תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
מיטב דש 60,394,200 63,036,300 2,642,150  4.37%
סיגמא 10,294,900 11,433,700 1,138,890  11.06%
הירשמו לצפייה 2,859,550 3,307,620 448,076  15.67%
הירשמו לצפייה 52,010,600 52,427,300 416,704  0.80%
הירשמו לצפייה 7,000,420 7,125,420 125,000  1.79%
שדרגו את המנוי 6,304,750 6,336,020 31,278  0.50%
שדרגו את המנוי 1,540,000 1,568,000 28,000  1.82%
שדרגו את המנוי 16,741,900 16,756,600 14,744  0.09%
שדרגו את המנוי 4,988,870 4,901,950 -86,921  -1.74%
שדרגו את המנוי 13,723,900 13,634,500 -89,352  -0.65%
שדרגו את המנוי 397,056 216,500 -180,556  -45.47%
שדרגו את המנוי 9,407,700 9,111,400 -296,298  -3.15%
שדרגו את המנוי 7,309,400 6,831,920 -477,484  -6.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,844,842

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,130,611

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 8,700,660 9,547,590 846,928  9.73%
מיטב דש 50,799 44,449 -6,350  -12.50%
הירשמו לצפייה 1,069,450 1,061,330 -8,121  -0.76%
הירשמו לצפייה 109,909 96,170 -13,739  -12.50%
הירשמו לצפייה 903,241 790,334 -112,907  -12.50%
שדרגו את המנוי 1,742,560 1,544,740 -197,823  -11.35%
שדרגו את המנוי 1,890,900 1,654,540 -236,366  -12.50%
שדרגו את המנוי 2,181,810 1,909,080 -272,730  -12.50%
שדרגו את המנוי 2,618,170 2,290,900 -327,276  -12.50%
שדרגו את המנוי 2,998,930 2,644,060 -354,872  -11.83%
שדרגו את המנוי 1,808,220 1,429,200 -379,022  -20.96%
שדרגו את המנוי 3,224,000 2,820,990 -403,005  -12.50%
שדרגו את המנוי 3,674,220 3,214,940 -459,285  -12.50%
שדרגו את המנוי 4,909,070 4,295,430 -613,642  -12.50%
שדרגו את המנוי 1,890,900 890,904 -999,998  -52.88%
שדרגו את המנוי 11,342,300 9,900,000 -1,442,260  -12.72%
שדרגו את המנוי 7,074,960 5,471,480 -1,603,480  -22.66%
שדרגו את המנוי 54,074,400 50,380,300 -3,694,060  -6.83%
שדרגו את המנוי 53,579,500 49,506,500 -4,072,930  -7.60%
שדרגו את המנוי 10,474,900 3,217,390 -7,257,530  -69.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 846,928

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,455,396

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,844,842
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,130,611
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 846,928
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,455,396
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 202,427,429 40.06%
מיטב דש 63,036,300 12.48%
פסגות 52,427,300 10.38%
הירשמו לצפייה 16,756,600 3.32%
הירשמו לצפייה 13,634,500 2.70%
הירשמו לצפייה 11,433,700 2.26%
שדרגו את המנוי 9,111,400 1.80%
שדרגו את המנוי 7,125,420 1.41%
שדרגו את המנוי 6,831,920 1.35%
שדרגו את המנוי 6,336,020 1.25%
שדרגו את המנוי 4,901,950 0.97%
שדרגו את המנוי 3,875,170 0.77%
שדרגו את המנוי 3,307,620 0.65%
שדרגו את המנוי 1,858,240 0.37%
שדרגו את המנוי 1,568,000 0.31%
שדרגו את המנוי 216,500 0.04%
שדרגו את המנוי 6,789 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 159,166,257 31.50%
מגדל 50,380,300 9.97%
כלל 49,506,500 9.80%
הירשמו לצפייה 9,900,000 1.96%
הירשמו לצפייה 9,547,590 1.89%
הירשמו לצפייה 6,455,930 1.28%
שדרגו את המנוי 5,471,480 1.08%
שדרגו את המנוי 4,295,430 0.85%
שדרגו את המנוי 3,217,390 0.64%
שדרגו את המנוי 3,214,940 0.64%
שדרגו את המנוי 2,820,990 0.56%
שדרגו את המנוי 2,644,060 0.52%
שדרגו את המנוי 2,290,900 0.45%
שדרגו את המנוי 1,909,080 0.38%
שדרגו את המנוי 1,654,540 0.33%
שדרגו את המנוי 1,544,740 0.31%
שדרגו את המנוי 1,429,200 0.28%
שדרגו את המנוי 1,061,330 0.21%
שדרגו את המנוי 890,904 0.18%
שדרגו את המנוי 790,334 0.16%
שדרגו את המנוי 96,170 0.02%
שדרגו את המנוי 44,449 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית