תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תורפז תעשיות

ענף: ריאלי
תת-ענף: תעשייה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2022 28.02.2022 שינוי
מגדל 23,129 109,659 86,530  374.12%
ילין לפידות 2,049,290 2,102,530 53,242  2.60%
הירשמו לצפייה 42,237 92,497 50,260  119.00%
הירשמו לצפייה 453,812 503,333 49,521  10.91%
הירשמו לצפייה 234,281 276,457 42,176  18.00%
שדרגו את המנוי 166,796 187,226 20,430  12.25%
שדרגו את המנוי 15,112 27,125 12,013  79.49%
שדרגו את המנוי 27,355 38,790 11,435  41.80%
שדרגו את המנוי 9,600 12,846 3,246  33.81%
שדרגו את המנוי 31,408 31,848 440  1.40%
שדרגו את המנוי 5,355 3,319 -2,036  -38.02%
שדרגו את המנוי 1,006,480 859,857 -146,623  -14.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 329,293

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -148,659

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מיטב דש 841,800 1,425,800 584,000  69.38%
אנליסט 6,140 51,140 45,000  732.90%
הירשמו לצפייה 847,089 847,170 81  0.01%
הירשמו לצפייה 44,673 33,932 -10,741  -24.04%
הירשמו לצפייה 339,504 307,349 -32,155  -9.47%
שדרגו את המנוי 180,000 28,915 -151,085  -83.94%
שדרגו את המנוי 3,703,700 3,323,140 -380,556  -10.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 629,081

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -574,537

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 329,293
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -148,659
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 629,081
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -574,537
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,130,159 5.22%
ילין לפידות 2,102,530 2.14%
מור 859,857 0.87%
הירשמו לצפייה 650,874 0.66%
הירשמו לצפייה 503,333 0.51%
הירשמו לצפייה 276,457 0.28%
שדרגו את המנוי 187,226 0.19%
שדרגו את המנוי 109,659 0.11%
שדרגו את המנוי 92,497 0.09%
שדרגו את המנוי 71,431 0.07%
שדרגו את המנוי 55,094 0.06%
שדרגו את המנוי 42,966 0.04%
שדרגו את המנוי 38,790 0.04%
שדרגו את המנוי 31,848 0.03%
שדרגו את המנוי 27,125 0.03%
שדרגו את המנוי 27,000 0.03%
שדרגו את המנוי 19,500 0.02%
שדרגו את המנוי 12,846 0.01%
שדרגו את המנוי 5,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,569 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,319 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,391,352 11.58%
כלל 3,323,400 3.38%
מגדל 3,323,140 3.38%
הירשמו לצפייה 1,851,900 1.88%
הירשמו לצפייה 1,425,800 1.45%
הירשמו לצפייה 847,170 0.86%
שדרגו את המנוי 307,349 0.31%
שדרגו את המנוי 110,000 0.11%
שדרגו את המנוי 84,000 0.09%
שדרגו את המנוי 51,140 0.05%
שדרגו את המנוי 33,932 0.03%
שדרגו את המנוי 28,915 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 615 < 0.01%
שדרגו את המנוי 570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 421 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    תורפז תעשיות
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית