תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מיטב דש 758,873 794,792 35,919  4.73%
אקסלנס 15,000 37,500 22,500  150.00%
הירשמו לצפייה 120,118 140,118 20,000  16.65%
הירשמו לצפייה 78,358 84,109 5,751  7.34%
הירשמו לצפייה 147,299 150,213 2,914  1.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,084

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 391,867 776,814 384,947  98.23%
אקסלנס 81,213 91,870 10,657  13.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 395,604

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 87,084
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 395,604
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,313,710 1.15%
מיטב דש 794,792 0.69%
דולפין 150,213 0.13%
הירשמו לצפייה 140,118 0.12%
הירשמו לצפייה 84,109 0.07%
הירשמו לצפייה 59,915 0.05%
שדרגו את המנוי 37,500 0.03%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,063 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 883,480 0.77%
הפניקס 776,814 0.68%
אקסלנס 91,870 0.08%
הירשמו לצפייה 14,796 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רציו פטרוליום
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית