תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מגדל 10,260 10,658 398  3.88%
תמיר פישמן 2,700 2,911 211  7.81%
הירשמו לצפייה 3,613 3,623 10  0.28%
הירשמו לצפייה 652 635 -17  -2.61%
הירשמו לצפייה 72,160 68,843 -3,317  -4.60%
שדרגו את המנוי 50,656 43,730 -6,926  -13.67%
שדרגו את המנוי 60,850 36,000 -24,850  -40.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 619

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,110

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 1,019,650 1,743,490 723,841  70.99%
אנליסט 73,185 143,272 70,087  95.77%
הירשמו לצפייה 102,072 171,407 69,335  67.93%
הירשמו לצפייה 280,567 332,914 52,347  18.66%
הירשמו לצפייה 19,472 32,062 12,590  64.66%
שדרגו את המנוי 8,800 18,670 9,870  112.16%
שדרגו את המנוי 5,000 10,000 5,000  100.00%
שדרגו את המנוי 3,090 6,190 3,100  100.32%
שדרגו את המנוי 2,000 4,350 2,350  117.50%
שדרגו את המנוי 2,250 4,496 2,246  99.82%
שדרגו את המנוי 1,500 3,494 1,994  132.93%
שדרגו את המנוי 1,020 1,844 824  80.78%
שדרגו את המנוי 570 1,100 530  93.03%
שדרגו את המנוי 24,900 2,900 -22,000  -88.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 954,114

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,000

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 619
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,110
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 954,114
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 507,990 0.00%
ילין לפידות 310,990 < 0.01%
אנליסט 68,843 < 0.01%
הירשמו לצפייה 43,730 < 0.01%
הירשמו לצפייה 36,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 26,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,911 < 0.01%
שדרגו את המנוי 635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,570,627 0.00%
מנורה 1,743,490 < 0.01%
מגדל 332,914 < 0.01%
הירשמו לצפייה 171,407 < 0.01%
הירשמו לצפייה 143,272 < 0.01%
הירשמו לצפייה 79,627 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,062 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,494 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,844 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית