תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 34,769,400 35,937,000 1,167,620  3.36%
מגדל 4,827,770 5,872,860 1,045,100  21.65%
הירשמו לצפייה 14,771,200 15,580,800 809,569  5.48%
הירשמו לצפייה 8,618,080 9,048,890 430,813  5.00%
הירשמו לצפייה 10,000 357,000 347,000  3,470.00%
שדרגו את המנוי 27,737,000 28,062,300 325,314  1.17%
שדרגו את המנוי 1,549,580 1,595,400 45,820  2.96%
שדרגו את המנוי 630,057 663,868 33,811  5.37%
שדרגו את המנוי 100 78 -22  -22.00%
שדרגו את המנוי 890,027 844,592 -45,435  -5.10%
שדרגו את המנוי 669,438 598,888 -70,550  -10.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,205,047

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,007

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 2,374,980 2,484,450 109,470  4.61%
הכשרה ביטוח 2,158,950 2,159,010 65
הירשמו לצפייה 489,136 466,175 -22,961  -4.69%
הירשמו לצפייה 6,715,410 4,067,420 -2,647,990  -39.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 109,535

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,670,951

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,205,047
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -116,007
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 109,535
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,670,951
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 114,060,633 41.81%
מיטב דש 35,937,000 13.17%
הראל 28,062,300 10.29%
הירשמו לצפייה 15,580,800 5.71%
הירשמו לצפייה 9,048,890 3.32%
הירשמו לצפייה 5,872,860 2.15%
שדרגו את המנוי 4,845,890 1.78%
שדרגו את המנוי 2,803,860 1.03%
שדרגו את המנוי 2,338,800 0.86%
שדרגו את המנוי 2,194,280 0.80%
שדרגו את המנוי 1,948,320 0.71%
שדרגו את המנוי 1,595,400 0.58%
שדרגו את המנוי 844,592 0.31%
שדרגו את המנוי 663,868 0.24%
שדרגו את המנוי 656,450 0.24%
שדרגו את המנוי 598,888 0.22%
שדרגו את המנוי 357,000 0.13%
שדרגו את המנוי 300,000 0.11%
שדרגו את המנוי 225,000 0.08%
שדרגו את המנוי 186,357 0.07%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,202,055 3.37%
מיטב דש 4,067,420 1.49%
הפניקס 2,484,450 0.91%
הירשמו לצפייה 2,159,010 0.79%
הירשמו לצפייה 466,175 0.17%
הירשמו לצפייה 25,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית