תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אי.בי.אי. 136,308 149,808 13,500  9.90%
דולפין 355,222 359,075 3,853  1.08%
הירשמו לצפייה 120,289 110,000 -10,289  -8.55%
הירשמו לצפייה 271,677 260,920 -10,757  -3.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,353

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,046

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
הפניקס 610,706 11,843,000 11,232,300  1,839.23%
אקסלנס 67,585 4,438,260 4,370,680  6,466.93%
הירשמו לצפייה 87,402 1,497,400 1,410,000  1,613.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,012,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,353
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,046
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,012,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,263,512 0.56%
דולפין 359,075 0.16%
מגדל 260,920 0.12%
הירשמו לצפייה 199,309 0.09%
הירשמו לצפייה 149,808 0.07%
הירשמו לצפייה 110,000 0.05%
שדרגו את המנוי 110,000 0.05%
שדרגו את המנוי 70,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,778,660 7.91%
הפניקס 11,843,000 5.27%
אקסלנס 4,438,260 1.97%
הירשמו לצפייה 1,497,400 0.67%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רציו פטרוליום
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית