תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
מור 5,867,980 7,541,370 1,673,390  28.52%
אלטשולר - שחם 3,872,480 4,528,170 655,685  16.93%
הירשמו לצפייה 1,231,160 1,799,680 568,518  46.18%
הירשמו לצפייה 10,494,700 10,642,800 148,116  1.41%
הירשמו לצפייה 2,701,440 2,833,060 131,622  4.87%
שדרגו את המנוי 1,513,090 1,590,710 77,615  5.13%
שדרגו את המנוי 165,923 196,763 30,840  18.59%
שדרגו את המנוי 23,530 39,974 16,444  69.89%
שדרגו את המנוי 691,541 701,680 10,139  1.47%
שדרגו את המנוי 12,726 16,874 4,148  32.59%
שדרגו את המנוי 80,850 81,850 1,000  1.24%
שדרגו את המנוי 21,100 22,010 910  4.31%
שדרגו את המנוי 3,610 4,042 432  11.97%
שדרגו את המנוי 29,405 29,724 319  1.08%
שדרגו את המנוי 181,564 180,764 -800  -0.44%
שדרגו את המנוי 173,441 172,479 -962  -0.55%
שדרגו את המנוי 31,779 30,815 -964  -3.03%
שדרגו את המנוי 78,768 77,492 -1,276  -1.62%
שדרגו את המנוי 385,192 383,911 -1,281  -0.33%
שדרגו את המנוי 31,386 30,086 -1,300  -4.14%
שדרגו את המנוי 34,781 32,274 -2,507  -7.21%
שדרגו את המנוי 6,120 3,600 -2,520  -41.18%
שדרגו את המנוי 251,500 246,500 -5,000  -1.99%
שדרגו את המנוי 64,890 59,581 -5,309  -8.18%
שדרגו את המנוי 32,030 23,030 -9,000  -28.10%
שדרגו את המנוי 231,716 221,716 -10,000  -4.32%
שדרגו את המנוי 1,871,120 1,857,660 -13,456  -0.72%
שדרגו את המנוי 2,259,040 2,239,520 -19,524  -0.86%
שדרגו את המנוי 1,321,700 1,297,580 -24,119  -1.82%
שדרגו את המנוי 142,800 113,240 -29,560  -20.70%
שדרגו את המנוי 3,067,700 2,851,860 -215,840  -7.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,319,178

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -343,418

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
כלל 61,345,900 69,515,600 8,169,710  13.32%
הפניקס 25,565,500 31,131,600 5,566,080  21.77%
הירשמו לצפייה 7,569,930 9,106,570 1,536,640  20.30%
הירשמו לצפייה 36,250,300 37,017,800 767,476  2.12%
הירשמו לצפייה 26,001,700 26,399,900 398,254  1.53%
שדרגו את המנוי 19,684,600 19,930,000 245,380  1.25%
שדרגו את המנוי 1,302,200 1,542,750 240,543  18.47%
שדרגו את המנוי 1,217,120 1,439,080 221,958  18.24%
שדרגו את המנוי 6,577,640 6,776,960 199,318  3.03%
שדרגו את המנוי 20,609,100 20,787,700 178,610  0.87%
שדרגו את המנוי 7,122,430 7,190,920 68,488  0.96%
שדרגו את המנוי 1,605,240 1,668,730 63,486  3.96%
שדרגו את המנוי 3,431,290 3,479,010 47,718  1.39%
שדרגו את המנוי 652,850 694,377 41,527  6.36%
שדרגו את המנוי 336,006 374,200 38,194  11.37%
שדרגו את המנוי 917,710 947,900 30,190  3.29%
שדרגו את המנוי 60,691,400 60,709,900 18,512  0.03%
שדרגו את המנוי 1,406,130 1,419,090 12,961  0.92%
שדרגו את המנוי 147,113 158,133 11,020  7.49%
שדרגו את המנוי 1,238,860 1,240,760 1,891  0.15%
שדרגו את המנוי 927,874 928,632 758  0.08%
שדרגו את המנוי 60,959,600 60,958,700 -852
שדרגו את המנוי 354,921 352,892 -2,029  -0.57%
שדרגו את המנוי 516,019 513,665 -2,354  -0.46%
שדרגו את המנוי 139,670 136,528 -3,142  -2.25%
שדרגו את המנוי 43,150 34,626 -8,524  -19.75%
שדרגו את המנוי 154,815 145,928 -8,887  -5.74%
שדרגו את המנוי 248,734 232,208 -16,526  -6.64%
שדרגו את המנוי 949,375 929,077 -20,298  -2.14%
שדרגו את המנוי 224,692 201,812 -22,880  -10.18%
שדרגו את המנוי 1,081,020 1,057,020 -24,000  -2.22%
שדרגו את המנוי 938,601 907,066 -31,535  -3.36%
שדרגו את המנוי 2,089,150 2,045,600 -43,549  -2.08%
שדרגו את המנוי 477,946 433,667 -44,279  -9.26%
שדרגו את המנוי 1,389,700 1,338,700 -51,003  -3.67%
שדרגו את המנוי 532,827 477,176 -55,651  -10.44%
שדרגו את המנוי 3,577,330 3,496,440 -80,892  -2.26%
שדרגו את המנוי 670,357 568,775 -101,582  -15.15%
שדרגו את המנוי 588,035 462,678 -125,357  -21.32%
שדרגו את המנוי 807,825 675,481 -132,344  -16.38%
שדרגו את המנוי 63,377,900 63,162,400 -215,496  -0.34%
שדרגו את המנוי 1,770,860 1,547,800 -223,057  -12.60%
שדרגו את המנוי 11,213,100 10,954,400 -258,702  -2.31%
שדרגו את המנוי 1,239,700 935,460 -304,236  -24.54%
שדרגו את המנוי 16,767,100 15,705,200 -1,061,850  -6.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,858,714

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,839,025

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,319,178
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -343,418
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,858,714
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,839,025
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,303,947 3.02%
ילין לפידות 10,642,800 0.80%
מור 7,541,370 0.57%
הירשמו לצפייה 4,528,170 0.34%
הירשמו לצפייה 2,851,860 0.21%
הירשמו לצפייה 2,833,060 0.21%
שדרגו את המנוי 2,239,520 0.17%
שדרגו את המנוי 1,857,660 0.14%
שדרגו את המנוי 1,799,680 0.13%
שדרגו את המנוי 1,590,710 0.12%
שדרגו את המנוי 1,297,580 0.10%
שדרגו את המנוי 701,680 0.05%
שדרגו את המנוי 383,911 0.03%
שדרגו את המנוי 374,702 0.03%
שדרגו את המנוי 246,500 0.02%
שדרגו את המנוי 221,716 0.02%
שדרגו את המנוי 196,763 0.01%
שדרגו את המנוי 180,764 0.01%
שדרגו את המנוי 172,479 0.01%
שדרגו את המנוי 113,240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,042 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,311 < 0.01%
שדרגו את המנוי 230 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 474,391,707 35.57%
כלל 69,515,600 5.21%
אלטשולר - שחם 63,162,400 4.74%
הירשמו לצפייה 60,958,700 4.57%
הירשמו לצפייה 60,709,900 4.55%
הירשמו לצפייה 37,017,800 2.78%
שדרגו את המנוי 31,131,600 2.33%
שדרגו את המנוי 26,399,900 1.98%
שדרגו את המנוי 20,787,700 1.56%
שדרגו את המנוי 19,930,000 1.49%
שדרגו את המנוי 15,705,200 1.18%
שדרגו את המנוי 10,954,400 0.82%
שדרגו את המנוי 9,106,570 0.68%
שדרגו את המנוי 7,190,920 0.54%
שדרגו את המנוי 6,776,960 0.51%
שדרגו את המנוי 3,496,440 0.26%
שדרגו את המנוי 3,479,010 0.26%
שדרגו את המנוי 2,460,680 0.18%
שדרגו את המנוי 2,045,600 0.15%
שדרגו את המנוי 1,668,730 0.13%
שדרגו את המנוי 1,547,800 0.12%
שדרגו את המנוי 1,542,750 0.12%
שדרגו את המנוי 1,439,080 0.11%
שדרגו את המנוי 1,419,090 0.11%
שדרגו את המנוי 1,406,080 0.11%
שדרגו את המנוי 1,338,700 0.10%
שדרגו את המנוי 1,240,760 0.09%
שדרגו את המנוי 1,057,020 0.08%
שדרגו את המנוי 947,900 0.07%
שדרגו את המנוי 935,460 0.07%
שדרגו את המנוי 929,077 0.07%
שדרגו את המנוי 928,632 0.07%
שדרגו את המנוי 907,066 0.07%
שדרגו את המנוי 694,377 0.05%
שדרגו את המנוי 675,481 0.05%
שדרגו את המנוי 568,775 0.04%
שדרגו את המנוי 537,033 0.04%
שדרגו את המנוי 513,665 0.04%
שדרגו את המנוי 477,176 0.04%
שדרגו את המנוי 462,678 0.03%
שדרגו את המנוי 433,667 0.03%
שדרגו את המנוי 374,200 0.03%
שדרגו את המנוי 352,892 0.03%
שדרגו את המנוי 232,208 0.02%
שדרגו את המנוי 206,200 0.02%
שדרגו את המנוי 201,812 0.02%
שדרגו את המנוי 158,133 0.01%
שדרגו את המנוי 145,928 0.01%
שדרגו את המנוי 136,528 0.01%
שדרגו את המנוי 40,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,626 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית