אלדן תחבורה - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מיטב דש 42,071,400 48,934,400 6,863,010  16.31%
תמיר פישמן 4,018,220 8,044,170 4,025,950  100.19%
הירשמו לצפייה 3,078,000 3,978,000 900,000  29.24%
הירשמו לצפייה 12,289,300 12,957,400 668,122  5.44%
הירשמו לצפייה 10,406,400 10,817,100 410,677  3.95%
שדרגו את המנוי 527,109 693,017 165,908  31.48%
שדרגו את המנוי 6,003,360 5,901,050 -102,312  -1.70%
שדרגו את המנוי 41,624,600 41,410,200 -214,332  -0.52%
שדרגו את המנוי 2,815,080 2,378,590 -436,499  -15.51%
שדרגו את המנוי 9,107,930 8,626,930 -481,000  -5.28%
שדרגו את המנוי 8,513,280 7,952,270 -561,006  -6.59%
שדרגו את המנוי 12,744,200 11,196,800 -1,547,380  -12.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,033,667

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,342,529

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 49,506,500 57,502,500 7,995,940  16.15%
מיטב דש 40,638 34,833 -5,805  -14.28%
הירשמו לצפייה 96,616 82,813 -13,803  -14.29%
הירשמו לצפייה 790,334 677,427 -112,907  -14.29%
הירשמו לצפייה 1,048,600 924,422 -124,180  -11.84%
שדרגו את המנוי 890,904 763,630 -127,274  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,654,540 1,418,170 -236,366  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,280,780 1,957,370 -323,413  -14.18%
שדרגו את המנוי 2,290,900 1,963,620 -327,276  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,820,990 2,417,990 -403,005  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,254,660 836,539 -418,119  -33.33%
שדרגו את המנוי 3,263,640 2,797,400 -466,242  -14.29%
שדרגו את המנוי 3,886,750 3,314,880 -571,870  -14.71%
שדרגו את המנוי 4,154,220 3,560,750 -593,468  -14.29%
שדרגו את המנוי 4,295,430 3,681,790 -613,642  -14.29%
שדרגו את המנוי 6,334,000 5,428,710 -905,292  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,206,100 91,604 -1,114,500  -92.40%
שדרגו את המנוי 9,924,460 8,506,660 -1,417,800  -14.29%
שדרגו את המנוי 9,548,750 7,882,800 -1,665,960  -17.45%
שדרגו את המנוי 2,644,060 317,997 -2,326,060  -87.97%
שדרגו את המנוי 44,360,400 33,791,800 -10,568,600  -23.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,995,940

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,335,582

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,033,667
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,342,529
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,995,940
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,335,582
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 170,371,354 39.34%
מיטב דש 48,934,400 11.30%
פסגות 41,410,200 9.56%
הירשמו לצפייה 12,957,400 2.99%
הירשמו לצפייה 11,196,800 2.59%
הירשמו לצפייה 10,817,100 2.50%
שדרגו את המנוי 8,626,930 1.99%
שדרגו את המנוי 8,044,170 1.86%
שדרגו את המנוי 7,952,270 1.84%
שדרגו את המנוי 6,633,860 1.53%
שדרגו את המנוי 5,901,050 1.36%
שדרגו את המנוי 3,978,000 0.92%
שדרגו את המנוי 2,378,590 0.55%
שדרגו את המנוי 749,997 0.17%
שדרגו את המנוי 693,017 0.16%
שדרגו את המנוי 64,457 0.01%
שדרגו את המנוי 27,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,819 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 138,015,705 31.87%
כלל 57,502,500 13.28%
מגדל 33,791,800 7.80%
הירשמו לצפייה 8,506,660 1.96%
הירשמו לצפייה 7,882,800 1.82%
הירשמו לצפייה 5,428,710 1.25%
שדרגו את המנוי 3,681,790 0.85%
שדרגו את המנוי 3,560,750 0.82%
שדרגו את המנוי 3,314,880 0.77%
שדרגו את המנוי 2,797,400 0.65%
שדרגו את המנוי 2,417,990 0.56%
שדרגו את המנוי 1,963,620 0.45%
שדרגו את המנוי 1,957,370 0.45%
שדרגו את המנוי 1,418,170 0.33%
שדרגו את המנוי 924,422 0.21%
שדרגו את המנוי 836,539 0.19%
שדרגו את המנוי 763,630 0.18%
שדרגו את המנוי 677,427 0.16%
שדרגו את המנוי 317,997 0.07%
שדרגו את המנוי 91,604 0.02%
שדרגו את המנוי 82,813 0.02%
שדרגו את המנוי 62,000 0.01%
שדרגו את המנוי 34,833 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית