קנון הולדינגס - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מגדל 48,822 61,608 12,786  26.19%
אי.בי.אי. 79,098 89,801 10,703  13.53%
הירשמו לצפייה 5,678 13,129 7,451  131.23%
הירשמו לצפייה 953,470 956,644 3,174  0.33%
הירשמו לצפייה 13,631 16,388 2,757  20.23%
שדרגו את המנוי 9,935 12,080 2,145  21.59%
שדרגו את המנוי 931 2,357 1,426  153.17%
שדרגו את המנוי 1,308 1,562 254  19.42%
שדרגו את המנוי 14,805 14,989 184  1.24%
שדרגו את המנוי 12,768 12,374 -394  -3.09%
שדרגו את המנוי 4,421 4,021 -400  -9.05%
שדרגו את המנוי 5,209 4,551 -658  -12.63%
שדרגו את המנוי 12,175 11,500 -675  -5.54%
שדרגו את המנוי 81,539 75,559 -5,980  -7.33%
שדרגו את המנוי 476,495 461,715 -14,780  -3.10%
שדרגו את המנוי 704,382 684,905 -19,477  -2.77%
שדרגו את המנוי 244,540 207,534 -37,006  -15.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,880

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -79,370

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 2,157,200 2,572,520 415,330  19.25%
הכשרה ביטוח 51,053 66,041 14,988  29.36%
הירשמו לצפייה 1,149,570 1,162,410 12,835  1.12%
הירשמו לצפייה 1,631,830 1,633,080 1,249  0.08%
הירשמו לצפייה 72,645 73,572 927  1.28%
שדרגו את המנוי 20,255 20,643 388  1.92%
שדרגו את המנוי 15,175 15,225 50  0.33%
שדרגו את המנוי 6,098 5,967 -131  -2.15%
שדרגו את המנוי 452,045 451,812 -233  -0.05%
שדרגו את המנוי 30,008 28,649 -1,359  -4.53%
שדרגו את המנוי 31,118 29,146 -1,972  -6.34%
שדרגו את המנוי 15,478 11,514 -3,964  -25.61%
שדרגו את המנוי 24,092 18,342 -5,750  -23.87%
שדרגו את המנוי 16,256 9,452 -6,804  -41.86%
שדרגו את המנוי 39,557 28,804 -10,753  -27.18%
שדרגו את המנוי 30,771 3,000 -27,771  -90.25%
שדרגו את המנוי 1,700,840 1,672,320 -28,517  -1.68%
שדרגו את המנוי 44,228 2,559 -41,669  -94.21%
שדרגו את המנוי 229,614 151,250 -78,364  -34.13%
שדרגו את המנוי 327,406 227,242 -100,164  -30.59%
שדרגו את המנוי 798,516 696,043 -102,473  -12.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 445,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -409,924

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,880
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -79,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 445,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -409,924
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,637,731 4.90%
פסגות 956,644 1.78%
מיטב דש 684,905 1.27%
הירשמו לצפייה 461,715 0.86%
הירשמו לצפייה 207,534 0.39%
הירשמו לצפייה 89,801 0.17%
שדרגו את המנוי 75,559 0.14%
שדרגו את המנוי 61,608 0.11%
שדרגו את המנוי 16,388 0.03%
שדרגו את המנוי 14,989 0.03%
שדרגו את המנוי 13,129 0.02%
שדרגו את המנוי 12,374 0.02%
שדרגו את המנוי 12,080 0.02%
שדרגו את המנוי 11,500 0.02%
שדרגו את המנוי 6,214 0.01%
שדרגו את המנוי 4,551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,021 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,178,130 17.05%
כלל 2,572,520 4.78%
הראל 1,672,320 3.11%
הירשמו לצפייה 1,633,080 3.03%
הירשמו לצפייה 1,162,410 2.16%
הירשמו לצפייה 696,043 1.29%
שדרגו את המנוי 451,812 0.84%
שדרגו את המנוי 227,242 0.42%
שדרגו את המנוי 151,250 0.28%
שדרגו את המנוי 145,057 0.27%
שדרגו את המנוי 73,572 0.14%
שדרגו את המנוי 66,041 0.12%
שדרגו את המנוי 53,849 0.10%
שדרגו את המנוי 38,131 0.07%
שדרגו את המנוי 29,146 0.05%
שדרגו את המנוי 28,804 0.05%
שדרגו את המנוי 28,649 0.05%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 21,899 0.04%
שדרגו את המנוי 20,643 0.04%
שדרגו את המנוי 18,342 0.03%
שדרגו את המנוי 15,225 0.03%
שדרגו את המנוי 14,852 0.03%
שדרגו את המנוי 11,514 0.02%
שדרגו את המנוי 9,452 0.02%
שדרגו את המנוי 5,967 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית