ג'י.אף.איי ריאל אסטייט - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 38,726,100 40,688,800 1,962,750  5.07%
אלומות - ספרינט 8,180,330 9,270,970 1,090,650  13.33%
הירשמו לצפייה 22,707 213,405 190,698  839.82%
הירשמו לצפייה 10,052,800 10,180,200 127,421  1.27%
הירשמו לצפייה 18,908,200 18,923,600 15,410  0.08%
שדרגו את המנוי 259,365 223,704 -35,661  -13.75%
שדרגו את המנוי 1,150,260 1,089,550 -60,710  -5.28%
שדרגו את המנוי 22,706,800 22,519,000 -187,810  -0.83%
שדרגו את המנוי 8,872,300 8,460,740 -411,555  -4.64%
שדרגו את המנוי 3,477,570 2,628,190 -849,376  -24.42%
שדרגו את המנוי 6,211,130 5,231,820 -979,310  -15.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,386,929

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,524,422

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 2,829,730 26,859,400 24,029,700  849.19%
הכשרה ביטוח 1,633,240 2,537,970 904,727  55.39%
הירשמו לצפייה 267,364 272,748 5,384  2.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,939,811

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,386,929
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,524,422
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,939,811
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 124,131,168 45.50%
אדמונד דה רוטשילד 40,688,800 14.91%
מיטב דש 22,519,000 8.25%
הירשמו לצפייה 18,923,600 6.94%
הירשמו לצפייה 10,180,200 3.73%
הירשמו לצפייה 9,270,970 3.40%
שדרגו את המנוי 8,460,740 3.10%
שדרגו את המנוי 5,231,820 1.92%
שדרגו את המנוי 3,247,200 1.19%
שדרגו את המנוי 2,628,190 0.96%
שדרגו את המנוי 1,089,550 0.40%
שדרגו את המנוי 742,921 0.27%
שדרגו את המנוי 430,120 0.16%
שדרגו את המנוי 280,948 0.10%
שדרגו את המנוי 223,704 0.08%
שדרגו את המנוי 213,405 0.08%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 29,670,118 10.87%
הפניקס 26,859,400 9.84%
הכשרה ביטוח 2,537,970 0.93%
הירשמו לצפייה 272,748 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית