תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
פסגות 56 381,783 381,727  681,655.36%
מיטב דש 12,998 154,601 141,603  1,089.42%
הירשמו לצפייה 102,682 111,952 9,270  9.03%
הירשמו לצפייה 6,300 11,772 5,472  86.86%
הירשמו לצפייה 177,453 182,342 4,889  2.76%
שדרגו את המנוי 32,600 36,800 4,200  12.88%
שדרגו את המנוי 61,680 65,518 3,838  6.22%
שדרגו את המנוי 68,105 71,478 3,373  4.95%
שדרגו את המנוי 6,166 8,000 1,834  29.74%
שדרגו את המנוי 10,587 11,333 746  7.05%
שדרגו את המנוי 34,387 34,838 451  1.31%
שדרגו את המנוי 2,565 2,820 255  9.94%
שדרגו את המנוי 141 213 72  51.06%
שדרגו את המנוי 240 305 65  27.08%
שדרגו את המנוי 8,924 8,909 -15  -0.17%
שדרגו את המנוי 70 45 -25  -35.71%
שדרגו את המנוי 11,975 11,018 -957  -7.99%
שדרגו את המנוי 8,936 7,716 -1,220  -13.65%
שדרגו את המנוי 102,880 100,988 -1,892  -1.84%
שדרגו את המנוי 11,595 8,499 -3,096  -26.70%
שדרגו את המנוי 17,548 82 -17,466  -99.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 557,795

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,671

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 489,707 555,737 66,030  13.48%
הפניקס 1,174,850 1,232,490 57,638  4.91%
הירשמו לצפייה 84,913 117,625 32,712  38.52%
הירשמו לצפייה 450,662 482,784 32,122  7.13%
הירשמו לצפייה 24,988 51,688 26,700  106.85%
שדרגו את המנוי 94,913 108,229 13,316  14.03%
שדרגו את המנוי 95,211 106,609 11,398  11.97%
שדרגו את המנוי 40,780 45,025 4,245  10.41%
שדרגו את המנוי 6,778 8,824 2,046  30.19%
שדרגו את המנוי 1,751,960 1,753,460 1,496  0.09%
שדרגו את המנוי 7,284 8,682 1,398  19.19%
שדרגו את המנוי 10,932 11,952 1,020  9.33%
שדרגו את המנוי 4,861 5,500 639  13.15%
שדרגו את המנוי 4,090 4,645 555  13.57%
שדרגו את המנוי 3,443 3,892 449  13.04%
שדרגו את המנוי 32,318 32,587 269  0.83%
שדרגו את המנוי 14,092 14,313 221  1.57%
שדרגו את המנוי 19,751 19,772 21  0.11%
שדרגו את המנוי 10,971 10,611 -360  -3.28%
שדרגו את המנוי 4,356 3,456 -900  -20.66%
שדרגו את המנוי 18,070 16,919 -1,151  -6.37%
שדרגו את המנוי 42,599 36,920 -5,679  -13.33%
שדרגו את המנוי 93,840 86,302 -7,538  -8.03%
שדרגו את המנוי 24,508 14,408 -10,100  -41.21%
שדרגו את המנוי 118,953 107,244 -11,709  -9.84%
שדרגו את המנוי 21,984 8,384 -13,600  -61.86%
שדרגו את המנוי 894,000 873,500 -20,500  -2.29%
שדרגו את המנוי 2,882,850 2,851,120 -31,734  -1.10%
שדרגו את המנוי 132,767 96,320 -36,447  -27.45%
שדרגו את המנוי 415,917 233,214 -182,703  -43.93%
שדרגו את המנוי 600,037 395,470 -204,567  -34.09%
שדרגו את המנוי 4,059,870 3,289,040 -770,835  -18.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 252,275

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,297,823

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 557,795
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,671
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 252,275
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,297,823
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,286,903 2.39%
פסגות 381,783 0.71%
מור 182,342 0.34%
הירשמו לצפייה 154,601 0.29%
הירשמו לצפייה 111,952 0.21%
הירשמו לצפייה 100,988 0.19%
שדרגו את המנוי 71,478 0.13%
שדרגו את המנוי 65,518 0.12%
שדרגו את המנוי 44,716 0.08%
שדרגו את המנוי 36,800 0.07%
שדרגו את המנוי 34,838 0.06%
שדרגו את המנוי 28,570 0.05%
שדרגו את המנוי 11,772 0.02%
שדרגו את המנוי 11,333 0.02%
שדרגו את המנוי 11,018 0.02%
שדרגו את המנוי 8,909 0.02%
שדרגו את המנוי 8,499 0.02%
שדרגו את המנוי 8,000 0.01%
שדרגו את המנוי 7,716 0.01%
שדרגו את המנוי 2,820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,901,687 23.95%
כלל 3,289,040 6.10%
הראל 2,851,120 5.29%
הירשמו לצפייה 1,753,460 3.25%
הירשמו לצפייה 1,232,490 2.29%
הירשמו לצפייה 873,500 1.62%
שדרגו את המנוי 555,737 1.03%
שדרגו את המנוי 482,784 0.90%
שדרגו את המנוי 395,470 0.73%
שדרגו את המנוי 233,214 0.43%
שדרגו את המנוי 117,625 0.22%
שדרגו את המנוי 108,229 0.20%
שדרגו את המנוי 107,244 0.20%
שדרגו את המנוי 106,609 0.20%
שדרגו את המנוי 96,320 0.18%
שדרגו את המנוי 92,515 0.17%
שדרגו את המנוי 86,302 0.16%
שדרגו את המנוי 77,757 0.14%
שדרגו את המנוי 51,688 0.10%
שדרגו את המנוי 45,025 0.08%
שדרגו את המנוי 36,920 0.07%
שדרגו את המנוי 33,000 0.06%
שדרגו את המנוי 32,587 0.06%
שדרגו את המנוי 23,772 0.04%
שדרגו את המנוי 23,760 0.04%
שדרגו את המנוי 19,772 0.04%
שדרגו את המנוי 17,816 0.03%
שדרגו את המנוי 16,919 0.03%
שדרגו את המנוי 14,408 0.03%
שדרגו את המנוי 14,313 0.03%
שדרגו את המנוי 13,847 0.03%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 12,467 0.02%
שדרגו את המנוי 11,952 0.02%
שדרגו את המנוי 10,611 0.02%
שדרגו את המנוי 8,824 0.02%
שדרגו את המנוי 8,682 0.02%
שדרגו את המנוי 8,384 0.02%
שדרגו את המנוי 5,500 0.01%
שדרגו את המנוי 4,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,456 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית