תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
הראל 79,345 99,256 19,911  25.09%
מיטב דש 226,724 242,281 15,557  6.86%
הירשמו לצפייה 113,574 125,188 11,614  10.23%
הירשמו לצפייה -81,660 -70,960 10,700  -13.10%
הירשמו לצפייה 94,803 104,018 9,215  9.72%
שדרגו את המנוי 3,205 6,153 2,948  91.98%
שדרגו את המנוי 26,071 28,437 2,366  9.08%
שדרגו את המנוי 1,349 1,880 531  39.36%
שדרגו את המנוי 7,838 6,268 -1,570  -20.03%
שדרגו את המנוי 361,828 328,305 -33,523  -9.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,842

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,093

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 431,808 525,559 93,751  21.71%
הלמן אלדובי 15,825 17,007 1,182  7.47%
הירשמו לצפייה 89,491 62,155 -27,336  -30.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 94,933

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,336

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 72,842
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,093
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 94,933
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,336
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,004,362 1.00%
מגדל 328,305 0.33%
מיטב דש 242,281 0.24%
הירשמו לצפייה 125,188 0.13%
הירשמו לצפייה 104,018 0.10%
הירשמו לצפייה 99,256 0.10%
שדרגו את המנוי 81,651 0.08%
שדרגו את המנוי 47,629 0.05%
שדרגו את המנוי 28,437 0.03%
שדרגו את המנוי 6,268 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי -70,960 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 604,721 0.60%
הפניקס 525,559 0.53%
אקסלנס 62,155 0.06%
הירשמו לצפייה 17,007 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית