תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 16,220 16,259 39  0.24%
אי.בי.אי. 445 458 13  2.92%
הירשמו לצפייה 6,023 5,950 -73  -1.21%
הירשמו לצפייה 30,480 29,380 -1,100  -3.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,173

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 158,491 160,713 2,222  1.40%
הלמן אלדובי 14,811 15,845 1,034  6.98%
הירשמו לצפייה 33,890 30,727 -3,163  -9.33%
הירשמו לצפייה 108,459 85,229 -23,230  -21.42%
הירשמו לצפייה 1,931,820 1,889,500 -42,320  -2.19%
שדרגו את המנוי 197,546 142,352 -55,194  -27.94%
שדרגו את המנוי 137,167 71,238 -65,929  -48.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,256

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -189,836

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 52
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,173
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,256
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -189,836
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 166,148 0.00%
אנליסט 51,190 < 0.01%
פסגות 42,150 < 0.01%
הירשמו לצפייה 29,380 < 0.01%
הירשמו לצפייה 16,259 < 0.01%
הירשמו לצפייה 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,401,354 0.00%
מנורה 1,889,500 < 0.01%
הפניקס 160,713 < 0.01%
הירשמו לצפייה 142,352 < 0.01%
הירשמו לצפייה 85,229 < 0.01%
הירשמו לצפייה 71,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,727 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,850 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית