תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הראל 21,137,100 24,727,500 3,590,470  16.99%
מיטב דש 33,943,100 34,759,900 816,824  2.41%
הירשמו לצפייה 1,023,000 1,757,130 734,130  71.76%
הירשמו לצפייה 703,073 1,019,080 316,004  44.95%
הירשמו לצפייה 284,194 312,426 28,232  9.93%
שדרגו את המנוי 8,214,190 8,224,190 10,000  0.12%
שדרגו את המנוי 2,338,110 2,338,110 1
שדרגו את המנוי 1,354,200 1,279,320 -74,879  -5.53%
שדרגו את המנוי 1,874,950 1,779,060 -95,892  -5.11%
שדרגו את המנוי 7,239,750 6,938,170 -301,583  -4.17%
שדרגו את המנוי 18,265,500 16,544,500 -1,721,010  -9.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,495,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,193,364

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 11,109,300 11,308,700 199,483  1.79%
הכשרה ביטוח 1,905,630 1,907,700 2,069  0.11%
הירשמו לצפייה 654,442 555,443 -98,999  -15.13%
הירשמו לצפייה 3,060,830 2,615,230 -445,606  -14.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 201,552

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -544,605

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,495,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,193,364
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 201,552
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -544,605
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 112,363,788 41.18%
מיטב דש 34,759,900 12.74%
הראל 24,727,500 9.06%
הירשמו לצפייה 16,544,500 6.06%
הירשמו לצפייה 8,224,190 3.01%
הירשמו לצפייה 6,938,170 2.54%
שדרגו את המנוי 4,845,890 1.78%
שדרגו את המנוי 2,803,860 1.03%
שדרגו את המנוי 2,338,800 0.86%
שדרגו את המנוי 2,338,110 0.86%
שדרגו את המנוי 1,963,060 0.72%
שדרגו את המנוי 1,779,060 0.65%
שדרגו את המנוי 1,757,130 0.64%
שדרגו את המנוי 1,279,320 0.47%
שדרגו את המנוי 1,019,080 0.37%
שדרגו את המנוי 510,781 0.19%
שדרגו את המנוי 312,426 0.11%
שדרגו את המנוי 211,494 0.08%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 517 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,387,073 6.01%
מיטב דש 11,308,700 4.14%
הפניקס 2,615,230 0.96%
הירשמו לצפייה 1,907,700 0.70%
הירשמו לצפייה 555,443 0.20%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית