תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 4,849 3,879 -970  -20.00%
טקטון 34,000 27,198 -6,802  -20.01%
הירשמו לצפייה 82,047 65,637 -16,410  -20.00%
הירשמו לצפייה 939,156 904,218 -34,938  -3.72%
הירשמו לצפייה 300,481 198,439 -102,042  -33.96%
שדרגו את המנוי 373,750 267,496 -106,254  -28.43%
שדרגו את המנוי 974,995 866,350 -108,645  -11.14%
שדרגו את המנוי 829,243 596,184 -233,059  -28.11%
שדרגו את המנוי 5,464,830 4,504,070 -960,761  -17.58%
שדרגו את המנוי 5,060,700 4,054,020 -1,006,680  -19.89%
שדרגו את המנוי 3,975,290 2,924,190 -1,051,100  -26.44%
שדרגו את המנוי 10,390,300 9,326,760 -1,063,530  -10.24%
שדרגו את המנוי 6,511,000 5,228,020 -1,282,980  -19.70%
שדרגו את המנוי 7,302,760 5,647,740 -1,655,020  -22.66%
שדרגו את המנוי 10,840,600 8,682,150 -2,158,420  -19.91%
שדרגו את המנוי 15,731,700 12,563,700 -3,168,070  -20.14%
שדרגו את המנוי 33,205,300 26,520,200 -6,685,090  -20.13%
שדרגו את המנוי 15,067,400 7,537,150 -7,530,220  -49.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,170,991

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 37,829,300 37,838,900 9,576  0.03%
אנליסט 569,804 574,006 4,202  0.74%
הירשמו לצפייה 2,040,570 2,042,340 1,767  0.09%
הירשמו לצפייה 4,393,860 4,395,450 1,587  0.04%
הירשמו לצפייה 3,068,140 3,068,140 5
שדרגו את המנוי 1,636,340 1,636,340 4
שדרגו את המנוי 1,888,600 1,888,600 1
שדרגו את המנוי 2,014,980 2,014,980 1
שדרגו את המנוי 3,115,040 3,115,040 -3
שדרגו את המנוי 2,331,160 2,331,160 -5
שדרגו את המנוי 47,918,600 47,918,600 -40
שדרגו את המנוי 42,637 33,930 -8,707  -20.42%
שדרגו את המנוי 29,027 18,266 -10,761  -37.07%
שדרגו את המנוי 770,349 758,985 -11,364  -1.48%
שדרגו את המנוי 76,430 47,377 -29,053  -38.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,143

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,933

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,170,991
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,143
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -59,933
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 89,917,401 24.91%
פסגות 26,520,200 7.35%
הראל 12,563,700 3.48%
הירשמו לצפייה 9,326,760 2.58%
הירשמו לצפייה 8,682,150 2.41%
הירשמו לצפייה 7,537,150 2.09%
שדרגו את המנוי 5,647,740 1.56%
שדרגו את המנוי 5,228,020 1.45%
שדרגו את המנוי 4,504,070 1.25%
שדרגו את המנוי 4,054,020 1.12%
שדרגו את המנוי 2,924,190 0.81%
שדרגו את המנוי 904,218 0.25%
שדרגו את המנוי 866,350 0.24%
שדרגו את המנוי 596,184 0.17%
שדרגו את המנוי 267,496 0.07%
שדרגו את המנוי 198,439 0.05%
שדרגו את המנוי 65,637 0.02%
שדרגו את המנוי 27,198 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,879 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 112,120,409 31.06%
כלל 47,918,600 13.28%
מגדל 37,838,900 10.48%
הירשמו לצפייה 4,395,450 1.22%
הירשמו לצפייה 3,115,040 0.86%
הירשמו לצפייה 3,068,140 0.85%
שדרגו את המנוי 2,967,280 0.82%
שדרגו את המנוי 2,331,160 0.65%
שדרגו את המנוי 2,042,340 0.57%
שדרגו את המנוי 2,014,980 0.56%
שדרגו את המנוי 1,888,600 0.52%
שדרגו את המנוי 1,636,340 0.45%
שדרגו את המנוי 758,985 0.21%
שדרגו את המנוי 708,130 0.20%
שדרגו את המנוי 636,356 0.18%
שדרגו את המנוי 574,006 0.16%
שדרגו את המנוי 97,499 0.03%
שדרגו את המנוי 47,377 0.01%
שדרגו את המנוי 33,930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,266 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית