תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
אילים 92,904 137,036 44,132  47.50%
הראל 431,964 446,998 15,034  3.48%
הירשמו לצפייה 349,381 362,612 13,231  3.79%
הירשמו לצפייה 83,679 91,598 7,919  9.46%
הירשמו לצפייה 110 550 440  400.00%
שדרגו את המנוי 45,103 43,612 -1,491  -3.31%
שדרגו את המנוי 73,887 67,598 -6,289  -8.51%
שדרגו את המנוי 55,522 23,551 -31,971  -57.58%
שדרגו את המנוי 419,110 337,973 -81,137  -19.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 80,756

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -120,888

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 55,800 435,800 380,000  681.00%
אינפיניטי 42,963 180,838 137,875  320.92%
הירשמו לצפייה 9,200 104,339 95,139  1,034.12%
הירשמו לצפייה 254,211 256,391 2,180  0.86%
הירשמו לצפייה 916 807 -109  -11.90%
שדרגו את המנוי 531,066 529,329 -1,737  -0.33%
שדרגו את המנוי 13,546 11,798 -1,748  -12.90%
שדרגו את המנוי 36,491 27,537 -8,954  -24.54%
שדרגו את המנוי 43,686 1,378 -42,308  -96.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 615,194

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,856

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 80,756
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -120,888
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 615,194
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -54,856
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,197,465 2.17%
הראל 446,998 0.44%
מגדל 362,612 0.36%
הירשמו לצפייה 337,973 0.33%
הירשמו לצפייה 292,395 0.29%
הירשמו לצפייה 216,087 0.21%
שדרגו את המנוי 137,036 0.14%
שדרגו את המנוי 116,411 0.12%
שדרגו את המנוי 91,598 0.09%
שדרגו את המנוי 67,598 0.07%
שדרגו את המנוי 43,612 0.04%
שדרגו את המנוי 34,464 0.03%
שדרגו את המנוי 23,551 0.02%
שדרגו את המנוי 18,773 0.02%
שדרגו את המנוי 4,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,128,885 2.10%
הפניקס 529,329 0.52%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 435,800 0.43%
הירשמו לצפייה 386,548 0.38%
הירשמו לצפייה 256,391 0.25%
הירשמו לצפייה 180,838 0.18%
שדרגו את המנוי 106,919 0.11%
שדרגו את המנוי 104,339 0.10%
שדרגו את המנוי 47,774 0.05%
שדרגו את המנוי 38,658 0.04%
שדרגו את המנוי 27,537 0.03%
שדרגו את המנוי 11,798 0.01%
שדרגו את המנוי 1,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 769 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית