תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אקסלנס 3,610,680 3,763,510 152,827  4.23%
פסגות 20,712,400 20,845,800 133,386  0.64%
הירשמו לצפייה 28,517 49,927 21,410  75.08%
הירשמו לצפייה 2,216,090 2,231,460 15,376  0.69%
הירשמו לצפייה 410,867 420,567 9,700  2.36%
שדרגו את המנוי 4,223,950 4,233,350 9,400  0.22%
שדרגו את המנוי 4,323,840 4,323,180 -658  -0.02%
שדרגו את המנוי 2,821,080 2,746,920 -74,156  -2.63%
שדרגו את המנוי 8,808,680 8,672,510 -136,164  -1.55%
שדרגו את המנוי 2,683,980 2,542,990 -140,999  -5.25%
שדרגו את המנוי 7,992,130 7,848,000 -144,126  -1.80%
שדרגו את המנוי 10,115,600 9,689,180 -426,374  -4.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 342,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -922,477

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 1,635,210 1,889,310 254,096  15.54%
מיטב דש 14,613 10,959 -3,654  -25.01%
הירשמו לצפייה 20,637 13,536 -7,101  -34.41%
הירשמו לצפייה 77,999 58,498 -19,501  -25.00%
הירשמו לצפייה 470,815 354,158 -116,657  -24.78%
שדרגו את המנוי 566,501 424,872 -141,629  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,510,870 1,343,610 -167,262  -11.07%
שדרגו את המנוי 813,717 582,922 -230,795  -28.36%
שדרגו את המנוי 945,438 709,072 -236,366  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,220,700 915,514 -305,183  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,309,070 981,792 -327,276  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,611,980 1,208,970 -403,005  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,864,910 1,398,670 -466,241  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,105,840 1,579,360 -526,474  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,373,810 1,780,340 -593,468  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,638,750 2,044,270 -594,476  -22.53%
שדרגו את המנוי 2,454,500 1,840,860 -613,643  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,342,020 1,610,320 -731,701  -31.24%
שדרגו את המנוי 5,671,050 4,253,250 -1,417,800  -25.00%
שדרגו את המנוי 38,334,600 28,750,700 -9,583,920  -25.00%
שדרגו את המנוי 30,231,300 17,725,300 -12,506,000  -41.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 254,096

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,992,152

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 342,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -922,477
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 254,096
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,992,152
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 69,055,012 19.13%
פסגות 20,845,800 5.78%
מגדל 9,689,180 2.68%
הירשמו לצפייה 8,672,510 2.40%
הירשמו לצפייה 7,848,000 2.17%
הירשמו לצפייה 4,323,180 1.20%
שדרגו את המנוי 4,233,350 1.17%
שדרגו את המנוי 3,763,510 1.04%
שדרגו את המנוי 2,746,920 0.76%
שדרגו את המנוי 2,542,990 0.70%
שדרגו את המנוי 2,231,460 0.62%
שדרגו את המנוי 897,253 0.25%
שדרגו את המנוי 447,134 0.12%
שדרגו את המנוי 420,567 0.12%
שדרגו את המנוי 148,828 0.04%
שדרגו את המנוי 113,303 0.03%
שדרגו את המנוי 67,977 0.02%
שדרגו את המנוי 49,927 0.01%
שדרגו את המנוי 13,123 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 69,476,283 19.25%
כלל 28,750,700 7.97%
מגדל 17,725,300 4.91%
הירשמו לצפייה 4,253,250 1.18%
הירשמו לצפייה 2,044,270 0.57%
הירשמו לצפייה 1,889,310 0.52%
שדרגו את המנוי 1,840,860 0.51%
שדרגו את המנוי 1,780,340 0.49%
שדרגו את המנוי 1,610,320 0.45%
שדרגו את המנוי 1,579,360 0.44%
שדרגו את המנוי 1,398,670 0.39%
שדרגו את המנוי 1,343,610 0.37%
שדרגו את המנוי 1,208,970 0.33%
שדרגו את המנוי 981,792 0.27%
שדרגו את המנוי 915,514 0.25%
שדרגו את המנוי 709,072 0.20%
שדרגו את המנוי 582,922 0.16%
שדרגו את המנוי 424,872 0.12%
שדרגו את המנוי 354,158 0.10%
שדרגו את המנוי 58,498 0.02%
שדרגו את המנוי 13,536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,959 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית