תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ע.י. נופר אנרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 64,748 71,038 6,290  9.71%
אקסלנס 15,306 19,512 4,206  27.48%
הירשמו לצפייה 6,739 8,208 1,469  21.80%
הירשמו לצפייה 5,837 7,155 1,318  22.58%
הירשמו לצפייה 33,306 33,592 286  0.86%
שדרגו את המנוי 98 288 190  193.88%
שדרגו את המנוי 2,638 2,562 -76  -2.88%
שדרגו את המנוי 1,000 800 -200  -20.00%
שדרגו את המנוי 7,400 6,802 -598  -8.08%
שדרגו את המנוי 9,136 8,496 -640  -7.01%
שדרגו את המנוי 26,200 22,700 -3,500  -13.36%
שדרגו את המנוי 83,634 75,587 -8,047  -9.62%
שדרגו את המנוי 136,066 26,562 -109,504  -80.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,759

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -122,565

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מגדל 991,206 1,246,380 255,172  25.74%
אקסלנס 95,764 162,537 66,773  69.73%
הירשמו לצפייה 367,129 426,063 58,934  16.05%
הירשמו לצפייה 11,304 14,914 3,610  31.94%
הירשמו לצפייה 390,099 390,098 -1
שדרגו את המנוי 19,389 17,413 -1,976  -10.19%
שדרגו את המנוי 3,254 1,196 -2,058  -63.25%
שדרגו את המנוי 28,700 26,200 -2,500  -8.71%
שדרגו את המנוי 30,000 26,283 -3,717  -12.39%
שדרגו את המנוי 62,500 53,858 -8,642  -13.83%
שדרגו את המנוי 101,850 81,869 -19,981  -19.62%
שדרגו את המנוי 241,000 218,849 -22,151  -9.19%
שדרגו את המנוי 469,596 422,015 -47,581  -10.13%
שדרגו את המנוי 322,156 256,697 -65,459  -20.32%
שדרגו את המנוי 288,071 115,992 -172,079  -59.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 384,489

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -346,145

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,759
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -122,565
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 384,489
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -346,145
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 385,172 1.49%
אלטשולר - שחם 77,500 0.30%
הראל 75,587 0.29%
הירשמו לצפייה 71,038 0.27%
הירשמו לצפייה 33,592 0.13%
הירשמו לצפייה 26,562 0.10%
שדרגו את המנוי 22,700 0.09%
שדרגו את המנוי 19,512 0.08%
שדרגו את המנוי 11,967 0.05%
שדרגו את המנוי 8,496 0.03%
שדרגו את המנוי 8,208 0.03%
שדרגו את המנוי 7,155 0.03%
שדרגו את המנוי 6,810 0.03%
שדרגו את המנוי 6,802 0.03%
שדרגו את המנוי 3,294 0.01%
שדרגו את המנוי 2,562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 288 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,944,264 15.23%
מגדל 1,246,380 4.81%
הפניקס 426,063 1.64%
הירשמו לצפייה 422,015 1.63%
הירשמו לצפייה 390,098 1.51%
הירשמו לצפייה 341,500 1.32%
שדרגו את המנוי 256,697 0.99%
שדרגו את המנוי 218,849 0.84%
שדרגו את המנוי 162,537 0.63%
שדרגו את המנוי 115,992 0.45%
שדרגו את המנוי 81,869 0.32%
שדרגו את המנוי 71,700 0.28%
שדרגו את המנוי 53,858 0.21%
שדרגו את המנוי 29,300 0.11%
שדרגו את המנוי 26,283 0.10%
שדרגו את המנוי 26,200 0.10%
שדרגו את המנוי 17,413 0.07%
שדרגו את המנוי 15,000 0.06%
שדרגו את המנוי 14,914 0.06%
שדרגו את המנוי 11,400 0.04%
שדרגו את המנוי 9,000 0.03%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,196 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ע.י. נופר אנרג'י
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית