תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 4,008,090 4,022,830 14,740  0.37%
אקסלנס 712,921 692,921 -20,000  -2.81%
הירשמו לצפייה 1,938,960 1,880,840 -58,113  -3.00%
הירשמו לצפייה 2,940,110 2,878,530 -61,576  -2.09%
הירשמו לצפייה 1,572,280 936,942 -635,342  -40.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -775,031

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 2,051,200 1,958,200 -93,000  -4.53%
הכשרה ביטוח 3,748,000 3,353,300 -394,701  -10.53%
הירשמו לצפייה 6,539,430 5,537,020 -1,002,410  -15.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,490,111

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -775,031
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,490,111
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,344,498 14.86%
סיגמא 4,338,480 3.94%
מיטב דש 4,022,830 3.66%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
הירשמו לצפייה 1,880,840 1.71%
הירשמו לצפייה 936,942 0.85%
שדרגו את המנוי 914,638 0.83%
שדרגו את המנוי 692,921 0.63%
שדרגו את המנוי 374,000 0.34%
שדרגו את המנוי 113,860 0.10%
שדרגו את המנוי 101,457 0.09%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,323,599 28.48%
כלל 18,941,000 17.22%
ילין לפידות 5,537,020 5.03%
הירשמו לצפייה 3,353,300 3.05%
הירשמו לצפייה 1,958,200 1.78%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
שדרגו את המנוי 329,079 0.30%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית