תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
תמהיל 560,000 3,418,020 2,858,020  510.36%
פסגות 45,868,700 46,478,300 609,632  1.33%
הירשמו לצפייה 1,278,000 1,568,000 290,000  22.69%
הירשמו לצפייה 750,135 982,294 232,159  30.95%
הירשמו לצפייה 587,513 589,634 2,121  0.36%
שדרגו את המנוי 8,729 7,759 -970  -11.11%
שדרגו את המנוי 84,808 48,717 -36,091  -42.56%
שדרגו את המנוי 606,515 453,779 -152,736  -25.18%
שדרגו את המנוי 11,722,800 11,464,400 -258,423  -2.20%
שדרגו את המנוי 5,051,180 4,558,330 -492,845  -9.76%
שדרגו את המנוי 6,007,460 5,330,180 -677,278  -11.27%
שדרגו את המנוי 8,279,420 7,409,470 -869,947  -10.51%
שדרגו את המנוי 12,027,900 10,954,300 -1,073,520  -8.93%
שדרגו את המנוי 16,429,800 15,216,800 -1,213,020  -7.38%
שדרגו את המנוי 12,244,300 10,883,800 -1,360,500  -11.11%
שדרגו את המנוי 20,075,500 17,964,300 -2,111,190  -10.52%
שדרגו את המנוי 5,513,440 3,383,860 -2,129,590  -38.63%
שדרגו את המנוי 5,864,040 3,626,460 -2,237,580  -38.16%
שדרגו את המנוי 22,319,500 19,895,100 -2,424,420  -10.86%
שדרגו את המנוי 11,850,900 9,404,760 -2,446,150  -20.64%
שדרגו את המנוי 62,603,000 58,614,400 -3,988,540  -6.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,991,932

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,472,800

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מגדל 113,269,000 113,969,000 699,992  0.62%
אנליסט 959,427 1,063,170 103,744  10.81%
הירשמו לצפייה 3,360,800 3,433,800 73,000  2.17%
הירשמו לצפייה 9,228,960 9,281,550 52,588  0.57%
הירשמו לצפייה 72,948 83,250 10,302  14.12%
שדרגו את המנוי 2,338,020 2,339,520 1,500  0.06%
שדרגו את המנוי 2,127,270 1,890,900 -236,366  -11.11%
שדרגו את המנוי 7,142,650 6,543,160 -599,487  -8.39%
שדרגו את המנוי 1,694,520 1 -1,694,520  -100.00%
שדרגו את המנוי 29,840,200 23,610,600 -6,229,540  -20.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 941,126

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,759,913

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,991,932
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,472,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 941,126
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,759,913
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 232,252,663 32.17%
מיטב דש 58,614,400 8.12%
פסגות 46,478,300 6.44%
הירשמו לצפייה 19,895,100 2.76%
הירשמו לצפייה 17,964,300 2.49%
הירשמו לצפייה 15,216,800 2.11%
שדרגו את המנוי 11,464,400 1.59%
שדרגו את המנוי 10,954,300 1.52%
שדרגו את המנוי 10,883,800 1.51%
שדרגו את המנוי 9,404,760 1.30%
שדרגו את המנוי 7,409,470 1.03%
שדרגו את המנוי 5,330,180 0.74%
שדרגו את המנוי 4,558,330 0.63%
שדרגו את המנוי 3,626,460 0.50%
שדרגו את המנוי 3,418,020 0.47%
שדרגו את המנוי 3,383,860 0.47%
שדרגו את המנוי 1,568,000 0.22%
שדרגו את המנוי 982,294 0.14%
שדרגו את המנוי 589,634 0.08%
שדרגו את המנוי 453,779 0.06%
שדרגו את המנוי 48,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,759 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 183,816,949 25.46%
מגדל 113,969,000 15.79%
הלמן אלדובי 23,610,600 3.27%
הירשמו לצפייה 9,281,550 1.29%
הירשמו לצפייה 6,543,160 0.91%
הירשמו לצפייה 5,522,720 0.77%
שדרגו את המנוי 4,522,490 0.63%
שדרגו את המנוי 3,433,800 0.48%
שדרגו את המנוי 2,945,450 0.41%
שדרגו את המנוי 2,866,500 0.40%
שדרגו את המנוי 2,454,540 0.34%
שדרגו את המנוי 2,339,520 0.32%
שדרגו את המנוי 1,890,900 0.26%
שדרגו את המנוי 1,203,130 0.17%
שדרגו את המנוי 1,145,450 0.16%
שדרגו את המנוי 1,063,170 0.15%
שדרגו את המנוי 917,419 0.13%
שדרגו את המנוי 83,250 0.01%
שדרגו את המנוי 24,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית