תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
הראל 48,839 51,820 2,981  6.10%
אפסילון 6,698 8,314 1,616  24.13%
הירשמו לצפייה 274 1,676 1,402  511.68%
הירשמו לצפייה 1,625 2,339 714  43.94%
הירשמו לצפייה 11,212 11,788 576  5.14%
שדרגו את המנוי 2,956 3,177 221  7.48%
שדרגו את המנוי 300 250 -50  -16.67%
שדרגו את המנוי 3,065 2,930 -135  -4.40%
שדרגו את המנוי 4,646 4,428 -218  -4.69%
שדרגו את המנוי 118,752 118,300 -452  -0.38%
שדרגו את המנוי 33,610 32,772 -838  -2.49%
שדרגו את המנוי 20,126 18,419 -1,707  -8.48%
שדרגו את המנוי 2,629 188 -2,441  -92.85%
שדרגו את המנוי 17,933 642 -17,291  -96.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,510

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,132

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
הראל 345,660 395,001 49,341  14.27%
מגדל 351,578 388,880 37,302  10.61%
הירשמו לצפייה 327,996 345,782 17,786  5.42%
הירשמו לצפייה 14,272 21,521 7,249  50.79%
הירשמו לצפייה 1,501 6,468 4,967  330.91%
שדרגו את המנוי 377 340 -37  -9.81%
שדרגו את המנוי 13,568 13,512 -56  -0.41%
שדרגו את המנוי 3,705 3,566 -139  -3.75%
שדרגו את המנוי 976 376 -600  -61.48%
שדרגו את המנוי 129,860 123,883 -5,977  -4.60%
שדרגו את המנוי 19,607 22 -19,585  -99.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 116,645

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,394

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,510
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,132
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 116,645
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,394
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 268,499 2.12%
מגדל 118,300 0.93%
הראל 51,820 0.41%
הירשמו לצפייה 32,772 0.26%
הירשמו לצפייה 18,419 0.15%
הירשמו לצפייה 11,788 0.09%
שדרגו את המנוי 8,314 0.07%
שדרגו את המנוי 6,700 0.05%
שדרגו את המנוי 4,428 0.03%
שדרגו את המנוי 3,489 0.03%
שדרגו את המנוי 3,177 0.03%
שדרגו את המנוי 2,930 0.02%
שדרגו את המנוי 2,339 0.02%
שדרגו את המנוי 1,676 0.01%
שדרגו את המנוי 1,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,689,752 13.31%
הראל 395,001 3.11%
מגדל 388,880 3.06%
הירשמו לצפייה 345,782 2.72%
הירשמו לצפייה 284,148 2.24%
הירשמו לצפייה 123,883 0.98%
שדרגו את המנוי 21,521 0.17%
שדרגו את המנוי 21,332 0.17%
שדרגו את המנוי 21,024 0.17%
שדרגו את המנוי 15,689 0.12%
שדרגו את המנוי 13,512 0.11%
שדרגו את המנוי 9,910 0.08%
שדרגו את המנוי 8,367 0.07%
שדרגו את המנוי 8,210 0.06%
שדרגו את המנוי 6,468 0.05%
שדרגו את המנוי 5,830 0.05%
שדרגו את המנוי 4,571 0.04%
שדרגו את המנוי 3,566 0.03%
שדרגו את המנוי 2,826 0.02%
שדרגו את המנוי 2,346 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,042 < 0.01%
שדרגו את המנוי 931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית