תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 627 8,288 7,661  1,221.85%
אקסלנס 2,801 7,589 4,788  170.94%
הירשמו לצפייה 9,308 12,416 3,108  33.39%
הירשמו לצפייה 13,488 15,088 1,600  11.86%
הירשמו לצפייה 3,573 4,815 1,242  34.76%
שדרגו את המנוי 12,721 13,875 1,154  9.07%
שדרגו את המנוי 2,684 3,133 449  16.73%
שדרגו את המנוי 4,644 4,859 215  4.63%
שדרגו את המנוי 52,146 52,258 112  0.21%
שדרגו את המנוי 3,000 2,400 -600  -20.00%
שדרגו את המנוי 17,906 14,571 -3,335  -18.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,329

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,935

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
עמיתים 37,963 98,487 60,524  159.43%
מגדל 324,315 351,424 27,109  8.36%
הירשמו לצפייה 20,194 26,648 6,454  31.96%
הירשמו לצפייה 2,510 4,016 1,506  60.00%
הירשמו לצפייה 1,590 2,186 596  37.48%
שדרגו את המנוי 327,007 327,355 348  0.11%
שדרגו את המנוי 15,522 15,857 335  2.16%
שדרגו את המנוי 6,247 6,062 -185  -2.96%
שדרגו את המנוי 4,974 4,658 -316  -6.35%
שדרגו את המנוי 4,682 4,335 -347  -7.41%
שדרגו את המנוי 372,896 372,521 -375  -0.10%
שדרגו את המנוי 6,004 5,304 -700  -11.66%
שדרגו את המנוי 11,900 10,792 -1,108  -9.31%
שדרגו את המנוי 11,491 10,097 -1,394  -12.13%
שדרגו את המנוי 5,264 3,294 -1,970  -37.42%
שדרגו את המנוי 10,691 8,367 -2,324  -21.74%
שדרגו את המנוי 19,408 16,609 -2,799  -14.42%
שדרגו את המנוי 25,340 21,332 -4,008  -15.82%
שדרגו את המנוי 41,478 37,218 -4,260  -10.27%
שדרגו את המנוי 83,454 73,228 -10,226  -12.25%
שדרגו את המנוי 19,762 9,502 -10,260  -51.92%
שדרגו את המנוי 28,997 1,361 -27,636  -95.31%
שדרגו את המנוי 362,437 284,148 -78,289  -21.60%
שדרגו את המנוי 86,917 1,586 -85,331  -98.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,872

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -231,528

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,329
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,935
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 96,872
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -231,528
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 141,754 1.12%
אי.בי.אי. 52,258 0.41%
מור 15,088 0.12%
הירשמו לצפייה 14,571 0.11%
הירשמו לצפייה 13,875 0.11%
הירשמו לצפייה 12,416 0.10%
שדרגו את המנוי 8,288 0.07%
שדרגו את המנוי 7,589 0.06%
שדרגו את המנוי 4,859 0.04%
שדרגו את המנוי 4,815 0.04%
שדרגו את המנוי 3,133 0.02%
שדרגו את המנוי 2,400 0.02%
שדרגו את המנוי 2,265 0.02%
שדרגו את המנוי 149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,968,939 15.50%
הראל 372,521 2.93%
מגדל 351,424 2.77%
הירשמו לצפייה 327,355 2.58%
הירשמו לצפייה 284,148 2.24%
הירשמו לצפייה 134,020 1.06%
שדרגו את המנוי 98,487 0.78%
שדרגו את המנוי 73,228 0.58%
שדרגו את המנוי 37,218 0.29%
שדרגו את המנוי 36,568 0.29%
שדרגו את המנוי 29,620 0.23%
שדרגו את המנוי 26,648 0.21%
שדרגו את המנוי 21,332 0.17%
שדרגו את המנוי 16,609 0.13%
שדרגו את המנוי 15,857 0.12%
שדרגו את המנוי 13,283 0.10%
שדרגו את המנוי 12,080 0.10%
שדרגו את המנוי 11,387 0.09%
שדרגו את המנוי 10,792 0.08%
שדרגו את המנוי 10,097 0.08%
שדרגו את המנוי 9,502 0.07%
שדרגו את המנוי 8,367 0.07%
שדרגו את המנוי 8,210 0.06%
שדרגו את המנוי 7,530 0.06%
שדרגו את המנוי 6,477 0.05%
שדרגו את המנוי 6,062 0.05%
שדרגו את המנוי 5,304 0.04%
שדרגו את המנוי 4,710 0.04%
שדרגו את המנוי 4,658 0.04%
שדרגו את המנוי 4,335 0.03%
שדרגו את המנוי 4,016 0.03%
שדרגו את המנוי 3,294 0.03%
שדרגו את המנוי 2,186 0.02%
שדרגו את המנוי 2,107 0.02%
שדרגו את המנוי 2,090 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,650 0.01%
שדרגו את המנוי 1,586 0.01%
שדרגו את המנוי 1,361 0.01%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית