תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נור אינק אינוביישנס

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2022 28.02.2022 שינוי
אי.בי.אי. 455 411 -44  -9.67%
הראל 3,665 3,157 -508  -13.86%
הירשמו לצפייה 12,012 10,731 -1,281  -10.66%
הירשמו לצפייה 78,687 70,072 -8,615  -10.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,448

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מור 243,000 266,978 23,978  9.87%
אקסלנס 46,137 47,678 1,541  3.34%
הירשמו לצפייה 26,900 26,938 38  0.14%
הירשמו לצפייה 118,823 118,344 -479  -0.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,557

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -479

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,448
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,557
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -479
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 99,118 1.96%
אקסלנס 70,072 1.38%
מגדל 10,731 0.21%
הירשמו לצפייה 9,010 0.18%
הירשמו לצפייה 4,468 0.09%
הירשמו לצפייה 3,157 0.06%
שדרגו את המנוי 1,269 0.03%
שדרגו את המנוי 411 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 732,367 14.47%
מור 266,978 5.28%
מיטב דש 223,800 4.42%
הירשמו לצפייה 118,344 2.34%
הירשמו לצפייה 47,678 0.94%
הירשמו לצפייה 26,938 0.53%
שדרגו את המנוי 24,268 0.48%
שדרגו את המנוי 10,400 0.21%
שדרגו את המנוי 5,100 0.10%
שדרגו את המנוי 4,500 0.09%
שדרגו את המנוי 4,200 0.08%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נור אינק אינוביישנס
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית