תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיט-טק

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אלטרנטיב בית השקעות 42,067 61,333 19,266  45.80%
קבין 297,747 291,667 -6,080  -2.04%
הירשמו לצפייה 330,604 314,611 -15,993  -4.84%
הירשמו לצפייה 105,000 50,000 -55,000  -52.38%
הירשמו לצפייה 218,859 136,797 -82,062  -37.50%
שדרגו את המנוי 202,035 98,858 -103,177  -51.07%
שדרגו את המנוי 498,290 171,000 -327,290  -65.68%
שדרגו את המנוי 698,830 343,996 -354,834  -50.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,266

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -944,436

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מור 2,079,830 2,050,000 -29,833  -1.43%
הכשרה ביטוח 537,109 470,000 -67,109  -12.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,942

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,266
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -944,436
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -96,942
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,933,684 1.57%
מגדל 343,996 0.28%
אי.בי.אי. 314,611 0.26%
הירשמו לצפייה 291,667 0.24%
הירשמו לצפייה 195,421 0.16%
הירשמו לצפייה 171,000 0.14%
שדרגו את המנוי 136,797 0.11%
שדרגו את המנוי 106,000 0.09%
שדרגו את המנוי 98,858 0.08%
שדרגו את המנוי 61,900 0.05%
שדרגו את המנוי 61,333 0.05%
שדרגו את המנוי 50,000 0.04%
שדרגו את המנוי 41,599 0.03%
שדרגו את המנוי 37,000 0.03%
שדרגו את המנוי 16,112 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 390 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,634,000 6.20%
פסגות 4,857,000 3.95%
מור 2,050,000 1.67%
הירשמו לצפייה 470,000 0.38%
הירשמו לצפייה 257,000 0.21%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    מיט-טק
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית