תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אקסלנס 8,743 9,457 714  8.17%
מיטב דש 25,351 25,688 337  1.33%
הירשמו לצפייה 314 465 151  48.09%
הירשמו לצפייה 4,090 4,122 32  0.78%
הירשמו לצפייה 1,607 1,619 12  0.75%
שדרגו את המנוי 6 5 -1  -16.67%
שדרגו את המנוי 854 668 -186  -21.78%
שדרגו את המנוי 19,124 17,999 -1,125  -5.88%
שדרגו את המנוי 36,920 35,575 -1,345  -3.64%
שדרגו את המנוי 54,787 48,277 -6,510  -11.88%
שדרגו את המנוי 10,301 1,504 -8,797  -85.40%
שדרגו את המנוי 171,578 156,058 -15,520  -9.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,246

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,484

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
עמיתים 426,908 450,268 23,360  5.47%
פסגות 2,769 2,602 -167  -6.03%
הירשמו לצפייה 600 200 -400  -66.67%
הירשמו לצפייה 4,100 3,605 -495  -12.07%
הירשמו לצפייה 5,491 1,000 -4,491  -81.79%
שדרגו את המנוי 6,691 62 -6,629  -99.07%
שדרגו את המנוי 7,021 200 -6,821  -97.15%
שדרגו את המנוי 75,335 58,035 -17,300  -22.96%
שדרגו את המנוי 66,427 4,181 -62,246  -93.71%
שדרגו את המנוי 337,686 61,801 -275,885  -81.70%
שדרגו את המנוי 1,672,720 723,961 -948,756  -56.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,360

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,323,190

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,246
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,484
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,360
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,323,190
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 303,927 1.40%
אלטשולר - שחם 156,058 0.72%
מגדל 48,277 0.22%
הירשמו לצפייה 35,575 0.16%
הירשמו לצפייה 25,688 0.12%
הירשמו לצפייה 17,999 0.08%
שדרגו את המנוי 9,457 0.04%
שדרגו את המנוי 4,122 0.02%
שדרגו את המנוי 1,619 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,343,727 6.17%
הפניקס 723,961 3.32%
עמיתים 450,268 2.07%
הירשמו לצפייה 61,801 0.28%
הירשמו לצפייה 58,035 0.27%
הירשמו לצפייה 10,154 0.05%
שדרגו את המנוי 8,858 0.04%
שדרגו את המנוי 7,500 0.03%
שדרגו את המנוי 5,700 0.03%
שדרגו את המנוי 5,600 0.03%
שדרגו את המנוי 4,181 0.02%
שדרגו את המנוי 3,605 0.02%
שדרגו את המנוי 2,602 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית