תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מור 18,451 22,141 3,690  20.00%
אלומות - ספרינט 3,535 6,097 2,562  72.48%
הירשמו לצפייה 25,237 27,432 2,195  8.70%
הירשמו לצפייה 650 2,650 2,000  307.69%
הירשמו לצפייה 9,615 9,990 375  3.90%
שדרגו את המנוי 13,936 14,165 229  1.64%
שדרגו את המנוי 32,776 32,756 -20  -0.06%
שדרגו את המנוי 15,519 15,363 -156  -1.01%
שדרגו את המנוי 3,281 2,141 -1,140  -34.75%
שדרגו את המנוי 7,015 5,678 -1,337  -19.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,051

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,653

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 137,875 191,411 53,536  38.83%
הכשרה ביטוח 2,900 31,700 28,800  993.10%
הירשמו לצפייה 31,160 41,185 10,025  32.17%
הירשמו לצפייה 2,555 6,305 3,750  146.77%
הירשמו לצפייה 1,155 2,655 1,500  129.87%
שדרגו את המנוי 922 1,965 1,043  113.12%
שדרגו את המנוי 43,540 44,125 585  1.34%
שדרגו את המנוי 12,008 11,939 -69  -0.57%
שדרגו את המנוי 6,204 4,857 -1,347  -21.71%
שדרגו את המנוי 196,160 161,959 -34,201  -17.44%
שדרגו את המנוי 407,593 318,827 -88,766  -21.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 99,239

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,383

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,051
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,653
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 99,239
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -124,383
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 182,841 0.00%
אנליסט 39,000 < 0.01%
אי.בי.אי. 32,756 < 0.01%
הירשמו לצפייה 27,432 < 0.01%
הירשמו לצפייה 22,141 < 0.01%
הירשמו לצפייה 15,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,165 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,141 < 0.01%
שדרגו את המנוי 710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,552,079 0.00%
אלטשולר - שחם 648,971 < 0.01%
מנורה 318,827 < 0.01%
הירשמו לצפייה 191,411 < 0.01%
הירשמו לצפייה 161,959 < 0.01%
הירשמו לצפייה 68,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,857 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,965 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית