תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אקסלנס 9,954 19,559 9,605  96.49%
מיטב דש 32,600 36,400 3,800  11.66%
הירשמו לצפייה 3,400 4,000 600  17.65%
הירשמו לצפייה 4,849 4,821 -28  -0.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,005

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 2,900 24,900 22,000  758.62%
אנליסט 65,000 65,114 114  0.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,114

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,005
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,114
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 257,865 0.00%
ילין לפידות 121,872 < 0.01%
אנליסט 45,110 < 0.01%
הירשמו לצפייה 36,400 < 0.01%
הירשמו לצפייה 19,559 < 0.01%
הירשמו לצפייה 12,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,821 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 719,133 0.00%
מנורה 418,456 < 0.01%
מגדל 187,390 < 0.01%
הירשמו לצפייה 65,114 < 0.01%
הירשמו לצפייה 24,900 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,462 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית