תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 70,372 75,116 4,744  6.74%
פיטנגו 3,042 7,064 4,022  132.22%
הירשמו לצפייה 6,001 8,513 2,512  41.86%
הירשמו לצפייה 5,428 7,428 2,000  36.85%
הירשמו לצפייה 20,364 22,344 1,980  9.72%
שדרגו את המנוי 3,664 5,518 1,854  50.60%
שדרגו את המנוי 11,358 13,005 1,647  14.50%
שדרגו את המנוי 3,628 4,386 758  20.89%
שדרגו את המנוי 204,581 204,790 209  0.10%
שדרגו את המנוי 12,157 12,113 -44  -0.36%
שדרגו את המנוי 1,093 138 -955  -87.37%
שדרגו את המנוי 45,213 43,817 -1,396  -3.09%
שדרגו את המנוי 258,750 256,756 -1,994  -0.77%
שדרגו את המנוי 259,211 255,493 -3,718  -1.43%
שדרגו את המנוי 606,582 581,333 -25,249  -4.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,726

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,356

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 1,060,990 1,149,570 88,577  8.35%
אי.בי.אי. 2,153 44,228 42,075  1,954.25%
הירשמו לצפייה 113,163 145,057 31,894  28.18%
הירשמו לצפייה 1,689,980 1,700,840 10,860  0.64%
הירשמו לצפייה 48,681 51,053 2,372  4.87%
שדרגו את המנוי 1,630,690 1,631,830 1,141  0.07%
שדרגו את המנוי 15,139 15,175 36  0.24%
שדרגו את המנוי 2,157,200 2,157,200 -1
שדרגו את המנוי 229,958 229,614 -344  -0.15%
שדרגו את המנוי 31,108 30,008 -1,100  -3.54%
שדרגו את המנוי 74,842 72,645 -2,197  -2.94%
שדרגו את המנוי 23,785 20,255 -3,530  -14.84%
שדרגו את המנוי 33,342 24,092 -9,250  -27.74%
שדרגו את המנוי 53,633 39,557 -14,076  -26.25%
שדרגו את המנוי 472,232 452,045 -20,187  -4.27%
שדרגו את המנוי 37,104 15,478 -21,626  -58.28%
שדרגו את המנוי 369,967 327,406 -42,561  -11.50%
שדרגו את המנוי 895,279 801,410 -93,869  -10.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 176,955

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -208,741

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,726
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,356
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 176,955
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -208,741
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,596,678 2.97%
מיטב דש 581,333 1.08%
מור 256,756 0.48%
הירשמו לצפייה 255,493 0.47%
הירשמו לצפייה 204,790 0.38%
הירשמו לצפייה 81,539 0.15%
שדרגו את המנוי 75,116 0.14%
שדרגו את המנוי 43,817 0.08%
שדרגו את המנוי 22,344 0.04%
שדרגו את המנוי 13,005 0.02%
שדרגו את המנוי 12,439 0.02%
שדרגו את המנוי 12,113 0.02%
שדרגו את המנוי 8,513 0.02%
שדרגו את המנוי 7,428 0.01%
שדרגו את המנוי 7,064 0.01%
שדרגו את המנוי 5,518 0.01%
שדרגו את המנוי 4,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,107,057 16.92%
כלל 2,157,200 4.01%
הראל 1,700,840 3.16%
הירשמו לצפייה 1,631,830 3.03%
הירשמו לצפייה 1,149,570 2.14%
הירשמו לצפייה 801,410 1.49%
שדרגו את המנוי 452,045 0.84%
שדרגו את המנוי 327,406 0.61%
שדרגו את המנוי 229,614 0.43%
שדרגו את המנוי 145,057 0.27%
שדרגו את המנוי 72,645 0.13%
שדרגו את המנוי 53,849 0.10%
שדרגו את המנוי 51,053 0.09%
שדרגו את המנוי 44,228 0.08%
שדרגו את המנוי 39,557 0.07%
שדרגו את המנוי 31,118 0.06%
שדרגו את המנוי 30,771 0.06%
שדרגו את המנוי 30,008 0.06%
שדרגו את המנוי 24,092 0.04%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 21,899 0.04%
שדרגו את המנוי 20,255 0.04%
שדרגו את המנוי 16,256 0.03%
שדרגו את המנוי 15,478 0.03%
שדרגו את המנוי 15,175 0.03%
שדרגו את המנוי 14,852 0.03%
שדרגו את המנוי 6,098 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית