תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
פסגות 299,067 868,446 569,379  190.39%
מגדל 2,946,000 3,428,630 482,633  16.38%
הירשמו לצפייה 410,226 665,543 255,317  62.24%
הירשמו לצפייה 142,528 130,000 -12,528  -8.79%
הירשמו לצפייה 25,000 1,000 -24,000  -96.00%
שדרגו את המנוי 73,542 32,478 -41,064  -55.84%
שדרגו את המנוי 1,133,460 970,773 -162,683  -14.35%
שדרגו את המנוי 11,002,400 10,772,500 -229,872  -2.09%
שדרגו את המנוי 233,285 0 -233,285  -100.00%
שדרגו את המנוי 10,791,700 10,456,300 -335,386  -3.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,307,329

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,038,818

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 18.05.2021 18.05.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,307,329
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,038,818
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,073,580 20.79%
מיטב דש 10,772,500 7.21%
הראל 10,456,300 6.99%
הירשמו לצפייה 3,857,590 2.58%
הירשמו לצפייה 3,428,630 2.29%
הירשמו לצפייה 970,773 0.65%
שדרגו את המנוי 868,446 0.58%
שדרגו את המנוי 665,543 0.45%
שדרגו את המנוי 198,575 0.13%
שדרגו את המנוי 130,000 0.09%
שדרגו את המנוי 32,478 0.02%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -308,255 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית