תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אי.בי.אי. 25,802 29,508 3,706  14.36%
טופ אלפא 2,500 5,000 2,500  100.00%
הירשמו לצפייה 11,078 11,883 805  7.27%
הירשמו לצפייה 11,624 11,528 -96  -0.83%
הירשמו לצפייה 23,870 18,940 -4,930  -20.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,011

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,026

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מגדל 169,614 206,605 36,991  21.81%
הלמן אלדובי 3,049 2,840 -209  -6.85%
הירשמו לצפייה 2,066 922 -1,144  -55.37%
הירשמו לצפייה 2,761 1,155 -1,606  -58.17%
הירשמו לצפייה 14,672 12,643 -2,029  -13.83%
שדרגו את המנוי 7,600 2,900 -4,700  -61.84%
שדרגו את המנוי 86,766 72,686 -14,080  -16.23%
שדרגו את המנוי 30,090 12,315 -17,775  -59.07%
שדרגו את המנוי 105,840 44,591 -61,249  -57.87%
שדרגו את המנוי 155,464 79,745 -75,719  -48.71%
שדרגו את המנוי 898,614 821,758 -76,856  -8.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,991

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -255,367

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,011
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,026
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,991
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -255,367
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 127,539 0.00%
אנליסט 39,000 < 0.01%
אי.בי.אי. 29,508 < 0.01%
הירשמו לצפייה 18,940 < 0.01%
הירשמו לצפייה 11,883 < 0.01%
הירשמו לצפייה 11,528 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,265,558 0.00%
מנורה 821,758 < 0.01%
מגדל 206,605 < 0.01%
הירשמו לצפייה 79,745 < 0.01%
הירשמו לצפייה 72,686 < 0.01%
הירשמו לצפייה 44,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 922 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית