תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בליץ טכנולוגיות

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
אי.בי.אי. 3,311 2,932 -379  -11.45%
אקסלנס 183,651 182,955 -696  -0.38%
הירשמו לצפייה 47,142 44,648 -2,494  -5.29%
הירשמו לצפייה 86,538 82,426 -4,112  -4.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,681

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מור 5,944,120 7,686,310 1,742,190  29.31%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 88,794 203,833 115,039  129.56%
הירשמו לצפייה 36,237 147,469 111,232  306.96%
הירשמו לצפייה 43,084 84,252 41,168  95.55%
הירשמו לצפייה 38,001 60,206 22,205  58.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,031,834

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,681
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,031,834
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 434,704 0.88%
אקסלנס 182,955 0.37%
מגדל 82,426 0.17%
הירשמו לצפייה 78,097 0.16%
הירשמו לצפייה 44,648 0.09%
הירשמו לצפייה 43,884 0.09%
שדרגו את המנוי 2,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי -238 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,483,694 21.22%
מור 7,686,310 15.56%
הפניקס 1,725,120 3.49%
הירשמו לצפייה 219,717 0.44%
הירשמו לצפייה 205,760 0.42%
הירשמו לצפייה 203,833 0.41%
שדרגו את המנוי 148,663 0.30%
שדרגו את המנוי 147,469 0.30%
שדרגו את המנוי 84,252 0.17%
שדרגו את המנוי 60,206 0.12%
שדרגו את המנוי 1,359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,005 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בליץ טכנולוגיות
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית