תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
אלטשולר - שחם 25,874 26,549 675  2.61%
הראל 6,445 6,452 7  0.11%
הירשמו לצפייה 23,441 23,428 -13  -0.06%
הירשמו לצפייה 34,606 34,556 -50  -0.14%
הירשמו לצפייה 6,518 6,318 -200  -3.07%
שדרגו את המנוי 7,029 6,139 -890  -12.66%
שדרגו את המנוי 32,607 31,396 -1,211  -3.71%
שדרגו את המנוי 18,073 16,779 -1,294  -7.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 682

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,658

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מיטב דש 15,800 104,850 89,050  563.61%
אלטשולר - שחם 626,474 692,254 65,780  10.50%
הירשמו לצפייה 166,162 180,189 14,027  8.44%
הירשמו לצפייה 30,700 33,625 2,925  9.53%
הירשמו לצפייה 3,335 5,825 2,490  74.66%
שדרגו את המנוי 3,784 4,086 302  7.98%
שדרגו את המנוי 3,724 3,921 197  5.29%
שדרגו את המנוי 224,395 224,500 105  0.05%
שדרגו את המנוי 1,725 1,805 80  4.64%
שדרגו את המנוי 2,044 2,035 -9  -0.44%
שדרגו את המנוי 5,686 4,539 -1,147  -20.17%
שדרגו את המנוי 7,442 4,578 -2,864  -38.48%
שדרגו את המנוי 8,107 1,397 -6,710  -82.77%
שדרגו את המנוי 19,235 11,241 -7,994  -41.56%
שדרגו את המנוי 250,134 152,998 -97,136  -38.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 174,956

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -115,860

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 682
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,658
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 174,956
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -115,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 165,320 0.00%
אנליסט 34,556 < 0.01%
פסגות 31,396 < 0.01%
הירשמו לצפייה 26,549 < 0.01%
הירשמו לצפייה 23,428 < 0.01%
הירשמו לצפייה 16,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,660,126 0.00%
אלטשולר - שחם 692,254 < 0.01%
מגדל 224,500 < 0.01%
הירשמו לצפייה 180,189 < 0.01%
הירשמו לצפייה 152,998 < 0.01%
הירשמו לצפייה 104,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 74,968 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,928 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,079 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,805 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית