תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אילים 2,490,610 2,988,440 497,837  19.99%
טקטון 408,780 578,141 169,361  41.43%
הירשמו לצפייה 224,295 287,368 63,073  28.12%
הירשמו לצפייה 26,900 71,900 45,000  167.29%
הירשמו לצפייה 316,994 337,118 20,124  6.35%
שדרגו את המנוי 4,356,480 4,321,680 -34,799  -0.80%
שדרגו את המנוי 10,023,700 1,390,310 -8,633,350  -86.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 795,395

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,668,149

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 18,941,000 18,941,000 -2
הכשרה ביטוח 1,730,000 1,451,360 -278,642  -16.11%
הירשמו לצפייה 549,018 223,511 -325,507  -59.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -604,151

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 795,395
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,668,149
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -604,151
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,513,179 15.01%
סיגמא 4,321,680 3.93%
אילים 2,988,440 2.72%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
הירשמו לצפייה 1,390,310 1.26%
הירשמו לצפייה 1,298,730 1.18%
שדרגו את המנוי 841,019 0.76%
שדרגו את המנוי 637,037 0.58%
שדרגו את המנוי 578,141 0.53%
שדרגו את המנוי 391,959 0.36%
שדרגו את המנוי 337,118 0.31%
שדרגו את המנוי 288,536 0.26%
שדרגו את המנוי 287,368 0.26%
שדרגו את המנוי 112,411 0.10%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
שדרגו את המנוי 71,900 0.07%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,149,950 20.14%
כלל 18,941,000 17.22%
הכשרה ביטוח 1,451,360 1.32%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
הירשמו לצפייה 329,079 0.30%
הירשמו לצפייה 223,511 0.20%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית