תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פיטנגו 55,741 73,672 17,931  32.17%
אילים 8,317 16,269 7,952  95.61%
הירשמו לצפייה 52,651 60,197 7,546  14.33%
הירשמו לצפייה 42,996 47,264 4,268  9.93%
הירשמו לצפייה 244,463 248,103 3,640  1.49%
שדרגו את המנוי 191,038 193,829 2,791  1.46%
שדרגו את המנוי 108,260 106,047 -2,213  -2.04%
שדרגו את המנוי 78,127 73,916 -4,211  -5.39%
שדרגו את המנוי 359,984 355,645 -4,339  -1.21%
שדרגו את המנוי 722,667 704,728 -17,939  -2.48%
שדרגו את המנוי 746,751 696,350 -50,401  -6.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,128

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -79,103

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 66,010 386,548 320,538  485.59%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 55,800 116,801 61,001  109.32%
הירשמו לצפייה 10,709 43,686 32,977  307.94%
הירשמו לצפייה 13,100 29,083 15,983  122.01%
הירשמו לצפייה 490,811 491,065 254  0.05%
שדרגו את המנוי 17,507 17,478 -29  -0.17%
שדרגו את המנוי 241,283 237,874 -3,409  -1.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 430,753

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,438

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,128
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -79,103
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 430,753
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,438
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,700,743 2.70%
הראל 704,728 0.70%
אלטשולר - שחם 696,350 0.70%
הירשמו לצפייה 355,645 0.36%
הירשמו לצפייה 248,103 0.25%
הירשמו לצפייה 193,829 0.19%
שדרגו את המנוי 106,047 0.11%
שדרגו את המנוי 83,679 0.08%
שדרגו את המנוי 73,916 0.07%
שדרגו את המנוי 73,672 0.07%
שדרגו את המנוי 60,197 0.06%
שדרגו את המנוי 47,264 0.05%
שדרגו את המנוי 16,269 0.02%
שדרגו את המנוי 12,773 0.01%
שדרגו את המנוי 9,842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,757 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,515 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,689,000 1.69%
הפניקס 491,065 0.49%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 386,548 0.39%
הירשמו לצפייה 237,874 0.24%
הירשמו לצפייה 147,784 0.15%
הירשמו לצפייה 116,801 0.12%
שדרגו את המנוי 107,519 0.11%
שדרגו את המנוי 65,471 0.07%
שדרגו את המנוי 43,686 0.04%
שדרגו את המנוי 36,491 0.04%
שדרגו את המנוי 29,083 0.03%
שדרגו את המנוי 17,478 0.02%
שדרגו את המנוי 9,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית