תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ביומיקס

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד
אתר: www.biomx.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 18,528 14,460 -4,068  -21.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,068

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 12,287 49,119 36,832  299.76%
הפניקס 111,030 102,613 -8,417  -7.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,832

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,417

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,068
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,832
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,417
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,460 0.06%
מגדל 14,460 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 151,732 0.65%
הפניקס 102,613 0.44%
אקסלנס 49,119 0.21%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ביומיקס
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית