תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מיטב דש 34,205 35,030 825  2.41%
אקסלנס 6,618 6,509 -109  -1.65%
הירשמו לצפייה 14,527 14,238 -289  -1.99%
הירשמו לצפייה 3,500 1,000 -2,500  -71.43%
הירשמו לצפייה 48,545 45,345 -3,200  -6.59%
שדרגו את המנוי 21,400 16,649 -4,751  -22.20%
שדרגו את המנוי 30,300 14,900 -15,400  -50.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 825

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,249

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 169,996 168,392 -1,604  -0.94%
מיטב דש 89,227 83,968 -5,259  -5.89%
הירשמו לצפייה 142,352 132,848 -9,504  -6.68%
הירשמו לצפייה 30,727 19,431 -11,296  -36.76%
הירשמו לצפייה 85,229 68,363 -16,866  -19.79%
שדרגו את המנוי 1,889,500 1,199,900 -689,600  -36.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -734,129

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 825
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,249
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -734,129
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 135,971 0.00%
אנליסט 45,345 < 0.01%
מיטב דש 35,030 < 0.01%
הירשמו לצפייה 16,649 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,900 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,678,187 0.00%
מנורה 1,199,900 < 0.01%
הפניקס 168,392 < 0.01%
הירשמו לצפייה 132,848 < 0.01%
הירשמו לצפייה 83,968 < 0.01%
הירשמו לצפייה 68,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית