תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
מיטב דש 642 24,360 23,718  3,694.39%
מור 78,535 99,632 21,097  26.86%
הירשמו לצפייה 44,085 57,991 13,906  31.54%
הירשמו לצפייה 106,406 108,216 1,810  1.70%
הירשמו לצפייה 350 1,650 1,300  371.43%
שדרגו את המנוי 1,902 2,503 601  31.60%
שדרגו את המנוי 1,564 1,604 40  2.56%
שדרגו את המנוי 14 24 10  71.43%
שדרגו את המנוי 17,786 17,794 8  0.04%
שדרגו את המנוי 3,088 2,707 -381  -12.34%
שדרגו את המנוי 3,533 3,092 -441  -12.48%
שדרגו את המנוי 5,007 4,510 -497  -9.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,490

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,319

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 388,880 720,908 332,028  85.38%
הראל 395,001 582,603 187,602  47.49%
הירשמו לצפייה 345,782 483,403 137,621  39.80%
הירשמו לצפייה 123,883 164,820 40,937  33.04%
הירשמו לצפייה 22 24,570 24,548  111,581.82%
שדרגו את המנוי 21,521 39,836 18,315  85.10%
שדרגו את המנוי 21,024 30,994 9,970  47.42%
שדרגו את המנוי 21,332 29,962 8,630  40.46%
שדרגו את המנוי 9,910 13,120 3,210  32.39%
שדרגו את המנוי 8,210 10,700 2,490  30.33%
שדרגו את המנוי 5,830 7,570 1,740  29.85%
שדרגו את המנוי 2,826 4,196 1,370  48.48%
שדרגו את המנוי 871 2,211 1,340  153.85%
שדרגו את המנוי 3,566 4,664 1,098  30.79%
שדרגו את המנוי 2,346 3,106 760  32.40%
שדרגו את המנוי 1,042 1,642 600  57.58%
שדרגו את המנוי 1,700 2,260 560  32.94%
שדרגו את המנוי 434 914 480  110.60%
שדרגו את המנוי 931 1,351 420  45.11%
שדרגו את המנוי 376 716 340  90.43%
שדרגו את המנוי 6,468 6,488 20  0.31%
שדרגו את המנוי 8,367 8,362 -5  -0.06%
שדרגו את המנוי 340 298 -42  -12.35%
שדרגו את המנוי 13,512 13,395 -117  -0.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 774,079

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -164

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 62,490
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,319
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 774,079
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -164
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 402,318 3.17%
מגדל 108,216 0.85%
מור 99,632 0.79%
הירשמו לצפייה 57,991 0.46%
הירשמו לצפייה 33,040 0.26%
הירשמו לצפייה 27,390 0.22%
שדרגו את המנוי 24,360 0.19%
שדרגו את המנוי 17,794 0.14%
שדרגו את המנוי 8,162 0.06%
שדרגו את המנוי 6,700 0.05%
שדרגו את המנוי 4,510 0.04%
שדרגו את המנוי 3,092 0.02%
שדרגו את המנוי 2,707 0.02%
שדרגו את המנוי 2,503 0.02%
שדרגו את המנוי 1,676 0.01%
שדרגו את המנוי 1,650 0.01%
שדרגו את המנוי 1,604 0.01%
שדרגו את המנוי 1,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,648,686 20.87%
מגדל 720,908 5.68%
הראל 582,603 4.59%
הירשמו לצפייה 483,403 3.81%
הירשמו לצפייה 284,148 2.24%
הירשמו לצפייה 164,820 1.30%
שדרגו את המנוי 149,800 1.18%
שדרגו את המנוי 39,836 0.31%
שדרגו את המנוי 30,994 0.24%
שדרגו את המנוי 29,962 0.24%
שדרגו את המנוי 24,570 0.19%
שדרגו את המנוי 15,689 0.12%
שדרגו את המנוי 13,480 0.11%
שדרגו את המנוי 13,395 0.11%
שדרגו את המנוי 13,120 0.10%
שדרגו את המנוי 10,700 0.08%
שדרגו את המנוי 9,080 0.07%
שדרגו את המנוי 8,362 0.07%
שדרגו את המנוי 7,570 0.06%
שדרגו את המנוי 6,488 0.05%
שדרגו את המנוי 6,350 0.05%
שדרגו את המנוי 5,530 0.04%
שדרגו את המנוי 5,350 0.04%
שדרגו את המנוי 4,664 0.04%
שדרגו את המנוי 4,196 0.03%
שדרגו את המנוי 3,106 0.02%
שדרגו את המנוי 2,260 0.02%
שדרגו את המנוי 2,211 0.02%
שדרגו את המנוי 1,642 0.01%
שדרגו את המנוי 1,351 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 914 < 0.01%
שדרגו את המנוי 716 < 0.01%
שדרגו את המנוי 298 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית