תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חשמל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.iec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 125,833,000 131,964,000 6,130,420  4.87%
מגדל 64,280,400 68,200,000 3,919,610  6.10%
הירשמו לצפייה 4,391,710 7,970,320 3,578,610  81.49%
הירשמו לצפייה 3,723,600 4,846,140 1,122,540  30.15%
הירשמו לצפייה 33,280,900 34,331,300 1,050,390  3.16%
שדרגו את המנוי 43,228,300 44,245,700 1,017,400  2.35%
שדרגו את המנוי 36,576,800 37,394,300 817,436  2.24%
שדרגו את המנוי 2,691,030 3,399,390 708,365  26.32%
שדרגו את המנוי 4,277,970 4,618,350 340,376  7.96%
שדרגו את המנוי 1,168,960 1,190,970 22,008  1.88%
שדרגו את המנוי 333,340 341,940 8,600  2.58%
שדרגו את המנוי 1,000,000 999,955 -45
שדרגו את המנוי 156,164,000 156,157,000 -7,024
שדרגו את המנוי 18,843,600 18,758,200 -85,382  -0.45%
שדרגו את המנוי 2,402,240 2,301,950 -100,290  -4.17%
שדרגו את המנוי 11,190,300 11,077,700 -112,683  -1.01%
שדרגו את המנוי 34,066,300 33,695,700 -370,600  -1.09%
שדרגו את המנוי 10,093,500 9,593,540 -500,000  -4.95%
שדרגו את המנוי 51,751,100 50,100,200 -1,650,920  -3.19%
שדרגו את המנוי 70,305,700 62,567,000 -7,738,630  -11.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,715,755

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,565,574

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 12,725,600 17,693,500 4,967,840  39.04%
הלמן אלדובי 11,264,100 14,622,500 3,358,440  29.82%
הירשמו לצפייה 1,820,320 4,407,680 2,587,360  142.14%
הירשמו לצפייה 167,232 2,436,830 2,269,600  1,357.16%
הירשמו לצפייה 190,675,000 191,312,000 636,944  0.33%
שדרגו את המנוי 9,566,850 9,631,870 65,019  0.68%
שדרגו את המנוי 1,549,660 1,569,430 19,778  1.28%
שדרגו את המנוי 19,057,600 19,057,900 284
שדרגו את המנוי 8,262,850 8,173,220 -89,630  -1.08%
שדרגו את המנוי 580,235 429,291 -150,944  -26.01%
שדרגו את המנוי 5,679,020 5,438,760 -240,267  -4.23%
שדרגו את המנוי 44,973,900 44,001,800 -972,060  -2.16%
שדרגו את המנוי 40,945,700 38,515,900 -2,429,820  -5.93%
שדרגו את המנוי 7,585,100 4,310,060 -3,275,040  -43.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,905,265

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,157,761

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,715,755
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,565,574
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,905,265
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,157,761
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 693,208,340 32.64%
ילין לפידות 156,157,000 7.35%
אלטשולר - שחם 131,964,000 6.21%
הירשמו לצפייה 68,200,000 3.21%
הירשמו לצפייה 62,567,000 2.95%
הירשמו לצפייה 50,100,200 2.36%
שדרגו את המנוי 44,245,700 2.08%
שדרגו את המנוי 37,394,300 1.76%
שדרגו את המנוי 34,331,300 1.62%
שדרגו את המנוי 33,695,700 1.59%
שדרגו את המנוי 18,758,200 0.88%
שדרגו את המנוי 11,077,700 0.52%
שדרגו את המנוי 9,593,540 0.45%
שדרגו את המנוי 7,970,320 0.38%
שדרגו את המנוי 5,159,040 0.24%
שדרגו את המנוי 4,846,140 0.23%
שדרגו את המנוי 4,618,350 0.22%
שדרגו את המנוי 3,570,320 0.17%
שדרגו את המנוי 3,399,390 0.16%
שדרגו את המנוי 2,301,950 0.11%
שדרגו את המנוי 1,190,970 0.06%
שדרגו את המנוי 999,955 0.05%
שדרגו את המנוי 725,325 0.03%
שדרגו את המנוי 341,940 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 530,709,382 24.99%
מגדל 191,312,000 9.01%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 54,219,100 2.55%
הירשמו לצפייה 44,001,800 2.07%
הירשמו לצפייה 38,515,900 1.81%
הירשמו לצפייה 22,166,200 1.04%
שדרגו את המנוי 19,057,900 0.90%
שדרגו את המנוי 17,693,500 0.83%
שדרגו את המנוי 17,511,400 0.82%
שדרגו את המנוי 16,407,400 0.77%
שדרגו את המנוי 14,622,500 0.69%
שדרגו את המנוי 12,171,800 0.57%
שדרגו את המנוי 11,231,200 0.53%
שדרגו את המנוי 9,631,870 0.45%
שדרגו את המנוי 8,173,220 0.38%
שדרגו את המנוי 5,609,920 0.26%
שדרגו את המנוי 5,438,760 0.26%
שדרגו את המנוי 4,666,670 0.22%
שדרגו את המנוי 4,407,680 0.21%
שדרגו את המנוי 4,407,680 0.21%
שדרגו את המנוי 4,310,060 0.20%
שדרגו את המנוי 4,149,930 0.20%
שדרגו את המנוי 2,648,020 0.12%
שדרגו את המנוי 2,436,830 0.11%
שדרגו את המנוי 2,422,090 0.11%
שדרגו את המנוי 2,132,060 0.10%
שדרגו את המנוי 1,940,000 0.09%
שדרגו את המנוי 1,569,430 0.07%
שדרגו את המנוי 1,441,420 0.07%
שדרגו את המנוי 1,400,680 0.07%
שדרגו את המנוי 1,115,500 0.05%
שדרגו את המנוי 926,350 0.04%
שדרגו את המנוי 783,744 0.04%
שדרגו את המנוי 775,030 0.04%
שדרגו את המנוי 651,840 0.03%
שדרגו את המנוי 429,291 0.02%
שדרגו את המנוי 330,607 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  חברת החשמל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט לאמץ את המלצת ועדת האיתור ולמנות את עופר בלוך למנכ"ל החברה במקומו של אלי גליקמן. המינוי טעון אישור שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות. #עופר_בלוך #אלי_גליקמן #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית