תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
פורסט 12,486,500 14,245,400 1,758,880  14.09%
אדמונד דה רוטשילד 727,181 1,827,180 1,100,000  151.27%
הירשמו לצפייה 14,756,000 15,327,500 571,556  3.87%
הירשמו לצפייה 2,593,740 2,755,850 162,107  6.25%
הירשמו לצפייה 2,285,840 2,350,840 65,000  2.84%
שדרגו את המנוי 625,257 620,257 -5,000  -0.80%
שדרגו את המנוי 1,237,590 1,057,930 -179,657  -14.52%
שדרגו את המנוי 11,381,800 9,336,170 -2,045,600  -17.97%
שדרגו את המנוי 6,981,880 2,483,820 -4,498,060  -64.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,657,543

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,728,317

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 3,519 1,044,620 1,041,100  29,585.14%
כלל 33,208,200 33,208,200 2
הירשמו לצפייה 4,388,890 4,376,890 -12,000  -0.27%
הירשמו לצפייה 3,918,510 2,315,600 -1,602,910  -40.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,041,102

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,614,910

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,657,543
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,728,317
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,041,102
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,614,910
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,807,601 22.16%
מגדל 15,327,500 5.98%
פורסט 14,245,400 5.56%
הירשמו לצפייה 9,336,170 3.64%
הירשמו לצפייה 2,755,850 1.07%
הירשמו לצפייה 2,483,820 0.97%
שדרגו את המנוי 2,350,840 0.92%
שדרגו את המנוי 1,827,180 0.71%
שדרגו את המנוי 1,707,820 0.67%
שדרגו את המנוי 1,518,660 0.59%
שדרגו את המנוי 1,057,930 0.41%
שדרגו את המנוי 926,991 0.36%
שדרגו את המנוי 704,334 0.27%
שדרגו את המנוי 700,398 0.27%
שדרגו את המנוי 620,257 0.24%
שדרגו את המנוי 444,924 0.17%
שדרגו את המנוי 411,090 0.16%
שדרגו את המנוי 182,853 0.07%
שדרגו את המנוי 100,000 0.04%
שדרגו את המנוי 83,243 0.03%
שדרגו את המנוי 19,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,541 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,293,677 21.96%
כלל 33,208,200 12.95%
מגדל 12,989,600 5.07%
הירשמו לצפייה 4,376,890 1.71%
הירשמו לצפייה 2,315,600 0.90%
הירשמו לצפייה 1,208,060 0.47%
שדרגו את המנוי 1,044,620 0.41%
שדרגו את המנוי 600,000 0.23%
שדרגו את המנוי 253,236 0.10%
שדרגו את המנוי 165,335 0.06%
שדרגו את המנוי 132,136 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית