תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אי.בי.אי. 8,280,130 10,770,600 2,490,440  30.08%
אדמונד דה רוטשילד 6,216,890 7,618,550 1,401,660  22.55%
הירשמו לצפייה 14,592,400 15,687,000 1,094,630  7.50%
הירשמו לצפייה 29,629,800 30,077,100 447,316  1.51%
הירשמו לצפייה 32,945,900 33,344,600 398,722  1.21%
שדרגו את המנוי 624,995 974,995 350,000  56.00%
שדרגו את המנוי 10,277,200 10,348,800 71,619  0.70%
שדרגו את המנוי 5,020,620 5,071,000 50,390  1.00%
שדרגו את המנוי 6,555,220 6,550,790 -4,434  -0.07%
שדרגו את המנוי 667,083 583,750 -83,333  -12.49%
שדרגו את המנוי 1,237,740 989,156 -248,585  -20.08%
שדרגו את המנוי 5,631,770 5,265,170 -366,604  -6.51%
שדרגו את המנוי 6,279,510 5,458,210 -821,292  -13.08%
שדרגו את המנוי 5,222,960 1,165,270 -4,057,690  -77.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,304,777

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,581,938

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 3,314,880 4,393,860 1,078,980  32.55%
מיטב דש 34,833 29,027 -5,806  -16.67%
הירשמו לצפייה 91,718 76,430 -15,288  -16.67%
הירשמו לצפייה 117,000 97,499 -19,501  -16.67%
הירשמו לצפייה 73,420 42,637 -30,783  -41.93%
שדרגו את המנוי 680,552 569,804 -110,748  -16.27%
שדרגו את המנוי 763,630 636,356 -127,274  -16.67%
שדרגו את המנוי 849,759 708,130 -141,629  -16.67%
שדרגו את המנוי 924,422 770,349 -154,073  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,963,620 1,636,340 -327,280  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,266,330 1,888,600 -377,730  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,417,990 2,014,980 -403,010  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,797,400 2,331,160 -466,240  -16.67%
שדרגו את המנוי 3,681,790 3,068,140 -613,650  -16.67%
שדרגו את המנוי 3,942,150 3,115,040 -827,110  -20.98%
שדרגו את המנוי 38,791,800 37,829,300 -962,500  -2.48%
שדרגו את המנוי 8,506,660 7,088,860 -1,417,800  -16.67%
שדרגו את המנוי 7,883,970 2,040,570 -5,843,400  -74.12%
שדרגו את המנוי 57,502,500 47,918,600 -9,583,900  -16.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,078,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,427,722

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,304,777
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,581,938
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,078,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,427,722
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 134,603,398 37.29%
פסגות 33,344,600 9.24%
מיטב דש 30,077,100 8.33%
הירשמו לצפייה 15,687,000 4.35%
הירשמו לצפייה 10,770,600 2.98%
הירשמו לצפייה 10,348,800 2.87%
שדרגו את המנוי 7,618,550 2.11%
שדרגו את המנוי 6,550,790 1.81%
שדרגו את המנוי 5,458,210 1.51%
שדרגו את המנוי 5,265,170 1.46%
שדרגו את המנוי 5,071,000 1.40%
שדרגו את המנוי 1,165,270 0.32%
שדרגו את המנוי 989,156 0.27%
שדרגו את המנוי 974,995 0.27%
שדרגו את המנוי 583,750 0.16%
שדרגו את המנוי 577,511 0.16%
שדרגו את המנוי 82,047 0.02%
שדרגו את המנוי 34,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,849 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 116,255,682 32.21%
כלל 47,918,600 13.28%
מגדל 37,829,300 10.48%
הירשמו לצפייה 7,088,860 1.96%
הירשמו לצפייה 4,393,860 1.22%
הירשמו לצפייה 3,115,040 0.86%
שדרגו את המנוי 3,068,140 0.85%
שדרגו את המנוי 2,331,160 0.65%
שדרגו את המנוי 2,040,570 0.57%
שדרגו את המנוי 2,014,980 0.56%
שדרגו את המנוי 1,888,600 0.52%
שדרגו את המנוי 1,636,340 0.45%
שדרגו את המנוי 770,349 0.21%
שדרגו את המנוי 708,130 0.20%
שדרגו את המנוי 636,356 0.18%
שדרגו את המנוי 569,804 0.16%
שדרגו את המנוי 97,499 0.03%
שדרגו את המנוי 76,430 0.02%
שדרגו את המנוי 42,637 0.01%
שדרגו את המנוי 29,027 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית