תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אברא טכנולוגיות מידע

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
הראל 132,713 599,803 467,090  351.95%
פורטה 1,972,980 2,001,190 28,204  1.43%
הירשמו לצפייה 309,450 303,055 -6,395  -2.07%
הירשמו לצפייה 977,359 970,401 -6,958  -0.71%
הירשמו לצפייה 213,643 206,582 -7,061  -3.31%
שדרגו את המנוי 56,057 48,170 -7,887  -14.07%
שדרגו את המנוי 568,000 549,000 -19,000  -3.35%
שדרגו את המנוי 59,165 28,917 -30,248  -51.12%
שדרגו את המנוי 1,075,600 1,020,550 -55,058  -5.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 495,294

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -132,607

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 3,599,090 4,165,400 566,311  15.73%
אקסלנס 1,381,850 1,617,350 235,499  17.04%
הירשמו לצפייה 472 1,618 1,146  242.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 802,956

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 495,294
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -132,607
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 802,956
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,130,355 7.65%
פורטה 2,001,190 2.50%
מור 1,020,550 1.27%
הירשמו לצפייה 970,401 1.21%
הירשמו לצפייה 599,803 0.75%
הירשמו לצפייה 549,000 0.68%
שדרגו את המנוי 363,819 0.45%
שדרגו את המנוי 303,055 0.38%
שדרגו את המנוי 206,582 0.26%
שדרגו את המנוי 48,170 0.06%
שדרגו את המנוי 28,917 0.04%
שדרגו את המנוי 28,000 0.03%
שדרגו את המנוי 8,419 0.01%
שדרגו את המנוי 2,449 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,194,598 7.73%
הפניקס 4,165,400 5.20%
אקסלנס 1,617,350 2.02%
הירשמו לצפייה 410,230 0.51%
הירשמו לצפייה 1,618 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית