תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 2,660,630 5,549,640 2,889,000  108.58%
מגדל 2,438,560 2,901,220 462,657  18.97%
הירשמו לצפייה 1,871,530 2,055,870 184,343  9.85%
הירשמו לצפייה 837,177 980,538 143,361  17.12%
הירשמו לצפייה 1,179,800 1,301,380 121,582  10.31%
שדרגו את המנוי 1,275,440 1,376,300 100,869  7.91%
שדרגו את המנוי 9,375,980 9,472,160 96,182  1.03%
שדרגו את המנוי 150,000 226,000 76,000  50.67%
שדרגו את המנוי 4,551,500 4,592,620 41,120  0.90%
שדרגו את המנוי 62,496 102,807 40,311  64.50%
שדרגו את המנוי 2,002,560 2,037,990 35,431  1.77%
שדרגו את המנוי 88,510 118,353 29,843  33.72%
שדרגו את המנוי 192,016 213,649 21,633  11.27%
שדרגו את המנוי 109,901 121,901 12,000  10.92%
שדרגו את המנוי 7,668 17,761 10,093  131.62%
שדרגו את המנוי 10,200 17,400 7,200  70.59%
שדרגו את המנוי 18,666 25,599 6,933  37.14%
שדרגו את המנוי 55,881 59,895 4,014  7.18%
שדרגו את המנוי 3,251 5,521 2,270  69.82%
שדרגו את המנוי 6,015 7,743 1,728  28.73%
שדרגו את המנוי 16,100 16,400 300  1.86%
שדרגו את המנוי 43,362 43,570 208  0.48%
שדרגו את המנוי 170,700 170,080 -620  -0.36%
שדרגו את המנוי 25,083 23,952 -1,131  -4.51%
שדרגו את המנוי 17,285 14,100 -3,185  -18.43%
שדרגו את המנוי 17,579 13,439 -4,140  -23.55%
שדרגו את המנוי 1,396,440 1,386,730 -9,705  -0.70%
שדרגו את המנוי 23,445 10,864 -12,581  -53.66%
שדרגו את המנוי 247,451 234,438 -13,013  -5.26%
שדרגו את המנוי 105,629 91,629 -14,000  -13.25%
שדרגו את המנוי 68,930 52,440 -16,490  -23.92%
שדרגו את המנוי 1,531,540 1,494,740 -36,801  -2.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,287,078

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -111,666

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 3,063,730 11,517,200 8,453,450  275.92%
כלל 73,577,900 79,931,700 6,353,780  8.64%
הירשמו לצפייה 38,941,000 43,038,700 4,097,680  10.52%
הירשמו לצפייה 31,493,500 34,123,100 2,629,580  8.35%
הירשמו לצפייה 16,868,500 19,229,100 2,360,630  13.99%
שדרגו את המנוי 6,921,600 8,564,270 1,642,670  23.73%
שדרגו את המנוי 2,798,640 3,599,450 800,808  28.61%
שדרגו את המנוי 60,732,300 61,276,900 544,624  0.90%
שדרגו את המנוי 1,662,810 2,111,110 448,300  26.96%
שדרגו את המנוי 1,513,480 1,821,760 308,279  20.37%
שדרגו את המנוי 885,460 1,146,870 261,410  29.52%
שדרגו את המנוי 1,147,080 1,408,430 261,352  22.78%
שדרגו את המנוי 2,257,580 2,497,580 240,000  10.63%
שדרגו את המנוי 8,803,040 9,033,410 230,375  2.62%
שדרגו את המנוי 2,048,330 2,211,580 163,247  7.97%
שדרגו את המנוי 427,778 583,468 155,690  36.40%
שדרגו את המנוי 3,598,680 3,700,550 101,871  2.83%
שדרגו את המנוי 104,000 202,000 98,000  94.23%
שדרגו את המנוי 963,381 1,057,920 94,541  9.81%
שדרגו את המנוי 608,966 697,711 88,745  14.57%
שדרגו את המנוי 657,877 733,026 75,149  11.42%
שדרגו את המנוי 1,727,340 1,791,350 64,013  3.71%
שדרגו את המנוי 633,390 691,241 57,851  9.13%
שדרגו את המנוי 909,276 960,177 50,901  5.60%
שדרגו את המנוי 214,778 236,273 21,495  10.01%
שדרגו את המנוי 77,017 92,272 15,255  19.81%
שדרגו את המנוי 1,233,700 1,248,740 15,045  1.22%
שדרגו את המנוי 40,803 51,272 10,469  25.66%
שדרגו את המנוי 145,928 154,368 8,440  5.78%
שדרגו את המנוי 1,247,220 1,247,920 707  0.06%
שדרגו את המנוי 63,162,400 63,161,600 -832
שדרגו את המנוי 875,250 873,585 -1,665  -0.19%
שדרגו את המנוי 61,010,500 61,008,500 -1,928
שדרגו את המנוי 112,261 107,792 -4,469  -3.98%
שדרגו את המנוי 503,290 497,999 -5,291  -1.05%
שדרגו את המנוי 778,717 772,267 -6,450  -0.83%
שדרגו את המנוי 534,586 526,028 -8,558  -1.60%
שדרגו את המנוי 122,527 108,857 -13,670  -11.16%
שדרגו את המנוי 433,089 419,244 -13,845  -3.20%
שדרגו את המנוי 418,310 399,290 -19,020  -4.55%
שדרגו את המנוי 63,130 41,130 -22,000  -34.85%
שדרגו את המנוי 208,692 181,013 -27,679  -13.26%
שדרגו את המנוי 372,149 337,668 -34,481  -9.27%
שדרגו את המנוי 481,037 350,634 -130,403  -27.11%
שדרגו את המנוי 1,317,070 1,179,970 -137,095  -10.41%
שדרגו את המנוי 969,623 820,281 -149,342  -15.40%
שדרגו את המנוי 1,406,080 1,066,580 -339,500  -24.15%
שדרגו את המנוי 7,189,320 6,836,490 -352,835  -4.91%
שדרגו את המנוי 20,043,500 18,849,900 -1,193,590  -5.96%
שדרגו את המנוי 26,637,200 24,558,700 -2,078,540  -7.80%
שדרגו את המנוי 20,037,800 15,687,900 -4,349,880  -21.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,654,357

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,891,073

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,287,078
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -111,666
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 29,654,357
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,891,073
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,275,867 2.64%
ילין לפידות 9,472,160 0.71%
אלטשולר - שחם 5,549,640 0.42%
הירשמו לצפייה 4,592,620 0.34%
הירשמו לצפייה 2,901,220 0.22%
הירשמו לצפייה 2,055,870 0.15%
שדרגו את המנוי 2,037,990 0.15%
שדרגו את המנוי 1,494,740 0.11%
שדרגו את המנוי 1,386,730 0.10%
שדרגו את המנוי 1,376,300 0.10%
שדרגו את המנוי 1,301,380 0.10%
שדרגו את המנוי 980,538 0.07%
שדרגו את המנוי 388,531 0.03%
שדרגו את המנוי 234,438 0.02%
שדרגו את המנוי 226,000 0.02%
שדרגו את המנוי 213,649 0.02%
שדרגו את המנוי 170,080 0.01%
שדרגו את המנוי 121,901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,952 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,439 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,864 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,032 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 390 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 492,951,076 36.96%
כלל 79,931,700 5.99%
אלטשולר - שחם 63,161,600 4.74%
הירשמו לצפייה 61,276,900 4.59%
הירשמו לצפייה 61,008,500 4.57%
הירשמו לצפייה 43,038,700 3.23%
שדרגו את המנוי 34,123,100 2.56%
שדרגו את המנוי 24,558,700 1.84%
שדרגו את המנוי 19,229,100 1.44%
שדרגו את המנוי 18,849,900 1.41%
שדרגו את המנוי 15,687,900 1.18%
שדרגו את המנוי 11,517,200 0.86%
שדרגו את המנוי 9,033,410 0.68%
שדרגו את המנוי 8,564,270 0.64%
שדרגו את המנוי 6,836,490 0.51%
שדרגו את המנוי 3,700,550 0.28%
שדרגו את המנוי 3,599,450 0.27%
שדרגו את המנוי 2,497,580 0.19%
שדרגו את המנוי 2,211,580 0.17%
שדרגו את המנוי 2,111,110 0.16%
שדרגו את המנוי 1,821,760 0.14%
שדרגו את המנוי 1,791,350 0.13%
שדרגו את המנוי 1,408,430 0.11%
שדרגו את המנוי 1,248,740 0.09%
שדרגו את המנוי 1,247,920 0.09%
שדרגו את המנוי 1,179,970 0.09%
שדרגו את המנוי 1,146,870 0.09%
שדרגו את המנוי 1,066,580 0.08%
שדרגו את המנוי 1,057,920 0.08%
שדרגו את המנוי 960,177 0.07%
שדרגו את המנוי 873,585 0.07%
שדרגו את המנוי 820,281 0.06%
שדרגו את המנוי 772,267 0.06%
שדרגו את המנוי 733,026 0.05%
שדרגו את המנוי 697,711 0.05%
שדרגו את המנוי 691,241 0.05%
שדרגו את המנוי 583,468 0.04%
שדרגו את המנוי 526,028 0.04%
שדרגו את המנוי 497,999 0.04%
שדרגו את המנוי 419,244 0.03%
שדרגו את המנוי 399,290 0.03%
שדרגו את המנוי 350,634 0.03%
שדרגו את המנוי 337,668 0.03%
שדרגו את המנוי 236,273 0.02%
שדרגו את המנוי 206,200 0.02%
שדרגו את המנוי 202,000 0.02%
שדרגו את המנוי 181,013 0.01%
שדרגו את המנוי 154,368 0.01%
שדרגו את המנוי 108,857 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,130 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית