תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ע.י. נופר אנרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 70,912 79,030 8,118  11.45%
פסגות 10,284 12,155 1,871  18.19%
הירשמו לצפייה 1,080 1,800 720  66.67%
הירשמו לצפייה 20,115 20,744 629  3.13%
הירשמו לצפייה 6,810 6,915 105  1.54%
שדרגו את המנוי 8,327 8,396 69  0.83%
שדרגו את המנוי 288 258 -30  -10.42%
שדרגו את המנוי 7,726 7,447 -279  -3.61%
שדרגו את המנוי 2,518 2,030 -488  -19.38%
שדרגו את המנוי 31,192 22,053 -9,139  -29.30%
שדרגו את המנוי 20,500 8,000 -12,500  -60.98%
שדרגו את המנוי 77,500 59,932 -17,568  -22.67%
שדרגו את המנוי 75,765 47,343 -28,422  -37.51%
שדרגו את המנוי 119,267 22,751 -96,516  -80.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,512

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -164,942

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 426,063 543,853 117,790  27.65%
מגדל 1,246,380 1,311,250 64,870  5.20%
הירשמו לצפייה 162,537 212,242 49,705  30.58%
הירשמו לצפייה 256,697 259,000 2,303  0.90%
הירשמו לצפייה 81,869 81,091 -778  -0.95%
שדרגו את המנוי 11,400 5,934 -5,466  -47.95%
שדרגו את המנוי 17,413 10,551 -6,862  -39.41%
שדרגו את המנוי 53,858 46,051 -7,807  -14.50%
שדרגו את המנוי 15,000 100 -14,900  -99.33%
שדרגו את המנוי 422,015 280,507 -141,508  -33.53%
שדרגו את המנוי 390,098 203,356 -186,742  -47.87%
שדרגו את המנוי 218,849 20,016 -198,833  -90.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 234,668

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -562,896

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,512
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -164,942
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 234,668
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -562,896
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 321,728 1.24%
מגדל 79,030 0.31%
אלטשולר - שחם 59,932 0.23%
הירשמו לצפייה 47,343 0.18%
הירשמו לצפייה 22,751 0.09%
הירשמו לצפייה 22,053 0.09%
שדרגו את המנוי 20,744 0.08%
שדרגו את המנוי 12,155 0.05%
שדרגו את המנוי 11,967 0.05%
שדרגו את המנוי 8,396 0.03%
שדרגו את המנוי 8,000 0.03%
שדרגו את המנוי 7,447 0.03%
שדרגו את המנוי 6,915 0.03%
שדרגו את המנוי 6,802 0.03%
שדרגו את המנוי 3,294 0.01%
שדרגו את המנוי 2,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 388 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,495,834 13.50%
מגדל 1,311,250 5.06%
הפניקס 543,853 2.10%
הירשמו לצפייה 341,500 1.32%
הירשמו לצפייה 280,507 1.08%
הירשמו לצפייה 259,000 1.00%
שדרגו את המנוי 212,242 0.82%
שדרגו את המנוי 203,356 0.79%
שדרגו את המנוי 81,091 0.31%
שדרגו את המנוי 71,700 0.28%
שדרגו את המנוי 46,051 0.18%
שדרגו את המנוי 29,300 0.11%
שדרגו את המנוי 26,283 0.10%
שדרגו את המנוי 26,200 0.10%
שדרגו את המנוי 20,016 0.08%
שדרגו את המנוי 11,900 0.05%
שדרגו את המנוי 10,551 0.04%
שדרגו את המנוי 9,000 0.03%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,934 0.02%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ע.י. נופר אנרג'י
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית