תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 18,285 19,707 1,422  7.78%
אלטשולר - שחם 3,380 4,748 1,368  40.47%
הירשמו לצפייה 2,135 2,835 700  32.79%
הירשמו לצפייה 14,253 14,902 649  4.55%
הירשמו לצפייה 4,000 4,514 514  12.85%
שדרגו את המנוי 400 700 300  75.00%
שדרגו את המנוי 9,500 9,615 115  1.21%
שדרגו את המנוי 120 217 97  80.83%
שדרגו את המנוי 27,459 27,438 -21  -0.08%
שדרגו את המנוי 760 710 -50  -6.58%
שדרגו את המנוי 11,172 11,023 -149  -1.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,165

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -220

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 79,745 137,875 58,130  72.89%
הלמן אלדובי 2,840 31,160 28,320  997.18%
הירשמו לצפייה 12,315 12,008 -307  -2.49%
הירשמו לצפייה 44,591 43,540 -1,051  -2.36%
הירשמו לצפייה 72,686 68,350 -4,336  -5.97%
שדרגו את המנוי 12,643 6,204 -6,439  -50.93%
שדרגו את המנוי 206,605 196,160 -10,445  -5.06%
שדרגו את המנוי 821,758 407,593 -414,165  -50.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,450

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -436,743

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,165
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -220
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 86,450
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -436,743
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 136,929 0.00%
אנליסט 39,000 < 0.01%
אי.בי.אי. 27,438 < 0.01%
הירשמו לצפייה 19,707 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,902 < 0.01%
הירשמו לצפייה 11,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,615 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,748 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 929,045 0.00%
מנורה 407,593 < 0.01%
מגדל 196,160 < 0.01%
הירשמו לצפייה 137,875 < 0.01%
הירשמו לצפייה 68,350 < 0.01%
הירשמו לצפייה 43,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,008 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 922 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית