תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
מיטב דש 58,876 62,276 3,400  5.77%
פסגות 59,850 60,850 1,000  1.67%
הירשמו לצפייה 97,910 98,590 680  0.69%
הירשמו לצפייה 1,880 2,400 520  27.66%
הירשמו לצפייה 33,554 32,885 -669  -1.99%
שדרגו את המנוי 8,200 4,700 -3,500  -42.68%
שדרגו את המנוי 13,082 3,187 -9,895  -75.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,600

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,064

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 418,456 1,019,650 601,196  143.67%
מגדל 187,390 280,567 93,177  49.72%
הירשמו לצפייה 8,462 19,472 11,010  130.11%
הירשמו לצפייה 65,114 73,185 8,071  12.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 713,454

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,600
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,064
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 713,454
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 624,708 0.00%
ילין לפידות 310,990 < 0.01%
אנליסט 98,590 < 0.01%
הירשמו לצפייה 62,276 < 0.01%
הירשמו לצפייה 60,850 < 0.01%
הירשמו לצפייה 37,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,187 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,558,886 0.00%
מנורה 1,019,650 < 0.01%
מגדל 280,567 < 0.01%
הירשמו לצפייה 102,072 < 0.01%
הירשמו לצפייה 73,185 < 0.01%
הירשמו לצפייה 24,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,472 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 569 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית