תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מיטב דש 846,496 881,149 34,653  4.09%
אזימוט 17,190 17,706 516  3.00%
הירשמו לצפייה 29,457 29,589 132  0.45%
הירשמו לצפייה 3,394 3,445 51  1.50%
הירשמו לצפייה 1,431 1,448 17  1.19%
שדרגו את המנוי 5,801 5,802 1  0.02%
שדרגו את המנוי 2,309 2,179 -130  -5.63%
שדרגו את המנוי 188,480 188,335 -145  -0.08%
שדרגו את המנוי 11,822 11,481 -341  -2.88%
שדרגו את המנוי 44,560 43,048 -1,512  -3.39%
שדרגו את המנוי 60,421 51,826 -8,595  -14.23%
שדרגו את המנוי 303,178 249,476 -53,702  -17.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,425

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 1,325,450 1,687,990 362,538  27.35%
כלל 1,977,760 2,151,900 174,132  8.80%
הירשמו לצפייה 12,330 53,849 41,519  336.73%
הירשמו לצפייה 772,583 812,888 40,305  5.22%
הירשמו לצפייה 15,214 40,064 24,850  163.34%
שדרגו את המנוי 18,098 40,064 21,966  121.37%
שדרגו את המנוי 100,057 118,557 18,500  18.49%
שדרגו את המנוי 4,550 21,899 17,349  381.30%
שדרגו את המנוי 9,859 23,785 13,926  141.25%
שדרגו את המנוי 36,611 43,761 7,150  19.53%
שדרגו את המנוי 1,626,510 1,627,900 1,386  0.09%
שדרגו את המנוי 221,073 221,768 695  0.31%
שדרגו את המנוי 76,984 77,471 487  0.63%
שדרגו את המנוי 15,058 15,139 81  0.54%
שדרגו את המנוי 2,099 2,149 50  2.38%
שדרגו את המנוי 472,241 472,234 -7
שדרגו את המנוי 34,191 32,805 -1,386  -4.05%
שדרגו את המנוי 52,973 48,681 -4,292  -8.10%
שדרגו את המנוי 1,122,320 1,063,420 -58,896  -5.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 724,934

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,581

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 35,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -64,425
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 724,934
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -64,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,622,700 3.02%
מיטב דש 881,149 1.64%
מור 249,476 0.46%
הירשמו לצפייה 188,335 0.35%
הירשמו לצפייה 82,333 0.15%
הירשמו לצפייה 51,826 0.10%
שדרגו את המנוי 43,048 0.08%
שדרגו את המנוי 42,876 0.08%
שדרגו את המנוי 29,589 0.06%
שדרגו את המנוי 17,706 0.03%
שדרגו את המנוי 11,481 0.02%
שדרגו את המנוי 5,802 0.01%
שדרגו את המנוי 5,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,869 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,448 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,206,521 17.12%
כלל 2,151,900 4.00%
הראל 1,687,990 3.14%
הירשמו לצפייה 1,627,900 3.03%
הירשמו לצפייה 1,063,420 1.98%
הירשמו לצפייה 812,888 1.51%
שדרגו את המנוי 472,234 0.88%
שדרגו את המנוי 370,887 0.69%
שדרגו את המנוי 221,768 0.41%
שדרגו את המנוי 145,057 0.27%
שדרגו את המנוי 118,557 0.22%
שדרגו את המנוי 77,471 0.14%
שדרגו את המנוי 53,849 0.10%
שדרגו את המנוי 48,681 0.09%
שדרגו את המנוי 43,761 0.08%
שדרגו את המנוי 40,064 0.07%
שדרגו את המנוי 40,064 0.07%
שדרגו את המנוי 36,118 0.07%
שדרגו את המנוי 32,805 0.06%
שדרגו את המנוי 30,771 0.06%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 23,785 0.04%
שדרגו את המנוי 21,899 0.04%
שדרגו את המנוי 16,256 0.03%
שדרגו את המנוי 15,139 0.03%
שדרגו את המנוי 14,852 0.03%
שדרגו את המנוי 8,505 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית