תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

קבוצת אירודרום

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אי.בי.אי. 12,618 12,304 -314  -2.49%
אקסלנס 72,486 71,766 -720  -0.99%
הירשמו לצפייה 2,724,870 2,719,260 -5,608  -0.21%
הירשמו לצפייה 284,055 265,146 -18,909  -6.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,551

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 199,937 287,130 87,193  43.61%
הפניקס 766,500 766,177 -323  -0.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,193

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -323

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,551
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 87,193
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,699,356 4.83%
הראל 2,719,260 3.55%
ילין לפידות 614,377 0.80%
הירשמו לצפייה 265,146 0.35%
הירשמו לצפייה 71,766 0.09%
הירשמו לצפייה 14,973 0.02%
שדרגו את המנוי 12,304 0.02%
שדרגו את המנוי 1,530 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,720,033 6.16%
מור 3,400,000 4.44%
הפניקס 766,177 1.00%
הירשמו לצפייה 287,130 0.37%
הירשמו לצפייה 265,459 0.35%
הירשמו לצפייה 1,267 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    קבוצת אירודרום
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית