תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מיטב דש 65,037,400 70,187,400 5,150,020  7.92%
פסגות 55,032,500 55,582,300 549,860  1.00%
הירשמו לצפייה 4,212,430 4,335,800 123,376  2.93%
הירשמו לצפייה 5,300,000 5,250,000 -50,000  -0.94%
הירשמו לצפייה 5,672,800 5,610,840 -61,960  -1.09%
שדרגו את המנוי 7,871,930 7,731,930 -140,000  -1.78%
שדרגו את המנוי 20,952,900 20,717,000 -235,916  -1.13%
שדרגו את המנוי 3,166,150 2,892,420 -273,733  -8.65%
שדרגו את המנוי 15,011,000 14,582,600 -428,348  -2.85%
שדרגו את המנוי 11,158,800 10,636,200 -522,627  -4.68%
שדרגו את המנוי 9,693,320 9,165,110 -528,211  -5.45%
שדרגו את המנוי 614,570 0 -614,570  -100.00%
שדרגו את המנוי 9,241,060 4,417,720 -4,823,340  -52.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,823,256

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,678,705

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
כלל 22,132,100 53,579,500 31,447,300  142.09%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 1,018,180 1,890,900 872,724  85.71%
הירשמו לצפייה 1,042,560 1,742,560 700,000  67.14%
הירשמו לצפייה 1,282,510 1,808,220 525,711  40.99%
הירשמו לצפייה 8,250,250 8,700,660 450,409  5.46%
שדרגו את המנוי 3,642,250 3,674,220 31,971  0.88%
שדרגו את המנוי 7,074,490 7,074,960 474  0.01%
שדרגו את המנוי 119,764 109,909 -9,855  -8.23%
שדרגו את המנוי 945,039 903,241 -41,798  -4.42%
שדרגו את המנוי 10,530,900 10,474,900 -55,999  -0.53%
שדרגו את המנוי 76,901,800 54,074,400 -22,827,400  -29.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,028,589

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,935,052

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,823,256
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,678,705
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,028,589
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,935,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 226,431,769 44.81%
מיטב דש 70,187,400 13.89%
פסגות 55,582,300 11.00%
הירשמו לצפייה 20,717,000 4.10%
הירשמו לצפייה 14,582,600 2.89%
הירשמו לצפייה 11,089,200 2.19%
שדרגו את המנוי 10,636,200 2.10%
שדרגו את המנוי 9,165,110 1.81%
שדרגו את המנוי 7,731,930 1.53%
שדרגו את המנוי 5,610,840 1.11%
שדרגו את המנוי 5,250,000 1.04%
שדרגו את המנוי 4,417,720 0.87%
שדרגו את המנוי 4,335,800 0.86%
שדרגו את המנוי 2,892,420 0.57%
שדרגו את המנוי 2,123,710 0.42%
שדרגו את המנוי 1,568,000 0.31%
שדרגו את המנוי 453,779 0.09%
שדרגו את המנוי 80,001 0.02%
שדרגו את המנוי 7,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 174,318,899 34.50%
מגדל 54,074,400 10.70%
כלל 53,579,500 10.60%
הירשמו לצפייה 11,342,300 2.24%
הירשמו לצפייה 10,474,900 2.07%
הירשמו לצפייה 8,700,660 1.72%
שדרגו את המנוי 7,074,960 1.40%
שדרגו את המנוי 4,909,070 0.97%
שדרגו את המנוי 3,674,220 0.73%
שדרגו את המנוי 3,224,000 0.64%
שדרגו את המנוי 2,998,930 0.59%
שדרגו את המנוי 2,618,170 0.52%
שדרגו את המנוי 2,181,810 0.43%
שדרגו את המנוי 1,890,900 0.37%
שדרגו את המנוי 1,890,900 0.37%
שדרגו את המנוי 1,808,220 0.36%
שדרגו את המנוי 1,742,560 0.34%
שדרגו את המנוי 1,069,450 0.21%
שדרגו את המנוי 903,241 0.18%
שדרגו את המנוי 109,909 0.02%
שדרגו את המנוי 50,799 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית