תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שיח מדיקל גרופ

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד
אתר: www.seach.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
פורטה 2,123,740 3,450,000 1,326,260  62.45%
אי.בי.אי. 9,263,760 9,956,620 692,863  7.48%
הירשמו לצפייה 1,524,740 1,708,240 183,504  12.03%
הירשמו לצפייה 250,899 334,475 83,576  33.31%
הירשמו לצפייה 41,960 15,104 -26,856  -64.00%
שדרגו את המנוי 1,523,730 482,411 -1,041,320  -68.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,286,203

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,068,176

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 4,100,000 3,597,640 -502,364  -12.25%
מור 15,250,000 14,072,400 -1,177,560  -7.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,679,924

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,286,203
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,068,176
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,679,924
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,566,479 5.82%
אי.בי.אי. 9,956,620 2.96%
פורטה 3,450,000 1.03%
הירשמו לצפייה 2,572,830 0.77%
הירשמו לצפייה 1,708,240 0.51%
הירשמו לצפייה 546,906 0.16%
שדרגו את המנוי 482,411 0.14%
שדרגו את המנוי 470,696 0.14%
שדרגו את המנוי 334,475 0.10%
שדרגו את המנוי 29,197 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,104 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,675,707 5.26%
מור 14,072,400 4.19%
הכשרה ביטוח 3,597,640 1.07%
הירשמו לצפייה 5,667 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    שיח מדיקל גרופ
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית