תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קבוצת אירודרום

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אי.בי.אי. 12,284 12,422 138  1.12%
אקסלנס 71,404 71,171 -233  -0.33%
הירשמו לצפייה 2,717,980 2,714,680 -3,298  -0.12%
הירשמו לצפייה 261,959 256,940 -5,019  -1.92%
הירשמו לצפייה 614,377 599,377 -15,000  -2.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 138

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,550

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 1,267 6,756 5,489  433.23%
אקסלנס 287,130 267,634 -19,496  -6.79%
הירשמו לצפייה 766,177 697,065 -69,112  -9.02%
הירשמו לצפייה 3,400,000 2,319,210 -1,080,790  -31.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,489

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,169,398

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 138
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,550
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,489
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,169,398
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,679,560 4.80%
הראל 2,714,680 3.54%
ילין לפידות 599,377 0.78%
הירשמו לצפייה 256,940 0.34%
הירשמו לצפייה 71,171 0.09%
הירשמו לצפייה 23,440 0.03%
שדרגו את המנוי 12,422 0.02%
שדרגו את המנוי 1,530 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,637,029 4.75%
מור 2,319,210 3.03%
הפניקס 697,065 0.91%
הירשמו לצפייה 267,634 0.35%
הירשמו לצפייה 265,459 0.35%
הירשמו לצפייה 80,905 0.11%
שדרגו את המנוי 6,756 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    קבוצת אירודרום
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית