תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פומיקס פרמסוטיקלס

ענף: פארמה
תת-ענף: פארמה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אקסלנס 45,690 47,769 2,079  4.55%
אי.בי.אי. 776 741 -35  -4.51%
הירשמו לצפייה 99,826 88,000 -11,826  -11.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,079

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,861

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 41,348 51,219 9,871  23.87%
אקסלנס 9,346 112 -9,234  -98.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,871

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,234

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,079
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,861
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,871
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,234
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 141,260 0.00%
אילים 88,000 < 0.01%
אקסלנס 47,769 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,750 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 741 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,331 0.00%
הפניקס 51,219 < 0.01%
אקסלנס 112 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית