תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 29,214,600 31,620,000 2,405,440  8.23%
מור 19,494,300 20,956,600 1,462,290  7.50%
הירשמו לצפייה 13,334,200 13,982,300 648,017  4.86%
הירשמו לצפייה 19,925,500 20,535,000 609,486  3.06%
הירשמו לצפייה 19,066,200 19,608,900 542,742  2.85%
שדרגו את המנוי 6,846,770 6,932,090 85,317  1.25%
שדרגו את המנוי 5,171 5,641 470  9.09%
שדרגו את המנוי 255,417 253,987 -1,430  -0.56%
שדרגו את המנוי 588,571 553,939 -34,632  -5.88%
שדרגו את המנוי 1,417,900 1,362,080 -55,815  -3.94%
שדרגו את המנוי 10,919,600 10,730,400 -189,211  -1.73%
שדרגו את המנוי 7,971,420 6,707,860 -1,263,560  -15.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,753,762

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,544,648

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 1,000,050 1,000,290 241  0.02%
אי.בי.אי. 374,822 343,424 -31,398  -8.38%
הירשמו לצפייה 2,871,970 2,529,010 -342,956  -11.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 241

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -374,354

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,753,762
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,544,648
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 241
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -374,354
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 143,763,697 42.15%
אדמונד דה רוטשילד 31,620,000 9.27%
מור 20,956,600 6.14%
הירשמו לצפייה 20,535,000 6.02%
הירשמו לצפייה 19,608,900 5.75%
הירשמו לצפייה 13,982,300 4.10%
שדרגו את המנוי 10,730,400 3.15%
שדרגו את המנוי 6,932,090 2.03%
שדרגו את המנוי 6,707,860 1.97%
שדרגו את המנוי 4,329,000 1.27%
שדרגו את המנוי 3,247,200 0.95%
שדרגו את המנוי 2,938,700 0.86%
שדרגו את המנוי 1,362,080 0.40%
שדרגו את המנוי 553,939 0.16%
שדרגו את המנוי 253,987 0.07%
שדרגו את המנוי 5,641 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,872,724 1.14%
הפניקס 2,529,010 0.74%
הכשרה ביטוח 1,000,290 0.29%
הירשמו לצפייה 343,424 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית