תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אי.בי.אי. 16,229 23,163 6,934  42.73%
אקסלנס 7,513 8,786 1,273  16.94%
הירשמו לצפייה 11,706 11,620 -86  -0.73%
הירשמו לצפייה 28,020 23,870 -4,150  -14.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,207

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,236

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 83,968 155,464 71,496  85.15%
מגדל 132,848 169,614 36,766  27.68%
הירשמו לצפייה 68,363 86,766 18,403  26.92%
הירשמו לצפייה 2,900 7,600 4,700  162.07%
הירשמו לצפייה 935 2,761 1,826  195.29%
שדרגו את המנוי 300 2,063 1,763  587.67%
שדרגו את המנוי 19,431 14,672 -4,759  -24.49%
שדרגו את המנוי 168,392 105,840 -62,552  -37.15%
שדרגו את המנוי 1,199,900 898,614 -301,286  -25.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 134,954

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -368,597

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,207
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,236
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 134,954
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -368,597
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 124,059 0.00%
אנליסט 41,620 < 0.01%
מיטב דש 23,870 < 0.01%
הירשמו לצפייה 23,163 < 0.01%
הירשמו לצפייה 11,620 < 0.01%
הירשמו לצפייה 9,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,786 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,494,652 0.00%
מנורה 898,614 < 0.01%
מגדל 169,614 < 0.01%
הירשמו לצפייה 155,464 < 0.01%
הירשמו לצפייה 105,840 < 0.01%
הירשמו לצפייה 86,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,672 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,066 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,567 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית