תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסגות 893,505 899,788 6,283  0.70%
מיטב דש 703,371 707,305 3,934  0.56%
הירשמו לצפייה 35,986 39,705 3,719  10.33%
הירשמו לצפייה 17,111 17,667 556  3.25%
הירשמו לצפייה 28,065 28,604 539  1.92%
שדרגו את המנוי 1,463 1,861 398  27.20%
שדרגו את המנוי 872 1,178 306  35.09%
שדרגו את המנוי 12,973 13,233 260  2.00%
שדרגו את המנוי 11,704 11,881 177  1.51%
שדרגו את המנוי 497 661 164  33.00%
שדרגו את המנוי 7,975 7,901 -74  -0.93%
שדרגו את המנוי 93,161 93,012 -149  -0.16%
שדרגו את המנוי 2,869 569 -2,300  -80.17%
שדרגו את המנוי 204,576 201,589 -2,987  -1.46%
שדרגו את המנוי 60,530 32,884 -27,646  -45.67%
שדרגו את המנוי 305,245 250,591 -54,654  -17.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,336

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -87,810

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 1,635,020 2,288,910 653,890  39.99%
כלל 2,707,560 2,857,360 149,800  5.53%
הירשמו לצפייה 2,130,930 2,220,430 89,500  4.20%
הירשמו לצפייה 236,935 307,785 70,850  29.90%
הירשמו לצפייה 1,719,020 1,729,600 10,580  0.62%
שדרגו את המנוי 26,588 37,067 10,479  39.41%
שדרגו את המנוי 306,382 312,475 6,093  1.99%
שדרגו את המנוי 11,362 13,427 2,065  18.17%
שדרגו את המנוי 282,045 283,812 1,767  0.63%
שדרגו את המנוי 6,344 6,641 297  4.68%
שדרגו את המנוי 16,562 16,690 128  0.77%
שדרגו את המנוי 15,234 15,282 48  0.32%
שדרגו את המנוי 7,100 7,125 25  0.35%
שדרגו את המנוי 451,812 451,592 -220  -0.05%
שדרגו את המנוי 87,416 86,452 -964  -1.10%
שדרגו את המנוי 17,224 15,554 -1,670  -9.70%
שדרגו את המנוי 26,680 15,800 -10,880  -40.78%
שדרגו את המנוי 145,057 75,257 -69,800  -48.12%
שדרגו את המנוי 324,835 250,097 -74,738  -23.01%
שדרגו את המנוי 223,047 68,856 -154,191  -69.13%
שדרגו את המנוי 1,675,690 1,505,610 -170,080  -10.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 995,522

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -482,543

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,336
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -87,810
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 995,522
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -482,543
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,365,052 4.39%
פסגות 899,788 1.67%
מיטב דש 707,305 1.31%
הירשמו לצפייה 250,591 0.47%
הירשמו לצפייה 201,589 0.37%
הירשמו לצפייה 93,012 0.17%
שדרגו את המנוי 39,705 0.07%
שדרגו את המנוי 37,259 0.07%
שדרגו את המנוי 32,884 0.06%
שדרגו את המנוי 28,604 0.05%
שדרגו את המנוי 17,667 0.03%
שדרגו את המנוי 13,233 0.02%
שדרגו את המנוי 11,881 0.02%
שדרגו את המנוי 7,901 0.01%
שדרגו את המנוי 6,214 0.01%
שדרגו את המנוי 5,930 0.01%
שדרגו את המנוי 3,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 661 < 0.01%
שדרגו את המנוי 569 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,013,728 24.18%
כלל 2,857,360 5.31%
מנורה 2,288,910 4.25%
הירשמו לצפייה 2,220,430 4.13%
הירשמו לצפייה 1,729,600 3.21%
הירשמו לצפייה 1,505,610 2.80%
שדרגו את המנוי 451,592 0.84%
שדרגו את המנוי 312,475 0.58%
שדרגו את המנוי 307,785 0.57%
שדרגו את המנוי 283,812 0.53%
שדרגו את המנוי 250,097 0.46%
שדרגו את המנוי 116,147 0.22%
שדרגו את המנוי 86,452 0.16%
שדרגו את המנוי 75,257 0.14%
שדרגו את המנוי 68,856 0.13%
שדרגו את המנוי 61,026 0.11%
שדרגו את המנוי 37,067 0.07%
שדרגו את המנוי 32,441 0.06%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 27,122 0.05%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 22,359 0.04%
שדרגו את המנוי 21,184 0.04%
שדרגו את המנוי 17,468 0.03%
שדרגו את המנוי 16,690 0.03%
שדרגו את המנוי 15,800 0.03%
שדרגו את המנוי 15,554 0.03%
שדרגו את המנוי 15,282 0.03%
שדרגו את המנוי 13,427 0.02%
שדרגו את המנוי 13,377 0.02%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 13,236 0.02%
שדרגו את המנוי 10,701 0.02%
שדרגו את המנוי 9,427 0.02%
שדרגו את המנוי 7,125 0.01%
שדרגו את המנוי 6,641 0.01%
שדרגו את המנוי 6,533 0.01%
שדרגו את המנוי 5,581 0.01%
שדרגו את המנוי 4,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,614 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,022 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,869 < 0.01%
שדרגו את המנוי 830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית