תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
ילין לפידות 121,872 270,990 149,118  122.36%
אנליסט 45,110 94,040 48,930  108.47%
הירשמו לצפייה 7,000 37,400 30,400  434.29%
הירשמו לצפייה 38,900 53,420 14,520  37.33%
הירשמו לצפייה 2,000 7,800 5,800  290.00%
שדרגו את המנוי 7,012 12,532 5,520  78.72%
שדרגו את המנוי 8,960 9,610 650  7.25%
שדרגו את המנוי 41,316 38,003 -3,313  -8.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 254,938

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,313

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 418,456 1,019,650 601,196  143.67%
מגדל 187,390 280,567 93,177  49.72%
הירשמו לצפייה 8,462 19,472 11,010  130.11%
הירשמו לצפייה 65,114 73,185 8,071  12.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 713,454

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 254,938
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 713,454
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 524,475 0.00%
ילין לפידות 270,990 < 0.01%
אנליסט 94,040 < 0.01%
הירשמו לצפייה 53,420 < 0.01%
הירשמו לצפייה 38,003 < 0.01%
הירשמו לצפייה 37,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,558,886 0.00%
מנורה 1,019,650 < 0.01%
מגדל 280,567 < 0.01%
הירשמו לצפייה 102,072 < 0.01%
הירשמו לצפייה 73,185 < 0.01%
הירשמו לצפייה 24,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,472 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 569 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית