תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אברא טכנולוגיות מידע

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2022 28.02.2022 שינוי
כרמים 2,112 34,849 32,737  1,550.05%
פינסה מגיטס ניהול נכסים 102,381 131,918 29,537  28.85%
הירשמו לצפייה 1,101,730 1,130,010 28,284  2.57%
הירשמו לצפייה 301,000 303,452 2,452  0.81%
הירשמו לצפייה 23,500 25,000 1,500  6.38%
שדרגו את המנוי 32,000 24,000 -8,000  -25.00%
שדרגו את המנוי 40,318 32,314 -8,004  -19.85%
שדרגו את המנוי 13,943 242 -13,701  -98.26%
שדרגו את המנוי 178,714 159,665 -19,049  -10.66%
שדרגו את המנוי 280,024 211,217 -68,807  -24.57%
שדרגו את המנוי 1,632,710 1,484,900 -147,806  -9.05%
שדרגו את המנוי 532,752 166,561 -366,191  -68.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 94,510

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -631,558

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
אקסלנס 1,617,350 1,671,380 54,030  3.34%
מגדל 1,618 4,000 2,382  147.22%
הירשמו לצפייה 4,165,400 4,148,590 -16,811  -0.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,412

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,811

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 94,510
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -631,558
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 56,412
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,811
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,228,093 5.27%
פורטה 1,484,900 1.85%
הראל 1,130,010 1.41%
הירשמו לצפייה 515,546 0.64%
הירשמו לצפייה 303,452 0.38%
הירשמו לצפייה 211,217 0.26%
שדרגו את המנוי 166,561 0.21%
שדרגו את המנוי 159,665 0.20%
שדרגו את המנוי 131,918 0.16%
שדרגו את המנוי 34,849 0.04%
שדרגו את המנוי 32,314 0.04%
שדרגו את המנוי 25,000 0.03%
שדרגו את המנוי 24,000 0.03%
שדרגו את המנוי 8,419 0.01%
שדרגו את המנוי 242 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,239,885 7.78%
הפניקס 4,148,590 5.17%
אקסלנס 1,671,380 2.08%
הירשמו לצפייה 410,230 0.51%
הירשמו לצפייה 4,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,268 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,417 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אברא טכנולוגיות מידע
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית