תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חשמל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.iec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
ילין לפידות 37,617,600 39,863,800 2,246,180  5.97%
פסגות 10,012,700 11,656,300 1,643,630  16.42%
הירשמו לצפייה 5,438,430 6,239,990 801,556  14.74%
הירשמו לצפייה 10,999,300 11,033,300 33,907  0.31%
הירשמו לצפייה 9,561,770 9,581,250 19,486  0.20%
שדרגו את המנוי 13,765,500 13,756,000 -9,521  -0.07%
שדרגו את המנוי 1,895,780 1,860,200 -35,575  -1.88%
שדרגו את המנוי 7,814,790 7,544,630 -270,159  -3.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,744,759

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -315,255

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
ילין לפידות 94,222,200 98,364,100 4,141,840  4.40%
הכשרה ביטוח 1,029,010 1,382,910 353,900  34.39%
הירשמו לצפייה 1,825,820 2,098,720 272,902  14.95%
הירשמו לצפייה 465,740 531,996 66,256  14.23%
הירשמו לצפייה 2,422,760 2,422,760 2
שדרגו את המנוי 549,965 462,521 -87,444  -15.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,834,900

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -87,444

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,744,759
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -315,255
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,834,900
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -87,444
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 121,682,440 12.17%
ילין לפידות 39,863,800 3.99%
מור 13,756,000 1.38%
הירשמו לצפייה 11,656,300 1.17%
הירשמו לצפייה 11,033,300 1.10%
הירשמו לצפייה 9,581,250 0.96%
שדרגו את המנוי 7,544,630 0.75%
שדרגו את המנוי 6,366,460 0.64%
שדרגו את המנוי 6,239,990 0.62%
שדרגו את המנוי 6,135,940 0.61%
שדרגו את המנוי 4,326,260 0.43%
שדרגו את המנוי 1,872,580 0.19%
שדרגו את המנוי 1,860,200 0.19%
שדרגו את המנוי 970,824 0.10%
שדרגו את המנוי 432,662 0.04%
שדרגו את המנוי 42,244 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 177,829,107 17.78%
ילין לפידות 98,364,100 9.84%
עמיתים 72,216,100 7.22%
הירשמו לצפייה 2,422,760 0.24%
הירשמו לצפייה 2,098,720 0.21%
הירשמו לצפייה 1,382,910 0.14%
שדרגו את המנוי 531,996 0.05%
שדרגו את המנוי 462,521 0.05%
שדרגו את המנוי 250,000 0.03%
שדרגו את המנוי 100,000 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  חברת החשמל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט לאמץ את המלצת ועדת האיתור ולמנות את עופר בלוך למנכ"ל החברה במקומו של אלי גליקמן. המינוי טעון אישור שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות. #עופר_בלוך #אלי_גליקמן #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית