תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
הראל 6,496,930 13,590,200 7,093,220  109.18%
מור 2,473,600 6,672,400 4,198,800  169.74%
הירשמו לצפייה 28,979,600 30,371,300 1,391,720  4.80%
הירשמו לצפייה 4,195,890 4,845,890 650,000  15.49%
הירשמו לצפייה 733,239 718,086 -15,153  -2.07%
שדרגו את המנוי 1,438,120 1,418,090 -20,033  -1.39%
שדרגו את המנוי 2,683,800 2,435,710 -248,094  -9.24%
שדרגו את המנוי 2,199,260 1,925,360 -273,902  -12.45%
שדרגו את המנוי 10,442,000 9,817,720 -624,314  -5.98%
שדרגו את המנוי 32,568,100 26,626,200 -5,941,960  -18.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,333,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,123,456

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הלמן אלדובי 248,251 185,202 -63,049  -25.40%
הכשרה ביטוח 2,541,510 1,905,630 -635,876  -25.02%
הירשמו לצפייה 27,658,600 3,060,830 -24,597,800  -88.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,296,725

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,333,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,123,456
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,296,725
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 104,685,900 38.37%
מיטב דש 30,371,300 11.13%
אדמונד דה רוטשילד 26,626,200 9.76%
הירשמו לצפייה 13,590,200 4.98%
הירשמו לצפייה 9,817,720 3.60%
הירשמו לצפייה 6,672,400 2.45%
שדרגו את המנוי 4,845,890 1.78%
שדרגו את המנוי 2,435,710 0.89%
שדרגו את המנוי 2,338,800 0.86%
שדרגו את המנוי 1,963,060 0.72%
שדרגו את המנוי 1,925,360 0.71%
שדרגו את המנוי 1,793,590 0.66%
שדרגו את המנוי 1,418,090 0.52%
שדרגו את המנוי 718,086 0.26%
שדרגו את המנוי 169,494 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,915,404 6.20%
מיטב דש 11,109,300 4.07%
הפניקס 3,060,830 1.12%
הירשמו לצפייה 1,905,630 0.70%
הירשמו לצפייה 654,442 0.24%
הירשמו לצפייה 185,202 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית