תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 7,084,120 8,379,780 1,295,660  18.29%
הראל 10,838,800 11,026,900 188,053  1.74%
הירשמו לצפייה 1,076,920 1,079,420 2,509  0.23%
הירשמו לצפייה 4,946,800 4,946,820 22
הירשמו לצפייה 9,600 0 -9,600  -100.00%
שדרגו את המנוי 600,000 590,000 -10,000  -1.67%
שדרגו את המנוי 22,221,600 22,192,300 -29,330  -0.13%
שדרגו את המנוי 15,559,500 15,496,200 -63,305  -0.41%
שדרגו את המנוי 1,039,120 792,633 -246,483  -23.72%
שדרגו את המנוי 43,125,200 42,861,600 -263,576  -0.61%
שדרגו את המנוי 7,524,620 6,975,590 -549,025  -7.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,486,244

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,171,319

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 2,537,970 2,538,710 737  0.03%
אי.בי.אי. 272,748 254,850 -17,898  -6.56%
הירשמו לצפייה 26,859,400 25,996,700 -862,714  -3.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 737

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -880,612

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,486,244
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,171,319
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 737
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -880,612
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 127,242,514 46.64%
אדמונד דה רוטשילד 42,861,600 15.71%
מיטב דש 22,192,300 8.13%
הירשמו לצפייה 15,496,200 5.68%
הירשמו לצפייה 11,026,900 4.04%
הירשמו לצפייה 8,379,780 3.07%
שדרגו את המנוי 6,975,590 2.56%
שדרגו את המנוי 5,140,150 1.88%
שדרגו את המנוי 4,946,820 1.81%
שדרגו את המנוי 3,247,200 1.19%
שדרגו את המנוי 2,628,190 0.96%
שדרגו את המנוי 1,134,420 0.42%
שדרגו את המנוי 1,079,420 0.40%
שדרגו את המנוי 792,633 0.29%
שדרגו את המנוי 590,000 0.22%
שדרגו את המנוי 498,652 0.18%
שדרגו את המנוי 252,659 0.09%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,790,260 10.55%
הפניקס 25,996,700 9.53%
הכשרה ביטוח 2,538,710 0.93%
הירשמו לצפייה 254,850 0.09%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית