תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ע.י. נופר אנרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
מור 10,381 87,312 76,931  741.08%
מגדל 222,741 246,363 23,622  10.61%
הירשמו לצפייה 88,847 92,157 3,310  3.73%
הירשמו לצפייה 25,426 26,802 1,376  5.41%
הירשמו לצפייה 14,151 14,350 199  1.41%
שדרגו את המנוי 1,442 1,519 77  5.34%
שדרגו את המנוי 198 250 52  26.26%
שדרגו את המנוי 1,500 1,200 -300  -20.00%
שדרגו את המנוי 60,382 58,935 -1,447  -2.40%
שדרגו את המנוי 97,202 95,097 -2,105  -2.17%
שדרגו את המנוי 140,841 135,772 -5,069  -3.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,567

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,921

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
אקסלנס 120,744 739,184 618,440  512.19%
מיטב דש 362,573 592,602 230,029  63.44%
הירשמו לצפייה 1,313,900 1,384,000 70,101  5.34%
הירשמו לצפייה 214,118 219,528 5,410  2.53%
הירשמו לצפייה 26,344 27,531 1,187  4.51%
שדרגו את המנוי 68,638 68,640 2
שדרגו את המנוי 68,324 68,323 -1
שדרגו את המנוי 2,091,440 2,091,440 -2
שדרגו את המנוי 1,419 1,410 -9  -0.63%
שדרגו את המנוי 7,424 7,143 -281  -3.79%
שדרגו את המנוי 1,049 702 -347  -33.08%
שדרגו את המנוי 1,878,840 1,877,400 -1,443  -0.08%
שדרגו את המנוי 9,198 198 -9,000  -97.85%
שדרגו את המנוי 25,591 13,891 -11,700  -45.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 925,169

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,783

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 105,567
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,921
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 925,169
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,783
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 796,202 3.07%
מגדל 246,363 0.95%
מיטב דש 135,772 0.52%
הירשמו לצפייה 95,097 0.37%
הירשמו לצפייה 92,157 0.36%
הירשמו לצפייה 87,312 0.34%
שדרגו את המנוי 58,935 0.23%
שדרגו את המנוי 26,802 0.10%
שדרגו את המנוי 14,350 0.06%
שדרגו את המנוי 10,000 0.04%
שדרגו את המנוי 9,109 0.04%
שדרגו את המנוי 6,915 0.03%
שדרגו את המנוי 5,751 0.02%
שדרגו את המנוי 3,824 0.01%
שדרגו את המנוי 1,519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
שדרגו את המנוי -779 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,105,543 39.01%
אלטשולר - שחם 2,790,960 10.77%
מגדל 2,091,440 8.07%
הירשמו לצפייה 1,877,400 7.25%
הירשמו לצפייה 1,384,000 5.34%
הירשמו לצפייה 739,184 2.85%
שדרגו את המנוי 592,602 2.29%
שדרגו את המנוי 219,528 0.85%
שדרגו את המנוי 72,735 0.28%
שדרגו את המנוי 68,640 0.26%
שדרגו את המנוי 68,323 0.26%
שדרגו את המנוי 64,821 0.25%
שדרגו את המנוי 53,083 0.20%
שדרגו את המנוי 28,688 0.11%
שדרגו את המנוי 27,531 0.11%
שדרגו את המנוי 13,891 0.05%
שדרגו את המנוי 7,143 0.03%
שדרגו את המנוי 3,264 0.01%
שדרגו את המנוי 1,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 702 < 0.01%
שדרגו את המנוי 198 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ע.י. נופר אנרג'י
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית