תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מגדל 9,571,270 10,290,800 719,542  7.52%
סיגמא 4,580,270 4,833,570 253,300  5.53%
הירשמו לצפייה 7,522,500 7,757,080 234,574  3.12%
הירשמו לצפייה 11,787,500 11,939,700 152,152  1.29%
הירשמו לצפייה 4,063,720 4,073,650 9,931  0.24%
שדרגו את המנוי 26,445,700 26,414,800 -30,860  -0.12%
שדרגו את המנוי 2,910,250 2,853,580 -56,664  -1.95%
שדרגו את המנוי 270,546 180,140 -90,406  -33.42%
שדרגו את המנוי 953,585 819,580 -134,005  -14.05%
שדרגו את המנוי 5,184,100 4,967,850 -216,252  -4.17%
שדרגו את המנוי 8,691,110 5,629,140 -3,061,970  -35.23%
שדרגו את המנוי 5,795,740 2,504,060 -3,291,680  -56.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,369,499

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,881,837

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 47,377 1,702,390 1,655,020  3,493.28%
אקסלנס 29,030 645,414 616,384  2,123.27%
הירשמו לצפייה 3,068,140 3,681,790 613,643  20.00%
הירשמו לצפייה 18,266 14,613 -3,653  -20.00%
הירשמו לצפייה 33,930 22,474 -11,456  -33.76%
שדרגו את המנוי 97,499 77,999 -19,500  -20.00%
שדרגו את המנוי 574,006 467,756 -106,250  -18.51%
שדרגו את המנוי 636,356 509,082 -127,274  -20.00%
שדרגו את המנוי 708,130 566,501 -141,629  -20.00%
שדרגו את המנוי 758,985 607,185 -151,800  -20.00%
שדרגו את המנוי 1,636,340 1,309,070 -327,276  -20.00%
שדרגו את המנוי 1,888,600 1,510,870 -377,729  -20.00%
שדרגו את המנוי 2,014,980 1,611,980 -403,005  -20.00%
שדרגו את המנוי 2,042,340 1,634,600 -407,741  -19.96%
שדרגו את המנוי 2,331,160 1,864,910 -466,242  -20.00%
שדרגו את המנוי 2,967,280 2,373,810 -593,469  -20.00%
שדרגו את המנוי 3,115,040 2,342,020 -773,021  -24.82%
שדרגו את המנוי 4,395,450 3,501,140 -894,305  -20.35%
שדרגו את המנוי 37,838,900 30,222,000 -7,616,840  -20.13%
שדרגו את המנוי 47,918,600 38,334,600 -9,583,920  -20.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,885,047

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,005,110

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,369,499
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,881,837
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,885,047
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,005,110
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 84,044,435 23.29%
פסגות 26,414,800 7.32%
הראל 11,939,700 3.31%
הירשמו לצפייה 10,290,800 2.85%
הירשמו לצפייה 7,757,080 2.15%
הירשמו לצפייה 5,629,140 1.56%
שדרגו את המנוי 4,967,850 1.38%
שדרגו את המנוי 4,833,570 1.34%
שדרגו את המנוי 4,073,650 1.13%
שדרגו את המנוי 2,853,580 0.79%
שדרגו את המנוי 2,504,060 0.69%
שדרגו את המנוי 866,350 0.24%
שדרגו את המנוי 819,580 0.23%
שדרגו את המנוי 596,184 0.17%
שדרגו את המנוי 198,439 0.05%
שדרגו את המנוי 180,140 0.05%
שדרגו את המנוי 65,637 0.02%
שדרגו את המנוי 27,198 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,879 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 100,837,392 27.94%
כלל 38,334,600 10.62%
מגדל 30,222,000 8.37%
הירשמו לצפייה 5,671,050 1.57%
הירשמו לצפייה 3,681,790 1.02%
הירשמו לצפייה 3,501,140 0.97%
שדרגו את המנוי 2,373,810 0.66%
שדרגו את המנוי 2,342,020 0.65%
שדרגו את המנוי 1,864,910 0.52%
שדרגו את המנוי 1,702,390 0.47%
שדרגו את המנוי 1,634,600 0.45%
שדרגו את המנוי 1,611,980 0.45%
שדרגו את המנוי 1,510,870 0.42%
שדרגו את המנוי 1,309,070 0.36%
שדרגו את המנוי 1,220,700 0.34%
שדרגו את המנוי 945,438 0.26%
שדרגו את המנוי 645,414 0.18%
שדרגו את המנוי 607,185 0.17%
שדרגו את המנוי 566,501 0.16%
שדרגו את המנוי 509,082 0.14%
שדרגו את המנוי 467,756 0.13%
שדרגו את המנוי 77,999 0.02%
שדרגו את המנוי 22,474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,613 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית