תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

בכורי שדה (אחזקות)

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מור 607,430 619,460 12,030  1.98%
הראל 160,500 164,325 3,825  2.38%
הירשמו לצפייה 558,427 556,935 -1,492  -0.27%
הירשמו לצפייה 276,295 271,075 -5,220  -1.89%
הירשמו לצפייה 637,872 600,053 -37,819  -5.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,855

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,531

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מור 5,688,520 6,717,550 1,029,030  18.09%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,299,730 2,904,510 604,780  26.30%
הירשמו לצפייה 704,800 754,800 50,000  7.09%
הירשמו לצפייה 9,069,510 8,281,500 -788,015  -8.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,683,810

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -788,015

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,855
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,531
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,683,810
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -788,015
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,213,848 1.48%
מור 619,460 0.41%
מגדל 600,053 0.40%
הירשמו לצפייה 556,935 0.37%
הירשמו לצפייה 271,075 0.18%
הירשמו לצפייה 164,325 0.11%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,160,041 18.81%
מגדל 8,281,500 5.53%
מור 6,717,550 4.49%
הירשמו לצפייה 6,060,600 4.05%
הירשמו לצפייה 2,904,510 1.94%
הירשמו לצפייה 754,800 0.50%
שדרגו את המנוי 667,574 0.45%
שדרגו את המנוי 572,946 0.38%
שדרגו את המנוי 365,670 0.24%
שדרגו את המנוי 248,000 0.17%
שדרגו את המנוי 220,894 0.15%
שדרגו את המנוי 173,096 0.12%
שדרגו את המנוי 156,246 0.10%
שדרגו את המנוי 154,000 0.10%
שדרגו את המנוי 147,895 0.10%
שדרגו את המנוי 144,760 0.10%
שדרגו את המנוי 120,634 0.08%
שדרגו את המנוי 79,700 0.05%
שדרגו את המנוי 73,110 0.05%
שדרגו את המנוי 71,636 0.05%
שדרגו את המנוי 52,568 0.04%
שדרגו את המנוי 42,040 0.03%
שדרגו את המנוי 37,308 0.02%
שדרגו את המנוי 33,296 0.02%
שדרגו את המנוי 29,180 0.02%
שדרגו את המנוי 24,008 0.02%
שדרגו את המנוי 23,224 0.02%
שדרגו את המנוי 3,296 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בכורי שדה (אחזקות)
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית