תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
פסטרנק שהם 295,000 613,180 318,180  107.86%
ברומטר 541,521 629,781 88,260  16.30%
הירשמו לצפייה 510,781 564,239 53,458  10.47%
הירשמו לצפייה 1,088,850 1,136,850 47,994  4.41%
הירשמו לצפייה 35,535,700 35,556,800 21,120  0.06%
שדרגו את המנוי 1,817,920 1,837,590 19,665  1.08%
שדרגו את המנוי 23,121 13,121 -10,000  -43.25%
שדרגו את המנוי 1,277,920 1,266,670 -11,253  -0.88%
שדרגו את המנוי 6,979,830 6,928,820 -51,017  -0.73%
שדרגו את המנוי 1,805,000 1,749,600 -55,400  -3.07%
שדרגו את המנוי 312,426 227,398 -85,028  -27.22%
שדרגו את המנוי 13,309,000 13,085,500 -223,482  -1.68%
שדרגו את המנוי 8,264,190 8,035,600 -228,594  -2.77%
שדרגו את המנוי 25,584,800 25,205,400 -379,464  -1.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 548,677

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,044,238

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 1,907,700 2,158,950 251,246  13.17%
אקסלנס 555,443 489,136 -66,307  -11.94%
הירשמו לצפייה 2,615,230 2,374,980 -240,248  -9.19%
הירשמו לצפייה 11,308,700 6,715,410 -4,593,330  -40.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 251,246

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,899,885

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 548,677
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,044,238
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 251,246
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,899,885
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 110,760,529 40.60%
מיטב דש 35,556,800 13.03%
הראל 25,205,400 9.24%
הירשמו לצפייה 13,085,500 4.80%
הירשמו לצפייה 8,035,600 2.95%
הירשמו לצפייה 6,928,820 2.54%
שדרגו את המנוי 4,845,890 1.78%
שדרגו את המנוי 2,803,860 1.03%
שדרגו את המנוי 2,338,800 0.86%
שדרגו את המנוי 1,948,320 0.71%
שדרגו את המנוי 1,898,110 0.70%
שדרגו את המנוי 1,837,590 0.67%
שדרגו את המנוי 1,749,600 0.64%
שדרגו את המנוי 1,266,670 0.46%
שדרגו את המנוי 1,136,850 0.42%
שדרגו את המנוי 629,781 0.23%
שדרגו את המנוי 613,180 0.22%
שדרגו את המנוי 564,239 0.21%
שדרגו את המנוי 227,398 0.08%
שדרגו את המנוי 65,000 0.02%
שדרגו את המנוי 13,121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,738,476 4.30%
מיטב דש 6,715,410 2.46%
הפניקס 2,374,980 0.87%
הירשמו לצפייה 2,158,950 0.79%
הירשמו לצפייה 489,136 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית