תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 5,185,080 7,821,390 2,636,310  50.84%
פסגות 21,082,800 21,430,100 347,272  1.65%
הירשמו לצפייה 447,134 645,616 198,482  44.39%
הירשמו לצפייה 9,447,940 9,531,760 83,818  0.89%
הירשמו לצפייה 4,241,400 4,261,400 20,000  0.47%
שדרגו את המנוי 8,342,770 8,352,700 9,928  0.12%
שדרגו את המנוי 113,303 114,873 1,570  1.39%
שדרגו את המנוי 390,567 347,627 -42,940  -10.99%
שדרגו את המנוי 153,528 75,000 -78,528  -51.15%
שדרגו את המנוי 2,532,590 2,441,590 -90,995  -3.59%
שדרגו את המנוי 2,217,460 1,992,460 -224,998  -10.15%
שדרגו את המנוי 897,253 622,488 -274,765  -30.62%
שדרגו את המנוי 7,494,700 6,957,710 -536,991  -7.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,297,380

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,249,217

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 1,635,210 1,889,310 254,096  15.54%
מיטב דש 14,613 10,959 -3,654  -25.01%
הירשמו לצפייה 20,637 13,536 -7,101  -34.41%
הירשמו לצפייה 77,999 58,498 -19,501  -25.00%
הירשמו לצפייה 470,815 354,158 -116,657  -24.78%
שדרגו את המנוי 566,501 424,872 -141,629  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,510,870 1,343,610 -167,262  -11.07%
שדרגו את המנוי 813,717 582,922 -230,795  -28.36%
שדרגו את המנוי 945,438 709,072 -236,366  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,220,700 915,514 -305,183  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,309,070 981,792 -327,276  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,611,980 1,208,970 -403,005  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,864,910 1,398,670 -466,241  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,105,840 1,579,360 -526,474  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,373,810 1,780,340 -593,468  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,638,750 2,044,270 -594,476  -22.53%
שדרגו את המנוי 2,454,500 1,840,860 -613,643  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,342,020 1,610,320 -731,701  -31.24%
שדרגו את המנוי 5,671,050 4,253,250 -1,417,800  -25.00%
שדרגו את המנוי 38,334,600 28,750,700 -9,583,920  -25.00%
שדרגו את המנוי 30,231,300 17,725,300 -12,506,000  -41.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 254,096

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,992,152

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,297,380
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,249,217
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 254,096
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,992,152
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 71,846,383 19.91%
פסגות 21,430,100 5.94%
מיטב דש 9,531,760 2.64%
הירשמו לצפייה 8,352,700 2.31%
הירשמו לצפייה 7,821,390 2.17%
הירשמו לצפייה 6,957,710 1.93%
שדרגו את המנוי 4,261,400 1.18%
שדרגו את המנוי 3,807,130 1.05%
שדרגו את המנוי 3,054,920 0.85%
שדרגו את המנוי 2,441,590 0.68%
שדרגו את המנוי 1,992,460 0.55%
שדרגו את המנוי 645,616 0.18%
שדרגו את המנוי 622,488 0.17%
שדרגו את המנוי 347,627 0.10%
שדרגו את המנוי 280,002 0.08%
שדרגו את המנוי 114,873 0.03%
שדרגו את המנוי 75,000 0.02%
שדרגו את המנוי 67,977 0.02%
שדרגו את המנוי 28,517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,123 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 69,476,283 19.25%
כלל 28,750,700 7.97%
מגדל 17,725,300 4.91%
הירשמו לצפייה 4,253,250 1.18%
הירשמו לצפייה 2,044,270 0.57%
הירשמו לצפייה 1,889,310 0.52%
שדרגו את המנוי 1,840,860 0.51%
שדרגו את המנוי 1,780,340 0.49%
שדרגו את המנוי 1,610,320 0.45%
שדרגו את המנוי 1,579,360 0.44%
שדרגו את המנוי 1,398,670 0.39%
שדרגו את המנוי 1,343,610 0.37%
שדרגו את המנוי 1,208,970 0.33%
שדרגו את המנוי 981,792 0.27%
שדרגו את המנוי 915,514 0.25%
שדרגו את המנוי 709,072 0.20%
שדרגו את המנוי 582,922 0.16%
שדרגו את המנוי 424,872 0.12%
שדרגו את המנוי 354,158 0.10%
שדרגו את המנוי 58,498 0.02%
שדרגו את המנוי 13,536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,959 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית