תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ע.י. נופר אנרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
מיטב דש 29,650 105,615 75,965  256.21%
קוואנטום שוקי הון 1,857 5,089 3,232  174.04%
הירשמו לצפייה 9,000 10,000 1,000  11.11%
הירשמו לצפייה 2,400 3,252 852  35.50%
הירשמו לצפייה 7,447 7,737 290  3.89%
שדרגו את המנוי 203 338 135  66.50%
שדרגו את המנוי 8,242 8,273 31  0.38%
שדרגו את המנוי 800 600 -200  -25.00%
שדרגו את המנוי 88,342 87,616 -726  -0.82%
שדרגו את המנוי 11,578 8,411 -3,167  -27.35%
שדרגו את המנוי 94,176 88,128 -6,048  -6.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 81,505

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,141

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 426,063 543,853 117,790  27.65%
מגדל 1,246,380 1,311,250 64,870  5.20%
הירשמו לצפייה 162,537 212,242 49,705  30.58%
הירשמו לצפייה 256,697 259,000 2,303  0.90%
הירשמו לצפייה 81,869 81,091 -778  -0.95%
שדרגו את המנוי 11,400 5,934 -5,466  -47.95%
שדרגו את המנוי 17,413 10,551 -6,862  -39.41%
שדרגו את המנוי 53,858 46,051 -7,807  -14.50%
שדרגו את המנוי 15,000 100 -14,900  -99.33%
שדרגו את המנוי 422,015 280,507 -141,508  -33.53%
שדרגו את המנוי 390,098 203,356 -186,742  -47.87%
שדרגו את המנוי 218,849 20,016 -198,833  -90.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 234,668

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -562,896

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 81,505
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,141
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 234,668
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -562,896
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 502,705 1.94%
מיטב דש 105,615 0.41%
הראל 88,128 0.34%
הירשמו לצפייה 87,616 0.34%
הירשמו לצפייה 71,875 0.28%
הירשמו לצפייה 59,932 0.23%
שדרגו את המנוי 25,558 0.10%
שדרגו את המנוי 10,000 0.04%
שדרגו את המנוי 8,411 0.03%
שדרגו את המנוי 8,273 0.03%
שדרגו את המנוי 7,737 0.03%
שדרגו את המנוי 6,915 0.03%
שדרגו את המנוי 5,841 0.02%
שדרגו את המנוי 5,400 0.02%
שדרגו את המנוי 5,089 0.02%
שדרגו את המנוי 3,252 0.01%
שדרגו את המנוי 2,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 338 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,495,834 13.50%
מגדל 1,311,250 5.06%
הפניקס 543,853 2.10%
הירשמו לצפייה 341,500 1.32%
הירשמו לצפייה 280,507 1.08%
הירשמו לצפייה 259,000 1.00%
שדרגו את המנוי 212,242 0.82%
שדרגו את המנוי 203,356 0.79%
שדרגו את המנוי 81,091 0.31%
שדרגו את המנוי 71,700 0.28%
שדרגו את המנוי 46,051 0.18%
שדרגו את המנוי 29,300 0.11%
שדרגו את המנוי 26,283 0.10%
שדרגו את המנוי 26,200 0.10%
שדרגו את המנוי 20,016 0.08%
שדרגו את המנוי 11,900 0.05%
שדרגו את המנוי 10,551 0.04%
שדרגו את המנוי 9,000 0.03%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,934 0.02%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ע.י. נופר אנרג'י
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית