וויקס.קום - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
פסגות 36,000 65,000 29,000  80.56%
מגדל 12,617 16,741 4,124  32.69%
הירשמו לצפייה 2,911 4,771 1,860  63.90%
הירשמו לצפייה 3,794 4,346 552  14.55%
הירשמו לצפייה 581 564 -17  -2.93%
שדרגו את המנוי 68,843 68,683 -160  -0.23%
שדרגו את המנוי 37,230 29,130 -8,100  -21.76%
שדרגו את המנוי 310,990 268,659 -42,331  -13.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,536

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,608

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 1,743,490 1,931,820 188,323  10.80%
הפניקס 79,627 158,491 78,864  99.04%
הירשמו לצפייה 32,062 33,890 1,828  5.70%
הירשמו לצפייה 171,407 137,167 -34,240  -19.98%
הירשמו לצפייה 143,272 108,459 -34,813  -24.30%
שדרגו את המנוי 332,914 197,546 -135,368  -40.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 269,015

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -204,421

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 35,536
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,608
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 269,015
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -204,421
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 483,994 0.00%
ילין לפידות 268,659 < 0.01%
אנליסט 68,683 < 0.01%
הירשמו לצפייה 65,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 29,130 < 0.01%
הירשמו לצפייה 22,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,585,084 0.00%
מנורה 1,931,820 < 0.01%
מגדל 197,546 < 0.01%
הירשמו לצפייה 158,491 < 0.01%
הירשמו לצפייה 137,167 < 0.01%
הירשמו לצפייה 108,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,890 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית