תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
פסגות 15,433 15,698 265  1.72%
הראל 1,800 1,936 136  7.56%
הירשמו לצפייה 13,535 13,543 8  0.06%
הירשמו לצפייה 100 50 -50  -50.00%
הירשמו לצפייה 450 400 -50  -11.11%
שדרגו את המנוי 8,121 8,001 -120  -1.48%
שדרגו את המנוי 6,459 6,208 -251  -3.89%
שדרגו את המנוי 22,080 21,344 -736  -3.33%
שדרגו את המנוי 29,799 28,854 -945  -3.17%
שדרגו את המנוי 27,047 25,701 -1,346  -4.98%
שדרגו את המנוי 17,776 9,166 -8,610  -48.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 409

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,108

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הלמן אלדובי 43,636 56,224 12,588  28.85%
אל-על 441 1,794 1,353  306.80%
הירשמו לצפייה 2,140 1,339 -801  -37.43%
הירשמו לצפייה 2,815 1,947 -868  -30.83%
הירשמו לצפייה 5,050 4,025 -1,025  -20.30%
שדרגו את המנוי 7,320 5,570 -1,750  -23.91%
שדרגו את המנוי 5,158 2,891 -2,267  -43.95%
שדרגו את המנוי 13,690 11,355 -2,335  -17.06%
שדרגו את המנוי 6,131 3,784 -2,347  -38.28%
שדרגו את המנוי 6,655 4,264 -2,391  -35.93%
שדרגו את המנוי 4,843 2,408 -2,435  -50.28%
שדרגו את המנוי 6,580 3,300 -3,280  -49.85%
שדרגו את המנוי 38,500 32,550 -5,950  -15.45%
שדרגו את המנוי 51,409 31,462 -19,947  -38.80%
שדרגו את המנוי 72,654 49,560 -23,094  -31.79%
שדרגו את המנוי 61,054 29,169 -31,885  -52.22%
שדרגו את המנוי 110,675 74,968 -35,707  -32.26%
שדרגו את המנוי 298,495 204,400 -94,095  -31.52%
שדרגו את המנוי 360,278 218,368 -141,910  -39.39%
שדרגו את המנוי 893,068 643,678 -249,390  -27.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,941

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -621,477

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 409
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,108
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,941
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -621,477
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 135,786 0.00%
אנליסט 28,854 < 0.01%
אי.בי.אי. 25,701 < 0.01%
הירשמו לצפייה 21,344 < 0.01%
הירשמו לצפייה 15,698 < 0.01%
הירשמו לצפייה 13,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,569,997 0.00%
אלטשולר - שחם 643,678 < 0.01%
מנורה 218,368 < 0.01%
הירשמו לצפייה 204,400 < 0.01%
הירשמו לצפייה 180,096 < 0.01%
הירשמו לצפייה 74,968 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,947 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,339 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית