פומיקס פרמסוטיקלס - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פומיקס פרמסוטיקלס

ענף: פארמה
תת-ענף: פארמה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אקסלנס 5,579 6,390 811  14.54%
אי.בי.אי. 490 473 -17  -3.47%
הירשמו לצפייה 362,593 348,593 -14,000  -3.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 811

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,017

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אינפיניטי 1,640 7,490 5,850  356.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,850

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 811
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,017
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,850
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 360,463 0.00%
אילים 348,593 < 0.01%
אקסלנס 6,390 < 0.01%
הירשמו לצפייה 2,707 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,300 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 473 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,490 0.00%
אינפיניטי 7,490 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית