תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלומות - ספרינט 1,898,110 2,414,710 516,601  27.22%
אדמונד דה רוטשילד 12,629,800 13,138,000 508,282  4.02%
הירשמו לצפייה 693,600 869,438 175,838  25.35%
הירשמו לצפייה 7,104,200 7,193,710 89,512  1.26%
הירשמו לצפייה 638,308 656,450 18,142  2.84%
שדרגו את המנוי 1,259,670 1,257,830 -1,834  -0.15%
שדרגו את המנוי 1,866,470 1,858,720 -7,749  -0.42%
שדרגו את המנוי 35,475,900 35,461,400 -14,444  -0.04%
שדרגו את המנוי 1,120,610 1,098,750 -21,865  -1.95%
שדרגו את המנוי 30,375 100 -30,275  -99.67%
שדרגו את המנוי 7,905,780 7,849,680 -56,106  -0.71%
שדרגו את המנוי 27,726,300 27,665,100 -61,222  -0.22%
שדרגו את המנוי 1,542,420 1,412,000 -130,425  -8.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,308,375

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -323,920

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 2,374,980 2,484,450 109,470  4.61%
הכשרה ביטוח 2,158,950 2,159,010 65
הירשמו לצפייה 489,136 466,175 -22,961  -4.69%
הירשמו לצפייה 6,715,410 4,067,420 -2,647,990  -39.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 109,535

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,670,951

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,308,375
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -323,920
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 109,535
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,670,951
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 113,404,143 41.57%
מיטב דש 35,461,400 13.00%
הראל 27,665,100 10.14%
הירשמו לצפייה 13,138,000 4.82%
הירשמו לצפייה 7,849,680 2.88%
הירשמו לצפייה 7,193,710 2.64%
שדרגו את המנוי 4,845,890 1.78%
שדרגו את המנוי 2,803,860 1.03%
שדרגו את המנוי 2,414,710 0.89%
שדרגו את המנוי 2,338,800 0.86%
שדרגו את המנוי 1,948,320 0.71%
שדרגו את המנוי 1,858,720 0.68%
שדרגו את המנוי 1,412,000 0.52%
שדרגו את המנוי 1,257,830 0.46%
שדרגו את המנוי 1,098,750 0.40%
שדרגו את המנוי 869,438 0.32%
שדרגו את המנוי 656,450 0.24%
שדרגו את המנוי 516,385 0.19%
שדרגו את המנוי 65,000 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,202,055 3.37%
מיטב דש 4,067,420 1.49%
הפניקס 2,484,450 0.91%
הירשמו לצפייה 2,159,010 0.79%
הירשמו לצפייה 466,175 0.17%
הירשמו לצפייה 25,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית