תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 29,744,300 35,490,700 5,746,350  19.32%
הראל 7,337,200 9,650,180 2,312,970  31.52%
הירשמו לצפייה 19,795,600 20,954,700 1,159,090  5.86%
הירשמו לצפייה 12,418,400 13,504,900 1,086,480  8.75%
הירשמו לצפייה 2,434,960 3,521,280 1,086,320  44.61%
שדרגו את המנוי 5,700,080 6,618,510 918,428  16.11%
שדרגו את המנוי 13,387,700 13,801,500 413,789  3.09%
שדרגו את המנוי 1,114,200 1,193,290 79,093  7.10%
שדרגו את המנוי 254,639 272,858 18,219  7.15%
שדרגו את המנוי 3,456,430 3,467,210 10,782  0.31%
שדרגו את המנוי 8,347,350 8,148,960 -198,387  -2.38%
שדרגו את המנוי 12,424,600 0 -12,424,600  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,831,521

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,622,987

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 1,000,290 2,040,770 1,040,480  104.02%
אי.בי.אי. 343,424 333,339 -10,085  -2.94%
הירשמו לצפייה 2,529,010 2,459,440 -69,569  -2.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,040,480

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -79,654

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,831,521
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,622,987
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,040,480
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -79,654
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 120,369,583 35.29%
אדמונד דה רוטשילד 35,490,700 10.41%
מגדל 20,954,700 6.14%
הירשמו לצפייה 13,801,500 4.05%
הירשמו לצפייה 13,504,900 3.96%
הירשמו לצפייה 9,650,180 2.83%
שדרגו את המנוי 8,148,960 2.39%
שדרגו את המנוי 6,618,510 1.94%
שדרגו את המנוי 3,521,280 1.03%
שדרגו את המנוי 3,467,210 1.02%
שדרגו את המנוי 3,247,200 0.95%
שדרגו את המנוי 1,193,290 0.35%
שדרגו את המנוי 296,743 0.09%
שדרגו את המנוי 272,858 0.08%
שדרגו את המנוי 201,552 0.06%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,833,549 1.42%
הפניקס 2,459,440 0.72%
הכשרה ביטוח 2,040,770 0.60%
הירשמו לצפייה 333,339 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית