תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
דולפין 72,203 63,435 -8,768  -12.14%
מגדל 87,206 71,138 -16,068  -18.43%
הירשמו לצפייה 1,014,700 705,827 -308,875  -30.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -333,711

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 139,275 418,263 278,988  200.31%
אקסלנס 30,501 89,579 59,078  193.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 338,066

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -333,711
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 338,066
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,214,397 1.06%
מיטב דש 705,827 0.62%
הראל 313,731 0.27%
הירשמו לצפייה 71,138 0.06%
הירשמו לצפייה 63,435 0.06%
הירשמו לצפייה 23,000 0.02%
שדרגו את המנוי 19,000 0.02%
שדרגו את המנוי 15,694 0.01%
שדרגו את המנוי 2,572 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 522,638 0.46%
הפניקס 418,263 0.36%
אקסלנס 89,579 0.08%
הירשמו לצפייה 14,796 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רציו פטרוליום
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית