סודה סטרים - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מיטב דש 61,025 66,180 5,155  8.45%
מור 92,140 96,233 4,093  4.44%
הירשמו לצפייה 28,214 31,497 3,283  11.64%
הירשמו לצפייה 182,796 185,000 2,204  1.21%
הירשמו לצפייה 33,828 35,746 1,918  5.67%
שדרגו את המנוי 1,380 2,480 1,100  79.71%
שדרגו את המנוי 2,269 3,225 956  42.13%
שדרגו את המנוי -2,838 -1,950 888  -31.29%
שדרגו את המנוי 4,067 4,463 396  9.74%
שדרגו את המנוי 438 531 93  21.23%
שדרגו את המנוי 5,327 5,227 -100  -1.88%
שדרגו את המנוי 10,526 10,205 -321  -3.05%
שדרגו את המנוי 15,657 14,839 -818  -5.22%
שדרגו את המנוי 12,458 10,458 -2,000  -16.05%
שדרגו את המנוי 69,484 67,440 -2,044  -2.94%
שדרגו את המנוי 25,562 22,907 -2,655  -10.39%
שדרגו את המנוי 85,255 63,578 -21,677  -25.43%
שדרגו את המנוי 177,423 107,705 -69,718  -39.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,086

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,333

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,333,390 1,509,020 175,629  13.17%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 82,429 139,834 57,405  69.64%
הירשמו לצפייה 959,453 1,001,870 42,420  4.42%
הירשמו לצפייה 40,399 58,989 18,590  46.02%
הירשמו לצפייה 14,991 26,301 11,310  75.45%
שדרגו את המנוי 8,459 15,120 6,661  78.74%
שדרגו את המנוי 6,606 11,970 5,364  81.20%
שדרגו את המנוי 8,234 13,023 4,789  58.16%
שדרגו את המנוי 5,309 9,357 4,048  76.25%
שדרגו את המנוי 5,280 9,250 3,970  75.19%
שדרגו את המנוי 11,496 14,888 3,392  29.51%
שדרגו את המנוי 3,263 6,246 2,983  91.42%
שדרגו את המנוי 2,856 5,718 2,862  100.21%
שדרגו את המנוי 2,007 3,966 1,959  97.61%
שדרגו את המנוי 2,600 4,520 1,920  73.85%
שדרגו את המנוי 3,209 5,111 1,902  59.27%
שדרגו את המנוי 2,768 4,635 1,867  67.45%
שדרגו את המנוי 10,480 12,323 1,843  17.59%
שדרגו את המנוי 9,440 11,261 1,821  19.29%
שדרגו את המנוי 1,727 2,550 823  47.65%
שדרגו את המנוי 1,813 2,632 819  45.17%
שדרגו את המנוי 1,050 1,812 762  72.57%
שדרגו את המנוי 1,664 2,414 750  45.07%
שדרגו את המנוי 6,777 7,415 638  9.41%
שדרגו את המנוי 1,300 1,876 576  44.31%
שדרגו את המנוי 1,076 1,561 485  45.07%
שדרגו את המנוי 4,100 4,515 415  10.12%
שדרגו את המנוי 679 994 315  46.39%
שדרגו את המנוי 436 727 291  66.74%
שדרגו את המנוי 3,878 4,156 278  7.17%
שדרגו את המנוי 2,348 2,603 255  10.86%
שדרגו את המנוי 18,306 18,349 43  0.23%
שדרגו את המנוי 177,088 177,089 1
שדרגו את המנוי 17,643 17,576 -67  -0.38%
שדרגו את המנוי 17,446 15,850 -1,596  -9.15%
שדרגו את המנוי 80,087 74,594 -5,493  -6.86%
שדרגו את המנוי 7,500 1,125 -6,375  -85.00%
שדרגו את המנוי 17,257 7,856 -9,401  -54.48%
שדרגו את המנוי 492,744 350,805 -141,939  -28.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 357,186

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -164,871

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,086
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -99,333
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 357,186
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -164,871
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 731,525 3.36%
פסגות 185,000 0.85%
אלטשולר - שחם 107,705 0.49%
הירשמו לצפייה 96,233 0.44%
הירשמו לצפייה 67,440 0.31%
הירשמו לצפייה 66,180 0.30%
שדרגו את המנוי 63,578 0.29%
שדרגו את המנוי 35,746 0.16%
שדרגו את המנוי 31,497 0.14%
שדרגו את המנוי 22,907 0.11%
שדרגו את המנוי 14,839 0.07%
שדרגו את המנוי 10,458 0.05%
שדרגו את המנוי 10,205 0.05%
שדרגו את המנוי 5,227 0.02%
שדרגו את המנוי 4,463 0.02%
שדרגו את המנוי 3,941 0.02%
שדרגו את המנוי 3,225 0.01%
שדרגו את המנוי 2,480 0.01%
שדרגו את המנוי 984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 531 < 0.01%
שדרגו את המנוי 230 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,950 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,752,818 17.23%
הפניקס 1,509,020 6.93%
מנורה 1,001,870 4.60%
הירשמו לצפייה 350,805 1.61%
הירשמו לצפייה 177,089 0.81%
הירשמו לצפייה 160,999 0.74%
שדרגו את המנוי 139,834 0.64%
שדרגו את המנוי 74,594 0.34%
שדרגו את המנוי 58,989 0.27%
שדרגו את המנוי 26,301 0.12%
שדרגו את המנוי 22,731 0.10%
שדרגו את המנוי 18,349 0.08%
שדרגו את המנוי 17,576 0.08%
שדרגו את המנוי 15,850 0.07%
שדרגו את המנוי 15,120 0.07%
שדרגו את המנוי 14,888 0.07%
שדרגו את המנוי 13,023 0.06%
שדרגו את המנוי 12,323 0.06%
שדרגו את המנוי 11,970 0.05%
שדרגו את המנוי 11,261 0.05%
שדרגו את המנוי 9,357 0.04%
שדרגו את המנוי 9,250 0.04%
שדרגו את המנוי 7,856 0.04%
שדרגו את המנוי 7,415 0.03%
שדרגו את המנוי 6,246 0.03%
שדרגו את המנוי 5,718 0.03%
שדרגו את המנוי 5,700 0.03%
שדרגו את המנוי 5,111 0.02%
שדרגו את המנוי 4,635 0.02%
שדרגו את המנוי 4,520 0.02%
שדרגו את המנוי 4,515 0.02%
שדרגו את המנוי 4,156 0.02%
שדרגו את המנוי 3,966 0.02%
שדרגו את המנוי 2,632 0.01%
שדרגו את המנוי 2,603 0.01%
שדרגו את המנוי 2,550 0.01%
שדרגו את המנוי 2,414 0.01%
שדרגו את המנוי 2,247 0.01%
שדרגו את המנוי 1,876 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,561 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 994 < 0.01%
שדרגו את המנוי 727 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית