תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 857,014 920,257 63,243  7.38%
מגדל 41,189 78,980 37,791  91.75%
הירשמו לצפייה 20,000 23,000 3,000  15.00%
הירשמו לצפייה 50,600 52,000 1,400  2.77%
הירשמו לצפייה 20,000 19,000 -1,000  -5.00%
שדרגו את המנוי 98,000 82,501 -15,499  -15.82%
שדרגו את המנוי 394,419 346,731 -47,688  -12.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,434

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,187

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
אקסלנס 40,113 30,501 -9,612  -23.96%
הפניקס 177,464 139,275 -38,189  -21.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,801

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 105,434
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -64,187
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -47,801
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,534,029 1.34%
מיטב דש 920,257 0.80%
הראל 346,731 0.30%
הירשמו לצפייה 82,501 0.07%
הירשמו לצפייה 78,980 0.07%
הירשמו לצפייה 52,000 0.05%
שדרגו את המנוי 23,000 0.02%
שדרגו את המנוי 19,000 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,560 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 184,572 0.16%
הפניקס 139,275 0.12%
אקסלנס 30,501 0.03%
הירשמו לצפייה 14,796 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רציו פטרוליום
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית