תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
אי.בי.אי. 348,911 595,100 246,189  70.56%
מגדל 460,595 490,214 29,619  6.43%
הירשמו לצפייה 378,646 398,470 19,824  5.24%
הירשמו לצפייה 142,585 152,642 10,057  7.05%
הירשמו לצפייה 4,321 13,121 8,800  203.66%
שדרגו את המנוי 189,625 197,763 8,138  4.29%
שדרגו את המנוי 92,462 96,533 4,071  4.40%
שדרגו את המנוי 306,605 309,881 3,276  1.07%
שדרגו את המנוי 223,265 224,582 1,317  0.59%
שדרגו את המנוי 87,905 88,600 695  0.79%
שדרגו את המנוי 45,685 26,899 -18,786  -41.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 331,986

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,786

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מגדל 769 889 120  15.60%
הכשרה ביטוח 746 690 -56  -7.51%
הירשמו לצפייה 532,051 517,739 -14,312  -2.69%
הירשמו לצפייה 98,539 78,039 -20,500  -20.80%
הירשמו לצפייה 153,650 130,588 -23,062  -15.01%
שדרגו את המנוי 435,800 307,900 -127,900  -29.35%
שדרגו את המנוי 253,389 66,168 -187,221  -73.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 120

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -373,051

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 331,986
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,786
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 120
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -373,051
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,706,422 2.67%
אי.בי.אי. 595,100 0.59%
מגדל 490,214 0.48%
הירשמו לצפייה 398,470 0.39%
הירשמו לצפייה 309,881 0.31%
הירשמו לצפייה 224,582 0.22%
שדרגו את המנוי 197,763 0.20%
שדרגו את המנוי 152,642 0.15%
שדרגו את המנוי 96,533 0.10%
שדרגו את המנוי 88,600 0.09%
שדרגו את המנוי 55,885 0.06%
שדרגו את המנוי 34,464 0.03%
שדרגו את המנוי 26,899 0.03%
שדרגו את המנוי 14,400 0.01%
שדרגו את המנוי 13,121 0.01%
שדרגו את המנוי 4,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,655,922 1.64%
הפניקס 517,739 0.51%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 386,548 0.38%
הירשמו לצפייה 307,900 0.30%
הירשמו לצפייה 130,588 0.13%
הירשמו לצפייה 106,919 0.11%
שדרגו את המנוי 78,039 0.08%
שדרגו את המנוי 66,168 0.07%
שדרגו את המנוי 31,395 0.03%
שדרגו את המנוי 27,537 0.03%
שדרגו את המנוי 1,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית