תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
פסגות 183,513 210,662 27,149  14.79%
הראל 3,791 29,266 25,475  671.99%
הירשמו לצפייה 233,200 249,146 15,946  6.84%
הירשמו לצפייה 4,472 14,401 9,929  222.03%
הירשמו לצפייה 649,501 658,836 9,335  1.44%
שדרגו את המנוי 66,036 71,857 5,821  8.81%
שדרגו את המנוי 43,082 46,444 3,362  7.80%
שדרגו את המנוי 400 2,510 2,110  527.50%
שדרגו את המנוי 9,945 11,288 1,343  13.50%
שדרגו את המנוי 6,197 6,105 -92  -1.48%
שדרגו את המנוי 3,821 1,298 -2,523  -66.03%
שדרגו את המנוי 7,921 5,259 -2,662  -33.61%
שדרגו את המנוי 3,900 821 -3,079  -78.95%
שדרגו את המנוי 9,288 1,442 -7,846  -84.47%
שדרגו את המנוי 20,597 2,390 -18,207  -88.40%
שדרגו את המנוי 42,876 21,876 -21,000  -48.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,470

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,409

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 812,888 895,279 82,391  10.14%
הלמן אלדובי 221,768 229,958 8,190  3.69%
הירשמו לצפייה 2,151,900 2,157,200 5,300  0.25%
הירשמו לצפייה 1,627,900 1,630,690 2,793  0.17%
הירשמו לצפייה 1,687,990 1,689,980 1,991  0.12%
שדרגו את המנוי 2,149 2,153 4  0.19%
שדרגו את המנוי 472,234 472,232 -2
שדרגו את המנוי 370,887 369,967 -920  -0.25%
שדרגו את המנוי 32,805 31,108 -1,697  -5.17%
שדרגו את המנוי 1,063,420 1,060,990 -2,430  -0.23%
שדרגו את המנוי 77,471 74,842 -2,629  -3.39%
שדרגו את המנוי 36,118 31,118 -5,000  -13.84%
שדרגו את המנוי 43,761 37,104 -6,657  -15.21%
שדרגו את המנוי 40,064 33,342 -6,722  -16.78%
שדרגו את המנוי 145,057 113,163 -31,894  -21.99%
שדרגו את המנוי 40,064 6,098 -33,966  -84.78%
שדרגו את המנוי 118,557 53,633 -64,924  -54.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,669

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -156,841

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 100,470
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -55,409
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 100,669
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -156,841
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,433,883 2.67%
מיטב דש 658,836 1.23%
מור 249,146 0.46%
הירשמו לצפייה 210,662 0.39%
הירשמו לצפייה 82,333 0.15%
הירשמו לצפייה 71,857 0.13%
שדרגו את המנוי 46,444 0.09%
שדרגו את המנוי 29,266 0.05%
שדרגו את המנוי 21,876 0.04%
שדרגו את המנוי 14,401 0.03%
שדרגו את המנוי 11,288 0.02%
שדרגו את המנוי 9,794 0.02%
שדרגו את המנוי 6,105 0.01%
שדרגו את המנוי 5,259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,833 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,298 < 0.01%
שדרגו את המנוי 821 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,138,840 17.00%
כלל 2,157,200 4.01%
הראל 1,689,980 3.14%
הירשמו לצפייה 1,630,690 3.03%
הירשמו לצפייה 1,060,990 1.97%
הירשמו לצפייה 895,279 1.67%
שדרגו את המנוי 472,232 0.88%
שדרגו את המנוי 369,967 0.69%
שדרגו את המנוי 229,958 0.43%
שדרגו את המנוי 113,163 0.21%
שדרגו את המנוי 74,842 0.14%
שדרגו את המנוי 53,849 0.10%
שדרגו את המנוי 53,633 0.10%
שדרגו את המנוי 48,681 0.09%
שדרגו את המנוי 37,104 0.07%
שדרגו את המנוי 33,342 0.06%
שדרגו את המנוי 31,118 0.06%
שדרגו את המנוי 31,108 0.06%
שדרגו את המנוי 30,771 0.06%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 23,785 0.04%
שדרגו את המנוי 21,899 0.04%
שדרגו את המנוי 16,256 0.03%
שדרגו את המנוי 15,139 0.03%
שדרגו את המנוי 14,852 0.03%
שדרגו את המנוי 6,098 0.01%
שדרגו את המנוי 2,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית