תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מגדל 7,775 8,404 629  8.09%
אקסלנס 3,181 3,716 535  16.82%
הירשמו לצפייה 8,069 8,509 440  5.45%
הירשמו לצפייה 12,792 13,105 313  2.45%
הירשמו לצפייה 3,860 4,134 274  7.10%
שדרגו את המנוי 2,010 2,265 255  12.69%
שדרגו את המנוי 8,299 8,515 216  2.60%
שדרגו את המנוי 2,730 2,800 70  2.56%
שדרגו את המנוי 54,328 54,301 -27  -0.05%
שדרגו את המנוי 12,130 11,813 -317  -2.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,732

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -344

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 230,948 362,437 131,489  56.93%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 36,750 134,020 97,270  264.68%
הירשמו לצפייה 252,240 324,315 72,075  28.57%
הירשמו לצפייה 338,439 372,896 34,457  10.18%
הירשמו לצפייה 65,497 83,454 17,957  27.42%
שדרגו את המנוי 15,383 19,408 4,025  26.17%
שדרגו את המנוי 6,880 10,691 3,811  55.39%
שדרגו את המנוי 8,098 11,491 3,393  41.90%
שדרגו את המנוי 38,140 41,478 3,338  8.75%
שדרגו את המנוי 17,397 20,194 2,797  16.08%
שדרגו את המנוי 4,290 6,004 1,714  39.95%
שדרגו את המנוי 1,410 2,107 697  49.43%
שדרגו את המנוי 1,170 1,650 480  41.03%
שדרגו את המנוי 15,066 15,522 456  3.03%
שדרגו את המנוי 25,110 25,340 230  0.92%
שדרגו את המנוי 6,154 6,247 93  1.51%
שדרגו את המנוי 4,691 4,682 -9  -0.19%
שדרגו את המנוי 327,036 327,007 -29  -0.01%
שדרגו את המנוי 5,721 5,264 -457  -7.99%
שדרגו את המנוי 42,172 36,568 -5,604  -13.29%
שדרגו את המנוי 107,356 86,917 -20,439  -19.04%
שדרגו את המנוי 76,700 28,997 -47,703  -62.19%
שדרגו את המנוי 121,620 120 -121,500  -99.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 374,282

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -195,741

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,732
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -344
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 374,282
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -195,741
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 117,865 0.93%
אי.בי.אי. 54,301 0.43%
פסגות 13,105 0.10%
הירשמו לצפייה 11,813 0.09%
הירשמו לצפייה 8,515 0.07%
הירשמו לצפייה 8,509 0.07%
שדרגו את המנוי 8,404 0.07%
שדרגו את המנוי 4,134 0.03%
שדרגו את המנוי 3,716 0.03%
שדרגו את המנוי 2,800 0.02%
שדרגו את המנוי 2,265 0.02%
שדרגו את המנוי 149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,141,385 16.86%
הראל 372,896 2.94%
כלל 362,437 2.85%
הירשמו לצפייה 327,007 2.57%
הירשמו לצפייה 324,315 2.55%
הירשמו לצפייה 134,020 1.06%
שדרגו את המנוי 86,917 0.68%
שדרגו את המנוי 83,454 0.66%
שדרגו את המנוי 41,478 0.33%
שדרגו את המנוי 37,963 0.30%
שדרגו את המנוי 36,568 0.29%
שדרגו את המנוי 29,620 0.23%
שדרגו את המנוי 29,400 0.23%
שדרגו את המנוי 28,997 0.23%
שדרגו את המנוי 25,340 0.20%
שדרגו את המנוי 20,194 0.16%
שדרגו את המנוי 19,762 0.16%
שדרגו את המנוי 19,408 0.15%
שדרגו את המנוי 15,522 0.12%
שדרגו את המנוי 13,283 0.10%
שדרגו את המנוי 12,080 0.10%
שדרגו את המנוי 11,900 0.09%
שדרגו את המנוי 11,491 0.09%
שדרגו את המנוי 11,387 0.09%
שדרגו את המנוי 10,691 0.08%
שדרגו את המנוי 10,360 0.08%
שדרגו את המנוי 8,210 0.06%
שדרגו את המנוי 7,530 0.06%
שדרגו את המנוי 6,477 0.05%
שדרגו את המנוי 6,247 0.05%
שדרגו את המנוי 6,004 0.05%
שדרגו את המנוי 5,264 0.04%
שדרגו את המנוי 4,974 0.04%
שדרגו את המנוי 4,710 0.04%
שדרגו את המנוי 4,682 0.04%
שדרגו את המנוי 2,510 0.02%
שדרגו את המנוי 2,107 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,650 0.01%
שדרגו את המנוי 1,590 0.01%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית