תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אזימוט 13,400 15,359 1,959  14.62%
הראל 1,417 1,412 -5  -0.35%
הירשמו לצפייה 5,807 5,800 -7  -0.12%
הירשמו לצפייה 12,853 12,818 -35  -0.27%
הירשמו לצפייה 351 250 -101  -28.77%
שדרגו את המנוי 2,697 2,368 -329  -12.20%
שדרגו את המנוי 3,197 2,495 -702  -21.96%
שדרגו את המנוי 30,348 28,429 -1,919  -6.32%
שדרגו את המנוי 49,923 45,458 -4,465  -8.94%
שדרגו את המנוי 194,305 188,799 -5,506  -2.83%
שדרגו את המנוי 952,252 921,950 -30,302  -3.18%
שדרגו את המנוי 360,574 317,153 -43,421  -12.04%
שדרגו את המנוי 111,522 66,149 -45,373  -40.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,959

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -132,165

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 500,541 772,583 272,042  54.35%
כלל 1,724,640 1,977,760 253,125  14.68%
הירשמו לצפייה 917,899 1,122,320 204,421  22.27%
הירשמו לצפייה 274,132 370,887 96,755  35.30%
הירשמו לצפייה 84,027 100,057 16,030  19.08%
שדרגו את המנוי 39,823 52,973 13,150  33.02%
שדרגו את המנוי 23,744 34,191 10,447  44.00%
שדרגו את המנוי 7,448 16,256 8,808  118.26%
שדרגו את המנוי 13,104 18,098 4,994  38.11%
שדרגו את המנוי 5,359 9,859 4,500  83.97%
שדרגו את המנוי 27,863 30,771 2,908  10.44%
שדרגו את המנוי 10,054 12,330 2,276  22.64%
שדרגו את המנוי 1,428 2,099 671  46.99%
שדרגו את המנוי 76,765 76,984 219  0.29%
שדרגו את המנוי 15,000 15,058 58  0.39%
שדרגו את המנוי 472,284 472,241 -43  -0.01%
שדרגו את המנוי 9,950 8,505 -1,445  -14.52%
שדרגו את המנוי 39,786 36,611 -3,175  -7.98%
שדרגו את המנוי 268,459 221,073 -47,386  -17.65%
שדרגו את המנוי 1,610,950 1,325,450 -285,493  -17.72%
שדרגו את המנוי 1,934,360 1,626,510 -307,848  -15.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 890,404

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -645,390

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,959
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -132,165
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 890,404
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -645,390
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,755,303 3.27%
מיטב דש 921,950 1.72%
מור 317,153 0.59%
הירשמו לצפייה 188,799 0.35%
הירשמו לצפייה 82,333 0.15%
הירשמו לצפייה 66,149 0.12%
שדרגו את המנוי 45,458 0.08%
שדרגו את המנוי 42,876 0.08%
שדרגו את המנוי 28,429 0.05%
שדרגו את המנוי 18,339 0.03%
שדרגו את המנוי 15,359 0.03%
שדרגו את המנוי 12,818 0.02%
שדרגו את המנוי 5,800 0.01%
שדרגו את המנוי 2,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,546,157 15.91%
כלל 1,977,760 3.68%
מנורה 1,626,510 3.03%
הירשמו לצפייה 1,325,450 2.47%
הירשמו לצפייה 1,122,320 2.09%
הירשמו לצפייה 772,583 1.44%
שדרגו את המנוי 472,241 0.88%
שדרגו את המנוי 370,887 0.69%
שדרגו את המנוי 221,073 0.41%
שדרגו את המנוי 145,057 0.27%
שדרגו את המנוי 100,057 0.19%
שדרגו את המנוי 76,984 0.14%
שדרגו את המנוי 52,973 0.10%
שדרגו את המנוי 36,611 0.07%
שדרגו את המנוי 36,118 0.07%
שדרגו את המנוי 34,191 0.06%
שדרגו את המנוי 30,771 0.06%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 18,098 0.03%
שדרגו את המנוי 16,256 0.03%
שדרגו את המנוי 15,214 0.03%
שדרגו את המנוי 15,058 0.03%
שדרגו את המנוי 14,852 0.03%
שדרגו את המנוי 12,330 0.02%
שדרגו את המנוי 9,859 0.02%
שדרגו את המנוי 8,505 0.02%
שדרגו את המנוי 4,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית