תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אקסלנס 11,909 14,253 2,344  19.68%
מגדל 10,945 11,172 227  2.07%
הירשמו לצפייה 27,448 27,459 11  0.04%
הירשמו לצפייה 18,940 18,285 -655  -3.46%
הירשמו לצפייה 5,000 4,000 -1,000  -20.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,582

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,655

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 79,745 137,875 58,130  72.89%
הלמן אלדובי 2,840 31,160 28,320  997.18%
הירשמו לצפייה 12,315 12,008 -307  -2.49%
הירשמו לצפייה 44,591 43,540 -1,051  -2.36%
הירשמו לצפייה 72,686 68,350 -4,336  -5.97%
שדרגו את המנוי 12,643 6,204 -6,439  -50.93%
שדרגו את המנוי 206,605 196,160 -10,445  -5.06%
שדרגו את המנוי 821,758 407,593 -414,165  -50.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,450

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -436,743

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,582
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,655
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 86,450
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -436,743
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 131,984 0.00%
אנליסט 39,000 < 0.01%
אי.בי.אי. 27,459 < 0.01%
הירשמו לצפייה 18,285 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,253 < 0.01%
הירשמו לצפייה 11,172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 929,045 0.00%
מנורה 407,593 < 0.01%
מגדל 196,160 < 0.01%
הירשמו לצפייה 137,875 < 0.01%
הירשמו לצפייה 68,350 < 0.01%
הירשמו לצפייה 43,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,008 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 922 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית