תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
הראל 30,301 44,727 14,426  47.61%
אושן 8,130 15,370 7,240  89.05%
הירשמו לצפייה 16,263 21,381 5,118  31.47%
הירשמו לצפייה 41,324 45,369 4,045  9.79%
הירשמו לצפייה 83 3,584 3,501  4,218.07%
שדרגו את המנוי 823 4,068 3,245  394.29%
שדרגו את המנוי 26,088 26,864 776  2.97%
שדרגו את המנוי 5,826 6,357 531  9.11%
שדרגו את המנוי 622 648 26  4.18%
שדרגו את המנוי 89,408 88,703 -705  -0.79%
שדרגו את המנוי 29,927 28,765 -1,162  -3.88%
שדרגו את המנוי 374,366 366,703 -7,663  -2.05%
שדרגו את המנוי 552,106 535,021 -17,085  -3.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,908

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,615

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 2,015,930 2,562,940 547,001  27.13%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 62,288 354,425 292,137  469.01%
הירשמו לצפייה 794,994 1,024,090 229,100  28.82%
הירשמו לצפייה 402,328 441,681 39,353  9.78%
הירשמו לצפייה 37,463 61,873 24,410  65.16%
שדרגו את המנוי 89,347 106,683 17,336  19.40%
שדרגו את המנוי 20,465 32,130 11,665  57.00%
שדרגו את המנוי 14,579 26,196 11,617  79.68%
שדרגו את המנוי 16,690 26,719 10,029  60.09%
שדרגו את המנוי 88,724 97,620 8,896  10.03%
שדרגו את המנוי 13,316 21,259 7,943  59.65%
שדרגו את המנוי 27,526 33,171 5,645  20.51%
שדרגו את המנוי 9,427 13,968 4,541  48.17%
שדרגו את המנוי 6,533 10,680 4,147  63.48%
שדרגו את המנוי 14,127 18,020 3,893  27.56%
שדרגו את המנוי 55,347 58,600 3,253  5.88%
שדרגו את המנוי 20,700 23,815 3,115  15.05%
שדרגו את המנוי 2,729 4,377 1,648  60.39%
שדרגו את המנוי 2,552 4,080 1,528  59.87%
שדרגו את המנוי 8,739 10,237 1,498  17.14%
שדרגו את המנוי 2,283 3,637 1,354  59.31%
שדרגו את המנוי 1,436 2,521 1,085  75.56%
שדרגו את המנוי 29,560 30,581 1,021  3.45%
שדרגו את המנוי 3,355 4,358 1,003  29.90%
שדרגו את המנוי 11,677 12,670 993  8.50%
שדרגו את המנוי 4,154 5,089 935  22.51%
שדרגו את המנוי 4,925 5,618 693  14.07%
שדרגו את המנוי 42,957 42,873 -84  -0.20%
שדרגו את המנוי 2,994,440 2,994,160 -273  -0.01%
שדרגו את המנוי 155,469 153,757 -1,712  -1.10%
שדרגו את המנוי 892,337 887,903 -4,434  -0.50%
שדרגו את המנוי 21,830 11,330 -10,500  -48.10%
שדרגו את המנוי 23,851 12,351 -11,500  -48.22%
שדרגו את המנוי 165,643 151,784 -13,859  -8.37%
שדרגו את המנוי 250,280 232,519 -17,761  -7.10%
שדרגו את המנוי 1,041,750 950,245 -91,502  -8.78%
שדרגו את המנוי 5,260,130 4,779,790 -480,343  -9.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,235,839

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -631,968

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 38,908
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,615
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,235,839
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -631,968
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,271,925 2.36%
פסגות 535,021 0.99%
מיטב דש 366,703 0.68%
הירשמו לצפייה 88,703 0.16%
הירשמו לצפייה 68,645 0.13%
הירשמו לצפייה 45,369 0.08%
שדרגו את המנוי 44,727 0.08%
שדרגו את המנוי 28,765 0.05%
שדרגו את המנוי 26,864 0.05%
שדרגו את המנוי 21,381 0.04%
שדרגו את המנוי 15,370 0.03%
שדרגו את המנוי 15,051 0.03%
שדרגו את המנוי 6,357 0.01%
שדרגו את המנוי 4,068 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,806,931 29.37%
כלל 4,779,790 8.88%
מנורה 2,994,160 5.56%
הירשמו לצפייה 2,562,940 4.76%
הירשמו לצפייה 1,024,090 1.90%
הירשמו לצפייה 950,245 1.77%
שדרגו את המנוי 887,903 1.65%
שדרגו את המנוי 463,683 0.86%
שדרגו את המנוי 441,681 0.82%
שדרגו את המנוי 354,425 0.66%
שדרגו את המנוי 232,519 0.43%
שדרגו את המנוי 153,757 0.29%
שדרגו את המנוי 151,784 0.28%
שדרגו את המנוי 106,683 0.20%
שדרגו את המנוי 97,620 0.18%
שדרגו את המנוי 75,257 0.14%
שדרגו את המנוי 61,873 0.11%
שדרגו את המנוי 58,600 0.11%
שדרגו את המנוי 42,873 0.08%
שדרגו את המנוי 33,171 0.06%
שדרגו את המנוי 32,130 0.06%
שדרגו את המנוי 30,581 0.06%
שדרגו את המנוי 26,719 0.05%
שדרגו את המנוי 26,196 0.05%
שדרגו את המנוי 23,815 0.04%
שדרגו את המנוי 21,259 0.04%
שדרגו את המנוי 18,020 0.03%
שדרגו את המנוי 16,817 0.03%
שדרגו את המנוי 15,380 0.03%
שדרגו את המנוי 15,072 0.03%
שדרגו את המנוי 13,968 0.03%
שדרגו את המנוי 12,670 0.02%
שדרגו את המנוי 12,351 0.02%
שדרגו את המנוי 11,330 0.02%
שדרגו את המנוי 10,680 0.02%
שדרגו את המנוי 10,237 0.02%
שדרגו את המנוי 6,872 0.01%
שדרגו את המנוי 5,618 0.01%
שדרגו את המנוי 5,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,637 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית