תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תורפז תעשיות

ענף: ריאלי
תת-ענף: תעשייה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
פרופאונד 290,306 361,307 71,001  24.46%
מור 1,662,640 1,664,680 2,045  0.12%
הירשמו לצפייה 20,829 21,157 328  1.57%
הירשמו לצפייה 31,808 31,357 -451  -1.42%
הירשמו לצפייה 45,871 45,401 -470  -1.02%
שדרגו את המנוי 170,000 168,092 -1,908  -1.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,374

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,829

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 763,304 847,089 83,785  10.98%
אקסלנס 293,067 339,504 46,437  15.85%
הירשמו לצפייה 78,721 44,673 -34,048  -43.25%
הירשמו לצפייה 69,403 32,436 -36,967  -53.26%
הירשמו לצפייה 835,540 180,000 -655,540  -78.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 130,222

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -726,555

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 73,374
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,829
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 130,222
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -726,555
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,367,983 4.44%
ילין לפידות 2,042,310 2.08%
מור 1,664,680 1.69%
הירשמו לצפייה 361,307 0.37%
הירשמו לצפייה 168,092 0.17%
הירשמו לצפייה 45,401 0.05%
שדרגו את המנוי 31,357 0.03%
שדרגו את המנוי 27,237 0.03%
שדרגו את המנוי 21,157 0.02%
שדרגו את המנוי 4,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,364,642 11.56%
מגדל 3,703,700 3.77%
כלל 3,323,400 3.38%
הירשמו לצפייה 1,851,900 1.88%
הירשמו לצפייה 847,089 0.86%
הירשמו לצפייה 841,800 0.86%
שדרגו את המנוי 339,504 0.35%
שדרגו את המנוי 180,000 0.18%
שדרגו את המנוי 110,000 0.11%
שדרגו את המנוי 84,000 0.09%
שדרגו את המנוי 44,673 0.05%
שדרגו את המנוי 32,436 0.03%
שדרגו את המנוי 6,140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    תורפז תעשיות
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית