תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 3,975,210 5,755,850 1,780,640  44.79%
הראל 11,896,300 13,660,300 1,763,960  14.83%
הירשמו לצפייה 6,147,370 7,792,860 1,645,490  26.77%
הירשמו לצפייה 5,345,300 5,839,300 493,999  9.24%
הירשמו לצפייה 10,048,500 10,226,900 178,395  1.78%
שדרגו את המנוי 6,503,510 6,583,740 80,233  1.23%
שדרגו את המנוי 5,272,960 5,272,960 1
שדרגו את המנוי 1,147,140 843,139 -304,001  -26.50%
שדרגו את המנוי 34,002,800 33,250,100 -752,668  -2.21%
שדרגו את המנוי 6,604,560 5,709,380 -895,185  -13.55%
שדרגו את המנוי 8,303,620 6,445,460 -1,858,160  -22.38%
שדרגו את המנוי 5,582,310 3,594,990 -1,987,320  -35.60%
שדרגו את המנוי 38,647,200 34,514,400 -4,132,800  -10.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,942,718

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,930,134

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 3,314,880 4,393,860 1,078,980  32.55%
מיטב דש 34,833 29,027 -5,806  -16.67%
הירשמו לצפייה 91,718 76,430 -15,288  -16.67%
הירשמו לצפייה 117,000 97,499 -19,501  -16.67%
הירשמו לצפייה 73,420 42,637 -30,783  -41.93%
שדרגו את המנוי 680,552 569,804 -110,748  -16.27%
שדרגו את המנוי 763,630 636,356 -127,274  -16.67%
שדרגו את המנוי 849,759 708,130 -141,629  -16.67%
שדרגו את המנוי 924,422 770,349 -154,073  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,963,620 1,636,340 -327,280  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,266,330 1,888,600 -377,730  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,417,990 2,014,980 -403,010  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,797,400 2,331,160 -466,240  -16.67%
שדרגו את המנוי 3,681,790 3,068,140 -613,650  -16.67%
שדרגו את המנוי 3,942,150 3,115,040 -827,110  -20.98%
שדרגו את המנוי 38,791,800 37,829,300 -962,500  -2.48%
שדרגו את המנוי 8,506,660 7,088,860 -1,417,800  -16.67%
שדרגו את המנוי 7,883,970 2,040,570 -5,843,400  -74.12%
שדרגו את המנוי 57,502,500 47,918,600 -9,583,900  -16.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,078,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,427,722

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,942,718
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,930,134
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,078,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,427,722
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 140,778,781 39.00%
מיטב דש 34,514,400 9.56%
פסגות 33,250,100 9.21%
הירשמו לצפייה 13,660,300 3.78%
הירשמו לצפייה 10,226,900 2.83%
הירשמו לצפייה 7,792,860 2.16%
שדרגו את המנוי 6,583,740 1.82%
שדרגו את המנוי 6,445,460 1.79%
שדרגו את המנוי 5,839,300 1.62%
שדרגו את המנוי 5,755,850 1.59%
שדרגו את המנוי 5,709,380 1.58%
שדרגו את המנוי 5,272,960 1.46%
שדרגו את המנוי 3,594,990 1.00%
שדרגו את המנוי 843,139 0.23%
שדרגו את המנוי 624,995 0.17%
שדרגו את המנוי 577,511 0.16%
שדרגו את המנוי 82,047 0.02%
שדרגו את המנוי 4,849 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 116,255,682 32.21%
כלל 47,918,600 13.28%
מגדל 37,829,300 10.48%
הירשמו לצפייה 7,088,860 1.96%
הירשמו לצפייה 4,393,860 1.22%
הירשמו לצפייה 3,115,040 0.86%
שדרגו את המנוי 3,068,140 0.85%
שדרגו את המנוי 2,331,160 0.65%
שדרגו את המנוי 2,040,570 0.57%
שדרגו את המנוי 2,014,980 0.56%
שדרגו את המנוי 1,888,600 0.52%
שדרגו את המנוי 1,636,340 0.45%
שדרגו את המנוי 770,349 0.21%
שדרגו את המנוי 708,130 0.20%
שדרגו את המנוי 636,356 0.18%
שדרגו את המנוי 569,804 0.16%
שדרגו את המנוי 97,499 0.03%
שדרגו את המנוי 76,430 0.02%
שדרגו את המנוי 42,637 0.01%
שדרגו את המנוי 29,027 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית