תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חשמל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.iec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 24.01.2021 24.01.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 509,000 424,166 -84,834  -16.67%
קרן השתלמות למשפטנים 1,028,000 856,666 -171,334  -16.67%
הירשמו לצפייה 1,918,000 1,598,330 -319,667  -16.67%
הירשמו לצפייה 3,000,000 2,500,000 -500,000  -16.67%
הירשמו לצפייה 4,344,170 3,777,850 -566,317  -13.04%
שדרגו את המנוי 4,338,000 3,615,000 -723,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 4,835,000 4,029,170 -805,834  -16.67%
שדרגו את המנוי 6,720,000 5,600,000 -1,120,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 6,941,000 5,784,170 -1,156,830  -16.67%
שדרגו את המנוי 7,665,000 6,387,500 -1,277,500  -16.67%
שדרגו את המנוי 7,809,000 6,507,500 -1,301,500  -16.67%
שדרגו את המנוי 8,478,000 7,065,000 -1,413,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 15,700,000 13,083,300 -2,616,670  -16.67%
שדרגו את המנוי 25,500,000 21,250,000 -4,250,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 42,034,000 35,028,300 -7,005,660  -16.67%
שדרגו את המנוי 43,900,000 36,583,300 -7,316,670  -16.67%
שדרגו את המנוי 76,788,700 63,990,600 -12,798,100  -16.67%
שדרגו את המנוי 101,650,000 84,708,300 -16,941,700  -16.67%
שדרגו את המנוי 125,672,000 104,726,000 -20,945,300  -16.67%
שדרגו את המנוי 136,250,000 113,542,000 -22,708,300  -16.67%
שדרגו את המנוי 139,571,000 116,309,000 -23,261,900  -16.67%
שדרגו את המנוי 182,920,000 152,382,000 -30,538,600  -16.69%
שדרגו את המנוי 199,432,000 165,922,000 -33,509,400  -16.80%
שדרגו את המנוי 288,134,000 240,112,000 -48,022,100  -16.67%
שדרגו את המנוי 362,329,000 300,568,000 -61,761,000  -17.05%
שדרגו את המנוי 558,158,000 465,132,000 -93,026,300  -16.67%
שדרגו את המנוי 607,566,000 506,305,000 -101,261,000  -16.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -495,402,516

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -495,402,516
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,505,801,052 67.71%
אלטשולר - שחם 506,305,000 13.68%
כלל 465,132,000 12.57%
הירשמו לצפייה 300,568,000 8.12%
הירשמו לצפייה 240,112,000 6.49%
הירשמו לצפייה 165,922,000 4.48%
שדרגו את המנוי 152,382,000 4.12%
שדרגו את המנוי 116,309,000 3.14%
שדרגו את המנוי 113,542,000 3.07%
שדרגו את המנוי 104,726,000 2.83%
שדרגו את המנוי 84,708,300 2.29%
שדרגו את המנוי 63,990,600 1.73%
שדרגו את המנוי 36,583,300 0.99%
שדרגו את המנוי 35,028,300 0.95%
שדרגו את המנוי 34,716,400 0.94%
שדרגו את המנוי 21,250,000 0.57%
שדרגו את המנוי 13,083,300 0.35%
שדרגו את המנוי 7,065,000 0.19%
שדרגו את המנוי 6,507,500 0.18%
שדרגו את המנוי 6,387,500 0.17%
שדרגו את המנוי 5,784,170 0.16%
שדרגו את המנוי 5,600,000 0.15%
שדרגו את המנוי 4,029,170 0.11%
שדרגו את המנוי 3,777,850 0.10%
שדרגו את המנוי 3,615,000 0.10%
שדרגו את המנוי 3,297,500 0.09%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.07%
שדרגו את המנוי 1,598,330 0.04%
שדרגו את המנוי 856,666 0.02%
שדרגו את המנוי 424,166 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת החשמל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט לאמץ את המלצת ועדת האיתור ולמנות את עופר בלוך למנכ"ל החברה במקומו של אלי גליקמן. המינוי טעון אישור שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות. #עופר_בלוך #אלי_גליקמן #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית