תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 146,163 404,786 258,623  176.94%
אקסלנס 106,949 115,382 8,433  7.89%
הירשמו לצפייה 298,738 305,781 7,043  2.36%
הירשמו לצפייה 148,177 155,063 6,886  4.65%
הירשמו לצפייה 81,519 88,227 6,708  8.23%
שדרגו את המנוי 28,676 33,393 4,717  16.45%
שדרגו את המנוי 29,638 32,310 2,672  9.02%
שדרגו את המנוי 65,744 66,668 924  1.41%
שדרגו את המנוי -89,060 -101,417 -12,357  13.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 296,006

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,357

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.03.2020 30.03.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 296,006
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,357
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,123,599 1.12%
מגדל 404,786 0.40%
מיטב דש 305,781 0.31%
הירשמו לצפייה 155,063 0.16%
הירשמו לצפייה 115,382 0.12%
הירשמו לצפייה 88,227 0.09%
שדרגו את המנוי 66,668 0.07%
שדרגו את המנוי 33,393 0.03%
שדרגו את המנוי 32,310 0.03%
שדרגו את המנוי 12,065 0.01%
שדרגו את המנוי 4,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי -101,417 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,650 0.00%
פסגות 1,650 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית