדרגו את המנוי 1,287,350 0.29%
שדרגו את המנוי 506,000 0.11%
שדרגו את המנוי 427,400 0.10%
שדרגו את המנוי 178,768 0.04%
שדרגו את המנוי 105,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 31,884,052 7.23%
מנורה 10,893,500 2.47%
הלמן אלדובי 4,982,310 1.13%
הירשמו לצפייה 2,336,290 0.53%
הירשמו לצפייה 2,318,640 0.53%
הירשמו לצפייה 1,803,320 0.41%
שדרגו את המנוי 1,714,280 0.39%
שדרגו את המנוי 1,305,380 0.30%
שדרגו את המנוי 1,191,250 0.27%
שדרגו את המנוי 1,160,440 0.26%
שדרגו את המנוי 950,291 0.22%
שדרגו את המנוי 865,339 0.20%
שדרגו את המנוי 698,106 0.16%
שדרגו את המנוי 586,223 0.13%
שדרגו את המנוי 492,951 0.11%
שדרגו את המנוי 491,676 0.11%
שדרגו את המנוי 85,423 0.02%
שדרגו את המנוי 8,633 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית