תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
פורסט 2,180,000 2,523,570 343,568  15.76%
פורטה 2,076,770 2,136,820 60,052  2.89%
הירשמו לצפייה 2,304,180 2,208,700 -95,485  -4.14%
הירשמו לצפייה 2,973,310 2,751,600 -221,715  -7.46%
הירשמו לצפייה 1,402,120 1,127,940 -274,174  -19.55%
שדרגו את המנוי 2,803,560 2,504,250 -299,310  -10.68%
שדרגו את המנוי 5,321,650 4,574,150 -747,507  -14.05%
שדרגו את המנוי 13,603,000 12,600,900 -1,002,090  -7.37%
שדרגו את המנוי 14,656,200 11,935,600 -2,720,620  -18.56%
שדרגו את המנוי 14,913,500 11,731,300 -3,182,170  -21.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 403,620

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,543,071

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 54,989,000 59,774,700 4,785,700  8.70%
עתודות הוותיקה 0 214,297 214,297
הירשמו לצפייה 23,109,800 23,184,600 74,770  0.32%
הירשמו לצפייה 6,664 7,047 383  5.75%
הירשמו לצפייה 448,602 446,561 -2,041  -0.45%
שדרגו את המנוי 8,097,080 7,914,690 -182,390  -2.25%
שדרגו את המנוי 8,260,220 7,900,000 -360,219  -4.36%
שדרגו את המנוי 3,523,660 1,352,350 -2,171,320  -61.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,075,150

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,715,970

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 403,620
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,543,071
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,075,150
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,715,970
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 58,831,129 22.95%
מגדל 12,600,900 4.92%
פסגות 11,935,600 4.66%
הירשמו לצפייה 11,731,300 4.58%
הירשמו לצפייה 4,574,150 1.78%
הירשמו לצפייה 2,751,600 1.07%
שדרגו את המנוי 2,655,640 1.04%
שדרגו את המנוי 2,523,570 0.98%
שדרגו את המנוי 2,504,250 0.98%
שדרגו את המנוי 2,208,700 0.86%
שדרגו את המנוי 2,136,820 0.83%
שדרגו את המנוי 1,447,020 0.56%
שדרגו את המנוי 1,127,940 0.44%
שדרגו את המנוי 379,106 0.15%
שדרגו את המנוי 139,073 0.05%
שדרגו את המנוי 110,885 0.04%
שדרגו את המנוי 4,575 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 104,405,920 40.73%
כלל 59,774,700 23.32%
מגדל 23,184,600 9.04%
הירשמו לצפייה 7,914,690 3.09%
הירשמו לצפייה 7,900,000 3.08%
הירשמו לצפייה 2,174,510 0.85%
שדרגו את המנוי 1,352,350 0.53%
שדרגו את המנוי 1,080,000 0.42%
שדרגו את המנוי 446,561 0.17%
שדרגו את המנוי 237,844 0.09%
שדרגו את המנוי 214,297 0.08%
שדרגו את המנוי 119,321 0.05%
שדרגו את המנוי 7,047 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית