תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 177,358 181,209 3,851  2.17%
אלפי בנדק 9,704 11,605 1,901  19.59%
הירשמו לצפייה 70,748 72,284 1,536  2.17%
הירשמו לצפייה 5,800 6,880 1,080  18.62%
הירשמו לצפייה 14,712 15,523 811  5.51%
שדרגו את המנוי 36,371 37,140 769  2.11%
שדרגו את המנוי 3,512 4,225 713  20.30%
שדרגו את המנוי 24,003 24,315 312  1.30%
שדרגו את המנוי 213 394 181  84.98%
שדרגו את המנוי 690 740 50  7.25%
שדרגו את המנוי 39,668 39,297 -371  -0.94%
שדרגו את המנוי 6,165 5,657 -508  -8.24%
שדרגו את המנוי 26,667 24,725 -1,942  -7.28%
שדרגו את המנוי 208,022 203,987 -4,035  -1.94%
שדרגו את המנוי 854,303 845,055 -9,248  -1.08%
שדרגו את המנוי 681,335 649,427 -31,908  -4.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,204

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,012

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מנורה 2,288,910 3,070,490 781,580  34.15%
כלל 2,857,360 3,285,660 428,299  14.99%
הירשמו לצפייה 68,856 223,047 154,191  223.93%
הירשמו לצפייה 307,785 363,346 55,561  18.05%
הירשמו לצפייה 37,067 50,135 13,068  35.26%
שדרגו את המנוי 13,427 21,830 8,403  62.58%
שדרגו את המנוי 27,122 35,332 8,210  30.27%
שדרגו את המנוי 10,701 15,610 4,909  45.87%
שדרגו את המנוי 15,800 20,700 4,900  31.01%
שדרגו את המנוי 6,641 9,177 2,536  38.19%
שדרגו את המנוי 2,022 2,899 877  43.37%
שדרגו את המנוי 32,441 32,608 167  0.51%
שדרגו את המנוי 451,592 451,583 -9
שדרגו את המנוי 17,468 17,149 -319  -1.83%
שדרגו את המנוי 13,377 11,677 -1,700  -12.71%
שדרגו את המנוי 22,359 20,619 -1,740  -7.78%
שדרגו את המנוי 86,452 78,622 -7,830  -9.06%
שדרגו את המנוי 116,147 96,347 -19,800  -17.05%
שדרגו את המנוי 250,097 223,978 -26,119  -10.44%
שדרגו את המנוי 283,812 184,812 -99,000  -34.88%
שדרגו את המנוי 312,475 131,912 -180,563  -57.78%
שדרגו את המנוי 1,729,600 1,419,710 -309,887  -17.92%
שדרגו את המנוי 2,220,430 1,899,440 -320,989  -14.46%
שדרגו את המנוי 1,505,610 931,932 -573,678  -38.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,462,701

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,541,634

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,204
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -48,012
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,462,701
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,541,634
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,160,627 4.01%
פסגות 845,055 1.57%
מיטב דש 649,427 1.21%
הירשמו לצפייה 203,987 0.38%
הירשמו לצפייה 181,209 0.34%
הירשמו לצפייה 72,284 0.13%
שדרגו את המנוי 39,297 0.07%
שדרגו את המנוי 37,140 0.07%
שדרגו את המנוי 32,259 0.06%
שדרגו את המנוי 24,725 0.05%
שדרגו את המנוי 24,315 0.05%
שדרגו את המנוי 15,523 0.03%
שדרגו את המנוי 11,605 0.02%
שדרגו את המנוי 6,880 0.01%
שדרגו את המנוי 5,657 0.01%
שדרגו את המנוי 4,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,716 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 394 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,133,410 24.40%
כלל 3,285,660 6.10%
מנורה 3,070,490 5.70%
הירשמו לצפייה 1,899,440 3.53%
הירשמו לצפייה 1,419,710 2.64%
הירשמו לצפייה 931,932 1.73%
שדרגו את המנוי 451,583 0.84%
שדרגו את המנוי 363,346 0.68%
שדרגו את המנוי 269,157 0.50%
שדרגו את המנוי 223,978 0.42%
שדרגו את המנוי 223,047 0.41%
שדרגו את המנוי 184,812 0.34%
שדרגו את המנוי 131,912 0.25%
שדרגו את המנוי 96,347 0.18%
שדרגו את המנוי 78,622 0.15%
שדרגו את המנוי 61,026 0.11%
שדרגו את המנוי 50,135 0.09%
שדרגו את המנוי 35,332 0.07%
שדרגו את המנוי 32,608 0.06%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 23,886 0.04%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 21,830 0.04%
שדרגו את המנוי 21,184 0.04%
שדרגו את המנוי 20,700 0.04%
שדרגו את המנוי 20,619 0.04%
שדרגו את המנוי 17,149 0.03%
שדרגו את המנוי 16,690 0.03%
שדרגו את המנוי 15,610 0.03%
שדרגו את המנוי 15,282 0.03%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 13,236 0.02%
שדרגו את המנוי 11,677 0.02%
שדרגו את המנוי 9,427 0.02%
שדרגו את המנוי 9,177 0.02%
שדרגו את המנוי 7,125 0.01%
שדרגו את המנוי 6,533 0.01%
שדרגו את המנוי 5,581 0.01%
שדרגו את המנוי 4,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,899 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,869 < 0.01%
שדרגו את המנוי 830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית