תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
מיטב דש 27,184,200 27,337,400 153,184  0.56%
מגדל 2,302,660 2,382,090 79,428  3.45%
הירשמו לצפייה 77,267 66,018 -11,249  -14.56%
הירשמו לצפייה -1,232,060 -1,250,400 -18,343  1.49%
הירשמו לצפייה 501,000 369,000 -132,000  -26.35%
שדרגו את המנוי -1,840,500 -2,037,540 -197,039  10.71%
שדרגו את המנוי 7,002,610 6,599,380 -403,225  -5.76%
שדרגו את המנוי 16,469,400 16,063,200 -406,228  -2.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 232,612

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,168,084

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 2,037,730 1,563,850 -473,880  -23.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -473,880

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 232,612
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,168,084
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -473,880
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 55,470,731 20.33%
מיטב דש 27,337,400 10.02%
הראל 16,063,200 5.89%
הירשמו לצפייה 6,599,380 2.42%
הירשמו לצפייה 3,093,950 1.13%
הירשמו לצפייה 2,382,090 0.87%
שדרגו את המנוי 1,559,200 0.57%
שדרגו את המנוי 1,120,180 0.41%
שדרגו את המנוי 369,000 0.14%
שדרגו את המנוי 117,192 0.04%
שדרגו את המנוי 66,018 0.02%
שדרגו את המנוי 45,093 0.02%
שדרגו את המנוי 5,968 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,250,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי -2,037,540 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,288,905 0.84%
הכשרה ביטוח 1,563,850 0.57%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 725,055 0.27%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית