תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אקסלנס 110,000 175,082 65,082  59.17%
דולפין 364,969 373,991 9,022  2.47%
הירשמו לצפייה 258,333 265,714 7,381  2.86%
הירשמו לצפייה 214,455 169,610 -44,845  -20.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 81,485

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,845

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
אקסלנס 4,438,260 4,136,900 -301,361  -6.79%
הפניקס 11,843,000 10,774,700 -1,068,290  -9.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,369,651

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 81,485
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,845
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,369,651
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,363,706 0.61%
דולפין 373,991 0.17%
מגדל 265,714 0.12%
הירשמו לצפייה 199,309 0.09%
הירשמו לצפייה 175,082 0.08%
הירשמו לצפייה 169,610 0.08%
שדרגו את המנוי 110,000 0.05%
שדרגו את המנוי 70,000 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,659,580 7.85%
הפניקס 10,774,700 4.79%
אקסלנס 4,136,900 1.84%
הירשמו לצפייה 1,497,400 0.67%
הירשמו לצפייה 1,250,580 0.56%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רציו פטרוליום
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית