תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אילים 76,583 89,810 13,227  17.27%
אזימוט 137,235 146,639 9,404  6.85%
הירשמו לצפייה 1,352,380 1,361,210 8,828  0.65%
הירשמו לצפייה 30,416 38,250 7,834  25.76%
הירשמו לצפייה 10,150 15,000 4,850  47.78%
שדרגו את המנוי 18,650 22,150 3,500  18.77%
שדרגו את המנוי 61,695 64,979 3,284  5.32%
שדרגו את המנוי 12,480 14,330 1,850  14.82%
שדרגו את המנוי 1,974 3,783 1,809  91.64%
שדרגו את המנוי 7,743 8,792 1,049  13.55%
שדרגו את המנוי 390 1,191 801  205.38%
שדרגו את המנוי 122,949 122,549 -400  -0.33%
שדרגו את המנוי 12,552 11,244 -1,308  -10.42%
שדרגו את המנוי 12,548 10,886 -1,662  -13.25%
שדרגו את המנוי 15,032 12,811 -2,221  -14.78%
שדרגו את המנוי 36,807 33,500 -3,307  -8.98%
שדרגו את המנוי 33,900 30,300 -3,600  -10.62%
שדרגו את המנוי 382,450 378,385 -4,065  -1.06%
שדרגו את המנוי 18,600 10,800 -7,800  -41.94%
שדרגו את המנוי 221,003 210,232 -10,771  -4.87%
שדרגו את המנוי 241,000 229,500 -11,500  -4.77%
שדרגו את המנוי 9,454,470 9,438,520 -15,953  -0.17%
שדרגו את המנוי 68,378 49,578 -18,800  -27.49%
שדרגו את המנוי 44,983 11,378 -33,605  -74.71%
שדרגו את המנוי 151,001 116,938 -34,063  -22.56%
שדרגו את המנוי 1,314,150 1,273,840 -40,301  -3.07%
שדרגו את המנוי 112,028 70,223 -41,805  -37.32%
שדרגו את המנוי 1,492,990 1,447,000 -45,990  -3.08%
שדרגו את המנוי 321,647 275,282 -46,365  -14.41%
שדרגו את המנוי 1,280,330 1,220,300 -60,021  -4.69%
שדרגו את המנוי 5,628,660 5,561,390 -67,266  -1.20%
שדרגו את המנוי 1,004,860 935,697 -69,168  -6.88%
שדרגו את המנוי 2,916,670 2,809,810 -106,858  -3.66%
שדרגו את המנוי 2,013,020 1,822,540 -190,479  -9.46%
שדרגו את המנוי 1,601,440 1,190,850 -410,589  -25.64%
שדרגו את המנוי 4,392,820 3,933,010 -459,812  -10.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,436

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,687,709

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 9,033,410 12,737,000 3,703,580  41.00%
הראל 43,038,700 45,618,800 2,580,150  5.99%
הירשמו לצפייה 63,161,600 65,458,600 2,297,000  3.64%
הירשמו לצפייה 34,123,100 36,123,800 2,000,660  5.86%
הירשמו לצפייה 79,931,700 81,628,300 1,696,610  2.12%
שדרגו את המנוי 6,836,490 7,403,000 566,508  8.29%
שדרגו את המנוי 202,000 470,000 268,000  132.67%
שדרגו את המנוי 497,999 651,941 153,942  30.91%
שדרגו את המנוי 1,791,350 1,941,710 150,357  8.39%
שדרגו את המנוי 61,008,500 61,073,400 64,832  0.11%
שדרגו את המנוי 2,111,110 2,161,670 50,561  2.39%
שדרגו את המנוי 526,028 556,165 30,137  5.73%
שדרגו את המנוי 1,066,580 1,086,780 20,200  1.89%
שדרגו את המנוי 337,668 355,929 18,261  5.41%
שדרגו את המנוי 399,290 402,174 2,884  0.72%
שדרגו את המנוי 108,857 111,684 2,827  2.60%
שדרגו את המנוי 107,792 107,462 -330  -0.31%
שדרגו את המנוי 350,634 341,785 -8,849  -2.52%
שדרגו את המנוי 1,179,970 1,168,570 -11,400  -0.97%
שדרגו את המנוי 236,273 222,299 -13,974  -5.91%
שדרגו את המנוי 154,368 140,283 -14,085  -9.12%
שדרגו את המנוי 181,013 161,710 -19,303  -10.66%
שדרגו את המנוי 419,244 398,744 -20,500  -4.89%
שדרגו את המנוי 92,272 70,694 -21,578  -23.39%
שדרגו את המנוי 873,585 808,773 -64,812  -7.42%
שדרגו את המנוי 206,200 137,437 -68,763  -33.35%
שדרגו את המנוי 18,849,900 18,780,000 -69,908  -0.37%
שדרגו את המנוי 772,267 702,006 -70,261  -9.10%
שדרגו את המנוי 820,281 745,706 -74,575  -9.09%
שדרגו את המנוי 3,700,550 3,618,720 -81,836  -2.21%
שדרגו את המנוי 15,687,900 15,576,300 -111,606  -0.71%
שדרגו את המנוי 1,248,740 1,136,950 -111,795  -8.95%
שדרגו את המנוי 1,057,920 929,869 -128,053  -12.10%
שדרגו את המנוי 19,229,100 19,087,500 -141,624  -0.74%
שדרגו את המנוי 691,241 549,237 -142,004  -20.54%
שדרגו את המנוי 2,211,580 2,065,180 -146,393  -6.62%
שדרגו את המנוי 697,711 491,391 -206,320  -29.57%
שדרגו את המנוי 583,468 375,184 -208,284  -35.70%
שדרגו את המנוי 733,026 523,153 -209,873  -28.63%
שדרגו את המנוי 1,408,430 1,151,070 -257,360  -18.27%
שדרגו את המנוי 8,564,270 8,269,790 -294,476  -3.44%
שדרגו את המנוי 61,276,900 60,871,400 -405,544  -0.66%
שדרגו את המנוי 3,599,450 3,181,450 -418,000  -11.61%
שדרגו את המנוי 1,146,870 692,950 -453,920  -39.58%
שדרגו את המנוי 11,517,200 10,662,300 -854,888  -7.42%
שדרגו את המנוי 24,558,700 23,695,200 -863,502  -3.52%
שדרגו את המנוי 1,821,760 471,700 -1,350,060  -74.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,606,509

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,843,876

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 56,436
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,687,709
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,606,509
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,843,876
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,068,297 2.48%
ילין לפידות 9,438,520 0.71%
אלטשולר - שחם 5,561,390 0.42%
הירשמו לצפייה 3,933,010 0.29%
הירשמו לצפייה 2,809,810 0.21%
הירשמו לצפייה 1,822,540 0.14%
שדרגו את המנוי 1,447,000 0.11%
שדרגו את המנוי 1,361,210 0.10%
שדרגו את המנוי 1,273,840 0.10%
שדרגו את המנוי 1,220,300 0.09%
שדרגו את המנוי 1,190,850 0.09%
שדרגו את המנוי 935,697 0.07%
שדרגו את המנוי 378,385 0.03%
שדרגו את המנוי 275,282 0.02%
שדרגו את המנוי 229,500 0.02%
שדרגו את המנוי 210,232 0.02%
שדרגו את המנוי 146,639 0.01%
שדרגו את המנוי 122,549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,223 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,886 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,888 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,191 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 498,808,429 37.40%
כלל 81,628,300 6.12%
אלטשולר - שחם 65,458,600 4.91%
הירשמו לצפייה 61,073,400 4.58%
הירשמו לצפייה 60,871,400 4.56%
הירשמו לצפייה 45,618,800 3.42%
שדרגו את המנוי 36,123,800 2.71%
שדרגו את המנוי 23,695,200 1.78%
שדרגו את המנוי 19,087,500 1.43%
שדרגו את המנוי 18,780,000 1.41%
שדרגו את המנוי 15,576,300 1.17%
שדרגו את המנוי 12,737,000 0.96%
שדרגו את המנוי 10,662,300 0.80%
שדרגו את המנוי 8,269,790 0.62%
שדרגו את המנוי 7,403,000 0.56%
שדרגו את המנוי 3,618,720 0.27%
שדרגו את המנוי 3,181,450 0.24%
שדרגו את המנוי 2,497,580 0.19%
שדרגו את המנוי 2,161,670 0.16%
שדרגו את המנוי 2,065,180 0.15%
שדרגו את המנוי 1,941,710 0.15%
שדרגו את המנוי 1,247,920 0.09%
שדרגו את המנוי 1,168,570 0.09%
שדרגו את המנוי 1,151,070 0.09%
שדרגו את המנוי 1,136,950 0.09%
שדרגו את המנוי 1,086,780 0.08%
שדרגו את המנוי 929,869 0.07%
שדרגו את המנוי 808,773 0.06%
שדרגו את המנוי 745,706 0.06%
שדרגו את המנוי 702,006 0.05%
שדרגו את המנוי 692,950 0.05%
שדרגו את המנוי 651,941 0.05%
שדרגו את המנוי 556,165 0.04%
שדרגו את המנוי 549,237 0.04%
שדרגו את המנוי 523,153 0.04%
שדרגו את המנוי 491,391 0.04%
שדרגו את המנוי 471,700 0.04%
שדרגו את המנוי 470,000 0.04%
שדרגו את המנוי 402,174 0.03%
שדרגו את המנוי 398,744 0.03%
שדרגו את המנוי 375,184 0.03%
שדרגו את המנוי 355,929 0.03%
שדרגו את המנוי 341,785 0.03%
שדרגו את המנוי 222,299 0.02%
שדרגו את המנוי 161,710 0.01%
שדרגו את המנוי 140,283 0.01%
שדרגו את המנוי 137,437 0.01%
שדרגו את המנוי 111,684 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,130 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית