תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אי.בי.אי. 103,347 254,866 151,519  146.61%
אילים 36,557 50,669 14,112  38.60%
הירשמו לצפייה 189,478 196,975 7,497  3.96%
הירשמו לצפייה 67,534 74,365 6,831  10.11%
הירשמו לצפייה 69,749 73,727 3,978  5.70%
שדרגו את המנוי 38,678 39,048 370  0.96%
שדרגו את המנוי 363,715 359,938 -3,777  -1.04%
שדרגו את המנוי 9,589 4,589 -5,000  -52.14%
שדרגו את המנוי 47,256 37,390 -9,866  -20.88%
שדרגו את המנוי 647,930 531,305 -116,625  -18.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 184,307

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -135,268

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 58,724 254,211 195,487  332.89%
אינפיניטי 29,083 42,963 13,880  47.73%
הירשמו לצפייה 530,634 531,066 432  0.08%
הירשמו לצפייה 939 916 -23  -2.45%
הירשמו לצפייה 14,977 13,546 -1,431  -9.55%
שדרגו את המנוי 40,677 38,658 -2,019  -4.96%
שדרגו את המנוי 116,801 55,800 -61,001  -52.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 209,799

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,474

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 184,307
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -135,268
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 209,799
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -64,474
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,768,011 1.75%
הראל 531,305 0.52%
מגדל 359,938 0.36%
הירשמו לצפייה 254,866 0.25%
הירשמו לצפייה 196,975 0.19%
הירשמו לצפייה 83,679 0.08%
שדרגו את המנוי 74,365 0.07%
שדרגו את המנוי 73,727 0.07%
שדרגו את המנוי 50,669 0.05%
שדרגו את המנוי 39,048 0.04%
שדרגו את המנוי 37,390 0.04%
שדרגו את המנוי 24,710 0.02%
שדרגו את המנוי 18,773 0.02%
שדרגו את המנוי 7,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,520,004 1.50%
הפניקס 531,066 0.52%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 386,548 0.38%
הירשמו לצפייה 254,211 0.25%
הירשמו לצפייה 106,919 0.11%
הירשמו לצפייה 55,800 0.06%
שדרגו את המנוי 43,686 0.04%
שדרגו את המנוי 42,963 0.04%
שדרגו את המנוי 38,658 0.04%
שדרגו את המנוי 36,491 0.04%
שדרגו את המנוי 13,546 0.01%
שדרגו את המנוי 9,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 916 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית