תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 13,870,400 15,355,400 1,485,000  10.71%
אקסלנס 6,600,330 7,534,660 934,335  14.16%
הירשמו לצפייה 4,660,750 5,346,220 685,471  14.71%
הירשמו לצפייה 10,211 638,882 628,671  6,156.80%
הירשמו לצפייה 12,215,000 12,651,600 436,604  3.57%
שדרגו את המנוי 18,010,800 18,279,600 268,810  1.49%
שדרגו את המנוי 1,901,330 2,067,540 166,214  8.74%
שדרגו את המנוי 1,518,690 1,574,210 55,519  3.66%
שדרגו את המנוי 2,189,200 2,238,210 49,011  2.24%
שדרגו את המנוי 185,115 217,806 32,691  17.66%
שדרגו את המנוי 9,140 6,558 -2,582  -28.25%
שדרגו את המנוי 5,106,000 5,006,000 -100,000  -1.96%
שדרגו את המנוי 44,163,700 42,573,500 -1,590,190  -3.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,742,326

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,692,772

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
אי.בי.אי. 390,664 5,832,240 5,441,570  1,392.90%
הכשרה ביטוח 223,567 1,000,050 776,482  347.32%
הירשמו לצפייה 724,037 819,166 95,129  13.14%
הירשמו לצפייה 1,421,570 1,273,670 -147,904  -10.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,313,181

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -147,904

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,742,326
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,692,772
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,313,181
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -147,904
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 126,443,589 56.20%
אי.בי.אי. 42,573,500 18.92%
מגדל 18,279,600 8.12%
הירשמו לצפייה 15,355,400 6.82%
הירשמו לצפייה 12,651,600 5.62%
הירשמו לצפייה 9,620,010 4.28%
שדרגו את המנוי 7,534,660 3.35%
שדרגו את המנוי 5,346,220 2.38%
שדרגו את המנוי 5,006,000 2.22%
שדרגו את המנוי 3,247,200 1.44%
שדרגו את המנוי 2,238,210 0.99%
שדרגו את המנוי 2,067,540 0.92%
שדרגו את המנוי 1,574,210 0.70%
שדרגו את המנוי 638,882 0.28%
שדרגו את המנוי 217,806 0.10%
שדרגו את המנוי 50,000 0.02%
שדרגו את המנוי 26,193 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,558 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,938,774 3.97%
אי.בי.אי. 5,832,240 2.59%
הפניקס 1,273,670 0.57%
הירשמו לצפייה 1,000,050 0.44%
הירשמו לצפייה 819,166 0.36%
הירשמו לצפייה 13,648 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית