תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פרופאונד 20,240 742,901 722,661  3,570.46%
אדמונד דה רוטשילד 2,432,310 2,920,000 487,693  20.05%
הירשמו לצפייה 5,168,660 5,428,770 260,117  5.03%
הירשמו לצפייה 3,227,680 3,427,210 199,522  6.18%
הירשמו לצפייה 452,379 577,093 124,714  27.57%
שדרגו את המנוי 9,201,380 9,193,770 -7,612  -0.08%
שדרגו את המנוי 7,625,480 7,520,010 -105,467  -1.38%
שדרגו את המנוי 21,833,900 21,693,900 -140,000  -0.64%
שדרגו את המנוי 220,022 44,600 -175,422  -79.73%
שדרגו את המנוי 2,248,320 1,968 -2,246,360  -99.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,794,707

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,674,861

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 27,808,400 28,044,200 235,806  0.85%
אקסלנס 303,595 209,038 -94,557  -31.15%
הירשמו לצפייה 3,730,410 3,176,500 -553,903  -14.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 235,806

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -648,460

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,794,707
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,674,861
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 235,806
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -648,460
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 55,136,454 42.05%
אלטשולר - שחם 21,693,900 16.55%
הראל 9,193,770 7.01%
הירשמו לצפייה 7,520,010 5.74%
הירשמו לצפייה 5,428,770 4.14%
הירשמו לצפייה 3,427,210 2.61%
שדרגו את המנוי 2,920,000 2.23%
שדרגו את המנוי 1,252,900 0.96%
שדרגו את המנוי 836,811 0.64%
שדרגו את המנוי 742,901 0.57%
שדרגו את המנוי 725,777 0.55%
שדרגו את המנוי 577,093 0.44%
שדרגו את המנוי 377,541 0.29%
שדרגו את המנוי 174,950 0.13%
שדרגו את המנוי 109,920 0.08%
שדרגו את המנוי 100,000 0.08%
שדרגו את המנוי 44,600 0.03%
שדרגו את המנוי 7,333 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,968 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 37,196,295 28.37%
מגדל 28,044,200 21.39%
הפניקס 3,176,500 2.42%
הירשמו לצפייה 2,450,220 1.87%
הירשמו לצפייה 1,917,320 1.46%
הירשמו לצפייה 1,010,680 0.77%
שדרגו את המנוי 323,000 0.25%
שדרגו את המנוי 209,038 0.16%
שדרגו את המנוי 65,337 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית