תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 1,365 273,168 271,803  19,912.31%
פסגות 8,270 29,936 21,666  261.98%
הירשמו לצפייה 4,041 13,055 9,014  223.06%
הירשמו לצפייה 26,106 27,106 1,000  3.83%
הירשמו לצפייה 94,796 60,795 -34,001  -35.87%
שדרגו את המנוי 10,162 -57,493 -67,655  -665.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 303,483

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -101,656

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.01.2020 28.01.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 303,483
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -101,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 870,505 0.87%
מיטב דש 273,168 0.27%
מגדל 151,691 0.15%
הירשמו לצפייה 143,753 0.14%
הירשמו לצפייה 99,344 0.10%
הירשמו לצפייה 65,060 0.07%
שדרגו את המנוי 60,795 0.06%
שדרגו את המנוי 52,749 0.05%
שדרגו את המנוי 29,936 0.03%
שדרגו את המנוי 27,106 0.03%
שדרגו את המנוי 13,055 0.01%
שדרגו את המנוי 4,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי -57,493 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,650 0.00%
פסגות 1,650 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית