תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ע.י. נופר אנרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מגדל 11,986 32,946 20,960  174.87%
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 23,000 26,700 3,700  16.09%
הירשמו לצפייה 11,526 11,967 441  3.83%
הירשמו לצפייה 181 133 -48  -26.52%
הירשמו לצפייה 8,500 7,400 -1,100  -12.94%
שדרגו את המנוי 75,196 73,424 -1,772  -2.36%
שדרגו את המנוי 133,261 124,008 -9,253  -6.94%
שדרגו את המנוי 90,229 77,500 -12,729  -14.11%
שדרגו את המנוי 98,113 62,018 -36,095  -36.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,101

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -60,997

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 17.05.2021 17.05.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,101
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -60,997
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 437,899 1.69%
מיטב דש 124,008 0.48%
אלטשולר - שחם 77,500 0.30%
הירשמו לצפייה 73,424 0.28%
הירשמו לצפייה 62,018 0.24%
הירשמו לצפייה 32,946 0.13%
שדרגו את המנוי 26,700 0.10%
שדרגו את המנוי 11,967 0.05%
שדרגו את המנוי 11,699 0.05%
שדרגו את המנוי 7,400 0.03%
שדרגו את המנוי 3,294 0.01%
שדרגו את המנוי 2,638 0.01%
שדרגו את המנוי 1,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,939,618 15.21%
מגדל 991,206 3.83%
הראל 469,596 1.81%
הירשמו לצפייה 390,099 1.51%
הירשמו לצפייה 367,129 1.42%
הירשמו לצפייה 341,500 1.32%
שדרגו את המנוי 322,156 1.24%
שדרגו את המנוי 288,071 1.11%
שדרגו את המנוי 241,000 0.93%
שדרגו את המנוי 101,850 0.39%
שדרגו את המנוי 95,764 0.37%
שדרגו את המנוי 71,700 0.28%
שדרגו את המנוי 62,500 0.24%
שדרגו את המנוי 30,000 0.12%
שדרגו את המנוי 29,300 0.11%
שדרגו את המנוי 28,700 0.11%
שדרגו את המנוי 21,800 0.08%
שדרגו את המנוי 19,389 0.07%
שדרגו את המנוי 15,000 0.06%
שדרגו את המנוי 11,900 0.05%
שדרגו את המנוי 11,400 0.04%
שדרגו את המנוי 11,304 0.04%
שדרגו את המנוי 9,000 0.03%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,254 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ע.י. נופר אנרג'י
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית