תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אי.בי.אי. 29,865 30,144 279  0.93%
ורדן 75 300 225  300.00%
הירשמו לצפייה 7,815 7,859 44  0.56%
הירשמו לצפייה 21 25 4  19.05%
הירשמו לצפייה 290 218 -72  -24.83%
שדרגו את המנוי 8,701 8,549 -152  -1.75%
שדרגו את המנוי 680 480 -200  -29.41%
שדרגו את המנוי 42,471 40,741 -1,730  -4.07%
שדרגו את המנוי 17,700 15,715 -1,985  -11.21%
שדרגו את המנוי 29,606 26,806 -2,800  -9.46%
שדרגו את המנוי 4,268 1,404 -2,864  -67.10%
שדרגו את המנוי 17,510 13,435 -4,075  -23.27%
שדרגו את המנוי 35,570 29,223 -6,347  -17.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 552

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,225

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 648,971 912,971 264,000  40.68%
מגדל 161,959 269,001 107,042  66.09%
הירשמו לצפייה 191,411 212,411 21,000  10.97%
הירשמו לצפייה 44,125 61,530 17,405  39.44%
הירשמו לצפייה 31,700 48,200 16,500  52.05%
שדרגו את המנוי 11,939 16,362 4,423  37.05%
שדרגו את המנוי 1,965 5,861 3,896  198.27%
שדרגו את המנוי 41,185 43,985 2,800  6.80%
שדרגו את המנוי 6,305 7,630 1,325  21.02%
שדרגו את המנוי 2,655 3,205 550  20.72%
שדרגו את המנוי 4,050 4,550 500  12.35%
שדרגו את המנוי 7,200 7,320 120  1.67%
שדרגו את המנוי 4,857 4,577 -280  -5.76%
שדרגו את המנוי 318,827 310,680 -8,147  -2.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 439,561

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,427

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 552
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 439,561
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,427
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 181,379 0.00%
אנליסט 40,741 < 0.01%
אי.בי.אי. 30,144 < 0.01%
הירשמו לצפייה 29,223 < 0.01%
הירשמו לצפייה 26,806 < 0.01%
הירשמו לצפייה 15,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,859 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,404 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,054,292 0.00%
אלטשולר - שחם 912,971 < 0.01%
מנורה 310,680 < 0.01%
הירשמו לצפייה 269,001 < 0.01%
הירשמו לצפייה 212,411 < 0.01%
הירשמו לצפייה 68,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,284 < 0.01%
שדרגו את המנוי 852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 127 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית