תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אילים 3,236,740 3,642,600 405,851  12.54%
תמיר פישמן 82,326 119,498 37,172  45.15%
הירשמו לצפייה 295,368 327,642 32,274  10.93%
הירשמו לצפייה 4,308,680 4,325,250 16,564  0.38%
הירשמו לצפייה 340,230 356,622 16,392  4.82%
שדרגו את המנוי 1,298,730 1,303,720 4,988  0.38%
שדרגו את המנוי 391,959 266,991 -124,968  -31.88%
שדרגו את המנוי 11,240,600 1,390,310 -9,850,310  -87.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 513,241

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,975,278

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
כלל 18,941,000 18,941,000 2
עתודות הוותיקה 1,205,000 267,265 -937,735  -77.82%
הירשמו לצפייה 1,451,360 20,000 -1,431,360  -98.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,369,095

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 513,241
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,975,278
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,369,095
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,500,990 18.64%
סיגמא 4,325,250 3.93%
אילים 3,642,600 3.31%
הירשמו לצפייה 3,230,860 2.94%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
הירשמו לצפייה 1,390,310 1.26%
שדרגו את המנוי 1,303,720 1.19%
שדרגו את המנוי 841,019 0.76%
שדרגו את המנוי 637,037 0.58%
שדרגו את המנוי 578,141 0.53%
שדרגו את המנוי 356,622 0.32%
שדרגו את המנוי 327,642 0.30%
שדרגו את המנוי 288,536 0.26%
שדרגו את המנוי 266,991 0.24%
שדרגו את המנוי 152,334 0.14%
שדרגו את המנוי 119,498 0.11%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
שדרגו את המנוי 71,900 0.07%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,557,344 17.78%
כלל 18,941,000 17.22%
הלמן אלדובי 329,079 0.30%
הירשמו לצפייה 267,265 0.24%
הירשמו לצפייה 20,000 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית