תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
פיטנגו 37,500 68,378 30,878  82.34%
הורייזן 4,700 30,007 25,307  538.45%
הירשמו לצפייה 65,425 90,248 24,823  37.94%
הירשמו לצפייה 10,966 30,210 19,244  175.49%
הירשמו לצפייה 40,119 53,119 13,000  32.40%
שדרגו את המנוי 377,034 386,076 9,042  2.40%
שדרגו את המנוי 242,324 245,857 3,533  1.46%
שדרגו את המנוי 4,796 6,938 2,142  44.66%
שדרגו את המנוי 3,600 5,400 1,800  50.00%
שדרגו את המנוי 3,500 5,000 1,500  42.86%
שדרגו את המנוי 30,835 31,773 938  3.04%
שדרגו את המנוי 52,838 53,439 601  1.14%
שדרגו את המנוי 1 19 18  1,800.00%
שדרגו את המנוי 2,557 2,374 -183  -7.16%
שדרגו את המנוי 25,531 24,400 -1,131  -4.43%
שדרגו את המנוי 7,570 6,015 -1,555  -20.54%
שדרגו את המנוי 18,739 16,629 -2,110  -11.26%
שדרגו את המנוי 23,702 18,950 -4,752  -20.05%
שדרגו את המנוי 22,780 17,500 -5,280  -23.18%
שדרגו את המנוי 8,186 2,200 -5,986  -73.12%
שדרגו את המנוי 27,961 18,666 -9,295  -33.24%
שדרגו את המנוי 211,838 201,717 -10,121  -4.78%
שדרגו את המנוי 186,250 169,800 -16,450  -8.83%
שדרגו את המנוי 80,360 63,230 -17,130  -21.32%
שדרגו את המנוי 164,985 130,824 -34,161  -20.71%
שדרגו את המנוי 61,850 15,000 -46,850  -75.75%
שדרגו את המנוי 1,460,550 1,407,390 -53,164  -3.64%
שדרגו את המנוי 205,500 150,000 -55,500  -27.01%
שדרגו את המנוי 166,610 99,826 -66,784  -40.08%
שדרגו את המנוי 789,646 721,389 -68,257  -8.64%
שדרגו את המנוי 1,782,330 1,563,310 -219,027  -12.29%
שדרגו את המנוי 1,711,650 1,452,430 -259,219  -15.14%
שדרגו את המנוי 2,698,900 2,439,410 -259,490  -9.61%
שדרגו את המנוי 1,410,820 1,122,210 -288,613  -20.46%
שדרגו את המנוי 2,253,500 1,901,690 -351,816  -15.61%
שדרגו את המנוי 4,133,850 3,575,510 -558,340  -13.51%
שדרגו את המנוי 2,337,860 1,607,670 -730,188  -31.23%
שדרגו את המנוי 10,373,100 9,299,110 -1,074,030  -10.35%
שדרגו את המנוי 7,782,680 4,543,200 -3,239,490  -41.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 132,826

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,378,922

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 69,515,600 73,577,900 4,062,250  5.84%
הראל 37,017,800 38,941,000 1,923,180  5.20%
הירשמו לצפייה 15,705,200 16,868,500 1,163,300  7.41%
הירשמו לצפייה 31,131,600 31,493,500 361,932  1.16%
הירשמו לצפייה 26,399,900 26,637,200 237,302  0.90%
שדרגו את המנוי 6,776,960 6,921,600 144,640  2.13%
שדרגו את המנוי 352,892 481,037 128,145  36.31%
שדרגו את המנוי 1,542,750 1,662,810 120,065  7.78%
שדרגו את המנוי 3,479,010 3,598,680 119,671  3.44%
שדרגו את המנוי 19,930,000 20,043,500 113,500  0.57%
שדרגו את המנוי 8,000 104,000 96,000  1,200.00%
שדרגו את המנוי 537,033 608,966 71,933  13.39%
שדרגו את המנוי 1,668,730 1,727,340 58,610  3.51%
שדרגו את המנוי 60,958,700 61,010,500 51,748  0.08%
שדרגו את המנוי 477,176 503,290 26,114  5.47%
שדרגו את המנוי 60,709,900 60,732,300 22,360  0.04%
שדרגו את המנוי 947,900 963,381 15,481  1.63%
שדרגו את המנוי 201,812 208,692 6,880  3.41%
שדרגו את המנוי 1,240,760 1,247,220 6,460  0.52%
שדרגו את המנוי 2,045,600 2,048,330 2,734  0.13%
שדרגו את המנוי 63,162,400 63,162,400 4
שדרגו את המנוי 7,190,920 7,189,320 -1,600  -0.02%
שדרגו את המנוי 374,200 372,149 -2,051  -0.55%
שדרגו את המנוי 136,528 122,527 -14,001  -10.26%
שדרגו את המנוי 433,667 418,310 -15,357  -3.54%
שדרגו את המנוי 232,208 214,778 -17,430  -7.51%
שדרגו את המנוי 929,077 909,276 -19,801  -2.13%
שדרגו את המנוי 568,775 534,586 -34,189  -6.01%
שדרגו את המנוי 1,547,800 1,513,480 -34,322  -2.22%
שדרגו את המנוי 462,678 427,778 -34,900  -7.54%
שדרגו את המנוי 694,377 657,877 -36,500  -5.26%
שדרגו את המנוי 675,481 633,390 -42,091  -6.23%
שדרגו את המנוי 935,460 885,460 -50,000  -5.34%
שדרגו את המנוי 928,632 875,250 -53,382  -5.75%
שדרגו את המנוי 513,665 433,089 -80,576  -15.69%
שדרגו את המנוי 1,057,020 969,623 -87,392  -8.27%
שדרגו את המנוי 1,419,090 1,317,070 -102,023  -7.19%
שדרגו את המנוי 1,338,700 1,233,700 -105,000  -7.84%
שדרגו את המנוי 907,066 778,717 -128,349  -14.15%
שדרגו את המנוי 2,460,680 2,257,580 -203,100  -8.25%
שדרגו את המנוי 1,439,080 1,147,080 -292,000  -20.29%
שדרגו את המנוי 9,106,570 8,803,040 -303,534  -3.33%
שדרגו את המנוי 3,496,440 2,798,640 -697,797  -19.96%
שדרגו את המנוי 20,787,700 20,037,800 -749,914  -3.61%
שדרגו את המנוי 10,954,400 3,063,730 -7,890,710  -72.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,732,309

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,996,019

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 132,826
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,378,922
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,732,309
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,996,019
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,589,804 2.37%
ילין לפידות 9,299,110 0.70%
מור 4,543,200 0.34%
הירשמו לצפייה 3,575,510 0.27%
הירשמו לצפייה 2,439,410 0.18%
הירשמו לצפייה 1,901,690 0.14%
שדרגו את המנוי 1,607,670 0.12%
שדרגו את המנוי 1,563,310 0.12%
שדרגו את המנוי 1,452,430 0.11%
שדרגו את המנוי 1,407,390 0.11%
שדרגו את המנוי 1,122,210 0.08%
שדרגו את המנוי 721,389 0.05%
שדרגו את המנוי 386,076 0.03%
שדרגו את המנוי 245,857 0.02%
שדרגו את המנוי 201,717 0.02%
שדרגו את המנוי 169,800 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 0.01%
שדרגו את המנוי 130,824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,439 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,374 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 472,380,574 35.42%
כלל 73,577,900 5.52%
אלטשולר - שחם 63,162,400 4.74%
הירשמו לצפייה 61,010,500 4.57%
הירשמו לצפייה 60,732,300 4.55%
הירשמו לצפייה 38,941,000 2.92%
שדרגו את המנוי 31,493,500 2.36%
שדרגו את המנוי 26,637,200 2.00%
שדרגו את המנוי 20,043,500 1.50%
שדרגו את המנוי 20,037,800 1.50%
שדרגו את המנוי 16,868,500 1.26%
שדרגו את המנוי 8,803,040 0.66%
שדרגו את המנוי 7,189,320 0.54%
שדרגו את המנוי 6,921,600 0.52%
שדרגו את המנוי 3,598,680 0.27%
שדרגו את המנוי 3,063,730 0.23%
שדרגו את המנוי 2,798,640 0.21%
שדרגו את המנוי 2,257,580 0.17%
שדרגו את המנוי 2,048,330 0.15%
שדרגו את המנוי 1,727,340 0.13%
שדרגו את המנוי 1,662,810 0.12%
שדרגו את המנוי 1,513,480 0.11%
שדרגו את המנוי 1,406,080 0.11%
שדרגו את המנוי 1,317,070 0.10%
שדרגו את המנוי 1,247,220 0.09%
שדרגו את המנוי 1,233,700 0.09%
שדרגו את המנוי 1,147,080 0.09%
שדרגו את המנוי 969,623 0.07%
שדרגו את המנוי 963,381 0.07%
שדרגו את המנוי 909,276 0.07%
שדרגו את המנוי 885,460 0.07%
שדרגו את המנוי 875,250 0.07%
שדרגו את המנוי 778,717 0.06%
שדרגו את המנוי 657,877 0.05%
שדרגו את המנוי 633,390 0.05%
שדרגו את המנוי 608,966 0.05%
שדרגו את המנוי 534,586 0.04%
שדרגו את המנוי 503,290 0.04%
שדרגו את המנוי 481,037 0.04%
שדרגו את המנוי 433,089 0.03%
שדרגו את המנוי 427,778 0.03%
שדרגו את המנוי 418,310 0.03%
שדרגו את המנוי 372,149 0.03%
שדרגו את המנוי 214,778 0.02%
שדרגו את המנוי 208,692 0.02%
שדרגו את המנוי 206,200 0.02%
שדרגו את המנוי 158,133 0.01%
שדרגו את המנוי 145,928 0.01%
שדרגו את המנוי 122,527 < 0.01%
שדרגו את המנוי 112,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,626 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית