תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
תמיר פישמן 436,808 700,944 264,136  60.47%
אקסיומה 72,311 186,247 113,936  157.56%
הירשמו לצפייה 180,000 281,980 101,980  56.66%
הירשמו לצפייה 81,900 171,820 89,920  109.79%
הירשמו לצפייה 730,000 808,126 78,126  10.70%
שדרגו את המנוי 227,642 262,642 35,000  15.38%
שדרגו את המנוי 93,330 111,230 17,900  19.18%
שדרגו את המנוי 704,159 705,978 1,819  0.26%
שדרגו את המנוי 3,945,560 3,941,710 -3,848  -0.10%
שדרגו את המנוי 3,418,170 3,201,990 -216,174  -6.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 702,817

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -220,022

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 702,817
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -220,022
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,172,244 29.25%
מיטב דש 12,513,100 11.38%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 4,090,040 3.72%
הירשמו לצפייה 3,941,710 3.58%
הירשמו לצפייה 3,201,990 2.91%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
שדרגו את המנוי 1,361,230 1.24%
שדרגו את המנוי 808,126 0.73%
שדרגו את המנוי 705,978 0.64%
שדרגו את המנוי 700,944 0.64%
שדרגו את המנוי 578,141 0.53%
שדרגו את המנוי 288,536 0.26%
שדרגו את המנוי 281,980 0.26%
שדרגו את המנוי 262,642 0.24%
שדרגו את המנוי 186,247 0.17%
שדרגו את המנוי 171,820 0.16%
שדרגו את המנוי 111,230 0.10%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,208,265 17.46%
כלל 18,941,000 17.22%
עתודות הוותיקה 267,265 0.24%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית