תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קבוצת אירודרום

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
מור 1,530 775,899 774,369  50,612.35%
אי.בי.אי. 11,676 10,908 -768  -6.58%
הירשמו לצפייה 251,959 227,355 -24,604  -9.77%
הירשמו לצפייה 2,715,220 1,807,730 -907,492  -33.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 774,369

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -932,864

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 1,267 6,756 5,489  433.23%
אקסלנס 287,130 267,634 -19,496  -6.79%
הירשמו לצפייה 766,177 697,065 -69,112  -9.02%
הירשמו לצפייה 3,400,000 2,319,210 -1,080,790  -31.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,489

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,169,398

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 774,369
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -932,864
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,489
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,169,398
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,784,413 4.94%
הראל 1,807,730 2.36%
מור 775,899 1.01%
הירשמו לצפייה 599,377 0.78%
הירשמו לצפייה 298,292 0.39%
הירשמו לצפייה 227,355 0.30%
שדרגו את המנוי 64,852 0.08%
שדרגו את המנוי 10,908 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,637,029 4.75%
מור 2,319,210 3.03%
הפניקס 697,065 0.91%
הירשמו לצפייה 267,634 0.35%
הירשמו לצפייה 265,459 0.35%
הירשמו לצפייה 80,905 0.11%
שדרגו את המנוי 6,756 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    קבוצת אירודרום
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית