תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
הראל 25,205,400 26,061,700 856,340  3.40%
מגדל 6,928,820 7,013,280 84,458  1.22%
הירשמו לצפייה 613,180 683,180 70,000  11.42%
הירשמו לצפייה 1,837,590 1,855,960 18,375  1.00%
הירשמו לצפייה 13,121 30,375 17,254  131.50%
שדרגו את המנוי 629,781 638,308 8,527  1.35%
שדרגו את המנוי 1,266,670 1,259,760 -6,913  -0.55%
שדרגו את המנוי 35,556,800 35,543,400 -13,464  -0.04%
שדרגו את המנוי 1,136,850 1,092,430 -44,416  -3.91%
שדרגו את המנוי 564,239 514,244 -49,995  -8.86%
שדרגו את המנוי 1,749,600 1,672,020 -77,575  -4.43%
שדרגו את המנוי 13,085,500 12,984,400 -101,153  -0.77%
שדרגו את המנוי 8,035,600 7,881,870 -153,725  -1.91%
שדרגו את המנוי 227,398 72,211 -155,187  -68.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,054,954

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -602,428

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 1,907,700 2,158,950 251,246  13.17%
אקסלנס 555,443 489,136 -66,307  -11.94%
הירשמו לצפייה 2,615,230 2,374,980 -240,248  -9.19%
הירשמו לצפייה 11,308,700 6,715,410 -4,593,330  -40.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 251,246

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,899,885

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,054,954
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -602,428
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 251,246
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,899,885
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 111,213,118 40.76%
מיטב דש 35,543,400 13.03%
הראל 26,061,700 9.55%
הירשמו לצפייה 12,984,400 4.76%
הירשמו לצפייה 7,881,870 2.89%
הירשמו לצפייה 7,013,280 2.57%
שדרגו את המנוי 4,845,890 1.78%
שדרגו את המנוי 2,803,860 1.03%
שדרגו את המנוי 2,338,800 0.86%
שדרגו את המנוי 1,948,320 0.71%
שדרגו את המנוי 1,898,110 0.70%
שדרגו את המנוי 1,855,960 0.68%
שדרגו את המנוי 1,672,020 0.61%
שדרגו את המנוי 1,259,760 0.46%
שדרגו את המנוי 1,092,430 0.40%
שדרגו את המנוי 683,180 0.25%
שדרגו את המנוי 638,308 0.23%
שדרגו את המנוי 514,244 0.19%
שדרגו את המנוי 72,211 0.03%
שדרגו את המנוי 65,000 0.02%
שדרגו את המנוי 30,375 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,738,476 4.30%
מיטב דש 6,715,410 2.46%
הפניקס 2,374,980 0.87%
הירשמו לצפייה 2,158,950 0.79%
הירשמו לצפייה 489,136 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית