תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
הראל 16,812,900 20,070,000 3,257,170  19.37%
מיטב דש 32,544,100 33,706,100 1,161,970  3.57%
הירשמו לצפייה 1,874,080 1,924,460 50,377  2.69%
הירשמו לצפייה 1,372,790 1,395,250 22,461  1.64%
הירשמו לצפייה 208,498 223,833 15,335  7.35%
שדרגו את המנוי 33,663 28,595 -5,068  -15.06%
שדרגו את המנוי 698,355 691,344 -7,011  -1.00%
שדרגו את המנוי 2,435,710 2,340,300 -95,407  -3.92%
שדרגו את המנוי 8,640,870 8,214,190 -426,684  -4.94%
שדרגו את המנוי 8,314,630 7,409,800 -904,831  -10.88%
שדרגו את המנוי 22,211,300 19,562,500 -2,648,780  -11.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,507,313

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,087,781

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הלמן אלדובי 248,251 185,202 -63,049  -25.40%
הכשרה ביטוח 2,541,510 1,905,630 -635,876  -25.02%
הירשמו לצפייה 27,658,600 3,060,830 -24,597,800  -88.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,296,725

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,507,313
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,087,781
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,296,725
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,729,476 39.49%
מיטב דש 33,706,100 12.35%
הראל 20,070,000 7.36%
הירשמו לצפייה 19,562,500 7.17%
הירשמו לצפייה 8,214,190 3.01%
הירשמו לצפייה 7,409,800 2.72%
שדרגו את המנוי 4,845,890 1.78%
שדרגו את המנוי 2,803,860 1.03%
שדרגו את המנוי 2,340,300 0.86%
שדרגו את המנוי 2,338,800 0.86%
שדרגו את המנוי 1,963,060 0.72%
שדרגו את המנוי 1,924,460 0.71%
שדרגו את המנוי 1,395,250 0.51%
שדרגו את המנוי 691,344 0.25%
שדרגו את המנוי 223,833 0.08%
שדרגו את המנוי 211,494 0.08%
שדרגו את המנוי 28,595 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,915,404 6.20%
מיטב דש 11,109,300 4.07%
הפניקס 3,060,830 1.12%
הירשמו לצפייה 1,905,630 0.70%
הירשמו לצפייה 654,442 0.24%
הירשמו לצפייה 185,202 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית