תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיח מדיקל גרופ

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד
אתר: www.seach.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אי.בי.אי. 5,067,010 5,358,040 291,028  5.74%
מור 257,490 357,490 100,000  38.84%
הירשמו לצפייה 290,186 314,916 24,730  8.52%
הירשמו לצפייה 103,082 98,523 -4,559  -4.42%
הירשמו לצפייה 50,000 45,000 -5,000  -10.00%
שדרגו את המנוי 1,396,540 1,309,590 -86,954  -6.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 415,758

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,513

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 415,758
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -96,513
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,414,415 3.01%
אי.בי.אי. 5,358,040 1.71%
מגדל 1,309,590 0.42%
הירשמו לצפייה 1,041,110 0.33%
הירשמו לצפייה 451,079 0.14%
הירשמו לצפייה 357,490 0.11%
שדרגו את המנוי 314,916 0.10%
שדרגו את המנוי 290,696 0.09%
שדרגו את המנוי 147,971 0.05%
שדרגו את המנוי 98,523 0.03%
שדרגו את המנוי 45,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,350,000 6.18%
מור 15,250,000 4.87%
הכשרה ביטוח 4,100,000 1.31%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    שיח מדיקל גרופ
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית