תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
אלטשולר - שחם 27,091 31,071 3,980  14.69%
מגדל 10,715 12,660 1,945  18.15%
הירשמו לצפייה 26,896 28,768 1,872  6.96%
הירשמו לצפייה 34,556 35,206 650  1.88%
הירשמו לצפייה 5,754 5,830 76  1.32%
שדרגו את המנוי 23,443 23,406 -37  -0.16%
שדרגו את המנוי 650 523 -127  -19.54%
שדרגו את המנוי 360 180 -180  -50.00%
שדרגו את המנוי 480 280 -200  -41.67%
שדרגו את המנוי 870 600 -270  -31.03%
שדרגו את המנוי 740 100 -640  -86.49%
שדרגו את המנוי 17,109 15,952 -1,157  -6.76%
שדרגו את המנוי 5,680 4,130 -1,550  -27.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,523

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,161

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מנורה 180,189 190,230 10,041  5.57%
אקסלנס 1,397 5,423 4,026  288.19%
הירשמו לצפייה 33,625 36,402 2,777  8.26%
הירשמו לצפייה 11,241 11,635 394  3.51%
הירשמו לצפייה 3,921 4,059 138  3.52%
שדרגו את המנוי 4,539 4,579 40  0.88%
שדרגו את המנוי 2,079 2,016 -63  -3.03%
שדרגו את המנוי 1,805 1,742 -63  -3.49%
שדרגו את המנוי 2,035 1,962 -73  -3.59%
שדרגו את המנוי 1,590 1,513 -77  -4.84%
שדרגו את המנוי 2,088 2,001 -87  -4.17%
שדרגו את המנוי 224,500 224,379 -121  -0.05%
שדרגו את המנוי 5,825 5,650 -175  -3.00%
שדרגו את המנוי 47,113 45,678 -1,435  -3.05%
שדרגו את המנוי 692,254 690,654 -1,600  -0.23%
שדרגו את המנוי 4,578 1,333 -3,245  -70.88%
שדרגו את המנוי 104,850 99,406 -5,444  -5.19%
שדרגו את המנוי 74,968 68,968 -6,000  -8.00%
שדרגו את המנוי 56,524 42,187 -14,337  -25.36%
שדרגו את המנוי 152,998 36,244 -116,754  -76.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,416

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -149,474

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,523
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,161
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,416
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -149,474
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 173,517 0.00%
אנליסט 35,206 < 0.01%
אלטשולר - שחם 31,071 < 0.01%
הירשמו לצפייה 28,768 < 0.01%
הירשמו לצפייה 23,406 < 0.01%
הירשמו לצפייה 15,952 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 523 < 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,526,760 0.00%
אלטשולר - שחם 690,654 < 0.01%
מגדל 224,379 < 0.01%
הירשמו לצפייה 190,230 < 0.01%
הירשמו לצפייה 99,406 < 0.01%
הירשמו לצפייה 68,968 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,187 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,928 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,423 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,579 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,059 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,333 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית