תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בכורי שדה (אחזקות)

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מור 397,632 392,749 -4,883  -1.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,883

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 04.08.2021 04.08.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,883
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,302,995 0.87%
פסגות 908,246 0.61%
מור 392,749 0.26%
הירשמו לצפייה 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,756,366 17.87%
מגדל 9,069,510 6.06%
פסגות 6,060,600 4.05%
הירשמו לצפייה 5,688,520 3.80%
הירשמו לצפייה 2,299,730 1.54%
הירשמו לצפייה 704,800 0.47%
שדרגו את המנוי 667,574 0.45%
שדרגו את המנוי 572,946 0.38%
שדרגו את המנוי 248,000 0.17%
שדרגו את המנוי 236,868 0.16%
שדרגו את המנוי 220,894 0.15%
שדרגו את המנוי 173,096 0.12%
שדרגו את המנוי 154,000 0.10%
שדרגו את המנוי 144,760 0.10%
שדרגו את המנוי 120,634 0.08%
שדרגו את המנוי 79,700 0.05%
שדרגו את המנוי 73,110 0.05%
שדרגו את המנוי 52,568 0.04%
שדרגו את המנוי 42,040 0.03%
שדרגו את המנוי 37,308 0.02%
שדרגו את המנוי 33,296 0.02%
שדרגו את המנוי 29,180 0.02%
שדרגו את המנוי 24,008 0.02%
שדרגו את המנוי 23,224 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בכורי שדה (אחזקות)
    לפני 3 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית