תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מגדל 130,462 182,083 51,621  39.57%
אקסלנס 55,635 65,949 10,314  18.54%
הירשמו לצפייה 2,200 2,389 189  8.59%
הירשמו לצפייה 48,512 48,605 93  0.19%
הירשמו לצפייה 3,190 2,885 -305  -9.56%
שדרגו את המנוי 2,280 1,800 -480  -21.05%
שדרגו את המנוי 6,024 5,115 -909  -15.09%
שדרגו את המנוי 20,619 19,670 -949  -4.60%
שדרגו את המנוי 37,853 34,207 -3,646  -9.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,289

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 327,355 327,661 306  0.09%
מגדל 351,424 351,413 -11
הירשמו לצפייה 1,120 976 -144  -12.86%
הירשמו לצפייה 6,062 5,762 -300  -4.95%
הירשמו לצפייה 4,335 4,031 -304  -7.01%
שדרגו את המנוי 1,650 1,170 -480  -29.09%
שדרגו את המנוי 2,090 1,042 -1,048  -50.14%
שדרגו את המנוי 1,586 438 -1,148  -72.38%
שדרגו את המנוי 2,107 931 -1,176  -55.81%
שדרגו את המנוי 15,857 14,589 -1,268  -8.00%
שדרגו את המנוי 4,016 2,346 -1,670  -41.58%
שדרגו את המנוי 2,186 434 -1,752  -80.15%
שדרגו את המנוי 10,097 8,056 -2,041  -20.21%
שדרגו את המנוי 13,283 7,283 -6,000  -45.17%
שדרגו את המנוי 12,080 5,206 -6,874  -56.90%
שדרגו את המנוי 37,218 27,865 -9,353  -25.13%
שדרגו את המנוי 26,648 6,542 -20,106  -75.45%
שדרגו את המנוי 372,521 344,807 -27,714  -7.44%
שדרגו את המנוי 73,228 13,505 -59,723  -81.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 306

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -141,112

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 62,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,289
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 306
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -141,112
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 371,087 2.92%
מגדל 182,083 1.43%
אקסלנס 65,949 0.52%
הירשמו לצפייה 48,605 0.38%
הירשמו לצפייה 34,207 0.27%
הירשמו לצפייה 19,670 0.15%
שדרגו את המנוי 6,613 0.05%
שדרגו את המנוי 5,115 0.04%
שדרגו את המנוי 2,885 0.02%
שדרגו את המנוי 2,389 0.02%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,560 0.01%
שדרגו את המנוי 147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,715,437 13.50%
מגדל 351,413 2.77%
הראל 344,807 2.71%
הירשמו לצפייה 327,661 2.58%
הירשמו לצפייה 284,148 2.24%
הירשמו לצפייה 134,020 1.06%
שדרגו את המנוי 36,568 0.29%
שדרגו את המנוי 29,620 0.23%
שדרגו את המנוי 27,865 0.22%
שדרגו את המנוי 21,332 0.17%
שדרגו את המנוי 16,609 0.13%
שדרגו את המנוי 14,589 0.11%
שדרגו את המנוי 13,505 0.11%
שדרגו את המנוי 11,387 0.09%
שדרגו את המנוי 10,792 0.08%
שדרגו את המנוי 9,910 0.08%
שדרגו את המנוי 8,367 0.07%
שדרגו את המנוי 8,210 0.06%
שדרגו את המנוי 8,056 0.06%
שדרגו את המנוי 7,530 0.06%
שדרגו את המנוי 7,283 0.06%
שדרגו את המנוי 6,542 0.05%
שדרגו את המנוי 6,477 0.05%
שדרגו את המנוי 5,762 0.05%
שדרגו את המנוי 5,206 0.04%
שדרגו את המנוי 4,710 0.04%
שדרגו את המנוי 4,031 0.03%
שדרגו את המנוי 2,346 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,042 < 0.01%
שדרגו את המנוי 976 < 0.01%
שדרגו את המנוי 931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 434 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית