תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סונוביה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אקסלנס 603,543 612,418 8,875  1.47%
אי.בי.אי. 2,390 2,425 35  1.46%
הירשמו לצפייה 14,732 14,417 -315  -2.14%
הירשמו לצפייה 50,957 50,166 -791  -1.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,910

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,106

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מור 846,471 970,000 123,529  14.59%
אקסלנס 83,682 78,000 -5,682  -6.79%
הירשמו לצפייה 223,297 203,154 -20,143  -9.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 123,529

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,825

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,910
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,106
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 123,529
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,825
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 682,295 4.56%
אקסלנס 612,418 4.10%
מגדל 50,166 0.34%
הירשמו לצפייה 14,417 0.10%
הירשמו לצפייה 2,869 0.02%
הירשמו לצפייה 2,425 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,110,705 14.11%
מור 970,000 6.49%
פסגות 819,672 5.48%
הירשמו לצפייה 203,154 1.36%
הירשמו לצפייה 78,000 0.52%
הירשמו לצפייה 23,579 0.16%
שדרגו את המנוי 16,300 0.11%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סונוביה
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית