תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 60,187 66,447 6,260  10.40%
הראל 31,404 34,439 3,035  9.66%
הירשמו לצפייה -4,709 -3,284 1,425  -30.26%
הירשמו לצפייה 3,825 4,879 1,054  27.56%
הירשמו לצפייה 13,771 14,419 648  4.71%
שדרגו את המנוי 25,542 25,562 20  0.08%
שדרגו את המנוי 185,753 185,758 5
שדרגו את המנוי 4,445 4,230 -215  -4.84%
שדרגו את המנוי 4,337 3,987 -350  -8.07%
שדרגו את המנוי 16,551 15,863 -688  -4.16%
שדרגו את המנוי 35,692 34,216 -1,476  -4.14%
שדרגו את המנוי 11,187 9,058 -2,129  -19.03%
שדרגו את המנוי 88,811 85,255 -3,556  -4.00%
שדרגו את המנוי 116,286 112,414 -3,872  -3.33%
שדרגו את המנוי 85,309 80,980 -4,329  -5.07%
שדרגו את המנוי 235,317 192,064 -43,253  -18.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,447

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,868

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 1,100,210 1,333,390 233,172  21.19%
כלל 131,760 177,088 45,328  34.40%
הירשמו לצפייה 8,312 10,480 2,168  26.08%
הירשמו לצפייה 15,690 17,446 1,756  11.19%
הירשמו לצפייה 8,970 9,440 470  5.24%
שדרגו את המנוי 6,415 6,777 362  5.64%
שדרגו את המנוי 8,190 8,234 44  0.54%
שדרגו את המנוי 18,279 18,306 27  0.15%
שדרגו את המנוי 14,969 14,991 22  0.15%
שדרגו את המנוי 8,437 8,459 22  0.26%
שדרגו את המנוי 80,535 80,087 -448  -0.56%
שדרגו את המנוי 3,059 2,357 -702  -22.95%
שדרגו את המנוי 21,570 17,643 -3,927  -18.21%
שדרגו את המנוי 24,114 17,257 -6,857  -28.44%
שדרגו את המנוי 1,129,920 959,453 -170,466  -15.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 283,371

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -182,400

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,447
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -59,868
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 283,371
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -182,400
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 874,641 4.02%
פסגות 192,064 0.88%
אלטשולר - שחם 185,758 0.85%
הירשמו לצפייה 112,414 0.52%
הירשמו לצפייה 85,255 0.39%
הירשמו לצפייה 80,980 0.37%
שדרגו את המנוי 66,447 0.31%
שדרגו את המנוי 34,439 0.16%
שדרגו את המנוי 34,216 0.16%
שדרגו את המנוי 25,562 0.12%
שדרגו את המנוי 15,863 0.07%
שדרגו את המנוי 14,419 0.07%
שדרגו את המנוי 9,058 0.04%
שדרגו את המנוי 4,879 0.02%
שדרגו את המנוי 4,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,987 0.02%
שדרגו את המנוי 3,941 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
שדרגו את המנוי -3,284 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,418,872 15.70%
הפניקס 1,333,390 6.12%
מנורה 959,453 4.41%
הירשמו לצפייה 492,744 2.26%
הירשמו לצפייה 177,088 0.81%
הירשמו לצפייה 82,429 0.38%
שדרגו את המנוי 80,087 0.37%
שדרגו את המנוי 40,399 0.19%
שדרגו את המנוי 38,809 0.18%
שדרגו את המנוי 18,306 0.08%
שדרגו את המנוי 17,643 0.08%
שדרגו את המנוי 17,446 0.08%
שדרגו את המנוי 17,257 0.08%
שדרגו את המנוי 14,991 0.07%
שדרגו את המנוי 11,918 0.05%
שדרגו את המנוי 11,496 0.05%
שדרגו את המנוי 10,480 0.05%
שדרגו את המנוי 9,440 0.04%
שדרגו את המנוי 8,459 0.04%
שדרגו את המנוי 8,234 0.04%
שדרגו את המנוי 6,777 0.03%
שדרגו את המנוי 6,606 0.03%
שדרגו את המנוי 5,700 0.03%
שדרגו את המנוי 5,309 0.02%
שדרגו את המנוי 5,280 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,878 0.02%
שדרגו את המנוי 3,263 0.01%
שדרגו את המנוי 3,209 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 0.01%
שדרגו את המנוי 2,768 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 0.01%
שדרגו את המנוי 2,357 0.01%
שדרגו את המנוי 2,348 0.01%
שדרגו את המנוי 2,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,813 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,727 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,664 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 436 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית