תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
אקסלנס 43,751 64,227 20,476  46.80%
מגדל 129,134 132,427 3,293  2.55%
הירשמו לצפייה 37,980 40,921 2,941  7.74%
הירשמו לצפייה 20,218 20,598 380  1.88%
הירשמו לצפייה 2,500 2,800 300  12.00%
שדרגו את המנוי 2,012 2,185 173  8.60%
שדרגו את המנוי 427 584 157  36.77%
שדרגו את המנוי 2,184 2,300 116  5.31%
שדרגו את המנוי 1,060 1,082 22  2.08%
שדרגו את המנוי 2,688 1,247 -1,441  -53.61%
שדרגו את המנוי 24,198 15,244 -8,954  -37.00%
שדרגו את המנוי 67,606 57,980 -9,626  -14.24%
שדרגו את המנוי 117,541 97,931 -19,610  -16.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,858

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,631

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
הראל 565,699 621,631 55,932  9.89%
כלל 284,148 334,972 50,824  17.89%
הירשמו לצפייה 32,416 56,738 24,322  75.03%
הירשמו לצפייה 720,908 724,809 3,901  0.54%
הירשמו לצפייה 8,362 9,644 1,282  15.33%
שדרגו את המנוי 32,930 33,872 942  2.86%
שדרגו את המנוי 7,870 8,020 150  1.91%
שדרגו את המנוי 483,380 483,397 17
שדרגו את המנוי 24,587 24,584 -3  -0.01%
שדרגו את המנוי 4,782 4,765 -17  -0.36%
שדרגו את המנוי 6,300 6,250 -50  -0.79%
שדרגו את המנוי 26,381 25,890 -491  -1.86%
שדרגו את המנוי 1,642 785 -857  -52.19%
שדרגו את המנוי 10,715 6,715 -4,000  -37.33%
שדרגו את המנוי 9,080 3,350 -5,730  -63.11%
שדרגו את המנוי 12,564 3,308 -9,256  -73.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 137,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,404

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,858
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,631
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 137,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,404
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 471,592 3.72%
מגדל 132,427 1.04%
מור 97,931 0.77%
הירשמו לצפייה 64,227 0.51%
הירשמו לצפייה 57,980 0.46%
הירשמו לצפייה 40,921 0.32%
שדרגו את המנוי 32,000 0.25%
שדרגו את המנוי 20,598 0.16%
שדרגו את המנוי 15,244 0.12%
שדרגו את המנוי 2,800 0.02%
שדרגו את המנוי 2,300 0.02%
שדרגו את המנוי 2,185 0.02%
שדרגו את המנוי 1,247 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,082 < 0.01%
שדרגו את המנוי 584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,775,012 21.87%
מגדל 724,809 5.71%
הראל 621,631 4.90%
הירשמו לצפייה 483,397 3.81%
הירשמו לצפייה 334,972 2.64%
הירשמו לצפייה 164,820 1.30%
שדרגו את המנוי 146,512 1.15%
שדרגו את המנוי 56,738 0.45%
שדרגו את המנוי 33,872 0.27%
שדרגו את המנוי 30,994 0.24%
שדרגו את המנוי 29,962 0.24%
שדרגו את המנוי 25,890 0.20%
שדרגו את המנוי 24,584 0.19%
שדרגו את המנוי 15,839 0.12%
שדרגו את המנוי 12,341 0.10%
שדרגו את המנוי 11,239 0.09%
שדרגו את המנוי 9,644 0.08%
שדרגו את המנוי 8,020 0.06%
שדרגו את המנוי 6,715 0.05%
שדרגו את המנוי 6,250 0.05%
שדרגו את המנוי 5,300 0.04%
שדרגו את המנוי 5,009 0.04%
שדרגו את המנוי 4,765 0.04%
שדרגו את המנוי 3,350 0.03%
שדרגו את המנוי 3,308 0.03%
שדרגו את המנוי 2,260 0.02%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 785 < 0.01%
שדרגו את המנוי 716 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית