תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
מיטב דש 7,638,100 9,017,150 1,379,050  18.05%
אקסיומה 239,925 316,073 76,148  31.74%
הירשמו לצפייה 1,938,050 1,957,820 19,777  1.02%
הירשמו לצפייה 1,104,180 1,116,740 12,561  1.14%
הירשמו לצפייה 45,368 35,368 -10,000  -22.04%
שדרגו את המנוי 645,943 633,461 -12,482  -1.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,487,536

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,482

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,878,720 1,454,080 -424,648  -22.60%
הכשרה ביטוח 3,265,350 2,082,820 -1,182,530  -36.21%
הירשמו לצפייה 4,783,000 3,370,280 -1,412,720  -29.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,019,898

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,487,536
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,019,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,746,245 19.77%
מיטב דש 9,017,150 8.20%
סיגמא 4,391,480 3.99%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
הירשמו לצפייה 1,957,820 1.78%
הירשמו לצפייה 1,116,740 1.02%
שדרגו את המנוי 637,037 0.58%
שדרגו את המנוי 633,461 0.58%
שדרגו את המנוי 374,000 0.34%
שדרגו את המנוי 316,073 0.29%
שדרגו את המנוי 165,129 0.15%
שדרגו את המנוי 101,457 0.09%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
שדרגו את המנוי 35,368 0.03%
שדרגו את המנוי 32,000 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,382,259 24.89%
כלל 18,941,000 17.22%
ילין לפידות 3,370,280 3.06%
הירשמו לצפייה 2,082,820 1.89%
הירשמו לצפייה 1,454,080 1.32%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
שדרגו את המנוי 329,079 0.30%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית