תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שיח מדיקל גרופ

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד
אתר: www.seach.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אי.בי.אי. 8,531,110 9,257,030 725,920  8.51%
פורטה 1,510,000 1,890,000 380,000  25.17%
הירשמו לצפייה 1,107,850 1,435,660 327,806  29.59%
הירשמו לצפייה 160,334 206,042 45,708  28.51%
הירשמו לצפייה 1,760,970 1,537,490 -223,482  -12.69%
שדרגו את המנוי 665,000 300,000 -365,000  -54.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,479,434

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -588,482

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 4,100,000 3,597,640 -502,364  -12.25%
מור 15,250,000 14,072,400 -1,177,560  -7.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,679,924

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,479,434
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -588,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,679,924
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,287,811 5.44%
אי.בי.אי. 9,257,030 2.75%
פסטרנק שהם 2,572,830 0.77%
הירשמו לצפייה 1,890,000 0.56%
הירשמו לצפייה 1,537,490 0.46%
הירשמו לצפייה 1,435,660 0.43%
שדרגו את המנוי 546,906 0.16%
שדרגו את המנוי 470,696 0.14%
שדרגו את המנוי 300,000 0.09%
שדרגו את המנוי 206,042 0.06%
שדרגו את המנוי 41,960 0.01%
שדרגו את המנוי 29,197 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,675,707 5.26%
מור 14,072,400 4.19%
הכשרה ביטוח 3,597,640 1.07%
הירשמו לצפייה 5,667 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    שיח מדיקל גרופ
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית