תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 41,772,300 42,773,100 1,000,750  2.40%
הראל 10,285,500 10,531,200 245,730  2.39%
הירשמו לצפייה 858,771 1,039,120 180,345  21.00%
הירשמו לצפייה 1,102,050 1,088,210 -13,837  -1.26%
הירשמו לצפייה 5,038,090 4,972,080 -66,012  -1.31%
שדרגו את המנוי 22,327,800 22,243,900 -83,848  -0.38%
שדרגו את המנוי 108,518 9,600 -98,918  -91.15%
שדרגו את המנוי 8,472,480 7,790,490 -681,986  -8.05%
שדרגו את המנוי 18,703,600 16,090,400 -2,613,220  -13.97%
שדרגו את המנוי 9,348,820 6,371,240 -2,977,580  -31.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,426,825

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,535,401

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 2,537,970 2,538,710 737  0.03%
הפניקס 26,859,400 25,996,700 -862,714  -3.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 737

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -862,714

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,426,825
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,535,401
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 737
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -862,714
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 125,276,191 45.92%
אדמונד דה רוטשילד 42,773,100 15.68%
מיטב דש 22,243,900 8.15%
הירשמו לצפייה 16,090,400 5.90%
הירשמו לצפייה 10,531,200 3.86%
הירשמו לצפייה 7,790,490 2.86%
שדרגו את המנוי 6,371,240 2.34%
שדרגו את המנוי 5,140,150 1.88%
שדרגו את המנוי 4,972,080 1.82%
שדרגו את המנוי 3,247,200 1.19%
שדרגו את המנוי 2,628,190 0.96%
שדרגו את המנוי 1,088,210 0.40%
שדרגו את המנוי 1,039,120 0.38%
שדרגו את המנוי 600,000 0.22%
שדרגו את המנוי 498,652 0.18%
שדרגו את המנוי 252,659 0.09%
שדרגו את המנוי 9,600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,535,410 10.46%
הפניקס 25,996,700 9.53%
הכשרה ביטוח 2,538,710 0.93%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית