תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אלטרנטיב בית השקעות 527 1,101 574  108.92%
אפסילון 3,749 3,880 131  3.49%
הירשמו לצפייה 26,518 26,370 -148  -0.56%
הירשמו לצפייה 3,956 3,777 -179  -4.52%
הירשמו לצפייה 28,765 28,570 -195  -0.68%
שדרגו את המנוי 18,389 17,889 -500  -2.72%
שדרגו את המנוי 44,479 43,927 -552  -1.24%
שדרגו את המנוי 5,846 5,083 -763  -13.05%
שדרגו את המנוי 17,040 15,825 -1,215  -7.13%
שדרגו את המנוי 44,658 42,574 -2,084  -4.67%
שדרגו את המנוי 357,456 355,070 -2,386  -0.67%
שדרגו את המנוי 85,473 82,621 -2,852  -3.34%
שדרגו את המנוי 21,342 16,642 -4,700  -22.02%
שדרגו את המנוי 526,627 480,282 -46,345  -8.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 705

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,919

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 232,519 299,616 67,097  28.86%
הלמן אלדובי 441,681 466,906 25,225  5.71%
הירשמו לצפייה 2,994,160 2,997,340 3,182  0.11%
הירשמו לצפייה 106,683 109,170 2,487  2.33%
הירשמו לצפייה 2,562,940 2,564,640 1,708  0.07%
שדרגו את המנוי 11,330 10,534 -796  -7.03%
שדרגו את המנוי 4,080 2,730 -1,350  -33.09%
שדרגו את המנוי 151,784 148,628 -3,156  -2.08%
שדרגו את המנוי 42,873 39,692 -3,181  -7.42%
שדרגו את המנוי 23,815 18,415 -5,400  -22.67%
שדרגו את המנוי 18,020 12,495 -5,525  -30.66%
שדרגו את המנוי 950,245 944,698 -5,547  -0.58%
שדרגו את המנוי 10,237 2,428 -7,809  -76.28%
שדרגו את המנוי 30,581 14,852 -15,729  -51.43%
שדרגו את המנוי 887,903 834,166 -53,737  -6.05%
שדרגו את המנוי 1,024,090 919,084 -105,010  -10.25%
שדרגו את המנוי 4,779,790 4,673,470 -106,320  -2.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 99,699

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -313,560

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 705
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,919
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 99,699
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -313,560
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,192,925 2.22%
פסגות 480,282 0.89%
מיטב דש 355,070 0.66%
הירשמו לצפייה 82,621 0.15%
הירשמו לצפייה 68,645 0.13%
הירשמו לצפייה 43,927 0.08%
שדרגו את המנוי 42,574 0.08%
שדרגו את המנוי 28,570 0.05%
שדרגו את המנוי 26,370 0.05%
שדרגו את המנוי 17,889 0.03%
שדרגו את המנוי 16,642 0.03%
שדרגו את המנוי 15,825 0.03%
שדרגו את המנוי 5,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 669 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,539,760 28.87%
כלל 4,673,470 8.68%
מנורה 2,997,340 5.57%
הירשמו לצפייה 2,564,640 4.76%
הירשמו לצפייה 944,698 1.76%
הירשמו לצפייה 919,084 1.71%
שדרגו את המנוי 834,166 1.55%
שדרגו את המנוי 466,906 0.87%
שדרגו את המנוי 463,683 0.86%
שדרגו את המנוי 354,425 0.66%
שדרגו את המנוי 299,616 0.56%
שדרגו את המנוי 153,757 0.29%
שדרגו את המנוי 148,628 0.28%
שדרגו את המנוי 109,170 0.20%
שדרגו את המנוי 97,620 0.18%
שדרגו את המנוי 75,257 0.14%
שדרגו את המנוי 61,873 0.11%
שדרגו את המנוי 58,600 0.11%
שדרגו את המנוי 39,692 0.07%
שדרגו את המנוי 33,171 0.06%
שדרגו את המנוי 32,130 0.06%
שדרגו את המנוי 26,196 0.05%
שדרגו את המנוי 21,259 0.04%
שדרגו את המנוי 18,415 0.03%
שדרגו את המנוי 16,817 0.03%
שדרגו את המנוי 15,072 0.03%
שדרגו את המנוי 14,852 0.03%
שדרגו את המנוי 13,968 0.03%
שדרגו את המנוי 12,670 0.02%
שדרגו את המנוי 12,495 0.02%
שדרגו את המנוי 10,680 0.02%
שדרגו את המנוי 10,534 0.02%
שדרגו את המנוי 6,872 0.01%
שדרגו את המנוי 5,618 0.01%
שדרגו את המנוי 5,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,637 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,146 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית