תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
פורצ'ן נכסים פיננסיים 36,000 90,000 54,000  150.00%
ברומטר 2,829,220 2,874,430 45,218  1.60%
הירשמו לצפייה 4,051,670 4,008,090 -43,577  -1.08%
הירשמו לצפייה 1,772,100 1,572,280 -199,820  -11.28%
הירשמו לצפייה 2,205,500 1,926,700 -278,799  -12.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 99,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -522,196

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 2,051,200 1,958,200 -93,000  -4.53%
הכשרה ביטוח 3,748,000 3,353,300 -394,701  -10.53%
הירשמו לצפייה 6,539,430 5,537,020 -1,002,410  -15.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,490,111

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 99,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -522,196
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,490,111
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,022,162 15.47%
סיגמא 4,338,480 3.94%
מיטב דש 4,008,090 3.64%
הירשמו לצפייה 2,874,430 2.61%
הירשמו לצפייה 1,926,700 1.75%
הירשמו לצפייה 1,572,280 1.43%
שדרגו את המנוי 914,638 0.83%
שדרגו את המנוי 708,227 0.64%
שדרגו את המנוי 374,000 0.34%
שדרגו את המנוי 113,860 0.10%
שדרגו את המנוי 101,457 0.09%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,323,599 28.48%
כלל 18,941,000 17.22%
ילין לפידות 5,537,020 5.03%
הירשמו לצפייה 3,353,300 3.05%
הירשמו לצפייה 1,958,200 1.78%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
שדרגו את המנוי 329,079 0.30%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית