תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 246,445 253,711 7,266  2.95%
פסגות 662,402 668,052 5,650  0.85%
הירשמו לצפייה 75,748 77,068 1,320  1.74%
הירשמו לצפייה 16,111 17,033 922  5.72%
הירשמו לצפייה 15,403 16,008 605  3.93%
שדרגו את המנוי 4,080 4,180 100  2.45%
שדרגו את המנוי 36,595 36,597 2  0.01%
שדרגו את המנוי 7,912 7,555 -357  -4.51%
שדרגו את המנוי 21,305 20,805 -500  -2.35%
שדרגו את המנוי 185,872 184,872 -1,000  -0.54%
שדרגו את המנוי 6,472 5,422 -1,050  -16.22%
שדרגו את המנוי 10,421 9,305 -1,116  -10.71%
שדרגו את המנוי 2,937 151 -2,786  -94.86%
שדרגו את המנוי 27,485 4,913 -22,572  -82.12%
שדרגו את המנוי 312,526 272,316 -40,210  -12.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,865

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,591

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 224,154 734,270 510,116  227.57%
כלל 4,274,520 4,780,230 505,710  11.83%
הירשמו לצפייה 61,435 91,778 30,343  49.39%
הירשמו לצפייה 1,908,160 1,938,330 30,176  1.58%
הירשמו לצפייה 136,456 153,356 16,900  12.38%
שדרגו את המנוי 370,091 384,469 14,378  3.88%
שדרגו את המנוי 2,980,240 2,991,940 11,698  0.39%
שדרגו את המנוי 143,844 151,959 8,115  5.64%
שדרגו את המנוי 82,513 86,607 4,094  4.96%
שדרגו את המנוי 37,280 37,392 112  0.30%
שדרגו את המנוי 15,338 15,380 42  0.27%
שדרגו את המנוי 7,125 7,100 -25  -0.35%
שדרגו את המנוי 45,852 45,540 -312  -0.68%
שדרגו את המנוי 13,236 12,876 -360  -2.72%
שדרגו את המנוי 3,614 2,917 -697  -19.29%
שדרגו את המנוי 470,515 465,803 -4,712  -1.00%
שדרגו את המנוי 23,886 16,717 -7,169  -30.01%
שדרגו את המנוי 287,170 239,397 -47,773  -16.64%
שדרגו את המנוי 969,337 810,585 -158,752  -16.38%
שדרגו את המנוי 1,315,410 1,028,470 -286,933  -21.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,131,684

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -506,733

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,865
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -69,591
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,131,684
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -506,733
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,613,614 3.00%
פסגות 668,052 1.24%
מיטב דש 272,316 0.51%
הירשמו לצפייה 253,711 0.47%
הירשמו לצפייה 184,872 0.34%
הירשמו לצפייה 77,068 0.14%
שדרגו את המנוי 36,597 0.07%
שדרגו את המנוי 32,259 0.06%
שדרגו את המנוי 20,805 0.04%
שדרגו את המנוי 17,033 0.03%
שדרגו את המנוי 16,008 0.03%
שדרגו את המנוי 9,305 0.02%
שדרגו את המנוי 7,555 0.01%
שדרגו את המנוי 5,422 0.01%
שדרגו את המנוי 4,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 151 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,692,331 27.30%
כלל 4,780,230 8.88%
מנורה 2,991,940 5.56%
הירשמו לצפייה 1,938,330 3.60%
הירשמו לצפייה 1,028,470 1.91%
הירשמו לצפייה 810,585 1.51%
שדרגו את המנוי 734,270 1.36%
שדרגו את המנוי 465,803 0.87%
שדרגו את המנוי 384,469 0.71%
שדרגו את המנוי 239,397 0.44%
שדרגו את המנוי 223,047 0.41%
שדרגו את המנוי 153,356 0.28%
שדרגו את המנוי 151,959 0.28%
שדרגו את המנוי 91,778 0.17%
שדרגו את המנוי 86,607 0.16%
שדרגו את המנוי 81,347 0.15%
שדרגו את המנוי 75,257 0.14%
שדרגו את המנוי 45,540 0.08%
שדרגו את המנוי 37,392 0.07%
שדרגו את המנוי 35,332 0.07%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 27,526 0.05%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 21,830 0.04%
שדרגו את המנוי 21,184 0.04%
שדרגו את המנוי 20,700 0.04%
שדרגו את המנוי 20,465 0.04%
שדרגו את המנוי 16,717 0.03%
שדרגו את המנוי 16,690 0.03%
שדרגו את המנוי 16,622 0.03%
שדרגו את המנוי 15,467 0.03%
שדרגו את המנוי 15,380 0.03%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 12,876 0.02%
שדרגו את המנוי 11,677 0.02%
שדרגו את המנוי 9,945 0.02%
שדרגו את המנוי 9,427 0.02%
שדרגו את המנוי 7,100 0.01%
שדרגו את המנוי 6,533 0.01%
שדרגו את המנוי 4,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,917 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית