תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 125,074 150,113 25,039  20.02%
מגדל 52,953 55,856 2,903  5.48%
הירשמו לצפייה 8,138 8,610 472  5.80%
הירשמו לצפייה 4,506 4,907 401  8.90%
הירשמו לצפייה 1,771 1,816 45  2.54%
שדרגו את המנוי 436 390 -46  -10.55%
שדרגו את המנוי 1,681 1,444 -237  -14.10%
שדרגו את המנוי 20,238 19,333 -905  -4.47%
שדרגו את המנוי 3,782 2,398 -1,384  -36.59%
שדרגו את המנוי 28,769 25,658 -3,111  -10.81%
שדרגו את המנוי 63,578 58,244 -5,334  -8.39%
שדרגו את המנוי 36,315 27,019 -9,296  -25.60%
שדרגו את המנוי 165,216 150,493 -14,723  -8.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,036

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
עמיתים 350,805 426,908 76,103  21.69%
מגדל 160,999 180,805 19,806  12.30%
הירשמו לצפייה 4,520 19,220 14,700  325.22%
הירשמו לצפייה 1,125 7,500 6,375  566.67%
הירשמו לצפייה 1,876 7,760 5,884  313.65%
שדרגו את המנוי 7,856 12,745 4,889  62.23%
שדרגו את המנוי 2,632 6,691 4,059  154.22%
שדרגו את המנוי 74,594 75,335 741  0.99%
שדרגו את המנוי 240 600 360  150.00%
שדרגו את המנוי 2,603 2,769 166  6.38%
שדרגו את המנוי 18,349 18,396 47  0.26%
שדרגו את המנוי 1,561 1,443 -118  -7.56%
שדרגו את המנוי 994 796 -198  -19.92%
שדרגו את המנוי 7,415 7,021 -394  -5.31%
שדרגו את המנוי 4,515 4,100 -415  -9.19%
שדרגו את המנוי 1,812 1,320 -492  -27.15%
שדרגו את המנוי 2,247 1,703 -544  -24.21%
שדרגו את המנוי 2,414 1,801 -613  -25.39%
שדרגו את המנוי 2,550 1,649 -901  -35.33%
שדרגו את המנוי 4,635 3,575 -1,060  -22.87%
שדרגו את המנוי 3,966 2,641 -1,325  -33.41%
שדרגו את המנוי 5,718 4,232 -1,486  -25.99%
שדרגו את המנוי 6,246 4,489 -1,757  -28.13%
שדרגו את המנוי 9,357 7,049 -2,308  -24.67%
שדרגו את המנוי 11,970 9,491 -2,479  -20.71%
שדרגו את המנוי 11,261 8,462 -2,799  -24.86%
שדרגו את המנוי 14,888 12,081 -2,807  -18.85%
שדרגו את המנוי 13,023 10,154 -2,869  -22.03%
שדרגו את המנוי 15,120 11,919 -3,201  -21.17%
שדרגו את המנוי 15,850 11,124 -4,726  -29.82%
שדרגו את המנוי 26,301 21,116 -5,185  -19.71%
שדרגו את המנוי 17,576 9,341 -8,235  -46.85%
שדרגו את המנוי 22,731 14,049 -8,682  -38.19%
שדרגו את המנוי 58,989 45,850 -13,139  -22.27%
שדרגו את המנוי 177,089 154,837 -22,252  -12.57%
שדרגו את המנוי 139,834 116,815 -23,019  -16.46%
שדרגו את המנוי 1,001,870 574,449 -427,424  -42.66%
שדרגו את המנוי 1,509,020 277,391 -1,231,620  -81.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 133,130

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,770,048

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,036
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 133,130
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,770,048
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 508,125 2.33%
פסגות 150,493 0.69%
אלטשולר - שחם 150,113 0.69%
הירשמו לצפייה 58,244 0.27%
הירשמו לצפייה 55,856 0.26%
הירשמו לצפייה 27,019 0.12%
שדרגו את המנוי 25,658 0.12%
שדרגו את המנוי 19,333 0.09%
שדרגו את המנוי 8,610 0.04%
שדרגו את המנוי 4,907 0.02%
שדרגו את המנוי 2,398 0.01%
שדרגו את המנוי 1,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,444 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,167,288 9.95%
מנורה 574,449 2.64%
עמיתים 426,908 1.96%
הירשמו לצפייה 277,391 1.27%
הירשמו לצפייה 180,805 0.83%
הירשמו לצפייה 154,837 0.71%
שדרגו את המנוי 116,815 0.54%
שדרגו את המנוי 75,335 0.35%
שדרגו את המנוי 47,589 0.22%
שדרגו את המנוי 45,850 0.21%
שדרגו את המנוי 21,245 0.10%
שדרגו את המנוי 21,116 0.10%
שדרגו את המנוי 19,220 0.09%
שדרגו את המנוי 18,396 0.08%
שדרגו את המנוי 14,049 0.06%
שדרגו את המנוי 12,081 0.06%
שדרגו את המנוי 11,919 0.05%
שדרגו את המנוי 11,616 0.05%
שדרגו את המנוי 11,124 0.05%
שדרגו את המנוי 10,154 0.05%
שדרגו את המנוי 9,491 0.04%
שדרגו את המנוי 9,341 0.04%
שדרגו את המנוי 9,250 0.04%
שדרגו את המנוי 8,462 0.04%
שדרגו את המנוי 7,760 0.04%
שדרגו את המנוי 7,049 0.03%
שדרגו את המנוי 7,021 0.03%
שדרגו את המנוי 6,691 0.03%
שדרגו את המנוי 6,444 0.03%
שדרגו את המנוי 5,700 0.03%
שדרגו את המנוי 5,111 0.02%
שדרגו את המנוי 4,489 0.02%
שדרגו את המנוי 4,232 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,575 0.02%
שדרגו את המנוי 2,769 0.01%
שדרגו את המנוי 2,641 0.01%
שדרגו את המנוי 1,951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית