תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 5,819 4,849 -970  -16.67%
שקדי 84,457 82,047 -2,410  -2.85%
הירשמו לצפייה 693,017 620,971 -72,046  -10.40%
הירשמו לצפייה 749,997 624,995 -125,002  -16.67%
הירשמו לצפייה 1,886,360 1,541,210 -345,156  -18.30%
שדרגו את המנוי 4,353,400 3,810,000 -543,401  -12.48%
שדרגו את המנוי 6,684,200 5,677,250 -1,006,950  -15.06%
שדרגו את המנוי 6,327,580 5,272,960 -1,054,620  -16.67%
שדרגו את המנוי 6,414,380 5,345,300 -1,069,080  -16.67%
שדרגו את המנוי 7,788,700 6,517,890 -1,270,810  -16.32%
שדרגו את המנוי 8,025,070 6,687,540 -1,337,540  -16.67%
שדרגו את המנוי 7,185,940 5,811,020 -1,374,920  -19.13%
שדרגו את המנוי 10,943,100 9,335,330 -1,607,820  -14.69%
שדרגו את המנוי 10,552,800 8,688,530 -1,864,250  -17.67%
שדרגו את המנוי 14,941,300 12,490,000 -2,451,320  -16.41%
שדרגו את המנוי 40,496,800 33,988,400 -6,508,380  -16.07%
שדרגו את המנוי 49,524,900 41,190,500 -8,334,400  -16.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,969,075

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 33,791,800 38,791,800 5,000,000  14.80%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 317,997 2,266,330 1,948,330  612.69%
הירשמו לצפייה 62,000 117,000 55,000  88.71%
הירשמו לצפייה 836,539 849,759 13,220  1.58%
הירשמו לצפייה 677,427 680,552 3,125  0.46%
שדרגו את המנוי 7,882,800 7,883,970 1,170  0.01%
שדרגו את המנוי 91,604 92,166 562  0.61%
שדרגו את המנוי 57,502,500 57,502,500 4
שדרגו את המנוי 1,957,370 1,957,300 -70
שדרגו את המנוי 82,813 73,420 -9,393  -11.34%
שדרגו את המנוי 5,428,710 3,942,150 -1,486,550  -27.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,021,411

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,496,013

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,969,075
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,021,411
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,496,013
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 147,688,792 40.92%
מיטב דש 41,190,500 11.41%
פסגות 33,988,400 9.42%
הירשמו לצפייה 12,490,000 3.46%
הירשמו לצפייה 9,335,330 2.59%
הירשמו לצפייה 8,688,530 2.41%
שדרגו את המנוי 6,687,540 1.85%
שדרגו את המנוי 6,517,890 1.81%
שדרגו את המנוי 5,811,020 1.61%
שדרגו את המנוי 5,677,250 1.57%
שדרגו את המנוי 5,345,300 1.48%
שדרגו את המנוי 5,272,960 1.46%
שדרגו את המנוי 3,810,000 1.06%
שדרגו את המנוי 1,541,210 0.43%
שדרגו את המנוי 624,995 0.17%
שדרגו את המנוי 620,971 0.17%
שדרגו את המנוי 82,047 0.02%
שדרגו את המנוי 4,849 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 141,359,292 39.17%
כלל 57,502,500 15.93%
מגדל 38,791,800 10.75%
הירשמו לצפייה 8,506,660 2.36%
הירשמו לצפייה 7,883,970 2.18%
הירשמו לצפייה 3,942,150 1.09%
שדרגו את המנוי 3,681,790 1.02%
שדרגו את המנוי 3,560,750 0.99%
שדרגו את המנוי 3,314,880 0.92%
שדרגו את המנוי 2,797,400 0.78%
שדרגו את המנוי 2,417,990 0.67%
שדרגו את המנוי 2,266,330 0.63%
שדרגו את המנוי 1,963,620 0.54%
שדרגו את המנוי 1,957,300 0.54%
שדרגו את המנוי 924,422 0.26%
שדרגו את המנוי 849,759 0.24%
שדרגו את המנוי 680,552 0.19%
שדרגו את המנוי 117,000 0.03%
שדרגו את המנוי 92,166 0.03%
שדרגו את המנוי 73,420 0.02%
שדרגו את המנוי 34,833 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית