תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 192,546 204,194 11,648  6.05%
מיטב דש 598,343 607,206 8,863  1.48%
הירשמו לצפייה 15,422 17,421 1,999  12.96%
הירשמו לצפייה 20,772 22,579 1,807  8.70%
הירשמו לצפייה 73,036 74,061 1,025  1.40%
שדרגו את המנוי 972 1,631 659  67.80%
שדרגו את המנוי 394 505 111  28.17%
שדרגו את המנוי 5,497 5,451 -46  -0.84%
שדרגו את המנוי 37,254 37,149 -105  -0.28%
שדרגו את המנוי 10,607 9,952 -655  -6.18%
שדרגו את המנוי 6,315 5,507 -808  -12.79%
שדרגו את המנוי 6,800 5,700 -1,100  -16.18%
שדרגו את המנוי 203,973 200,483 -3,490  -1.71%
שדרגו את המנוי 39,297 33,913 -5,384  -13.70%
שדרגו את המנוי 25,299 13,243 -12,056  -47.65%
שדרגו את המנוי 711,999 681,062 -30,937  -4.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,112

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,581

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 3,285,660 4,274,520 988,862  30.10%
עמיתים 131,912 312,475 180,563  136.88%
הירשמו לצפייה 931,932 969,337 37,405  4.01%
הירשמו לצפייה 451,583 470,515 18,932  4.19%
הירשמו לצפייה 269,157 287,170 18,013  6.69%
שדרגו את המנוי 1,899,440 1,908,160 8,714  0.46%
שדרגו את המנוי 363,346 370,091 6,745  1.86%
שדרגו את המנוי 32,608 37,280 4,672  14.33%
שדרגו את המנוי 78,622 82,513 3,891  4.95%
שדרגו את המנוי 9,177 9,945 768  8.37%
שדרגו את המנוי 61,026 61,435 409  0.67%
שדרגו את המנוי 223,978 224,154 176  0.08%
שדרגו את המנוי 15,282 15,338 56  0.37%
שדרגו את המנוי 15,610 15,467 -143  -0.92%
שדרגו את המנוי 20,619 20,465 -154  -0.75%
שדרגו את המנוי 1,869 1,436 -433  -23.17%
שדרגו את המנוי 4,424 3,355 -1,069  -24.16%
שדרגו את המנוי 50,135 45,852 -4,283  -8.54%
שדרגו את המנוי 96,347 81,347 -15,000  -15.57%
שדרגו את המנוי 184,812 143,844 -40,968  -22.17%
שדרגו את המנוי 3,070,490 2,980,240 -90,251  -2.94%
שדרגו את המנוי 1,419,710 1,315,410 -104,306  -7.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,269,206

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -256,607

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,112
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -54,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,269,206
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -256,607
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,957,622 3.64%
פסגות 681,062 1.27%
מיטב דש 607,206 1.13%
הירשמו לצפייה 204,194 0.38%
הירשמו לצפייה 200,483 0.37%
הירשמו לצפייה 74,061 0.14%
שדרגו את המנוי 37,149 0.07%
שדרגו את המנוי 33,913 0.06%
שדרגו את המנוי 32,259 0.06%
שדרגו את המנוי 22,579 0.04%
שדרגו את המנוי 17,421 0.03%
שדרגו את המנוי 13,243 0.02%
שדרגו את המנוי 9,952 0.02%
שדרגו את המנוי 5,700 0.01%
שדרגו את המנוי 5,507 0.01%
שדרגו את המנוי 5,451 0.01%
שדרגו את המנוי 2,937 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,631 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,323,350 26.61%
כלל 4,274,520 7.94%
מנורה 2,980,240 5.54%
הירשמו לצפייה 1,908,160 3.54%
הירשמו לצפייה 1,315,410 2.44%
הירשמו לצפייה 969,337 1.80%
שדרגו את המנוי 470,515 0.87%
שדרגו את המנוי 370,091 0.69%
שדרגו את המנוי 312,475 0.58%
שדרגו את המנוי 287,170 0.53%
שדרגו את המנוי 224,154 0.42%
שדרגו את המנוי 223,047 0.41%
שדרגו את המנוי 143,844 0.27%
שדרגו את המנוי 136,456 0.25%
שדרגו את המנוי 82,513 0.15%
שדרגו את המנוי 81,347 0.15%
שדרגו את המנוי 75,257 0.14%
שדרגו את המנוי 61,435 0.11%
שדרגו את המנוי 45,852 0.09%
שדרגו את המנוי 37,280 0.07%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 27,526 0.05%
שדרגו את המנוי 23,886 0.04%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 21,830 0.04%
שדרגו את המנוי 20,700 0.04%
שדרגו את המנוי 20,465 0.04%
שדרגו את המנוי 16,690 0.03%
שדרגו את המנוי 16,622 0.03%
שדרגו את המנוי 15,467 0.03%
שדרגו את המנוי 15,338 0.03%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 13,236 0.02%
שדרגו את המנוי 11,677 0.02%
שדרגו את המנוי 9,945 0.02%
שדרגו את המנוי 9,427 0.02%
שדרגו את המנוי 7,125 0.01%
שדרגו את המנוי 6,533 0.01%
שדרגו את המנוי 4,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,614 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית