תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מור 420,999 512,206 91,207  21.66%
מיטב דש 2,637,500 2,642,460 4,969  0.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
אקסלנס 28,642 120,401 91,759  320.37%
מגדל 7,576,240 7,576,520 282
הירשמו לצפייה 1,417,650 1,417,640 -1
הירשמו לצפייה 2,434 1,948 -486  -19.97%
הירשמו לצפייה 12,600 11,649 -951  -7.55%
שדרגו את המנוי 200,357 197,000 -3,357  -1.68%
שדרגו את המנוי 476,742 472,677 -4,065  -0.85%
שדרגו את המנוי 3,040,000 2,970,730 -69,273  -2.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 92,041

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,133

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 96,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 92,041
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -78,133
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,040,418 5.83%
הראל 5,055,580 1.40%
מגדל 3,792,020 1.05%
הירשמו לצפייה 2,956,240 0.82%
הירשמו לצפייה 2,642,460 0.73%
הירשמו לצפייה 1,374,800 0.38%
שדרגו את המנוי 1,343,560 0.37%
שדרגו את המנוי 939,395 0.26%
שדרגו את המנוי 697,892 0.19%
שדרגו את המנוי 661,555 0.18%
שדרגו את המנוי 580,114 0.16%
שדרגו את המנוי 512,206 0.14%
שדרגו את המנוי 395,776 0.11%
שדרגו את המנוי 54,427 0.02%
שדרגו את המנוי 19,999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,137,179 7.52%
כלל 9,582,870 2.66%
מגדל 7,576,520 2.10%
הירשמו לצפייה 2,970,730 0.82%
הירשמו לצפייה 1,803,260 0.50%
הירשמו לצפייה 1,417,640 0.39%
שדרגו את המנוי 999,736 0.28%
שדרגו את המנוי 613,575 0.17%
שדרגו את המנוי 589,407 0.16%
שדרגו את המנוי 472,677 0.13%
שדרגו את המנוי 402,961 0.11%
שדרגו את המנוי 305,149 0.08%
שדרגו את המנוי 197,000 0.05%
שדרגו את המנוי 120,401 0.03%
שדרגו את המנוי 52,158 0.01%
שדרגו את המנוי 19,498 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית