תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 7,759 6,789 -970  -12.50%
טופ אלפא 80,001 70,000 -10,001  -12.50%
הירשמו לצפייה 453,779 397,056 -56,723  -12.50%
הירשמו לצפייה 1,722,000 1,526,000 -196,003  -11.38%
הירשמו לצפייה 2,123,710 1,858,240 -265,466  -12.50%
שדרגו את המנוי 2,892,420 2,549,950 -342,471  -11.84%
שדרגו את המנוי 4,225,800 3,697,570 -528,233  -12.50%
שדרגו את המנוי 4,919,920 4,348,020 -571,893  -11.62%
שדרגו את המנוי 5,691,730 4,988,870 -702,862  -12.35%
שדרגו את המנוי 5,133,760 4,310,000 -823,760  -16.05%
שדרגו את המנוי 7,731,930 6,765,420 -966,507  -12.50%
שדרגו את המנוי 11,404,000 10,294,900 -1,109,110  -9.73%
שדרגו את המנוי 10,846,900 9,605,530 -1,241,370  -11.44%
שדרגו את המנוי 8,733,060 7,469,840 -1,263,220  -14.46%
שדרגו את המנוי 14,266,900 12,262,800 -2,004,110  -14.05%
שדרגו את המנוי 19,666,700 17,008,200 -2,658,460  -13.52%
שדרגו את המנוי 56,082,100 50,913,700 -5,168,350  -9.22%
שדרגו את המנוי 69,294,100 59,851,200 -9,442,940  -13.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,352,449

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
כלל 22,132,100 53,579,500 31,447,300  142.09%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 1,018,180 1,890,900 872,724  85.71%
הירשמו לצפייה 1,042,560 1,742,560 700,000  67.14%
הירשמו לצפייה 1,282,510 1,808,220 525,711  40.99%
הירשמו לצפייה 8,250,250 8,700,660 450,409  5.46%
שדרגו את המנוי 3,642,250 3,674,220 31,971  0.88%
שדרגו את המנוי 7,074,490 7,074,960 474  0.01%
שדרגו את המנוי 119,764 109,909 -9,855  -8.23%
שדרגו את המנוי 945,039 903,241 -41,798  -4.42%
שדרגו את המנוי 10,530,900 10,474,900 -55,999  -0.53%
שדרגו את המנוי 76,901,800 54,074,400 -22,827,400  -29.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,028,589

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,935,052

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,352,449
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,028,589
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,935,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 197,924,085 39.17%
מיטב דש 59,851,200 11.84%
פסגות 50,913,700 10.08%
הירשמו לצפייה 17,008,200 3.37%
הירשמו לצפייה 12,262,800 2.43%
הירשמו לצפייה 10,294,900 2.04%
שדרגו את המנוי 9,605,530 1.90%
שדרגו את המנוי 7,469,840 1.48%
שדרגו את המנוי 6,765,420 1.34%
שדרגו את המנוי 4,988,870 0.99%
שדרגו את המנוי 4,348,020 0.86%
שדרגו את המנוי 4,310,000 0.85%
שדרגו את המנוי 3,697,570 0.73%
שדרגו את המנוי 2,549,950 0.50%
שדרגו את המנוי 1,858,240 0.37%
שדרגו את המנוי 1,526,000 0.30%
שדרגו את המנוי 397,056 0.08%
שדרגו את המנוי 70,000 0.01%
שדרגו את המנוי 6,789 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 174,318,899 34.50%
מגדל 54,074,400 10.70%
כלל 53,579,500 10.60%
הירשמו לצפייה 11,342,300 2.24%
הירשמו לצפייה 10,474,900 2.07%
הירשמו לצפייה 8,700,660 1.72%
שדרגו את המנוי 7,074,960 1.40%
שדרגו את המנוי 4,909,070 0.97%
שדרגו את המנוי 3,674,220 0.73%
שדרגו את המנוי 3,224,000 0.64%
שדרגו את המנוי 2,998,930 0.59%
שדרגו את המנוי 2,618,170 0.52%
שדרגו את המנוי 2,181,810 0.43%
שדרגו את המנוי 1,890,900 0.37%
שדרגו את המנוי 1,890,900 0.37%
שדרגו את המנוי 1,808,220 0.36%
שדרגו את המנוי 1,742,560 0.34%
שדרגו את המנוי 1,069,450 0.21%
שדרגו את המנוי 903,241 0.18%
שדרגו את המנוי 109,909 0.02%
שדרגו את המנוי 50,799 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית