תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 21,008,800 22,752,700 1,743,930  8.30%
אדמונד דה רוטשילד 37,457,500 38,557,100 1,099,560  2.94%
הירשמו לצפייה 6,618,510 6,867,550 249,040  3.76%
הירשמו לצפייה 19,475,900 19,724,400 248,536  1.28%
הירשמו לצפייה 9,661,160 9,804,700 143,541  1.49%
שדרגו את המנוי 400,000 430,120 30,120  7.53%
שדרגו את המנוי 1,137,690 1,150,860 13,174  1.16%
שדרגו את המנוי 3,467,210 3,477,570 10,355  0.30%
שדרגו את המנוי 740,814 742,921 2,107  0.28%
שדרגו את המנוי 296,743 280,948 -15,795  -5.32%
שדרגו את המנוי 10,165,800 9,355,190 -810,624  -7.97%
שדרגו את המנוי 7,792,530 6,316,210 -1,476,320  -18.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,540,363

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,302,739

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,459,440 2,829,730 370,290  15.06%
אי.בי.אי. 333,339 267,364 -65,975  -19.79%
הירשמו לצפייה 2,040,770 1,633,240 -407,525  -19.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 370,290

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -473,500

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,540,363
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,302,739
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 370,290
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -473,500
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 122,989,541 45.08%
אדמונד דה רוטשילד 38,557,100 14.13%
מיטב דש 22,752,700 8.34%
הירשמו לצפייה 19,724,400 7.23%
הירשמו לצפייה 9,804,700 3.59%
הירשמו לצפייה 9,355,190 3.43%
שדרגו את המנוי 6,867,550 2.52%
שדרגו את המנוי 6,316,210 2.32%
שדרגו את המנוי 3,477,570 1.27%
שדרגו את המנוי 3,247,200 1.19%
שדרגו את המנוי 1,150,860 0.42%
שדרגו את המנוי 742,921 0.27%
שדרגו את המנוי 430,120 0.16%
שדרגו את המנוי 280,948 0.10%
שדרגו את המנוי 259,365 0.10%
שדרגו את המנוי 22,707 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,730,334 1.73%
הפניקס 2,829,730 1.04%
הכשרה ביטוח 1,633,240 0.60%
הירשמו לצפייה 267,364 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית