תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 5,780,400 6,590,050 809,648  14.01%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 483,661 541,556 57,895  11.97%
הירשמו לצפייה 3,451,480 3,506,480 55,000  1.59%
הירשמו לצפייה 6,756,000 6,701,850 -54,154  -0.80%
הירשמו לצפייה 66,680 0 -66,680  -100.00%
שדרגו את המנוי 81,663 0 -81,663  -100.00%
שדרגו את המנוי 114,936 25,178 -89,758  -78.09%
שדרגו את המנוי 1,751,380 1,606,320 -145,060  -8.28%
שדרגו את המנוי 2,036,580 1,774,230 -262,348  -12.88%
שדרגו את המנוי 5,430,200 5,127,690 -302,505  -5.57%
שדרגו את המנוי 5,731,380 5,243,340 -488,045  -8.52%
שדרגו את המנוי 15,201,300 4,779,020 -10,422,300  -68.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 922,543

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,912,513

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 3,448,680 3,812,540 363,861  10.55%
מיטב דש 10,959 7,306 -3,653  -33.33%
הירשמו לצפייה 13,536 8,778 -4,758  -35.15%
הירשמו לצפייה 23,514 15,675 -7,839  -33.34%
הירשמו לצפייה 270,904 259,103 -11,801  -4.36%
שדרגו את המנוי 58,498 38,998 -19,500  -33.33%
שדרגו את המנוי 426,590 388,800 -37,790  -8.86%
שדרגו את המנוי 174,163 116,106 -58,057  -33.33%
שדרגו את המנוי 2,212,480 2,038,500 -173,985  -7.86%
שדרגו את המנוי 709,072 472,706 -236,366  -33.33%
שדרגו את המנוי 915,514 610,331 -305,183  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,208,970 805,966 -403,005  -33.33%
שדרגו את המנוי 455,384 2 -455,382  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,780,340 1,194,860 -585,478  -32.89%
שדרגו את המנוי 1,840,860 1,227,220 -613,643  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,579,360 953,537 -625,825  -39.63%
שדרגו את המנוי 981,792 0 -981,792  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,398,670 0 -1,398,670  -100.00%
שדרגו את המנוי 4,253,250 2,835,450 -1,417,800  -33.33%
שדרגו את המנוי 8,811,260 5,874,060 -2,937,190  -33.33%
שדרגו את המנוי 22,697,400 15,145,200 -7,552,220  -33.27%
שדרגו את המנוי 28,750,700 19,166,800 -9,583,920  -33.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 363,861

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,413,857

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 922,543
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,912,513
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 363,861
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,413,857
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,310,482 11.17%
אדמונד דה רוטשילד 6,701,850 1.86%
מגדל 6,590,050 1.83%
הירשמו לצפייה 5,243,340 1.45%
הירשמו לצפייה 5,127,690 1.42%
הירשמו לצפייה 4,779,020 1.32%
שדרגו את המנוי 3,506,480 0.97%
שדרגו את המנוי 2,964,450 0.82%
שדרגו את המנוי 1,774,230 0.49%
שדרגו את המנוי 1,606,320 0.45%
שדרגו את המנוי 1,318,000 0.37%
שדרגו את המנוי 541,556 0.15%
שדרגו את המנוי 132,318 0.04%
שדרגו את המנוי 25,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,971,938 15.23%
כלל 19,166,800 5.31%
מגדל 15,145,200 4.20%
הירשמו לצפייה 5,874,060 1.63%
הירשמו לצפייה 3,812,540 1.06%
הירשמו לצפייה 2,835,450 0.79%
שדרגו את המנוי 2,038,500 0.56%
שדרגו את המנוי 1,227,220 0.34%
שדרגו את המנוי 1,194,860 0.33%
שדרגו את המנוי 953,537 0.26%
שדרגו את המנוי 805,966 0.22%
שדרגו את המנוי 610,331 0.17%
שדרגו את המנוי 472,706 0.13%
שדרגו את המנוי 388,800 0.11%
שדרגו את המנוי 259,103 0.07%
שדרגו את המנוי 116,106 0.03%
שדרגו את המנוי 38,998 0.01%
שדרגו את המנוי 15,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית