תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 111,516 114,597 3,081  2.76%
מיטב דש 65,846 68,302 2,456  3.73%
הירשמו לצפייה 187,775 188,792 1,017  0.54%
הירשמו לצפייה 37,999 38,908 909  2.39%
הירשמו לצפייה 3,330 4,012 682  20.48%
שדרגו את המנוי -1,584 -1,200 384  -24.24%
שדרגו את המנוי 10,622 10,848 226  2.13%
שדרגו את המנוי 4,845 5,032 187  3.86%
שדרגו את המנוי 5,468 5,471 3  0.05%
שדרגו את המנוי 339 319 -20  -5.90%
שדרגו את המנוי 230 180 -50  -21.74%
שדרגו את המנוי 3,367 3,307 -60  -1.78%
שדרגו את המנוי 405 340 -65  -16.05%
שדרגו את המנוי 415 324 -91  -21.93%
שדרגו את המנוי 103,572 102,760 -812  -0.78%
שדרגו את המנוי 3,941 2,355 -1,586  -40.24%
שדרגו את המנוי 13,660 11,961 -1,699  -12.44%
שדרגו את המנוי 26,523 24,018 -2,505  -9.44%
שדרגו את המנוי 4,973 1,513 -3,460  -69.58%
שדרגו את המנוי 21,266 14,709 -6,557  -30.83%
שדרגו את המנוי 65,020 58,092 -6,928  -10.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,945

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,833

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
עמיתים 350,805 426,908 76,103  21.69%
מגדל 160,999 180,805 19,806  12.30%
הירשמו לצפייה 4,520 19,220 14,700  325.22%
הירשמו לצפייה 1,125 7,500 6,375  566.67%
הירשמו לצפייה 1,876 7,760 5,884  313.65%
שדרגו את המנוי 2,632 6,691 4,059  154.22%
שדרגו את המנוי 1,509,020 1,509,770 757  0.05%
שדרגו את המנוי 74,594 75,335 741  0.99%
שדרגו את המנוי 240 600 360  150.00%
שדרגו את המנוי 2,603 2,769 166  6.38%
שדרגו את המנוי 18,349 18,396 47  0.26%
שדרגו את המנוי 1,561 1,443 -118  -7.56%
שדרגו את המנוי 994 796 -198  -19.92%
שדרגו את המנוי 7,415 7,021 -394  -5.31%
שדרגו את המנוי 4,515 4,100 -415  -9.19%
שדרגו את המנוי 1,812 1,320 -492  -27.15%
שדרגו את המנוי 2,247 1,703 -544  -24.21%
שדרגו את המנוי 2,414 1,801 -613  -25.39%
שדרגו את המנוי 2,550 1,649 -901  -35.33%
שדרגו את המנוי 4,635 3,575 -1,060  -22.87%
שדרגו את המנוי 3,966 2,641 -1,325  -33.41%
שדרגו את המנוי 5,718 4,232 -1,486  -25.99%
שדרגו את המנוי 6,246 4,489 -1,757  -28.13%
שדרגו את המנוי 9,357 7,049 -2,308  -24.67%
שדרגו את המנוי 11,970 9,491 -2,479  -20.71%
שדרגו את המנוי 11,261 8,462 -2,799  -24.86%
שדרגו את המנוי 14,888 12,081 -2,807  -18.85%
שדרגו את המנוי 13,023 10,154 -2,869  -22.03%
שדרגו את המנוי 15,120 11,919 -3,201  -21.17%
שדרגו את המנוי 15,850 11,124 -4,726  -29.82%
שדרגו את המנוי 26,301 21,116 -5,185  -19.71%
שדרגו את המנוי 17,576 9,341 -8,235  -46.85%
שדרגו את המנוי 22,731 14,049 -8,682  -38.19%
שדרגו את המנוי 58,989 45,850 -13,139  -22.27%
שדרגו את המנוי 177,089 154,837 -22,252  -12.57%
שדרגו את המנוי 139,834 116,815 -23,019  -16.46%
שדרגו את המנוי 1,001,870 574,449 -427,424  -42.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 128,998

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -538,428

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,945
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,833
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 128,998
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -538,428
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 719,902 3.31%
פסגות 188,792 0.87%
אלטשולר - שחם 114,597 0.53%
הירשמו לצפייה 102,760 0.47%
הירשמו לצפייה 68,302 0.31%
הירשמו לצפייה 63,578 0.29%
שדרגו את המנוי 58,092 0.27%
שדרגו את המנוי 38,908 0.18%
שדרגו את המנוי 24,018 0.11%
שדרגו את המנוי 14,709 0.07%
שדרגו את המנוי 11,961 0.05%
שדרגו את המנוי 10,848 0.05%
שדרגו את המנוי 5,471 0.03%
שדרגו את המנוי 5,032 0.02%
שדרגו את המנוי 4,012 0.02%
שדרגו את המנוי 3,307 0.02%
שדרגו את המנוי 2,355 0.01%
שדרגו את המנוי 1,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,052 < 0.01%
שדרגו את המנוי 606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 319 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,378,422 15.52%
הפניקס 1,509,770 6.93%
מנורה 574,449 2.64%
הירשמו לצפייה 426,908 1.96%
הירשמו לצפייה 180,805 0.83%
הירשמו לצפייה 154,837 0.71%
שדרגו את המנוי 116,815 0.54%
שדרגו את המנוי 75,335 0.35%
שדרגו את המנוי 47,589 0.22%
שדרגו את המנוי 45,850 0.21%
שדרגו את המנוי 21,116 0.10%
שדרגו את המנוי 19,220 0.09%
שדרגו את המנוי 18,396 0.08%
שדרגו את המנוי 14,049 0.06%
שדרגו את המנוי 12,081 0.06%
שדרגו את המנוי 11,919 0.05%
שדרגו את המנוי 11,616 0.05%
שדרגו את המנוי 11,124 0.05%
שדרגו את המנוי 10,154 0.05%
שדרגו את המנוי 9,491 0.04%
שדרגו את המנוי 9,341 0.04%
שדרגו את המנוי 9,250 0.04%
שדרגו את המנוי 8,462 0.04%
שדרגו את המנוי 7,760 0.04%
שדרגו את המנוי 7,049 0.03%
שדרגו את המנוי 7,021 0.03%
שדרגו את המנוי 6,691 0.03%
שדרגו את המנוי 6,444 0.03%
שדרגו את המנוי 5,700 0.03%
שדרגו את המנוי 5,111 0.02%
שדרגו את המנוי 4,489 0.02%
שדרגו את המנוי 4,232 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,575 0.02%
שדרגו את המנוי 2,769 0.01%
שדרגו את המנוי 2,641 0.01%
שדרגו את המנוי 1,951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית