תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אקסלנס 4,447 5,698 1,251  28.13%
אי.בי.אי. 457 440 -17  -3.72%
הירשמו לצפייה 29,180 29,080 -100  -0.34%
הירשמו לצפייה 18,087 16,713 -1,374  -7.60%
הירשמו לצפייה 6,371 4,911 -1,460  -22.92%
שדרגו את המנוי 52,600 48,100 -4,500  -8.56%
שדרגו את המנוי 64,893 51,190 -13,703  -21.12%
שדרגו את המנוי 96,044 10,000 -86,044  -89.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,251

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,198

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 158,491 160,713 2,222  1.40%
הלמן אלדובי 14,811 15,845 1,034  6.98%
הירשמו לצפייה 33,890 30,727 -3,163  -9.33%
הירשמו לצפייה 108,459 85,229 -23,230  -21.42%
הירשמו לצפייה 1,931,820 1,889,500 -42,320  -2.19%
שדרגו את המנוי 197,546 142,352 -55,194  -27.94%
שדרגו את המנוי 137,167 71,238 -65,929  -48.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,256

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -189,836

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,251
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -107,198
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,256
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -189,836
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 175,232 0.00%
אנליסט 51,190 < 0.01%
פסגות 48,100 < 0.01%
הירשמו לצפייה 29,080 < 0.01%
הירשמו לצפייה 16,713 < 0.01%
הירשמו לצפייה 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,698 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,911 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,398,504 0.00%
מנורה 1,889,500 < 0.01%
הפניקס 160,713 < 0.01%
הירשמו לצפייה 142,352 < 0.01%
הירשמו לצפייה 85,229 < 0.01%
הירשמו לצפייה 71,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,727 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית