תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
מגדל 7,022,960 9,452,080 2,429,120  34.59%
אנליסט 7,177,420 7,902,420 725,000  10.10%
הירשמו לצפייה 11,486,900 12,076,000 589,087  5.13%
הירשמו לצפייה 9,488,560 10,033,200 544,641  5.74%
הירשמו לצפייה 13,709,000 14,135,600 426,551  3.11%
שדרגו את המנוי 1,652,000 1,806,000 154,000  9.32%
שדרגו את המנוי 50,768,800 50,851,800 83,056  0.16%
שדרגו את המנוי 4,875,170 4,943,920 68,750  1.41%
שדרגו את המנוי 19,000 43,700 24,700  130.00%
שדרגו את המנוי 7,011,990 6,891,270 -120,725  -1.72%
שדרגו את המנוי 16,379,500 16,170,800 -208,660  -1.27%
שדרגו את המנוי 62,704,200 48,549,100 -14,155,200  -22.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,044,905

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,484,585

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 8,700,660 9,547,590 846,928  9.73%
מיטב דש 50,799 44,449 -6,350  -12.50%
הירשמו לצפייה 1,069,450 1,061,330 -8,121  -0.76%
הירשמו לצפייה 109,909 96,170 -13,739  -12.50%
הירשמו לצפייה 903,241 790,334 -112,907  -12.50%
שדרגו את המנוי 1,742,560 1,544,740 -197,823  -11.35%
שדרגו את המנוי 1,890,900 1,654,540 -236,366  -12.50%
שדרגו את המנוי 2,181,810 1,909,080 -272,730  -12.50%
שדרגו את המנוי 2,618,170 2,290,900 -327,276  -12.50%
שדרגו את המנוי 2,998,930 2,644,060 -354,872  -11.83%
שדרגו את המנוי 1,808,220 1,429,200 -379,022  -20.96%
שדרגו את המנוי 3,224,000 2,820,990 -403,005  -12.50%
שדרגו את המנוי 3,674,220 3,214,940 -459,285  -12.50%
שדרגו את המנוי 4,909,070 4,295,430 -613,642  -12.50%
שדרגו את המנוי 1,890,900 890,904 -999,998  -52.88%
שדרגו את המנוי 11,342,300 9,900,000 -1,442,260  -12.72%
שדרגו את המנוי 7,074,960 5,471,480 -1,603,480  -22.66%
שדרגו את המנוי 54,074,400 50,380,300 -3,694,060  -6.83%
שדרגו את המנוי 53,579,500 49,506,500 -4,072,930  -7.60%
שדרגו את המנוי 10,474,900 3,217,390 -7,257,530  -69.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 846,928

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,455,396

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,044,905
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,484,585
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 846,928
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,455,396
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 192,776,473 38.15%
פסגות 50,851,800 10.06%
מיטב דש 48,549,100 9.61%
הירשמו לצפייה 16,170,800 3.20%
הירשמו לצפייה 14,135,600 2.80%
הירשמו לצפייה 12,076,000 2.39%
שדרגו את המנוי 10,033,200 1.99%
שדרגו את המנוי 9,452,080 1.87%
שדרגו את המנוי 7,902,420 1.56%
שדרגו את המנוי 6,891,270 1.36%
שדרגו את המנוי 4,943,920 0.98%
שדרגו את המנוי 4,391,590 0.87%
שדרגו את המנוי 3,307,620 0.65%
שדרגו את המנוי 1,858,240 0.37%
שדרגו את המנוי 1,806,000 0.36%
שדרגו את המנוי 216,500 0.04%
שדרגו את המנוי 108,000 0.02%
שדרגו את המנוי 43,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,844 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,789 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 159,166,257 31.50%
מגדל 50,380,300 9.97%
כלל 49,506,500 9.80%
הירשמו לצפייה 9,900,000 1.96%
הירשמו לצפייה 9,547,590 1.89%
הירשמו לצפייה 6,455,930 1.28%
שדרגו את המנוי 5,471,480 1.08%
שדרגו את המנוי 4,295,430 0.85%
שדרגו את המנוי 3,217,390 0.64%
שדרגו את המנוי 3,214,940 0.64%
שדרגו את המנוי 2,820,990 0.56%
שדרגו את המנוי 2,644,060 0.52%
שדרגו את המנוי 2,290,900 0.45%
שדרגו את המנוי 1,909,080 0.38%
שדרגו את המנוי 1,654,540 0.33%
שדרגו את המנוי 1,544,740 0.31%
שדרגו את המנוי 1,429,200 0.28%
שדרגו את המנוי 1,061,330 0.21%
שדרגו את המנוי 890,904 0.18%
שדרגו את המנוי 790,334 0.16%
שדרגו את המנוי 96,170 0.02%
שדרגו את המנוי 44,449 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית