תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 652,639 667,350 14,711  2.25%
אקסיומה 13,581 15,001 1,420  10.46%
הירשמו לצפייה 2,532 2,445 -87  -3.44%
הירשמו לצפייה 15,458 15,090 -368  -2.38%
הירשמו לצפייה 876 216 -660  -75.34%
שדרגו את המנוי 10,786 9,757 -1,029  -9.54%
שדרגו את המנוי 59,099 57,855 -1,244  -2.10%
שדרגו את המנוי 10,842 9,578 -1,264  -11.66%
שדרגו את המנוי 14,989 12,131 -2,858  -19.07%
שדרגו את המנוי 110,909 105,679 -5,230  -4.72%
שדרגו את המנוי 59,059 53,059 -6,000  -10.16%
שדרגו את המנוי 183,674 168,900 -14,774  -8.04%
שדרגו את המנוי 467,379 437,078 -30,301  -6.48%
שדרגו את המנוי 948,198 888,200 -59,998  -6.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,131

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -123,813

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,672,320 2,130,930 458,604  27.42%
מיטב דש 1,162,410 1,390,740 228,332  19.64%
הירשמו לצפייה 696,043 916,113 220,070  31.62%
הירשמו לצפייה 66,041 282,045 216,004  327.08%
הירשמו לצפייה 38,131 223,047 184,916  484.95%
שדרגו את המנוי 2,572,520 2,707,560 135,037  5.25%
שדרגו את המנוי 227,242 324,835 97,593  42.95%
שדרגו את המנוי 151,250 236,935 85,685  56.65%
שדרגו את המנוי 3,000 61,026 58,026  1,934.20%
שדרגו את המנוי 14,852 29,560 14,708  99.03%
שדרגו את המנוי 73,572 87,416 13,844  18.82%
שדרגו את המנוי 900 13,377 12,477  1,386.33%
שדרגו את המנוי 20,643 26,680 6,037  29.24%
שדרגו את המנוי 0 4,154 4,154
שדרגו את המנוי 9,452 13,236 3,784  40.03%
שדרגו את המנוי 0 2,283 2,283
שדרגו את המנוי 1,633,080 1,635,020 1,939  0.12%
שדרגו את המנוי 15,225 15,234 9  0.06%
שדרגו את המנוי 28,649 26,588 -2,061  -7.19%
שדרגו את המנוי 11,514 6,344 -5,170  -44.90%
שדרגו את המנוי 29,146 23,886 -5,260  -18.05%
שדרגו את המנוי 21,899 11,362 -10,537  -48.12%
שדרגו את המנוי 28,804 17,224 -11,580  -40.20%
שדרגו את המנוי 53,849 27,122 -26,727  -49.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,743,502

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,335

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,131
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -123,813
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,743,502
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -61,335
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,488,797 4.62%
פסגות 888,200 1.65%
מיטב דש 667,350 1.24%
הירשמו לצפייה 437,078 0.81%
הירשמו לצפייה 168,900 0.31%
הירשמו לצפייה 105,679 0.20%
שדרגו את המנוי 57,855 0.11%
שדרגו את המנוי 53,059 0.10%
שדרגו את המנוי 18,629 0.03%
שדרגו את המנוי 15,090 0.03%
שדרגו את המנוי 15,001 0.03%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 10,500 0.02%
שדרגו את המנוי 9,757 0.02%
שדרגו את המנוי 9,578 0.02%
שדרגו את המנוי 6,214 0.01%
שדרגו את המנוי 5,930 0.01%
שדרגו את המנוי 2,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 216 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,420,823 21.22%
כלל 2,707,560 5.03%
הראל 2,130,930 3.96%
הירשמו לצפייה 1,635,020 3.04%
הירשמו לצפייה 1,390,740 2.58%
הירשמו לצפייה 916,113 1.70%
שדרגו את המנוי 451,812 0.84%
שדרגו את המנוי 324,835 0.60%
שדרגו את המנוי 306,382 0.57%
שדרגו את המנוי 282,045 0.52%
שדרגו את המנוי 236,935 0.44%
שדרגו את המנוי 223,047 0.41%
שדרגו את המנוי 145,057 0.27%
שדרגו את המנוי 116,147 0.22%
שדרגו את המנוי 87,416 0.16%
שדרגו את המנוי 61,026 0.11%
שדרגו את המנוי 32,441 0.06%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 27,122 0.05%
שדרגו את המנוי 26,680 0.05%
שדרגו את המנוי 26,588 0.05%
שדרגו את המנוי 23,886 0.04%
שדרגו את המנוי 23,851 0.04%
שדרגו את המנוי 22,359 0.04%
שדרגו את המנוי 21,184 0.04%
שדרגו את המנוי 17,468 0.03%
שדרגו את המנוי 17,224 0.03%
שדרגו את המנוי 16,562 0.03%
שדרגו את המנוי 15,234 0.03%
שדרגו את המנוי 13,377 0.02%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 13,236 0.02%
שדרגו את המנוי 11,362 0.02%
שדרגו את המנוי 9,427 0.02%
שדרגו את המנוי 7,100 0.01%
שדרגו את המנוי 6,533 0.01%
שדרגו את המנוי 6,344 0.01%
שדרגו את המנוי 5,581 0.01%
שדרגו את המנוי 4,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,614 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,022 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,869 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית