תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קבוצת אירודרום

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מיטב דש 1,155,370 1,312,240 156,866  13.58%
אי.בי.אי. 9,597 11,197 1,600  16.67%
הירשמו לצפייה 58,000 59,139 1,139  1.96%
הירשמו לצפייה 2,719,770 2,718,810 -959  -0.04%
הירשמו לצפייה 286,405 263,975 -22,430  -7.83%
שדרגו את המנוי 674,188 614,377 -59,811  -8.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 159,605

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,200

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 762,589 766,500 3,911  0.51%
אקסלנס 268,015 199,937 -68,078  -25.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,911

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,078

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 159,605
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -83,200
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,911
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -68,078
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,980,268 6.50%
הראל 2,718,810 3.55%
מיטב דש 1,312,240 1.71%
הירשמו לצפייה 614,377 0.80%
הירשמו לצפייה 263,975 0.34%
הירשמו לצפייה 59,139 0.08%
שדרגו את המנוי 11,197 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,366,437 5.70%
מור 3,400,000 4.44%
הפניקס 766,500 1.00%
הירשמו לצפייה 199,937 0.26%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    קבוצת אירודרום
    לפני 12 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית