תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פומיקס פרמסוטיקלס

ענף: פארמה
תת-ענף: פארמה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
אקסלנס 4,859 5,840 981  20.19%
אילים 452,837 453,356 519  0.11%
הירשמו לצפייה 911 892 -19  -2.09%
הירשמו לצפייה 4,000 2,800 -1,200  -30.00%
הירשמו לצפייה 4,700 2,707 -1,993  -42.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,500

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,212

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 23,903 4,651 -19,252  -80.54%
מנורה 133,604 73,995 -59,609  -44.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,861

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,500
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,212
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -78,861
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 465,595 0.00%
אילים 453,356 < 0.01%
אקסלנס 5,840 < 0.01%
הירשמו לצפייה 2,800 < 0.01%
הירשמו לצפייה 2,707 < 0.01%
הירשמו לצפייה 892 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 78,646 0.00%
מנורה 73,995 < 0.01%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 4,651 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית