תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סודה סטרים

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מור 42,302 107,034 64,732  153.02%
פסגות 214,516 262,913 48,397  22.56%
הירשמו לצפייה 141,667 158,854 17,187  12.13%
הירשמו לצפייה 32,692 35,026 2,334  7.14%
הירשמו לצפייה 18,320 20,364 2,044  11.16%
שדרגו את המנוי 1,203 2,021 818  68.00%
שדרגו את המנוי 1,767 2,100 333  18.85%
שדרגו את המנוי 2,792 2,819 27  0.97%
שדרגו את המנוי 6,370 6,181 -189  -2.97%
שדרגו את המנוי 10,537 9,989 -548  -5.20%
שדרגו את המנוי 22,569 21,457 -1,112  -4.93%
שדרגו את המנוי 40,893 38,403 -2,490  -6.09%
שדרגו את המנוי 103,161 99,561 -3,600  -3.49%
שדרגו את המנוי 120,014 105,561 -14,453  -12.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,872

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,392

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 221,280 446,342 225,062  101.71%
כלל 1,150 19,019 17,869  1,553.83%
הירשמו לצפייה 2,242 6,761 4,519  201.56%
הירשמו לצפייה 35,050 35,423 373  1.06%
הירשמו לצפייה 25,434 25,519 85  0.33%
שדרגו את המנוי 5,468 5,471 3  0.05%
שדרגו את המנוי 12,038 11,918 -120  -1.00%
שדרגו את המנוי 26,510 548 -25,962  -97.93%
שדרגו את המנוי 652,358 364,473 -287,885  -44.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 247,911

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -313,967

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 135,872
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,392
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 247,911
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -313,967
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 899,023 4.26%
פסגות 262,913 1.25%
אלטשולר - שחם 158,854 0.75%
הירשמו לצפייה 107,034 0.51%
הירשמו לצפייה 105,561 0.50%
הירשמו לצפייה 99,561 0.47%
שדרגו את המנוי 38,403 0.18%
שדרגו את המנוי 35,026 0.17%
שדרגו את המנוי 22,837 0.11%
שדרגו את המנוי 21,457 0.10%
שדרגו את המנוי 20,364 0.10%
שדרגו את המנוי 9,989 0.05%
שדרגו את המנוי 6,181 0.03%
שדרגו את המנוי 2,819 0.01%
שדרגו את המנוי 2,133 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,021 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,510,575 7.16%
עמיתים 467,852 2.22%
הפניקס 446,342 2.12%
הירשמו לצפייה 364,473 1.73%
הירשמו לצפייה 126,257 0.60%
הירשמו לצפייה 35,423 0.17%
שדרגו את המנוי 25,519 0.12%
שדרגו את המנוי 11,918 0.06%
שדרגו את המנוי 7,085 0.03%
שדרגו את המנוי 6,761 0.03%
שדרגו את המנוי 5,700 0.03%
שדרגו את המנוי 5,471 0.03%
שדרגו את המנוי 3,380 0.02%
שדרגו את המנוי 3,059 0.01%
שדרגו את המנוי 1,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית