תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
אנליסט 54,219 62,719 8,500  15.68%
אי.בי.אי. 22,879 22,863 -16  -0.07%
הירשמו לצפייה 910 760 -150  -16.48%
הירשמו לצפייה 3,764 3,602 -162  -4.30%
הירשמו לצפייה 9,569 9,317 -252  -2.63%
שדרגו את המנוי 400 50 -350  -87.50%
שדרגו את המנוי 47,167 45,881 -1,286  -2.73%
שדרגו את המנוי 25,354 22,954 -2,400  -9.47%
שדרגו את המנוי 4,000 1,000 -3,000  -75.00%
שדרגו את המנוי 32,556 27,106 -5,450  -16.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,500

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,066

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
אנליסט 45,398 167,978 122,580  270.01%
הפניקס 45,586 119,444 73,858  162.02%
הירשמו לצפייה 197,218 248,098 50,880  25.80%
הירשמו לצפייה 13,691 43,177 29,486  215.37%
הירשמו לצפייה 90,901 111,124 20,223  22.25%
שדרגו את המנוי 22 79 57  259.09%
שדרגו את המנוי 16 39 23  143.75%
שדרגו את המנוי 1,715 1,721 6  0.35%
שדרגו את המנוי 70,384 70,383 -1
שדרגו את המנוי 174,029 174,025 -4
שדרגו את המנוי 165,145 161,046 -4,099  -2.48%
שדרגו את המנוי 31,621 873 -30,748  -97.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 297,113

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,852

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,500
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,066
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 297,113
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -34,852
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 217,642 0.00%
אנליסט 62,719 < 0.01%
אלטשולר - שחם 45,881 < 0.01%
הירשמו לצפייה 27,106 < 0.01%
הירשמו לצפייה 22,954 < 0.01%
הירשמו לצפייה 22,863 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,226,598 0.00%
אלטשולר - שחם 937,516 < 0.01%
מיטב דש 248,098 < 0.01%
הירשמו לצפייה 174,025 < 0.01%
הירשמו לצפייה 167,978 < 0.01%
הירשמו לצפייה 161,046 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119,444 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,124 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,902 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,736 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,721 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,488 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 991 < 0.01%
שדרגו את המנוי 873 < 0.01%
שדרגו את המנוי 377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית