תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 10,317,900 10,942,600 624,693  6.05%
מגדל 13,080,200 13,578,900 498,720  3.81%
הירשמו לצפייה 3,193,450 3,641,460 448,014  14.03%
הירשמו לצפייה 11,161,100 11,312,400 151,268  1.36%
הירשמו לצפייה 5,701,120 5,753,710 52,598  0.92%
שדרגו את המנוי 5,185,140 5,219,970 34,831  0.67%
שדרגו את המנוי 146,160 149,844 3,684  2.52%
שדרגו את המנוי 4,883,370 4,807,040 -76,335  -1.56%
שדרגו את המנוי 27,288,200 27,128,300 -159,892  -0.59%
שדרגו את המנוי 4,083,350 3,697,480 -385,870  -9.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,813,808

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -622,097

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 1,702,390 2,638,750 936,354  55.00%
אקסלנס 645,414 813,717 168,303  26.08%
הירשמו לצפייה 30,222,000 30,231,300 9,230  0.03%
הירשמו לצפייה 467,756 470,815 3,059  0.65%
הירשמו לצפייה 1,634,600 1,635,210 617  0.04%
שדרגו את המנוי 22,474 20,637 -1,837  -8.17%
שדרגו את המנוי 3,681,790 2,454,500 -1,227,280  -33.33%
שדרגו את המנוי 3,501,140 2,105,840 -1,395,310  -39.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,117,563

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,624,427

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,813,808
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -622,097
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,117,563
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,624,427
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 91,895,473 25.46%
פסגות 27,128,300 7.52%
מגדל 13,578,900 3.76%
הירשמו לצפייה 11,312,400 3.13%
הירשמו לצפייה 10,942,600 3.03%
הירשמו לצפייה 5,753,710 1.59%
שדרגו את המנוי 5,219,970 1.45%
שדרגו את המנוי 4,807,040 1.33%
שדרגו את המנוי 3,697,480 1.02%
שדרגו את המנוי 3,641,460 1.01%
שדרגו את המנוי 2,954,810 0.82%
שדרגו את המנוי 1,196,350 0.33%
שדרגו את המנוי 596,184 0.17%
שדרגו את המנוי 571,826 0.16%
שדרגו את המנוי 198,439 0.05%
שדרגו את המנוי 149,844 0.04%
שדרגו את המנוי 90,637 0.03%
שדרגו את המנוי 38,025 0.01%
שדרגו את המנוי 17,498 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 99,330,597 27.52%
כלל 38,334,600 10.62%
מגדל 30,231,300 8.38%
הירשמו לצפייה 5,671,050 1.57%
הירשמו לצפייה 2,638,750 0.73%
הירשמו לצפייה 2,454,500 0.68%
שדרגו את המנוי 2,373,810 0.66%
שדרגו את המנוי 2,342,020 0.65%
שדרגו את המנוי 2,105,840 0.58%
שדרגו את המנוי 1,864,910 0.52%
שדרגו את המנוי 1,635,210 0.45%
שדרגו את המנוי 1,611,980 0.45%
שדרגו את המנוי 1,510,870 0.42%
שדרגו את המנוי 1,309,070 0.36%
שדרגו את המנוי 1,220,700 0.34%
שדרגו את המנוי 945,438 0.26%
שדרגו את המנוי 813,717 0.23%
שדרגו את המנוי 607,185 0.17%
שדרגו את המנוי 566,501 0.16%
שדרגו את המנוי 509,082 0.14%
שדרגו את המנוי 470,815 0.13%
שדרגו את המנוי 77,999 0.02%
שדרגו את המנוי 20,637 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,613 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית