תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מור 15,232,000 19,609,200 4,377,280  28.74%
אדמונד דה רוטשילד 23,423,600 26,243,700 2,820,100  12.04%
הירשמו לצפייה 18,631,100 19,413,500 782,386  4.20%
הירשמו לצפייה 12,737,700 13,009,900 272,179  2.14%
הירשמו לצפייה 2,774,090 2,938,700 164,610  5.93%
שדרגו את המנוי 268,515 275,508 6,993  2.60%
שדרגו את המנוי 4,870 5,099 229  4.70%
שדרגו את המנוי 11,384,500 11,353,600 -30,824  -0.27%
שדרגו את המנוי 638,882 588,571 -50,311  -7.87%
שדרגו את המנוי 1,491,680 1,429,260 -62,419  -4.18%
שדרגו את המנוי 7,422,690 7,010,320 -412,369  -5.56%
שדרגו את המנוי 9,620,010 8,971,630 -648,378  -6.74%
שדרגו את המנוי 29,548,200 19,989,000 -9,559,250  -32.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,423,777

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,763,551

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 1,000,050 1,000,290 241  0.02%
אי.בי.אי. 374,822 343,424 -31,398  -8.38%
הירשמו לצפייה 2,871,970 2,529,010 -342,956  -11.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 241

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -374,354

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,423,777
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,763,551
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 241
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -374,354
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 138,515,381 40.62%
אדמונד דה רוטשילד 26,243,700 7.70%
אי.בי.אי. 19,989,000 5.86%
הירשמו לצפייה 19,609,200 5.75%
הירשמו לצפייה 19,413,500 5.69%
הירשמו לצפייה 13,009,900 3.81%
שדרגו את המנוי 11,353,600 3.33%
שדרגו את המנוי 8,971,630 2.63%
שדרגו את המנוי 7,010,320 2.06%
שדרגו את המנוי 4,329,000 1.27%
שדרגו את המנוי 3,247,200 0.95%
שדרגו את המנוי 2,938,700 0.86%
שדרגו את המנוי 1,429,260 0.42%
שדרגו את המנוי 588,571 0.17%
שדרגו את המנוי 275,508 0.08%
שדרגו את המנוי 101,193 0.03%
שדרגו את המנוי 5,099 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,872,724 1.14%
הפניקס 2,529,010 0.74%
הכשרה ביטוח 1,000,290 0.29%
הירשמו לצפייה 343,424 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית