חשמל - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חשמל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.iec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אי.בי.אי. 9,156,530 13,430,300 4,273,740  46.67%
אנליסט 12,928,200 15,753,200 2,825,000  21.85%
הירשמו לצפייה 2,842,280 4,613,610 1,771,330  62.32%
הירשמו לצפייה 11,289,000 11,517,200 228,270  2.02%
הירשמו לצפייה 25,517,900 25,623,600 105,702  0.41%
שדרגו את המנוי 131,102,000 131,169,000 66,792  0.05%
שדרגו את המנוי 1,069,070 1,099,070 30,000  2.81%
שדרגו את המנוי 5,238,130 5,247,480 9,348  0.18%
שדרגו את המנוי 12,424,800 12,404,800 -20,000  -0.16%
שדרגו את המנוי 147,972,000 147,946,000 -25,280  -0.02%
שדרגו את המנוי 34,165,500 34,132,600 -32,896  -0.10%
שדרגו את המנוי 58,544,900 58,455,000 -89,872  -0.15%
שדרגו את המנוי 6,900,000 6,724,610 -175,389  -2.54%
שדרגו את המנוי 881,948 514,123 -367,825  -41.71%
שדרגו את המנוי 4,938,570 4,200,000 -738,571  -14.96%
שדרגו את המנוי 45,189,100 44,304,100 -885,040  -1.96%
שדרגו את המנוי 16,357,000 14,999,500 -1,357,510  -8.30%
שדרגו את המנוי 32,105,400 30,558,200 -1,547,170  -4.82%
שדרגו את המנוי 49,691,700 45,701,000 -3,990,710  -8.03%
שדרגו את המנוי 28,881,900 21,259,900 -7,621,920  -26.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,310,182

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,852,183

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 62,856,200 71,531,000 8,674,820  13.80%
הפניקס 42,064,400 48,632,500 6,568,060  15.61%
הירשמו לצפייה 52,558,800 57,905,400 5,346,620  10.17%
הירשמו לצפייה 1,560,200 6,566,700 5,006,500  320.89%
הירשמו לצפייה 24,203,000 26,783,900 2,580,900  10.66%
שדרגו את המנוי 19,141,000 19,556,800 415,786  2.17%
שדרגו את המנוי 631,680 839,980 208,300  32.98%
שדרגו את המנוי 4,271,360 4,471,360 200,000  4.68%
שדרגו את המנוי 428,877 518,281 89,404  20.85%
שדרגו את המנוי 11,795,300 11,808,400 13,061  0.11%
שדרגו את המנוי 4,021,580 4,030,580 9,000  0.22%
שדרגו את המנוי 5,320,490 5,322,120 1,630  0.03%
שדרגו את המנוי 2,969,380 2,969,690 317  0.01%
שדרגו את המנוי 9,383,510 9,383,510 1
שדרגו את המנוי 1,006,190 900,000 -106,192  -10.55%
שדרגו את המנוי 320,382 148,502 -171,880  -53.65%
שדרגו את המנוי 1,357,360 1,000,000 -357,360  -26.33%
שדרגו את המנוי 17,143,800 16,202,000 -941,806  -5.49%
שדרגו את המנוי 26,949,200 25,998,700 -950,546  -3.53%
שדרגו את המנוי 19,101,900 16,590,000 -2,511,950  -13.15%
שדרגו את המנוי 201,673,000 199,083,000 -2,590,000  -1.28%
שדרגו את המנוי 4,282,360 1,420,360 -2,862,000  -66.83%
שדרגו את המנוי 7,920,440 3,920,440 -4,000,000  -50.50%
שדרגו את המנוי 10,883,800 5,441,920 -5,441,920  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,114,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,933,654

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,310,182
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,852,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 29,114,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,933,654
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 631,212,392 29.72%
אלטשולר - שחם 147,946,000 6.97%
ילין לפידות 131,169,000 6.18%
הירשמו לצפייה 58,455,000 2.75%
הירשמו לצפייה 45,701,000 2.15%
הירשמו לצפייה 44,304,100 2.09%
שדרגו את המנוי 34,132,600 1.61%
שדרגו את המנוי 30,558,200 1.44%
שדרגו את המנוי 25,623,600 1.21%
שדרגו את המנוי 21,259,900 1.00%
שדרגו את המנוי 15,753,200 0.74%
שדרגו את המנוי 14,999,500 0.71%
שדרגו את המנוי 13,430,300 0.63%
שדרגו את המנוי 12,404,800 0.58%
שדרגו את המנוי 11,517,200 0.54%
שדרגו את המנוי 6,724,610 0.32%
שדרגו את המנוי 5,247,480 0.25%
שדרגו את המנוי 4,613,610 0.22%
שדרגו את המנוי 4,200,000 0.20%
שדרגו את המנוי 1,099,070 0.05%
שדרגו את המנוי 822,279 0.04%
שדרגו את המנוי 514,123 0.02%
שדרגו את המנוי 350,000 0.02%
שדרגו את המנוי 261,865 0.01%
שדרגו את המנוי 89,109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,846 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 605,577,117 28.51%
מגדל 199,083,000 9.37%
מנורה 71,531,000 3.37%
הירשמו לצפייה 57,905,400 2.73%
הירשמו לצפייה 48,632,500 2.29%
הירשמו לצפייה 26,783,900 1.26%
שדרגו את המנוי 25,998,700 1.22%
שדרגו את המנוי 19,556,800 0.92%
שדרגו את המנוי 16,969,800 0.80%
שדרגו את המנוי 16,590,000 0.78%
שדרגו את המנוי 16,202,000 0.76%
שדרגו את המנוי 15,900,000 0.75%
שדרגו את המנוי 11,808,400 0.56%
שדרגו את המנוי 9,383,510 0.44%
שדרגו את המנוי 7,900,000 0.37%
שדרגו את המנוי 6,566,700 0.31%
שדרגו את המנוי 5,441,920 0.26%
שדרגו את המנוי 5,436,420 0.26%
שדרגו את המנוי 5,322,120 0.25%
שדרגו את המנוי 4,522,340 0.21%
שדרגו את המנוי 4,471,360 0.21%
שדרגו את המנוי 4,030,580 0.19%
שדרגו את המנוי 3,920,440 0.18%
שדרגו את המנוי 2,969,690 0.14%
שדרגו את המנוי 2,566,120 0.12%
שדרגו את המנוי 2,347,180 0.11%
שדרגו את המנוי 1,880,000 0.09%
שדרגו את המנוי 1,764,020 0.08%
שדרגו את המנוי 1,420,360 0.07%
שדרגו את המנוי 1,396,840 0.07%
שדרגו את המנוי 1,104,360 0.05%
שדרגו את המנוי 1,081,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.05%
שדרגו את המנוי 900,000 0.04%
שדרגו את המנוי 839,980 0.04%
שדרגו את המנוי 759,505 0.04%
שדרגו את המנוי 751,060 0.04%
שדרגו את המנוי 518,281 0.02%
שדרגו את המנוי 148,502 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  חברת החשמל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט לאמץ את המלצת ועדת האיתור ולמנות את עופר בלוך למנכ"ל החברה במקומו של אלי גליקמן. המינוי טעון אישור שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות. #עופר_בלוך #אלי_גליקמן #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית