תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
פסגות 9,810 9,921 111  1.13%
מיטב דש 820 720 -100  -12.20%
הירשמו לצפייה 7,170 6,250 -920  -12.83%
הירשמו לצפייה 2,300 321 -1,979  -86.04%
הירשמו לצפייה 34,480 32,277 -2,203  -6.39%
שדרגו את המנוי 62,156 59,371 -2,785  -4.48%
שדרגו את המנוי 25,290 19,719 -5,571  -22.03%
שדרגו את המנוי 74,307 42,493 -31,814  -42.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 111

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,372

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 01.04.2020 01.04.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 111
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -45,372
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 172,602 1.36%
אי.בי.אי. 59,371 0.47%
ילין לפידות 42,493 0.33%
הירשמו לצפייה 32,277 0.25%
הירשמו לצפייה 19,719 0.16%
הירשמו לצפייה 9,921 0.08%
שדרגו את המנוי 6,250 0.05%
שדרגו את המנוי 1,330 0.01%
שדרגו את המנוי 720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 321 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית