תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
דולפין 152,887 158,455 5,568  3.64%
מגדל 105,692 101,201 -4,491  -4.25%
הירשמו לצפייה 793,015 731,429 -61,586  -7.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,568

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,077

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 391,867 776,814 384,947  98.23%
אקסלנס 81,213 91,870 10,657  13.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 395,604

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,568
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -66,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 395,604
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,213,543 1.06%
מיטב דש 731,429 0.64%
דולפין 158,455 0.14%
הירשמו לצפייה 137,895 0.12%
הירשמו לצפייה 101,201 0.09%
הירשמו לצפייה 37,500 0.03%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,063 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 883,480 0.77%
הפניקס 776,814 0.68%
אקסלנס 91,870 0.08%
הירשמו לצפייה 14,796 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רציו פטרוליום
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית