תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 113,345 129,394 16,049  14.16%
מגדל 102,519 114,981 12,462  12.16%
הירשמו לצפייה 29,809 34,517 4,708  15.79%
הירשמו לצפייה 38,470 40,663 2,193  5.70%
הירשמו לצפייה 9,493 10,925 1,432  15.08%
שדרגו את המנוי 1,865 2,426 561  30.08%
שדרגו את המנוי 22,385 22,837 452  2.02%
שדרגו את המנוי 1,533 1,890 357  23.29%
שדרגו את המנוי 6,945 7,256 311  4.48%
שדרגו את המנוי 10,773 10,887 114  1.06%
שדרגו את המנוי 22,771 22,840 69  0.30%
שדרגו את המנוי 22,311 22,241 -70  -0.31%
שדרגו את המנוי 963 863 -100  -10.38%
שדרגו את המנוי 105,661 103,161 -2,500  -2.37%
שדרגו את המנוי 271,037 261,379 -9,658  -3.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,708

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,328

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
אקסלנס 10,534 12,153 1,619  15.37%
הכשרה ביטוח 5,158 5,468 310  6.01%
הירשמו לצפייה 2,152 2,242 90  4.18%
הירשמו לצפייה 35,242 35,050 -192  -0.54%
הירשמו לצפייה 71,528 71,282 -246  -0.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,019

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -438

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 38,708
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,019
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -438
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 789,223 3.74%
פסגות 261,379 1.24%
אלטשולר - שחם 129,394 0.61%
הירשמו לצפייה 114,981 0.55%
הירשמו לצפייה 103,161 0.49%
הירשמו לצפייה 40,663 0.19%
שדרגו את המנוי 34,517 0.16%
שדרגו את המנוי 22,840 0.11%
שדרגו את המנוי 22,837 0.11%
שדרגו את המנוי 22,241 0.11%
שדרגו את המנוי 10,925 0.05%
שדרגו את המנוי 10,887 0.05%
שדרגו את המנוי 7,256 0.03%
שדרגו את המנוי 2,426 0.01%
שדרגו את המנוי 2,133 0.01%
שדרגו את המנוי 1,890 < 0.01%
שדרגו את המנוי 863 < 0.01%
שדרגו את המנוי 830 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 997,063 4.73%
מנורה 652,358 3.09%
הפניקס 221,280 1.05%
הירשמו לצפייה 35,050 0.17%
הירשמו לצפייה 26,510 0.13%
הירשמו לצפייה 25,434 0.12%
שדרגו את המנוי 12,153 0.06%
שדרגו את המנוי 12,038 0.06%
שדרגו את המנוי 5,468 0.03%
שדרגו את המנוי 3,380 0.02%
שדרגו את המנוי 2,242 0.01%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית