תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
אלפי בנדק 41,409 47,087 5,678  13.71%
מגדל 50,391 44,385 -6,006  -11.92%
הירשמו לצפייה 33,467 22,859 -10,608  -31.70%
הירשמו לצפייה 169,582 140,000 -29,582  -17.44%
הירשמו לצפייה 285,388 178,429 -106,959  -37.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,678

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -153,155

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 17.01.2019 17.01.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,678
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -153,155
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 622,760 0.54%
הראל 180,000 0.16%
מיטב דש 178,429 0.16%
הירשמו לצפייה 140,000 0.12%
הירשמו לצפייה 47,087 0.04%
הירשמו לצפייה 44,385 0.04%
שדרגו את המנוי 22,859 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רציו פטרוליום
    לפני 3 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית