תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סונוביה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
אלפי בנדק 27,390 28,936 1,546  5.64%
אי.בי.אי. 1,400 1,347 -53  -3.79%
הירשמו לצפייה 12,587 12,291 -296  -2.35%
הירשמו לצפייה 661,332 660,627 -705  -0.11%
הירשמו לצפייה 38,469 35,555 -2,914  -7.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,546

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,968

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 970,000 1,234,100 264,105  27.23%
אקסלנס 78,000 78,433 433  0.56%
הירשמו לצפייה 203,154 202,001 -1,153  -0.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 264,538

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,153

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,546
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,968
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 264,538
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,153
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 741,212 4.96%
אקסלנס 660,627 4.42%
מגדל 35,555 0.24%
הירשמו לצפייה 28,936 0.19%
הירשמו לצפייה 12,291 0.08%
הירשמו לצפייה 2,456 0.02%
שדרגו את המנוי 1,347 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,530,834 10.24%
מור 1,234,100 8.25%
הפניקס 202,001 1.35%
הירשמו לצפייה 78,433 0.52%
הירשמו לצפייה 16,300 0.11%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סונוביה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית