תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
מגדל 89,925 101,596 11,671  12.98%
מור 124,403 129,726 5,323  4.28%
הירשמו לצפייה 38,853 43,764 4,911  12.64%
הירשמו לצפייה 10,037 11,111 1,074  10.70%
הירשמו לצפייה 7,174 8,191 1,017  14.18%
שדרגו את המנוי 3,140 4,118 978  31.15%
שדרגו את המנוי 39,207 39,762 555  1.42%
שדרגו את המנוי 46,427 46,944 517  1.11%
שדרגו את המנוי 170 684 514  302.35%
שדרגו את המנוי 6,057 6,144 87  1.44%
שדרגו את המנוי 1,313 1,273 -40  -3.05%
שדרגו את המנוי 3,215 3,164 -51  -1.59%
שדרגו את המנוי 8,534 8,257 -277  -3.25%
שדרגו את המנוי 30,011 29,524 -487  -1.62%
שדרגו את המנוי 208,458 200,067 -8,391  -4.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,647

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,246

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 635,820 1,100,210 464,394  73.04%
ילין לפידות 14,007 80,535 66,528  474.96%
הירשמו לצפייה 35,062 40,399 5,337  15.22%
הירשמו לצפייה 8,212 11,496 3,284  39.99%
הירשמו לצפייה 16,997 20,156 3,159  18.59%
שדרגו את המנוי 130,096 131,760 1,664  1.28%
שדרגו את המנוי 81,725 82,429 704  0.86%
שדרגו את המנוי 1,229 1,664 435  35.39%
שדרגו את המנוי 870 1,076 206  23.68%
שדרגו את המנוי 18,239 18,279 40  0.22%
שדרגו את המנוי 8,401 8,437 36  0.43%
שדרגו את המנוי 14,944 14,969 25  0.17%
שדרגו את המנוי 6,406 6,415 9  0.14%
שדרגו את המנוי 8,313 8,190 -123  -1.48%
שדרגו את המנוי 24,239 24,114 -125  -0.52%
שדרגו את המנוי 22,765 21,570 -1,195  -5.25%
שדרגו את המנוי 40,505 38,809 -1,696  -4.19%
שדרגו את המנוי 1,131,800 1,129,920 -1,877  -0.17%
שדרגו את המנוי 10,412 8,312 -2,100  -20.17%
שדרגו את המנוי 10,412 3,878 -6,534  -62.75%
שדרגו את המנוי 508,986 492,744 -16,242  -3.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 545,821

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,892

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,647
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,246
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 545,821
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,892
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 752,143 3.45%
פסגות 200,067 0.92%
מור 129,726 0.60%
הירשמו לצפייה 101,596 0.47%
הירשמו לצפייה 98,211 0.45%
הירשמו לצפייה 46,944 0.22%
שדרגו את המנוי 43,764 0.20%
שדרגו את המנוי 39,762 0.18%
שדרגו את המנוי 29,524 0.14%
שדרגו את המנוי 22,837 0.10%
שדרגו את המנוי 11,111 0.05%
שדרגו את המנוי 8,257 0.04%
שדרגו את המנוי 8,191 0.04%
שדרגו את המנוי 6,144 0.03%
שדרגו את המנוי 4,118 0.02%
שדרגו את המנוי 3,164 0.01%
שדרגו את המנוי 1,273 < 0.01%
שדרגו את המנוי 684 < 0.01%
שדרגו את המנוי 680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי -4,100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,332,904 15.31%
מנורה 1,129,920 5.19%
הפניקס 1,100,210 5.05%
הירשמו לצפייה 492,744 2.26%
הירשמו לצפייה 131,760 0.61%
הירשמו לצפייה 82,429 0.38%
שדרגו את המנוי 80,535 0.37%
שדרגו את המנוי 40,399 0.19%
שדרגו את המנוי 38,809 0.18%
שדרגו את המנוי 24,114 0.11%
שדרגו את המנוי 21,570 0.10%
שדרגו את המנוי 20,156 0.09%
שדרגו את המנוי 18,279 0.08%
שדרגו את המנוי 15,690 0.07%
שדרגו את המנוי 14,969 0.07%
שדרגו את המנוי 11,918 0.05%
שדרגו את המנוי 11,496 0.05%
שדרגו את המנוי 8,970 0.04%
שדרגו את המנוי 8,437 0.04%
שדרגו את המנוי 8,312 0.04%
שדרגו את המנוי 8,189 0.04%
שדרגו את המנוי 6,606 0.03%
שדרגו את המנוי 6,415 0.03%
שדרגו את המנוי 5,700 0.03%
שדרגו את המנוי 5,309 0.02%
שדרגו את המנוי 5,280 0.02%
שדרגו את המנוי 3,878 0.02%
שדרגו את המנוי 3,263 0.01%
שדרגו את המנוי 3,209 0.01%
שדרגו את המנוי 3,059 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 0.01%
שדרגו את המנוי 2,768 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 0.01%
שדרגו את המנוי 2,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,813 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,727 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,664 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 436 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית