תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
הראל 6,129,520 6,273,160 143,639  2.34%
אלפי בנדק 116,520 218,534 102,014  87.55%
הירשמו לצפייה 1,000 1,001 1  0.10%
הירשמו לצפייה -114,566 -114,581 -15  0.01%
הירשמו לצפייה 1,354,600 1,145,000 -209,599  -15.47%
שדרגו את המנוי 1,125,740 843,731 -282,005  -25.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 245,654

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -491,619

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 04.08.2021 04.08.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 245,654
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -491,619
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,149,232 17.81%
הראל 6,273,160 9.20%
אדמונד דה רוטשילד 2,552,220 3.74%
הירשמו לצפייה 1,145,000 1.68%
הירשמו לצפייה 843,731 1.24%
הירשמו לצפייה 752,293 1.10%
שדרגו את המנוי 434,093 0.64%
שדרגו את המנוי 218,534 0.32%
שדרגו את המנוי 77,031 0.11%
שדרגו את המנוי 25,656 0.04%
שדרגו את המנוי 22,546 0.03%
שדרגו את המנוי 1,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי -81,452 < 0.01%
שדרגו את המנוי -114,581 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית