תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קבוצת אירודרום

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
מיטב דש 16,460 21,081 4,621  28.07%
אי.בי.אי. 7,676 7,124 -552  -7.19%
הירשמו לצפייה 70,487 69,072 -1,415  -2.01%
הירשמו לצפייה 338,106 336,156 -1,950  -0.58%
הירשמו לצפייה 215,517 211,133 -4,384  -2.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,621

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,301

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
מור 1,130,000 1,110,000 -20,000  -1.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,000

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,621
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,301
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,243,943 1.62%
ילין לפידות 599,377 0.78%
הראל 336,156 0.44%
הירשמו לצפייה 211,133 0.28%
הירשמו לצפייה 69,072 0.09%
הירשמו לצפייה 21,081 0.03%
שדרגו את המנוי 7,124 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,113,342 1.45%
מור 1,110,000 1.45%
מגדל 3,342 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    קבוצת אירודרום
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית