תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
הראל 118,595 146,799 28,204  23.78%
אקסלנס 107,203 110,806 3,603  3.36%
הירשמו לצפייה 82,774 82,054 -720  -0.87%
הירשמו לצפייה 39,053 37,347 -1,706  -4.37%
הירשמו לצפייה 126,586 124,669 -1,917  -1.51%
שדרגו את המנוי 344,826 341,884 -2,942  -0.85%
שדרגו את המנוי 248,820 244,217 -4,603  -1.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,807

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,888

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 431,808 525,559 93,751  21.71%
הלמן אלדובי 15,825 17,007 1,182  7.47%
הירשמו לצפייה 89,491 62,155 -27,336  -30.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 94,933

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,336

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 31,807
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,888
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 94,933
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,336
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,076,734 1.08%
מגדל 341,884 0.34%
מיטב דש 244,217 0.24%
הירשמו לצפייה 146,799 0.15%
הירשמו לצפייה 124,669 0.12%
הירשמו לצפייה 110,806 0.11%
שדרגו את המנוי 82,054 0.08%
שדרגו את המנוי 47,629 0.05%
שדרגו את המנוי 37,347 0.04%
שדרגו את המנוי 6,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי -70,960 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 604,721 0.60%
הפניקס 525,559 0.53%
אקסלנס 62,155 0.06%
הירשמו לצפייה 17,007 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית