תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נאייקס

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר: www.nayax.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
אלטשולר - שחם 260,948 370,544 109,596  42.00%
איילון 13,877 116,107 102,230  736.69%
הירשמו לצפייה 471,992 493,228 21,236  4.50%
הירשמו לצפייה 86,836 98,271 11,435  13.17%
הירשמו לצפייה 537,049 539,103 2,054  0.38%
שדרגו את המנוי 285,533 286,045 512  0.18%
שדרגו את המנוי 858 1,083 225  26.22%
שדרגו את המנוי 70 128 58  82.86%
שדרגו את המנוי 79,831 79,052 -779  -0.98%
שדרגו את המנוי 112,716 102,259 -10,457  -9.28%
שדרגו את המנוי 127,445 116,192 -11,253  -8.83%
שדרגו את המנוי 267,241 240,406 -26,835  -10.04%
שדרגו את המנוי 238,246 150,000 -88,246  -37.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 247,346

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -137,570

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
מגדל 3,672,270 7,997,360 4,325,090  117.78%
ילין לפידות 105,000 658,471 553,471  527.12%
הירשמו לצפייה 445 285,700 285,255  64,102.25%
הירשמו לצפייה 411,124 412,317 1,193  0.29%
הירשמו לצפייה 42,691 41,965 -726  -1.70%
שדרגו את המנוי 156,539 155,346 -1,193  -0.76%
שדרגו את המנוי 410,299 364,829 -45,470  -11.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,165,009

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,389

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 247,346
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -137,570
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,165,009
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -47,389
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,885,880 1.81%
ילין לפידות 3,278,160 1.01%
מיטב דש 539,103 0.17%
הירשמו לצפייה 493,228 0.15%
הירשמו לצפייה 370,544 0.11%
הירשמו לצפייה 286,045 0.09%
שדרגו את המנוי 240,406 0.07%
שדרגו את המנוי 150,000 0.05%
שדרגו את המנוי 116,192 0.04%
שדרגו את המנוי 116,107 0.04%
שדרגו את המנוי 102,259 0.03%
שדרגו את המנוי 98,271 0.03%
שדרגו את המנוי 79,052 0.02%
שדרגו את המנוי 12,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי 831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 128 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,620,692 3.26%
מגדל 7,997,360 2.46%
ילין לפידות 658,471 0.20%
הירשמו לצפייה 412,317 0.13%
הירשמו לצפייה 364,829 0.11%
הירשמו לצפייה 324,700 0.10%
שדרגו את המנוי 285,700 0.09%
שדרגו את המנוי 280,868 0.09%
שדרגו את המנוי 155,346 0.05%
שדרגו את המנוי 66,642 0.02%
שדרגו את המנוי 41,965 0.01%
שדרגו את המנוי 26,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,311 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נאייקס
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית