תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מור 27,106 29,726 2,620  9.67%
אנליסט 39,000 40,850 1,850  4.74%
הירשמו לצפייה 2,000 3,000 1,000  50.00%
הירשמו לצפייה 17,183 17,760 577  3.36%
הירשמו לצפייה 33,647 34,139 492  1.46%
שדרגו את המנוי 24 21 -3  -12.50%
שדרגו את המנוי 340 315 -25  -7.35%
שדרגו את המנוי 3,050 2,950 -100  -3.28%
שדרגו את המנוי 1,549 329 -1,220  -78.76%
שדרגו את המנוי 5,247 3,708 -1,539  -29.33%
שדרגו את המנוי 13,427 8,731 -4,696  -34.97%
שדרגו את המנוי 23,680 18,960 -4,720  -19.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,539

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,303

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 137,875 191,411 53,536  38.83%
הכשרה ביטוח 2,900 31,700 28,800  993.10%
הירשמו לצפייה 31,160 41,185 10,025  32.17%
הירשמו לצפייה 2,555 6,305 3,750  146.77%
הירשמו לצפייה 1,155 2,655 1,500  129.87%
שדרגו את המנוי 922 1,965 1,043  113.12%
שדרגו את המנוי 43,540 44,125 585  1.34%
שדרגו את המנוי 12,008 11,939 -69  -0.57%
שדרגו את המנוי 6,204 4,857 -1,347  -21.71%
שדרגו את המנוי 196,160 161,959 -34,201  -17.44%
שדרגו את המנוי 407,593 318,827 -88,766  -21.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 99,239

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,383

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,539
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,303
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 99,239
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -124,383
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 207,013 0.00%
אנליסט 40,850 < 0.01%
אלטשולר - שחם 35,198 < 0.01%
הירשמו לצפייה 34,139 < 0.01%
הירשמו לצפייה 29,726 < 0.01%
הירשמו לצפייה 18,960 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,708 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,552,079 0.00%
אלטשולר - שחם 648,971 < 0.01%
מנורה 318,827 < 0.01%
הירשמו לצפייה 191,411 < 0.01%
הירשמו לצפייה 161,959 < 0.01%
הירשמו לצפייה 68,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,857 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,965 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית