תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
הראל 5,135,450 8,082,770 2,947,320  57.39%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 883,203 1,137,840 254,637  28.83%
הירשמו לצפייה 3,712,390 3,712,390 3
הירשמו לצפייה 1,627,650 1,579,190 -48,462  -2.98%
הירשמו לצפייה 1,451,490 1,347,020 -104,469  -7.20%
שדרגו את המנוי 2,466,690 2,331,690 -135,000  -5.47%
שדרגו את המנוי 7,927,760 7,763,000 -164,760  -2.08%
שדרגו את המנוי 3,695,020 3,359,150 -335,870  -9.09%
שדרגו את המנוי 2,488,900 1,576,340 -912,562  -36.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,201,960

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,701,123

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הפניקס 388,800 396,849 8,049  2.07%
פסגות 8,778 5,293 -3,485  -39.70%
הירשמו לצפייה 116,106 104,322 -11,784  -10.15%
הירשמו לצפייה 15,145,200 15,133,300 -11,934  -0.08%
הירשמו לצפייה 1,194,860 1,178,880 -15,985  -1.34%
שדרגו את המנוי 2,038,500 1,996,750 -41,743  -2.05%
שדרגו את המנוי 3,812,540 3,750,720 -61,816  -1.62%
שדרגו את המנוי 259,103 53,498 -205,605  -79.35%
שדרגו את המנוי 472,706 0 -472,706  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,049

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -825,058

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,201,960
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,701,123
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,049
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -825,058
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,894,436 10.78%
הראל 8,082,770 2.24%
מגדל 7,763,000 2.15%
הירשמו לצפייה 6,509,550 1.80%
הירשמו לצפייה 3,712,390 1.03%
הירשמו לצפייה 3,359,150 0.93%
שדרגו את המנוי 2,331,690 0.65%
שדרגו את המנוי 1,579,190 0.44%
שדרגו את המנוי 1,576,340 0.44%
שדרגו את המנוי 1,347,020 0.37%
שדרגו את המנוי 1,318,000 0.37%
שדרגו את המנוי 1,137,840 0.32%
שדרגו את המנוי 132,318 0.04%
שדרגו את המנוי 25,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,139,280 15.00%
כלל 19,166,800 5.31%
מגדל 15,133,300 4.19%
הירשמו לצפייה 5,874,060 1.63%
הירשמו לצפייה 3,750,720 1.04%
הירשמו לצפייה 2,835,450 0.79%
שדרגו את המנוי 1,996,750 0.55%
שדרגו את המנוי 1,227,220 0.34%
שדרגו את המנוי 1,178,880 0.33%
שדרגו את המנוי 953,537 0.26%
שדרגו את המנוי 805,966 0.22%
שדרגו את המנוי 610,331 0.17%
שדרגו את המנוי 396,849 0.11%
שדרגו את המנוי 104,322 0.03%
שדרגו את המנוי 53,498 0.01%
שדרגו את המנוי 38,998 0.01%
שדרגו את המנוי 7,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית