תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 714 21,151 20,437  2,862.32%
אקסלנס 18,167 19,316 1,149  6.32%
הירשמו לצפייה 14,315 15,286 971  6.78%
הירשמו לצפייה 25 21 -4  -16.00%
הירשמו לצפייה 218 100 -118  -54.13%
שדרגו את המנוי 500 250 -250  -50.00%
שדרגו את המנוי 8,483 8,028 -455  -5.36%
שדרגו את המנוי 31,472 29,472 -2,000  -6.35%
שדרגו את המנוי 2,850 820 -2,030  -71.23%
שדרגו את המנוי 29,186 25,816 -3,370  -11.55%
שדרגו את המנוי 20,958 13,987 -6,971  -33.26%
שדרגו את המנוי 40,184 33,122 -7,062  -17.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,557

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,260

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
פסגות 45,532 110,675 65,143  143.07%
מנורה 310,680 360,278 49,598  15.96%
הירשמו לצפייה 269,001 298,495 29,494  10.96%
הירשמו לצפייה 68,350 72,654 4,304  6.30%
הירשמו לצפייה 1,284 2,253 969  75.47%
שדרגו את המנוי 4,577 5,158 581  12.69%
שדרגו את המנוי 4,550 5,050 500  10.99%
שדרגו את המנוי 5,861 6,131 270  4.61%
שדרגו את המנוי 127 68 -59  -46.46%
שדרגו את המנוי 43,985 43,636 -349  -0.79%
שדרגו את המנוי 3,205 2,815 -390  -12.17%
שדרגו את המנוי 852 441 -411  -48.24%
שדרגו את המנוי 61,530 61,054 -476  -0.77%
שדרגו את המנוי 1,949 1,171 -778  -39.92%
שדרגו את המנוי 7,630 6,655 -975  -12.78%
שדרגו את המנוי 2,996 1,518 -1,478  -49.33%
שדרגו את המנוי 16,362 13,690 -2,672  -16.33%
שדרגו את המנוי 9,281 4,681 -4,600  -49.56%
שדרגו את המנוי 48,200 38,500 -9,700  -20.12%
שדרגו את המנוי 912,971 893,068 -19,903  -2.18%
שדרגו את המנוי 212,411 163,833 -48,578  -22.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 150,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -90,369

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,557
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,260
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 150,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -90,369
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 171,892 0.00%
אנליסט 33,122 < 0.01%
אי.בי.אי. 29,472 < 0.01%
הירשמו לצפייה 25,816 < 0.01%
הירשמו לצפייה 21,151 < 0.01%
הירשמו לצפייה 19,316 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,028 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 173 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,169,831 0.00%
אלטשולר - שחם 893,068 < 0.01%
מנורה 360,278 < 0.01%
הירשמו לצפייה 298,495 < 0.01%
הירשמו לצפייה 163,833 < 0.01%
הירשמו לצפייה 110,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,654 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,158 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,681 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית