תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אי.בי.אי. 314,966 393,827 78,861  25.04%
פיטנגו 32,111 55,856 23,745  73.95%
הירשמו לצפייה 366,530 379,057 12,527  3.42%
הירשמו לצפייה 81,119 89,944 8,825  10.88%
הירשמו לצפייה 35,937 44,391 8,454  23.52%
שדרגו את המנוי 78,152 86,372 8,220  10.52%
שדרגו את המנוי 204,195 209,154 4,959  2.43%
שדרגו את המנוי 35,818 40,770 4,952  13.83%
שדרגו את המנוי 72,601 73,887 1,286  1.77%
שדרגו את המנוי 534,266 472,041 -62,225  -11.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 151,829

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -62,225

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 55,800 435,800 380,000  681.00%
אינפיניטי 42,963 180,838 137,875  320.92%
הירשמו לצפייה 9,200 104,339 95,139  1,034.12%
הירשמו לצפייה 254,211 256,391 2,180  0.86%
הירשמו לצפייה 916 807 -109  -11.90%
שדרגו את המנוי 531,066 529,329 -1,737  -0.33%
שדרגו את המנוי 13,546 11,798 -1,748  -12.90%
שדרגו את המנוי 36,491 27,537 -8,954  -24.54%
שדרגו את המנוי 43,686 1,378 -42,308  -96.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 615,194

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,856

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 151,829
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -62,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 615,194
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -54,856
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,034,412 2.01%
הראל 472,041 0.47%
אי.בי.אי. 393,827 0.39%
הירשמו לצפייה 379,057 0.37%
הירשמו לצפייה 209,154 0.21%
הירשמו לצפייה 89,944 0.09%
שדרגו את המנוי 86,372 0.09%
שדרגו את המנוי 83,679 0.08%
שדרגו את המנוי 73,887 0.07%
שדרגו את המנוי 55,856 0.06%
שדרגו את המנוי 44,391 0.04%
שדרגו את המנוי 40,770 0.04%
שדרגו את המנוי 34,464 0.03%
שדרגו את המנוי 27,711 0.03%
שדרגו את המנוי 18,773 0.02%
שדרגו את המנוי 7,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,128,885 2.10%
הפניקס 529,329 0.52%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 435,800 0.43%
הירשמו לצפייה 386,548 0.38%
הירשמו לצפייה 256,391 0.25%
הירשמו לצפייה 180,838 0.18%
שדרגו את המנוי 106,919 0.11%
שדרגו את המנוי 104,339 0.10%
שדרגו את המנוי 47,774 0.05%
שדרגו את המנוי 38,658 0.04%
שדרגו את המנוי 27,537 0.03%
שדרגו את המנוי 11,798 0.01%
שדרגו את המנוי 1,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 769 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית