תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 6,789 5,819 -970  -14.29%
פורטה 31,844 27,294 -4,550  -14.29%
הירשמו לצפייה 2,226,000 2,220,000 -6,000  -0.27%
הירשמו לצפייה 70,700 64,457 -6,243  -8.83%
הירשמו לצפייה 305,643 261,427 -44,216  -14.47%
שדרגו את המנוי 3,159,480 2,853,690 -305,791  -9.68%
שדרגו את המנוי 4,520,710 4,001,190 -519,523  -11.49%
שדרגו את המנוי 10,607,900 9,634,300 -973,607  -9.18%
שדרגו את המנוי 7,044,030 6,051,830 -992,197  -14.09%
שדרגו את המנוי 1,858,240 749,997 -1,108,240  -59.64%
שדרגו את המנוי 7,902,930 6,633,860 -1,269,070  -16.06%
שדרגו את המנוי 10,070,800 8,591,040 -1,479,770  -14.69%
שדרגו את המנוי 12,140,800 10,406,400 -1,734,440  -14.29%
שדרגו את המנוי 14,063,800 12,291,800 -1,772,000  -12.60%
שדרגו את המנוי 16,105,100 13,431,800 -2,673,220  -16.60%
שדרגו את המנוי 48,374,700 40,313,700 -8,061,080  -16.66%
שדרגו את המנוי 50,034,500 41,749,100 -8,285,370  -16.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,236,287

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
תעשייה אווירית 1,909,080 3,263,640 1,354,560  70.95%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 3,214,940 4,154,220 939,278  29.22%
הירשמו לצפייה 3,217,390 3,886,750 669,357  20.80%
הירשמו לצפייה 9,900,000 9,924,460 24,458  0.25%
הירשמו לצפייה 9,547,590 9,548,750 1,165  0.01%
שדרגו את המנוי 96,170 96,616 446  0.46%
שדרגו את המנוי 49,506,500 49,506,500 4
שדרגו את המנוי 44,449 40,638 -3,811  -8.57%
שדרגו את המנוי 1,061,330 1,048,600 -12,727  -1.20%
שדרגו את המנוי 6,455,930 6,334,000 -121,931  -1.89%
שדרגו את המנוי 1,429,200 1,206,100 -223,096  -15.61%
שדרגו את המנוי 1,544,740 1,254,660 -290,079  -18.78%
שדרגו את המנוי 5,471,480 2,280,780 -3,190,700  -58.32%
שדרגו את המנוי 50,380,300 44,360,400 -6,019,910  -11.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,989,268

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,862,254

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,236,287
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,989,268
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,862,254
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 159,287,704 36.78%
פסגות 41,749,100 9.64%
מיטב דש 40,313,700 9.31%
הירשמו לצפייה 13,431,800 3.10%
הירשמו לצפייה 12,291,800 2.84%
הירשמו לצפייה 10,406,400 2.40%
שדרגו את המנוי 9,634,300 2.22%
שדרגו את המנוי 8,591,040 1.98%
שדרגו את המנוי 6,633,860 1.53%
שדרגו את המנוי 6,051,830 1.40%
שדרגו את המנוי 4,001,190 0.92%
שדרגו את המנוי 2,853,690 0.66%
שדרגו את המנוי 2,220,000 0.51%
שדרגו את המנוי 749,997 0.17%
שדרגו את המנוי 261,427 0.06%
שדרגו את המנוי 64,457 0.01%
שדרגו את המנוי 27,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,819 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 152,293,272 35.16%
כלל 49,506,500 11.43%
מגדל 44,360,400 10.24%
הירשמו לצפייה 9,924,460 2.29%
הירשמו לצפייה 9,548,750 2.20%
הירשמו לצפייה 6,334,000 1.46%
שדרגו את המנוי 4,295,430 0.99%
שדרגו את המנוי 4,154,220 0.96%
שדרגו את המנוי 3,886,750 0.90%
שדרגו את המנוי 3,263,640 0.75%
שדרגו את המנוי 2,820,990 0.65%
שדרגו את המנוי 2,644,060 0.61%
שדרגו את המנוי 2,290,900 0.53%
שדרגו את המנוי 2,280,780 0.53%
שדרגו את המנוי 1,654,540 0.38%
שדרגו את המנוי 1,254,660 0.29%
שדרגו את המנוי 1,206,100 0.28%
שדרגו את המנוי 1,048,600 0.24%
שדרגו את המנוי 890,904 0.21%
שדרגו את המנוי 790,334 0.18%
שדרגו את המנוי 96,616 0.02%
שדרגו את המנוי 40,638 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית