תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בכורי שדה (אחזקות)

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
מור 497,026 508,013 10,987  2.21%
אקסלנס 313,963 324,685 10,722  3.42%
הירשמו לצפייה 567,752 575,040 7,288  1.28%
הירשמו לצפייה 564,070 564,619 549  0.10%
הירשמו לצפייה 9,347 9,833 486  5.20%
שדרגו את המנוי 206,341 203,621 -2,720  -1.32%
שדרגו את המנוי 370,251 360,251 -10,000  -2.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,720

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מור 7,022,070 7,259,000 236,932  3.37%
הכשרה ביטוח 764,800 779,800 15,000  1.96%
הירשמו לצפייה 146,707 146,357 -350  -0.24%
הירשמו לצפייה 8,280,650 8,280,000 -645  -0.01%
הירשמו לצפייה 69,869 18,704 -51,165  -73.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 251,932

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,160

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,720
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 251,932
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -52,160
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,549,985 1.70%
מגדל 575,040 0.38%
פסגות 564,619 0.38%
הירשמו לצפייה 508,013 0.34%
הירשמו לצפייה 360,251 0.24%
הירשמו לצפייה 324,685 0.22%
שדרגו את המנוי 203,621 0.14%
שדרגו את המנוי 9,833 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,923 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,103,271 18.10%
מגדל 8,280,000 5.53%
מור 7,259,000 4.85%
הירשמו לצפייה 5,236,940 3.50%
הירשמו לצפייה 2,904,510 1.94%
הירשמו לצפייה 779,800 0.52%
שדרגו את המנוי 667,574 0.45%
שדרגו את המנוי 376,668 0.25%
שדרגו את המנוי 365,670 0.24%
שדרגו את המנוי 243,673 0.16%
שדרגו את המנוי 220,894 0.15%
שדרגו את המנוי 154,000 0.10%
שדרגו את המנוי 146,357 0.10%
שדרגו את המנוי 144,760 0.10%
שדרגו את המנוי 120,634 0.08%
שדרגו את המנוי 109,000 0.07%
שדרגו את המנוי 42,040 0.03%
שדרגו את המנוי 23,224 0.02%
שדרגו את המנוי 18,704 0.01%
שדרגו את המנוי 9,823 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית