תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
מיטב דש 2,528,070 3,001,420 473,350  18.72%
הראל 11,430,200 11,601,000 170,816  1.49%
הירשמו לצפייה 1,053,010 1,170,010 117,000  11.11%
הירשמו לצפייה 2,360,320 2,383,750 23,432  0.99%
הירשמו לצפייה 3,221 2,410 -811  -25.18%
שדרגו את המנוי 3,160,240 2,974,060 -186,185  -5.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 784,598

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -186,996

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 26.05.2022 26.05.2022 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 784,598
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -186,996
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,237,416 16.88%
הראל 11,601,000 7.76%
כרמים 3,569,450 2.39%
הירשמו לצפייה 3,001,420 2.01%
הירשמו לצפייה 2,974,060 1.99%
הירשמו לצפייה 2,383,750 1.59%
שדרגו את המנוי 1,170,010 0.78%
שדרגו את המנוי 314,663 0.21%
שדרגו את המנוי 110,000 0.07%
שדרגו את המנוי 109,653 0.07%
שדרגו את המנוי 2,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית