תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
פסגות 25 6,304 6,279  25,116.00%
אלטשולר - שחם 29,667 33,475 3,808  12.84%
הירשמו לצפייה 83 828 745  897.59%
הירשמו לצפייה 22,615 22,614 -1
הירשמו לצפייה 280 140 -140  -50.00%
שדרגו את המנוי 5,623 5,054 -569  -10.12%
שדרגו את המנוי 5,930 5,120 -810  -13.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,832

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,520

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
אלטשולר - שחם 690,654 800,483 109,829  15.90%
פסגות 68,968 163,139 94,171  136.54%
הירשמו לצפייה 36,402 56,070 19,668  54.03%
הירשמו לצפייה 11,635 25,573 13,938  119.79%
הירשמו לצפייה 5,423 11,069 5,646  104.11%
שדרגו את המנוי 20,928 21,887 959  4.58%
שדרגו את המנוי 1,742 1,733 -9  -0.52%
שדרגו את המנוי 392 377 -15  -3.83%
שדרגו את המנוי 1,962 1,679 -283  -14.42%
שדרגו את המנוי 4,059 3,709 -350  -8.62%
שדרגו את המנוי 4,086 2,747 -1,339  -32.77%
שדרגו את המנוי 4,579 474 -4,105  -89.65%
שדרגו את המנוי 190,230 174,032 -16,198  -8.51%
שדרגו את המנוי 42,187 12,803 -29,384  -69.65%
שדרגו את המנוי 99,406 61,806 -37,600  -37.82%
שדרגו את המנוי 224,379 155,132 -69,247  -30.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 244,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -158,530

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,832
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,520
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 244,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -158,530
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 147,504 0.00%
אנליסט 35,706 < 0.01%
אלטשולר - שחם 33,475 < 0.01%
הירשמו לצפייה 22,614 < 0.01%
הירשמו לצפייה 16,363 < 0.01%
הירשמו לצפייה 9,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,613,929 0.00%
אלטשולר - שחם 800,483 < 0.01%
מנורה 174,032 < 0.01%
הירשמו לצפייה 163,139 < 0.01%
הירשמו לצפייה 155,132 < 0.01%
הירשמו לצפייה 61,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,069 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,488 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,333 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית