תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מיטב דש 336,411 400,678 64,267  19.10%
פסגות 661,209 690,132 28,923  4.37%
הירשמו לצפייה 82,087 105,986 23,899  29.11%
הירשמו לצפייה 18,857 25,665 6,808  36.10%
הירשמו לצפייה 35,443 39,880 4,437  12.52%
שדרגו את המנוי 8,155 12,567 4,412  54.10%
שדרגו את המנוי 819 81 -738  -90.11%
שדרגו את המנוי 32,259 31,334 -925  -2.87%
שדרגו את המנוי 28,500 27,327 -1,173  -4.12%
שדרגו את המנוי 87,540 79,285 -8,255  -9.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 132,746

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,091

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 5,056,670 5,260,130 203,460  4.02%
הפניקס 868,742 892,337 23,595  2.72%
הירשמו לצפייה 1,028,680 1,041,750 13,065  1.27%
הירשמו לצפייה 13,427 21,830 8,403  62.58%
הירשמו לצפייה 2,008,540 2,015,930 7,399  0.37%
שדרגו את המנוי 159,603 165,643 6,040  3.78%
שדרגו את המנוי 399,330 402,328 2,998  0.75%
שדרגו את המנוי 2,991,890 2,994,440 2,541  0.09%
שדרגו את המנוי 464,387 463,683 -704  -0.15%
שדרגו את המנוי 90,536 89,347 -1,189  -1.31%
שדרגו את המנוי 15,467 14,127 -1,340  -8.66%
שדרגו את המנוי 45,577 42,957 -2,620  -5.75%
שדרגו את המנוי 159,967 155,469 -4,498  -2.81%
שדרגו את המנוי 254,951 250,280 -4,671  -1.83%
שדרגו את המנוי 9,945 4,925 -5,020  -50.48%
שדרגו את המנוי 94,401 88,724 -5,677  -6.01%
שדרגו את המנוי 21,184 14,579 -6,605  -31.18%
שדרגו את המנוי 16,198 6,872 -9,326  -57.58%
שדרגו את המנוי 35,332 15,072 -20,260  -57.34%
שדרגו את המנוי 81,347 55,347 -26,000  -31.96%
שדרגו את המנוי 223,047 62,288 -160,759  -72.07%
שדרגו את המנוי 977,922 794,994 -182,928  -18.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 267,501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -431,597

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 132,746
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,091
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 267,501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -431,597
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,438,183 2.67%
פסגות 690,132 1.28%
מיטב דש 400,678 0.74%
הירשמו לצפייה 105,986 0.20%
הירשמו לצפייה 79,285 0.15%
הירשמו לצפייה 39,880 0.07%
שדרגו את המנוי 31,334 0.06%
שדרגו את המנוי 27,327 0.05%
שדרגו את המנוי 25,665 0.05%
שדרגו את המנוי 15,063 0.03%
שדרגו את המנוי 12,567 0.02%
שדרגו את המנוי 7,249 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 151 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,206,672 28.25%
כלל 5,260,130 9.77%
מנורה 2,994,440 5.56%
הירשמו לצפייה 2,015,930 3.75%
הירשמו לצפייה 1,041,750 1.94%
הירשמו לצפייה 892,337 1.66%
שדרגו את המנוי 794,994 1.48%
שדרגו את המנוי 463,683 0.86%
שדרגו את המנוי 402,328 0.75%
שדרגו את המנוי 250,280 0.46%
שדרגו את המנוי 165,643 0.31%
שדרגו את המנוי 155,469 0.29%
שדרגו את המנוי 89,347 0.17%
שדרגו את המנוי 88,724 0.16%
שדרגו את המנוי 75,257 0.14%
שדרגו את המנוי 62,288 0.12%
שדרגו את המנוי 55,347 0.10%
שדרגו את המנוי 42,957 0.08%
שדרגו את המנוי 37,463 0.07%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 27,526 0.05%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 21,830 0.04%
שדרגו את המנוי 20,700 0.04%
שדרגו את המנוי 20,465 0.04%
שדרגו את המנוי 16,817 0.03%
שדרגו את המנוי 16,690 0.03%
שדרגו את המנוי 15,380 0.03%
שדרגו את המנוי 15,072 0.03%
שדרגו את המנוי 14,579 0.03%
שדרגו את המנוי 14,127 0.03%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 11,677 0.02%
שדרגו את המנוי 9,427 0.02%
שדרגו את המנוי 8,739 0.02%
שדרגו את המנוי 6,872 0.01%
שדרגו את המנוי 6,533 0.01%
שדרגו את המנוי 4,925 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,917 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית