תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מור 12,215 81,375 69,160  566.19%
פסגות 3,371 3,695 324  9.61%
הירשמו לצפייה 2,653 2,848 195  7.35%
הירשמו לצפייה 250 300 50  20.00%
הירשמו לצפייה 3,002 2,701 -301  -10.03%
שדרגו את המנוי 28,944 27,386 -1,558  -5.38%
שדרגו את המנוי 17,513 15,278 -2,235  -12.76%
שדרגו את המנוי 4,716 2,323 -2,393  -50.74%
שדרגו את המנוי 107,528 104,579 -2,949  -2.74%
שדרגו את המנוי 9,326 2,892 -6,434  -68.99%
שדרגו את המנוי 51,150 38,975 -12,175  -23.80%
שדרגו את המנוי 14,600 642 -13,958  -95.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,729

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,003

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 388,880 720,908 332,028  85.38%
הראל 395,001 582,603 187,602  47.49%
הירשמו לצפייה 345,782 483,403 137,621  39.80%
הירשמו לצפייה 123,883 164,820 40,937  33.04%
הירשמו לצפייה 22 24,570 24,548  111,581.82%
שדרגו את המנוי 21,521 39,836 18,315  85.10%
שדרגו את המנוי 21,024 30,994 9,970  47.42%
שדרגו את המנוי 21,332 29,962 8,630  40.46%
שדרגו את המנוי 9,910 13,120 3,210  32.39%
שדרגו את המנוי 8,210 10,700 2,490  30.33%
שדרגו את המנוי 5,830 7,570 1,740  29.85%
שדרגו את המנוי 2,826 4,196 1,370  48.48%
שדרגו את המנוי 871 2,211 1,340  153.85%
שדרגו את המנוי 3,566 4,664 1,098  30.79%
שדרגו את המנוי 2,346 3,106 760  32.40%
שדרגו את המנוי 1,042 1,642 600  57.58%
שדרגו את המנוי 1,700 2,260 560  32.94%
שדרגו את המנוי 434 914 480  110.60%
שדרגו את המנוי 931 1,351 420  45.11%
שדרגו את המנוי 376 716 340  90.43%
שדרגו את המנוי 6,468 6,488 20  0.31%
שדרגו את המנוי 8,367 8,362 -5  -0.06%
שדרגו את המנוי 340 298 -42  -12.35%
שדרגו את המנוי 13,512 13,395 -117  -0.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 774,079

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -164

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 69,729
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -42,003
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 774,079
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -164
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 294,548 2.32%
מגדל 104,579 0.82%
מור 81,375 0.64%
הירשמו לצפייה 38,975 0.31%
הירשמו לצפייה 27,386 0.22%
הירשמו לצפייה 15,278 0.12%
שדרגו את המנוי 6,700 0.05%
שדרגו את המנוי 3,695 0.03%
שדרגו את המנוי 2,892 0.02%
שדרגו את המנוי 2,848 0.02%
שדרגו את המנוי 2,701 0.02%
שדרגו את המנוי 2,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,902 0.01%
שדרגו את המנוי 1,676 0.01%
שדרגו את המנוי 1,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,648,686 20.87%
מגדל 720,908 5.68%
הראל 582,603 4.59%
הירשמו לצפייה 483,403 3.81%
הירשמו לצפייה 284,148 2.24%
הירשמו לצפייה 164,820 1.30%
שדרגו את המנוי 149,800 1.18%
שדרגו את המנוי 39,836 0.31%
שדרגו את המנוי 30,994 0.24%
שדרגו את המנוי 29,962 0.24%
שדרגו את המנוי 24,570 0.19%
שדרגו את המנוי 15,689 0.12%
שדרגו את המנוי 13,480 0.11%
שדרגו את המנוי 13,395 0.11%
שדרגו את המנוי 13,120 0.10%
שדרגו את המנוי 10,700 0.08%
שדרגו את המנוי 9,080 0.07%
שדרגו את המנוי 8,362 0.07%
שדרגו את המנוי 7,570 0.06%
שדרגו את המנוי 6,488 0.05%
שדרגו את המנוי 6,350 0.05%
שדרגו את המנוי 5,530 0.04%
שדרגו את המנוי 5,350 0.04%
שדרגו את המנוי 4,664 0.04%
שדרגו את המנוי 4,196 0.03%
שדרגו את המנוי 3,106 0.02%
שדרגו את המנוי 2,260 0.02%
שדרגו את המנוי 2,211 0.02%
שדרגו את המנוי 1,642 0.01%
שדרגו את המנוי 1,351 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 914 < 0.01%
שדרגו את המנוי 716 < 0.01%
שדרגו את המנוי 298 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית