תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חשמל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.iec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 142,678,000 144,925,000 2,247,460  1.57%
פסגות 46,456,100 47,607,100 1,150,920  2.48%
הירשמו לצפייה 3,706,270 4,625,850 919,577  24.81%
הירשמו לצפייה 11,054,500 11,941,100 886,609  8.02%
הירשמו לצפייה 3,565,040 4,046,680 481,636  13.51%
שדרגו את המנוי 17,332,800 17,794,900 462,150  2.67%
שדרגו את המנוי 12,238,600 12,554,800 316,255  2.58%
שדרגו את המנוי 40,320,500 40,607,100 286,560  0.71%
שדרגו את המנוי 35,275,200 35,533,900 258,708  0.73%
שדרגו את המנוי 969,072 1,007,070 38,000  3.92%
שדרגו את המנוי 721,403 748,656 27,253  3.78%
שדרגו את המנוי 267,865 261,865 -6,000  -2.24%
שדרגו את המנוי 10,142,900 9,867,040 -275,854  -2.72%
שדרגו את המנוי 58,145,600 57,852,700 -292,908  -0.50%
שדרגו את המנוי 51,975,300 50,981,000 -994,364  -1.91%
שדרגו את המנוי 147,698,000 144,886,000 -2,812,080  -1.90%
שדרגו את המנוי 3,164,220 0 -3,164,220  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,075,128

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,545,426

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הלמן אלדובי 14,622,500 26,829,500 12,206,900  83.48%
מגדל 191,312,000 201,473,000 10,160,900  5.31%
הירשמו לצפייה 38,515,900 42,986,700 4,470,870  11.61%
הירשמו לצפייה 22,166,200 26,271,500 4,105,270  18.52%
הירשמו לצפייה 4,149,930 4,249,520 99,598  2.40%
שדרגו את המנוי 926,350 1,006,190 79,842  8.62%
שדרגו את המנוי 19,057,900 19,130,700 72,814  0.38%
שדרגו את המנוי 5,438,760 5,487,760 49,000  0.90%
שדרגו את המנוי 54,219,100 54,236,200 17,044  0.03%
שדרגו את המנוי 429,291 414,272 -15,019  -3.50%
שדרגו את המנוי 4,310,060 4,286,910 -23,147  -0.54%
שדרגו את המנוי 1,115,500 1,081,000 -34,500  -3.09%
שדרגו את המנוי 1,400,680 1,357,360 -43,320  -3.09%
שדרגו את המנוי 1,441,420 1,396,840 -44,580  -3.09%
שדרגו את המנוי 1,569,430 1,524,430 -45,002  -2.87%
שדרגו את המנוי 1,940,000 1,880,000 -60,000  -3.09%
שדרגו את המנוי 2,422,090 2,347,180 -74,910  -3.09%
שדרגו את המנוי 5,609,920 5,436,420 -173,503  -3.09%
שדרגו את המנוי 2,436,830 2,234,980 -201,851  -8.28%
שדרגו את המנוי 9,631,870 9,383,510 -248,359  -2.58%
שדרגו את המנוי 11,231,200 10,883,800 -347,358  -3.09%
שדרגו את המנוי 16,407,400 15,900,000 -507,446  -3.09%
שדרגו את המנוי 2,132,060 1,588,490 -543,573  -25.50%
שדרגו את המנוי 44,001,800 42,313,100 -1,688,740  -3.84%
שדרגו את המנוי 4,407,680 1,820,320 -2,587,360  -58.70%
שדרגו את המנוי 17,693,500 11,333,200 -6,360,220  -35.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,262,238

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,998,888

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,075,128
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,545,426
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,262,238
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,998,888
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 658,073,561 30.99%
אלטשולר - שחם 144,925,000 6.82%
ילין לפידות 144,886,000 6.82%
הירשמו לצפייה 57,852,700 2.72%
הירשמו לצפייה 50,981,000 2.40%
הירשמו לצפייה 47,607,100 2.24%
שדרגו את המנוי 40,607,100 1.91%
שדרגו את המנוי 35,533,900 1.67%
שדרגו את המנוי 34,291,700 1.61%
שדרגו את המנוי 23,732,900 1.12%
שדרגו את המנוי 17,794,900 0.84%
שדרגו את המנוי 12,554,800 0.59%
שדרגו את המנוי 11,941,100 0.56%
שדרגו את המנוי 9,867,040 0.46%
שדרגו את המנוי 6,918,950 0.33%
שדרגו את המנוי 4,999,480 0.24%
שדרגו את המנוי 4,625,850 0.22%
שדרגו את המנוי 4,046,680 0.19%
שדרגו את המנוי 2,889,770 0.14%
שדרגו את המנוי 1,007,070 0.05%
שדרגו את המנוי 748,656 0.04%
שדרגו את המנוי 261,865 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 557,770,753 26.26%
מגדל 201,473,000 9.49%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 54,236,200 2.55%
הירשמו לצפייה 42,986,700 2.02%
הירשמו לצפייה 42,313,100 1.99%
הירשמו לצפייה 26,829,500 1.26%
שדרגו את המנוי 26,271,500 1.24%
שדרגו את המנוי 19,130,700 0.90%
שדרגו את המנוי 17,511,400 0.82%
שדרגו את המנוי 15,900,000 0.75%
שדרגו את המנוי 12,171,800 0.57%
שדרגו את המנוי 11,333,200 0.53%
שדרגו את המנוי 10,883,800 0.51%
שדרגו את המנוי 9,383,510 0.44%
שדרגו את המנוי 8,797,860 0.41%
שדרגו את המנוי 8,173,220 0.38%
שדרגו את המנוי 5,487,760 0.26%
שדרגו את המנוי 5,436,420 0.26%
שדרגו את המנוי 4,666,670 0.22%
שדרגו את המנוי 4,407,680 0.21%
שדרגו את המנוי 4,286,910 0.20%
שדרגו את המנוי 4,249,520 0.20%
שדרגו את המנוי 2,648,020 0.12%
שדרגו את המנוי 2,347,180 0.11%
שדרגו את המנוי 2,234,980 0.11%
שדרגו את המנוי 1,880,000 0.09%
שדרגו את המנוי 1,820,320 0.09%
שדרגו את המנוי 1,588,490 0.07%
שדרגו את המנוי 1,524,430 0.07%
שדרגו את המנוי 1,396,840 0.07%
שדרגו את המנוי 1,357,360 0.06%
שדרגו את המנוי 1,081,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,006,190 0.05%
שדרגו את המנוי 783,744 0.04%
שדרגו את המנוי 775,030 0.04%
שדרגו את המנוי 651,840 0.03%
שדרגו את המנוי 414,272 0.02%
שדרגו את המנוי 330,607 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  חברת החשמל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט לאמץ את המלצת ועדת האיתור ולמנות את עופר בלוך למנכ"ל החברה במקומו של אלי גליקמן. המינוי טעון אישור שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות. #עופר_בלוך #אלי_גליקמן #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית