תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קבוצת אירודרום

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 217,175 253,114 35,939  16.55%
הפניקס 756,973 755,929 -1,044  -0.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,939

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,044

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 35,939
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,044
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 710,470 1.21%
ילין לפידות 710,470 1.21%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,009,043 1.72%
הפניקס 755,929 1.29%
אקסלנס 253,114 0.43%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    קבוצת אירודרום
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית