תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מגדל 4,835 6,740 1,905  39.40%
דיביאם 700 1,900 1,200  171.43%
הירשמו לצפייה 11,894 12,634 740  6.22%
הירשמו לצפייה 2,068 2,282 214  10.35%
הירשמו לצפייה 62 48 -14  -22.58%
שדרגו את המנוי 8,070 7,831 -239  -2.96%
שדרגו את המנוי 2,864 2,409 -455  -15.89%
שדרגו את המנוי 1,095 427 -668  -61.00%
שדרגו את המנוי 6,052 3,860 -2,192  -36.22%
שדרגו את המנוי 21,388 12,506 -8,882  -41.53%
שדרגו את המנוי 17,113 7,560 -9,553  -55.82%
שדרגו את המנוי 70,607 56,552 -14,055  -19.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,059

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,058

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 05.06.2020 05.06.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,059
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,058
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 122,939 0.97%
אי.בי.אי. 56,552 0.45%
פסגות 12,634 0.10%
הירשמו לצפייה 12,506 0.10%
הירשמו לצפייה 7,831 0.06%
הירשמו לצפייה 7,560 0.06%
שדרגו את המנוי 6,740 0.05%
שדרגו את המנוי 4,178 0.03%
שדרגו את המנוי 3,863 0.03%
שדרגו את המנוי 3,860 0.03%
שדרגו את המנוי 2,409 0.02%
שדרגו את המנוי 2,282 0.02%
שדרגו את המנוי 1,900 0.01%
שדרגו את המנוי 427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,965,414 15.47%
הראל 338,439 2.66%
מנורה 327,036 2.57%
הירשמו לצפייה 252,240 1.99%
הירשמו לצפייה 230,948 1.82%
הירשמו לצפייה 121,620 0.96%
שדרגו את המנוי 107,356 0.85%
שדרגו את המנוי 76,700 0.60%
שדרגו את המנוי 65,497 0.52%
שדרגו את המנוי 42,172 0.33%
שדרגו את המנוי 38,140 0.30%
שדרגו את המנוי 37,963 0.30%
שדרגו את המנוי 36,750 0.29%
שדרגו את המנוי 29,620 0.23%
שדרגו את המנוי 29,400 0.23%
שדרגו את המנוי 25,110 0.20%
שדרגו את המנוי 19,762 0.16%
שדרגו את המנוי 17,397 0.14%
שדרגו את המנוי 15,383 0.12%
שדרגו את המנוי 15,066 0.12%
שדרגו את המנוי 13,283 0.10%
שדרגו את המנוי 12,080 0.10%
שדרגו את המנוי 11,900 0.09%
שדרגו את המנוי 11,387 0.09%
שדרגו את המנוי 10,360 0.08%
שדרגו את המנוי 8,210 0.06%
שדרגו את המנוי 8,098 0.06%
שדרגו את המנוי 7,530 0.06%
שדרגו את המנוי 6,880 0.05%
שדרגו את המנוי 6,477 0.05%
שדרגו את המנוי 6,154 0.05%
שדרגו את המנוי 5,721 0.05%
שדרגו את המנוי 4,974 0.04%
שדרגו את המנוי 4,710 0.04%
שדרגו את המנוי 4,691 0.04%
שדרגו את המנוי 4,290 0.03%
שדרגו את המנוי 2,510 0.02%
שדרגו את המנוי 2,090 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,590 0.01%
שדרגו את המנוי 1,410 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית