תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מיטב דש 11,600 21,580 9,980  86.03%
אקסלנס 764 4,065 3,301  432.07%
הירשמו לצפייה 5,933 7,933 2,000  33.71%
הירשמו לצפייה 867 929 62  7.15%
הירשמו לצפייה 4,370 3,400 -970  -22.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,343

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -970

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 2,900 24,900 22,000  758.62%
אנליסט 65,000 65,114 114  0.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,114

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,343
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -970
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,114
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 191,561 0.00%
ילין לפידות 118,372 < 0.01%
אנליסט 35,110 < 0.01%
הירשמו לצפייה 21,580 < 0.01%
הירשמו לצפייה 7,933 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,065 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 172 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 719,133 0.00%
מנורה 418,456 < 0.01%
מגדל 187,390 < 0.01%
הירשמו לצפייה 65,114 < 0.01%
הירשמו לצפייה 24,900 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,462 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית