תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 327,401 357,635 30,234  9.23%
פורטה 789 8,697 7,908  1,002.28%
הירשמו לצפייה 25,921 27,965 2,044  7.89%
הירשמו לצפייה 81,124 82,673 1,549  1.91%
הירשמו לצפייה 5,422 6,022 600  11.07%
שדרגו את המנוי 35,216 35,731 515  1.46%
שדרגו את המנוי 1,500 2,000 500  33.33%
שדרגו את המנוי 17,676 17,897 221  1.25%
שדרגו את המנוי 1,320 1,000 -320  -24.24%
שדרגו את המנוי 9,495 8,693 -802  -8.45%
שדרגו את המנוי 662,404 660,261 -2,143  -0.32%
שדרגו את המנוי 242,430 233,987 -8,443  -3.48%
שדרגו את המנוי 165,869 142,122 -23,747  -14.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43,571

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,455

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
כלל 4,780,230 5,056,670 276,441  5.78%
ילין לפידות 734,270 977,922 243,652  33.18%
הירשמו לצפייה 1,938,330 2,008,540 70,204  3.62%
הירשמו לצפייה 810,585 868,742 58,157  7.17%
הירשמו לצפייה 239,397 254,951 15,554  6.50%
שדרגו את המנוי 384,469 399,330 14,861  3.87%
שדרגו את המנוי 151,959 159,967 8,008  5.27%
שדרגו את המנוי 153,356 159,603 6,247  4.07%
שדרגו את המנוי 86,607 90,536 3,929  4.54%
שדרגו את המנוי 91,778 94,401 2,623  2.86%
שדרגו את המנוי 1,028,470 1,028,680 208  0.02%
שדרגו את המנוי 16,717 16,817 100  0.60%
שדרגו את המנוי 37,392 37,463 71  0.19%
שדרגו את המנוי 45,540 45,577 37  0.08%
שדרגו את המנוי 2,991,940 2,991,890 -43
שדרגו את המנוי 830 693 -137  -16.51%
שדרגו את המנוי 16,622 16,198 -424  -2.55%
שדרגו את המנוי 465,803 464,387 -1,416  -0.30%
שדרגו את המנוי 12,876 8,739 -4,137  -32.13%
שדרגו את המנוי 21,830 13,427 -8,403  -38.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 700,092

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,560

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 43,571
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,455
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 700,092
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,560
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,619,410 3.01%
פסגות 660,261 1.23%
אלטשולר - שחם 357,635 0.66%
הירשמו לצפייה 233,987 0.43%
הירשמו לצפייה 142,122 0.26%
הירשמו לצפייה 82,673 0.15%
שדרגו את המנוי 35,731 0.07%
שדרגו את המנוי 32,259 0.06%
שדרגו את המנוי 27,965 0.05%
שדרגו את המנוי 17,897 0.03%
שדרגו את המנוי 8,697 0.02%
שדרגו את המנוי 8,693 0.02%
שדרגו את המנוי 6,022 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 151 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,367,044 28.55%
כלל 5,056,670 9.39%
מנורה 2,991,890 5.56%
הירשמו לצפייה 2,008,540 3.73%
הירשמו לצפייה 1,028,680 1.91%
הירשמו לצפייה 977,922 1.82%
שדרגו את המנוי 868,742 1.61%
שדרגו את המנוי 464,387 0.86%
שדרגו את המנוי 399,330 0.74%
שדרגו את המנוי 254,951 0.47%
שדרגו את המנוי 223,047 0.41%
שדרגו את המנוי 159,967 0.30%
שדרגו את המנוי 159,603 0.30%
שדרגו את המנוי 94,401 0.18%
שדרגו את המנוי 90,536 0.17%
שדרגו את המנוי 81,347 0.15%
שדרגו את המנוי 75,257 0.14%
שדרגו את המנוי 45,577 0.08%
שדרגו את המנוי 37,463 0.07%
שדרגו את המנוי 35,332 0.07%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 27,526 0.05%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 21,184 0.04%
שדרגו את המנוי 20,700 0.04%
שדרגו את המנוי 20,465 0.04%
שדרגו את המנוי 16,817 0.03%
שדרגו את המנוי 16,690 0.03%
שדרגו את המנוי 16,198 0.03%
שדרגו את המנוי 15,467 0.03%
שדרגו את המנוי 15,380 0.03%
שדרגו את המנוי 13,427 0.02%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 11,677 0.02%
שדרגו את המנוי 9,945 0.02%
שדרגו את המנוי 9,427 0.02%
שדרגו את המנוי 8,739 0.02%
שדרגו את המנוי 6,533 0.01%
שדרגו את המנוי 4,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,917 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית