תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 951,385 964,093 12,708  1.34%
מגדל 135,200 145,739 10,539  7.80%
הירשמו לצפייה 50,673 55,817 5,144  10.15%
הירשמו לצפייה 24,278 29,109 4,831  19.90%
הירשמו לצפייה 9,291 11,319 2,028  21.83%
שדרגו את המנוי 81,453 82,333 880  1.08%
שדרגו את המנוי 194,298 194,960 662  0.34%
שדרגו את המנוי 300 350 50  16.67%
שדרגו את המנוי 6,053 5,889 -164  -2.71%
שדרגו את המנוי 637 351 -286  -44.90%
שדרגו את המנוי 3,541 2,861 -680  -19.20%
שדרגו את המנוי 4,358 393 -3,965  -90.98%
שדרגו את המנוי 4,427 50 -4,377  -98.87%
שדרגו את המנוי 25,655 14,655 -11,000  -42.88%
שדרגו את המנוי 55,548 42,876 -12,672  -22.81%
שדרגו את המנוי 675,030 435,986 -239,044  -35.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,842

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -272,188

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מנורה 1,573,260 1,934,360 361,101  22.95%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 42,927 84,027 41,100  95.74%
הירשמו לצפייה 244,599 268,459 23,860  9.75%
הירשמו לצפייה 16,702 39,786 23,084  138.21%
הירשמו לצפייה 24,129 39,823 15,694  65.04%
שדרגו את המנוי 1,601,660 1,610,950 9,291  0.58%
שדרגו את המנוי 264,984 265,982 998  0.38%
שדרגו את המנוי 76,549 76,765 216  0.28%
שדרגו את המנוי 1,377 1,428 51  3.70%
שדרגו את המנוי 472,311 472,284 -27  -0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 857 -515  -37.54%
שדרגו את המנוי 1,512 0 -1,512  -100.00%
שדרגו את המנוי 18,529 13,104 -5,425  -29.28%
שדרגו את המנוי 5,575 0 -5,575  -100.00%
שדרגו את המנוי 15,164 7,448 -7,716  -50.88%
שדרגו את המנוי 15,238 5,359 -9,879  -64.83%
שדרגו את המנוי 30,012 14,852 -15,160  -50.51%
שדרגו את המנוי 32,312 15,214 -17,098  -52.92%
שדרגו את המנוי 22,019 -1 -22,020  -100.00%
שדרגו את המנוי 307,718 276,709 -31,009  -10.08%
שדרגו את המנוי 955,574 917,899 -37,675  -3.94%
שדרגו את המנוי 667,049 500,541 -166,508  -24.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 475,395

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -320,119

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,842
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -272,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 475,395
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -320,119
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,010,470 3.74%
מיטב דש 964,093 1.79%
מור 435,986 0.81%
הירשמו לצפייה 194,960 0.36%
הירשמו לצפייה 145,739 0.27%
הירשמו לצפייה 82,333 0.15%
שדרגו את המנוי 55,817 0.10%
שדרגו את המנוי 42,876 0.08%
שדרגו את המנוי 29,109 0.05%
שדרגו את המנוי 18,339 0.03%
שדרגו את המנוי 14,655 0.03%
שדרגו את המנוי 11,319 0.02%
שדרגו את המנוי 5,889 0.01%
שדרגו את המנוי 2,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,707,536 16.21%
מנורה 1,934,360 3.60%
כלל 1,724,640 3.21%
הירשמו לצפייה 1,610,950 3.00%
הירשמו לצפייה 917,899 1.71%
הירשמו לצפייה 500,541 0.93%
שדרגו את המנוי 472,284 0.88%
שדרגו את המנוי 276,709 0.52%
שדרגו את המנוי 274,132 0.51%
שדרגו את המנוי 268,459 0.50%
שדרגו את המנוי 265,982 0.50%
שדרגו את המנוי 84,027 0.16%
שדרגו את המנוי 76,765 0.14%
שדרגו את המנוי 49,456 0.09%
שדרגו את המנוי 39,823 0.07%
שדרגו את המנוי 39,786 0.07%
שדרגו את המנוי 27,863 0.05%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 23,744 0.04%
שדרגו את המנוי 15,214 0.03%
שדרגו את המנוי 15,000 0.03%
שדרגו את המנוי 14,852 0.03%
שדרגו את המנוי 13,104 0.02%
שדרגו את המנוי 10,054 0.02%
שדרגו את המנוי 9,950 0.02%
שדרגו את המנוי 7,448 0.01%
שדרגו את המנוי 5,359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 857 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית