תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
פסגות 1,264,830 1,347,900 83,074  6.57%
אושן 699,333 701,333 2,000  0.29%
הירשמו לצפייה 27,110,400 26,980,300 -130,080  -0.48%
הירשמו לצפייה 10,614,600 10,449,600 -165,000  -1.55%
הירשמו לצפייה 424,062 178,823 -245,239  -57.83%
שדרגו את המנוי 2,815,360 2,473,860 -341,497  -12.13%
שדרגו את המנוי 17,315,600 16,162,300 -1,153,340  -6.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 85,074

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,035,156

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 534,584 775,055 240,471  44.98%
שיבולת 25,000 16,666 -8,334  -33.34%
הירשמו לצפייה 3,044,020 2,474,120 -569,898  -18.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 240,471

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -578,232

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 85,074
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,035,156
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 240,471
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -578,232
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,514,207 23.65%
מיטב דש 26,980,300 9.89%
הראל 16,162,300 5.92%
הירשמו לצפייה 10,449,600 3.83%
הירשמו לצפייה 3,213,220 1.18%
הירשמו לצפייה 2,473,860 0.91%
שדרגו את המנוי 1,559,200 0.57%
שדרגו את המנוי 1,347,900 0.49%
שדרגו את המנוי 1,120,180 0.41%
שדרגו את המנוי 701,333 0.26%
שדרגו את המנוי 178,823 0.07%
שדרגו את המנוי 152,347 0.06%
שדרגו את המנוי 113,333 0.04%
שדרגו את המנוי 45,093 0.02%
שדרגו את המנוי 16,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,265,841 1.20%
הכשרה ביטוח 2,474,120 0.91%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 775,055 0.28%
הירשמו לצפייה 16,666 < 0.01%
הירשמו לצפייה 0 < 0.01%
הירשמו לצפייה 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית