תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סונוביה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אקסלנס 561,342 575,485 14,143  2.52%
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 2,500 2,969 469  18.76%
הירשמו לצפייה 2,568 2,467 -101  -3.93%
הירשמו לצפייה 17,101 15,724 -1,377  -8.05%
הירשמו לצפייה 57,810 53,166 -4,644  -8.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,612

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,122

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מור 819,673 846,471 26,798  3.27%
אקסלנס 58,269 83,682 25,413  43.61%
הירשמו לצפייה 223,386 223,297 -89  -0.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -89

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,612
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,122
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 52,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -89
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 649,811 4.35%
אקסלנס 575,485 3.85%
מגדל 53,166 0.36%
הירשמו לצפייה 15,724 0.11%
הירשמו לצפייה 2,969 0.02%
הירשמו לצפייה 2,467 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,973,122 13.19%
מור 846,471 5.66%
פסגות 819,672 5.48%
הירשמו לצפייה 223,297 1.49%
הירשמו לצפייה 83,682 0.56%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סונוביה
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית