תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
אקסלנס 7,894,990 13,998,600 6,103,620  77.31%
מגדל 21,395,200 23,560,900 2,165,750  10.12%
הירשמו לצפייה 5,113,500 6,693,510 1,580,020  30.90%
הירשמו לצפייה 33,215,000 34,593,400 1,378,360  4.15%
הירשמו לצפייה 3,821,160 4,320,540 499,383  13.07%
שדרגו את המנוי 15,966,900 16,266,600 299,691  1.88%
שדרגו את המנוי 7,480,180 7,743,190 263,011  3.52%
שדרגו את המנוי 225,713 318,299 92,586  41.02%
שדרגו את המנוי 1,374,530 1,385,570 11,044  0.80%
שדרגו את המנוי 4,329,000 4,289,000 -40,000  -0.92%
שדרגו את המנוי 553,939 390,929 -163,010  -29.43%
שדרגו את המנוי 23,703,500 21,692,700 -2,010,730  -8.48%
שדרגו את המנוי 18,771,700 16,565,900 -2,205,800  -11.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,393,465

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,419,540

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 1,000,290 2,040,770 1,040,480  104.02%
אי.בי.אי. 343,424 333,339 -10,085  -2.94%
הירשמו לצפייה 2,529,010 2,459,440 -69,569  -2.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,040,480

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -79,654

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,393,465
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,419,540
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,040,480
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -79,654
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 155,114,778 45.48%
אדמונד דה רוטשילד 34,593,400 10.14%
מגדל 23,560,900 6.91%
הירשמו לצפייה 21,692,700 6.36%
הירשמו לצפייה 16,565,900 4.86%
הירשמו לצפייה 16,266,600 4.77%
שדרגו את המנוי 13,998,600 4.10%
שדרגו את המנוי 7,743,190 2.27%
שדרגו את המנוי 6,693,510 1.96%
שדרגו את המנוי 4,320,540 1.27%
שדרגו את המנוי 4,289,000 1.26%
שדרגו את המנוי 3,043,700 0.89%
שדרגו את המנוי 1,385,570 0.41%
שדרגו את המנוי 390,929 0.11%
שדרגו את המנוי 318,299 0.09%
שדרגו את המנוי 251,940 0.07%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,833,549 1.42%
הפניקס 2,459,440 0.72%
הכשרה ביטוח 2,040,770 0.60%
הירשמו לצפייה 333,339 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית