תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
מיטב דש 4,100,930 5,188,680 1,087,750  26.52%
סלע 908,854 994,291 85,437  9.40%
הירשמו לצפייה 4,338,480 4,391,480 53,000  1.22%
הירשמו לצפייה 1,895,720 1,926,720 31,000  1.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,257,187

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
כלל 18,941,000 18,941,000 -2
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,958,200 1,878,720 -79,476  -4.06%
הירשמו לצפייה 3,353,300 3,265,350 -87,948  -2.62%
הירשמו לצפייה 5,537,020 4,783,000 -754,021  -13.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -921,447

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,257,187
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -921,447
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,408,635 15.83%
מיטב דש 5,188,680 4.72%
סיגמא 4,391,480 3.99%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
הירשמו לצפייה 1,926,720 1.75%
הירשמו לצפייה 994,291 0.90%
שדרגו את המנוי 645,943 0.59%
שדרגו את המנוי 637,037 0.58%
שדרגו את המנוי 374,000 0.34%
שדרגו את המנוי 165,129 0.15%
שדרגו את המנוי 101,457 0.09%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
שדרגו את המנוי 15,368 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,402,149 27.64%
כלל 18,941,000 17.22%
ילין לפידות 4,783,000 4.35%
הירשמו לצפייה 3,265,350 2.97%
הירשמו לצפייה 1,878,720 1.71%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
שדרגו את המנוי 329,079 0.30%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית