תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
הראל 6,498,980 6,702,290 203,308  3.13%
אושן 512,093 587,873 75,780  14.80%
הירשמו לצפייה 1,145,000 1,100,000 -45,000  -3.93%
הירשמו לצפייה 833,731 743,731 -90,000  -10.79%
הירשמו לצפייה 2,497,000 560,000 -1,937,000  -77.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 279,088

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,072,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 23.10.2021 23.10.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 279,088
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,072,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,791,181 15.82%
הראל 6,702,290 9.83%
תמהיל 1,100,000 1.61%
הירשמו לצפייה 752,293 1.10%
הירשמו לצפייה 743,731 1.09%
הירשמו לצפייה 587,873 0.86%
שדרגו את המנוי 560,000 0.82%
שדרגו את המנוי 218,534 0.32%
שדרגו את המנוי 77,031 0.11%
שדרגו את המנוי 25,656 0.04%
שדרגו את המנוי 22,546 0.03%
שדרגו את המנוי 1,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,000 0.00%
מגדל 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית