תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיח מדיקל גרופ

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד
אתר: www.seach.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אי.בי.אי. 3,233,420 4,248,980 1,015,560  31.41%
אקסלנס 1,178,500 1,441,110 262,603  22.28%
הירשמו לצפייה 202,836 290,696 87,860  43.32%
הירשמו לצפייה 440,688 480,978 40,290  9.14%
הירשמו לצפייה 925,281 937,835 12,554  1.36%
שדרגו את המנוי 271,966 276,966 5,000  1.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,423,867

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.09.2020 28.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,423,867
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,849,997 2.51%
אי.בי.אי. 4,248,980 1.36%
אקסלנס 1,441,110 0.46%
הירשמו לצפייה 937,835 0.30%
הירשמו לצפייה 480,978 0.15%
הירשמו לצפייה 290,696 0.09%
שדרגו את המנוי 276,966 0.09%
שדרגו את המנוי 110,942 0.04%
שדרגו את המנוי 35,000 0.01%
שדרגו את המנוי 27,490 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    שיח מדיקל גרופ
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית