תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מור 116,558 125,981 9,423  8.08%
מיטב דש 34,045 40,728 6,683  19.63%
הירשמו לצפייה 1,100 6,558 5,458  496.18%
הירשמו לצפייה 164,880 166,192 1,312  0.80%
הירשמו לצפייה 28,829 29,008 179  0.62%
שדרגו את המנוי 2,232 2,400 168  7.53%
שדרגו את המנוי 3,169 3,204 35  1.10%
שדרגו את המנוי 6,821 6,850 29  0.43%
שדרגו את המנוי 9,865 9,670 -195  -1.98%
שדרגו את המנוי 99,561 98,911 -650  -0.65%
שדרגו את המנוי 292,457 290,996 -1,461  -0.50%
שדרגו את המנוי 20,273 10,341 -9,932  -48.99%
שדרגו את המנוי 115,112 99,241 -15,871  -13.79%
שדרגו את המנוי 27,845 4,016 -23,829  -85.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,287

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,938

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
מנורה 364,473 1,131,800 767,323  210.53%
הפניקס 446,342 635,820 189,478  42.45%
הירשמו לצפייה 467,852 508,986 41,134  8.79%
הירשמו לצפייה 6,761 24,239 17,478  258.51%
הירשמו לצפייה 7,085 22,765 15,680  221.31%
שדרגו את המנוי 1,230 8,970 7,740  629.27%
שדרגו את המנוי 35,423 40,505 5,082  14.35%
שדרגו את המנוי 126,257 130,096 3,839  3.04%
שדרגו את המנוי 85 1,300 1,215  1,429.41%
שדרגו את המנוי 5,471 6,406 935  17.09%
שדרגו את המנוי 3,380 3,380 -0
שדרגו את המנוי 25,519 18,239 -7,280  -28.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,049,904

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,280

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,287
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51,938
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,049,904
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,280
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 917,750 4.21%
פסגות 290,996 1.34%
אלטשולר - שחם 166,192 0.76%
הירשמו לצפייה 125,981 0.58%
הירשמו לצפייה 99,241 0.46%
הירשמו לצפייה 98,911 0.45%
שדרגו את המנוי 40,728 0.19%
שדרגו את המנוי 29,008 0.13%
שדרגו את המנוי 22,837 0.10%
שדרגו את המנוי 10,341 0.05%
שדרגו את המנוי 9,670 0.04%
שדרגו את המנוי 6,850 0.03%
שדרגו את המנוי 6,558 0.03%
שדרגו את המנוי 4,016 0.02%
שדרגו את המנוי 3,204 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 0.01%
שדרגו את המנוי 770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,817,002 12.94%
מנורה 1,131,800 5.20%
הפניקס 635,820 2.92%
הירשמו לצפייה 508,986 2.34%
הירשמו לצפייה 130,096 0.60%
הירשמו לצפייה 81,725 0.38%
שדרגו את המנוי 40,505 0.19%
שדרגו את המנוי 35,062 0.16%
שדרגו את המנוי 24,239 0.11%
שדרגו את המנוי 22,765 0.10%
שדרגו את המנוי 18,239 0.08%
שדרגו את המנוי 16,997 0.08%
שדרגו את המנוי 15,690 0.07%
שדרגו את המנוי 14,944 0.07%
שדרגו את המנוי 14,007 0.06%
שדרגו את המנוי 11,918 0.05%
שדרגו את המנוי 10,412 0.05%
שדרגו את המנוי 10,412 0.05%
שדרגו את המנוי 8,970 0.04%
שדרגו את המנוי 8,401 0.04%
שדרגו את המנוי 8,312 0.04%
שדרגו את המנוי 8,212 0.04%
שדרגו את המנוי 6,606 0.03%
שדרגו את המנוי 6,406 0.03%
שדרגו את המנוי 5,700 0.03%
שדרגו את המנוי 5,309 0.02%
שדרגו את המנוי 5,280 0.02%
שדרגו את המנוי 3,263 0.01%
שדרגו את המנוי 3,209 0.01%
שדרגו את המנוי 3,059 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 0.01%
שדרגו את המנוי 2,768 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 0.01%
שדרגו את המנוי 2,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,813 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,727 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית