תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 16,395,400 20,315,400 3,920,000  23.91%
הראל 7,369,550 8,944,070 1,574,520  21.37%
הירשמו לצפייה 26,193 101,193 75,000  286.34%
הירשמו לצפייה 10,000 50,000 40,000  400.00%
הירשמו לצפייה 2,393,590 2,418,590 25,000  1.04%
שדרגו את המנוי 6,463 4,645 -1,818  -28.13%
שדרגו את המנוי 12,697,000 12,636,900 -60,139  -0.47%
שדרגו את המנוי 4,399,000 4,329,000 -70,000  -1.59%
שדרגו את המנוי 1,608,190 1,469,560 -138,631  -8.62%
שדרגו את המנוי 18,035,200 17,729,600 -305,642  -1.69%
שדרגו את המנוי 7,762,060 7,208,320 -553,748  -7.13%
שדרגו את המנוי 16,692,400 15,715,800 -976,626  -5.85%
שדרגו את המנוי 32,150,200 29,528,900 -2,621,370  -8.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,634,520

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,727,974

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 1,273,670 2,871,970 1,598,300  125.49%
אי.בי.אי. 5,832,240 374,822 -5,457,420  -93.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,598,300

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,457,420

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,634,520
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,727,974
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,598,300
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,457,420
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 134,869,928 59.94%
אי.בי.אי. 29,528,900 13.12%
אדמונד דה רוטשילד 20,315,400 9.03%
הירשמו לצפייה 17,729,600 7.88%
הירשמו לצפייה 15,715,800 6.98%
הירשמו לצפייה 12,636,900 5.62%
שדרגו את המנוי 9,620,010 4.28%
שדרגו את המנוי 8,944,070 3.98%
שדרגו את המנוי 7,208,320 3.20%
שדרגו את המנוי 4,329,000 1.92%
שדרגו את המנוי 3,247,200 1.44%
שדרגו את המנוי 2,418,590 1.07%
שדרגו את המנוי 1,469,560 0.65%
שדרגו את המנוי 638,882 0.28%
שדרגו את המנוי 635,600 0.28%
שדרגו את המנוי 276,258 0.12%
שדרגו את המנוי 101,193 0.04%
שדרגו את המנוי 50,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,645 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,246,842 1.89%
הפניקס 2,871,970 1.28%
הכשרה ביטוח 1,000,050 0.44%
הירשמו לצפייה 374,822 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית