תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
פסגות 221,854 240,029 18,175  8.19%
מיטב דש 53,473 61,505 8,032  15.02%
הירשמו לצפייה 52,862 60,807 7,945  15.03%
הירשמו לצפייה 8,466 15,026 6,560  77.49%
הירשמו לצפייה 131,976 136,543 4,567  3.46%
שדרגו את המנוי 22,437 25,542 3,105  13.84%
שדרגו את המנוי -7,301 -5,241 2,060  -28.22%
שדרגו את המנוי 15,378 17,031 1,653  10.75%
שדרגו את המנוי 96,367 97,475 1,108  1.15%
שדרגו את המנוי 30,989 31,995 1,006  3.25%
שדרגו את המנוי 12,992 13,956 964  7.42%
שדרגו את המנוי 3,700 4,252 552  14.92%
שדרגו את המנוי 900 1,400 500  55.56%
שדרגו את המנוי 442 606 164  37.10%
שדרגו את המנוי 935 1,075 140  14.97%
שדרגו את המנוי 3,815 3,941 126  3.30%
שדרגו את המנוי 1,040 1,078 38  3.65%
שדרגו את המנוי 3,731 3,483 -248  -6.65%
שדרגו את המנוי 1,141 520 -621  -54.43%
שדרגו את המנוי 6,156 4,975 -1,181  -19.18%
שדרגו את המנוי 35,567 29,693 -5,874  -16.52%
שדרגו את המנוי 98,211 88,811 -9,400  -9.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,695

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,324

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 1,100,210 1,333,390 233,172  21.19%
כלל 131,760 177,088 45,328  34.40%
הירשמו לצפייה 8,312 10,480 2,168  26.08%
הירשמו לצפייה 15,690 17,446 1,756  11.19%
הירשמו לצפייה 8,970 9,440 470  5.24%
שדרגו את המנוי 6,415 6,777 362  5.64%
שדרגו את המנוי 8,190 8,234 44  0.54%
שדרגו את המנוי 18,279 18,306 27  0.15%
שדרגו את המנוי 14,969 14,991 22  0.15%
שדרגו את המנוי 8,437 8,459 22  0.26%
שדרגו את המנוי 80,535 80,087 -448  -0.56%
שדרגו את המנוי 3,059 2,357 -702  -22.95%
שדרגו את המנוי 21,570 17,643 -3,927  -18.21%
שדרגו את המנוי 24,114 17,257 -6,857  -28.44%
שדרגו את המנוי 1,129,920 959,453 -170,466  -15.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 283,371

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -182,400

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 56,695
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,324
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 283,371
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -182,400
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 835,186 3.84%
פסגות 240,029 1.10%
מור 136,543 0.63%
הירשמו לצפייה 97,475 0.45%
הירשמו לצפייה 88,811 0.41%
הירשמו לצפייה 61,505 0.28%
שדרגו את המנוי 60,807 0.28%
שדרגו את המנוי 31,995 0.15%
שדרגו את המנוי 29,693 0.14%
שדרגו את המנוי 25,542 0.12%
שדרגו את המנוי 17,031 0.08%
שדרגו את המנוי 15,026 0.07%
שדרגו את המנוי 13,956 0.06%
שדרגו את המנוי 4,975 0.02%
שדרגו את המנוי 4,252 0.02%
שדרגו את המנוי 3,941 0.02%
שדרגו את המנוי 3,483 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,078 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,075 < 0.01%
שדרגו את המנוי 684 < 0.01%
שדרגו את המנוי 606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 520 < 0.01%
שדרגו את המנוי -5,241 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,418,872 15.70%
הפניקס 1,333,390 6.12%
מנורה 959,453 4.41%
הירשמו לצפייה 492,744 2.26%
הירשמו לצפייה 177,088 0.81%
הירשמו לצפייה 82,429 0.38%
שדרגו את המנוי 80,087 0.37%
שדרגו את המנוי 40,399 0.19%
שדרגו את המנוי 38,809 0.18%
שדרגו את המנוי 18,306 0.08%
שדרגו את המנוי 17,643 0.08%
שדרגו את המנוי 17,446 0.08%
שדרגו את המנוי 17,257 0.08%
שדרגו את המנוי 14,991 0.07%
שדרגו את המנוי 11,918 0.05%
שדרגו את המנוי 11,496 0.05%
שדרגו את המנוי 10,480 0.05%
שדרגו את המנוי 9,440 0.04%
שדרגו את המנוי 8,459 0.04%
שדרגו את המנוי 8,234 0.04%
שדרגו את המנוי 6,777 0.03%
שדרגו את המנוי 6,606 0.03%
שדרגו את המנוי 5,700 0.03%
שדרגו את המנוי 5,309 0.02%
שדרגו את המנוי 5,280 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,878 0.02%
שדרגו את המנוי 3,263 0.01%
שדרגו את המנוי 3,209 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 0.01%
שדרגו את המנוי 2,768 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 0.01%
שדרגו את המנוי 2,357 0.01%
שדרגו את המנוי 2,348 0.01%
שדרגו את המנוי 2,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,813 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,727 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,664 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 436 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית