תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פומיקס פרמסוטיקלס

ענף: פארמה
תת-ענף: פארמה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אילים 442,837 452,837 10,000  2.26%
אקסלנס 1,345 1,876 531  39.48%
הירשמו לצפייה 936 1,014 78  8.33%
הירשמו לצפייה 5,000 4,000 -1,000  -20.00%
הירשמו לצפייה 6,800 5,500 -1,300  -19.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,609

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,300

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 29,345 23,903 -5,442  -18.54%
מנורה 140,559 133,604 -6,955  -4.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,397

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,609
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,300
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,397
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 471,227 0.00%
אילים 452,837 < 0.01%
הראל 6,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 5,500 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,876 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,014 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 157,507 0.00%
מנורה 133,604 < 0.01%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 23,903 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית