תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
אלטרנטיב בית השקעות 8,937 13,807 4,870  54.49%
אפסילון 29,015 32,938 3,923  13.52%
הירשמו לצפייה 58,016 60,957 2,941  5.07%
הירשמו לצפייה 49,519 51,511 1,992  4.02%
הירשמו לצפייה 17,650 19,050 1,400  7.93%
שדרגו את המנוי 2,759 4,057 1,298  47.05%
שדרגו את המנוי 32,339 33,483 1,144  3.54%
שדרגו את המנוי 104,471 105,528 1,057  1.01%
שדרגו את המנוי 3,650 4,050 400  10.96%
שדרגו את המנוי 323 291 -32  -9.91%
שדרגו את המנוי 11,564 10,619 -945  -8.17%
שדרגו את המנוי 65,000 63,500 -1,500  -2.31%
שדרגו את המנוי 10,539 8,914 -1,625  -15.42%
שדרגו את המנוי 110,235 107,762 -2,473  -2.24%
שדרגו את המנוי 11,462 8,525 -2,937  -25.62%
שדרגו את המנוי 196,488 182,938 -13,550  -6.90%
שדרגו את המנוי 401,901 385,731 -16,170  -4.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,025

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,232

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
כלל 4,673,470 5,306,640 633,173  13.55%
הפניקס 1,168,810 1,215,800 46,989  4.02%
הירשמו לצפייה 354,425 392,619 38,194  10.78%
הירשמו לצפייה 149,177 167,493 18,316  12.28%
הירשמו לצפייה 58,600 73,178 14,578  24.88%
שדרגו את המנוי 61,873 74,305 12,432  20.09%
שדרגו את המנוי 26,719 31,510 4,791  17.93%
שדרגו את המנוי 21,259 25,024 3,765  17.71%
שדרגו את המנוי 8,834 11,992 3,158  35.75%
שדרגו את המנוי 36,211 37,720 1,509  4.17%
שדרגו את המנוי 5,089 6,244 1,155  22.70%
שדרגו את המנוי 1,146 2,072 926  80.80%
שדרגו את המנוי 4,377 5,191 814  18.60%
שדרגו את המנוי 16,165 16,917 752  4.65%
שדרגו את המנוי 2,730 3,457 727  26.63%
שדרגו את המנוי 2,227 2,859 632  28.38%
שדרגו את המנוי 4,358 4,897 539  12.37%
שדרגו את המנוי 1,948 2,464 516  26.49%
שדרגו את המנוי 4,762 3,586 -1,176  -24.70%
שדרגו את המנוי 5,618 4,285 -1,333  -23.73%
שדרגו את המנוי 97,201 95,435 -1,766  -1.82%
שדרגו את המנוי 6,533 4,191 -2,342  -35.85%
שדרגו את המנוי 10,588 7,625 -2,963  -27.98%
שדרגו את המנוי 108,165 104,982 -3,183  -2.94%
שדרגו את המנוי 24,276 19,775 -4,501  -18.54%
שדרגו את המנוי 26,315 21,533 -4,782  -18.17%
שדרגו את המנוי 445,901 438,300 -7,601  -1.70%
שדרגו את המנוי 32,130 24,508 -7,622  -23.72%
שדרגו את המנוי 32,360 23,760 -8,600  -26.58%
שדרגו את המנוי 100,191 90,474 -9,717  -9.70%
שדרגו את המנוי 2,556,430 2,542,600 -13,831  -0.54%
שדרגו את המנוי 925,000 895,841 -29,159  -3.15%
שדרגו את המנוי 936,329 810,401 -125,928  -13.45%
שדרגו את המנוי 427,933 297,675 -130,258  -30.44%
שדרגו את המנוי 1,973,320 1,750,660 -222,658  -11.28%
שדרגו את המנוי 459,789 109,486 -350,303  -76.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 782,966

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -927,723

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,025
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,232
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 782,966
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -927,723
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,144,254 2.12%
פסגות 385,731 0.72%
מיטב דש 182,938 0.34%
הירשמו לצפייה 107,762 0.20%
הירשמו לצפייה 105,528 0.20%
הירשמו לצפייה 63,500 0.12%
שדרגו את המנוי 60,957 0.11%
שדרגו את המנוי 51,511 0.10%
שדרגו את המנוי 33,483 0.06%
שדרגו את המנוי 32,938 0.06%
שדרגו את המנוי 28,570 0.05%
שדרגו את המנוי 19,050 0.04%
שדרגו את המנוי 14,198 0.03%
שדרגו את המנוי 13,807 0.03%
שדרגו את המנוי 10,619 0.02%
שדרגו את המנוי 8,914 0.02%
שדרגו את המנוי 8,525 0.02%
שדרגו את המנוי 5,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 291 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,755,864 27.39%
כלל 5,306,640 9.85%
הראל 2,542,600 4.72%
הירשמו לצפייה 1,750,660 3.25%
הירשמו לצפייה 1,215,800 2.26%
הירשמו לצפייה 895,841 1.66%
שדרגו את המנוי 810,401 1.50%
שדרגו את המנוי 438,300 0.81%
שדרגו את המנוי 392,619 0.73%
שדרגו את המנוי 297,675 0.55%
שדרגו את המנוי 167,493 0.31%
שדרגו את המנוי 109,486 0.20%
שדרגו את המנוי 104,982 0.19%
שדרגו את המנוי 95,435 0.18%
שדרגו את המנוי 90,474 0.17%
שדרגו את המנוי 77,757 0.14%
שדרגו את המנוי 74,305 0.14%
שדרגו את המנוי 73,178 0.14%
שדרגו את המנוי 37,720 0.07%
שדרגו את המנוי 31,510 0.06%
שדרגו את המנוי 25,024 0.05%
שדרגו את המנוי 24,508 0.05%
שדרגו את המנוי 23,760 0.04%
שדרגו את המנוי 21,533 0.04%
שדרגו את המנוי 19,775 0.04%
שדרגו את המנוי 16,917 0.03%
שדרגו את המנוי 16,227 0.03%
שדרגו את המנוי 15,072 0.03%
שדרגו את המנוי 12,670 0.02%
שדרגו את המנוי 11,992 0.02%
שדרגו את המנוי 7,747 0.01%
שדרגו את המנוי 7,625 0.01%
שדרגו את המנוי 6,244 0.01%
שדרגו את המנוי 5,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,897 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,859 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,072 < 0.01%
שדרגו את המנוי 490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית