תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
הראל 15,260,400 15,824,200 563,870  3.69%
מיטב דש 27,566,400 27,652,300 85,848  0.31%
הירשמו לצפייה 2,070,020 2,040,870 -29,146  -1.41%
הירשמו לצפייה -952,189 -1,058,930 -106,742  11.21%
הירשמו לצפייה 679,000 542,000 -137,000  -20.18%
שדרגו את המנוי -333,933 -1,540,350 -1,206,410  361.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 649,718

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,479,298

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 775,055 725,055 -50,000  -6.45%
הכשרה ביטוח 2,474,120 2,037,730 -436,386  -17.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -486,386

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 649,718
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,479,298
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -486,386
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 57,569,482 21.10%
מיטב דש 27,652,300 10.14%
הראל 15,824,200 5.80%
הירשמו לצפייה 7,883,200 2.89%
הירשמו לצפייה 3,197,260 1.17%
הירשמו לצפייה 2,040,870 0.75%
שדרגו את המנוי 1,559,200 0.57%
שדרגו את המנוי 1,120,180 0.41%
שדרגו את המנוי 542,000 0.20%
שדרגו את המנוי 147,267 0.05%
שדרגו את המנוי 117,192 0.04%
שדרגו את המנוי 45,093 0.02%
שדרגו את המנוי 40,000 0.01%
שדרגו את המנוי -1,058,930 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,540,350 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,762,785 1.01%
הכשרה ביטוח 2,037,730 0.75%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 725,055 0.27%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית