תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
סיגמא 3,300,640 4,358,680 1,058,040  32.06%
מיטב דש 3,635,060 4,051,670 416,603  11.46%
הירשמו לצפייה 925,798 954,898 29,100  3.14%
הירשמו לצפייה 1,597,040 1,621,040 24,005  1.50%
הירשמו לצפייה 706,875 729,227 22,352  3.16%
שדרגו את המנוי 104,160 113,860 9,700  9.31%
שדרגו את המנוי 1,872,750 1,671,310 -201,438  -10.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,559,800

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -201,438

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 09.04.2020 09.04.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,559,800
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -201,438
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,931,915 14.48%
סיגמא 4,358,680 3.96%
מיטב דש 4,051,670 3.68%
הירשמו לצפייה 2,431,230 2.21%
הירשמו לצפייה 1,671,310 1.52%
הירשמו לצפייה 1,621,040 1.47%
שדרגו את המנוי 954,898 0.87%
שדרגו את המנוי 729,227 0.66%
שדרגו את המנוי 113,860 0.10%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,607,079 29.64%
כלל 18,941,000 17.22%
ילין לפידות 7,385,000 6.71%
הירשמו לצפייה 2,848,000 2.59%
הירשמו לצפייה 1,899,000 1.73%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
שדרגו את המנוי 329,079 0.30%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית