תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מיטב דש 61,354,800 66,312,800 4,957,990  8.08%
פסגות 49,568,500 53,501,200 3,932,720  7.93%
הירשמו לצפייה 1,018,960 3,262,770 2,243,810  220.21%
הירשמו לצפייה 20,519,600 21,152,900 633,336  3.09%
הירשמו לצפייה 4,841,790 5,460,000 618,214  12.77%
שדרגו את המנוי 4,642,360 4,851,400 209,035  4.50%
שדרגו את המנוי 7,664,470 7,814,470 150,000  1.96%
שדרגו את המנוי 548,861 683,159 134,298  24.47%
שדרגו את המנוי 30,000 80,001 50,001  166.67%
שדרגו את המנוי 5,438,040 5,475,110 37,062  0.68%
שדרגו את המנוי 15,764,500 15,165,800 -598,736  -3.80%
שדרגו את המנוי 11,769,900 11,063,100 -706,813  -6.01%
שדרגו את המנוי 11,613,400 9,461,370 -2,152,080  -18.53%
שדרגו את המנוי 3,289,940 2,987 -3,286,950  -99.91%
שדרגו את המנוי 16,412,100 8,898,480 -7,513,630  -45.78%
שדרגו את המנוי 8,933,420 0 -8,933,420  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,966,466

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,191,629

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 2,339,520 3,642,250 1,302,730  55.68%
אי.בי.אי. 6,543,160 7,074,490 531,328  8.12%
הירשמו לצפייה 2,866,500 3,224,000 357,500  12.47%
הירשמו לצפייה 917,419 1,042,560 125,141  13.64%
הירשמו לצפייה 83,250 119,764 36,514  43.86%
שדרגו את המנוי 24,299 50,799 26,500  109.06%
שדרגו את המנוי 1,063,170 945,039 -118,132  -11.11%
שדרגו את המנוי 1,145,450 1,018,180 -127,274  -11.11%
שדרגו את המנוי 1,203,130 1,069,450 -133,683  -11.11%
שדרגו את המנוי 2,454,540 2,181,810 -272,730  -11.11%
שדרגו את המנוי 2,945,450 2,618,170 -327,276  -11.11%
שדרגו את המנוי 3,433,800 2,998,930 -434,871  -12.66%
שדרגו את המנוי 5,522,720 4,909,070 -613,643  -11.11%
שדרגו את המנוי 9,281,550 8,250,250 -1,031,300  -11.11%
שדרגו את המנוי 23,610,600 10,530,900 -13,079,700  -55.40%
שדרגו את המנוי 113,969,000 76,901,800 -37,067,300  -32.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,379,713

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,205,909

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,966,466
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,191,629
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,379,713
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -53,205,909
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 228,382,595 31.64%
מיטב דש 66,312,800 9.19%
פסגות 53,501,200 7.41%
הירשמו לצפייה 21,152,900 2.93%
הירשמו לצפייה 15,165,800 2.10%
הירשמו לצפייה 11,063,100 1.53%
שדרגו את המנוי 10,883,800 1.51%
שדרגו את המנוי 9,461,370 1.31%
שדרגו את המנוי 8,898,480 1.23%
שדרגו את המנוי 7,814,470 1.08%
שדרגו את המנוי 5,475,110 0.76%
שדרגו את המנוי 5,460,000 0.76%
שדרגו את המנוי 4,851,400 0.67%
שדרגו את המנוי 3,262,770 0.45%
שדרגו את המנוי 2,123,710 0.29%
שדרגו את המנוי 1,568,000 0.22%
שדרגו את המנוי 683,159 0.09%
שדרגו את המנוי 453,779 0.06%
שדרגו את המנוי 160,000 0.02%
שדרגו את המנוי 80,001 0.01%
שדרגו את המנוי 7,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 163,225,272 22.61%
מגדל 76,901,800 10.65%
כלל 22,132,100 3.07%
הירשמו לצפייה 11,342,300 1.57%
הירשמו לצפייה 10,530,900 1.46%
הירשמו לצפייה 8,250,250 1.14%
שדרגו את המנוי 7,074,490 0.98%
שדרגו את המנוי 4,909,070 0.68%
שדרגו את המנוי 3,642,250 0.50%
שדרגו את המנוי 3,224,000 0.45%
שדרגו את המנוי 2,998,930 0.42%
שדרגו את המנוי 2,618,170 0.36%
שדרגו את המנוי 2,181,810 0.30%
שדרגו את המנוי 1,890,900 0.26%
שדרגו את המנוי 1,282,510 0.18%
שדרגו את המנוי 1,069,450 0.15%
שדרגו את המנוי 1,042,560 0.14%
שדרגו את המנוי 1,018,180 0.14%
שדרגו את המנוי 945,039 0.13%
שדרגו את המנוי 119,764 0.02%
שדרגו את המנוי 50,799 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית