תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיח מדיקל גרופ

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד
אתר: www.seach.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
פורסט 127,447 236,707 109,260  85.73%
מגדל 36,296 35,189 -1,107  -3.05%
הירשמו לצפייה 233,119 230,429 -2,690  -1.15%
הירשמו לצפייה 1,267,100 1,253,900 -13,200  -1.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 109,260

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,997

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מגדל 20,533 6,257 -14,276  -69.53%
מור 11,635,000 650,000 -10,985,000  -94.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,999,276

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 109,260
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,997
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,999,276
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,321,581 0.69%
אי.בי.אי. 1,253,900 0.37%
פורטה 500,335 0.15%
הירשמו לצפייה 236,707 0.07%
הירשמו לצפייה 230,429 0.07%
הירשמו לצפייה 40,612 0.01%
שדרגו את המנוי 35,189 0.01%
שדרגו את המנוי 24,409 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 656,257 0.20%
מור 650,000 0.19%
מגדל 6,257 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    שיח מדיקל גרופ
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית