תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חשמל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.iec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
ילין לפידות 146,579,000 160,491,000 13,911,700  9.49%
אי.בי.אי. 17,274,300 19,661,400 2,387,130  13.82%
הירשמו לצפייה 30,642,900 31,798,600 1,155,740  3.77%
הירשמו לצפייה 148,038,000 148,875,000 836,992  0.57%
הירשמו לצפייה 47,887,900 48,491,400 603,524  1.26%
שדרגו את המנוי 850,000 1,400,000 550,000  64.71%
שדרגו את המנוי 23,104,800 23,535,600 430,800  1.86%
שדרגו את המנוי 261,865 668,331 406,466  155.22%
שדרגו את המנוי 5,033,930 5,216,930 183,005  3.64%
שדרגו את המנוי 4,711,570 4,802,330 90,759  1.93%
שדרגו את המנוי 11,962,200 12,000,700 38,458  0.32%
שדרגו את המנוי 35,846 25,764 -10,082  -28.13%
שדרגו את המנוי 441,443 414,407 -27,036  -6.12%
שדרגו את המנוי 92,568 2,706 -89,862  -97.08%
שדרגו את המנוי 12,484,800 12,350,000 -134,833  -1.08%
שדרגו את המנוי 822,279 670,695 -151,584  -18.43%
שדרגו את המנוי 4,200,000 4,000,000 -200,000  -4.76%
שדרגו את המנוי 6,423,840 6,159,540 -264,304  -4.11%
שדרגו את המנוי 15,707,200 15,348,200 -358,900  -2.29%
שדרגו את המנוי 15,027,700 14,617,800 -409,940  -2.73%
שדרגו את המנוי 59,053,400 56,636,200 -2,417,180  -4.09%
שדרגו את המנוי 18,789,400 12,723,100 -6,066,310  -32.29%
שדרגו את המנוי 41,233,300 33,496,500 -7,736,740  -18.76%
שדרגו את המנוי 34,132,600 19,971,400 -14,161,200  -41.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,594,574

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,027,971

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 71,531,000 86,889,800 15,358,700  21.47%
ק.ס.מ קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים 1,000,000 1,357,360 357,360  35.74%
הירשמו לצפייה 16,202,000 16,283,700 81,736  0.50%
הירשמו לצפייה 25,000 74,000 49,000  196.00%
הירשמו לצפייה 900,000 944,670 44,670  4.96%
שדרגו את המנוי 518,281 545,186 26,905  5.19%
שדרגו את המנוי 5,322,120 5,319,570 -2,550  -0.05%
שדרגו את המנוי 2,969,690 2,890,350 -79,348  -2.67%
שדרגו את המנוי 48,632,500 48,378,300 -254,148  -0.52%
שדרגו את המנוי 16,590,000 15,967,100 -622,852  -3.75%
שדרגו את המנוי 19,556,800 18,689,000 -867,802  -4.44%
שדרגו את המנוי 1,420,360 388,707 -1,031,660  -72.63%
שדרגו את המנוי 15,900,000 11,205,400 -4,694,550  -29.53%
שדרגו את המנוי 199,083,000 191,273,000 -7,810,000  -3.92%
שדרגו את המנוי 25,998,700 10,047,800 -15,950,800  -61.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,918,371

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,313,710

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,594,574
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,027,971
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,918,371
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -31,313,710
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 635,040,796 29.90%
ילין לפידות 160,491,000 7.56%
אלטשולר - שחם 148,875,000 7.01%
הירשמו לצפייה 56,636,200 2.67%
הירשמו לצפייה 48,491,400 2.28%
הירשמו לצפייה 33,496,500 1.58%
שדרגו את המנוי 31,798,600 1.50%
שדרגו את המנוי 23,535,600 1.11%
שדרגו את המנוי 19,971,400 0.94%
שדרגו את המנוי 19,661,400 0.93%
שדרגו את המנוי 15,348,200 0.72%
שדרגו את המנוי 14,617,800 0.69%
שדרגו את המנוי 12,723,100 0.60%
שדרגו את המנוי 12,350,000 0.58%
שדרגו את המנוי 12,000,700 0.57%
שדרגו את המנוי 6,159,540 0.29%
שדרגו את המנוי 5,216,930 0.25%
שדרגו את המנוי 4,802,330 0.23%
שדרגו את המנוי 4,000,000 0.19%
שדרגו את המנוי 1,400,000 0.07%
שדרגו את המנוי 1,169,070 0.06%
שדרגו את המנוי 670,695 0.03%
שדרגו את המנוי 668,331 0.03%
שדרגו את המנוי 514,123 0.02%
שדרגו את המנוי 414,407 0.02%
שדרגו את המנוי 25,764 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,706 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 577,231,027 27.18%
מגדל 191,273,000 9.01%
מנורה 86,889,800 4.09%
הירשמו לצפייה 57,905,400 2.73%
הירשמו לצפייה 48,378,300 2.28%
הירשמו לצפייה 26,783,900 1.26%
שדרגו את המנוי 18,689,000 0.88%
שדרגו את המנוי 16,969,800 0.80%
שדרגו את המנוי 16,283,700 0.77%
שדרגו את המנוי 15,967,100 0.75%
שדרגו את המנוי 11,808,400 0.56%
שדרגו את המנוי 11,205,400 0.53%
שדרגו את המנוי 10,047,800 0.47%
שדרגו את המנוי 9,383,510 0.44%
שדרגו את המנוי 7,900,000 0.37%
שדרגו את המנוי 5,441,920 0.26%
שדרגו את המנוי 5,436,420 0.26%
שדרגו את המנוי 5,319,570 0.25%
שדרגו את המנוי 4,522,340 0.21%
שדרגו את המנוי 4,030,580 0.19%
שדרגו את המנוי 3,920,440 0.18%
שדרגו את המנוי 2,890,350 0.14%
שדרגו את המנוי 2,566,120 0.12%
שדרגו את המנוי 2,347,180 0.11%
שדרגו את המנוי 1,880,000 0.09%
שדרגו את המנוי 1,396,840 0.07%
שדרגו את המנוי 1,357,360 0.06%
שדרגו את המנוי 1,104,360 0.05%
שדרגו את המנוי 1,081,000 0.05%
שדרגו את המנוי 944,670 0.04%
שדרגו את המנוי 839,980 0.04%
שדרגו את המנוי 759,505 0.04%
שדרגו את המנוי 751,060 0.04%
שדרגו את המנוי 545,186 0.03%
שדרגו את המנוי 388,707 0.02%
שדרגו את המנוי 116,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 74,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  חברת החשמל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט לאמץ את המלצת ועדת האיתור ולמנות את עופר בלוך למנכ"ל החברה במקומו של אלי גליקמן. המינוי טעון אישור שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות. #עופר_בלוך #אלי_גליקמן #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית