תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חשמל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.iec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
ילין לפידות 43,366,500 57,939,100 14,572,600  33.60%
מור 14,273,800 14,367,400 93,592  0.66%
הירשמו לצפייה 4,326,260 4,259,650 -66,605  -1.54%
הירשמו לצפייה 7,376,640 7,243,330 -133,305  -1.81%
הירשמו לצפייה 6,082,880 4,419,940 -1,662,940  -27.34%
שדרגו את המנוי 12,932,200 11,000,100 -1,932,140  -14.94%
שדרגו את המנוי 11,028,500 5,119,680 -5,908,850  -53.58%
שדרגו את המנוי 9,461,450 1,787,240 -7,674,210  -81.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,666,192

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,378,050

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
ילין לפידות 98,364,100 104,303,000 5,938,460  6.04%
הפניקס 2,422,760 4,667,750 2,244,990  92.66%
הירשמו לצפייה 1,382,910 2,465,880 1,082,970  78.31%
הירשמו לצפייה 531,996 524,469 -7,527  -1.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,266,420

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,527

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,666,192
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,378,050
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,266,420
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,527
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 116,061,481 11.61%
ילין לפידות 57,939,100 5.79%
מור 14,367,400 1.44%
הירשמו לצפייה 11,000,100 1.10%
הירשמו לצפייה 7,243,330 0.72%
הירשמו לצפייה 6,366,460 0.64%
שדרגו את המנוי 5,119,680 0.51%
שדרגו את המנוי 4,419,940 0.44%
שדרגו את המנוי 4,259,650 0.43%
שדרגו את המנוי 1,872,580 0.19%
שדרגו את המנוי 1,787,240 0.18%
שדרגו את המנוי 970,824 0.10%
שדרגו את המנוי 432,662 0.04%
שדרגו את המנוי 282,515 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 184,989,720 18.50%
ילין לפידות 104,303,000 10.43%
עמיתים 72,216,100 7.22%
הירשמו לצפייה 4,667,750 0.47%
הירשמו לצפייה 2,465,880 0.25%
הירשמו לצפייה 524,469 0.05%
שדרגו את המנוי 462,521 0.05%
שדרגו את המנוי 250,000 0.03%
שדרגו את המנוי 100,000 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  חברת החשמל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט לאמץ את המלצת ועדת האיתור ולמנות את עופר בלוך למנכ"ל החברה במקומו של אלי גליקמן. המינוי טעון אישור שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות. #עופר_בלוך #אלי_גליקמן #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית