תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
אילים 2,134,520 2,298,270 163,750  7.67%
אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות 16,368 149,295 132,927  812.12%
הירשמו לצפייה 1,224,780 1,250,770 25,996  2.12%
הירשמו לצפייה 343,527 331,628 -11,899  -3.46%
הירשמו לצפייה 4,391,480 4,366,480 -25,000  -0.57%
שדרגו את המנוי 672,713 637,037 -35,676  -5.30%
שדרגו את המנוי 10,524,000 9,549,850 -974,117  -9.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 322,673

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,046,692

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
כלל 18,941,000 18,941,000 2
הכשרה ביטוח 2,082,820 1,730,000 -352,822  -16.94%
הירשמו לצפייה 1,454,080 549,018 -905,058  -62.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,257,880

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 322,673
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,046,692
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,257,880
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,577,859 21.43%
מיטב דש 9,549,850 8.68%
סיגמא 4,366,480 3.97%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
הירשמו לצפייה 2,298,270 2.09%
הירשמו לצפייה 1,250,770 1.14%
שדרגו את המנוי 841,019 0.76%
שדרגו את המנוי 637,037 0.58%
שדרגו את המנוי 460,764 0.42%
שדרגו את המנוי 408,780 0.37%
שדרגו את המנוי 331,628 0.30%
שדרגו את המנוי 288,536 0.26%
שדרגו את המנוי 149,295 0.14%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
שדרגו את המנוי 26,900 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,754,097 20.69%
כלל 18,941,000 17.22%
הכשרה ביטוח 1,730,000 1.57%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
הירשמו לצפייה 549,018 0.50%
הירשמו לצפייה 329,079 0.30%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית