תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש 7,287 218,267 210,980  2,895.29%
מור 142,750 171,600 28,850  20.21%
הירשמו לצפייה 6,123 16,191 10,068  164.43%
הירשמו לצפייה 14,057 19,214 5,157  36.69%
הירשמו לצפייה 21,700 26,060 4,360  20.09%
שדרגו את המנוי 54,311 57,619 3,308  6.09%
שדרגו את המנוי 4,607 6,942 2,335  50.68%
שדרגו את המנוי 34,439 36,207 1,768  5.13%
שדרגו את המנוי 61,931 63,513 1,582  2.55%
שדרגו את המנוי 104,690 104,999 309  0.30%
שדרגו את המנוי 4,770 4,950 180  3.77%
שדרגו את המנוי 351 451 100  28.49%
שדרגו את המנוי 5,940 6,040 100  1.68%
שדרגו את המנוי 14,241 14,069 -172  -1.21%
שדרגו את המנוי 106,654 106,184 -470  -0.44%
שדרגו את המנוי 3,000 2,500 -500  -16.67%
שדרגו את המנוי 7,914 7,293 -621  -7.85%
שדרגו את המנוי 10,242 9,242 -1,000  -9.76%
שדרגו את המנוי 36,260 33,900 -2,360  -6.51%
שדרגו את המנוי 9,413 5,824 -3,589  -38.13%
שדרגו את המנוי 380,505 353,803 -26,702  -7.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 269,097

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,414

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
הראל 2,542,600 2,882,850 340,251  13.38%
אקסלנס 297,675 450,662 152,987  51.39%
הירשמו לצפייה 392,619 489,707 97,088  24.73%
הירשמו לצפייה 73,178 94,913 21,735  29.70%
הירשמו לצפייה 74,305 95,211 20,906  28.14%
שדרגו את המנוי 4,897 24,988 20,091  410.27%
שדרגו את המנוי 104,982 118,953 13,971  13.31%
שדרגו את המנוי 11,992 21,984 9,992  83.32%
שדרגו את המנוי 31,510 40,780 9,270  29.42%
שדרגו את המנוי 15,072 23,772 8,700  57.72%
שדרגו את המנוי 25,024 32,318 7,294  29.15%
שדרגו את המנוי 7,747 13,847 6,100  78.74%
שדרגו את המנוי 37,720 42,599 4,879  12.93%
שדרגו את המנוי 6,244 10,932 4,688  75.08%
שדרגו את המנוי 7,625 10,971 3,346  43.88%
שדרגו את המנוי 4,191 7,284 3,093  73.80%
שדרגו את המנוי 2,072 3,843 1,771  85.47%
שדרגו את המנוי 5,191 6,778 1,587  30.57%
שדרגו את המנוי 3,457 4,861 1,404  40.61%
שדרגו את המנוי 1,750,660 1,751,960 1,298  0.07%
שדרגו את המנוי 2,859 4,090 1,231  43.06%
שדרגו את המנוי 2,464 3,443 979  39.73%
שדרגו את המנוי 4,285 4,356 71  1.66%
שדרגו את המנוי 3,586 2,570 -1,016  -28.33%
שדרגו את המנוי 95,435 93,840 -1,595  -1.67%
שדרגו את המנוי 19,775 18,070 -1,705  -8.62%
שדרגו את המנוי 895,841 894,000 -1,841  -0.21%
שדרגו את המנוי 16,917 14,092 -2,825  -16.70%
שדרגו את המנוי 21,533 17,816 -3,717  -17.26%
שדרגו את המנוי 90,474 84,913 -5,561  -6.15%
שדרגו את המנוי 438,300 415,917 -22,383  -5.11%
שדרגו את המנוי 167,493 132,767 -34,726  -20.73%
שדרגו את המנוי 1,215,800 1,174,850 -40,943  -3.37%
שדרגו את המנוי 109,486 19,751 -89,735  -81.96%
שדרגו את המנוי 810,401 600,037 -210,364  -25.96%
שדרגו את המנוי 5,306,640 4,059,870 -1,246,770  -23.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 732,732

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,663,181

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 269,097
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,414
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 732,732
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,663,181
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,296,043 2.41%
פסגות 353,803 0.66%
מיטב דש 218,267 0.41%
הירשמו לצפייה 171,600 0.32%
הירשמו לצפייה 106,184 0.20%
הירשמו לצפייה 104,999 0.19%
שדרגו את המנוי 63,513 0.12%
שדרגו את המנוי 57,619 0.11%
שדרגו את המנוי 36,207 0.07%
שדרגו את המנוי 33,900 0.06%
שדרגו את המנוי 28,570 0.05%
שדרגו את המנוי 26,060 0.05%
שדרגו את המנוי 19,214 0.04%
שדרגו את המנוי 16,191 0.03%
שדרגו את המנוי 14,069 0.03%
שדרגו את המנוי 9,242 0.02%
שדרגו את המנוי 7,293 0.01%
שדרגו את המנוי 6,942 0.01%
שדרגו את המנוי 6,040 0.01%
שדרגו את המנוי 5,824 0.01%
שדרגו את המנוי 4,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 451 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,829,022 25.67%
כלל 4,059,870 7.54%
הראל 2,882,850 5.35%
הירשמו לצפייה 1,751,960 3.25%
הירשמו לצפייה 1,174,850 2.18%
הירשמו לצפייה 894,000 1.66%
שדרגו את המנוי 600,037 1.11%
שדרגו את המנוי 489,707 0.91%
שדרגו את המנוי 450,662 0.84%
שדרגו את המנוי 415,917 0.77%
שדרגו את המנוי 132,767 0.25%
שדרגו את המנוי 118,953 0.22%
שדרגו את המנוי 95,211 0.18%
שדרגו את המנוי 94,913 0.18%
שדרגו את המנוי 93,840 0.17%
שדרגו את המנוי 84,913 0.16%
שדרגו את המנוי 77,757 0.14%
שדרגו את המנוי 42,599 0.08%
שדרגו את המנוי 40,780 0.08%
שדרגו את המנוי 33,000 0.06%
שדרגו את המנוי 32,318 0.06%
שדרגו את המנוי 24,988 0.05%
שדרגו את המנוי 24,508 0.05%
שדרגו את המנוי 23,772 0.04%
שדרגו את המנוי 23,760 0.04%
שדרגו את המנוי 21,984 0.04%
שדרגו את המנוי 19,751 0.04%
שדרגו את המנוי 18,070 0.03%
שדרגו את המנוי 17,816 0.03%
שדרגו את המנוי 14,092 0.03%
שדרגו את המנוי 13,847 0.03%
שדרגו את המנוי 10,971 0.02%
שדרגו את המנוי 10,932 0.02%
שדרגו את המנוי 7,284 0.01%
שדרגו את המנוי 6,778 0.01%
שדרגו את המנוי 4,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית